0

giáo án công nghệ lớp 6 (cả năm) sách kết nối tri thức với cuộc sống

267 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

Ngày giảng: 092021TIẾT 1. BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở(T1)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học này học sinh phải:1. Kiến thức Nêu được vai trò của nhà ở. Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.2. Năng lực2.1. Năng lực công nghệ Nhận thức công nghệ: Nhận biết được vai trò của nhà ở. Nhận biết được đặc điểm chung của nhà ở. 2.2. Năng lực chung Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến khái quát về nhà ở, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.3. Phẩm chất Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU1. Chuẩn bị của giáo viên Giấy A4, A5. Phiếu học tập. Đề kiểm tra. Ảnh, power point.2. Chuẩn bị của HS Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm Học bài cũ. Đọc trước bài mới.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1.Ổn định lớp (1’)2.Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (3’)a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới; b. Nội dung: Giới thiệu nôi dung bài họcc. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.d. Tổ chức hoạt độngHoạt động của GV và HSNội dung cần đạtChuyển giao nhiệm vụGV: Cuộc sống con người sẽ khó khăn như thế nào nếu không có nhà ở?GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên.HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. Trả lời được câu hỏi.Thực hiện nhiệm vụHS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.Báo cáo, thảo luậnGV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.Kết luận và nhận địnhGV nhận xét trình bày của HS.GV chốt lại kiến thức.GV vào bài mới: Nhà ở có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Để biết được vai trò của nhà ở, dặc điểm chung của nhà ở thì chúng ta vào bài hôm nay.HS định hình nhiệm vụ học tập.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mớiNội dung 1. Tìm hiểu vai trò của nhà ở(12’)a.Mục tiêu: Nêu được các vai trò của nhà ở đối với đời sống con người.b. Nội dung: Vai trò của nhà ở.c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhómd. Tổ chức hoạt độngHoạt động của GV và HSNội dung cần đạtChuyển giao nhiệm vụGV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận nhóm và cho biết vì sao con người cần nhà ở. Thời gian là 10 phút.HS nhận nhóm và nhiệm vụ.1. Vai trò của nhà ở Là công trình được xây dựng với mục đích để ở Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội. Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình. Ngày giảng: /09/2021 TIẾT BÀI KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở(T1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học học sinh phải: Kiến thức - Nêu vai trò nhà - Nêu đặc điểm chung nhà Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết vai trò nhà Nhận biết đặc điểm chung nhà 2.2 Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng thơng tin để trình bày, thảo luận vấn đề liên quan đến khái quát nhà ở, lắng nghe phản hồi tích cực q trình hoạt động nhóm - Năng lực giải vấn đề: Giải tình đặt Phẩm chất - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Trách nhiệm: Tích cực hoạt động II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên - Giấy A4, A5 Phiếu học tập Đề kiểm tra Ảnh, power point Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập phục vụ cho q trình hoạt động nhóm - Học cũ Đọc trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Tiến trình dạy Hoạt động 1: Giới thiệu (3’) a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào mới; b Nội dung: Giới thiệu nôi dung học c Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Chuyển giao nhiệm vụ Nội dung cần đạt GV: Cuộc sống người khó khăn khơng có nhà Trả lời ở? câu hỏi GV yêu cầu HS quan sát thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi HS quan sát tiếp nhận nhiệm vụ Thực nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức GV vào mới: Nhà có vai trò quan trọng đời sống người Để biết vai trò nhà ở, dặc điểm chung nhà vào hơm HS định hình nhiệm vụ học tập Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Nội dung Tìm hiểu vai trò nhà ở(12’) a.Mục tiêu: Nêu vai trò nhà đời sống người b Nội dung: Vai trò nhà c Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau Vai trị nhà - Là cơng trình xây dựng với mục đích để - Bảo vệ người trước tác động xấu thiên nhiên xã hội - Phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hộ gia đình GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm tiến hành thảo luận nhóm cho biết người cần nhà Thời gian 10 phút HS nhận nhóm nhiệm vụ Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm trả lời câu hỏi GV theo dõi giúp đỡ nhóm học sinh Báo cáo, thảo luận GV u cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS ghi nhớ ghi nội dung vào Nội dung 2: Tìm hiểu đặc điểm chung nhà ở(16’) a.Mục tiêu: Nêu cấu tạo ngơi nhà Trình bày cách bố trí khơng gian bên nhà b Nội dung: Đặc điểm chung nhà c Sản phẩm: Báo cáo nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nhiệm vụ Tìm hiểu cấu tạo chung nhà Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau Nội dung cần đạt II Đặc điểm chung nhà Cấu tạo chung Mái nhà Cửa vào Tường Khung nhà nhà Nhà thường bao gồm phần móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa vào, cửa sổ Cửa số Sàn nhà Móng nhà GV yêu cầu HS quan sát thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi HS quan sát tiếp nhận nhiệm vụ Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm trả lời câu hỏi GV theo dõi giúp đỡ nhóm học sinh Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét phần trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS nghe ghi nhớ, ghi nội dung vào Nhiệm vụ Tìm hiểu cách bố trí khơng gian bên nhà Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau Cách bố trí không gian bên - Nhà thường phân chia thành khu vực chức khu vực sinh hoạt GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm tiến hành thảo luận nhóm Nhận biết khu vực chức nhà? Thời gian 10 phút HS nhận nhóm nhiệm vụ chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, - Nhà cịn mang tính vùng miền, phụ thuộc vào yếu tố vị trí địa lí, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm trả lời câu hỏi GV theo dõi giúp đỡ nhóm học sinh Báo cáo, thảo luận GV u cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS ghi nhớ ghi nội dung vào Hoạt động 3: Luyện tập(8’) a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức khái quát nhà b Nội dung: Khái quát nhà c Sản phẩm: Hoàn thành kiểm tra d Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV HS Chuyển giao nhiệm vụ GV phát phiếu kiểm tra cho học sinh Thời gian làm phút Thực nhiệm vụ HS làm kiểm tra Kết thúc kiểm tra giáo viên chiếu kết Yêu cầu HS trao đổi cho nhau, chấm HS chiếu đáp án, chấm, nộp lại cho GV Báo cáo, thảo luận Nội dung cần đạt Hoàn thành kiểm tra GV yêu cầu HS nhận xét bạn HS nhận xét bạn Kết luận nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày HS GV khen bạn có kết tốt HS nghe ghi nhớ Hoạt động 4: Vận dụng(5’) a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn b Nội dung: Khái quát nhà c Sản phẩm: Bản ghi giấy A4 d Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS nhà nêu ý tưởng thiết kế ngơi nhà có chức Bản ghi phù hợp với thành viên gia đình em Ghi giấy A4 Giờ giấy A4 sau nộp lại cho GV Thực nhiệm vụ HS thực nhiệm vụ GV nhà Báo cáo, thảo luận HS trình bày kết mình, HS khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày HS GV khen bạn có kết tốt HS nghe ghi nhớ PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA Em chọn câu trả lời Câu 1: Vai trò nhà người A Là công trình xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ người trước tác động xấu thiên nhiên xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hộ gia đình B Là cơng trình xây dựng với mục đích khơng để ở, bảo vệ người trước tác động xấu thiên nhiên xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hộ gia đình C Là cơng trình xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ người trước tác động xấu thiên nhiên xã hội, không phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hộ gia đình A Là cơng trình xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ người trước tác động xấu thiên nhiên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hộ gia đình Câu Nhà bao gồm phần sau A.móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa vào, cửa sổ B sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa vào, cửa sổ C.móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa vào, cửa sổ D.móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa vào, cửa sổ Câu Nhà phân chia thành khu vực chức sinh hoạt như: A khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh B khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh C khu vực sinh hoạt chung, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh D khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh Tài liệu chia sẻ tại: Group Thư Viện STEM-STEAM https://www.facebook.com/groups/thuvienstem Ngày giảng: /09/2021 TIẾT BÀI KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở(T2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học học sinh phải: Kiến thức - Nhận biết số kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết số kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam - Sử dụng công nghệ: Phân biệt kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam 2.2 Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng thơng tin để trình bày, thảo luận vấn đề liên quan đến khái quát nhà ở, lắng nghe phản hồi tích cực q trình hoạt động nhóm - Năng lực giải vấn đề: Giải tình đặt Phẩm chất - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Trách nhiệm: Tích cực hoạt động II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên - Giấy A4, A5 Phiếu học tập Bài tập Ảnh, power point Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập phục vụ cho trình hoạt động nhóm - Học cũ Đọc trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Tiến trình dạy Hoạt động 1: Giới thiệu (3’) a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào mới; b Nội dung: Giới thiệu nôi dung học c Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau Nội dung cần đạt Trả lời câu hỏi Em xác định tên gọi kiểu kiến trúc nhà GV yêu cầu HS quan sát thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi HS quan sát tiếp nhận nhiệm vụ Thực nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi Báo cáo, thảo luận GV u cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức GV vào mới: Để biếtđược kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam tìm hiểu hơm HS định hình nhiệm vụ học tập Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Nội dung 1: Tìm hiểu kiến trúc nhà nông thôn(9’) a.Mục tiêu: Nhận biết kiến trúc nhà vùng nông thôn b Nội dung: Nhà vùng nông thôn c Sản phẩm: Báo cáo nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau III Kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam Nhà nông thôn truyền thống - Các khu vực chức nhà thường xây dựng tách biệt - Tùy điều kiện gia đình mà khu nhà xây dựng ba gian hai chái, hay năm gian hai ? Nhà nông thôn có kiến trúc chái GV yêu cầu HS quan sát thảo luận trao đổi nhóm - Các gian nhà phân cặp bàn, trả lời câu hỏi chia hệ thống tường HS quan sát tiếp nhận nhiệm vụ cột nhà Thực nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS nghe ghi nhớ, ghi nội dung vào Nội dung 2: Tìm hiểu kiến trúc nhà thành thị(10’) a.Mục tiêu: Nhận biết số kiến trúc nhà thành thị b Nội dung: Nhà thành thị c Sản phẩm: Hoàn thành phiếu học tập Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa PHT1 yêu cầu HS hoàn Nhà thành thị thành thời gian phút a Nhà mặt phố HS nhận nhiệm vụ - Nhà thường thiết kế nhiều tầng - Nhà mặt phố thiết kế để vừa vừa kinh doanh HS nghe ghi nhớ Hoạt động 4: Vận dụng (2’) a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn b.Nội dung: Món nộm rau muống tơm thịt c Sản phẩm: ghi giấy A4 d Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS nhà mô tả quy trình làm ghi giấy A4 nộm xoài hải sản Ghi vào giấy A4 Nộp lại cho GV buổi học sau Thực nhiệm vụ HS thực nhiệm vụ nhà Báo cáo, thảo luận Cá nhân HS trình bày, HS khác nhận xét bổ sung cho nội dung vừa nêu Xin ý kiến GV Kết luận nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày HS GV chốt lại kiến thức PHỤ LỤC BÁO CÁO THỰC HÀNH MÓN NỘM RAU MUỐNG TƠM THỊT Nhóm: Họ tên: Tiêu chuẩn đánh giá - Rau muống không bị nát, giữ màu xanh - Có mùi thơm loại thực phẩm - Có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, béo ngậy - Khi ăn cảm nhận độ giòn rau muống PHỤ LỤC Phiếu đánh giá tổng hợp Tên nhóm .lớp N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 GV Sản phẩm(90%) Ý thức (10%) Điểm trung bình (ĐTB) Cách tính điểm + Điểm trung bình nhóm ĐTB= (sản phẩmx9 +ý thứcx6):10 + Điểm cá nhân Điểm cá nhân =(YTCN+ĐTB)/2 TT Họ tên Điểm Ghi PHỤ LỤC Phiếu đánh giá điểm ý thức cá nhân trình hoạt động nhóm(YTCN) TT Họ tên Tiêu chí đánh giá Hợp tác Hồn thành Ý thức tổ Tổng nhóm, chủ nhiệm vụ chức, kỷ điểm động, sáng tạo giao luật Điểm tối đa: Điểm tối đa: Điểm tối 10 đa: 1 - Mức điểm cho tiêu chí hợp tác, trách nhiệm Mức độ Chưa tốt Tốt Có hợp tác với Chủ động, có trách thành viên nhóm nhiệm với cơng việc cịn hạn chế; giao chưa chủ động việc phối hợp nhóm làm việc Điểm đánh giá - Mức điểm cho tiêu chí hồn thành nhiệm vụ Rất tốt Chủ động có trách nhiệm cao với cơng việc giao, có sáng tạo việc thực nhiệm vụ kết tích cực Mức độ Điểm đánh giá Không thực nhiệm vụ giao Hoàn thành phần Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt - Mức độ cho tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật Mức độ Đi muộn, không nghiêm túc Điểm đánh giá Ngày giảng: Chấp hành nội quy tốt / /2022 CHƯƠNG IV ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH BÀI 14 DỰ ÁN AN TỒN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH(3 TIẾT) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học học sinh phải: Kiến thức - Đánh giá thực trạng sử dụng điện gia đình - Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện gia đình an toàn, tiết kiệm hiệu Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết trình đánh giá thực trạng sử dụng điện gia đình Nhận biết nguyên nhân gây lãng phí điện Nhận biết biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu - Sử dụng cơng nghệ: Tính tốn điện tiêu thụ, chi phí sử dụng điện tháng đồ dùng điện So sánh với tổng chi phí điện mà gia đình phải trả thơng qua hóa đơn tiền điện Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện gia đình an toàn, tiết kiệm hiệu - Giao tiếp cơng nghệ: Đọc hiểu kí hiệu an toàn điện thiết bị điện 2.2 Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận vấn đề liên quan đến an toàn tiết kiệm điện gia đình, lắng nghe phản hồi tích cực q trình hoạt động nhóm - Năng lực giải vấn đề: Giải tình đặt Phẩm chất - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Trách nhiệm: Tích cực hoạt động II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên - Nghiên cứu yêu cầu cần đạt, lựa chọn nội dung dạy học - Giấy A4 Phiếu học tập Ảnh, power point Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập phục vụ cho trình hoạt động nhóm - Học cũ Đọc trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 29.Ổn định lớp (1’) 30.Tiến trình dạy Hoạt động 1: Giới thiệu, lập kế hoạch dự án () a.Mục tiêu: Định hướng quan tâm HS vào dự án b Nội dung: Nhằm khai thác kinh nghiệm hiểu biết HS an tồn tiết kiệm điện thơng qua phiếu học tập số Từ kết trả lời câu hỏi HS, GV xác định kiến thức mà học sinh chưa biết, muốn biết an tồn tiết kiệm điện năng, từ có hứng thú, động lực tìm hiểu kiến thức c Sản phẩm: Bản báo cáo kết thảo luận nhóm trả lời PHT1 d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Nhiệm vụ Giới thiệu nội dung Chuyển giao nhiệm vụ GV phát PHT1 cho HS nhóm, yêu cầu HS làm việc theo hình thức Hồn thành cá nhân thảo luận nhóm PHT Thực nhiệm vụ HS suy nghĩ, nhớ lại điều quan sát được, biết để trả lời câu hỏi Báo cáo, thảo luận GV u cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức GV dẫn dắt vào mới: Điện có vai trị vơ to lớn đời sống sản xuất Nhờ có điện năng, q trình sản xuất tự động hoá, sống người trở nên tiện nghi, văn minh đại Sử dụng điện an toàn tiết kiệm vấn đề nhiều quốc gia giới coi trọng Tiết kiệm điện không tiết kiệm nguồn lượng cho quốc gia, mà cịn có vai trị quan trọng bảo vệ mơi trường HS định hình nhiệm vụ HS Nhiệm vụ Lập kế hoạch dự án Chuyển giao nhiệm vụ Từ phần trả lời HS trên, GV chuyển sang hoạt động hình thành Hoàn thành chủ đề dự án “An toàn tiết kiệm điện gia đình” nhiệm vụ GV gợi ý tiểu chủ đề đưa câu hỏi gợi ý GV chia lớp làm nhóm phân cơng nhóm thực tiểu chủ đề GV hướng dẫn, tổ chức cho HS để lập kế hoạch dự án phân công nhiệm vụ, cách thức hoạt động nhóm, vai trị thành viên nhóm Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, thực nhiệm vụ GV giao, phân công nhiệm vụ, cách thức hoạt động nhóm, vai trị thành viên nhóm Báo cáo, thảo luận Đại diện nhóm trình bày thành viên nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm, thời gian hoàn thành yêu cầu thành viên Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS Hoạt động 2: Học sinh thực dự án a.Mục tiêu: Nhằm hình thành kiến thức cho học sinh an tồn tiết kiện điện gia đình thơng qua việc thu thập tìm hiểu thơng tin để thực dự án b Nội dung: - Thực trạng sử dụng điện gia đình - Nguyên nhân gây lãnh phí điện - Biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu gia đình c Sản phẩm: PHT ghi chép thảo luận nhóm d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV cung cấp cho HS phiếu hướng dẫn 1.Thực trạng sử dụng điện gia thực nhiệm vụ dự án đình dự án - Lập danh sách đồ dùng điện sử GV nêu nội dung, hình thức, thời hạn dụng gia đình bao gồm: tên, cơng nộp sản phẩm, cách thức nguồn tìm suất, số lượng thời gian sử dụng sản phẩm ngày - Lựa chọn số đồ dùng điện gia đình, tính điện tiêu thụ, chi phí sử dụng điện tháng đồ dùng điện So sánh với tổng chi phí điện mà gia đình phải trả tháng thơng qua hố đơn tiền điện Nguyên nhân gây lãng phí điện - Quan sát biểu sử dụng đồ dùng điện khơng an tồn, lãng phí điện Qua đó, đánh giá mức độ sử dụng điện an tồn tiết kiệm gia đình Biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu gia đình Đề xuất việc làm cụ thể để việc sử dụng điện gia đình em an toàn, tiết kiệm Thực nhiệm vụ HS lập kế hoạch phân công nhiệm vụ nhóm - Trong q trình thực nhiệm vụ, HS hỏi ý kiến GV cần thiết - HS thực nhiệm vụ phân công theo kế hoạc thực thời gian tuần Tùy điều kiện, khả em thu thập thơng tin, tìm hiểu thực tiễn cách quan sát, đọc sách tham khảo, tìm thơng tin Internet, sau thu thập thông tin cần thiết, học sinh xây dựng sản phẩm nhóm cá nhân Báo cáo, thảo luận Đại diện nhóm trình bày ý kiến nhóm thực nhiệm vụ giáo viên đưa Kết luận nhận định GV nhận xét trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS ghi nhớ ghi nội dung vào Hoạt động 3: Báo cáo kết thực dự án a.Mục tiêu: HS tổng hợp hoàn thiện sản phẩm nhóm Thơng qua phản ánh kết học tập học sinh trình thực dự án b Nội dung: - Thực trạng sử dụng điện gia đình - Nguyên nhân gây lãnh phí điện - Biện pháp sử dụng điện an tồn, tiết kiệm hiệu gia đình c Sản phẩm: Poster, giấy A0, báo cáo power Point d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS báo cáo kết thực - Thực trạng sử dụng điện gia đình thơng qua hình thực poster - Nguyên nhân gây lãnh phí điện giấy A0 trình chiếu Power - Biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết Point sản phẩm kiệm hiệu gia đình Thực nhiệm vụ Đại diện nhóm chuẩn bị báo cáo kết thực dự án nhóm theo tiểu chủ đề giao từ tiết đầu dựa PHT thông tin thu thập trình tìm hiểu thu thập thơng tin Báo cáo, thảo luận Đại diện nhóm trình bày, thuyết minh cho sản phẩm nhóm Khi trao đổi nhận xét, đánh giá, thảo luận lớp thành viên khác tham gia phát biểu ý kiến Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến đặt câu hỏi GV lắng nghe hỗ trợ nhóm trả lời câu hỏi nhóm khác Kết luận nhận định GV nhận xét, góp ý câu hỏi trả lời cảu học sinh GV chốt lại kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ HS ghi nhớ, ghi nội dung vào Hoạt động 4: Đánh giá dự án a.Mục tiêu: Tổng kết lại kiến thức học Đánh giá hoạt động học sinh b Nội dung: Đánh giá kết thực tiểu dự án học sinh c Sản phẩm: Bảng đánh giá GV HS d Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV tổ chức cho học sinh tham Bảng đánh giá GV HS gia đánh tiểu dự án nhóm khác Thực nhiệm vụ GV hoàn thiện phiếu đánh giá u cầu nhóm tự đánh giá cho điểm thành viên nhóm đánh giá kết nhóm khác HS tự đánh giá nhóm cách khác quan theo bảng phân công nhiệm vụ lập từ đầu Báo cáo, thảo luận Đại diện nhóm báo cáo kết nhóm kết nhóm khác Kết luận nhận định GV tổng hợp phiếu đánh giá cơng bố kết nhóm HS GV tuyên dương, khen thưởng ghi nhận cố gắng nhóm HS nghe ghi nhớ PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.Xây dựng câu hỏi gợi ý phiếu học tập Phiếu học tập số Câu Điện sử dụng đồ dùng điện nào? Câu Điện có vai trị nào? Câu Kể tên hành động sử dụng điện khơng an tồn tiết kiệm? Câu Để khắc phục hành động sử dụng điện khơng an tồn tiết kiệm cần thực biện pháp nào? Phiếu học tập số Câu 1 Lập danh sách đồ dùng điện gia đình STT Tên đồ dùng Cơng suất Số Thời gian sử dụng điện (W) lượng ngày t(h) 2.Tính điện tiêu thụ đồ dùng điện gia đình TT Tên đồ dùng điện Điện tiêu thụ đồ dùng điện ngày A(Wh) Chi phí sử dụng điện đồ dùng điện ngày Ghi chú: - Điện tiêu thụ đồ dùng điện = công suất X thời gian sử dụng đồ dùng điện - Điện tiêu thụ đồ dùng điện= tổng điện tiêu thụ đồ dùng điện gia đình - Chi phí sử dụng điện = điện tiêu thụ X giá tiền điện sinh hoạt hành * Tiêu thụ điện gia đình tháng Nếu điện tiêu thụ ngày tháng điện tiêu thụ tháng (30 ngày)là A= Nguyên nhân gây lãng phí điện Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện gia đình an tồn, tiết kiệm hiệu PHỤ LỤC THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Hoạt động 1: Tiết Hoạt động 2: Thực nhà tuần Hoạt động 3, 4: Tiết PHỤ LỤC CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Hồ sơ nhóm Tên nhóm:………………………………………… Danh sách vị trí nhân sự: Vị trí Nhóm trưởng Mơ tả nhiệm vụ Tên thành viên Quản lí thành viên …………………… nhóm, hướng dẫn, góp ý, đơn …………………………… đốc thành viên nhóm …………………………… Thư kí hoàn thành nhiệm vụ ……………………………… …………………………… ……………………………… Thành viên ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Thành viên ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Thành viên ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2.Phiếu đánh giá kết báo cáo dự án trước lớp PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 1: ĐÁNH GIÁ BẢN BÁO CÁO DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG Phiếu sử dụng để đánh giá nhóm báo cáo dự án an toàn tiết kiệm điện TT Tiêu chí Điểm tối đa Cấu trúc báo cáo đầy đủ nội dung, rõ ràng, chặt chẽ Diễn đạt tự tin trôi chảy, thuyết phục Hình thức báo cáo đẹp, phong phú, hấp dẫn Tổng điểm 10 Điểm đạt dược Ngày giảng / /2021 TIẾT 34 ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học học sinh phải: Kiến thức - Hệ thống hóa kiến thức trang phục thời trang - Hệ thống hóa kiến thức đồ dùng điện gia đình Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết thời trang sống Nhận biết sử dụng bảo quản trang phục Nhận biết thời trang Nhận biết nêu chức phận Nhận biết nguyên lý làm việc công dụng số đồ dùng điện gia đình - Đánh giá cơng nghệ: Đánh giá việc lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi công việc Lựa chọn đồ dùng điện gia đình cách, tiết kiệm an toàn - Thiết kế kỹ thuật: Vẽ đượ sơ đồ khối số đồ dùng điện - Sử dụng công nghệ: Lựa chọn phương pháp sử dụng bảo quản trang phục phù hợp Xây dựng phong cách thời trang phù hợp với thân thành viên gia đình Sử dụng số đồ dùng điện gia đình cách, tiết kiệm an toàn 2.2 Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng thơng tin để trình bày, thảo luận vấn đề liên quan đến trang phục gia đình, đồ dùng điện gia đình lắng nghe phản hồi tích cực q trình hoạt động nhóm - Năng lực giải vấn đề: Giải tình đặt Phẩm chất - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Trách nhiệm: Tham gia tích cực hoạt động II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên - Giấy A0 Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập phục vụ cho trình hoạt động nhóm - Học cũ Đọc trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Tiến trình dạy Hoạt động 1: Hoạt động ôn tập (33’) a.Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức trang phục thời trang, đồ dùng điện gia đình b Nội dung: Trang phục thời trang Đồ dùng điện gia đình c Sản phẩm: Hồn thành nhiệm vụ Báo cáo kết nhóm d Tổ chức thực Hoạt động GV HS Chuyển giao nhiệm vụ GV chia lớp làm nhóm, nhóm tiến hành thảo luận nội dung sau (thời gian 10phút) Nhóm 1 Trang phục có vai trị đời sống người? Hãy phân loại trang phục theo số tiêu chí trình bày đặc điểm trang phục Nhóm 2: 3.Trang phục làm từ loại vải nào? Nhóm 4: Có thể lựa chọn trang phục dựa tiêu chí nào? Nhóm 3: 5.Kể tên số loại trang phục em thường mặc đề xuất phương án phù hợp để bảo quản chúng Thời trang gì? Hãy lựa chọn phong cách thời trang em u thích giải thích sao? Nhóm Hãy kể tên số đồ dùng điện gia đình nêu cơng dụng chúng Liệt kê tên phận bếp hồng ngoại Vẽ sơ đồ khối mơ tả ngun lí làm việc bếp hồng ngoại Nhóm 5: Trình bày chức phận nồi cơm điện Vẽ sơ đồ khối mơ tả ngun lí làm việc nồi cơm điện 10.Với độ sáng, bóng đèn ba loại (sợi đốt, Nội dung cần đạt Trang phục đời sống - Vai trò trang phục - Một số loại trang phục - Đặc điểm trang phục Sử dụng bảo quản trang phục - Lựa chọn trang phục - Sử dụng trang phục - Bảo quản trang phục Thời trang - Thời trang sống - Một số phong cách thời trang 4.Khái quát đồ dùng điện gia đình - Đồ dùng điện gia đình - Thông số kỹ thuật đồ dùng điện gia đình - Lựa chọn sử dụng đồ dùng điện gia đình Bếp hồng ngoại - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc huỳnh quang, LED) tiêu thụ lượng nhất? - Lựa chọn sử dụng Nhóm 6: Nồi cơm điện 11 Trình bày số lưu ý lựa chọn đồ dùng điện - Cấu tạo gia đình để tiết kiệm lượng phù hợp với - Nguyên lý làm việc điều kiện gia đình - Lựa chọn sử dụng Nhóm 6: Đèn điện 12 Liệt kê số tình khơng an tồn sử dụng - Khái qt chung đồ dùng điện gia đình - Một số loại bóng đèn Nhóm thơng dụng 13 Tính tốn chi phí sử dụng điện tháng Dự án An toàn tiết số đồ dùng điện gia đình kiệm điện gia đình 14 Hãy đề xuất số biện pháp cụ thể để việc sử dụng điện gia đình an toàn tiết kiệm HS nhận nhiệm vụ HS nhận nhiệm vụ Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, phân cơng nhiệm vụ, thảo luận hồn thành u cầu GV GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét phần trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS nghe ghi nhớ, ghi nội dung vào Hoạt động 2: Luyện tập(8’) a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức trang phục thời trang b Nội dung: Trang phục thời trang Đồ dùng điện gia đình c Sản phẩm: Hồn thành sơ đồ d Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV HS Chuyển giao nhiệm vụ GV phân chia nhóm, phát giấy A0 cho nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận đưa sơ đồ tư gồm trang phục thời trang; đồ dùng điện gia đình Thời gian phút Nội dung cần đạt Hoàn thành sơ đồ Thực nhiệm vụ HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ, thảo luận hoàn thành sơ đồ tư gồm trang phục thời trang; đồ dùng điện gia đình GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày HS GV chốt lại kiến thức HS nghe ghi nhớ Hoạt động 3: Vận dụng(3’) a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn b Nội dung: Trang phục thời trang Đồ dùng điện gia đình c Sản phẩm: Bản ghi giấy A4 d Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS nhà mô tả phong cách thời trang thân Bản ghi thành viên gia đình Ghi vào giấy A4 Giờ sau nộp GV giấy A4 Thực nhiệm vụ HS thực nhiệm vụ GV nhà Báo cáo, thảo luận HS trình bày kết mình, HS khác nhận xét bổ sung Kết luận nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày HS GV khen bạn có kết tốt HS nghe ghi nhớ Tài liệu chia sẻ tại: Group Thư Viện STEM-STEAM https://www.facebook.com/groups/thuvienstem ... phải: Kiến thức - Mơ tả số bước xây dựng nhà Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết số bước xây dựng nhà - Thiết kế công nghệ: Thiết kế nhà với phòng chức phù hợp với thành... Kiến thức - Kể tên số vật liệu phổ biến sử dụng xây dựng nhà Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết tên số vật liệu phổ biến đuực sử dụng xây dựng nhà - Sử dụng công nghệ: ... phải: Kiến thức - Nhận biết số kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam Năng lực 2.1 Năng lực công nghệ - Nhận thức công nghệ: Nhận biết số kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam - Sử dụng công nghệ: Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án công nghệ lớp 6 (cả năm) sách kết nối tri thức với cuộc sống, giáo án công nghệ lớp 6 (cả năm) sách kết nối tri thức với cuộc sống