0

de thi hoc sinh gioi lop 5 LSDL

7 0 0
  • de thi hoc sinh gioi lop 5 LSDL

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:51

4điểm Hai việc nên làm để: a 2điểm Giảm tác hại đối với môi trường khi sử dụng các loại chất đốt: - Làm ống khói, đun nấu bằng bi-ô-ga 1điểm.. Sử dụng tiết kiệm chất đốt cũng góp phần bả[r] (1)Trường Tiểu học CỰ KHÊ Lớp: Họ và tên: Thứ tư, ngày 07 tháng 05 năm 2014 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II Năm học: 013 - 014 MÔN KHOA HỌC - LỚP NĂM Chữ ký người Chữ ký người coi chấm bài Câu Câu Chữ ký người chấm lại bài Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Điểm bài làm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Điểm chấm lại Điểm bài làm ghi chữ ; ghi số à Câu Câu Điểm chấm lại ghi chữ ; ghi số à Nhận xét người chấm bài Nhận xét người chấm lại I PHẦN TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng) Câu Sự biến đổi hóa học xảy trường hợp nào đây? (2) a Hòa tan đường vào nước b Thả vôi sống vào nước c Dây cao su bị kéo dãn d Cốc thủy tinh bị rơi vỡ Câu Các chất thủy tinh, kim loại chuyển từ thể rắn sang thể lỏng nhiệt độ nào? a Bình thường b Cao c Thấp Câu Việc nào sau đây không làm để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn điện gây a Thay dây chì dây đồng cầu chì b Phơi quần áo trên dây điện c Trú mưa trạm điện d Cả ba việc làm trên Câu Vật nào sau đây hoạt động nhờ sử dụng lượng gió? a Quạt điện b Nhà máy thủy điện c Pin mặt trời d Thuyền buồm II PHẦN TỰ LUẬN Câu Em hãy nêu hai việc nên làm để? a) Giảm tác hại môi trường sử dụng các loại chất đốt: b) Phòng tránh tai nạn sử dụng chất đốt: Câu Điền tên các vật cho sẵn đây vào cột cho phù hợp: Cá vàng, Cá heo, Cá sấu, Chim, Dơi, Chuột, Khỉ, Bướm? Động vật đẻ trứng Động vật đẻ (3) TRƯỜNG TH HUỲNH VIỆT THANH THI KIỂM TRA ĐK CUỐI KÌ II HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA - LỚP NĂM NĂM HỌC: 2013 - 2014 I Phần trắc nghiệm (4điểm) Câu/điểm (1điểm) Ý đúng b II Phần tự luận (6điểm) (1điểm) b (1điểm) d (1điểm) d Câu (4điểm) Hai việc nên làm để: a) (2điểm) Giảm tác hại môi trường sử dụng các loại chất đốt: - Làm ống khói, đun nấu bi-ô-ga (1điểm) Sử dụng tiết kiệm chất đốt góp phần bảo vệ môi trường (1điểm) b) (2điểm) Phòng tránh tai nạn sử dụng chất đốt: - Không chơi đùa gần nơi đun nấu (1điểm) Tắt bếp ga và khóa van an toàn không dùng bếp (1điểm) Câu (2điểm) Tên các vật cho sẵn là: (mỗi tên vật điền đúng đạt 0,25điểm) (4) Động vật đẻ trứng (1điểm) Động vật đẻ (1điểm) Cá vàng, Cá sấu, Chim, Bướm Cá heo, Dơi, Chuột, Khỉ Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh Lớp: Họ và tên: Thứ năm, ngày 08 tháng 05 năm 2014 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II Năm học: 013 - 014 MÔN SỬ & ĐỊA - LỚP NĂM Chữ ký người Chữ ký người coi chấm bài Câu Câu Chữ ký người chấm lại bài Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Điểm bài làm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Điểm chấm lại Điểm bài làm ghi chữ ; ghi số à Câu Câu Điểm chấm lại ghi chữ ; ghi số à (5) Nhận xét người chấm bài Nhận xét người chấm lại I PHẦN TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng) Câu Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm: a Phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước b Mở mang giao thông miền núi c Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam d Nối liền hai miền Nam – Bắc Câu Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa- ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam là vì: a Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam b Mĩ muốn thể thiện chí với nhân dân Việt Nam c Mĩ bị thất bại nặng nề quân hai miền Nam, Bắc d Mĩ muốn rút quân nước Câu Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì: a Châu Á nằm bán cầu Bắc b Châu Á có diện tích lớn các châu lục c Châu Á trải từ tây sang đông d Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo Câu Hơn 2/3 dân số châu Phi là: a Người da đen b Người da trắng c Người da vàng (6) II PHẦN TỰ LUẬN Câu Hãy nêu ý nghĩa lịch sử chiến thắng ngày 30-4-1975? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu và châu Á? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TH HUỲNH VIỆT THANH THI KIỂM TRA ĐK CUỐI KÌ II HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SỬ & ĐỊA - LỚP NĂM NĂM HỌC: 2013 - 2014 I Phần trắc nghiệm (4điểm) (7) Câu/điểm (1điểm) Ý đúng c II Phần tự luận (6 điểm) (1điểm) c (1điểm) d (1điểm) a Câu (3 điểm) Ý nghĩa lịch sử chiến thắng ngày 30-4-1975 là: - Là chiến thắng hiển hách lịch sử dân tộc (như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ) (1điểm) - Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh (1điểm) Từ đây, hai miền Nam, Bắc thống (1điểm) Câu (3điểm) Kinh tế châu Phi có đặc điểm khác so với kinh tế châu Âu và châu Á là: Hầu hết các nước châu Phi có kinh tế chậm phát triển (2điểm), đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn (1điểm) (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi lop 5 LSDL, de thi hoc sinh gioi lop 5 LSDL