0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu kim việt luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

75 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - PHẠM THỊ HOA CQ54/31.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIM VỆT” CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 31 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN XUÂN ĐIỀN HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nên luận văn trung thực, xuất phát từ tình tình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Hoa SV: Phạm Thị Hoa i Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Vai trò cạnh tranh 1.1.3 Các công cụ cạnh tranh 1.1.4 Phân loại cạnh tranh 1.2 Năng lực cạnh tranh 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh 12 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 18 1.3.1 Năng lực tài 18 1.3.2 Nguồn nhân lực 19 1.3.3 Sản phẩm 20 1.3.4 Giá 20 1.3.5 Thị phần 21 1.4 Sự cần thiết việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 24 SV: Phạm Thị Hoa ii Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt 25 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt 31 2.1.4 Tình hình hoạt đơng kinh doanh cơng ty 33 2.1.5 Tình hình nguồn nhân lực 36 2.1.6 Giá 38 2.1.7 Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc 39 2.2 So sánh lực cạnh tranh công ty Xuất nhập Kim Việt với công ty ngành 40 2.3.1 Năng lực tài chính: 42 2.3.2 Sản phẩm 43 2.3.3 Thị phần 46 2.3.4 Giá 47 2.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt 49 2.3.1 Một số điểm mạnh 49 2.3.2 Một số tồn hạn chế 50 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤTNHẬP KHẨU KIM VIỆT TRONG THỜI GIAN TỚI 53 3.1 Phương hướng phát triển Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt đến 2022 53 3.1.1 Phương hướng hoạt động chung công ty 53 3.1.2 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty 53 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt 55 3.2.1 Tăng hiệu quản trị nguồn vốn 55 3.2.2 Tăng chất lượng nhân nói chung số lượng nhân có trình độ chun mơn 57 SV: Phạm Thị Hoa iii Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.3 Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng 58 3.2.5 Tăng tốc luân chuyển hàng tồn kho 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SV: Phạm Thị Hoa iv Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC VIẾT TẮT DTT : Doanh thu LNST : Lợi nhuận sau thuế VCSH : Vốn chủ sở hữu VP : Văn phòng CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học SV: Phạm Thị Hoa v Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt từ năm 2017 đến năm 2019 34 B ảng 2.2: bảng cấu lao động công ty xuất nhập kim việt tính đến thời điểm tháng 12/2019 36 Bảng 2.3: bảng tiền lương bình quân theo năm theo tháng nhân viên công ty cổ phần xuất nhập kim việt 38 Bảng 2.4 Báo giá dầu nhờn động xe máy tháng năm 2019 39 Bảng 2.5 So sánh lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Công ty cổ phần Việt Mỹ, cơng ty dầu khí Hà Anh 42 Bảng 2.6 Bảng so sánh giá dầu bình qn cơng ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Công ty cổ phần Việt Mỹ, công ty dầu khí Hà Anh 48 SV: Phạm Thị Hoa vi Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình tổ chức cơng ty xuất nhập Kim Việt 28 Hình 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt từ năm 2017 đến năm 2019 35 Hình 2.3 So sánh lực tài cơng ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Công ty cổ phần Việt Mỹ , cơng ty dầu khí Hà Anh 42 Hình 2.4 Thị phần công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Công ty cổ phần Việt Mỹ , công ty dầu khí Hà Anh địa bàn quận Nam Từ Niêm năm 2019 47 SV: Phạm Thị Hoa vii Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị truờng, cạnh tranh đóng vai trị vơ quan trọng coi động lực cho phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, làm cho ban quản trị doanh nghiệp phải tìm cách để sản xuất, kinh doanh có hiệu Cạnh tranh động lực thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế, góp phần xóa bỏ độc quyền, bất binh đẳng kinh doanh, ngành giao thông phát triển thúc đẩy ngành buôn bán nhiên liệu phụ tùng máy móc phát triển theo Kết q trình cạnh tranh định doanh nghiệp tiếp tục tổn phát triển, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh lại Do đó, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp trở thành vấn để quan trọng mà doanh nghiệp nảo phải quan tâm Trước đây, tùy thời kỳ kinh tế nhà nước có sách bảo hộ riêng ngành Nhưng kinh tế hội nhập, việc bảo hộ khơng cịn nên doanh nghiệp cạnh tranh cách công thị trường chung Các doanh nghiệp phải có tương đồng với đổi thủ cạnh tranh từ tim điểm khác biệt riêng minh Vì vậy, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp việc làm quan trọng tạo nên sống doanh nghiệp Để có lực cạnh tranh vững mạnh doanh nghiệp cần có chiến lược cạnh tranh đẳn thơng qua sách giá hợp lý, sản phẩm đạt chất lượng, phân phối sản phẩm thuận tiện, Luôn không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cố gắng tạo dụng uy tín, hình ảnh, thương hiệu cơng ty minh tâm trí khách hàng Nhận thấy vấn đềnâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vấn để quan trọng doanh nghiệp Trong bối cảnh phương tiện giao thông nước ta ngày tăng nhanh số lượng, hệ kéo theo bùng nổ cửa hàng bán lẻ, SV: Phạm Thị Hoa Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bán bn dầu nhớt thị trường.Giữa lúc nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dầu nhớt không thể tránh khỏi.Vì vậy, trải qua trình học tập lý thuyết trường, trải nghiệm thực tập Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt em định lựa chọn để tài: “Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt”làm đề tài tốt nghiệp nhằm đưa tranh tổng thể lực cạnh tranh để xuất số giải pháp khả thi giúp ban lãnh đạo có định đắn chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm mục tiêu: - Đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Công ty Cổ phần Xuất nhập Kim Việt đối thủ cạnh tranh cơng ty Cơng ty + Thời gian: Giai đoạn 2017-2019 Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu, thông tin từ nguồn thông tin thứ cấp, phân tích tổng hợp báo cáo Tổng công ty kết hợp với tham khảo thông tin từ sách, báo, internet phương pháp xử lý liệu thu thông qua việc đánh giá tiêu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, dự báo Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận văn bao gồm 03 chương: SV: Phạm Thị Hoa Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤTNHẬP KHẨU KIM VIỆT TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Phương hướng phát triển Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt đến 2022 3.1.1 Phương hướng hoạt động chung công ty Mục tiêu chung: - Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt doanh nghiệp dầu nhớt phát triển khơng ngừng, có bước chủn mạnh mẽ để bắt kịp công nghệ tiên tiến thời buổi cơng nghiệp hóa- đại hóa Trong việc phát triển đội ngũ, Kim Việt với phương châm hành động “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi – Hành động” tiếp tục phát triển để cung cấpsản phẩm tuyệt vời cho người sử dụng Đồng thời, cán nhân viên thấm nhuần tinh thần cốt lõi “Tin cậy - Tiện ích - Tận tình” sứ mệnh phụng xã hội cao mà 12 năm qua công ty xây dựng, mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tốt với hài lòng cao Mục tiêu năm 2020: -Tổng doanh thu: 60 tỷ -Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ -Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ Mục tiêu đến năm 2022: -Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân năm đạt 25% -Thị Phần chiếm 45-50% -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu bình quân năm đạt 20% 3.1.2 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty - Công nghệ quản lý: Hệ thống kho bãi phải có mối liên kết chặt chẽ SV: Phạm Thị Hoa 53 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài với nhau, vận hành mạng lưới quản lí hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khác phận khách hàng văn phịng đại diện - Mơ hình tổ chức và nhân sự: Mơ hình tổ chức tiên tiến, gọn nhẹ chun nghiệp để phục vụ cho mơ hình quản lý tập trung áp dụng triệt để hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Đội ngũ cán có thái độ tích cực, có trình độ kĩ phù hợp với vị trí cơng việc Trong đó, phải có chuyên gia giỏi lĩnh vực Môi trường làm việc động, cá nhân có hội phát triển đánh giá xứng đáng dựa kết làm việc - Mơ hình kinh doanh: Mơ hình kinh doanh hiệu quả, vừa phục vụ tốt khách hàng, vừa đảm bảo quản lý thống tiết kiệm chi phí việc quản lý tập trung công việc sau bán hàng phục vụ phân tán giao dịch cần có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đại lý - Dịch vụ khách hàng: nhanh chóng, thuận tiện, đại Xây dựng hình ảnh cơng ty biểu tượng nâng cao chất lượng thiết bị máy móc thông qua sản phẩm, dịch vụ, đội ngũ nhân viên, sở vật chất trách nhiệm với cộng đồng - Kênh phân phối: Hệ thống phân phối rộng Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có khả bán hàng theo nhu cầu, phối hợp với đối tượng khách hàng - Sản phẩm: Giỏ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác đối tượng khách hàng hướng tới, tham gia tích cực vào mục tiêu kinh doanh, bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp - Mục tiêu tăng trưởng: - Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân năm đạt 25%/năm - Thị phần chiếm khoảng 45-50%/ - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thuvốn chủ sở hữu bình quân năm đạt 20% SV: Phạm Thị Hoa 54 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Để góp phần nâng cao lực cạnh tranh, tồn phát triển trước sức ép cạnh tranh ngày lớn việc hội nhập kinh tế, công ty cần thực đồng số giải pháp sau: 3.2.1 Tăng hiệu quản trị nguồn vốn Dù công ty có vốn chủ sở hữu lớn Cơng ty Xuất nhập Kim Việt chưa có sách quản trị nguồn vốn hiệu Chính vậy, việc tăng hiệu hoạt động quản trị nguồn vốn vấn đề then chốt định khả cạnh tranh doanh nghiệp Quản trị nguồn vốn tốt địn bẩy tạo lực tài mạnh, từ đảm bảo cho chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thực hiện, tăng khả đầu tư cho công nghệ đại Để tạo dựng lực tài mạnh đảm bảo hiệu hoạt động tài Kim Việt cần thực nhiều biện pháp Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho: Để quản lý tốt hàng tồn kho, doanh nghiệp cần lưu ý tới điểm sau để tránh thất hàng hóa  Thường xuyên kiểm tra sổ sách có biện pháp giải phóng hàng tồn đọng, để nhanh chóng thu hồi vốn  Điều chỉnh kịp thời việc nhập hàng hóa dựa vào biến động thị trường  Kiểm tra kỹ đầu vào để loại bỏ từ đầu hàng hóa chất lượng, tránh gây thiệt hại cho công ty Cũng giống công nợ, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi hàng tồn kho để biết có vượt định mức tồn kho tối thiểu không hay cần xử lý với lượng hàng hóa tồn đọng nhiều Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng Trong năm gần đây, khoản phải thu chiếm tỷ trọng ngày SV: Phạm Thị Hoa 55 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lớn vốn lưu động chứng tỏ lượng lớn vốn cơng ty bị ứ đọng khơng có khả sinh lời Điều thể quy mô kinh doanh tăng nhanh mà cơng ty chưa có biện pháp hữu hiệu để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động tăng hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu Có điều lưu ý cơng tác quản lý khoản phải thu là:  Theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu theo thời gian, tránh để khoản phải thu rơi vào tình trạng nợ khó địi  Nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hạn chế vốn bị chiếm dụng chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn toán  Cần có biện pháp khéo léo để giữu gìn mối quan hệ, bạn hàng mà thu khoản nợ  Khi mua hàng hoặc toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thoát, hỏng hóc hàng hóa dựa nguyên tắc “giao đủ, trả đủ” hay chế tài áp dụng ký kết hợp đồng Do giải pháp áp dụng sau: Quản lý sử dụng có hiệu vốn tiền Việc quản lý vốn tiền mặt hoạt động quan trọng để đảm bảo hiệu vốn lưu động khả tốn cơng ty Tăng cường cơng tác tốn cơng nợ bao gồm có nợ phải thu nợ phải trả Điều giúp cơng ty có lượng tiền mặt dồi để chi trả cho hoạt động tăng lương cho nhân viên, quảng bá sản phẩm đầu tư phát triển mà không cần vay nhiều, ảnh hưởng đến khả tốn cơng ty Sử dụng tiết kiệm vốn khâu sản xuất kinh doanh nhằm giảm nhu cầu vốn, chi phí sử dụng vốn sở để tăng lợi nhuận hiệu sử dụng vốn công ty SV: Phạm Thị Hoa 56 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Tăng chất lượng nhân nói chung số lượng nhân có trình độ chun mơn Chính lực lượng nhân viên có trình độ cao cịn chưa xử lý hết yêu cầu chuyên môn khách hàng nên tăng chất lượng nhân nói chung số lượng nhân có trình độ chun mơn cần thiết cơng ty Dù cơng ty có truyền thống nghiệp tốt đẹp, khơng tìm nhân tài phù hợp gánh vác, truyền thống tốt đẹp bị suy thối Do đó, cơng ty, tổ chức quan tâm tới vấn đề hệ trọng đào tạo người, cụ thể ý đến việc tìm người, giáo dục người phát huy lực trí tuệ họ Chỉ có nơi thành cơng việc có thể trì phát triển cơng việc kinh doanh Chính vậy, để phát triển nguồn nhân lực, cơng ty cần thực biện pháp: -Đưa các sách hấp dẫn chiêu mộ ứng viên tiềm có trình độ chun mơn Tủn chọn, sử dụng người khả họ, nơi cần họ, đồng thời không ngừng bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công ty, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng, trí sáng tạo phục vụ cơng ty, phục vụ thân họ, tạo hội cho họ thành đạt -Quan tâm sâu sắc đến đội ngũ công nhân viên cơng ty Mức lương bình qn nhân viên cơng ty cịn thấp Doanh nghiệp cần xem xét đến hoàn cảnh, nhu cầu, mong muốn, động lực làm việc họ -Tạo sự gắn bó người lao động với cơng ty thực tế: có đường phát huy nỗ lực sáng tạo, làm việc chăm chỉ, phấn đấu đưa công ty đến chỗ làm ăn ngày phát đạt có sống sung túc, đầy đủ có hội thăng tiến nghề nghiệp -Nghiên cứu và xác định rõ nhu cầu nhân lực cơng ty.Từ đưa sách nhân thực chương trình họat động hợp lý, bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực cơng việc có suất, chất lượng hiệu cao SV: Phạm Thị Hoa 57 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài -Thường xuyên đánh giá khen thưởng định kỳ Điều giúp cho công ty kiểm tra lại chất lượng họat động quản trị nguồn nhân lực khác tuyển chọn, định hướng công việc, đào tạo, trả công… Thưởng phạt kịp thời giúp người lao động có động lực mục tiêu rõ ràng làm việc, từ tăng suất hiệu công việc -Chế độ lương và đãi ngộ xứng đáng Lương dựa sở trình độ học vấn, lực làm việc, thâm niên công tác, trách nhiệm cơng việc…Bên cạnh đó, cơng ty có thể quy định thời hạn điều kiện để tăng lương đến hạn Với phòng ban cá nhân có thành tích tốt, ban lãnh đạo có thể xem xét khen thưởng vào thời điểm định năm cuối tháng, cuối quý, cuối năm Cách làm có thể đảm bảo cơng thu nhập nhân viên mà có tác dụng khuyến khích tinh thần làm việc họ lại khơng gây đồn kết nội cơng ty -Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên phận công ty.Các phận trao đổi kinh nghiệm để tạo khơng khí làm việc phấn khởi, vui vẻ Mỗi phận hay không thể hoạt động tốt khơng có phối hợp giúp đỡ từ phận, cá nhân khác Do gắn kết phịng ban giúp hoạt động kinh doanh diễn trơn tru hiệu -Thường xuyên phát động các phong trào thi đua làm việc Chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn, tạo động lực khuyến khích làm việc, tránh căng thẳng, mệt mỏi cho người lao động 3.2.3 Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng Có thể nói, phận chăm sóc khách hàng mặt công ty Họ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc Khách hàng thường đánh giá công ty qua cách nhân viên chăm hỗ trợ chăm sóc họ Chăm sóc khách hàng đóng phần định để tạo khách hàng trung thành Biết dịch vụ chăm sóc khách hàng làm giúp doanh SV: Phạm Thị Hoa 58 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nghiệp tạo khác biệt, nâng cao lợi cạnh tranh để cải thiện hoạt động kinh doanh Nhiều khi, hoạt động chăm sóc khách hàng đóng vai trị quan trọng sản phẩm việc thu hút khách hàng Khách hàng quay lại với doanh nghiệp họ hài lịng với doanh nghiệp, có thể sản phẩm, hoặc dịch vụ sau bán hàng Như đề cập chương 2, nguyên nhân chủ yếu việc chậm trễ cơng tác chăm sóc hỗ trợ khách hàng cơng ty đội ngũ có trình độ kinh nghiệm mỏng, lực lượng tư vấn viên trình độ chun mơn cịn chưa sâu nên chưa thể giải hết thắc mắc khiếu nại khách hàng Do đó, giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên tư vấn Một số cách nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau: -Tăng cường kiến thức chun mơn và kỹ chăm sóc khách hàng tư vấn viên: +Hiểu biết rõ sản phẩm – dịch vụ công ty +Truyền tải thông điệp rõ ràng +Đồng cảm, kiên nhẫn thấu hiểu nhu cầu khách hàng +Thích nghi với thay đổi liên tục sản phẩm chế độ nhà nước +Có đạo đức nghề nghiệp +Quan tâm, xin ý kiến phản hồi khách hàng +Chú ý đến vấn đề nhạy cảm +Chỉ cần trải nghiệm tiêu cực thời điểm vòng đời sử dụng dịch vụ khách hàng có thể làm hỏng mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngoài cần phải đảm bảo kỹ thực cách quán Chú ý đến vấn đề nhạy cảm có liên quan đến khách hàng có thể phát sinh SV: Phạm Thị Hoa 59 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài q trình tương tác Nếu khơng, dịch vụ chăm sóc khách hàng trở nên khơng có hiệu -Cải thiện tương tác với khách hàng Tư vấn viên trang bị kỹ chăm sóc khách hàng cần thiết, khởi đầu tốt Nhưng họ cần phải tiếp xúc với khách hàng nhiều đảm bảo không mai kỹ đào tạo +Lắng nghe thói quen giúp tư vấn viên nhận tôn trọng tự khách hàng +Làm sáng tỏ nhắc lại người mua nói để đảm bảo hiểu họ +Thông cảm với cảm xúc suy nghĩ +Thừa nhận sai lầm Những điều giúp xây dựng lòng tin với khách hàng Cho phép bạn kiểm sốt tình hình giải vấn đề Chi phí để tìm khách hàng cao nhiều lần so với chi phí trì khách hàng cũ Do cơng tác chăm sóc khách hàng cần đặc biệt trọng Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng giúp cơng ty trì lượng khách hàng thân thiết ổn định gia tăng uy tín mình, từ thu hút thêm nhiều khách hàng 3.2.4 Tăng chiết khấu toán với khách hàng lớn chiết khấu sản phẩm Do sách hỗ trợ tư vấn triển khai áp dụng với đơn hàng lớn chưa hấp dẫn nên công ty cần xem xét kĩ lưỡng để đưa sách chiết khấu phù hợp Ngày nay, giá yếu tố cạnh tranh hàng đầu coi yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút khách hàng, đặc biệt thị trường mà thu nhập bình qn đầu người cịn thấp Vì vậy, q trình kinh doanh cơng ty cần có sách giá thích hợp để tạo chỗ đứng thị trường SV: Phạm Thị Hoa 60 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trong sách giá, cơng ty có thể theo đuổi mục tiêu sau đây: - Để tồn (giá cao chi phí) - Để tối đa hóa lợi nhuận trước mắt - Để tăng thị phần thị trường - Để dẫn đầu chất lượng - Các mục tiêu khác: Cơng ty có thể dùng giá để phục vụ cho số mục tiêu cụ thể Công ty có thể đặt giá mức thấp để ngăn chặn cạnh tranh hay đặt giá giá đối thủ cạnh tranh để giữ ổn định thị trường Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt cần đưa sách giá hấp dẫn nhằm thu hút nhóm khách hàng mục tiêu Tăng tỷ lệ chiết khấu đơn hàng lớn : Đối với đơn hàng lớn có tiềm đem lại doanh thu , lợi nhuận lớn cần quan tâm , xây dựng sách phù hợp để khơng bỏ lỡ hội phát triển mở rộng thị trường tiềm Tăng tỷ lệ chiết khấu theo thời hạn toán: Đây phương thức tăng mức chiết khấu cho khách hàng toán mua hàng , khuyến khích khách hàng tốn nhanh, thời hạn, đảm bảo quay vịng vốn nhanh cho Công ty Tăng tỷ lệ chiết khấu sử dụng sản phẩm cho khách hàng truyền thống, thường xun Cơng ty nhằm trì củng cố mối quan hệ gắn bó, lâu dài Cơng ty cần xem xét yếu tố bên ảnh hưởng đến định định giá công ty: -Thị trường nhu cầu Định giá thị trường khác nhau: Bề rộng định giá người bán thay đổi khác theo thị trường khác Ở thị trường cạnh tranh túy người bán lẫn người mua chấp nhận thời giá thị trường Việc định SV: Phạm Thị Hoa 61 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giá đặc biệt mang tính chất thách đố thị trường mang tính độc quyền Phân tích mối quan hệ giá cả- nhu cầu: Mỗi mức Cơng ty có thể đưa dẫn đến mức cầu khác Thông thường nhu cầu giá có tỷ lệ nghịch, tức giá cao, sức cầu thấp ngược lại cần xác định độ co giãn cầu theo giá Độ co giãn cầu = % thay đổi lượng cầu / % thay đổi giá -Cạnh tranh Giả đối thủ cạnh tranh phản ứng họ giá ảnh hưởng không nhỏ đến việc định giá công ty Công ty cần biết giá chất lượng đối thủ Điều có thể thực nhiều cách cử người khảo sát giá so sánh sản phẩm phía cạnh tranh; kiếm bảng giá đối thủ, dùng thử sản phẩm phân tích; hỏi người mua xem họ cảm nhận giá chất lượng sản phẩm đối thủ cạnh tranh -Các yếu tố bên ngồi khác Khi định giá, cơng ty phải xem xét kỹ yếu tố khác thuộc môi trường bên ngồi Ví dụ: yếu tố kinh tế lạm phát, tăng trưởng hay suy thoái lãi suất, ảnh hưởng đến định lập giá Xây dựng sách giá hợp lý ưu đãi giúp công ty giữ chân khách hàng lớn tiếp tục gắn bó với cơng ty 3.2.5 Tăng tốc luân chuyển hàng tồn kho Công ty Cổ phần xuất nhập Kim Việt doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa nên hàng tồn kho đóng vai trò quan trọng tài sản ngắn hạn Nếu công ty tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho có thể giảm bớt số vốn nằm kho không cần thiết đảm bảo kinh doanh cũ, hoặc với số vốn cũ Công ty mở rộng quy mô kinh doanh mà không cần phải tăng thêm vốn SV: Phạm Thị Hoa 62 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Biện pháp đưa là: - Chủ động xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc từ lúc mua vào nhằm làm cho việc kinh doanh thuận lợi nhất, đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng giá hợp lý Muốn vậy, Công ty phải ln cập nhật thơng tin phân tích, dự đốn xu hướng thị trường -Tổ chức tốt cơng tác nhập khẩu, mua hàng, vận chuyển dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu Phát kịp thời xử lý ứ đọng lâu tránh tình trạng ứ đọng vốn - Nâng cao tốc độ tiêu thụ hàng hóa cách tăng cường cơng tác marketing, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sách thị trường Dùng phương pháp bán hàng cách chào hàng, chào giá khách hàng có nhu cầu, tổ chức đa dạng hình thức tiêu thụ sản phẩm gửi hàng bán, mở rộng thị trường tiêu thụ để đẩy mạnh công tác tiêu thụ Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng SV: Phạm Thị Hoa 63 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Cùng với xu hội nhập phát triển kinh tế, thị trường có bước phát triển mạnh mẽ Trong bối cảnh kinh tế có biến chuyển lớn, tiềm thị trườnglà nhiều, hội phát triển Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt lớn, nhiên thách thức đặt công ty nhỏ Xét tổng thể sức cạnh tranh công ty không yếu, nhiên tập thể ban lãnh đạo toàn thể nhân viên cơng ty cần tiếp tục nỗ lực để gây dựng giữ vững hình ảnh cơng ty uy tín, tin cậy, tiện ích, tận tình Trong thời gian tới, thị trường Việt Nam tiếp tục mở cửa, sức ép cạnh tranh doanh nghiệp lớn, từ bây giờ, Kim Việt cần phải tích cực chuẩn bị, khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh mặt để sẵn sàng cho chiến cạnh tranh công bình đẳng tới Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, em trình bày giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Với mà công ty làm thời gian qua, có thể tin Kim Việt tiếp tục uy tín dẫn đầu thị trường tương lai đạt mục tiêu đề Em xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Xuân Điền, người tận tình hướng dẫn em trình viết luận văn Do trình độ thân cịn hạn chế hạn chế việc thu thập, thống kê số liệu nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy, cơ, bạn bè người quan tâm Em xin chân thành cảm ơn SV: Phạm Thị Hoa 64 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Trọng Cơ – TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính TS Nguyễn Xuân Điền (chủ biên), “Bài giảng Quản trị chất lượng”, Nhà xuất Tài Chính TS Trần Đức Lộc (chủ biên) (2009), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Bài giảng Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài Chính Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Tài Chính Các tài liệu luận văn tốt nghiệp sinh viên Học viện Tài khóa trước Wedsite: http://luanvan.net.vn/ Hồ sơ giới thiệu công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập Kim Việt SV: Phạm Thị Hoa 65 Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN ĐIỀN Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: PHẠM THỊ HOA Khóa: CQ54 ; Lớp: 31.03 Đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xuất nhập Kim Việt” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn: - Sự phối hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Điểm - Bằng Người nhận xét (Ký tên) - Bằng chữ: SV: Phạm Thị Hoa Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: PHẠM THỊ HOA Khóa: CQ54; Lớp: 31.03 Đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xuất nhập Kim Việt” Nội dung nhận xét: Sự phối hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đối tượng mục đích nghiên cứu: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung khoa học: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điểm - Bằng số: Người nhận xét (Ký tên) - Bằng chữ: SV: Phạm Thị Hoa Lớp: CQ54/31.03 ... trạng lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt thời gian tới SV: Phạm Thị Hoa Lớp: CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp. .. tập Công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt em định lựa chọn để tài: ? ?Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt? ??làm đề tài tốt nghiệp nhằm đưa tranh tổng thể lực cạnh tranh để xuất. .. sánh lực cạnh tranh công ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Cơng ty cổ phần Việt Mỹ, cơng ty dầu khí Hà Anh 42 Bảng 2.6 Bảng so sánh giá dầu bình qn cơng ty cổ phần Xuất nhập Kim Việt Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu kim việt luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu kim việt luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp