0

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà tại trang trại gà thịt của công ty cổ phân dinh dưỡng hải thịnh tại phường tích lương, thành phố thái nguyên

75 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - THÀO MÍ SÚNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MƠ HÌNH CHĂN NI GÀ TẠI TRẠI GÀ THỊT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HẢI THỊNH TẠI PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Đinh hướng đề tài: Chuyên ngành: Khoa: Lớp: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Hướng ứng dụng Kinh tế nông nghiệp Kinh tế & PTNT K48 - KTNN 2016 - 2020 ThS Lê Minh Tú THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI NÓI ĐẦU Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức vào học kỳ cuối khóa học Thực tập tốt nghiệp hội để sinh viên tiếp cận tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất nơng nghiệp, vấn đề văn hóa, xã hội nơng thơn Qua sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức học vào công việc thực tế, giải vấn đề cụ thể thực tập Hơn thế, sinh viên có dịp học hỏi trao dồi thêm kỹ mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau tốt nghiệp trường Giúp cho sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức thực tiễn thực tập, vận dụng kiến thức kĩ học để nghiên cứu, phân tích giải số vấn đề cụ thể lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo Tìm hiểu yêu cầu mơi trường làm việc thực tiễn Rèn luyện tính tự chủ tinh thần trách nhiệm công việc Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa lớn sinh viên, lời thời gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra, nghiên cứu, áp dụng kiến thức lý thuyết với thực tế, củng cố nâng cao khả phân tích, làm việc sáng tạo thân phục vụ cho công tác sau Đồng thời thời gian quý báu cho sinh viên thực tập nhiều từ bên ngồi vào kiến thức chun mơn kỹ khác giao tiếp, cách nhìn nhận cơng việc thực cơng việc ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa kinh tế & PTNT, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & PTNT Ban giám đốc Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá hiệu mơ hình chăn nuôi gà trang trại gà thịt Công ty cổ phân dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & PTNT bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo ThS Lê Minh Tú trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, anh quản lý bạn sinh viên trại tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Em mong nhận ý kiến bảo thầy cơ, đóng góp bạn bè để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2020 Sinh viên Thào Mí Súng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số trang trại phân theo ngành hoạt động phân theo địa phương nước 17 Bảng 3.1 Số người lao động trại gà phường Tích Lương CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh 30 Bảng 3.2 Số liệu thực kế hoạch lao động trại 31 Bảng 3.3 Số liệu tài sản sử dụng chăn nuôi gà trại 33 Bảng 3.4 Kế hoạch thực gà xuất chuồng doanh thu trại 41 Bảng 3.5 Báo cáo tổng hợp chi phí, doanh thu, lãi, lỗ 44 Bảng 3.6 Kiểm soát nhiệt độ giai đoạn nuôi 57 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ, cụm từ viết tắt Diễn giải NĐ – CP Nghị định phủ NQ – CP Nghị phủ QĐ – TTg Quyết định thủ tướng UBNN Ủy ban nhân dân CTCP Công ty cổ phần TACN Thức ăn chăn nuôi CNSX Công nhân sản xuất CNSNTT Công nhân sản xuất trực tiếp CNSXGT Cơng nhân sản xuất gián tiếp TC1 Chi phí thực TC2 Chi phí TR1 Doanh thu thực TR2 Doanh thu kế hoạch TP Lợi nhuận Q Số lượng cân P Giá NVL Nguyên vật liệu v MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cất thiết nội dung thực tập .1 1.2 Mục tiêu cụ thể .1 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ 1.2.3 Về kỹ 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung 1.3.2 Phương pháp thực 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận kinh tế trang trại 2.1.1 Khái niệm trang trại 2.1.2 Khái niệm kinh tế trang trại 2.1.3 Khái niệm chăn nuôi 2.1.4 Bản chất kinh tế trang trại nói chung kinh tế trang trại chăn ni nói riêng 2.1.5 Vai trị vị trí kinh tế trang trại 2.1.6 Tiêu chí xác định trang trại .9 2.1.7 Các đặc trưng chủ yếu kinh tế trang trại 10 2.1.8 Những sách có liên quan đến phát triển kinh tế trang trại 11 2.2 Cơ sở thực tiễn 15 2.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giới .15 vi 2.2.2 Thực trang phát triển kinh tế trang trại số nước phát triển 16 2.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại Việt Nam số địa phương .17 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP .19 3.1 Điều kiện tự nhiên, trình hình thành phát triển 19 3.1.1 Điều kiện tự nhiên trại 19 3.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty .20 3.1.3 Mơ hình tổ chức, nhiệm vụ chức phận hình thức hoạt động Cơng ty .21 3.1.4 Mơ hình tổ chức, phận trại CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên 26 3.2 Đánh hiệu đầu vào trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyện CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh 29 3.2.1 Lao động 29 3.2.2 Năng suất lao động 32 3.2.3 Tài sản cố định 33 3.2.4 Nguyên vật liệu .37 3.3 Tính doanh thu nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu trang trại 39 3.3.1 Tổng doanh thu chênh lệch 39 3.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu .42 3.4 Tính lợi nhuận (TP) 44 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng .48 3.6 Đánh giá hoạt động rủi ro hoạt động chăn nuôi trại 50 3.6.1 Rủi ro công ty 50 3.6.2 Các yếu tố rủi ro trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên 53 3.7 Quy trình kỹ thuật chăn nuôi trại .54 3.7.1 Quy trinh chăn nuôi 54 3.7.2 Kỹ thuật 56 3.7.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế .60 3.8 Thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp 61 vii 3.8.1 Thuận lợi 61 3.8.2 Khó khăn 61 3.8.3 Đề xuất giải phát .61 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 4.1 Kết luận 64 4.1.1 Kết luận công ty 64 4.1.2 Kết luận trang trại 65 4.2 Kiến nghị 65 4.2.1 Đối với Công ty .65 4.2.2 Đối với trang trại .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cất thiết nội dung thực tập Trong tiến trình phát triển nơng nghiệp, cần phải nghiên cứu giải pháp, tìm hướng cho hàng hóa nơng sản Việt Nam Bởi lẽ, sản xuất quy mơ nhỏ theo hướng hàng hóa giản đơn thiếu liên kết bất lợi cạnh tranh gây thua thiệt, rủi ro cho người nông dân Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp với việc đẩy mạnh liên doanh liên kết sản xuất hàng hóa tăng cường khả cạnh tranh đem lại lợi nhuận cho trang trại Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nơng nghiệp bền vững; có việc làm tăng thu nhập, khuyến khích làm giàu đơi với xố đói giảm nghèo; phân bổ lao động, dân cư xây dựng nông thôn Thực tế nay, bên cạnh trang trại thành cơng cịn nhiều trang trại thất bại, phá sản Hầu hết trang trại nơng nghiệp phát triển từ kinh tế hộ, trình độ tổ chức quản lý khả hạch toán kinh doanh hạn chế phí sản xuất rủi ro thường lớn Để có thơng tin xác trang trại nông nghiệp, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu trải nghiệm thực tế trang trại Đối với sinh viên, trình nghiên cứu học tập trang trại vô cần thiết, giúp sinh viên gọt dũa kiến thức lý luận học, học hỏi thêm kiến thức, kỹ kinh nghiệm sản xuất thực tế Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài: “Đánh giá hiệu mơ hình chăn ni gà trang trại gà thịt CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn - Đánh giá trình xây dựng phát triển trang trại - Hệ thống hóa lý luận sở tổ chức sản xuất trang trại trang ni, kinh nghiệm phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh tế trang trại chăn nuôi Việt Nam nói chung phường Tích Lương nói riêng - Phân tích khó khăn thuộc lợi việc tham gia vào trình sản xuất kinh doanh theo mơ hình chăn ni trại - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển tổ chức sản xuất trang trại chăn nuội trại 1.2.2 Về thái độ - Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với người trang trại - Có trách nhiệm nghĩa vụ hồn thành tốt cơng việc giao - Chủ động công việc, sẵn sàng trợ giúp, hỗ trợ người trang trại để hồn thành tốt cơng việc chung bên cạnh tự khẳng định lực thân 1.2.3 Về kỹ  Kỹ sống - Biết lắng nghe học hỏi từ lời phê bình người khác - Giao tiếp ứng sử trung thực, lịch sử nhã nhặn  Kỹ làm việc - Học cách xếp, bố trí cơng việc học tập, nghiên cứu, làm việc cách khoa học - Nâng cao kỹ làm việc nhóm - Tuân thủ giấc hoạt động trang trại - Làm việc nghiêm túc, làm việc theo kế hoạch quy định - Không tự ý nghỉ, không tự động rời bỏ vị trí thực tập - Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung - Tìm điều kiện tự nhiên phường Tích Lương, thành phố Thái Ngun - Điều tra phân tích mơ hình chăn nuôi gà trang trại gà thịt CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Ngun - Quy trình kỹ thuật chăn ni gà trại 53 - Rủi ro loại thương phẩm bao gồm: Trứng, xúc xích, thịt lợn Công ty + Các loại thương phẩm Công ty loại cám Công ty đưa trang trại trang trại tiêu thụ Ngoài xuất bán bán ngồi thị trường, Cơng ty đóng các loại thịt, xúc xích phân theo loại để phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng như: xúc xích từ 0,5kg - 1kg, thịt xương phân loại riêng Tuy nhiên cịn nhiều rủi ro đơi lúc dư thừa khơng có khách mua mua giá rẻ + Trứng bao gồm trứng ấp trứng thương phẩm Các loại trứng Cơng ty khơng có khách Công ty tự ấp bán giống nuôi thương phẩm tiếp, trứng thương phẩm gửi vào siêu thị, đại lý bán lẻ thị trường Ngoài Công ty ký hợp đồng với nhà máy Samsung Electronics Bắc Ninh nên loại thực phẩm như: Thịt, xương, xúc xích, jam bon, dầu nấu ăn trứng điều Công ty Như qua rủi ro Cơng ty thực chiến lược để xuất bán cám, gà, vịt, lợn thịt, giống, cám loại thương phẩm số lượng khách ít, đầu chưa đảm bảo 3.6.2 Các yếu tố rủi ro trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên Trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh trang trại thuê, hình thức chăn nuôi bán chăn thả với số lượng gà nuôi 12.000 giống gà Mía đen Trong qúa trình chăn ni để xuất bán lứa gà ngồi thị trường trại chăn ni gặp phải rủi ro chủ yếu bao gồm: Rủi ro thời gian chăn nuôi (dịch bệnh), rủi ro thị trường * Rủi ro chăn nuôi - Chăn nuôi yếu tố ảnh hưởng đến định doanh thu trại để đạt hiệu tốt q trình chăn ni phải địi hỏi chất lượng suất trại gà Cơng ty thực hình thức chăn ni bán chăn thả nhằm để tạo chất lượng thịt ngon 54 - Trong thời gian chăn ni gặp nhiều rủi ro số lượng gà chết nhiều, nhiều yếu tố khác bao gồm; Dịch bệnh, điều kiện tự nhiên + Dịch bệnh: trình chăn ni trang trại thực biện pháp phòng chống tiêm Vaccxin, phần thuốc cho gà nhằm để đạt hiệu tốt Điều kiện tự tiên: Điều kiện tự nhiên yếu tố quan trọng đến số lượng gà bao gồm: Khí hậu thời tiết, địa hình  Rủi ro thị trường Thị trường nơi tập trung người mua người bán với thời gian định Rủi ro thị trường trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh rủi ro sau số lượng gà đủ tiêu chuẩn xuất bán khơng có người mua bên cạnh ngành chăn ni khơng giống ngành khác sản phẩm sản xuất cấp vào kho khơng phải thêm chi phí nữa, cịn chăn ni số lượng gà đủ tiêu chuẩn khơng có khách mua mua chậm phải cho cám, thuốc thú y, điện, nước Trong chăn ni số lượng gà đủ ngày xuất chuồng cơng ty tìm kiếm thị trường, tìm khách hàng đến mua gà Tuy nhiên bên cạnh thị trường thay đổi tích cực qua năm nên khơng thể biết trước 3.7 Quy trình kỹ thuật chăn nuôi trại 3.7.1 Quy trinh chăn nuôi - Giống: + Giống chọn nuôi trại gà Mía đen + Gà giống 01 ngày tuổi nhập ni có hồ sơ nguồn gốc đầy đủ từ nơi bán (hóa đơn, giấy kiểm dịch thú y) Con giống phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn giống (đặc điểm màu lông, màu da chân, trạng thái sức khỏe dị tật) - Thức ăn chăn ni: Thức ăn chăn nuôi trại từ lúc ngày tuổi đến xuất chuồng điều Công ty nên đảm bảo an toàn chất lượng - Nước uống: + Nguồn nước uống lấy từ giếng, khơng sử dụng nguồn nước từ sông, suối, ao hồ 55 + Nước giếng phải kiểm tra phân tích đảm bảo nước khơng có vi khuẩn gây hại như: Ecoli, Coliform khơng có kim loại nặng gây độc thủy ngân, chì, thạch tín sắt Nếu sử dụng phải có thiết bị lọc kim loại nặng sát khuẩn + Nước dùng phải chứa bồn bể có nắp đậy dẫn vào chuồng nuôi hệ thống ống nhựa đảm bảo chắn, an toàn + Nước rửa chuồng, làm mát chuồng, rửa dụng cụ sử dụng nước giếng không sử dụng nước từ ao hồ bên ngồi - Cơng tác thú y: + Hố sát trùng trước cửa chuồng thường xuyên có vơi bột chất sát trùng phù hợp + Định kỳ phun sát trùng xung quanh khu chăn ni (1 tuần/lần muộn hơn) tùy theo tình hình dịch tễ + Thực sát trùng chuồng nuôi, dụng cụ, thiết bị trước chăn nuôi, chăn nuôi sau bán sản phẩm di chuyển đàn gà sang nơi khác + Tiêm phòng đầy đủ loại Vacxin cho gà (marek, newcatson, gumboro, viêm phế quản truyền nhiễm, cúm gia cầm, đậu gà) theo lịch hướng dẫn + Mở sổ ghi chép lịch tiêm phòng, sử dụng thuốc kháng sinh - Quản lý chất thải xử lý xác chết: + Bố trí nơi riêng cuối khu chăn nuôi để làm nhà chứa phân, xây tường bao, láng xi măng đảm bảo chất thải khơng tràn ngồi gây nhiễm sử dụng phải ủ nhiệt sinh học + Sát nơi chứa phân bố trí nơi mổ khám xác gà chết tiêu hủy (nên xây bể chứa dung tích 0,5 - 1m3, hình chữ nhật có 2/3 chiều cao bể nằm chìm đất, bể có nắp đậy kín kht lỗ để đưa xác chết vào, hàng tuần mở nắp bể phun sát trùng diệt khuẩn Tuyệt đối không chôn lấp xác gà chết ngồi vườn vứt mơi trường xung quanh + Các chất thải khác ni lông, bơm tiêm, chai lọ dựng thuốc, đựng Vacxin tập kết vào nơi quy định để tiêu hủy 56 + Nước rửa chuồng chảy theo cống gom vào bể chứa, không xả tràn lan vườn - Ghi chép số liệu: Các số liệu ghi chết như: mua giống, mua cám, thuốc thú y sau mua vào xuất điều nhập vào phần mềm misa gửi cho công ty 3.7.2 Kỹ thuật 3.7.2.1 Chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi từ ngày tuổi đến 21 ngày tuổi - Rèm che: vải bạt may lại phù hợp với diện tích cần dùng; - Chất độn chuồng: Dùng trấu khô; ngày trước nhận gà, chất sát trùng phải cho vào hố sát trùng khay sát trùng Sát trùng vôi bột hóa chất khác - Quây úm gà: Làm cót ép cắt dọc có chiều cao 50 cm, quây trịn lại có đường kính m úm 200 gà - Chụp sưởi: Làm tôn đường kính rộng 80 - 100cm, bên lắp bóng điện xen kẽ - Khay uống: Sử dụng máng uống gallon chuyên dụng cho gà định mức 50 cho máng Máng uống đặt xen kẽ với khay ăn theo hình rẻ quạt quây cách thành quây với chụp sưởi - Khay ăn: Trong tuần đầu dùng khay ăn (khay tơn nhựa có kích thước 70 × 60cm) Khay ăn đặt quây xếp so le với máng uống 3.7.2.2 Kỹ thuật nuôi 3.7.2.2.1 Trước nhận gà vào quây phải - Kéo rèm che kín chuồng - Bật đèn sưởi ấm quây úm khoảng thời tiết trời lạnh - Cho nước vào máng uống Trong nước uống cần pha thêm thuốc kháng sinh, Bcomplex, đường Glucoz theo hướng dẫn Nước uống phải nước sạch, an tồn đun nước cho ấm úm gà vào mùa lạnh Nước uống cho vào máng gallon loại 1,5 - 2lít, đáy máng uống kê phẳng gạch mỏng đặt đệm lót 3.7.2.2.2 Khi thả gà vào quây thực công việc sau - Kiểm tra lại số lượng sống chết - Loại bỏ chết gà không đạt tiêu chuẩn khỏi chuồng 57 3.7.2.2.3 Nhận gà vào quây - Sau chuẩn bị xong chuồng trại đưa gà vào quây - Mật độ nuôi từ tuần thứ đến tuần thứ ba 20con - 18 con/m2 chuồng, từ tuần thứ tư đến tuần thứ sáu 16 - 14 con/m2 chuồng, từ tuần thứ bảy đến tuần thứ chín 12 đến 10 con/m2 chuồng 3.7.2.2.4 Đưa khỏi chuồng úm vỏ hộp đựng gà con, chất lót vỏ hộp gà chết, gà loại để tiêu hủy 3.7.2.2.5 Cho gà uống nước trước cho ăn 3.7.2.2.6 Khung nhiệt sưởi ấm cho gà sau - Nhiệt độ cao, đàn gà tản sát vành quây, kêu thở - Nhiệt độ thấp gà tập chung quanh chụp sưởi - Nhiệt độ thích hợp đàn gà phân bố quây Bảng 3.6 Kiểm soát nhiệt độ giai đoạn nuôi Tuần tuổi Dưới đèn úm Xung quanh chụp Nhiệt độ chuồng Tuần 35-33oC 32-31oC 30-28oC Tuần 32oC 30-28oC 28-26oC Tuần 28oC 28-26oC 26-24oC Tuần 22-20oC Từ tuần trở 21-20oC (Nguồn: Quản lý trại cung cấp năm 2020) 3.7.2.2.7 Cho ăn - Từ tuần thứ đến tuần thứ ba dùng thức ăn gà chủng loại – 21ngày Từ tuần thứ đến tuần thứ dùng thức ăn gà dò chủng loại 21 - 42ngày Từ tuần thứ trở dùng thức ăn gà vỗ béo chủng loại 43 ngày - xuất bán - Khi chuyển thức ăn từ thức ăn gà sang thức ăn gà dị, cơng thức thay đổi cho gà ăn sau: + Ngày thứ 75% thức ăn cũ 25% thức ăn + Ngày thứ hai 50% thức ăn cũ 50% thức ăn 58 + Ngày thứ ba 25% thức ăn cũ 75% thức ăn + Ngày thứ tư cho ăn 100% thức ăn - Tuần thứ đến hết tuần thứ hai cho gà ăn khay (100 gà đặt khay ăn) Rải mỏng, thức ăn lên khay ăn độ dầy 1cm, sau từ - cạo thức ăn lẫn phân có khay đem sàng để gạt bỏ phân ngoài, tận thu thức ăn cũ tiếp thêm lượt mỏng thức ăn - Khi gà tuần tuổi trở thay khay ăn máng ăn cỡ trung bình P30 máng đại P50 (40 - 50con/máng), cần treo máng dây, miệng máng đặt ngang với lưng gà - Cho gà ăn tự ngày đêm, bổ sung thêm thức ăn cho gà ngày đêm từ - lần 3.7.2.2.8 Cho uống - Dùng máng uống gallon, hai tuần đầu dùng máng cỡ 1,5 - 2,0lít, tuần sau dùng máng cỡ 4,0lít - Máng uống rửa hàng ngày thay nước uống cho gà khoảng lần (sáng, chiều, tối, đêm) 3.7.2.2.9 Chiếu sáng: Thời gian chiếu sáng đảm bảo 24/24 đến tuần thứ thứ 4, tuần lại thắp sáng đến 22 giờ, cường độ chiếu sáng từ - 10lux tương đương - 4w/m2 chuồng 3.7.2.2.10 Trong hai tuần đầu rèm che phải đóng kín ngày đêm, từ tuần thứ ba trở đóng rèm phía hướng gió mở rèm phía khơng có gió Tuy nhiên việc đóng mở rèm cịn tùy thuộc vào thời tiết sức khỏe đàn gà 3.7.2.2.11 Độn lót chuồng: Hàng ngày kiểm tra dọn rìa xung quanh máng uống độn chuồng bị ướt, xới đảo độn lót chuồng từ - 10 ngày/lần bổ sung thêm lượt mỏng độn lót Khơng thay độn lót chuồng thương xuyên 3.7.2.2.12 Từ tuần thứ trở bắt đầu nới rộng quây úm đến tuần thứ tư trở tháo bỏ hoàn toàn quây úm 3.7.2.2.13 Hàng ngày kiểm tra gà chết gà yếu để loại thải Ghi chép đầy đủ số lượng gà có mặt hàng ngày, lượng thức ăn cho ăn vào biểu theo dõi 59 3.7.2.2.14: Phương thức nuôi: Theo phương thức bán chăn thả - Từ 01 đến tuần tuổi ni nhốt hồn tồn chuồng - Từ đến tuần tuổi thả gà vườn Mật độ thả tù 0,5m2 - 1,0 m2/con Vườn thả thiết kế phẳng, có trồng dàn che mát Chu vi vườn thả rào lưới đảm bảo gà bay qua chui ngồi Chỉ thả gà thời tiết khơ ấm, thời tiết bất thuận (sau mưa, lạnh ẩm dài ngày phải ni nhốt hồn tồn chuồng với mật độ 10 con/m2) - Tuyệt đối khơng thả gà ngồi vườn đêm, đưa gà vào nuôi chuồng 3.7.2.3 Kỹ thuật nuôi gà từ 9-16 tuần tuổi 3.7.2.3.1 Chuẩn bị dụng cụ chuồng chăn nuôi - Rèm che: Dùng vải bạt, vỏ bao tận dụng may lại - Hố sát trùng: Xây vỉa trước cửa vào kích thước 50 × 70 ×10cm - Máng uống: Dùng máng uống gallon loại lít (100 gà có máng) máng tơn dài 1,2m (100 gà có máng) - Máng ăn: Dùng máng đại P50, nuôi gà giai đoạn từ - 16 tuần tuổi bố trí 25 đến 27con/máng - Chuồng ni gà dị, gà vỗ béo chuồng chung chuồng riêng, trước đưa gà vào nuôi phải làm vệ sinh sát trùng bên chuồng 3.7.3.2 Kỹ thuật nuôi dưỡng gà vỗ béo từ 9-16 tuần tuổi - Kéo rèm che mở hồn tồn Chỉ đóng rèm có gió to, trời giơng bão, mưa to, q lạnh đàn gà bị bệnh đường hô hấp - Mật độ nuôi đảm bảo từ 10con đến 8con/m2 chuồng tùy theo lứa tuổi gà - Cho gà ăn theo cách sau: + Dùng thức ăn hỗn hợp viên gà vỗ béo chủng loại 43 ngày tuổi - xuất bán, thức ăn tự chế biến phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng gà ghi bảng quy trình + Cho gà ăn máng đại P50 Máng treo dây, miệng máng cao ngang lưng gà Mật độ máng ăn cho gà theo yêu cầu: 27 - 30 con/máng Cho gà ăn tự ban ngày, buổi tối không cho ăn 60 - Cho gà uống theo cách sau: + Dùng máng uống cỡ lít cho uống máng dài (loại máng dài 1,2m tơn đặt rãnh nước), máng uống dài cần phải có chụp song sắt để gà không nhảy vào máng + Máng uống đặt số lượng 100 cho máng uống gallon 100 cho máng uống dài + Máng uống rửa hàng ngày thay nước uống lần (sáng, chiều) - Độn lót chuồng: Hàng ngày kiểm tra dọn rìa xung quanh máng uống độn chuồng bị ướt, xới đảo độn lót chuồng từ - 10 ngày/lần bổ sung thêm - Phương thức nuôi: Nuôi gà theo phương thức bán chăn thả Vườn thả thiết kế phẳng, có trồng tạo dàn che mát Chu vi vườn thả rào lưới đảm bảo gà khơng thể bay qua chui ngồi Chỉ thả gà thời tiết khô ấm, thời tiết bất thuận (sau mưa, lạnh ẩm dài ngày) phải nuôi nhốt hoàn toàn chuồng với mật độ - con/m2 Mật độ thả tối đa 1,5 m2/con 3.7.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Thực tế khoảng thời gian tơi học nghề từ thực tế hiểu rõ công việc trang trại Những học nằm ngồi giáo trình giúp tơi trưởng thành cơng việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, giao trao hội để áp dụng kiến thức học vào công việc Trong trình thực tập trang trại CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh giúp cho đưa học kinh nghiệm sau: + Giúp hiểu thêm cách thức tổ chức vận hành sản xuất trang trại tiêu chuẩn trang trại + Học thêm nhiều kiến thức, kĩ năng, kĩ thuật chăn ni vịt sau áp dụng gia đình + Biết cách chăm sóc đàn vịt phân biệt vịt ốm với vịt khỏe + Cách trở thành người quản lý tốt cần phải có kĩ cách ứng sử cơng nhân với đối tác cần phải có thái độ cho chuẩn mực để họ tin tưởng tơn trọng + Và giúp tơi chủ động cơng việc hồn thành tốt công việc giao 61 - Biết lắng nghe, quan sát học hỏi thu nhận kiến thức quý báu nhiều từ cô chú, anh chị sở thực tập 3.8 Thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp 3.8.1 Thuận lợi Trại xây dựng vị trí thuộc lợi: Nằm xóm tung, phường Tích Lương, thành phố Thái Ngun thuận cho sinh viên đến trang trại thực tập kinh nghiệm chăn nuôi, cách xa khu dân cư đảm bảo an tồn mặt nhiễm mơi trường Quản lý trang người có lực tổ chức quản lý, có kiếm thức chun mơn tốt, trách nhiệm tận tình với cơng việc Cơng nhân lao động sinh viên đến sở thực tập, biết nghe, có sức khỏe tốt nên có khả chăm sóc chuồng trại, có trách nhiệm với cơng việc giao Trang trại có diện tích đất rộng, mát cối xanh tốt, khơng khí lành mát mẻ, có hệ thống cống rãnh chất thải, cơng tác vệ sinh xung quanh chuồng trại bên sẽ,… 3.8.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu như: Số lượng gà chết nhiều trước trại chăn nuôi lợn khơng phù hợp ni gà với trại ni hình thức chăn ni bán chăn thả nên gà ngồi hay nhà ao dẫn đến gà rơi xuống nước gà nhiều nên khơng kiểm sốt hết Giá thị trường làm giảm bất thường Đặc đợt lứa gà vào mùa dịp Covid-19 nên dẫn đến giả giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty Mặc khác trình độ kỹ thuật cơng nhân tồn sinh viên thực tập chưa có kinh nghiệm chăn ni thực tập thời gian ngắn khơng gắn bó lâu dài thường từ tháng đến tháng nên dẫn đến hiệu không cao 3.8.3 Đề xuất giải phát * Đối với nhà nước - Tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cho việc đầu tư xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu sản xuất chăn nuôi - Mở lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý cho chủ trang trại 62 - Nhà nước cần tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho vay trung dài hạn với mức cho vay lớn đáp ứng nhu cầu vốn trang trại - Nhà nước cần có sách phù hợp thuê đất dài hạn để Công ty mạnh dạn đầu từ vào - Các ngân hàng cần đơn giản hóa thủ tục cho vay, tập trung hướng dẫn, giúp đỡ chủ trang trại lập dự án vay vốn theo hướng thiết thực * Giải pháp Cơng ty - Cần có sách tác động để Cơng ty tăng mức giá thu mua cho trang trại - Cần xây dựng quy định rõ ràng làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm chế biến Cơng ty - Cần có sách khuyến khích chăn ni cho trang trại - Cần có sách tác động làm tăng mức giá trứng xuất kho trang trại - Nhà nước địa phương cần có liên kết với Cơng ty việc hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu cho trang trại * Giải pháp trang trại Trang trại gà phường Tích lương, thành phố Thái Nguyên CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh sau nuôi lứa gà hết thời hạn ký hợp đồng phải trả trang trại cho ông Dương Thành Cương, sau trả khơng ni gà khơng cầm giải pháp trang trại Trừ công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê tiếp phải có giải pháp sau: - Nâng cao khả dự báo phòng chống dịch bệnh để giảm tối đa rủi ro bệnh dịch mang lại, thực tốt công tác thú y, vệ sinh chuồng trại phải đặc biệt quan tâm để tránh bùng phát dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế cho trang trại Công ty - Đầu tư vào công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo xử lý xác chết, rác thải - Ổn định đầu sản phẩm, yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu kinh tế - Tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận tham gia thị trường để họ tìm hiểu thêm nhiều kênh tiêu thụ thúc đẩy trang trại phát triển nắm bắt nhu cầu thị trường 63 - Tạo điều kiện thuận lợi để trang trại tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho việc đầu tư xây dựng trang trại thiết bị ban đầu cho trang trại - Cần nâng mức giá lên để tạo thêm lợi nhuận cho trang trại, tạo niềm tin yên tâm sản xuất lâu dài 64 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 4.1.1 Kết luận công ty Thơng qua q trình thực tập trang trại gà CTCP dnh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đưa số kết luận sau: - CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh thành lập năm 2005 đến Công ty 15 năm, chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn ni, kinh doanh thuốc thú cơng ty có lò mổ lợn với lợn mà trang trại chăn ni đủ tuổi xuất chuồng cơng ty điều lấy lị mổ để mổ đóng gói loại thịt làm xúc xít, jam bon cịn thịt mỡ Cơng ty chế biến thành dầu ăn - Về mặt chăn ni cơng ty Cơng ty có trang trại lợn bao gồm giống lợn, lợn thương phẩm; giống thương phẩm gia cầm nhiều tỉnh miền bắc tạo thành chuỗi khép kín mà khơng phải mua ngồi vào mua - Về mặt thị trường + Đối với thức ăn chăn nuôi, giống thuốc thú ý cơng ty khơng bán cho đại lý mà ký hợp đồng với trại khách hàng + Các loại thịt đóng gói, jam bon, xúc xích dầu ăn lị mổ cơng ty ký với nhà máy Samsung Electronics Bắc Ninh, hệ thống siêu thị vinmark đại lý nhà hàng - Đối với gia cầm trứng thương phẩm, trứng ấp gia cầm đủ tuổi xuất chuồng bên phận kinh doanh (tiếp thị thị trường) tìm khách hàng đảm bảo sản phẩm đầu - Về lao động Công ty ký với trường Cao đẳng, Đại học đào tạo chăn nuôi để trường gửi sinh viên thực tập Ngoài bên cạnh cơng ty cịn tổ chức chương trình từ thiện với mang tên “Hải Thịnh em đến trường” giúp em học sinh khó khăn vươn lên lên tiếp tục đường học tập 65 4.1.2 Kết luận trang trại Trại gà phường Tích Lương CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh trang trại thuê ông Dương Thành Cương thời hạn hợp đồng năm ni với số lượng giống gà Mía đen 12.000 con, đầu thị trường sau đến thời gian đủ tuổi xuất chuồng phân kinh doanh chủ động tìm khách hàng nên đầu thị trường trang trại khơng phải tìm thị trường mà trại trọng đến chăn nuôi cho số lượng lứa gà tốt Dịch bệnh thời gian ni hay năm khơng bị dịch nhiêu Trang trại có trang thiết bị tốt, thực quy trình chăn ni phù hợp đạt u cầu, trại khơng phù hợp nuôi nên dẫn đến số lượng gà chết nhiều bị lỗ Công tác thú y trọng yếu tố quan trọng, lao động sinh viên thực tập trường Cao đẳng, Đại học khác chưa có kinh nghiệm có sức khỏe tốt sẵn sàng làm lúc nơi Tuy nhiên bên cạnh kết chăn ni bị lỗ ảnh hưởng hai nhân tố: Do số lượng gà chết nhiều trước trang trại lợn vừa chuyển sang nuôi lừa gà đầu kết thúc nên trang trại không phù hợp nuôi gà công ty không đầu tư vào, đầu tư vào trại tốn nhiều chi phí mà thời hạn lại hết lứa gà nên dẫn đến gà chết nhiều; giá giảm nên dẫn đến trại bị lỗ 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Cơng ty Cần có sách hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu cho trang trại Cần tăng giá chăn nuôi thời điểm mà giá thị trường tăng Cần mở lớp tập huấn cho trang trại để giảm hao hụt cho trang trại Cần có đội ngũ kỹ sư, bác sĩ thú y tốt để hỗ trợ trang trại kỹ thuật Hỗ trợ trang trại vấn đề xử lý dịch bệnh, chất thải chăn nuôi 4.2.2 Đối với trang trại Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật 66 công nghệ mới, cách xây dựng thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Trang trại nên thuê lâu dài để đầu tư vào trang thiết bị phù hợp với loại chăn nuôi Trang trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bên cạnh trang trại cần tuân thủ quy định bảo vệ tài nguyên môi trường pháp luật Thực tốt công tác đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm tới môi trường xung quanh Cần tuân thủ với ký với hợp đồng với công ty, trang thuê người dân Trang trại cần thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật lao động, nộp thuế thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2005), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Cao Đức Phát (2015), Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn Chính phủ ( 2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2013 việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ (2000), Nghị số 03/2000/NQ – CP ngày 02/02/2000 kinh tế trang trại Nguyễn Điền, Trần Đức, Trần Huy Năng (1993), Kinh tế trang trại gia đình giới Châu Á, NXB thống kê Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 55/2015/NĐ – CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bộ NN PTNT (2016), Tờ trình sách khuyến khích phát triển trang trại năm 2016 Bộ NN - PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT – BNNPTNT ngày 13/04/2011 quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nghị số 03/ 2000/NQ - CP ngày 02/2/2002 kinh tế trang trại phủ 10 Nguyễn Thị Thùy (2018), Khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu mơ hình sản xuất kinh doanh trang trại Đào Gia Bảo xã Thịnh đức, Thành phố Thái Nguyên II Các tài liệu tham khảo từ Internet 11 Giải dư thừa lao động lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam (2016), https://nonghoc.com/docs-viewer/C35DA2FC-FE0B-455A-B404CCD13B3A3276/giai-quyet-du-thua-lao-dong-trong-linh-vuc-nong-nghiepo-viet-nam.aspx, ngày 14/03/2020 ... dưỡng Hải Thịnh, em tiến hành thực đề tài: ? ?Đánh giá hiệu mơ hình chăn ni gà trang trại gà thịt Công ty cổ phân dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên? ?? Em xin chân thành. .. nhiên phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên - Điều tra phân tích mơ hình chăn ni gà trang trại gà thịt CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên - Quy trình kỹ thuật chăn. .. hiệu tốt 3.2 Đánh hiệu đầu vào trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyện CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh 3.2.1 Lao động Trại gà phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên CTCP dinh dưỡng Hải Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà tại trang trại gà thịt của công ty cổ phân dinh dưỡng hải thịnh tại phường tích lương, thành phố thái nguyên , Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà tại trang trại gà thịt của công ty cổ phân dinh dưỡng hải thịnh tại phường tích lương, thành phố thái nguyên