0

Luận án tiến sĩ đánh giá mối liên quan giữa FMD động mạch cánh tay và tình trạng stress oxy hoá ở đối tượng tiền đái

194 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ HỘI LÂM MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA FMD ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY VÀ TÌNH TRẠNG STRESS OXY HỐ Ở ĐỐI TƯỢNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ LÂM MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA FMD ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY VÀ TÌNH TRẠNG STRESS OXY HỐ Ở ĐỐI TƯỢNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Chuyên ngành : NỘI TIẾT Mã số : 62720145 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ TRUNG QUÂN HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ nhiều người Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đỗ Trung Quân, giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy nhiệt tâm trách nhiệm, động viên, chia sẻ khó khăn, hướng dẫn tơi suốt trình học tập thực luận án Xin chân thành cảm ơn PGS TS Ngô Quý Châu, nguyên chủ nhiệm PGS TS Đỗ Gia Tuyển, chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội giúp đỡ suốt trình học tập thực luận án Xin chân thành cảm ơn quý GS, PGS, TS Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội Các Thầy, Cô nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khố học luận án Xin cảm ơn Ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, trung tâm Điện quang, khoa Hoá sinh - bệnh viện Bạch Mai, TS Nguyễn Thị Diệp Anh, khoa Hoá sinh - viện Dinh Dưỡng quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận án xin đặc biệt cảm ơn người đồng ý tham gia vào nghiên cứu, giúp tơi có số liệu cho luận án Xin cảm ơn Bố, Mẹ, Chồng, gia đình chịu nhiều khó khắn để tơi có điều kiện thuận lợi hoàn thành luận án Cuối cùng, xin cảm ơn anh, chị, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên q trình học tập hồn thành luận án Tác giả LỜI CAM ĐOAN Tôi nghiên cứu sinh, chuyên ngành Nội tiết, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Đỗ Trung Quân Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Người viết cam đoan Lâm Mỹ Hạnh CHỮ VIẾT TẮT ADA : American Diabetes Association Hiệp hội đái tháo đường Mỹ ĐTĐ : Đái tháo đường FMD : Flow mediated dilation Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy GPx : Glutathione peroxidase HATT : Huyết áp tâm thu HATTr : Huyết áp tâm trương HDL-Cholesterol : High density lipoprotein cholesterol Cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao Hs-CRP : Reactive protein C IDF : Internation Diabetes Foundation Tổ chức đái tháo đường giới LDL-Cholesterol : Low density lipoprotein cholesterol Cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao NO : Nitric oxide NPDN : Nghiệm pháp dung nạp glucose Protein phản ứng C SOD : Superoxide dismutase THA : Tăng huyết áp VXĐM : Vữa xơ động mạch WHO : World Health Organization Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tiền đái tháo đường 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Dịch tễ học 1.1.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán: 1.1.4 Tiền đái tháo đường nguy biến cố tim mạch: 1.1.5 Một số yếu tố nguy tim mạch đối tượng tiền đái tháo đường 1.2 Rối loạn chức nội mạc mạch máu ý nghĩa độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay 11 1.2.1 Cấu trúc chức nội mạc mạch máu 11 1.2.2 Vai trò rối loạn chức nội mạc mạch máu nguy biến cố tim mạch 11 1.2.3 Các phương pháp đánh giá rối loạn chức nội mạc mạch máu ngoại biên ý nghĩa phương pháp đo độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay 15 1.3 Mối liên quan stress oxy hoá với tăng glucose máu 24 1.3.1 Khái niệm stress oxy hoá 24 1.3.2 Mối liên quan stress oxy hoá với biến chứng mạch máu đái tháo đường 25 1.4 Vai trò enzyme SOD GPx với độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay đối tượng tăng glucose máu 29 1.5 Một số nghiên cứu Việt Nam giới có liên quan 36 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng tham gia 43 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng tham gia 44 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 45 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 45 2.3 Phương pháp nghiên cứu 45 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 45 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 46 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu 46 2.3.4 Phương tiện nghiên cứu: 47 2.3.5 Các bước tiến hành nghiên cứu 47 2.3.6 Các biến số số nghiên cứu 60 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 62 2.5 Đạo đức nghiên cứu 65 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .66 3.1 Một số đặc điểm mẫu nghiên cứu 66 3.2 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay đối tượng tiền đái tháo đường 71 3.3 Hoạt tính enzyme SOD, GPX đối tượng tiền đái tháo đường 77 3.4 Mối liên quan độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với hoạt tính enzyme SOD, GPx số yếu tố nguy tim mạch đối tượng tiền đái tháo đường 81 Chương 4: 102BÀN LUẬN .102 4.1 Một số đặc điểm mẫu nghiên cứu 102 4.2 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay, hoạt tính enzyme SOD GPx đối tượng tiền đái tháo đường 104 4.2.1 Đường kính động mạch cánh tay trước tạo kích thích tăng dịng chảy độ giãn tuyệt đối động mạch cánh tay 104 4.2.2 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay 106 4.2.3 Hoạt tính enzyme SOD đối tượng tham gia nghiên cứu 113 4.2.4 Hoạt tính enzyme GPx: 119 4.3 Mối liên quan độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với hoạt tính enzyme SOD, GPx số yếu tố nguy tim mạch đối tượng tiền đái tháo đường 122 4.3.1 Mối tương quan độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với hoạt tính SOD, GPx 122 4.3.2 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với tuổi 128 4.3.3 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với giới 129 4.3.4 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay tình trạng hút thuốc 130 4.3.5 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay số khối thể 131 4.3.6 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay vòng bụng 131 4.3.7 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay huyết áp 133 4.3.8 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với glucose máu 134 4.3.9 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với bilan lipid 137 4.3.10 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với hs-CRP 138 4.3.11 Độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy động mạch cánh tay với tình trạng kháng insulin 139 4.3.12 Mơ hình hồi quy logistic đa biến độ giãn mạch qua trung gian dịng chảy động mạch cánh tay với hoạt tính enzyme SOD, GPX số yếu tố nguy tim mạch đối tượng tiền đái tháo đường 141 KẾT LUẬN 142 KIẾN NGHỊ 144 NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 So sánh phương pháp đánh giá chức nội mạc 23 Phân độ béo phì áp dụng cho người Châu Á 49 Định nghĩa phân loại tăng huyết áp theo ESH/ESC 2013 50 Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn lipid máu theo ATP III 54 Các biến số đặc điểm nhân trắc 60 Các biến số đặc điểm lâm sàng 60 Các biến số xét nghiệm máu 61 Các biến số số stress oxy hoá 62 Các biến số siêu âm đánh giá FMD 62 Các mức nguy tim mạch vòng 10 năm 63 Phân bố đối tượng tham gia theo nhóm tuổi 66 Phân bố đối tượng tham gia theo giới tính 66 Một số đặc điểm lâm sàng đối tượng tham gia 67 Phân bố tình trạng hút thuốc đối tượng tham gia 68 Phân bố tình trạng tăng huyết áp đối tượng tham gia nghiên cứu 68 Một số đặc điểm cận lâm sàng đối tượng tham gia nghiên cứu 69 Đường kính động mạch cánh tay trước tạo kích thích tăng dịng chảy (D1) đối tượng tham gia 71 Độ giãn tuyệt đối động mạch cánh tay sau kích thích gây tăng dịng chảy (D2-D1) đối tượng tham gia nghiên cứu 71 FMD động mạch cánh tay đối tượng tham gia nghiên cứu 73 FMD động mạch cánh tay theo nhóm tuổi đối tượng tiền ĐTĐ 74 FMD động mạch cánh tay phân nhóm tiền ĐTĐ 75 Tỉ lệ giảm FMD động mạch cánh tay đối tượng tham gia nghiên cứu 75 Tỉ lệ giảm FMD động mạch cánh tay phân nhóm tiền ĐTĐ 76 Hoạt tính enzyme SOD đối tượng tham gia nghiên cứu 77 Hoạt tính enzyme SOD phân nhóm tiền ĐTĐ 78 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 Bảng 3.27 Bảng 3.28 Bảng 3.29 Bảng 3.30 Bảng 3.31 Bảng 3.32 Bảng 3.33 Bảng 3.34 Hoạt tính enzyme SOD theo nhóm tuổi đối tượng tiền ĐTĐ 79 Hoạt tính enzyme GPx đối tượng tham gia nghiên cứu 79 Hoạt tính enzyme GPx phân nhóm tiền ĐTĐ 80 Hoạt tính enzyme GPx theo nhóm tuổi đối tượng tiền ĐTĐ 81 Hoạt tính enzyme SOD đối tượng tiền ĐTĐ có FMD giảm bình thường 81 Hoạt tính enzyme GPx đối tượng tiền ĐTĐ có FMD giảm bình thường 82 Giá trị FMD động mạch cánh tay theo giới đối tượng tiền ĐTĐ 84 Giá trị trung bình FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có hút thuốc khơng hút thuốc 84 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có BMI cao bình thường 85 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với BMI đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 85 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có vịng bụng tăng bình thường 86 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với vòng bụng đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 86 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có khơng có THA 87 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với HbA1c đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 90 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có nồng độ Cholesterol tồn phần mức có nguy bình thường 91 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với nồng độ Cholesterol toàn phần đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 91 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có nồng độ Triglyceride mức có nguy bình thường 92 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với nồng độ Triglyceride đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 92 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có nồng độ LDL-Cholesterol mức có nguy bình thường 93 ... 71 FMD động mạch cánh tay đối tượng tham gia nghiên cứu 73 FMD động mạch cánh tay theo nhóm tuổi đối tượng tiền ĐTĐ 74 FMD động mạch cánh tay phân nhóm tiền ĐTĐ 75 Tỉ lệ giảm FMD động. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ LÂM MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA FMD ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY VÀ TÌNH TRẠNG STRESS OXY HỐ Ở ĐỐI TƯỢNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Chuyên... quan FMD động mạch cánh tay với BMI đối tượng tiền ĐTĐ, ĐTĐ typ 85 FMD động mạch cánh tay đối tượng tiền ĐTĐ có vịng bụng tăng bình thường 86 Mối tương quan FMD động mạch cánh tay với
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ đánh giá mối liên quan giữa FMD động mạch cánh tay và tình trạng stress oxy hoá ở đối tượng tiền đái, Luận án tiến sĩ đánh giá mối liên quan giữa FMD động mạch cánh tay và tình trạng stress oxy hoá ở đối tượng tiền đái