0

de va dap an thi vao L10Hung Yen1516

5 3 0
  • de va dap an thi vao L10Hung Yen1516

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:34

2 Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.. 3 Việc chi tiết hoá thang điểm nếu có phải đảm bảo không làm thay đ[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HƯNG YÊN NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1(2,0 điểm) √ 3+2 ¿2 ¿ 1) Rút gọn biểu thức √ 3− 2¿ ¿ ¿ P= √¿ ¿ x − y=3 2) Giải hệ phương trình x+ y =1 ¿{ ¿ Câu (1,5 điểm) 1) Xác định tọa độ các điểm A và B thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 6, biết điểm A có hoành độ và điểm B có tung độ 2) Xác định tham số m để đồ thị hàm số y = mx2 qua điểm P (1;-2) Câu (1,5 điểm) Cho phương trình x2-2(m+1)x+2m=0 (m là tham số) 1) Giải phương trình với m=1 2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn √ x1 + √ x2 = √ Câu (1,5 điểm) 1) Cho tam giác ABC vuông A, AB = 3cm, BC = cm Tính góc C 2) Một tàu hỏa từ A đến B với quãng đường 40km Khi đến B, tàu dừng lại 20 phút tiếp 30km để đến C với vận tốc lớn vận tốc từ A đến B là 5km/h Tính vận tốc tàu hỏa trên quãng đường AB, biết thời gian kể từ tàu hỏa xuất phát từ A đến tới C hết tất Câu (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O và AB<AC Vẽ đường kính AD đường tròn (O) Kẻ BE và CF vuông góc với AD (E, F thuộc AD) Kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC) 1) Chứng minh bốn điểm A, B, H, E cùng nằm trên đường tròn 2) Chứng minh HE song song với CD 3) Gọi M là trung điểm BC Chứng minh ME=MF Câu (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số lớn Chứng minh: 2 a b c + + ≥12 b− c −1 a − -Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích gì thêm (2) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: Toán ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung 1) Hướng dẫn chấm trình bày các bước chính lời giải nêu kết Trong bài làm, thí sinh phải trình bày lập luận đầy đủ 2) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu đáp án mà đúng thì cho đủ điểm phần hướng dẫn quy định 3) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) phải đảm bảo không làm thay đổi tổng số điểm câu, ý hướng dẫn chấm và thống Hội đồng chấm thi 4) Các điểm thành phần và điểm cộng toàn bài phải giữ nguyên không làm tròn II Đáp án và thang điểm Câu Câu 1) 2,0 đ 1,0 đ 2) 1,0 đ Câu 1) 1,5 đ 1,0 đ Đáp án P  2   0,5đ = 2 P 4 0,25đ 2 0,25đ Từ hpt suy x 4  x 1  y  x; y   1;   Nghiệm hpt:  Điểm A thuộc đường thẳng y 2 x  , mà hoành độ x = Suy tung độ y = - Vậy điểm A có toạ độ A  0;   Điểm B thuộc đường thẳng y 2 x  , mà tung độ y = Suy hoành độ x = Vậy điểm B có toạ độ 2) 0,5 đ Câu 1) 1,5 đ 1,0 đ Điểm B  3;  0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 2 P 1;   Đồ thị hàm số y m x qua điểm  suy  m.1 m  0,25đ Với m 1 , phương trình trở thành: x  x  0  ' 2 0,25đ x1 2  ; x2 2  0,25đ 0,25đ 0,5đ (3) 2) 0,5 đ Câu 1) 1,5 đ 0,5 đ 2) 1,0 đ Điều kiện PT có nghiệm không âm x1 , x2 là m  0  ' 0    x1  x 0  2(m  1) 0  m 0 2 m 0  x x 0   0,25đ Theo hệ thức Vi-ét: x1  x2 2(m  1), x1 x2 2m x1  x2   x1  x2  x1 x2 2 Ta có  2m   2m 2  m 0 (thoả mãn) 0,25đ Tam giác ABC vuông A AB sin C   0,5 BC Ta có 0,25đ  Suy C 30 Gọi vận tốc tàu hoả trên quãng đường AB là x (km/h; x>0) 40 Thời gian tàu hoả hết quãng đường AB là x (giờ) 30 Thời gian tàu hoả hết quãng đường BC là x  (giờ) 40 30   2 Theo bài ta có phương trình: x x  0,25đ Biến đổi pt ta được: x  37 x  120 0 0,25đ  x 40 (tm)   x  (ktm) Vận tốc tàu hoả trên quãng đường AB là 40 km/h 0,25đ Câu 2,5 đ 0,25đ 0,25đ A O E K I B H C M F D 1) 1,0 đ   Theo bài có AEB  AHB 90 Suy bốn điểm A, B, H, E cùng thuộc đường tròn 0,5đ 0,5đ (4) 2) 1,0 đ 3) 0,5 đ   Tứ giác ABHE nội tiếp đường tròn  BAE EHC (1) 0,25đ    Mặt khác, BCD BAE (góc nội tiếp cùng chắn BD ) (2) 0,25đ   Từ (1) và (2) suy BCD EHC 0,25đ suy HE // CD 0,25đ Gọi K là trung điểm EC, I là giao điểm MK với ED Khi đó MK là đường trung bình BCE 0,25đ  MK // BE; mà BE  AD (gt)  MK  AD hay MK  EF (3) Lại có CF  AD (gt)  MK // CF hay KI // CF ECF có KI // CF, KE = KC nên IE = IF Từ (3) và (4) suy MK là đường trung trực EF (4) 0,25đ  ME = MF Câu 1,0 đ Với a, b, c là các số lớn 1, áp dụng BĐT Cô-si ta có: a2   b  1 4 a b (1) 0,25đ b2   c  1 4 b c 0,25đ (2) c2   a  1 4c a (3) 0,25đ a2 b2 c2   12 Từ (1), (2) và (3) suy b  c  a  0,25đ - Hết - (5) Câu ( Cách 2) a2  4(b  1) 4a Ta có b  ( Theo BĐT Côsi) Tương tự: … a2 b2 c2   4(a  b  c)  4(b   c   a  1) 12 Vậy b  c  a  Dấu xảy a=b=c=2 (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: de va dap an thi vao L10Hung Yen1516, de va dap an thi vao L10Hung Yen1516