0

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non

28 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:55

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Phần A ĐẶT VẤN ĐỀ Phần B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Những nội dung lý luận II Thực trạng Đặc điềm, tình hình chung trường Những thuận lợi khó khăn 3 Khảo sát thực tế III Các biện pháp áp dụng Giáo dục lễ giáo thông qua học Giáo dục lễ giáo lúc, nơi Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động vui chơi 15 Xây dựng cảnh quan sư phạm 17 Phối hợp với bậc phụ huynh 20 Giáo dục lễ giáo thông qua ngày lễ, ngày hội 21 IV Hiệu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 23 Kết với giáo viên 23 Kết với trẻ 23 Kết với phụ huynh 24 Phần C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25 I Kết luận 25 II Kiến nghị 26 27 Phần D TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non A ĐẶT VẤN ĐỀ “Tiên học lễ, hậu học văn” câu hiệu quen thuộc mà người dân Việt Nam ai khắc sâu vào tâm khảm qua hàng nghìn năm lịch sử Đó phương châm giáo dục ông cha ta từ nhiều hệ đúc kết lại, truyền từ đời qua đời khác trở thành học, lời răn dạy dành cho hệ tiếp bước "Tiên" trước, "hậu" sau "Học lễ" nghĩa học lễ nghĩa, đạo đức "Học văn" nghĩa học văn chương, văn hóa, chữ nghĩa, "Tiên học lễ, hậu học văn" nghĩa là, trước tiên phải học lễ nghĩa đạo đức, đạo lí làm người, sau học đến văn hóa Câu nói khẳng định việc giáo dục đạo đức cho học sinh vơ quan trọng để hình thành nhân cách văn hóa cho người.Từ xưa đến nay, lễ nghĩa điều mà cha ông ta muốn cháu có được, khơng ngừng rèn luyện để đối nhân xử chừng mực Như bạn biết,đất nước ta điều kiện kinh tế phát triển, đường hội nhập, phải giao lưu với nhiều văn hoá khác Điều dao hai lưỡi vậy, học hỏi, tích lũy thêm nhiều nét lạ, tiên tiến nước bạn ngược lại số nét văn hóa dân tộc dần bị mai Lúc lại cần phải biết làm thế hệ trẻ "Hồ nhập mà khơng hồ tan" giữ gọi “Vốn văn hố dân tộc Việt thời đại mới” việc giáo dục cho trẻ phát triển trí tuệ không đủ mà phải giáo dục trẻ biết giữ truyền thống văn hố vốn có cha ơng ta từ ngàn xưa nhiệm vụ cần cập nhật mục tiêu phát triển người tồn diện Giáo dục lễ giáo gì? Là giáo dục phẩm chất đạo đức tính cách, lối sống trẻ, hình thành cho trẻ nhân cách người xã hội chủ nghĩa Vậy giáo dục lễ giáo thực đâu? Trẻ em búp măng non nhú cần chăm sóc, uốn nắn thể sác lẫn tâm hồn Đây giai đoạn đặt móng quan trọng nhân cách người Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ - tuổi Vì thế, theo phải giáo dục lúc nơi hoạt động Thơng qua tính cách trẻ bộc lộ rõ, nhiều phẩm chất đạo đức hình thành phát triển Vì vậy, việc giáo dục lễ giáo cho trẻ lứa tuổi mầm non đóng vai trị quan trọng, cần thiết có ý nghĩa Việc phát triển tồn diện trẻ chứa đựng tất hoạt động như: học tập, lao động, vui chơi… mang ý nghĩa vai trò giáo dục lễ giáo cho trẻ Giáo dục lễ giáo có tác động lớn đến phát triển đời sống tình Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non cảm trẻ người, đặc biệt giao tiếp với cô giáo bạn bè lớp Mà theo đặc thù bậc học mầm non trẻ lớp với cô ngày đến tối nhà giáo dục trường với giáo dục gia đình viết lên dịng lễ giáo cho trẻ Cô giáo mầm non phải gương đạo đức, lễ giáo để trẻ noi theo Cơ giáo phải có biện pháp phù hợp sáng tạo để dạy trẻ lễ giáo cách tự nhiên in đậm vào tâm trí trẻ giúp trẻ có nhân cách tốt sống trở thành người tốt, có văn hóa Vì sau tơi xin mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non” Trong phạm vi khả trách nhiệm Tơi vận dụng vấn đề mà viết đề cập đến chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đơn vị trường công tác Qua đề tài nghiên cứu giúp giáo viên có định hướng phù hợp cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ Mầm Non Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực cho trình hình thành nhân cách cho trẻ để trẻ lớn lên trở thành người có đạo đức, có văn hóa giúp ích cho gia đình xã hội Trước hết thân phải nhận định tình hình chung đối tượng nghiên cứu, sau đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu tham khảo Để xây dựng đề cương sáng kiến, áp dụng sáng kiến hoàn thành sáng kiến Đề tài thực với số biện pháp sau đây: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động học Giáo dục lễ giáo lúc nơi Giáo dục lễ giáo vào hoạt động vui chơi Xây dựng cảnh quan sư phạm Phối hợp với bậc phụ huynh Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN: Ơng cha ta có câu: “Uốn từ lúc non Dạy từ thuở thơ ngây”, Trẻ mầm non gốc công “trồng người” Giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo hình thành, phát triển nhân cách cho trẻ, nhận thức qua cách giao tiếp thông qua thơ, câu chuyện, nhằm giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ Vì vậy, giao tiếp chiếm vị trí quan trong đời sống sinh hoạt hàng ngày trẻ văn hóa lâu đời đặc biệt trẻ Giáo dục lễ giáo ảnh hưởng lớn đến phát triển ngôn ngữ trẻ Nếu giáo dục tốt, giao tiếp trẻ nói nhẹ nhàng, mạch lạc, có văn hóa câu nói, cử chỉ, hành động trẻ người Các tác phẩm văn học, hình ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo trình giao tiếp trẻ với bạn bè với cô giáo phương tiện giáo dục lễ giáo tốt cho trẻ Điều nhằm hình thành trẻ tình cảm yêu thương, gần gũi với người xung quanh, kính trọng lễ phép người lớn tuổi Muốn có người có nhân cách tương lai từ lứa tuổi mầm non trẻ phải giáo dục lễ giáo cách đắn hiệu quả.Vì giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non vô quan trọng cần thiết Trong thời đại tiếp thu nhiều văn hố khác nên cịn nhiều câu chuyện thương tâm đạo đức lễ giáo người, việc mà bạn nghe thấy thông tin đại chúng, sống ngày II THỰC TRẠNG: Đặc điểm tình hình chung trường: Trường thành lập năm 2013 Hiện trường có 12 lớp, lớp nhà trẻ 10 lớp mẫu giáo Trường gồm có 41 CB, NV GV Trong BGH, 24 GV (2 GV hợp đồng), cô nuôi, bảo vệ, y tế, văn phòng Những thuận lợi khó khăn: Trăn trở với mục tiêu chung ngành giáo dục nên người giáo viên Mầm non nguyện góp phần nhỏ bé vào việc giáo dục lễ giáo cho trẻ lứa tuổi mầm non nhằm góp phần hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ Nhưng bắt tay vào thực gặp phải thuận lợi khó khăn sau: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non a Thuận lợi: Trường nhận quan tâm đạo sát phòng giáo dục đào tạo thị xã, cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đồn thể, tổ chức xã hội, bậc phụ huynh học sinh chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho hoạt động nhà trường Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề, động công tác soạn giảng lồng ghép thích hợp nội dung theo kế hoạch chương trình nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non Bản thân giáo viên có trình độ chun mơn, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, sống lành mạnh người quý mến, tín nhiệm tin cậy phụ huynh Đa số trẻ học liên tục qua độ tuổi lên kĩ thực yêu cầu theo cô trẻ tốt b Khó khăn: Trẻ độ tuổi mầm non hiếu động, hay bắt chước khơng biết tốt hay xấu Hơn trẻ sống môi trường gia đình quen tự do, làm theo ý nên việc đưa trẻ vào nề nếp khó khăn Đề tài nghiên cứu áp dụng cho tất trẻ mầm non lứa tuổi nên việc tìm biện pháp cho phù hợp với tất trẻ mầm non khó khăn độ tuổi trẻ có đặc điểm tâm sinh lý khác Nhận thức trẻ chưa đồng nên việc truyền thụ kiến thức đến trẻ gặp nhiều khó khăn Trẻ cịn chưa mạnh dạn tự tin tham gia hoạt động lớp Phần lớn bố mẹ cháu làm kinh doanh, buôn bán nên việc quan tâm đến em hạn chế, trẻ ngày nuông chiều thái Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng giáo dục lễ giáo cho em lứa tuổi mầm non Thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, hay nói leo, trả lời trống khơng, vào lớp tự nhiên, hay cào cấu, đánh bạn… Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non 3.Khảo sát thực tế: Kết thể lễ giáo trẻ lớp ( Tổng hợp thống kê kết khảo sát) Kết đạt STT Hành vi lễ giáo trẻ Tốt Biết chào hỏi lễ phép Biết xưng hô lễ phép Biết cảm ơn xin lỗi Biết giữ gìn cất giữ đồ chơi theo quy định Khá Đạt Chưa đạt X X X Biết giữ gìn vệ sinh thân thể vệ sinh môi trường X X Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn bè X Trẻ mạnh dạn giao tiếp X Trước kết trên, lo lắng phải dạy trẻ biện pháp để tất trẻ lớp tơi có thói quen hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội Tôi suy nghĩ cô giáo cần giáo dục trẻ hành vi văn hố sống ngày để trẻ có thái độ với cô giáo, người lớn bạn bè, có tình u vật, tượng xung quanh Trước tình hình thực tế tơi nghiên cứu, tìm tịi đưa “Một số biện pháp để giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non” cách có hiệu III CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động học: Với trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo nói riêng, thời gian học trường mầm non chiếm nhiều thời gian ngày Ở trẻ học hỏi lẫn học tốt chưa tốt Vì tơi thấy giáo dục lễ giáo cho trẻ cần thiết phù hợp trường mầm non Quá trình giáo dục lễ giáo cho trẻ thực chủ yếu thông qua tiết học Bất kỳ học lựa chọn nội dung giáo dục cách nhẹ nhàng,có ý nghĩa Lồng nội dung giáo dục lễ giáo vào mơn học có nhiều ưu nhằm hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hố + Đối với học phát triển thể chất: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình : Giờ học thể chất Tôi giáo dục trẻ siêng thể dục, tập đặn giúp thể khoẻ mạnh, lúc tập không chen lấn, không xô đẩy + Đối với học tạo hình: "Vẽ người thân gia đình" Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng ơng bà, cha mẹ, anh chị, biết nhường nhịn em bé + Qua khám phá khoa học "Sự kì diệu nước" Tơi có thể đàm thoại: - Nước bắt nguồn từ đâu? - Nước có ích lợi nào? - Muốn có nguồn nước phải làm gì? Qua lợi ích nước, tơi giáo dục cháu bảo vệ nguồn nước: không vứt rác bẩn xuống ao, hồ, sông, biển… + Ở chủ điểm thực vật “khám phá lúa” Tôi giáo dục trẻ trân trọng hạt thóc, hạt gạo, ăn hết suất Giáo dục trẻ biết ơn bác nông đân làm việc vất vả làm nên hạt gạo Từ trẻ biết quý trọng sản phẩm nông nghiệp nghề truyền thồng lúa nước.Trẻ biết ơn bố mẹ người lao động + Giờ học nhận biết tập nói: Qua việc cho trẻ nhận biết tập nói đối tượng giáo dục lễ giáo cho trẻ thơng qua đối tượng Ví dụ: Nhận biết tâp nói số người thân gia đình giáo dục trẻ yêu quý người thân gia đình Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non + Giờ làm quen văn học: Qua chuyện "Tích Chu" Cơ đàm thoại trẻ: Tích Chu cậu bé nào? Tích Chu có u thương bà khơng? Cuối Tích Chu có nhận lỗi khơng? Tích chu làm nhận lỗi mình? Con có học tập bạn Tích Chu khơng ? Vì sao? Hình : Giờ làm quen với văn học Sau cô kể chuyện đàm thoại nội dung câu chuyện cô cho trẻ tự rút học sau giáo dục trẻ lịng thật thà, chăm lao động, khơng tham lam dạy cháu yêu thiện, ghét ác, hình thành cho trẻ lòng nhân ái, biết sẻ chia người xung quanh + Cũng học Văn học, qua thơ “Lấy tăm cho bà” Tôi giáo dục trẻ biết quan tâm, chăm sóc người thân xung quanh mình, biết đưa nhận đồ từ người lớn phải đưa cầm hai tay, nhận nói lời cảm ơn Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình : Cơ phát q cho bé ngoan Hình : Giờ ăn trưa + Giờ học âm nhạc: Sau dạy trẻ hát “Chú đội” Cô hỏi trẻ “Chú đội làm cơng việc gì?” Từ đó, tơi giáo dục trẻ biết kính trọng đội, biết ơn đội ln hồn thành nhiệm vụ bảo vệ hịa bình cho + Giờ làm quen với chữ viết: Cô nhắc nhở trẻ ngồi ngắn ngẩng cao đầu làm xong cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp vào nơi quy định biết giữ gìn bảo quản đồ dùng + Giờ hoạt động nêu gương: Cuối ngày, giáo viên cho trẻ tự nhận xét xem ngày hơm ngoan hay chưa, nhận xét lớp có bạn ngoan, bạn chưa Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non ngoan cho trẻ cắm cờ bé ngoan Ngoài ra, điều quan trọng dành thời gian để gần gũi với trẻ; tìm câu nói hài hước, hóm hỉnh, q bất ngờ, kịp thời hình thức khen dễ thương để động viên cho trẻ Với số trẻ chưa ngoan, cô tạo hội cách cho trẻ lên đọc thơ, hát múa tặng q nhỏ để khuyến khích động viên trẻ cố gắng để lần sau nhận nhiều quà bạn Ngoài ra, vào sáng thường đưa tiêu chuẩn bé ngoan lễ giáo để trẻ thực Sau thời gian thực thói quen lễ giáo chất lượng lớp tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, thưa gửi, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến giáo, đồn kết với bạn bè Giáo dục lễ giáo lúc nơi: Phản xạ ghi nhớ có chủ đích trẻ nhanh nhạy Dù thời gian nào, hay đâu, tình nhỏ hay việc, tượng xung quanh xảy khiến trẻ ý có quan sát, tìm hiểu tơi giải thích lồng giáo dục ngày lúc cho trẻ Vì thế, giáo viên lồng ghép giáo dục lễ giáo cho trẻ kkhi thực hoạt động ngày hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chiều… * Giờ đón trẻ trả trẻ tơi ân cần chuẩn mực xưng hô với bố mẹ trẻ, nhắc nhở để trẻ đến lớp biết chào cơ, sau chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học Hình : Bé đến lớp Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình 10 : Cơ hướng dẫn bé rửa tay bước Qua giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh thân thể thói quen rửa tay trươc ăn - Trong ăn cho trẻ mời cô, mời bạn Khi ăn nhắc trẻ xúc cơm gọn gàng, biết nhặt cơm vãi vào đĩa lau tay vào khăn Nhắc trẻ khơng nói chuyện ăn ăn hết xuất để thể khỏe mạnh, nhanh lớn 13 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình 11 : Giờ ăn q chiều Từ tơi giáo dục trẻ thói quen văn minh ăn uống *Trong ngủ nhắc trẻ nằm ngắn, khơng nói chuyện, cười đùa làm trật tự ảnh hưởng đến bạn khác Cô quan tâm, theo dõi trẻ trẻ ngủ để trẻ có giấc ngủ ngon Hình 12 : Giờ ngủ 14 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Qua tơi giáo dục cho trẻ ý thức tự giác thói quen văn minh lịch với người * Buổi chiều chải đầu cho trẻ chỉnh sửa lại quần áo cho trẻ gọn gàng Qua việc đơn giản giáo dục trẻ biết để ý đến hình thức bên ngồi đầu tóc, quần áo cho lúc sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ Cô quan tâm trẻ cách nhẹ nhàng, gần gũi tạo cho trẻ tin tưởng, gần gũi với cô, trẻ muốn đến lớp từ trẻ ngoan nhiều, yêu quý Giáo dục lễ giáo hoạt động vui chơi: Đối với trẻ lứa tuổi trẻ học mà chơi, chơi mà học, vui chơi trẻ thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác sống người lớn, tiến hành lồng lễ giáo vào vui chơi, qua trẻ đối thoại câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận hai tay, theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ có biểu chưa chuẩn mực Qua giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh giao tiếp + Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sĩ Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sĩ Trẻ biết đóng vai bác sĩ trẻ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác,…Bác sĩ biết hỏi bệnh nhân, cháu đau chỗ nào? Đau sao? Trẻ đóng vai bác sĩ biết kê đơn thuốc cho bệnh nhân Trẻ đóng vai cô y tá phát thuốc, dặn bệnh nhân uống thuốc ngày lần,… Trẻ đóng vai bệnh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc hai tay nói lời cảm ơn y tá, bác sĩ Hình 13: Bé chơi góc bác sĩ 15 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày lần, bệnh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc hai tay nói lời cảm ơn y tá, bác sĩ + Trẻ chơi bán hàng: Qua trò chơi bán hàng: Người bán hàng hỏi: - Cô, mua ạ? Người mua hỏi: - Bác cho tơi mua cam Bao nhiêu tiền cân cam cô? Người bán hàng trả lời: - Dạ thưa bác, mười nghìn cân ạ! Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần giao tiếp, ứng xử, chào hỏi người xung quanh Dần dần trẻ hết nói trống khơng, biết nói trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mực với bạn Hình 14 : Bé chơi góc bán hàng Hình 15 : Bé chơi góc bán hàng 16 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Qua trị chơi bán hàng giáo dục trẻ phép lịch giao tiếp với người xung quanh + Trẻ chơi xây dựng, lắp ghép: Khi chơi cô nhắc trẻ chơi ngoan, không tranh đồ chơi bạn, không bắt nạt bạn Sau chơi xong cô nhắc trẻ cất dọn đồ chơi chỗ, gọn gàng để từ hình thành cho trẻ thói quen ngăn nắp, gọn gàng Hình 16 : Bé chơi lắp ghép Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần giao tiếp, ứng xử, chào hỏi người xung quanh Từ trẻ lớp tơi hết nói trống khơng, khơng nói câu cụt Trẻ biết nói trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mục lên đến 85% Xây dựng cảnh quan sư phạm: Cảnh quan sư phạm mơi trường vui chơi, học tập Môi trường, quang cảnh ảnh hưởng lớn đến tâm lý tư trẻ “ Gần mực đen, gần đèn rạng” trẻ học tập, phát triển môi trường sạch, văn hóa tâm hồn sáng, thông minh Đặc biệt lứa tuổi mầm non, có học hoạt động ngồi trời, khơng gian phải thay đổi thật đa dạng, phong phú Chính thế, song hành với xây dựng hoạt động học, tạo cảnh quan sư phạm chuyên đề mà trọng *Tôi ý tạo cảnh quang lớp học từ hình ảnh trang trí góc đến đồ dùng, đồ chơi, nội dung góc chơi 17 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình ảnh trang trí góc hình ảnh gần gũi với trẻ, tô vẽ cẩn thận, màu sắc đẹp, bố cục cân đối Từ đó, tơi cho trẻ nêu nhận xét giáo dục trẻ yêu thích mơn tạo hình, biết giữ gìn, khơng xé hình ảnh Trong góc, tơi ln chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, sáng tạo cho trẻ có nhiều lựa chọn, nội dụng góc chơi ln phong phú Tất xếp gọn gàng, ngăn nắp, góc riêng biệt Mỗi kệ góc làm để hấp dẫn trẻ, tạo cảm giác thích thú Mỗi tuần tơi xếp cho trẻ lau dọn, xếp lại góc chơi Qua đó, tơi giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, chơi xong phải cất dọn gọn gàng giữ vệ sinh Hình 17 : Bé lau dọn đồ chơi tủ góc Đặc biệt, góc gắn bảng nội quy góc kem hình ảnh minh họa, giáo dục trẻ có ý thức chấp hành nội quy chơi góc Lớp học trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ lớp, đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ có kí hiệu riêng để trẻ ln có ý thức sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ 18 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình 18 : Bé lau mặt ký hiệu *Xây dựng cảnh quan bên ngồi lớp học quan trọng, hàng lang lớp học, tơi có tạo góc tun truyền có treo số thơ, truyện có nội dung phù hợp theo tháng, sưu tầm tranh, truyện, sách báo thiếu nhi có hình ảnh, nội dung lễ giáo Ngồi hành lang cịn để tủ cá nhân có kí hiệu riêng trẻ để trẻ biết tự cất đồ dùng đùng nơi quy định *Sân trường sẽ, thống đãng góp phần lớn đến hoạt động học trẻ Và trước tiết hoạt dộng ngồi trời tơi nhắc trẻ nhặt lá, nhặt rác bỏ vào thùng rác Hình 19 : Bé nhặt 19 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Từ đó, tơi giáo dục trẻ vứt rác nơi quy định, giữ gìn sinh chung Trong sân trường cịn có bồn hoa, cảnh Trẻ thường xuyên quan sát loài cây, chăm sóc, nhặt cỏ cho Từ trẻ biết yêu thiên nhiên, biết chăm sóc, giữu gìn xanh Qua trẻ có thói quen vệ sinh văn minh Phối hợp với bậc phụ huynh: Cùng với mục tiêu xã hội hố giáo dục vai trị phụ huynh có vai trị khơng nhỏ việc giáo dục trẻ Phối kết hợp với bậc cha mẹ khơng giúp cha mẹ giáo viên có kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cách có khoa học mà giúp cho cha mẹ hiểu thêm công việc giáo viên lớp giáo viên hiểu hòa cảnh điều kiện sống trẻ gia đình để có biện pháp giáo dục phù hợp *Trong buổi họp phụ huynh đầu năm mạnh dạn trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng giáo dục lễ giáo trẻ mẫu giáo, phụ huynh lớp phần đông làm nghề kinh doanh, bn bán nên họ quan tâm đến mình, qua họp phụ huynh buổi truyền thông phổ biến tuyên truyền cách nuôi dạy theo khoa học cách giáo dục lễ giáo trẻ lúc nhà Phụ huynh giành thời gian chăm sóc vệ sinh thân thể, chải cách, phụ huynh phải mẫu mực giao tiếp nhà để trẻ noi theo Đồng thời ý sửa sai trẻ kịp thời thiếu sót giao tiết bạn bè, người lớn + Đối với gia đình q lng chiều giáo phải trao đổi với phụ huynh để đưa biện pháp lên hướng cho trẻ làm số việc tự phục vụ than phù hợp với khả trẻ, giáo dục trẻ biết cần nói cần làm khơng nói leo khơng mè nheo địi hỏi + Đối với gia đình quan tâm đến bận công việc điều kiện kinh tế khó khăn giáo phải trao đổi trực tiếp bố mẹ phải thường xuyên phải quan tâm trò chuyện với bố mẹ phải gần gũi tình cảm trẻ biết sở thích tâm tư nguyện vọng trẻ, nhu cầu trẻ để trẻ phát triển cách tồn diện *Giờ đón- trả trẻ thời điểm để gặp trao đổi với phụ huynh Tôi trao đổi tình hình cụ thể với phụ huynh + Hơm nay, hoạt động góc, cháu Minh Nhật tranh giành đồ chơi bạn, làm hỏng cơng trình bạn góc xây dựng chưa biết xin lỗi bạn Cô nhắc nhở Nhật xin lỗi bạn, bố mẹ nên nói chuyện khuyên bảo thêm 20 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non + Bạn Tuấn Bin học Văn học ngoan, trả lời rõ ràng đủ câu, thưa gửi lễ phép nêu gương trước bạn *Ngoài ra, giáo viên phụ huynh tổ chức cho thăm quan, dã ngoại Chuyến chơi phần thưởng cho ngày học chăm chỉ, ngoan ngoãn Vừa qua, đến Times City, thăm quan Thủy cung, quan sát tìm hiểu thêm lồi động vật, từ trẻ biết u q, bảo vệ động vật Trẻ chơi khu hướng nghiệp, trẻ trải nghiệm ngành nghề mà trẻ thấy thích như: ca sĩ, cứu hỏa, bác sĩ,…Từ trẻ biết yêu quý, trân trọng moị ngành nghề Ở không gian náo nhiệt, trẻ biết nghe lời bố mẹ, giáo, có ý thức chơi Phụ huynh cô trông trẻ, nhắc nhở trẻ trẻ chơi Giáo dục lễ giáo cho trẻ tách rời khỏi gia đình giáo dục tình yêu gia đình nội dung giáo dục lòng nhân cho trẻ Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: Truyền thống người Việt Nam tôn sư trọng đạo giữ vững nét văn hóa đặc trưng Vì giáo viên cha mẹ thường xuyên tạo điều kiện cho trẻ có hội tham gia buổi tổ chức ngày lễ, ngày hội ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tết trung thu, ngày tết nguyên đán Từ ý nghĩa ngày lễ lớn, truyền thống dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, giáo viên cha mẹ cung cấp cho trẻ biết ngày lễ, biết kính trọng người hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người Từ hình thành cho trẻ lịng tự hào, kính u người lớn tuổi, thơng qua khuyến khích trẻ học tập phấn đấu thành người có ích sau Qua hình thức tổ chức trẻ trực tiếp tham gia trải nghiệm vào hoạt động từ khắc sâu cho trẻ biết hành động việc làm để thể tình cảm với người ngày lễ nào? + Với ngày khai giảng, nhà trường tổ chức ngày hội “Vui đến trường”, trẻ tham gia văn nghệ, giao lưu cô trẻ, tạo khơng khí hào hứng, vui vẻ giúp trẻ thấy thích đến trường, thích học, thích đến lớp vui chơi, học tập với cô bạn bè 21 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Hình 20 : Cơ bé chụp ảnh kỷ niệm ngày khai giảng + Với ngày 20/11: cô tổ chức liên hoan lớp, cho trẻ giao lưu văn nghệ hát hát cô giáo, để trẻ biết ý nghĩa ngày nhà giáo, trẻ biết u q, kính trọng giáo nghề giáo viên + Vào ngày tết trung thu: Nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức “Đêm hội trăng rằm” để trẻ nghe, hát hát trung thu, giao lưu với Cuội, chị Hằng, nhận quà, phá cỗ, trơng trăng Trẻ hịa vào khơng khí đêm hội, hiểu ý nghĩa tết trung thu tết đồn viên Trẻ biết tự hào văn hóa truyền thống dân tộc, biết nhớ cội nguồn Hình 22 : Bé biểu diễn văn nghệ trung thu 22 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non + Ngày tổng kết năm học, chia tay bạn lớp lớn vào lớp 1, trẻ giao lưu văn nghệ, nhận quà tuyên dương, giấy khen Khích lệ, động viên trẻ thật cố gắng năm học tới, giúp trẻ thấy yêu trường, yêu lớp, yêu cô bạn bè Từ ý nghĩa ngày lễ lớn, hoạt động văn nghệ ôn lại truyền thống dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng người hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người Nhằm hình thành cho trẻ lịng tự hào, kính u người lớn tuổi, thơng qua khuyến khích trẻ học tập phấn đấu thành người có ích cho xã hội IV HIỆU QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 1.Kết với giáo viên: - Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lễ giáo cách cụ thể , toàn diện sát thực với kế hoạch đạo nhà trường phù hợp với thực tế nhóm lớp, phù hợp với chủ đề - Giáo viên biết linh động lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vào hoạt động mang lại hiệu cao cho hoạt động giáo dục lễ giáo trường mầm non - Bản thân giáo viên ln học hỏi ,tìm tịi,rèn luyện, trao đổi kiến thức kinh nghiệm dạy trẻ qua môn học, hoạt động, phụ huynh đồng nghiệp quý mến tin yêu Kết với trẻ: Sau biện pháp nghiên cứu thực chất lượng giáo dục lễ giáo tăng lên rõ rệt Tôi thực khảo sát lớp thu kết đáng mừng Kết thể lễ giáo trẻ sau áp dụng biện pháp ( Tổng hợp thồng kê kết khảo sát) Kết đạt STT Hành vi lễ giáo trẻ Chưa Tốt Khá Đạt đạt Biết chào hỏi lễ phép X Biết xưng hô lễ phép X Biết cảm ơn xin lỗi X Biết giữ gìn cất giữ đồ chơi theo quy định X Biết giữ gìn vệ sinh thân thể vệ sinh X môi trường Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn bè X Trẻ mạnh dạn giao tiếp x 23 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non Ngồi ra, biện pháp cịn giúp thu lại kết khác tốt: -Trẻ hứng thú hoạt động làm quen với văn học đặc biệt truyện cổ tích Việt Nam,giờ hoạt động góc nhiều trẻ thích chơi góc sách -Trẻ tiếp thu chuẩn mực đạo đức gần gũi sống ngày -Giáo dục lễ giáo học mà thể tất hoạt động; +Giờ chơi ,góc chơi , trẻ biết hịa thuận khơng tranh giành đồ chơi +Đối với người biết chào hỏi lễ phép biết nhường nhị em nhỏ +Đối với gia đình : khơng quấy rầy vịi vĩnh bố mẹ biết u thương chia sẻ tình cảm với người thân lúc vui buồn + Đối với thiên nhiên : Không bẻ cành ,hái hoa ,…hình thành đức tính tốt :Ngăn nắp ,gọn gàng ,tính tự lập Đó điều làm tơi phấn khởi, u nghề, yêu trẻ nhiều Trẻ ngoan hơn, lễ phép hơn, trẻ hình thành thói quen vệ sinh văn minh, biết chào hỏi có khách đến, biết trao nhận hai tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, giáo, ba mẹ, khơng nói tục, đánh bạn, kính trọng giáo người lớn Kết với phụ huynh: Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt lời ăn tiếng nói, phong cách quan tâm ngày nhiều đến em - Khơng cịn tình trạng đưa học muộn - Biết quan tâm đến nhiều : ý ăn mặc quần áo, đầu tóc gọn gàng, sẽ, phù hợp với thời tiết hoàn cảnh, biết nhắc nhở chào cô, vứt rác nơi quy định,… Phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc giáo dục lễ giáo cho trẻ Tạo điều kiện ủng hộ kết hợp nhà làm tốt việc giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non - Hay chủ động trao đổi, liên lạc với giáo viên tình hình học tập sức khỏe con, giao tiếp với nhẹ nhàng, nhiệt tình, tơn trọng - Rất quan tâm đến tình hình lớp hay tổ chức liên hoan lớp, mua quà tặng nhân ngày sinh nhật, ngày lễ… - Phụ huynh dần thay đổi từ cách ăn mặc đưa đón con, cử chỉ, lời nói hịa nhã, gần gũi cô Phụ huynh cô giáo hai gương mẫu mực cho trẻ nói theo Trẻ dạy dỗ, học tập lúc, nơi, từ tất người gần gũi, thân thiết với trẻ Đó điều kiện cần đủ để trẻ phát triển toàn diện nhân cách, lớn lên thành người có ích cho sống 24 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Lễ giáo người kênh thông tin để đánh giá nhận xét người Ngoài việc xây dựng lên kế hoạch giáo dục phù hợp tạo môi trường hấp dẫn trẻ bậc phụ huynh giáo viên phải biết lồng ghép thích hợp nội dung giáo dục lễ giáo vào chủ đề hoạt động chăm sóc giáo dục nhằm bước hình thành trẻ nề nếp thói quen hành vi chuẩn mực đạo đức Giáo dục lễ giáo mơn học giáo dục mầm non nội dung cần thiết thiếu việc giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ Vì giáo dục lễ giáo nội dung vô then chốt thiếu giáo dục mầm non Từ biện pháp áp dụng tơi rút nhiều học bổ ích: Bản thân giáo phải ln tìm tịi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, thơ ca, hị vè để góc lễ giáo thư viện bé ngày phong phú hơn, thay đổi theo chủ điểm để tạo lạ hấp dẫn trẻ Các tiết học có lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo hình thức hị vè, ca dao, câu đố vào học để giáo dục trẻ Phải thường xuyên thực nêu gương kể chuyện hàng tuần tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ Gia đình trẻ thật mái ấm đầy tình thương, bố mẹ gương sáng mẫu mực hành vi ứng xử, chăm sóc, tinh thần trách nhiệm trẻ Cô giáo phải thật gương sáng để trẻ noi theo, giàu tình u thương, ln thận trọng hành vi mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoả mái cho trẻ thực tốt hành vi hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ bước hình thành nhân cách cho trẻ Bên cạnh mơi trường cảnh quan sư phạm góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cách tự nguyện Trên số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm nong áp dụng thành công trẻ, mong quan tâm hỗ trợ Hội đồng khoa học cấp bạn đồng nghiệp 25 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non II KIẾN NGHỊ: - Để trì tốt kế hoạch giáo dục lễ giáo nhà trường tơi có số khuyến nghị đề xuất sau * Đối với phòng giáo dục: + Cung cấp tài liệu, tập san chuyên đề có nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non để giáo viên học tập nghiên cứu + Tạo nhiều để giáo viên có điều kiện trau dồi kĩ sư phạm qua chuyên đề nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non * Đối với nhà trường: Làm tốt công tác xã hội háo giáo dục tạo cảnh quan nhà trường ln khang trang để trẻ có môi trường tốt để thực nhiệm vụ giáo dục * Đối với giáo viên: Mọi hành vi lời nói giáo viên phải ln chuẩn mực để làm gương cho trẻ hành động theo, phải gần gũi quan tâm đến trẻ - Khi áp dụng biện pháp đạo giáo viên giáo dục lễ giáo thân cô gắng, không tránh khỏi thiếu sót mong ý kiến đóng góp lãnh đạo cấp trên, hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để nội dung đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 26 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non D.TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tài liệu “ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo” Của vụ giáo dục mầm non - Tài liệu “ Giáo trình văn học dân gian” tác giả Phạm Thu Yên (Chủ biên” - Tài liệu “ Văn học trẻ em” Của tác giả Lã Bắc Lý - Tài liệu “ Tâm lý học trẻ em” - Tạp chí giáo dục Mầm non số 5-2009, số năm 2011 27 ... vai trò giáo dục lễ giáo cho trẻ Giáo dục lễ giáo có tác động lớn đến phát triển đời sống tình Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non cảm trẻ người, đặc biệt giao tiếp với cô giáo bạn... Trên số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm nong áp dụng thành công trẻ, mong quan tâm hỗ trợ Hội đồng khoa học cấp bạn đồng nghiệp 25 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non. .. thành cảm ơn! 26 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non D.TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tài liệu “ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo? ?? Của vụ giáo dục mầm non - Tài liệu “ Giáo trình văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non , Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non