0

Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty than uông bí TKV xã hoàng quế, thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÂM QUANG BẢO Tên đề tài: Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt trạm xử lý nước thải sinh hoạt công ty than Uông Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 - 2019 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÂM QUANG BẢO Tên đề tài: Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt trạm xử lý nước thải sinh hoạt cơng ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : K47 -KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CẢM ƠN Kết thúc bốn năm học tập, nghiên cứu rèn luyện mái trường đại học, thân em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích chun mơn khoa học Trong đợt thực tập tốt nghiệp em tiến hành nghiên cứu viết đề tài với tiêu đề “Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt trạm xử lý nước thải sinh hoạt công ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh.” Trong thời gian thực tập làm báo cáo tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài Bên cạnh đó, em xin cảm ơn cán viện Kỹ Thuât Công Nghệ Môi Trường NCS.Ths Đặng Xuân Thường tạo điều kiện cho em thực tập nghiên cứu đề tài Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá cho nghiệp tương lai em sau Trong trình thực tập làm báo cáo, chưa có kinh nghiệm thực tế thời gian hạn hẹp nên tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét từ phía thầy, bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng Sinhviên Lâm Quang Bảo năm 2019 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường 2.1.2 Khái niệm thành phần nước thải sinh hoạt 2.1.3 Một số văn liên quan đến quản lý tài nguyên nước 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2.1 Tài nguyên nước giới Việt Nam 2.2.1.1 Tài nguyên nước giới 2.2.1.2 Tài nguyên nước Việt Nam 2.2.2 Tình hình sử dụng nước giới Việt Nam 10 2.2.2.1 Tình hình sử dụng nước giới 10 2.2.2.2 Tình hình sử dụng nước Việt Nam 11 2.2.3 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước giới Việt Nam 13 2.2.3.1 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước giới 13 2.2.3.2 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước Việt Nam 13 2.3 Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt 14 PHẦN 17 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp 17 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu tiêu theo dõi 17 3.4.3 Phương pháp phân tích 18 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 18 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, so sánh 18 PHẦN 19 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Tổng quan Công Ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Công Ty than ng Bí TKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 19 4.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình 19 4.1.1.2 Mối quan hệ sở với đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 20 4.1.2 Các mối tương quan với đối tượng tự nhiên lân cận Cơ sở 22 4.1.3 Hiện trạng xử lý nước thải công ty 22 4.1.3.1 Nguồn phát sinh nước thải 22 4.1.3.2 Hiện trạng hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt công ty 23 4.2 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng BíTKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 23 4.2.1 Hiện trạng nước thải sinh hoạt trước xử lý Cơng ty than ng BíTKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 23 4.2.2 Hiện trạng nước thải sinh hoạt sau xử lý Cơng ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 26 4.2.3 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Công ty than Uông Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 27 4.2.3.1 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Công ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh tháng 10/2018 27 4.2.3.2 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tháng 11/2018 29 4.2.3.3 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tháng 12/ 2018 30 4.3 Các hạng mục xây dựng sở 32 4.3.1 Các hạng mục bảo vệ môi trường sở: 32 4.3.1.1 Biện pháp xử lý ô nhiễm 32 4.3.1.2 Phục hồi môi sinh 33 4.3.2.Quy mô công suất, thời gian hoạt động sở 34 4.3.2.1 Quy mô sở 34 4.3.2.2 Thời gian hoạt động sở 34 4.3.3 Công nghệ sản xuất vận hành sở 34 4.3.4 Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho hoạt động sở 36 4.3.5 Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho xử lý nước thải sinh hoạt 37 4.3.6 Tình hình thực công tác bảo vệ môi trường trình hoạt động nhà máy 42 4.4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công Ty than Uông Bí – TKV 43 4.4.1.Nguồn phát sinh nước thải thông số thiết kế 43 4.4.2 Xử lý nước thải sinh hoạt 46 4.4.2.1 Các phương pháp để xử lý nước thải sinh hoạt 46 4.4.2.2 Căn lựa chọn đề xuất phương án xử lý nước thải sinh hoạt 47 4.4.2.3 Thuyết minh công nghệ AO 49 4.4.2.4.Thuyết minh công nghệ hệ thống tập trung: 52 4.5 Đề xuất số giải pháp xử lý, phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước 52 PHẦN 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trữ lượng nước giới .9 Bảng Hiện trạng nước thải sinh hoạt trước xử lý Công ty than ng BíTKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 23 Bảng Hiện trạng nước thải sinh hoạt sau xử lý Cơng ty than ng BíTKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 26 Bảng Kết phân tích nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV tháng 10/2018 .28 Bảng 4 Kết phân tích nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV tháng 11/2018 29 Bảng Kết phân tích lý nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV tháng 12/ 2018 30 Bảng Kết phân tích nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí-TKV tháng 01/ 2019 31 Bảng Các thông số hệ thống khai thác 35 Bảng Máy móc, thiết bị .36 Bảng Hạng mục cơng trình xây dựng hệ thống 37 Bảng 10 Hạng mục thiết bị 40 Bảng 11 Khối lượng nước thải .44 Bảng 12 Thành phần nước thải sinh hoạt .44 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Xu hướng tiêu thụ nước Việt Nam 12 Hình Vị trí địa lý sở mối quan hệ với đối tượng xung quanh 20 Hình Biểu đồ trạng nước thải sinh hoạt trước xử lý Cơng ty than ng Bí-KTV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 24 Hình Biểu đồ Hiện trạng nước thải sinh hoạt sau xử lý Cơng ty than ng Bí-TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 27 Hình 4 Quá trình thu gom nước thải sinh hoạt 43 Hình Sơ đồ cơng nghệ AO 48 Hình sơ đồ công nghệ hệ thống tập trung 51 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD BOD5- 20 Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hoá) Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa sau ngày 20oC) CBCNV COD Cán cơng nhân viên Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) CTNH Chất thải nguy hại HĐQT Hội đồng quản trị N NH4 P NiTơ Amoni Phosphat QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDS Total Dissolvel Solids (Tổng chất rắn hoà tan ) TSP Total Suspended Particulate ( Tổng bụi lơ lửng) TSS Chất rắn lơ lửng 46 - Bể thu gom nước thải sinh hoạt: tắm giặt, ăn uống … - Bể phốt thu gom phân huỷ nước từ toilet: để thu gom phân huỷ kị khí nước vệ sinh đại tiều tiện người f Thiết kế bể phốt Vì nhà máy với số cơng nhân tương đối lớn nên tiêu chuẩn thiết kế bể phốt phải tuân theo thiết kế công nghiệp loại lớn Bể tự hoại thiết kế xây dựng cho phép đạt hiệu suất lắng cặn trung bình 50 - 70% theo cặn lơ lửng (TSS) 25 - 45% theo chất hữu (BOD COD) (Nguyễn Việt Anh nnk, 2006, Bounds, 1997, Polprasert, 1982) Các mầm bệnh có phân loại bỏ phần bể tự hoại, chủ yếu nhờ chế hấp phụ lên cặn lắng xuống, chết thời gian lưu bùn nước bể lớn, môi trường sống khơng thích hợp Cũng vậy, phân bùn bể tự hoại chứa lượng lớn mầm bệnh có nguồn gốc từ phân * Các thông số xác định: - Tiêu chuẩn nước cấp cho sở sản xuất : 45lít/người/ngày - Số người sử dụng N : 4500 người - Lưu lượng tính tốn Q : 202.5 m3/ngày - Nhiệt độ tính tốn : 220C 4.4.2 Xử lý nước thải sinh hoạt 4.4.2.1 Các phương pháp để xử lý nước thải sinh hoạt a Xử lý học Xử lý học nhằm loại bỏ tạp chất khơng hồ tan chứa nước thải thực cơng trình xử lý: song chắn rác, bể lắng cát, bể lắng, bể lọc loại Song chắn rác, lưới chắn rác làm nhiệm vụ giữ lại chất bẩn kích thước lớn có nguồn gốc hữu Bể lắng cát thiết kế công nghệ xử lý nước thải nhằm loại bỏ tạp chất vô cơ, chủ yếu cát chứa nước thải Bể lắng làm nhiệm vụ giữ lại tạp chất lắng tạp chất chứa nước thải Khi cần xử lý mức độ cao (xử lý bổ sung) sử dụng bể lọc, lọc cát, 47 Về nguyên tắc, xử lý học giai đoạn xử lý sơ trước xử lý b Xử lý sinh học Cơ sở phương pháp xử lý sinh học nước thải dựa vào khả oxy hoá liên kết hữu dạng hồ tan khơng hoà tan vi sinh vật – chúng sử dụng liên kết nguồn thức ăn chúng Các cơng trình xử lý sinh học điều kiện tự nhiên gồm có:  Hồ sinh vật  Hệ thống xử lý thực vật nước(lục bình, lau, sậy, rong- tảo, )  Cánh đồng tưới  Cánh đồng lọc  Đất ngập nước Các cơng trình xử lý sinh học điều kiện nhân tạo gồm có:  Bể lọc sinh học loại  Quá trình bùn hoạt tính  Lọc sinh học tiếp xúc dạng trống quay(RBC)  Hồ sinh học thổi khí  Mương oxy hoá,… c Khử trùng nước thải Khử trùng nước thải giai đoạn cuối công nghệ xử lý nước thải nhằm loại bỏ vi trùng virus gây bệnh trước xả vào nguồn nước Để khử trùng nước thải sử dụng clo hợp chất chứa clo, tiến hành khử trùng ozôn, tia hồng ngoại, ion bạc, cần phải cân nhắc kỹ mặt kinh tế d Xử lý cặn nước thải Nhiệm vụ xử lý cặn ( cặn tạo nên trình xử lý nước thải) là:  Làm giảm thể tích độ ẩm cặn  Ổn định cặn  Khử trùng sử dụng lại cặn cho mục đích khác 4.4.2.2 Căn lựa chọn đề xuất phương án xử lý nước thải sinh hoạt - Căn vào lưu lượng nước thải (m3/ng.d) 48 - Căn vào thành phần chất nhiễm có nước thải - Căn vào tiêu chuẩn áp dụng để xử lý nước thải - Tiêu chuẩn xả thải vào nguồn tiếp nhận tương ứng - Điều kiện mặt đặc điểm địa chất thủy văn nơi xây dựng công trình xử lý - Một số điều kiện kinh tế khác Như vậy, dựa vào đặc điểm thành phần nước thải nêu nói việc kết hợp phương pháp học sinh học xử lý nước thải thích hợp Sau sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải đề xuất: Hình Sơ đồ cơng nghệ AO 49 4.4.2.3 Thuyết minh công nghệ AO Xử lý nước thải theo công nghệ AO, công nghệ AO thiết bị hợp khối đúc sẵn thích hợp cho xử lý nước thải Trong thiết bị, nước thải xử lý qua nhiều bậc, hiếu khí thiếu khí kết hợp nên đạt hiệu suất xử lý cao Nước thải thu gom tập trung hệ thống thu gom nước thải Sau đưa qua bể tách rác, cặn cát hợp khối với bể điều hòa Bể tách rác, cặn gồm 02 ngăn, có chức chắn rác to lắng sơ chất rắn nước thải Nước thải sau lắng cát tách rác đưa qua bể điều hòa Tại bể điều hịa có hệ thống ống phun khí có tác dụng hòa trộn nước thải cũ, nước tuần hoàn nhằm ổn định lưu lượng nồng độ nước thải trước đưa sang cơng trình xử lý phía sau Nước thải dẫn sang hệ thống xử lý sinh học nước thải hợp khối theo công nghệ AO Ngăn đầu có hệ thống sục khí vật liệu đệm sinh học Vật liệu đệm sinh học nơi vi khuẩn trú ngụ, phát triển tiêu thụ chất hữu cơ, giảm nồng độ chất bẩn nước thải Sau xử lý bể hiếu khí có vật liệu đệm sinh học, dịng nước thải dẫn sang ngăn lọc Ngăn lọc có chứa vật liệu lọc trơn, có tác dụng giữ lại hầu hết cặn bùn hoạt tính dư sau q trình xử lý hiếu khí Nước thải sau ngăn lọc có tiêu BOD, hàm lượng cặn, đảm bảo tiêu chuẩn, khử trùng ngăn khử trùng trước xả - Song chắn rác: Tấm song chắn rác có kích thước khoảng 600x600mm, khoảng cách song khoảng 35mm, đặt độ sâu khoảng 2700mm Hố ga thu nước thải song chắn rác có tác dụng lắng loại loại đất, cát tránh trường hợp tạp chất làm hỏng bơm gây tác dụng xấu cho khoang lắng bùn Ngoài song chắn rác loại bỏ vật chất có kích thước lớn có nguy gây tắc đường ống ống thơng khí - Bể điều hòa: nhằm ổn định lưu lượng nồng độ nước thải, lượng nước thải bơm vào khoang đệm sinh học bơm chìm, mức tải nước thiết định cân lượng nước qua bơm đặn 50 - Khoang chứa vật liệu đệm sinh học: ln thổi khí,là nơi chứa đệm sinh học Các chất hữu nước vi sinh vật bám đệm sinh học hấp thu, nitơrat hóa - Khoang lọc: chất rắn lọc vật thể lọc ống nhựa hình trụ rỗng bề mặt trơn nhẵn chuyển động, có trọng lượng đặc biệt thể tích cố định, Trong ngăn có thiết kế bơm rửa ngược đặt đáy bể, hoạt động khoảng 520p/lần, 1-2 lần/ngày Nước có nhiều chất rắn lơ lửng SS sau rửa ngược chuyển tới bể nén bùn Thời gian bắt đầu rửa ngược tần suất thay đổi bời thiết bị hẹn Tốc độ lọc lớn khoảng 2.0m3/h tốc độ lọc trung bình thấp - Khoang nước qua xử lý: tạm thời lưu lại nước qua xử lý đồng thời tách bỏ tồn số cặn cịn lại - Khoang chứa bùn: thể tích yêu cầu chứa lượng bùn chuyển từ khoang lắng bùn sang Một phần bùn hồi lưu khoang đệm vi sinh thuộc Tanks thiết bị ngăn điều hòa (thuộc khối bể điều hòa) để trì ổn định vi sinh vật, phần bùn dư chuyển ngăn bùn thuộc bể điều hòa - Khoang khử trùng: nước sau xử lý khử trùng hoá chất khử trùng Loại hoá chất khử trùng sử dụng hoá chất NaOCl loại viên - Khoang bơm thoát nước: Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn dẫn vào khoang chứa nước thải thải ngồi mơi trường Quy trình xử lý nước thải cho Trạm xử lý tập trung Công ty mô tả theo sơ đồ sau: Xử lý sơ bộ: Nhằm xử lý sơ nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho bước xứ lý Xử lý bậc 1: Bao gồm nhóm phương pháp xử lý hóa học, hóa lý, vật lý để xử lý tác nhân gây ô nhiễm môi trường pH, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, độ đục độ màu, kim loại nặng thành phần BOD, COD Xử lý bậc 2: Bao gồm phương pháp xử lý sinh học nhằm làm giảm nồng độ chất hữu hòa tan Nitơ nước thải (theo công nghệ AO) Xử lý bậc 3: Khử trùng, v.v 51 Sau sơ đồ công nghệ hệ thống tập trung công ty than ng Bí – TKV : NƯỚC THẢI TẮM GIẶT NƯỚC RỬA XE NƯỚC NHÀ ĂN MƯƠNG DẪN BỂ TÁCH ĐẦU MỠ TÁCH RÁC BỂ CHỨA TÁCH DẦU BỂ ĐIỀU HỊA NƯỚC BỂ XỬ LÝ HĨA LÝ TÁCH BÙN BỂ XỬ LÝ SINH HỌC BỂ LẮNG BỂ TIÊU HỦY BÙN BỂ LỌC, KHỬ TRÙNG THIẾT BỊ ÉP BÙN XẢ NƯỚC THẢI RA NGUỒN TIẾP NHẬN Hình Sơ đồ công nghệ hệ thống tập trung (QCVN14:2008/BTNMT, cột B) 52 4.4.2.4.Thuyết minh công nghệ hệ thống tập trung: Nước thải tồn khu vực cơng nhân tắm giặt thu gom dẫn vào hố ga sang bể tách rác Rác cặn hố ga vớt thủ công theo định kỳ thông qua cửa thao tác mặt đất Phần rác, cặn thải bỏ theo quy định với rác thải sinh hoạt khu vực Nước thải nhà ăn chứa nhiều dầu mỡ cặn đưa vào bể tách dầu mỡ sang bể điều hịa Nước thải rửa xe có nhiều cặn dầu mỡ đưa vào bể xử lý sơ trước cho vào bể diều hịa chung Bể điều hịa có chức điều hịa nồng độ lưu lượng nước thải đầu vào, giúp tăng cường ổn định cho công đoạn sau Nước từ bể điều hòa bơm vào bể xử lý hóa lý để trung hịa pH loại bỏ chất bẩn dạng cặn (bụi than ), phần chất ô nhiễm khác chất hoạt động bề mặt, COD, BOD… Nước sau xử lý phương pháp hóa lý tiếp tục đưa sang bể xử lý sinh học thiếu khí để khử Nitơ Photpho phản ứng Nitrat hóa Photphorit giúp cho q trình xử lý hiếu khí dễ dàng Sau trình xử lý trên, chất nhiễm cịn lại chất hữu bị hòa tan tiếp tục đưa sang bể xử lý sinh học hiếu khí để loại bỏ đến đạt quy chuẩn Việt Nam Nước sau xử lý hiếu khí đưa vào bể lắng để tách bùn sinh học, phần nước sau đưa sang bể khử trùng để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh trước thải môi trường Phần bùn lắng xuống đáy bể đưa bể tiêu hủy bùn, cịn lại phần bùn tuần hồn bể sinh học để trì ổn định hệ thống vi sinh 4.5 Đề xuất số giải pháp xử lý, phịng ngừa nhiễm nguồn nước Nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán chuyên trách công tác môi trường, trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ có hiệu hoạt động lực lượng Xây dựng dự án quản lý môi trường 53 cách dài hạn, có hệ thống, kết hợp với phương tiện thiết bị phù hợp phục vụ quan trắc ô nhiễm nước, ứng dụng khoa học công nghệ đại vào quan trắc môi trường, cảnh báo để theo dõi thường xuyên, xử lý kịp thời có cố xảy Thường xuyên có báo cáo định kỳ hoạt động xử lí nước thải, rác thải đó, trọng tổ chức thực nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường dự án Để công tác thu gom nước thải đạt hiệu quả, công ty nên nâng cấp sửa chữa lại hệ thống xử lý đường ống dẫn nước thải nơi bị hư hỏng, đảm bảo khơng bị rị rỉ thất ngấm xuống đất hay chảy tràn bề mặt Tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng chương trình chống nhiễm môi trường nước: Không thải chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi chất thải rắn xuống kênh rạch 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cơng ty than ng Bí-TKV với tổng diện tích 20km2 Hiện số lượng cơng nhân 4500 công nhân Nước thải công ty thu gom hệ thống đường ống bê tông kín chắn, sau nước thải chảy vào hệ thống tập trung để xử lý Trạm xử lý nước thải sinh hoạt xây dựng nằm mặt sân công nghiệp mức +30 khu Tràng Khê, xã Hồng Quế, huyện Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh, diện tích xây dựng nằm ranh giới quản lý công ty Hiện công ty áp dụng công nghệ AO để xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 900m3/ngày,đêm Trước nguồn nước thải vào xử lý qua đánh giá chất lượng nước thải cho thấy mức độ ô nhiễm cao tiêu pH, BOD5, TSS, TDS, Amoni, Nitrat, Phosphat, sunfua, dầu mỡ động thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt bị ô nhiễm nặng vượt mức an toàn so với QCVN14:2008/BTNMT Sau xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nguồn nước thải đạt mức an toàn QCVN14:2008/BTNMT, cột B Như với hệ thống xử lý công nghệ AO cơng ty than ng Bí xử lý nguồn nước thải sinh hoạt có hiệu 5.2 Kiến nghị Với kết luận trên, đề xuất số ý kiến nhằm mục đích nâng cao cơng tác bảo vệ mơi trường xí nghiệp nói chung mơi trường nước nói riêng để đảm bảo mơi trường sống cho khu dân cư xung quanh Công ty hệ thống sinh thái khu vực - Đối với xí nghiệp: + u cầu Cơng ty thực đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường trình bày ĐTM Cơng ty Công ty cần đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước đảm bảo q trình vận hành hệ thống thu thải nước làm mát nhà máy, nước thải sinh hoạt nước mưa chảy tràn để không gây tác 55 động nghiêm trọng đến thủy sinh chất lượng nước hệ thống sông, hồ quanh khu vực + Công ty nên tiếp tục đầu tư trang thiết bị, máy móc thay trang thiết bị cũ, lạc hậu, biện pháp làm giải thiểu chất thải phát sinh + Đầu tư, sửa chữa, thay thiết bị sử lý chất thải nói chung nước thải nói riêng để đảm bảo chất lượng nước thải theo quy chuẩn + Có biện pháp xử lý triệt để nơi bị ô nhiễm - Đối với tổ chức bảo vệ mơi trường : Đề nghị cấp quyền địa phương cần có kiến nghị quan quản lý phát dấu hiệu vi phạm bảo vệ môi trường Công ty - Đối với người dân : + Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, biện pháp cần thiết để nâng cao vai trò người dân vấn đề quản lý phát hành vi gây ô nhiễm môi trường Công ty + Người dân cần mạnh dạn kiến nghị với quan quản lý phát dấu hiệu vi phạm bảo vệ môi trường Công ty 56 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Việt Anh nnk, 2006, Bounds, 1997, Polprasert, 1982 Báo cáo, “Tài nguyên nước trạng sử dụng nước, 2013”, Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước giới Báo cáo, “Kinh tế kỹ thuật đầu tư hệ thống xử lý hệ thông nước thải sinh hoạt khu Tràng Khê giai đoạn II - công ty than ng Bí, 2018” Cục quản lý tài nguyên nước 2015, Tài nguyên nước Việt Nam Cao Liêm, Trần Đức Viên-1990, Tình hình sử dụng nước giới Luật bảo vệ môi trường 2014 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt.Cột B Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QCVN 40:2011/BTNMT trước thải vào môi trường tiếp nhận Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biên soạn thay QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học Cơng nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông tư số 47/2011/TTBTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mơi trường Nguyễn Minh Tùng 2016, Tình hình sử dụng nước Việt Nam II Tài liệu nước 10 F.Sargent, 1974, Trữ lượng nước giới 11 Lvovits, Xokolov-1974, Tài nguyên nước giới III Tài liệu internet 12 Báo cáo khoa học ô nhiễm nước hậu 11-2009 58 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ơ_nhiễm_nước (truy cập ngày tháng năm 2019) 13 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước việt nam http://www.moitruongdeal.com/hien-trang-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tai-vietnam.html, 2014 (Truy cập ngày tháng năm 2019) 14 “Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary” Merriam-webster.com Ngày 13 tháng năm 2010 (https://vi.wikipedia.org/wiki Ơ_nhiễm_mơi_trường#cite_ref-1) (Truy cập ngày tháng năm 2019) PHỤC LỤC Một số hình ảnh thực tế khu vực trạm xử lý nước thải công ty TKV ... Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 26 4.2.3 Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt Cơng ty than ng Bí- TKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 27 4.2.3.1 Đánh giá hiệu xử lý nước thải. .. xử lý nước thải sinh hoạt Công ty than ng B? ?TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh 4.2.1 Hiện trạng nước thải sinh hoạt trước xử lý Cơng ty than ng B? ?TKV xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều,. .. trạng nước thải sinh hoạt trước xử lý Cơng ty than ng B? ?TKV xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 23 Bảng Hiện trạng nước thải sinh hoạt sau xử lý Cơng ty than ng B? ?TKV xã Hồng Quế, thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty than uông bí TKV xã hoàng quế, thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh , Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty than uông bí TKV xã hoàng quế, thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh