0

Ke hoach BDTX 2014 2015

6 2 0
  • Ke hoach BDTX 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:56

- Bản thân tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, tìm hiểu những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với bản thân, đáp ứng nhu cầu của bản thân trong học tập b[r] (1)PHÒNG GD&ĐT H.CHÂU ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THÀNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỔ: SINH HỌC Quảng Thành, ngày 27 tháng năm 2014 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học: 2014-2015 - Căn thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Ban hành Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở - Căn thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - Căn công văn số 680/KH-PGD ngày 03 tháng năm 2014 Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức việc hướng dẫn thực kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 THCS - Căn công văn số 728/PGDĐT-THCS Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức ngày 15 tháng năm 2014 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2014 – 2015 - Căn kế hoạch số 148/KH-THCS ngày 18 tháng năm 2014 trường THCS Quảng Thành việc thực bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015 - Căn buổi họp tổ tổ Sinh Học ngày 25 tháng năm 2014 và tình hình thực tế tổ Sinh Học thân tôi tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mình năm học 2014-2015 sau: I MỤC ĐÍCH: Bản thân tự học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục và lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi và nâng cao chất lượng giáo dục trường, tổ Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên, lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, tổ (2) Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát, hợp, thiết thực thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm thân II HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN: - Chủ yếu lấy việc tự học người học là chính - Tự xây dựng thời gian, lịch học theo nhu cầu và điều kiện thân - Bản thân tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, tìm hiểu nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó thân, đáp ứng nhu cầu thân học tập bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho mình có hội trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ gồm các hình thức: + Tham gia sinh hoạt chuyên môn ngành học (khi có yêu cầu PGD) + Tham gia sinh hoạt chuyên môn nhà trường (1 lần/tháng), sinh hoạt tổ chuyên môn (2 lần/tháng) + Tham gia các hoạt động dự trao đổi kinh nghiệm hàng tháng + Tự bồi dưỡng qua sử dụng các phương tiện thông tin III NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN: A Khối kiến thức bắt buộc: Nội dung kiến thức bắt buộc: gồm 02 nội dung bản: a- Nội dung 1: Bắt buộc 30 tiết/năm học - Tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị theo kế hoạch Phòng GD&ĐT, Huyện Ủy - Tìm hiểu các văn đạo Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 - Bản thân tự nghiên cứu các văn đạo ngành, các nghị Đảng - Tham dự các buổi hội nghị - Tham dự đầy đủ các buổi họp Phòng GD&ĐT (khi có điều động), trường, tổ - Bản thân tự học và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh b- Nội dung 2: Bắt buộc 30 tiết/năm học - Bồi dưỡng thường xuyên tự học, kết hợp với các sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn các trường Huyện, tham gia các lớp chuyên đề chuyên môn các trường theo cụm trường - Tham gia bồi dưỡng thường xuyên tập trung có thời hạn nhằm nắm bắt phương pháp tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc Đáp ứng cầu tự bồi dưỡng (3) thường xuyên thân, có hội trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ - Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, triển khai chuyên đề Phòng GD&ĐT, Trường, phận chuyên môn Phòng tổ chức - Thực tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường Thời gian bồi dưỡng: tháng 6, tháng 7, tháng B Khối kiến thức tự chọn: Thời gian: 60 tiết/năm học/giáo viên, thân tự lựa chọn các Module mình cần bồi dưỡng Cụ thể sau: THCS 1, THCS 17, THCS 19 Nội dung chính các module: a Module 1: THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí học sinh THCS Gồm các nội dung: ND 1- Tìm hiểu khái quát giai đoạn phát triển lứa tuổi học sinh THCS ND 2- Tìm hiểu hoạt động giao tiếp học sinh THCS ND 3- Tìm hiểu phát triển nhận thức học sinh THCS ND 4- Tìm hiểu phát triển nhân cách học sinh THCS b Module 17: THCS17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng Gồm các nội dung: ND 1- Tìm hiểu khái niệm công nghệ thông tin ND 2- Tìm hiểu hoạt động tìm kiếm và xử lí thông tin ND 3- Tìm hiểu các kĩ thuật xử lí thông tin trên internet ND 4- Tìm hiểu vài phần mềm xử lí thông tin c Module 19: THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin Gồm các nội dung: ND 1- Tìm hiểu chung công nghệ thông tin ND 2- Thảo luận khả ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ND 3- Tìm hiểu số khó khăn thường gặp ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học Việt Nam ND 4- Tạo lập, quản lí các file soạn thảo Microsoft Ofice Word ND 5- Trình bày giáo án trên Microsoft Ofice Word ND 6- Thêm bảng biểu và đối tượng đồ họa vào giáo án ND 7- Tạo lập, quản lí các tệp liệu Microsoft Ofice Excel ND 8- Nhập và trình bày liệu Microsoft Ofice Excel ND 9- Vẽ biểu đồ Microsoft Ofice Excel (4) ND 10- Tạo lập, quản lí các tệp trình chiếu thiết kế Microsoft Ofice PowerPoint ND 11- Soạn thảo nội dung trình chiếu bài giảng Microsoft Ofice PowerPoint ND 12- Tạo các hiệu ứng trình diễn ND 13- Tìm hiểu và sử dụng trình duyệt web ND 14- Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên mạng internet Kế hoạch triển khai cụ thể: a Thời gian học tập các module: - THCS1: thời gian 15 tiết, đó lý thuyết tiết, thực hành 11 tiết - THCS17: thời gian 20 tiết, đó lý thuyết tiết, thực hành tiết - THCS19: thời gian 25 tiết, đó lý thuyết tiết, thực hành 16 tiết b Thời gian học tập cụ thể các nội dung các module: Thời gian Module Nội dung tự bồi dưỡng Thời gian học (tiết) Tổng LT TH 10 10 ND 1- Tìm hiểu khái quát giai đoạn phát triển lứa tuổi học sinh THCS Tháng THCS1 ND 2- Tìm hiểu hoạt động giao tiếp học sinh THCS  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 3- Tìm hiểu phát triển nhận thức học sinh THCS Tháng 10 THCS1 ND 4- Tìm hiểu phát triển nhân cách học sinh THCS  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 1- Tìm hiểu khái niệm công nghệ thông tin Tháng 11 THCS17 ND 2- Tìm hiểu hoạt động tìm kiếm và xử lí thông tin  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 3- Tìm hiểu các kĩ thuật xử lí thông tin trên internet Tháng 12 THCS17 ND 4- Tìm hiểu vài phần mềm xử lí thông tin  Đánh giá việc tự bồi dưỡng (5) ND 1- Tìm hiểu chung công nghệ thông tin Tháng THCS19 ND 2- Thảo luận khả ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 2 7  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 3- Tìm hiểu số khó khăn thường gặp ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học Việt Nam Tháng THCS19 ND 4- Tạo lập, quản lí các file soạn thảo Microsoft Ofice Word ND 5- Trình bày giáo án trên Microsoft Ofice Word ND 6- Thêm bảng biểu và đối tượng đồ họa vào giáo án  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 7- Tạo lập, quản lí các tệp liệu Microsoft Ofice Excel ND 8- Nhập và trình bày liệu Microsoft Ofice Excel Tháng THCS19 ND 9- Vẽ biểu đồ Microsoft Ofice Excel ND 10- Tạo lập, quản lí các tệp trình chiếu thiết kế Microsoft Ofice PowerPoint  Đánh giá việc tự bồi dưỡng ND 11- Soạn thảo nội dung trình chiếu bài giảng Microsoft Ofice PowerPoint ND 12- Tạo các hiệu ứng trình diễn Tháng THCS19 ND 13- Tìm hiểu và sử dụng trình duyệt web ND 14- Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên mạng internet  Đánh giá việc tự bồi dưỡng Tháng Tổng kết - Bản thân tổng kết công tác tự bồi dưỡng, rút kinh nghiệm (6) - Trình tổ đánh giá kết BDTX thân năm học 2014 - 2015 IV TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG: - Nguồn tài liệu Bộ giáo dục và đào tạo: (được cung cấp địa trang web: http://taphuan.moet.gov.vn) - Tự sưu tầm tài liệu sách, báo, mạng Internet… V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung các cấp tổ chức nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các chuyên đề, các buổi dạy thực nghiệm trường hay Phòng tổ chức - Thực tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự đúng chuyên môn đào tạo - Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau module bài học Trên đây là kế hoạch BDTX năm học 2014 – 2015 tân tôi HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH ĐẶNG KHẮC THÁI BẢO (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach BDTX 2014 2015, Ke hoach BDTX 2014 2015