0

Dap an De thi vao 10 Ha Noi nam 2014 2015

2 2 0
  • Dap an De thi vao 10 Ha Noi nam 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:13

Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có:.[r] (1)Bùi Công Hải – GV trường THCS Thanh Mai- Thanh Oai – Hà Nội ĐÁP ÁN BÀI – BÀI ĐỀ THI VÀO 10 TP HÀ NỘI NĂM HỌC 2014 - 2015 Bài 4: Q a) Xét tứ giác AMBN có Góc AMN = góc MBN = góc BNA = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  tứ giác AMBN là hình chữ nhật ( dhnb) b) … c) d) SMNPQ = SAPQ – SAMN  2SMNPQ = 2SAPQ – 2SAMN = 2R.PQ – AM.AN = 2R(PB+BQ) – AM.AN (1) Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông APQ có PB.BQ = AB2 =4R2 Áp dụng BĐT cósi: PB  BQ 2 PB.BQ 2 (2R) 4R(2) M Laico : AM  AN MN 4R  AM AN 2AM.AN  AM.AN 2R (3) B A Tu(1)(2)(3)  2SMNPQ 2R.4R  2R 6R Dấu “=” xáy và khi: M chính cung AB O N P Bài 5: Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: a + b + c = 2.(1) Tìm giá trị lớn biểu thức: Q  2a  bc  2b  ac  2c  ba (2) Thay (1) và (2) ta được: Q  (a  b  c)a  bc  (a  b  c)b  ac  (a  b  c)c  ba Q  (a  b)(a  c)  (b  c)(b  a)  (a  c)(a  b) Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: (2) Bùi Công Hải – GV trường THCS Thanh Mai- Thanh Oai – Hà Nội (a  b)(a  c)  (b  c)(b  a)  (a  c)(a  b) Q 2(a  b  c) Q 4 Q a  b a  c b  c b  a   max Q 4    a b c  c  a c  b a  b  c 2 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dap an De thi vao 10 Ha Noi nam 2014 2015, Dap an De thi vao 10 Ha Noi nam 2014 2015