0

Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước cấp tại nhà máy may đô lương, huyện đông hưng, tỉnh thái bình

51 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– PHẠM THỊ THU TRANG “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY MAY ĐÔ LƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– PHẠM THỊ THU TRANG “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY MAY ĐƠ LƯƠNG, HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : K46 KHMT N01 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Dương Thị Minh Hòa THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời cho phép e gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Môi trường, thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường khoa dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt năm học ngồi giảng đường đại học Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Dương Thị Minh Hòa, người tận tâm giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể anh, chị công tác Viện Kỹ Thuật Cơng Nghệ Mơi Trường nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp em tìm hiểu nghiên cứu tài liệu đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua Cuối em gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân người theo sát, động viên em suốt trình theo học tạo điều kiện để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do thời gian thực tập ngắn, em hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo để báo cáo khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thu Trang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tên vị trí điểm lấy mẫu phân tích 21 Bảng 4.1 Kết phân tích mẫu nước giếng khoan trước qua hệ thống xử lý nước nhà máy may Đô Lương 32 Bảng 4.2 Kết phân tích mẫu nước giếng khoan sau qua hệ thống xử lý nước nhà máy may Đô Lương 33 Bảng 4.3 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần 34 Bảng 4.4 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần 35 Bảng 4.5 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BYT Bộ Y Tế CCN Cụm công nghiệp CBCNV Cán cơng nhân viên CHXHCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam MT Môi trường NĐ - CP Nghị định - Chính phủ PTKT – XH Phát triển kinh tế - xã hội QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QH Quốc hội QA Kiểm tra đầu UBND Ủy ban nhân dân TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 10 2.1.3 Các tiêu chuẩn so sánh 11 2.2 Đánh giá tài nguyên nước ngầm Thế giới Việt Nam 11 2.2.1 Tài nguyên nước ngầm Thế giới 11 2.2.2 Tài nguyên nước ngầm Việt Nam 12 2.2.3 Tài nguyên nước ngầm tỉnh Thái Bình 12 2.3 Hiện trạng nước ngầm Thế giới Việt Nam 16 2.3.1 Hiện trạng nước ngầm Thế Giới 16 2.3.2 Hiện trạng nước ngầm Việt Nam 17 2.4 Các tiêu đánh giá nước ngầm 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 v 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin, kế thừa số liệu, tài liệu 20 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích 21 3.4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu viết báo cáo 22 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tổng quan nhà máy may Đô Lương 23 4.1.1 Vị trí địa lý 23 4.1.2 Quy mô, công suất nhà máy 24 4.1.3 Công nghệ may nhà máy 24 4.2 Nhu cầu sử dụng nước công nghệ xử lý nước nhà máy 26 4.2.1 Nhu cầu sử dụng nước nhà máy 26 4.2.2 Công nghệ xử lý nước cấp nhà máy 27 4.3 Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương 31 4.3.1 Hiện trạng nước cấp nhà máy trước vào hệ thống xử lý 31 4.3.2 Hiện trạng nước cấp nhà máy sau vào hệ thống xử lý 33 4.3.3 Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương 34 4.4 Đánh giá chung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước cấp Nhà máy 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước tài nguyên quan trọng sống người, tham gia thường xuyên vào trình sinh hóa thể người Phần lớn phản ứng hóa học liên quan đến trao đổi chất thể có dung mơi nước Nhờ có tính chất mà nước trở thành tác nhân mang sống đến Trái Đất Đối với thể sống thiếu nước hiểm họa, thiếu ăn người sống vài tuần, cịn thiếu nước người khơng thể sống vài ngày Trong phát triển công nghiệp, nước đóng vài trị to lớn Cơng nghiệp hóa đại hóa xu quan trọng quốc gia, nhu cầu sử dụng nước tăng lên Sản phẩm ngành may mặc nhu cầu thiết yếu, thiếu đời sống người Vì ngành cơng nghiệp sản xuất ngành may mặc ln quan tâm thích đáng người Hầu khu vực có nhu cầu xuất nhập hàng dệt may nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên Châu Á, Châu Âu Bắc Mỹ trung tâm buôn bán lớn sản phẩm dệt may, chiếm tổng 85% tổng kim ngạch xuất hàng dệt may giới Ngành dệt may Việt Nam từ đến năm 2020 lớn, số thị trường nước cơng nghiệp phát triển cịn bỏ ngỏ, xu sản xuất hàng dệt may khu vực Châu Á chuyển dần sang nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam,… nơi có nguồn lao động dồi giá nhân cơng rẻ Vì dự báo ngành dệt may Việt Nam phát triển mạnh mẽ năm tới Trong đó, CCN Đơ Lương, huyện Đơng Hưng có diện tích 43,96 thành lập theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 27/07/2016 Tính chất CCN Đơ Lương CCN đa ngành có khả gây độc hại môi trường Ngành nghề sản xuất gồm: Chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất khí, dệt may, da dày, thiết bị, dụng cụ Cùng theo ngành cơng nghiệp phát triển mạnh nhu cầu sử dụng nước ngày tăng, nhân công đồng thời tăng lên để đáp ứng sản xuất cung ứng thị trường Dẫn tới sinh hoạt công nhân cao nguồn nước đồng thời cần đảm bảo để đáp ứng nhu cầu công nhân sức khỏe công nhân Đề tài “Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình” nhằm đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhu cầu sử dụng nước nhà máy may Đô Lương 1.2 Mục tiêu đề tài - Tổng quan nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình - Nhu cầu sử dụng nước nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình - Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình - Đề xuất biện pháp xử lý nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình 1.3 u cầu - Điều tra thu thập số liệu đánh giá xác, khách quan - Thu thập mẫu, phân tích mẫu theo quy định - Số liệu phân tích khách quan, trung thực - So sánh, phân tích số liệu theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - Đề xuất giải pháp, giải pháp, kiến nghị phải có tính khả thi thực tế phù hợp với điều kiện Nhà máy 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Vận dụng phát huy kiến thức học Nhà trường vào thực tế - Nâng cao trình độ chun mơn đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế cho thân sau - Tạo điều kiện cho sinh viên có hội thực tiếp xúc với vấn đề xã hội quan tâm - Kết đề tài sở cho nghiên cứu chất lượng nước ngầm nhà máy may Đô Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Góp phần đánh giá hiệu sử dụng nước ngầm nhà máy may Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vị trí ô nhiễm, để có biện pháp xử lý phù hợp cho mục đích sử dụng - Là sở giúp quan quản lý Nhà nước môi trường đưa biện pháp xử lý quản lý nhằm nâng cao chất lượng nước ngầm nhà máy may Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư 30 Mangan, tập chất có nước chất sắt kết tủa giữ lại, nước thu khoang thu bình lọc Áp lực bình thứ giúp đẩy nước sang bình thứ hai có chứa lớp đệm sỏi cát thạch anh bình thứ nhất, bên lớp vật liệu lọc đa có chứa hạt lọc Zeolit – Diatomit Hạt lọc Zeolit – Diatomit loại quặng thiên nhiên có tỷ trọng nhẹ, xốp nên độ hấp phụ cao có tác dụng khử sắ, khử chất hữu cơ, kim loại nặng dầu mỡ khống có nước Áp lực bình thứ hai giúp đẩy nước sang bình thứ ba có chứa lớp đệm than hoạt tính Than hoạt tính có tác dụng khử màu mùi hấp thụ chất hữu dư lượng chất bảo vệ thực vật nước * Khử trùng Nước lọc từ bình áp chảy bể chứa nước sạch, trước vào đến bể chứa dòng ozon hòa trộn đường ống dẫn nước vào bể chứa cách bơm hút nước từ bể chứa nước cấp ngược lại để hịa trộn ozon đường ống Q trình hịa trộn ozon diễn liên tục hệ thống hoạt động, trường hợp hệ thống nghỉ hoạt động 24h máy bơm trộn ozon hoạt động với khoản thời gian định để tránh tình trạng tái nhiễm vi khuẩn nước Nước sau khử trùng hoàn toàn tiêu vi sinh vật Nước sau qua hệ thống lọc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất cán công nhân nhà máy * Nguyên lý sục rửa Với kết phân tích nước đầu vào cơng suất hoạt động hệ thống 10 m3/h khoảng 10-15 ngày cần tiến hành sục rửa hệ thiết bị Vì trình hoạt động làm cho lớp vật liệu lọc bị bám chất cặn bẩn từ giảm tính tác dụng loại vật liệu 31 Mục đích việc sục rửa rửa lớp cặn bẩn bám bề mặt vật liệu, đưa vật liệu trạng thái ban đầu để phát huy tác dụng chúng Khi tiến hành sục rửa cần tiến hành sục rửa thiết bị, dùng máy bơm rửa lọc để rửa thiết bị - Đóng van lọc (van cấp), van nước van từ bình thứ sang bình thứ hai, mở van sục rửa van xả cặn thiết bị thứ - Bật máy bơm: nước bơm vào theo chiều từ lên từ xuống, xáo trọn hai dòng nước ngược chiều lực tác dụng đánh bong lớp chất bẩn bám hạt vật liệu Sau cho xả nước cặn Làm vài lần thấy nước xả - Tiếp theo đóng hệ thống van rửa lọc thiết bị thứ nhất, mở van thiết bị thứ hai tiến hành sục rửa tương tự Làm thiết bị đến xong Sau kết thúc việc sục rửa tất thiết bị đóng tất van thuộc quy trình sục rửa, mở van cho hệ thống hoạt động Nước lọc ban đầu hệ thống sau sục rửa cần phải xả bỏ khoảng 10 - 15 phút, sau đưa vào thiết bị chứa [10] 4.3 Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương 4.3.1 Hiện trạng nước cấp nhà máy trước vào hệ thống xử lý Để đánh giá hiệu xử lý nước khả đáp ứng yêu cầu chất lượng nước sau xử lý, em tiến hành lấy 03 mẫu nước trước 03 mẫu nước sau xử lý Kết thu thể bảng sau 4.1 32 Bảng 4.1 Kết phân tích mẫu nước giếng khoan trước qua hệ thống xử lý nước nhà máy may Đô Lương TT Thông số pH Chỉ số Pemanganat Độ cứng (CaCO3) Amoni (NH4+) Clorua (Cl-) Florua (F-) Sắt (Fe) Asen (As) E Coli 10 Coliform Đơn vị - Kết phân tích NN1 NN1 NN1 Lần Lần Lần 7,1 6,9 7,4 QCVN 02 :2009/BYT 6,0 - 8,5 mg/l 1,5 1,8 2,1 mg/l 143,5 207,1 189,4 - 0,8 51,5 0,69 14,91 KPHT KPHT 19 0,5 0,05 20 150 mg/l 0,75 0,69 mg/l 50,3 55,1 mg/l 0,21 0,5 mg/l 15,95 17,81 mg/l KPHT KPHT MPN/100ml KPHT KPHT MPN/100ml 18 16 (Nguồn: Kết phân tích) Ghi chú: - QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm - KPHT: Không phát thấy - NN1: Nước giếng khoan trước xử lý Nhận xét Qua bảng 4.1 ta thấy: nước đất khu vực khai thác nhà máy Đơ Lương có hàm lượng Fe vượt tiêu chuẩn cho phép, cụ thể hàm lượng Fe NN1 lần đạt 15,95 mg/l vượt 31,9 lần, mẫu NN1 lần đạt 17,81 mg/l vượt 35,6 lần, mẫu NN1 lần đạt 14,91 mg/l vượt 29,8 lần so với QCVN 02:2009/BYT Vì cơng ty muốn sử dụng nguồn nước để phục vụ sinh hoạt cho cán cơng nhân viên nhà máy cần phải xử lý để nguồn nước đạt quy chuẩn theo quy định hành 33 - Ngoài thông số Pemanganat, nằm QCVN 02:2009/BYT 4.3.2 Hiện trạng nước cấp nhà máy sau vào hệ thống xử lý Bảng 4.2 Kết phân tích mẫu nước giếng khoan sau qua hệ thống xử lý nước nhà máy may Đô Lương TT 10 Thông số pH Chỉ số Pemanganat Độ cứng (CaCO3) Amoni (NH4+) Clorua (Cl-) Florua (F-) Sắt (Fe) Asen tổng số (As) E Coli Coliform Đơn vị - Kết phân tích NN2 NN2 NN2 Lần Lần Lần 7,5 7,1 7,3 QCVN 02 :2009/BYT 6,0 - 8,5 mg/l 0,05 0,07 0,08 mg/l 79 81 77 - mg/l mg/l mg/l mg/l 0,61 50,2 0,11 0,15 0,64 50 0,10 0,12 0,60 50,8 0,13 0,17 0,5 mg/l KPHT KPHT KPHT 0,05 MPN/100ml KPHT KPHT MPN/100ml 13 17 (Nguồn: Kết phân tích) KPHT 15 20 150 Ghi chú: - QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt, áp dụng cột II - KPHT: Không phát thấy - “-“: Không quy định - NN2: Nước giếng khoan sau xử lý Nhận xét: Qua bảng 4.2 ta thấy: tiêu nước đất khu vực nhà máy Đô Lương sau qua hệ thống xử lý Công ty đạt QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt, 34 nguồn nước hoàn tồn đảm bảo cho q trình sinh hoạt cán công nhân viên nhà máy Đánh giá khả đáp ứng yêu cầu chất lượng nước sau xử lý nhà máy Đô Lương: Từ kết phân tích mẫu nước sau xử lý dùng cho sinh hoạt nhà máy may Đô Lương cho thấy, tiêu kiểm nghiệm nằm giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt Nguồn nước đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế quy định cấp cho sinh hoạt cán bộ, công nhân viên nhà máy 4.3.3 Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương 4.3.3.1 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương qua đợt quan trắc lần Bảng 4.3 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần TT Thơng số Đơn vị Kết phân tích Trước Sau xử lý xử lý 7,5 7,1 pH Chỉ số mg/l 1,5 0,05 Pemanganat Độ cứng mg/l 143,5 79 (CaCO3) Amoni mg/l 0,75 0,61 (NH4+) Clorua (Cl-) mg/l 50,3 50,2 Florua (F ) mg/l 0,21 0,11 Sắt (Fe) mg/l 15,95 0,15 Asen (As) mg/l KPHT KPHT E Coli MPN/100ml KPHT KPHT 10 Coliform MPN/100ml 18 13 (Nguồn: Kết phân tích) Hiệu QCVN 02 suất xử :2009/BYT lý (%) 5,3 6,0 - 8,5 96, 44,9 - 18,7 0,19 47,6 99,1 27,8 0,5 0,05 20 150 35 Ghi chú: - KPHT: Không phát thấy - “-“: Không quy định Nhận xét: Qua kết bảng 4.3 ta thấy: hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương với tiêu nước đạt hiệu suất không đồng đều, cụ thể: số pH đạt hiệu suất 5,3%, số Pemanganat đạt hiệu suất 96,7%, độ cứng (CaCO3) đạt hiệu suất 44,9%, số Amoni (NH4+) đạt hiệu suất 18,7%, số Clorua (Cl-) đạt hiệu suất 0,19%, số Florua (F-) đạt hiệu suất 47,6%, tổng sắt (Fe) đạt hiệu suất 99,1%, hàm lượng Colifrom đạt hiệu suất 27,8% 4.3.3.2 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương qua đợt quan trắc lần Bảng 4.4 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần TT Thông số Đơn vị Kết phân tích Trước Sau xử lý xử lý 7,1 6,9 pH Chỉ số mg/l 1,8 0,07 Pemanganat Độ cứng mg/l 207,1 81 (CaCO3) Amoni mg/l 0,69 0,64 (NH4+) Clorua (Cl-) mg/l 55,1 50 Florua (F ) mg/l 0,5 0,10 Sắt (Fe) mg/l 17,81 0,12 Asen (As) mg/l KPHT KPHT E Coli MPN/100ml KPHT KPHT 10 Coliform MPN/100ml 19 12 (Nguồn: Kết phân tích) Hiệu QCVN 02 suất xử :2009/BYT lý (%) 2,8 6,0 - 8,5 96,1 60,9 - 7,2 9,3 80 99,3 36,8 0,5 0,05 20 150 36 Ghi chú: - KPHT: Không phát thấy - “-“: Không quy định 37 Nhận xét: Qua kết bảng 4.4 ta thấy: hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương với tiêu nước đạt hiệu suất không đồng đều, cụ thể: số pH đạt hiệu suất 2,8%, số Pemanganat đạt hiệu suất 96,1%, độ cứng (CaCO3) đạt hiệu suất 60,9%, số Amoni (NH4+) đạt hiệu suất 7,2%, số Clorua (Cl-) đạt hiệu suất 9,3%, số Florua (F-) đạt hiệu suất 80%, tổng sắt (Fe) đạt hiệu suất 99,3%, hàm lượng Colifrom đạt hiệu suất 36,8% 4.3.3.3 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương qua đợt quan trắc lần Kết đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương qua đợt quan trắc lần thể bảng 4.5 Qua kết bảng 4.5 ta thấy: Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương với tiêu nước đạt hiệu suất không đồng đều, cụ thể: số pH đạt hiệu suất 1,4%, số Pemanganat đạt hiệu suất 96,2%, độ cứng (CaCO3) đạt hiệu suất 59,3%, số Amoni (NH4+) đạt hiệu suất 25%, số Clorua (Cl-) đạt hiệu suất 1,4%, số Florua (F-) đạt hiệu suất 81,2%, tổng sắt (Fe) đạt hiệu suất 98,9%, hàm lượng Colifrom đạt hiệu suất 21,1% Bảng 4.5 Hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương đợt quan trắc lần TT Thông số Đơn vị pH Chỉ số mg/l Pemanganat Độ cứng mg/l (CaCO3) Amoni mg/l (NH4+) Clorua (Cl-) mg/l Florua (F ) mg/l Sắt (Fe) mg/l Asen (As) mg/l E Coli MPN/100ml Kết phân tích Trước Sau xử xử lý lý 7,4 7,3 Hiệu suất QCVN 02 xử lý (%) :2009/BYT 1,4 6,0 - 8,5 2,1 0,08 96,2 189,4 77 59,3 - 0,8 0,60 25 51,5 0,69 14,91 KPHT KPHT 50,8 0,13 0,17 KPHT KPHT 1,4 81,2 98,9 - 0,5 0,05 20 38 10 Coliform MPN/100ml 19 15 21,1 150 (Nguồn: Kết phân tích) Ghi chú: - KPHT: Không phát thấy - “-“: Không quy định 4.4 Đánh giá chung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước cấp Nhà máy Nước ngầm nhà máy may Đô Lương dùng để cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân nhà máy Nước sau qua hệ thống xử lý nhà máy đạt QCVN 02: 2009/BYT Hệ thống khảo sát đánh giá công nghệ tổ chức tốt, hệ thống cơng trình hoạt động tốt, đảm bảo cung cấp đủ nước đảm bảo an toàn cho sinh hoạt công nhân Trên sở đánh giá khảo sát hệ thống, tìm tồn hệ thống, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước cấp nhà máy: - Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước so với tiêu chuẩn vệ sinh Bộ Y tế Báo cáo kết thường xuyên lên cấp để tìm nguyên nhân tìm biện pháp để nâng cao chất lượng nước - Kiểm tra tính phù hợp công nghệ áp dụng nhà máy may Đô Lương áp dụng - Thường xuyên cử cơng nhân tham gia vào q trình quản lý vận hành dự lớp kỹ thuật nâng cao trình độ kỹ thuật 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài “ Đánh giá trạng nước nhu cầu xử lý nước nhà máy may Đô Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình”, tơi rút số kết luận sau: Nhà máy may Đô Lương sử dụng số lượng cán cơng nhân viên 1637 người có 27 người làm việc gián tiếp, 1610 người làm việc trực tiếp Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt cán cơng nhân viên lượng nước sử dụng tối đa khoảng 150m3/ngày đêm Nước dược sử dụng cho nhiều công đoạn may cho sinh hoạt công nhân Nguồn nước ngầm giếng khoan nhà máy khai thác chủ yếu phục vụ cho mục đích sinh hoạt cơng nhân Theo kết phân tích thấy nước giếng có dấu hiệu ô nhiễm, không nên sử dụng trực tiếp mà phải qua hệ thống xử lý, số Sắt cao vượt số cho phép QCVN 02: 2009/BYT Ngoài số pH, số Pemanganat, độ cứng, Amoni, Clorua, Florua, Colifom có cao nằm QCVN 02: 2009/BYT Chỉ số Asen E.Coli không phát thấy nước Hiệu xử lý nước cấp nhà máy đạt hiệu tốt, không đồng tiêu quan trắc, nước sau hệ thống xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT, đảm bảo an tồn cấp nước sinh hoạt cho cán bộ, cơng nhân nhà máy Cụ thể hiệu suất xử lý số đạt là: Chỉ số Pemanganat đạt từ 96,1% - 96,7%; độ cứng đạt từ 44,9% - 60,9%; Amoni đạt từ 7,2% - 25%; Clorua 0,19% - 9,3%, Florua 47,9% - 81,2%, Sắt 98,9% - 99,3%; Colifom 21,1% - 36,8% 40 41 5.2 Kiến nghị Đối với chủ sở + Tổ chức quản lý kiểm soát chất lượng nguồn nước + Thực quan trắc lấy mẫu phân tích để kiểm tra chất lượng nguồn nước + Đề nghị cần có nghiên cứu cho hướng nghiên cứu Đặc biệt tập trung vào nghiên cứu đánh giá hàm lượng As Fe nước ngầm để đưa công nghệ xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước ngầm cho công nhân + Hướng nhà máy áp dụng biện pháp lọc nước, xử lý nước giếng khoan + Khoan giếng hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn để khai thác nguồn nước có chất lượng tốt + Ủy ban nhân dân xã Đô Lương phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng cụm công nghiệp khu vực kiến thức xử lý nguồn nước ngầm + Tập trung lãnh đạo, đạo, tổ chức triển khai việc huy động nguồn lực xây dựng cơng trình, dự án cung cấp nước sạch, cơng trình vệ sinh mơi trường, cải tạo hệ thống thoát nước thải, thành lập tổ thu gom vệ sinh rác thải vệ sinh môi trường + Thường xuyên tổ chức công tác bảo vệ môi trường cho công nhân + Áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” sở sản xuất Đối với công nhân + Tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng sinh hoạt hàng ngày + Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Vũ Minh Cát, Bùi Công Quang, “Thủy văn nước đất”, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 2002 Đặng Kim Chi (1998), Hóa học mơi trường, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Kim Chi (2001), Hóa học mơi trường, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Huy Dương, Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt địa bàn xã Quỳnh Lộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải (2015), Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Hội nước – Vệ sinh môi trường Việt Nam (2006), “Nước – vệ sinh môi trường Việt Nam phát triển bền vững thực trạng giải pháp” Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Hà Đình Nghiêm (2014), Bài giảng Quản lý tài nguyên nước khoáng sản, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Nhà máy may Đô Lương, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác nước đất nhà máy may xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 10 Nhà máy may Đơ Lương, Báo cáo trạng khai thác nước đất nhà máy may xã Đô Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình 11 Nguyễn Thị Thu Thủy (2005), “Xử lý nước cấp sinh hoạt công nghiệp”, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 43 12 Lê Thị Hồng Vân, Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước địa bàn xã nam tiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 13 Đào Hữu Vinh, Từ Vọng Nghi (1976), Các phương pháp phân tích, NXBĐH THCN II Tiếng Anh 14 J.A.Dier, R.Caballero, A.Bustons, R.Roman, M.C.Cartagena and A.Vallejo, “Control of nitrate pollution by application of controlled release fertilizer(CRF), compost and an optimized irrigation system”, Fertilizers and Evironment, Proceeding of the international Symposium “Fertilizers and Evironmen” help in Salamanca, Spain 26 – 29, September, 1994, pp 363 – 367 III Các tài liệu tham khảo từ Internet 15 Đề tài xử lý nước ngầm, luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-xu-ly-nuocngam-45627/, ngày 14/02/2017 16 Nước đóng vai trị quan trọng nào?, https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nước_đóng_vai_trị_quan_trọn g_như_thế_nào%3F, ngày 23/11/2017 17 Tài ngun nước, https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_ngun_nước, ngày 10/12/2017 18 Tiêu chuẩn mơi trường gì, https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Tiêu_chuẩn_mơi_trường_là_gì %3F, ngày 24/03/2018 44 PHỤ LỤC I MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP ... Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Đề xuất biện pháp xử lý nhà máy may Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. .. tỉnh Thái Bình - Nhu cầu sử dụng nước công nghệ xử lý nước nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình - Đánh giá hiệu xử lý nước cấp nhà máy may Đơ Lương, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình. .. lý nước cấp nhu cầu sử dụng nước nhà máy may Đô Lương 1.2 Mục tiêu đề tài - Tổng quan nhà máy may Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Nhu cầu sử dụng nước nhà máy may Đô Lương, huyện Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước cấp tại nhà máy may đô lương, huyện đông hưng, tỉnh thái bình , Khoá luận đánh giá hiệu quả xử lý nước cấp tại nhà máy may đô lương, huyện đông hưng, tỉnh thái bình