0

Module THCS 2 Dac diem tam ly cua hoc sinh THCS

7 0 0
  • Module THCS 2 Dac diem tam ly cua hoc sinh THCS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:52

Sự phát triển cơ thể thiếu niên rất nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không cân đối, đặc biệt xem xét những thay đổi về hệ thống thần kinh, liên quan đến nhận thức của thiếu niên và sự [r] (1)MÔ ĐUN 2: ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ.(15 tiết). Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát giai đoạn phát triển lứa tuổi học sinh trung học sở.(7 tiết). 1 Vị trí, ý nghĩa giai đoạn tuối học sinh trung học sở phát triển người. Lứa tuổi HS THCS bao gồm em có độ tuổi từ 11 - 15 tuổi Đó em theo học từ lớp đến lớp trường THCS Lứa tuổi cịn gọi lứa tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt q trình phát triển trẻ em Tuổi thiếu niên có vị trí ý nghĩa đặc biệt q trình phát triển đời người, thể điểm sau: Thứ nhất: Thời kì phát triển đuợc định hướng đúng, tạo thuận lợi trẻ em trở thành cá nhân thành đạt, công dân tốt Ngược lại, không định hướng đúng, bị tác động yếu tố tiêu cực xuất hàng loạt nguy dẫn trẻ em đến bên bờ phát triển lệch lạc nhận thức, thái độ, hành vi nhân cách Thứ hai: Thời kì mà tính tích cực xã hội trẻ em phát triển mạnh mẽ, đặc biệt việc thiết lập quan hệ bình đẳng với người lớn bạn ngang hàng, việc lĩnh hội chuẩn mực, thiết kế tương lai kế hoạch hành động cá nhân tương ứng Thứ ba: Trong suốt thời kì tuổi thiếu niên diễn cấu tạo lại, cải tổ lại, hình thành cấu trúc thể chất, sinh lí, hoạt động, tương tác xã hội tâm lí, nhân cách, xuất yếu tố trưởng thành Từ hình thành sở tảng vạch chiều hướng cho trưởng thành thực thụ cá nhân, tạo nên đặc thù riêng lứa tuổi Thứ tư: Tuổi thiếu niên giai đoạn khó khăn, phức tạp đầy mâu thuẫn trong trình phát triển (2)lớn Mặt khác, hoàn cảnh sống em có yếu tố kìm hãm phát triển tính người lớn: Phần lớn thời gian em bận học, có nghĩa vụ khác với gia đình; nhiều bậc cha mẹ q chăm sóc trẻ, khơng để em phải chăm lo việc gia đình 2 Các điều kiện phát triển tâm lí học sinh trung học sở. a Sự phát triển thể Bước vào tuổi thiếu niên có cải tổ lại mạnh mẽ sâu sắc thể, sinh lí Trong suốt q trình trưởng thành phát triển thể cá nhân, giai đoạn phát triển nhanh thứ hai, sau giai đoạn sơ sinh Sự cải tổ mặt giải phẫu sinh lí thiếu niên có đặc điểm là: Tốc độ phát triển thể nhanh, mạnh mẽ, liệt nhưng không cân đối Tác nhân quan trọng ảnh huớng đến cải tổ thể chất - sinh lí tuổi thiếu niên hormone, chế độ lao động dinh dưỡng Chiều cao em tăng nhanh: Trung bình năm, em gái cao thêm - cm, em trai cao thêm - cm Trọng lượng em tăng từ - 5kg /năm, tăng vòng ngực thiếu niên trai gái Gia tốc phát triển thể chất trẻ em biểu đặc biệt lứa tuổi thiếu niên Trong khoảng 20 - 30 năm gần đây, thiếu niên phát triển với nhịp độ nhanh chóng, em trở nên cao, to, khỏe mạnh thiếu niên tuổi 30 năm trước Theo kết đo đạc chuơng trình KHXH-04-04 (năm 1996), HS hệ cao hệ 1975 trung bình cm nam 7,7cm nữ; cân nặng tăng 6,2kg nam 3,3kg nữ Cần tránh cho em giày, guốc cao gót, tránh nhảy cao để khói ảnh hưởng đến chức sinh sản em Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động giao tiếp học sinh trung học sở.(8 tiết). 1 Đặc trưng giao tiếp thiếu niên với người lớn: Nét đặc trưng giao tiếp thiếu niên với người lớn cải tổ lại kiểu quan hệ người lớn - trẻ em tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan hệ đặc trưng của tuổi thiếu niên đặt sở cho việc thiết lập quan hệ người lớn với người lớn giai đoạn Quan hệ thiếu niên với người lớn có đặc trưng: (3)tiếp với người lớn Thứ hai: Trong quan hệ với người lớn, thiếu niên thường xuất nhiều mâu thuẫn trước hết mâu thuẫn nhận thức nhu cầu trẻ em Do phát triển mạnh thể chất tâm lí nên quan hệ với người lớn, thiếu niên có nhu cầu li khói giám sát người lớn, muốn độc lập Tuy nhiên, địa vị xã hội cịn phụ thuộc, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng xử giải vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động tương lai sống nên em có nhu cầu người lớn gần gũi, chia sẻ định hướng cho Thứ ba: Trong tương tác với người lớn, thiếu niên có xu hướng cường điệu hóa tác động người lớn ứng xử ngày Các em thường suy diễn, thổi phồng, cường điệu hóa mức tầm quan trọng tác động 2 Nội dung Cơ khác biệt lứa tuổi HS THCS với em lứa tuổi khác. Là phát triển mạnh mẽ , thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Sự xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi thể, tự ý thức, kiểu giao tiếp với người lớn, với bạn bè, hoạt động học tập, hoạt động xã hội yếu tố phát triển nhân cách lứa tuổi HS THCS tính tích cực xã hội mạnh mẽ em nhằm lĩnh hội giá trị, chuẩn mực định, nhằm xây dựng quan hệ thỏa đáng với người lớn, với bạn ngang hàng cuối nhằm vào thân, thiết kế nhân cách cách độc lập Tuy nhiên trình hình thành thường kéo dài thời gian phụ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động em Do phát triển lâm lí lứa tuổi diễn không đồng mặt Điều định tồn song song "vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn" lứa tuổi Cụ thể: a Sự phát triển thể chất học sinh trung học sở (4)b Sự phát triển giao tiếp thiếu niên THCS Giao tiếp hoạt động chủ đạo lứa tuổi HS THCS Lứa tuổi có thay đổi giao tiếp em với người lớn với bạn ngang hàng Nét đặc trưng giao tiếp HS THCS với người lớn cải tổ lại kiểu quan hệ người lớn với trẻ em có tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan hệ đặc trưng tuổi thiếu niên đặt sở cho việc thiết lập quan hệ người lớn với người lớn giai đoạn Trong giao tiếp với người lớn nảy sinh khó khăn, xung đột thiếu niên chưa xác định đầy đủ mong muốn vị trí khả Trong giao tiếp, thiếu niên định hướng đến bạn mạnh mẽ Giao tiếp với bạn chiếm vị trí quan trọng đời sống có ý nghĩa thiết thực phát triển nhân cách thiếu niên Khác với giao tiếp với người lớn (thường diễn bất bình đẳng), giao tiếp thiếu niên với bạn ngang hàng hệ thống bình đẳng mang đặc trưng quan hệ xã hội cá nhân độc lập c Sự phát triển nhận thức học sinh THCS Đặc điểm đặc trưng phát triển cấu trúc nhận thức HS THCS hình thành phát triển tri thức lí luận, gắn với mệnh đề Các trình nhận thức tri giác, ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng HS THCS phát triển mạnh, đặc biệt phát triển tư hình tượng tư trừu tượng Sự phát triển nhân cách HS THCS. Ở lứa tuổi HS THCS diễn phát triển mạnh mẽ tự ý thức, đặc biệt tự giáo dục Bởi kể từ tuổi này, em khách thể mà thể giáo dục Đồng thời đạo đức HS THCS phát triển mạnh, đặc biệt nhận thức đạo đức chuẩn mực hành vi ứng xử 3 Vấn đề giáo dục HS THCS xã hội đại. (5)giáo dục HS THCS đạt hiệu quả, cần phải tính đến thuận lợi khó khăn lứa tuổi phát triển Về thuận lợi, điều kiện sống xã hội nâng cao mà sức khỏe thiếu niên đuợc tăng cường Tuổi dậy đến sớm em có đuợc thể khóe mạnh, sức lực dồi Đây sở cho phát triển trí tuệ phát triển nhân cách thiếu niên Mặt khác bước vào kĩ XXI, bùng nổ khoa học công nghệ mà lượng thông tin, tri thức đến với em phong phú Đồng thời số gia đình có nên cha mẹ dễ có điều kiện để chăm sóc em (cả thời gian, kinh tế, đặc biệt điều kiện để giáo dục toàn diện nhân cách em) Xã hội, nhà trường gia đình quan tâm đến phát triển trẻ em nói chung HS THCS nói riêng Sự kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội giúp chỗ em có hội, điều kiện giáo dục toàn diện (ngay với em có hồn cảnh khó khăn) Về khó khăn, dậy thiếu niên đến sớm hơn, thể em phát triển mạnh mẽ mức trưởng thành xã hội tâm lí lại diễn chậm Điều ảnh hưởng đến việc giáo dục HS THCS Việc dậy sớm ảnh hưởng đến hoạt động học em, làm em bị phân tâm học tập có rung cảm mới, quan hệ với bạn khác giới Do nội dung học tập ngày mở rộng, tải nên HS THCS chủ yếu bận học (học lớp khóa, học thêm ), có nghĩa vụ trách nhiệm khác với gia đình Hơn lớp cuối cấp (lớp 9) xuất thái độ phân hóa rõ học tập dẫn tới việc học lệch, tạo nên thiếu toàn diện hiểu biết, nhận thức em Khó khăn lứa tuổi HS THCS xây dựng quan hệ người lớn với em cho ổn thỏa xây dựng quan hệ lành mạnh, sáng với bạn, đặc biệt với bạn khác giới (6)* Một số lưu ý công tác giáo dục học sinh trung học sở: Nhà trường gia đình nên gần gũi, chia sẻ với HS; tránh để em thu nhận thông tin ngồi luồng; tránh tình trạng phân hóa thái độ mơn học, học lệch để em có đuợc hiểu biết toàn diện, phong phú. Cần giúp HS THCS hiểu khái niệm đạo đức cách sác, khắc phục quan điểm khơng em Nhà trường cần tổ chức hoạt động tập thể lành mạnh, phong phú để HS THCS tham gia có đuợc kinh nghiệm đạo đức đắn, hiểu rõ chuẩn mực đạo đức thực nghiêm túc theo chuẩn mực đó, để em có đuợc phát triển nhân cách tồn diện Người lớn (cha mẹ, thầy giáo) cần tơn trọng tính tự lập HS THCS hướng dẫn, giúp đỡ để em xây dựng mối quan hệ mực, tích cực với người lớn mối quan hệ sáng, lành mạnh với bạn bè Có thể thành lập phịng tâm lí học đường trường cụm trường (theo phuơng châm Nhà nuớc nhân dân chăm lo chỗ nghiệp giáo dục) để HS THCS đuợc tru giúp thường xuyên tâm lí vấn đề khó khăn lứa tuổi Tóm lại: Lứa tuổi HS THCS có vị trí đặc biệt thời kì phát triển trẻ em Vị trí đặc biệt phản ánh tên gọi: "thời kì q độ", "tuổi khó bảo", "tuổi bất trị", "tuổi khủng hoảng" Những tên gọi nói lên tính phức tạp tầm quan trọng lứa tuổi trình phát triển trẻ em Đây thời kì chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trường thành Nội dung khác biệt lứa tuổi HS THCS với em lứa tuổi khác phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Sự xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi thể; tự ý thức; kiểu giao tiếp với người lớn, với bạn bè; hoạt động học lập, hoạt động xã hội (7)Quá trình hình thành thường kéo dài thời gian phụ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động em Do đó, phát triển tâm lí lứa tuổi diễn không đồng mặt Điều định tồn song song “vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn" lứa tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Module THCS 2 Dac diem tam ly cua hoc sinh THCS, Module THCS 2 Dac diem tam ly cua hoc sinh THCS