0

giáo án tự nhiên và xã hội lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều

119 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:23

Ngày soạn:………Ngày dạy:………BÀI 12: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT(3 tiết)I. MỤC TIÊU1. Mức độ, yêu cầu cần đạtNêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 2. Năng lựcNăng lực chung: ●Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.●Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.Năng lực riêng: ●Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.●So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 3. Phẩm chất Biết cách bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy họcVấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.2. Thiết bị dạy họca. Đối với giáo viênGiáo án.Thẻ hình và thẻ chữ về một số việc làm để bảo vệ môi trường của thực vật và động vật.Bảng phụ, giấy A2. b. Đối với học sinhSGK.Vở bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHTIẾT 1I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGa. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.b. Cách thức tiến hành: GV yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 68 và trả lời câu hỏi: + Những con cá trong hồ còn sống hay đã chết?+ Hãy đoán xem vì sao cá bị chết nhiều như vậy? GV dẫn dắt vấn đề: Nếu chỉ có một vài con cá chết nổi trên mặt hồ chúng ta có thể không cần lưu ý. Tuy nhiên, khi cá chết nhiều và đồng loạt thì chắc chắn môi trường sống của cá không đáp ứng được nhu cầu. Để cá sống khỏe mạnh thì môi trường sống của cá phải đảm bảo nước trong hồ sạch, không bị nhiễm các chất độc hại, đủ thức ăn và đủ khỉ trong lành để thở. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một số hoạt động của con người đã ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật như thế nào. Chúng ta cùng vào Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Một số hoạt động của con ngườia. Mục tiêu: Kể được tên một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật. Nêu được những hoạt động đó có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với môi trường sống của thực vật và động vật. b. Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân GV yêu cầu HS:+ Quan sát các hình 14 SGK trang 69, nhận xét những việc làm của con người đã gây ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của thực vật và động vật?+ Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 69.+ Hoàn thành bảng theo mẫu sau :HìnhViệc làmThay đổi MTSGiải thíchTốt lênXấu điBước 2: Làm việc nhóm GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn về kết quả của mình. Các bạn cùng nhóm góp ý và bổ sung, hoàn thiện. Ghi chép kết quả vào giấy A2. Bước 3: Làm việc cả lớp GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN, VẬN DỤNGHoạt động 2: Kể tên một số việc con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật, động vật ở nơi em sinh sốnga. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu về một số việc làm của con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật, động vật.b. Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc nhóm GV hướng dẫn HS: Mỗi thành viên trong nhóm kể tên một số việc làm của con người gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vât và động vật ở nơi em sống và ghi vào tờ giấy của mình. Mỗi bạn đọc kết quả của mình và xem những việc làm nào trùng nhau. Bước 2: Làm việc cả lớp GV tổ chức cho HS thành 2 nhóm lớn. Mỗi nhóm cử một nhóm trưởng. Hai HS xung phong làm trọng tài ghi điểm cho hai đội. Lần lượt mỗi nhóm cử 1 bạn nói tên một việc làm của con người làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sau đó lần lượt đến các bạn tiếp theo. Cách cho điểm: mỗi một việc làm được tính 1 điểm. Nhóm nào nói lại tên việc đã được nhắc đến sẽ không được tính điểm. Trong một khoảng thời gian cho phép, nhóm nào được nhiều điểm hơn là nhóm thắng cuộc. HS trả lời:+ Những con cá trong hồ đã chết. + Cá bị chết nhiều như vậy có thể vì thiếu thức ăn cho cá, nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh, nước trong hồ bị nhiễm độc,... HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. HS hoàn thành bảng theo mẫu HS chia sẽ kết quả với các bạn. Cả nhóm góp ý, hoàn thiện cho nhau. HS trình bày kết quảHìnhViệc làmThay đổi MTSGiải thíchTốt lênXấu đi1Xả rác bừa bãi xuống ao, hồxRác thải phân hủy tạo ra nhiều chất độc hại2Đi thuyền để vớt rác trôi nổi trong ao hồxLấy đi rác thải, làm cho môi trường sạch sẽ.3Chặt phá rừng bừa bãixPhá rừng làm mất nơi sống, nguồn thức ăn của động vật sống trong rừng4Trồng câyxCây xanh cung cấp thức ăn cho động vật ăn thực vật, tạo không khí trong lành. Một số việc làm của con người gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vât và động vật ở nơi em sống: xả rác bừa bãi xuống ao hồ, chặt phá rừng bừa bãi,.... Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… BÀI 12: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (3 tiết) I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Nêu, nhận biết số hoạt động người làm thay đổi môi trường sống thực vật động vật - Nêu, nhận biết mức độ đơn giản cần phải bảo vệ mơi trường sống thực vật, động vật - Nhận biết việc cần làm để bảo vệ môi trường sống thực vật động vật Năng lực - Năng lực chung: ● Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực nhiệm vụ học tập ● Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Sử dụng kiến thức học ứng dụng vào thực tế, tìm tịi, phát giải nhiệm vụ sống - Năng lực riêng: ● Thu thập thông tin số việc làm người làm thay đổi môi trường sống thực vật, động vật ● So sánh, nhận việc làm không tốt tốt môi trường sống thực vật động vật Phẩm chất - Biết cách bảo bệ môi trường sống thực vật động vật đồng thời biết chia sẻ với người xung quanh để thực II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với giáo viên - Giáo án - Thẻ hình thẻ chữ số việc làm để bảo vệ môi trường thực vật động vật - Bảng phụ, giấy A2 b Đối với học sinh - SGK - Vở tập Tự nhiện Xã hội III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho HS bước làm quen học - HS trả lời: b Cách thức tiến hành: + Những cá hồ chết - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 68 + Cá bị chết nhiều trả lời câu thiếu thức ăn cho cá, nhiệt độ nước hỏi: nóng lạnh, nước + Những cá hồ bị nhiễm độc, hồ cịn sống hay chết? + Hãy đốn xem cá bị chết nhiều vậy? - GV dẫn dắt vấn đề: Nếu có vài cá chết mặt hồ không cần lưu ý Tuy nhiên, cá chết nhiều đồng loạt chắn mơi trường sống cá không đáp ứng nhu cầu Để cá sống khỏe mạnh mơi trường sống cá phải đảm bảo nước hồ sạch, không bị nhiễm chất độc hại, đủ thức ăn đủ khỉ lành để thở Bài học ngày hôm tìm hiểu xem số hoạt động người ảnh hưởng đến môi trường sống thực vật động vật Chúng ta vào Bài 12: Bảo vệ môi trường sống thực vật động vật II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Một số hoạt động người a Mục tiêu: - Kể tên số hoạt động người làm thay đổi môi trường sống thực vật, động vật - Nêu hoạt động có ảnh hưởng - HS quan sát hình, trả lời câu hỏi tốt hay xấu môi trường sống thực vật động vật b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS: + Quan sát hình 1-4 SGK trang 69, nhận xét việc làm người gây ảnh hưởng đến môi trường sống thực vật động vật? - HS hoàn thành bảng theo mẫu + Trả lời câu hỏi 1, SGK trang 69 + Hoàn thành bảng theo mẫu sau : - HS chia kết với bạn Cả Thay đổi MTS Hình Việc Tốt lên Xấu làm Giải nhóm góp ý, hồn thiện cho thích Bước 2: Làm việc nhóm - HS trình bày kết Thay đổi - GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn kết Các bạn nhóm góp ý bổ Hình sung, hồn thiện Việc MTS Giải làm Tốt Xấu thích lên - Ghi chép kết vào giấy A2 Xả rác Bước 3: Làm việc lớp - GV mời đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung II HOẠT ĐỘNG LUYỆN, VẬN DỤNG Rác thải bừa x phân hủy bãi tạo xuống nhiều ao, hồ chất độc hại Hoạt động 2: Kể tên số việc người làm ảnh hưởng đến môi trường sống thực vật, động vật nơi em sinh sống a Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu số việc Đi Lấy thuyền rác thải, để vớt rác x làm cho môi làm người làm ảnh hưởng đến môi trôi trường trường sống thực vật, động vật b Cách tiến hành: ao hồ Bước 1: Làm việc nhóm Phá rừng - GV hướng dẫn HS: Mỗi thành viên làm nhóm kể tên số việc làm người nơi sống, gây ảnh hưởng đến môi trường sống thực nguồn Chặt vât động vật nơi em sống ghi vào tờ giấy Mỗi bạn đọc kết xem việc làm trùng Bước 2: Làm việc lớp thức phá x ăn động rừng vật sống bừa bãi rừng - GV tổ chức cho HS thành nhóm lớn Mỗi Cây nhóm cử nhóm trưởng xanh - Hai HS xung phong làm trọng tài ghi điểm cung cấp cho hai đội thức - Lần lượt nhóm cử bạn nói tên việc cho động làm người làm ảnh hưởng đến mơi trường sống, sau đến bạn tiếp Trồng x vật ăn ăn thực vật, tạo theo không - Cách cho điểm: việc làm tính khí điểm Nhóm nói lại tên việc nhắc lành đến khơng tính điểm Trong khoảng thời gian cho phép, nhóm - Một số việc làm người gây ảnh hưởng đến môi trường sống nhiều điểm nhóm thắng thực vât động vật nơi em sống: xả rác bừa bãi xuống ao hồ, chặt phá rừng bừa bãi, TIẾT I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen học b Cách thức tiến hành: - GV giới trực tiếp vào Bảo vệ môi trường sống thực vật, động vật (tiết 2) II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 3: Ảnh hưởng môi trường sống thực vật động vật a Mục tiêu: - Kể số ảnh hưởng môi trường sống thực vật động vật - Kể số nhu cầu cần thiết thực vật động vật môi trường sống b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - GV hướng dẫn HS quan sát Hình 1-6 SGK trang 70 trả lời câu hỏi: + Nhận xét môi trường sống thực vật, động vật - HS quan sát hình, trả lời câu hỏi hình + Dự đốn điều xảy với thực vật động vật sống mơi trường vậy? Vì sao? - GV hướng dẫn HS: - HS hoàn thành bảng theo mẫu gợi + Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời, sau ý đổi lại + HS hồn thành bảng theo gợi ý sau: Hình Nhận xét mơi Dự đốn điều trường sống xảy - HS trình bày kết quả: Bước 2: Làm việc lớp - GV mời số cặp HS lên bảng trình bày kết Hình Nhận xét Dự đốn điều mơi trường làm việc Mỗi cặp HS sống trình bày kết làm việc với hình, HS khác nhận xét, bổ sung xảy Rừng bị Nếu khơng tìm cháy, chuột nơi sống - Các nhóm khác lên trình bày kết làm việc túi nơi phù hợp, nhóm đến hết hình sốn, chuột túi có - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: chạy trốn thể chết + Qua hình quan sát, em nhận ngạt khói ăn thấy thực vật, động vật cần mơi trường cung cấp để sống? ngạt thở, thiếu Nước Nếu nước cạn + Nếu không cung cấp nhu cầu kể ao hồ hết, cá chết thực vật, động vật sao? bị cạn ngạt thở + Vì phải bảo vệ mơi trường sống thực Cá khó thở vật, động vật? - GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK khơng trang 71 để biết rác thải biển không làm nước vẻ đẹp biển mà làm cho động thiếu khí Đất ruộng Cây lúa vật biển bị nhiễm độc chết ăn phải lúa khơ nứt chết khơng - GV chốt lại nội dung tồn bài: Mơi trường nẻ sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho hán động vật, thực vật Chúng ta cần bảo vệ môi hạn đủ nước ni Hạn hán làm Trâu trường sống thực vật động vật đất khơ cằn, chết khơng II HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN cỏ DỤNG mọc Hoạt động 4: Chơi trị chơi “Nếu, thì” Nước thơng hưởng mơi trường sống thực vật, xử động vật lí, thức ăn thải Nước nhà máy chứa a Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu ảnh thải nhiều qua chất độc hại đổ Khiến động thẳng ao vật, thực vật b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân khơng kiếm hồ bị chết Lũ lụt làm Cây bị ngập - GV yêu cầu HS đặt câu “Nếu ” ngập cối lâu nước theo cấu trúc: nhà cửa chết, rễ không + Nếu kiện/việc làm/hoạt động thở tác động đến môi trường sống - HS trả lời: + Qua hình quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần mơi + Thì hậu hay kết việc làm trường cung cấp nước, không khí, tác động + Nếu khơng cung cấp nhu đến mơi cầu kể thực vật, động vật chết khơng có thức ăn, nước uống, khơng khí + Phải bảo vệ mơi trường sống thực vật, động vật mơi trường sống trường, thực vật, động vật cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật - HS chơi trò chơi: + Nếu rừng bị đốt làm nương thực vật bị chết, động vật bị nơi sống + Nếu nước thải đổ thẳng sống suối, thực vật, động vật sống sơng suối bị ngộ độc Bước 2: Làm việc theo nhóm + Nếu vứt rác xuống ao, hồ thực - Chuẩn bị: HS đứng thành vòng tròn, HS vật, động vật sống ao, hồ bị khác đứng cách sải tay; nhóm ngộ độc cầm bóng + Nếu xả rác bừa bãi môi trường - Cách chơi: sống bị ô nhiễm + HS cầm bóng nói: “Nếu ” vừa tung + Nếu trời hạn hán, đồng ruộng nứt bóng cho bạn (Ví dụ: Nếu áo cạn nẻ, cỏ khơng mọc cối nước) + HS bắt bóng phải nói “thì ” (Ví dụ: cá ao chết) Tiếp theo HS2 không mọc bị chết không đủ nước ni cây, trâu bị khơng có cỏ để ăn việc cá nhân, quan sát Hình SGK trang 120 đổ, gây nạn có bão trả lời câu hỏi: Những người hình làm gì? Vì cần phải làm vậy? - GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta biết ngồi bão cịn có thiên tai khác hạn hán, lũ lụt, thiên tai gây rác hại Vậy làm để giảm nhẹ tác hại mà thiên nhiên gây Trong học ngày hôm - Bài 21: Một số cách ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai tìm hiểu trả lời hỏi II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Quan sát việc làm để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai a Mục tiêu: - Nêu số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi, mô tả, nhận xét cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình, trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS quan sát hình trang 121 SGK trả lời câu hỏi: + Trong hình đó, việc làm thực trước, sau bão? - HS trình bày: + Việc làm trước bão: hình 1, 2, 6: + Nêu ích lợi việc làm Theo dõi tình hình chuẩn bị lương Bước 2: Làm việc lớp thực, cách phòng tránh tốt để - GV yêu cầu số nhóm báo cáo kết trước lớp - GV lưu ý cho HS: Việc theo dõi dự báo thời tiêt thực trước, sau bão III HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG ứng phó với thiên tai + Việc làm bão: hình 1,4, 5: Tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai phương tiện thông tin đại chúng nơi an tồn, khơng ngồi + Việc làm sau bão: hình 3: Lau dọn, đảm bảo vệ sinh, an toàn sau Hoạt động 2: Liên hệ thực tế việc cần thiên qua làm để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai a Mục tiêu: Liên hệ thực tế biện pháp ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại bão gây b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - GV yêu cầu cặp HS đặt câu hỏi trả lời câu hỏi: - HS thảo luận, trả lời câu hỏi + Em biết việc cần làm khác để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro bão gây ra? - HS trả lời: + Nếu địa phương em có bão, em cần làm để + Việc cần làm khác để ứng phó, giữ an tồn cho thân giúp đỡ gia đình? giảm nhẹ rủi ro bão gây ra: chuẩn Bước 2: Làm việc lớp bị lương thực, nhà cửa che chắn - GV yêu cầu số nhóm báo cáo kết chắn, cối lớn nên cắt tỉa trước trước lớp + Nếu địa phương em có bão em cần - GV nhận xét, đánh giá để giữ an toàn cho thân giúp IV HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC đỡ gia đình: chuẩn bị thức ăn để dự trữ ngày bão, yên nhà, che chắn nhà cửa chắn Hoạt động 3: Chơ trị chơi “ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” a Mục tiêu: Nhận biết số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro lụt, hạn hán, giông sét gây - HS lấy thẻ - HS làm việc theo nhóm b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc nhóm - GV lưu ý HS: loại thẻ (các thẻ có nội dung) xếp vào vị trí ứng với loại thiên tai khác thấy phù hợp - GV yêu cầu HS: làm việc theo nhóm, quan sát xếp thẻ chữ vào bảng cho phù hợp với loại thiên tai - HS trình bày: Thiên tai Cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro - Các nhóm dán kết làm việc nhóm lên bảng nộp kết thực Lũ lụt 3, 5, Bước 2: Làm việc lớp Hạn hán 6, - GV yêu cầu lớp nhận xét kết Giông sét 1, 2, nhóm Nhóm nhanh thắng - GV mở rộng thêm số cách khác ứng phó với lũ lụt, hạn hán, giơng sét: Trong giơng, ngồi trời khơng tìm chỗ trú ẩn an tồn, để tránh bị sét đánh, cần nhớ: Tuyệt đối không trú mưa tán cây, tránh xa cac khu vực cao xung quanh, tránh xa vật dụng kim loại xe đạp, cày, cc, máy móc, hàng rào sắt, Nên tìm chỗ khơ ráo; Người vị trí thấp tốt, cúi người, ngồi xuống, lấy tay che tai, ngồi cho phần tiếp xúc người với mặt đất ít, khơng năm xuống đất đặt hai tay lên đất TIẾT I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen học b Cách thức tiến hành: - GV giới trực tiếp vào Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Tiết 2) II HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG Hoạt động 4: Liên hệ thực tế việc làm em để phòng tránh rủi ro thiên tai a Mục tiêu: Liên hệ với thực tế thân gia đình biện pháp ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai b Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 123 SGK: Những tượng thiên tai thường xảy địa phương em? Em gia đình làm để phịng tránh rủi ro thiên tai đó? - HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi - GV mời đại diện số HS trả lời - HS trả lời - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Thực hành xử lí số tình ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường a Mục tiêu: - Thực hành luyện tập số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy địa phương - Bình tĩnh, có ý thức thực theo hướng dẫn an toàn quy định chung b Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS luyện tập số cách ứng - HS lắng nghe, thực hành phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Luyện tập ứng phó tình gió mạnh (lúc giơng bão) ngồi trời - GV nêu tình huống: Khi sân trường gió bất ngờ thổi mạnh làm cối nghiêng ngả bụi bay khắp nơi Em bạn làm gì? - HS trả lời: Khi sân trường gió bất ngờ thổi mạnh làm cối nghiêng ngả bụi bay khắp nơi Em bạn đóng cửa sổ, - HS lắng nghe, tiếp thu - GV hướng dẫn HS xác định số địa điểm thực tế gần sân trường: to, nhà để xe mái tơn - HS luyện tập xử lí tình khơng chắn, dãy nhà có phịng học kiên cố (có dãy nhà gần nơi em đứng, có dãy nhà xa nơi em đứng) - GV cho HS luyện tập xử lí tình huống: GV cho số HS cầm biển (ghi vào tờ A4) số địa điểm nói trên, HS đóng vai xử lí tình đứng vị trí sân trường Khi GV hơ “gió mạnh”, HS di chuyển nhanh đến dãy nhà kiên cố (tránh trú cây, - HS trả lời: Khi em lớp nhà không chắn; tránh di chuyển gần nơi có mưa to, gió mạnh, sấm sét Em bị cành cây, mái tơn gãy đổ rơi vào) cần đứng xa ổ điện, đóng cửa sổ, Luyện tập ứng phó tình mưa to, - HS lắng nghe, quan sát sấm chớp lớp - GV nêu tình huống: Khi em lớp có mưa to, gió mạnh, sấm sét Các em cần làm tình này? - GV mời đại diện số HS nêu ý kiến khác - GV hướng dẫn HS quan sát cụ thể thực tế phịng học, HS nhận có rủi ro xảy mưa to, gió mạnh, sấm sét: cửa va đập vào người; cửa kính bị vỡ; mưa hắt vào ướt người, sách vở; đứng gần ổ điện nguy hiểm, Từ xác định việc cần làm (đóng chặt cửa; tránh xa, khơng đứng gần cửa, ổ, đường dây điện, ) Hoạt động 6: Thực hành xử lí số tình ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai địa phương a Mục tiêu: , - Vận dụng kiến thức học cách úng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai để xử lí tình - HS trả lời: + TH1: Em khuyên bạn không nên lội qua mà đợi có người lớn đến gần để kêu họ giúp, có - Thực hành luyện tập số cách ứng thể quay lại trường ngồi đợi để bố mẹ phó, giảm nhẹ thiên tai thường xảy địa tới đón Vì lúc dòng suối phương nhiều nước siết nên lội b Cách tiến hành: qua nguy hiểm Bước 1: Làm việc nhóm + TH2: Em khuyên bạn không - GV yêu cầu HS đọc hai tình nên chui vào trú mưa có sấm sét nguy hiểm SGK trang 124 trả lời câu hỏi: Nếu - HS đưa thêm tình huống, xử lí bạn tình đóng vai tình đây, em làm gì? Vì sao? Hãy bạn đóng vai xử lí tình - GV HS đưa tình khác thường xảy địa phương HS trao đổi nhóm cách xử lí tình cách thể đóng vai Bước 2: Làm việc lớp - GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp việc xử lí tình nhóm Các nhóm khác nhận xét - HS lắng nghe, thực - GV nhận xét việc thực nhóm Hoạt động 7: Thực hành viết vẽ số việc cần làm để phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai a Mục tiêu: Thực hành vận dụng kiến thức phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai để - HS trình bày viết, vẽ tranh giới thiệu cho người khác b Cách tiến hành: - HS đọc - GV yêu cầu HS: + Lựa chọn chủ đề để viết, vẽ + Giới thiệu với bạn nhóm viết, tranh mình, nêu lí em lựa chọn vấn đề - GV mời đại diện HS trình bày viết, vẽ số việc cần làm để phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai - GV cho HS tự đọc phần kiến thức chủ chốt - HS lắng nghe, tiếp thu SGK trang 163 - GV nhấn mạnh: Khi có thiên tai, đặc biệt cần đảm bảo an toàn cho thân người khác Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (2 tiết) I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Hệ thống kiến thức học Chủ đề Trái đất bầu trời Năng lực - Năng lực chung: ● Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực nhiệm vụ học tập ● Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Sử dụng kiến thức học ứng dụng vào thực tế, tìm tịi, phát giải nhiệm vụ sống - Năng lực riêng: ● Trình bày tên mùa, đặc điểm mùa trang phục phù hợp ● Hiểu phải lựa chọn trang phục phù hợp với mùa, đặc biệt thời điểm giao mùa Phẩm chất - Hình thành thói quen nghe thời tiết để sử dụng trang phục phù hợp - Có ý thức quan tâm, tìm hiều tượng thiên tai II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với giáo viên - Giáo án - Các hình SGK b Đối với học sinh - SGK - Vở tập Tự nhiên xã hội III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen học b Cách thức tiến hành: - GV giới trực tiếp vào Ôn tập đánh giá Chủ đề Trái đất bầu trời (Tiết 1) II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động1: Giới thiệu mùa số tượng thiên tai a Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức học mùa cách lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa b Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - HS chia theo nhóm chẵn, lẻ - GV chia HS thành nhóm: Nhóm chẵn làm tổng kết phần mùa năm, nhóm lẻ làm phần tượng thiên tai - GV yêu cầu nhóm thực theo mẫu - HS thảo luận nhóm điền câu trả bảng sơ đồ gợi ý trang 125 SGK lời theo yêu cầu - HS trình bày: + Nhóm chẵn: Tên Đặc điểm Trang phục Bước 2: Làm việc lớp mùa - Xuân Se lạnh, mưa Áo len, áo GV mời HS nhóm cử đại diện lên trình phùn bày, HS nhóm khác nhận xét - GV chọn hai kết tốt hai nhóm để Hè Nóng, nắng, Áo cộc, quần có mưa rào tổng kết mùa tượng thiên cộc, áo chống nắng, ơ, mũ, tai kính râm Hoạt động 2: Đóng vai xử li tình a Mục tiêu: Thực hành, vận dụng kiến thức việc nên làm khơng nên làm nhằm ứng phó, Thu Mát mẻ, se Áo lạnh b Cách tiến hành: khoác mỏng, áo dài tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào xử lí tình Đơng Giá lạnh Áo dày, áo khốc to, áo Bước 1: Làm việc nhóm len, khăn len, - GV giao nhiệm vụ cho HS: + khốc, áp gió tất Nhóm lẻ: Từng cá nhân đọc tình + Nhóm lẻ: Lũ lụt trang 126 SGK, nhóm thảo luận tìm cách xử lí ▪ Biểu hiện: nước nhiều, gây ngập lụt tình đóng vai thể cách xử lí nhóm ▪ Rủi ro thiên tai: sập nhà, đuối nước nguy hiểm đến tính mạng ▪ Cách ứng phó: Đắp đê phịng lũ + Nhóm chẵn: Từng cá nhân đọc tình - HS lắng nghe, thảo luận nhóm, thực nhiệm vụ trang 126 SGK, nhóm thảo luận tìm cách xử lí tình đóng vai thể cách xử lí nhóm Bước 2: Làm việc lớp - GV mời đại diện nhóm lẻ nhóm chẵn lên bảng đóng vai thể cách xử lí tình - HS khác/GV nhận xét, hồn thiện cách xử lí tình nhóm - HS trình bày: + Nhóm lẻ: Em nói mẹ chuẩn bị lương thực bố kiểm tra lại nhà xem chắn chưa cắt tỉa cành lớn gần nhà + Nhóm chẵn: Em khuyên bạn khơng nên lại xem bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng ... tích cực Thiết bị dạy học a Đối với giáo viên - Giáo án - Các hình SGK b Đối với học sinh - SGK - Vở tập Tự nhiên xã hội III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH... phận thể em nắn vào thấy cứng gì? Bước 2: Làm việc lớp - HS trả lời: - GV mời đại diện số cặp trình bày kết + Nắn vào ngón tay thấy cứng làm việc trước lớp HS khác nhận xét + Nắn vào lòng bàn tay... PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với giáo viên - Giáo án - Phiếu tự đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tự nhiên và xã hội lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều, giáo án tự nhiên và xã hội lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều