0

GIAO AN AM NHAC LOP 2

27 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:40

- Mời từng tổ, nhóm trình bày bài hát - Cho HS nghe giai điệu bài hát, HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức - Hướng dẫn HS một số động tác [r] (1)Âm nhạc Bài 07: Ôn tập bài hát: Múa vui I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca HS biết hát kết hợp vận động phụ họa theo bài hát II Chuẩn bị - Máy nghe, băng nhạc nhạc cụ quen dùng và vài động tác phụ họa cho bài hát III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động Ôn tập bài hát: Múa vui - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân lên biểu diễn trên lớp - Nhận xét - Cho HS nghe lại băng bài hát Múa vui, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét Hoạt động 3: - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Múa vui Củng cố – dặn theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học dò - GV nhận xét tiết học (thực các tiết trước) - Dặn HS tập trình bày bài hát Xòe hoa và múa vui - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày - Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp vận động phụ họa nhịp nhàng - HS ghi nhận - Ghi nhớ (2) Âm nhạc Bài 08: Ôn tập bài hát Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui I Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và lời ca bài hát : Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui kết hợp vỗ tay gõ đệm vận động theo bài hát - HS thuộc lời ca bài hát, tập biểu diễn bài hát II Chuẩn bị : - Giáo viên : đàn hát chuẩn xác các bài hát, nhạc cụ quen dung, bài hát mẫu - Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dung học tập cần thiết III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu: - Ổn định tổ chức: Nhắc HS tư ngồi ngắn, khởi động giọng - Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra quá trình ôn tập - Bài mới: CÁC HOẠT GIÁO VIÊN ĐỘNG Hoạt đồng 1: - Cho HS nghe giai điệu bài để HS Ôn tập bài hát đoán tên các bài hát và tác giả - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát cụ thể + Thật là hay: Ôn hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu để thể tính chất bài hát + Xòe hoa : HS hát thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca, thể chất dân ca hát + Múa vui: HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp , hát kết hợp vận động phụ họa nhẹ nhàng Vui tươi HỌC SINH - HS nêu tên bài hát và tác giả - HS ôn tập các bài hát theo hướng dẫn Hoạt động 2: Tập biểu diễn các bài hát - Gọi HS xung phong trình bày các bài hat - HS trình bày các bài hát và - Hướng dẫn HS tư dứng trình bày làm theo hướng dẫn các bài hát - Chỉnh sửa cho HS tư hành động không đẹp trình bày các bài hát Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học và xem trước bài Chúc mừng sinh nhật - HS ghi nhận - HS ghi nhớ (3) § 10 Âm nhạc Học hát bài Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh I Mục tiêu : - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca, biết đây là bài nhạc Anh - Học sinh biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát - Giáo dục HS biết trân trọng tình mẫu tử, ngày sinh mình và người II Chuẩn bị : - Hát chuẩn xác bài Chúc mừng sinh nhật - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng hát mẫu III Các hoạt động dạy- học chủ yếu : Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS trình bày bài hát Múa vui Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát : Chúc mừng sinh nhật Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm Hoạt động Củng cố- Dặn dò GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, nước Anh, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu, lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng Hát đồng Hát theo dãy, nhóm hát cá nhân - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - HS sửa sai - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay gõ đệm theo phách GV làm mẫu: - HS xem GV thực mẫu Mừng ngày sinh đóa hoa, mừng ngày sinh khúc ca - Hát và đệm theo phách, x X x x Xx x X x x Xx - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - HS thực - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát? - Dặn HS nhà ôn tập bài hát và tập trình bày bài hát - HS trả lời - HS ghi nhớ Âm nhạc (4) § 10: Ôn tập bài hát : Chúc mừng sinh nhật I MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản, tham gia trò chơi đố vui II CHUẨN BỊ - Máy nghe, băng nhạc nhạc cụ quen dùng và vài động tác phụ họa cho bài hát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Cho HS nghe lại băng bài hát Chúc mừng sinh nhật, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét Hoạt động 3: - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Múa vui Củng cố – dặn theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học dò - GV nhận xét tiết học (thực các tiết trước) - Dặn HS xem trước bài Cộc cách tùng cheng để sau học § 11 - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày - HS ghi nhận - Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp vận động phụ họa nhịp nhàng - HS ghi nhận - Ghi nhớ Âm nhạc Học hát bài Cộc cách tùng cheng Nhạc và lời : Phan Trần Bảng (5) I MỤC TIÊU - HS biết tên số nhạc cụ dân tộc : Senh, tyhanh la, mõ, trống - HS biết hát theo giai điệu lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.Tham gia trò chơi - Giáo dục HS tình cảm yêu quý truyền thống âm nhạc Việt Nam và các nhạc cụ dân tộc II CHUẨN BỊ - Giáo viên hát chuẩn xác bài Cộc cách tùng cheng, nhạc cụ quen dùng, băng hát mẫu - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động going Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài Tìm bạn thân và Lí cây xanh Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát : Cộc cách tùng cheng GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Cho HS nghe hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca, lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Sênh kêu nghe tiếng vui cách cách cách X x X x X - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và vỗ tay gõ đệm theo phách, - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay - HS thực gõ đệm theo phách Hoạt động Củng cố- Dặn dò - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát để sau ôn tập - HS trả lời - HS ghi nhớ Âm nhạc § 12: Ôn tập bài hát : Cộc cách tùng cheng I MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản (6) II CHUẨN BỊ - Giáo viên hát chuẩn xác bài Cộc cách tùng cheng, nhạc cụ quen dùng, băng hát mẫu - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng GIÁO VIÊN HỌC SINH - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, - Cho HS nghe lại băng bài hát Cộc cách tùng cheng, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa Hoạt động : - Cho HS thực lại vài lần cho thục các Hát kết hợp động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp vận động phụ - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức họa độ hoàn chỉnh - Nhận xét - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Múa vui theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - GV nhận xét tiết học (thực các tiết trước) - Dặn HS xem trước bài Chiến sĩ tí hon để sau học § 13 - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày - HS ghi nhận - Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp vận động phụ họa nhịp nhàng - HS ghi nhận - Ghi nhớ Âm nhạc Học hát bài Chiến sĩ tí hon Nhạc: Theo bài Cùng Hồng binh (Đinh Nhu) Lời : Việt Anh I MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và lời ca bài hát, kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca - Giáo dục HS lòng dũng cảm (7) II CHUẨN BỊ - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Chiến sĩ tí hon, nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng hát mẫu - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động going Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài Cộc cách tùng cheng Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát : Chiến sĩ tí hon GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát - Cho HS nghe hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca, có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Kèn vang đây đoàn quân đếu chân ta cùng bước X x X x X x - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và vỗ tay gõ đệm theo X x phách, - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay - HS thực gõ đệm theo phách Hoạt động Củng cố- Dặn dò - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - HS trả lời - Nhận xét tết học, tuyên dương cá nhân tích cực - HS ghi nhận - Dặn HS nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát để - HS ghi nhớ sau ôn tập § 16 Âm nhạc Kể chuyện âm nhạc Nghe nhạc I Mục tiêu - HS biết Mô – da là nhạc sĩ tiếng giới HS nghe ca khúc thiếu nhi trích đoạn nhạc không lời - Rèn luyện khả cảm thụ âm nhạc cho HS II Chuẩn bị - Giáo viên thuộc, kể thục câu chuyện Mô – da thần đồng âm nhạc, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết (8) III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vài HS các bài đã học Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1: - Giới thiệu cho HS nghe câu chuyện Kể chuyện âm - Kể cho HS nghe câu chuyện lần thứ nhạc - Giảng giải cho HS số chi tiết câu chuyện - Kể lại câu chuyện cho HS nghe - Hỏi HS số câu hỏi: ? Cậu bé câu chuyện có tên là gì ? cậu bé là ? ? Cậu bé có biệt tài gì ? ? Cậu bé đã làm điều gì? ? Khi sáng tác nhạc dầu tiên, cãu bé tuổi ? Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát HỌC SINH - HS lắng nghe - HS trả lời câu hỏi - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài - HS nhận xét hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa - HS ghi nhận đệm đàn vừa hát - Yêu cầu HS nêu cảm nhận mình bài hát vừa nghe Củng cố – dặn dò : - Nhắc lại số thông tin câu chuyện và bài hát vừa nghe - GV nhận xét tiết học, tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực - Dặn HS xem lại các bài đã hoc § 17 Âm nhạc Học hát bài Bà còng chợ Nhạc Phạm tuyên Lời : Ca dao cổ I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS ý thức kính già, trung thực II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Bà còng chợ, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng (9) Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS các bài hát đã học Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Bà còng chợ GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, tác giả Phạm Tuyên, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Bà còng chợ trời mưa, cái Tôm cái Tép … v Vv V v V v V v V - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học để sau ôn tập § 18 Âm nhạc Tập biểu diễn các bài hát I Mục tiêu - Giúp HS ôn nhớ lại các bài hát đã học học kì I - Hát giọng, đúng nhịp - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo bài hát, biết vận động phụ họa theo bài hát - Thái độ tích cực các hoạt động tiết học II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác các bài hát, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS các bài hát đã học Bài : (10) CÁC HOẠT ĐỘNG Tập biểu diễn các bài hát đã học GIÁO VIÊN HỌC SINH - GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời bài hát học kì I cho HS xem, nghe Yêu cầu HS nhớ tên các bài hát đã dược học? - Trả lời đúng tên các bài hát xem tranh nghe giai điệu các bài hát đã học : + Thật là hay : (Hoàng Lân) + Xòe hoa (Dân ca Thái) + Múa vui (Lưu Hữu Phước) + Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) + Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng) + Chiến sĩ tí hon (Đinh Nhu) - Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu - Mời nhóm lên hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm và vận động phụ họa các trò chơi theo bài hát GV có thể mở băng nhạc đệm đàn cho HS quá trình các em biểu diễn - Động viên HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà xem trước bài : Trên đường đến trường (11) Âm nhạc § 19 Học hát bài Trên đường đến trường Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS ý thức chăm học, có uhung71 thú đến trường II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Trên đường đến trường, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS các bài hát đã học Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Trên đường đến trương GIÁO VIÊN - Giới thiệu bài hát, tác giả Ngô Mạnh Thu, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Trên đường đến trường có cây là cây xanh mát V v V v V v V v - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm HỌC SINH - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học, học thuộc lời ca tập hát cho đúng, tập trình bày để sau ôn tập Âm nhạc § 20: Ôn tập bài hát : Trên đường đến trường (12) I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II Chuẩn bị - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Trên đường đến trường, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Ôn tập bài hát: Trên đường đến trường Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa GIÁO VIÊN HỌC SINH - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Trên đường đến trường, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận 4.Củng cố – dặn dò - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Trên đường đến trường theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực - Dặn HS xem tro\ước bài Hoa lá mùa xuân chuẩn bị cho sau Âm nhạc § 21 Học hát bài Hoa lá mùa xuân Nhạc và lời : Hoàng Hà I Mục tiêu (13) - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Hoa lá mùa xuân, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Trên đường đến trường Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Hoa lá mùa xuân GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, tác giả Hoàng Hà, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Tôi là lá tôi là hoa, tôi là hoa lá hoa mùa xuân v V v V v V v V - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học, học thuộc lời ca, tập hát cho đúng, tập trình bày bài hát để sau ôn tập (14) Âm nhạc § 22: Ôn tập bài hát : Hoa lá mùa xuân I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản, tham gia tập biểu diễn Tham gia trò chơi đố vui II Chuẩn bị - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Hoa lá mùa xuân, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa GIÁO VIÊN HỌC SINH - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Hoa lá mùa xuân, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận 4.Củng cố – dặn dò - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Hoa lá mùa xuân theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực - Dặn HS xem tro\ước bài Chú chim nhỏ dễ thương chuẩn bị cho sau Âm nhạc § 23 Học hát bài Chú chim nhỏ dễ thương (15) Nhạc Pháp Lời Việt : Hoàng Anh I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - HS biết đây là bài hát nước ngoài - Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên, yêu động vật II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Hoa lá mùa xuân Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, tác giả Hoàng Anh, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Lại đây chú chim nhỏ xinh dễ thương này Vv v v V v v v - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm - Ngồi ngắn,chú ý nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn , Hát đồng Hát theo dãy, nhóm.cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực Củng cố - Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? - Dặn HS nhà xem lại bài hát để sau ôn tập Âm nhạc § 22: Ôn tập bài hát : Chú chim nhỏ dễ thương I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách - HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản, tham gia tập biểu diễn (16) II Chuẩn bị - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Chú chim nhỏ dễ thương, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận 4.Củng cố – dặn dò - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Chú chim nhỏ dễ thương theo hướng dẫn GV trước kết thúc tiết học - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực - Dặn HS xem lại bài Trên đường đến trường và Hoa lá mùa xuân chuẩn bị cho sau ôn tập (17) § 25 Âm nhạc Ôn tập bài hát : Trên đường đến trường Hoa lá mùa xuân I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca bài hát, hát kết hợp vận động phụ họa - Rèn luyện khả biểu diễn cho HS II Chuẩn bị - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Trên đường đến trường, Hoa lá mùa xuân, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra quá trình ôn tập Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên đường đến trường Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân GIÁO VIÊN - Cho HS nghe giai điệu bài hát, HS nhắc lại tên bài hát - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát nhiều hình thức - Hướng dẫn HS số động tác phụ họa theo bài hát - Cho lớp thực hát kết hợp vận động phụ họa vài lần cho thục các động tác - Mời tổ, nhóm trình bày bài hát - Cho HS nghe giai điệu bài hát, HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát nhiều hình thức - Hướng dẫn HS số động tác phụ họa theo bài hát - Cho lớp thực hát kết hợp vận động phụ họa vài lần cho thục các động tác - Mời tổ, nhóm trình bày bài hát Củng cố – dặn dò : - Cho lớp ôn lại bài hát - GV nhận xét tiết học, tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực - Dặn HS xem trước bài Chim chích bông để sau học HỌC SINH - HS nghe giai điệu và trả lời - HS ôn hát theo hướng dẫn - Thực các động tác vận động - HS thực - Trình bày bài hát - HS nghe giai điệu và trả lời - HS ôn hát theo hướng dẫn - Thực các động tác vận động - HS thực - Trình bày bài hát (18) Âm nhạc § 26 Học hát bài Chim chích bông Nhạc Văn Dung Lời thơ : Nguyễn Viết Bình I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên, yêu động vật II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Chim chích bông, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Chú chim nhỏ dễ thương Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Chim chích bông GIÁO VIÊN HỌC SINH - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu - Ngồi ngắn,lắng nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Chim chích bông bé tẹo teo v v v v - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn , Hát đồng Hát theo dãy, nhóm.cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực mẫu - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực IV Củng cố - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? V - Dặn dò - Dặn HS nhà xem lại bài hát để sau ôn tập (19) Âm nhạc § 27: Ôn tập bài hát : Chim chích bông I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II Chuẩn bị - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Chim chích bông, nhạc cụ quen dùng; - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động Ôn tập bài hát: Chim chích bông - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Chim chích bông, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu IV.Củng cố - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Chim chích bông - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực V dặn dò - Dặn HS xem tro\ước bài Chú ếch chuẩn bị cho sau - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận (20) Âm nhạc § 28 Học hát bài Chú ếch Nhạc và lời: Phan Nhân I Mục tiêu - HS biết hát theo giai điệu và lời 1, - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS có tình cảm yêu thiên nhiên, yệu động vật, cham học hành II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Chú ếch con, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Chim chích bông Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Dạy bài hát: Chú ếch Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm GIÁO VIÊN - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu, - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Kìa chú là chú ếch có đôi là đôi mắt tròn V v V v V v Vv - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm HỌC SINH - Lắng nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực IV Củng cố - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát ? V Dặn dò - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học học thuộc lời ca, tập hát cho đúng kết hợp gõ đệm, xem trước lời 2, tập trình bày bài hát để sau ôn tập (21) Âm nhạc § 29 Ôn tập bài hát : Chú ếch I Mục tiêu : - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, Tập hát lời 2, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II Chuẩn bị: - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Chú ếch con, nhạc cụ quen dùng; - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động Ôn tập bài hát: Chú ếch - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Chú ếch con, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận IV.Củng cố : - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Chú ếch - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực V dặn dò: - Dặn HS xem tro\ước bài Bắc kim thang chuẩn bị cho sau Âm nhạc § 30 Học hát bài Bắc kim thang (22) Dân ca Nam Bộ I Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và lời ca, Biết đây là bài dân ca Nam Bộ - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS có tình cảm yêu các làn điệu dân ca Việt Nam II Chuẩn bị: - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Bắc kim thang, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Chú ếch Bài : Các hoạt động Giáo viên Hoạt động - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát Dạy bài hát: - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm Bắc kim thang đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu, - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Bắc kim thang cà lang bí rợ v V v V - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm Học sinh - Lắng nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực IV Củng cố: - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu V Dặn dò : - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học học thuộc lời ca, tập hát cho đúng kết hợp gõ đệm, xem trước lời 2, 3, tập trình bày bài hát để sau ôn tập (23) Âm nhạc § 31 Ôn tập bài hát : Bắc kim thang I Mục tiêu : - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca, Tập hát lời 2, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II Chuẩn bị: - Giáo viên Hát chuẩn xác bài Chú ếch con, nhạc cụ quen dùng; - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Ổn định lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : Có thể tiến hành quá trình ôn tập bài hát Bài : Các hoạt động Giáo viên Học sinh Hoạt động Ôn tập bài hát: Bắc kim thang - Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát - Cho HS nghe lại băng bài hát Bắc kim thang, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể tính chất nhịp nhàng sáng - Trong quá trình ôn hát , GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe lại bài hát, sau đó ôn hát lại bài hát theo hướng dẫn GV : hát đồng thanh, dãy, Hoạt động : Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa - Cho HS thực lại vài lần cho thục các động tác nhún chân nhịp nhàng theo nhịp - Mời vài nhóm, cá nhân trình bày bài hát mức độ hoàn chỉnh - Nhận xét - Xem GV thực mẫu - HS thực - HS trình bày .- HS ghi nhận IV.Củng cố : - GV cho lớp hát đồng lại bài hát Bắc kim thang - GV nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân tích cực V dặn dò: - Dặn HS xem lại các bài hát đã học chuẩn bị cho sau ôn tập Âm nhạc (24) § 32 Ôn tập bài hát : Chim chích bông Chú ếch Nghe nhạc I Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca bài hát, hát kết hợp vận động phụ họa - Rèn luyện khả biểu diễn cho HS - Giáo dục HS khả cảm thụ âm nhạc II Chuẩn bị: - Giáo viên hát chuẩn xác bài Chim chích bông, chú ếch nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra quá trình ôn tập Bài : Các hoạt động Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chim chích bông Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Chú ếch Hoạt động Nghe nhạc Giáo viên - Cho HS nghe giai điệu bài hát, HS nhắc lại tên bài hát - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát nhiều hình thức - Hướng dẫn HS số động tác phụ họa theo bài hát - Cho lớp thực hát kết hợp vận động - Mời tổ, nhóm trình bày bài hát - Cho HS nghe giai điệu bài hát, HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát nhiều hình thức - Hướng dẫn HS số động tác phụ họa theo bài hát - Cho lớp thực hát kết hợp vận động - Mời tổ, nhóm trình bày bài hát - Cho HS nghe vài ca khúc thiếu nhi - Yêu cầu HS nêu cảm nhận Học sinh - HS nghe giai điệu và trả lời - HS ôn hát theo hướng dẫn - Thực các động tác vận động - HS thực - Trình bày bài hát - HS nghe giai điệu và trả lời - HS ôn hát theo hướng dẫn - Thực các động tác vận động - HS thực - Trình bày bài hát - HS lắng nghe - Phát biểu IV Củng cố : - Cho lớp ôn lại bài hát - GV nhận xét tiết học, tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực V Dặn dò: - Dặn HS xem lại các bài đã học để sau ôn tập Âm nhạc § 33 Học bài hát địa phương tự chọn (25) I Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và lời ca - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca - Giáo dục HS có tình cảm yêu các làn điệu dân ca Việt Nam II Chuẩn bị: - Giáo viên: Hát chuẩn xác bài Bà còng chợ, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS bài hát Chú ếch Bài : Các hoạt động Hoạt động Dạy bài hát: Bà còng chợ Hoạt động Hát kết hợp với gõ đệm Giáo viên - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca có câu, - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát yêu cầu HS hát nhắc lại lần - Sau tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách GV làm mẫu: Bà còng chợ trời mưa v Vv V v Vv - Yêu cầu HS thực hát kết hợp gõ đệm Học sinh - Lắng nghe - Nghe băng mẫu (hoặc GV hát mẫu) - Tập đọc - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn GV Hát đồng Hát theo dãy, nhóm Hát cá nhân - HS sửa sai - HS xem GV thực - Hát và gõ đệm theo phách, - HS thực IV Củng cố: - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu V Dặn dò : - Dặn HS nhà xem lại các bài đã học học thuộc lời ca, tập hát cho đúng kết hợp gõ đệm, tập trình bày bài hát để sau ôn tập (26) § 35 Âm nhạc Tập biểu diễn các bài hát I Mục tiêu - Giúp HS ôn nhớ lại các bài hát đã học học kì II - Hát giọng, đúng nhịp - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo bài hát, biết vận động phụ họa theo bài hát - Thái độ tích cực các hoạt động tiết học II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác các bài hát, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS các bài hát đã học Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Tập biểu diễn các bài hát đã học GIÁO VIÊN HỌC SINH - GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời bài hát học kì I cho HS xem, nghe Yêu cầu HS nhớ tên các bài hát đã dược học? - Trả lời đúng tên các bài hát xem tranh nghe giai điệu các bài hát đã học : + Trên đường đến trường (Ngô Mạnh Thu) + Hoa lá mùa xuân (Hoàng Hà) + Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp) + Chim chích bông (Văn Dung) + Chú ếch (Phan Nhân) + Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ) - Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu - Mời nhóm lên hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm và vận động phụ họa các trò chơi theo bài hát GV có thể mở băng nhạc đệm đàn cho HS quá trình các em biểu diễn - Động viên HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn IV Củng cố - Cho lớp ôn lại bài hát - GV nhận xét tiết học, tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực V Dặn dò - Dặn HS xem lại tất các bài đã học để sau học § 34 Âm nhạc Tập biểu diễn các bài hát (27) I Mục tiêu - Giúp HS ôn nhớ lại các bài hát đã học học kì I - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo bài hát, biết vận động phụ họa theo bài hát - Thái độ tích cực các hoạt động tiết học II Chuẩn bị - Giáo viên: Hát chuẩn xác các bài hát, nhạc cụ quen dùng - Học sinh : Sách giáo khoa và dồ dung học tập cần thiết III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư ngồi ngắn, khởi động giọng Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vài HS các bài hát đã học Bài : CÁC HOẠT ĐỘNG Tập biểu diễn các bài hát đã học GIÁO VIÊN HỌC SINH - GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời bài hát học kì I cho HS xem, nghe Yêu cầu HS nhớ tên các bài hát đã dược học? - Trả lời đúng tên các bài hát xem tranh nghe giai điệu các bài hát đã học : + Thật là hay (Hoàng Lân) + Xòe hoa (Phan Duy) + Múa vui (Lưu Hữu Phước) + Chú mừng sinh nhật (Nhạc Anh) + Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng) + Chiến sĩ tí hon (Đinh Nhu) + Trên đường đến trường (Ngô Mạnh Thu) - Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu - Mời nhóm lên hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm và vận động phụ họa các trò chơi theo bài hát GV có thể mở băng nhạc đệm đàn cho HS quá trình các em biểu diễn - Động viên HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn IV Củng cố - Cho lớp ôn lại các bài hát - GV nhận xét tiết học, tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực V Dặn dò - Dặn HS xem lại tất các bài đã học để sau học (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN AM NHAC LOP 2, GIAO AN AM NHAC LOP 2