0

Sinh 7 2 cot co giam tai co BVMT

75 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:06

Kiến thức: - Phân biệt được hình dạng cấu tạo, các phương thức sống của một số đại diện ngành giun dẹp như sán dây, sán bã trầu - Nêu được những nét cơ bản về tác hại và cách phòng chống[r] (1)Ngày soạn: 10/08/2013 Ngày giảng: 12/08/2013 TuÇn 1/ TiÕt MỞ ĐẦU THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh chứng minh đa dạng và phong phú giới động vật thể số loài và môi trường sống Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh ảnh động vật và môi trường sống chúng III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / vắng - Chia nhóm học sinh Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị các điều kiện học môn HS Bài mới: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học tìm hiểu giới thực vật, GV giới thiệu lớp -> n/c giới ĐV, vận dụng hiểu biết mình để trả lời câu hỏi: Kể tên số ĐV mà em biết Chúng sống đâu ? - Yêu cầu HS đọc mở bài SGK Sự đa dạng, phong phú động vật thể nào ? HĐ 1: ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Hoạt động GV GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK gọi h/s đọc, quan sát H 1.1 và 1.2 SGK và cho nhận xét ? Sự phong phú loài thể nào? - GV ghi tóm tắt ý kiến HS và phần bổ sung - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ? Hãy kể tên loài động vật mẻ lưới kéo biển, tát ao cá, đánh bắt hồ, chặn dòng nước suối nông? Hoạt động HS Đa dạng loài và phonng phú số lượng cá thể - Cá nhân HS đọc thông tin SGK, quan sát hình và trả lời câu hỏi: + Số lượng loài khoảng 1,5 triệu loài + Kích thước các loài khác - vài HS trình bày đáp án, các HS khác nhận xét, bổ sung - HS thảo luận từ thông tin đọc hay qua thực tế và nêu được: + Dù ao, hồ hay sông suối có nhiều loài động vật khác sinh sống + Ban đêm mùa hè thường có số loài động vật như: Cóc, ếch, dế mèn, sâu bọ phát tiếng kêu ? Ban đêm mùa hè ngoài đồng có động vật nào phát tiếng kêu? - GV lưu ý thông báo thông tin HS không nêu ?Em có nhận xét gì số lượng cá thể - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm bầy ong, đàn kiến, đàn bướm? khác nhận xét, bổ sung Yêu cầu nêu (2) - GV yêu cầu HS tự rút kết luận được: Số lượng cá thể loài lớn đa dạng động vật ? Một số động vật người - HS lắng nghe GV giới thiệu thêm hoá nhằm mục đích gì So với tổ tiên - Nhu cầu người Kết luận: - Thế giới động vật đa dạng và phong phú loài và đa dạng số cá thể loài lớn HĐ2 - ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG Hoạt động GV GV yêu cầu HS quan sát H 1.4 hoàn thành bài tập, điền chú thích - GV cho HS chữa nhanh bài tập - GV cho HS thảo luận trả lời: ? Đặc điểm gì giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu giá lạnh vùng cực? ? Nguyên nhân nào khiến động vật nhiệt đới đa dạng và phong phú vùng ôn đới, Nam cực? ? Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Tại sao? - GV hỏi thêm: - Hãy cho VD để chứng minh phong phú môi trường sống động vật ? - GV cho HS thảo luận toàn lớp - Yêu cầu HS tự rút kết luận - GV kết luận Hoạt động HS Đa dạng môi trường sống - Cá nhân HS tự nghiên cứu thông tin và hoàn thành bài tập Yêu cầu: + Dưới nước: Cá, tôm, mực + Trên cạn: Voi, gà, chó, mèo + Trên không: Các loài chim dơi - Cá nhân vận dụng kiến thức đã có, trao đổi nhóm và nêu được: + Chim cánh cụt có lông dày, xốp, lớp mỡ da dày để giữ nhiệt + Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật phong phú, phát triển quanh năm là nguồn thức ăn lớn, nhiệt độ phù hợp cho nhiều loài + Nước ta động vật phong phú vì nằm vùng khí hậu nhiệt đới + HS có thể nêu thêm số loài khác môi trường như: Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển - Đại diện nhóm trình bày Kết luận: - Động vật có khắp nơi chúng thích nghi với môi trường sống - VD: Ở nước (Cá tôm cua ), trên mặt đất ( chó, lợn gà ), đất ( giun, dế ) nơi nóng sa mạc hoang mạc, nơi lạnh băng giá Củng cố - GV cho HS đọc kết luận SGK Trả lời CH - SGK Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK Kẻ bảng trang vào bài tập - Nghiên cứu bài mới, tìm hiểu khác ĐV với TV Ngày soạn:10/08/2013 (3) Ngày giảng: 13/8/2013 PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT TuÇn 1/ TiÕt I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh trình bày đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật - Nêu đặc điểm chung động vật - Khái quát sơ lược cách phân chia giới động vật Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học Tích hợp: Qua vai trò đv gdục hs có ý thức bảo vệ ĐV II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh ảnh động vật và môi trường sống III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định : Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên động vật thường gặp nơi em ở?Chúng có đa dạng, p2 không? Chúng ta phải làm gì để giới động vật mãi đa dạng và phong phú? Bài học HĐ1 PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Hoạt động GV Hoạt động HS I Phân biệt ĐV với TV - GV yêu cầu HS quan sát H 2.1 hoàn thành - HS qs hình vẽ, đọc chú thích và ghi bảng SGK trang nhớ kiến thức, trao đổi nhóm và trả lời - GV kẻ bảng lên bảng phụ HS chữa bài - Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng nhóm - GV nhận xét và thông báo kết đúng - Nhóm khác nhận xét, bổ sung bảng - HS theo dõi và tự sửa chữa bài ? Động vật giống thực vật điểm nào? - Một HS trả lời, HS khác nhận xét ? Động vật khác thực vật điểm nào? Đặc điểm Đối tượng phân biệt Động vật Thực vật Thành Cấu tạo từ tế Lớn lên và Chất hữu Khả di xenlulo bào sinh sản nuôi thể chuyển tế bào Không Có Không Có Không Có Tự Sử Không Có tổng dụng hợp chất hữu có sẵn X X X X X X X X Hệ thần kinh và giác quan Không Có X X X X Kết luận: Sự giống và khác động vật và thực vật + Giống nhau: Đều có cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản + Khác nhau: Di chuyển, dị dưỡng, thần kinh, giác quan, thành tế bào HĐ 2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động GV Hoạt động HS (4) II Đặc điểm chung ĐV - Yêu cầu HS làm bài tập mục II SGK - HS chọn đặc điểm ĐV - GV ghi câu trả lời lên bảng - 1HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo đáp án 1, 3, - HS theo dõi và tự sửa chữa rút KL - Yêu cầu HS rút kết luận Kết luận: ĐV có đ2 chung là có khả di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, chủ yếu dị dưỡng HĐ 3: SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT Hoạt động GV Hoạt động HS III Sơ lược phân chia giới ĐV - GV giới thiệu: Động vật chia - HS nghe và ghi nhớ kiến thức thành 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK Chương trình sh học ngành Kết luận: Có ngành động vật + Động vật không xương sống: ngành + Động vật có xương sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) HĐ 4: VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động GV Hoạt động HS IV Vai trò ĐV - Yêu cầu HS hoàn thành bảng 2: Động - Các nhóm hoạt động, trao đổi với vật với đời sống người và hoàn thành bảng - GV kẽ sẵn bảng để HS chữa bài - Đại diện nhóm lên ghi kết quả, các @ Tích hợp ?ĐV có vai trò gì đời nhóm khác nhận xét, bổ sung sống người? - HS hoạt động độc lập, yc nêu được: ? chúng ta phải làm gì để bảo vệ đv có ích + Có lợi nhiều mặt có - Yêu cầu HS rút kết luận số tác hại cho người TT Các mặt lợi, hại ĐV cung cấp nguyên liệu cho người: - Thực phẩm - Lông - Da Động vật dùng làm thí nghiệm: - Học tập nghiên cứu khoa học - Thử nghiệm thuốc Động vật hỗ trợ người - Lao động - Giải trí - Thể thao - Bảo vệ an ninh Động vật truyền bệnh Tên loài động vật đại diện - Gà lợn, trâu, thỏ, vịt - Gà, cừu, vịt - Trâu, bò - ếch, thỏ, chó - Chuột, chó - Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà - Voi, gà, khỉ - Ngựa, chó, voi - Chó - Ruồi, muỗi, rận, rệp Kết luận: ĐV có lợi ích nhiều mặt cho người, nhiên số loài có hại Củng cố: GV cho HS đọc kết luận cuối bài HS trả lời câu hỏi cuối SGK Dặn dò Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị: Ngâm rơm, cỏ khô trước ngày Lấy nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản Ngày soạn: 17/8/2013 Ngày giảng: 19/8/2013 CHƯƠNG I - ĐỘNG VÂT NGUYÊN SINH (5) TuÇn 2/ TiÕt THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU : Kiến thức: Học sinh thấy ít đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi và trùng giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện này Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng và quan sát mẫu kính hiển vi Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC + GV: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III TIẾN TRÌNH Ổn định tổ chức: Sĩ số / Kiểm tra bài cũ: Phân biệt ĐV với TV? Đặc điểm chung ĐV? Vai trò ĐV với đời sống người ? Bài học: HS đọc thông tin đầu chương và mở bài sgk HĐ 1- QUAN SÁT TRÙNG GIÀY Hoạt động GV Hoạt động HS I QUAN SÁT TRÙNG GIÀY - GV lưu ý hướng dẫn HS tỉ mỉ vì đây là bài - HS làm việc theo nhóm đã phân thực hành đầu tiên công Nơi sống trùng giày ? - Các nhóm tự ghi nhớ các thao tác - GV hướng dẫn các thao tác: GV + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm Cấu tạo, di chuyển rơm (chỗ thành bình) - Nơi sống + Nhỏ lên lam kính, đậy la men và soi - Lần lượt các thành viên nhóm kính hiển vi lấy mẫu soi kính hiển vi  nhận + Điều chỉnh thị kính nhìn cho rõ biết trùng giày Cho biết cấu tạo trùng giày? - HS vẽ sơ lược hình dạng trùng + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày giày - HS quan sát trùng giày di - GV kiểm tra trên kính các nhóm chuyển trên lam kính, tiếp tục theo - GV yêu cầu lấy mẫu khác, HS quan sát dõi hướng di chuyển trùng giày di chuyển - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay - HS dựa vào kết quan sát tiến? hoàn thành bài tập - GV cho HS làm bài tập trang 15 SGK chọn - Đại diện nhóm trình bày kết quả, câu trả lời đúng các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo kết đúng để HS tự sửa chữa, cần KL: Trùng giày sống nước ao tù, váng cống rãnh - Cấu tạo Là tế bào nhỏ thể hình khối giống giày - Di chuyển nhờ lông bơi - Tiến thẳng (6) HĐ 2- QUAN SÁT TRÙNG ROI Hoạt động GV Hoạt động HS II QUAN SÁT TRÙNG ROI - GV cho HS quan sát H 3.2 và 3.3 SGK - HS tự quan sát hình trang 15 SGK để trang 15 nhận biết trùng roi Trùng roi thường sống đâu? Nơi sống: Trong nước: Ao, hồ - GV yêu cầu HS làm với cách lấy mẫu và Cấu tạo quan sát tương tự quan sát trùng giày - Trong nhóm thay dùng ống hút - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến lấy mẫu để bạn quan sát hành theo các thao tác hoạt động - GV kiểm tra trên kính hiển vi nhóm - Các nhóm nên lấy váng xanh nước - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi phóng đại khác để nhìn rõ mẫu - Nếu nhóm nào chưa tìm thấy trùng roi thì GV hỏi nguyên nhân và lớp góp ý Cho biết đặc điểm cấu tạo, di chuyển - Cơ thể hình lá, đầu có roi bơi, có trùng roi xanh? điểm mắt Cơ thể màu xanh - GV yêu cầu HS làm bài tập mục  SGK - Di chuyển nhờ roi bơi trang 16 - Các nhóm dựa vào thực tế quan sát - GV thông báo đáp án đúng: và thông tin SGK trang 16 trả lời câu + Đầu trước hỏi + Màu sắc hạt diệp lục - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung KL: Trùng roi xanh sống nước: Ao, hồ - Cấu tạo Là tế bào nhỏ hình thoi, có roi, điểm mắt, hạt diệp lục, hạt dự trữ - Di chuyển nhờ roi xoáy vào nước  vừa tiến vừa xoay mình Củng cố: GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày và trùng roi vào và ghi chú thích Hướng dẫn học bài nhà: Vẽ hình trùng giày, trùng roi và ghi chú thích - Đọc trước bài Kẻ phiếu học tập “Tìm hiểu trùng roi xanh vào bài tập” Ngày soạn: 17/8/2013 Ngày giảng: 20 /8/2013 TuÇn 2/ TiÕt TRÙNG ROI I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết cách dinh dưỡng và sinh sản trùng roi xanh - HS thấy bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức.Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Tranh H 4.1, H 4.2, H 4.3 SGK - HS: Ôn lại bài thực hành III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG (7) Ổn định: Sĩ số / Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Bài học HĐ TRÙNG ROI XANH Hoạt động GV - GV yêu cầu: + Nghiên cứu SGK, vận dụng kiến thức bài trước - Quan sát H 4.1 SGK Cho biết cách dinh dưỡng trùng roi? Trùng roi giống và khác thực vật điểm nào? - Quan sát H 4.2 SGK ? Trình bày quá trình sinh sản trùng roi xanh? GV nhận xét bổ xung và KL Hoạt động HS I Trùng roi xanh Dinh dưỡng - Cá nhân tự đọc thông tin mục trang 17 SGK - Thảo luận nhóm, thống ý kiến - Yêu cầu nêu được: + Các hình thức dinh dưỡng : Tự dưỡng và dị dưỡng Sinh sản + Kiểu sinh sản vô tính chiều dọc thể - HS trả lời HS khác nhận xét bổ xung KL: Dinh dưỡng +) Tự dưỡng +) Dị dưỡng - Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết: Nhờ không bào co bóp Sinh sản: Vô tính cách phân đôi theo chiều dọc HĐ - TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI Hoạt động GV - GV yêu cầu HS: + Nghiên cứu SGK quan sát H 4.3 trang 18 + Hoàn thành bài tập mục  trang 19 SGK (điền từ vào chỗ trống) - GV nêu câu hỏi: ? Tập đoàn Vônvôc dinh dưỡng nào? ? Hình thức sinh sản tập đoàn Vônvôc? - GV lưu ý HS không trả lời thì GV giảng: Trong tập đoàn số cá thể ngoài làm nhiệm vụ di chuyển bắt mồi, đến sinh sản số tế bào chuyển vào phân chia thành tập đoàn ? Tập đoàn Vônvôc cho ta suy nghĩ gì mối liên quan động vật đơn bào và động vật đa bào? - GV rút kết luận Hoạt động HS II Tập đoàn trùng roi - Cá nhân tự thu nhận kiến thức - Trao đổi nhóm và hoàn thành bài tập: - Yêu cầu lựa chọn: trùng roi, tế bào, đơn bào, đa bào - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung - vài HS đọc toàn nội dung bài tập - HS lắng nghe GV giảng - Yêu cầu nêu được: Trong tập đoàn bắt đầu có phân chia chức cho số tế bào (8) KL: Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào, bước đầu có phân hoá chức Củng cố - GV dùng câu hỏi 1,2 cuối bài SGK Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK ( Không y/c HS trả lời câu hỏi số 3) - Đọc mục “Em có biết” Ngày soạn: 24/08 /2013 Ngày giảng: 26/08/2013 TuÇn 3/ TiÕt TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh mô tả đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản trùng biến hình và hình thức dinh dưỡng, sinh sản trùng giày - HS thấy phân hoá chức các phận tế bào trùng giày, đó là biểu mầm mống động vật đa bào Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Hình 5.1; 5.2; 5.3 SGK - Chuẩn bị tư liệu động vật nguyên sinh - HS kẻ phiếu học tập vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số: / vắng Kiểm tra bài cũ: Trùng roi giống và khác thực vật điểm nào? Nêu MQH ĐV với TV ? Bài học HĐ1: Trùng biến hình Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK q/sát I Trùng biến hình H 5.1,2 SGK Thảo luận nhóm trả lời câu - Cá nhân tự đọc các thông tin  SGK hỏi - Quan sát H 5.1,2 SGK thảo luận trả Nơi sống trùng biến hình? lời câu hỏi Cấu tạo, và cách di chuyển trùng biến Yêu cầu nêu được: hình? + Nơi sống Cho biết cách dinh dưỡng trùng biến + Cấu tạo: thể đơn bào hình? + Di chuyển: nhờ phận thể; Hình thức sinh sản trùng biến hình? lông bơi, chân giả - GV theo dõi hoạt động các nhóm để + Dinh dưỡng: nhờ không bào co bóp hướng dẫn, đặc biệt là nhóm học yếu + Sinh sản: vô tính, hữu tính - Đại diện nhóm lên câu trả lời, các (9) - Yêu cầu các nhóm trả lời nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ - GV ghi ý kiến bổ sung các nhóm vào sung bảng - Đưa KL - HS theo dõi tự sửa chữa cần KL: Trùng biến hình sống các ao tù, hồ nước lặng Cấu tạo và di chuyển - Gồm tế bào có: Chất NS lỏng, nhân Không bào tiêu hoá, không bào co bóp - Di chuyển nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn phía) Dinh dưỡng: Tiêu hoá nội bào - Bài tiết: chất thừa dồn đến không bào co bóp và thải ngoài vị trí Sinh sản: Vô tính cách phân đôi thể HĐ2: Trùng giày Hoạt động GV Hoạt động HS II Trùng giày: - GV yêu cầu HS nghiên cứu TT muc 2,3 - Cá nhân tự đọc các thông tin  SGK SGK q/sát H 5.3 SGK trả lời câu hỏi - Quan sát H 5.3 SGK trả lời câu hỏi ? Cho biết cách dinh dưỡng trùng Yêu cầu nêu được: giày + Cách dinh dưỡng trùng giày ? Hình thức sinh sản trùng giày + Sinh sản: vô tính, hữu tính - Yêu cầu HS trả lời - Đại diệớnH trả lời, các HS khác theo - GV ghi ý kiến bổ sung ,đưa KL dõi, nhận xét và bổ sung - HS theo dõi tự sửa chữa cần - HS nêu được: - GV cho HS tiếp tục trao đổi: + Trùng biến hình đơn giản + Trình bày quá trình bắt mồi và tiêu hoá + trùng đế giày phức tạp mồi trùng biến hình + Trùng đế giày: nhân dinh dưỡng và ? Không bào co bóp trùng đế giày khác nhân sinh sản trùng biến hình nào + Trùng đế giày đã có Enzim để bíên - Số lượng nhân và vai trò nhân? đổi thức ăn - Quá trình tiêu hoá trùng giày và trùng biến hình khác điểm nào? Kết luận Dinh dưỡng: - Thức ăn qua miệng tới hầu tới không bào tiêu hoá và biến đổi nhờ enzim - Chất thải đưa đến không bào co bóp và qua lỗ để thoát ngoài Sinh sản - Vô tính cách phân đôi thể theo chiều ngang - Hữu tính: Bằng cách tiếp hợp Củng cố: HS tóm tắt bài sơ đồ hoá Dặn dò: Kẻ phiếu học tập vào bài tập STT Tên động vật Trùng kiết lị Trùng sốt rét Đặc điểm Cấu tạo Dinh dưỡng (10) phát triển _ Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày giảng: 27/8/2013 TuÇn 3/TiÕt Bài TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT I MỤC TIÊU Kiến thức: HS mô tả đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh - HS tác hại loại trùng này bệnh sốt rét gây phá huỷ hồng cầu mạnh bây bệnh nguy hiểm và cách phòng chống bệnh sốt rét Kĩ năng:Rèn kĩ qs, thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích,tổng hợp Thái độ: GD hs yêu thích môn học Tích hợp: GD ý thức phòng bệnh Vệ sinh MT và diệt muỗi, vệ sinh thể II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - HS kẻ phiếu học tập bảng trang 24 “Tìm hiểu bệnh sốt rét” vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ - Đ2 di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã trùng biến hình? Bài học HĐ1:I TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT Hoạt động GV Hoạt động HS Trùng kiết lị và trùng sốt rét - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan - Cá nhân tự đọc thông tin trao đổi sát hình 6.1; 6.2; 6.3 SGK trang 23, 24 nhóm hoàn thành phiếu học tập Hoàn thành phiếu học tập - Yêu cầu nêu được: - GV kẻ phiếu học tập lên bảng + Cấu tạo.Dinh dưỡng:Vòng đời - Yêu cầu các nhóm lên ghi kết vào - Đại diện các nhóm ghi ý kiến vào phiếu học tập đặc điểm phiếu học tập - GV theo dõi KL - Nhóm khác nhận xét, bổ sung Phiếu học tập STT Tên động vật Đặc điểm Cấu tạo Dinh dưỡng Phát triển Trùng kiết lị Trùng sốt rét - Có chân giả ngắn - Không có không bào - Thực qua màng TB - Nuốt hồng cầu - Trong môi trường, kết bào xác, vào ruột người chui khỏi bào xác và bám vào thành ruột - Không có quan di chuyển - Không có các không bào - Thực qua màng tế bào - Lấy chất d2 từ hồng cầu - Trong tuyến nước bọt muỗi, vào máu người, chui vào hồng cầu sống và sinh sản phá huỷ hồng cầu - Yêu cầu: - GV cho HS làm bài tập trang 23 SGk + Đ2 giống: có chân giả, kết bào xác ? Khả kết bào xác trùng kiết lị + Đ2 khác: ăn hồng cầu, có chân giả có tác hại nào ngắn (11) - GV cho HS làm bảng trang 24 ? Tại người bị sốt rét da tái xanh? ? Tại người bị kiết lị ngoài máu Liên hệ: Muốn phòng tránh bệnh kiết lị ta phải làm gì? - Cá nhân tự hoàn thành bảng + Do hồng cầu bị phá huỷ + Thành ruột bị tổn thương - Giữ vệ sinh ăn uống Bảng 1: So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét Đặc điểm Động vật Trùng kiết lị Kích thước (so với hồng cầu) To Nhỏ Trùng sốt rét Con đường truyền dịch Nơi kí sinh bệnh Đường tiêu Ruột người hóa Qua muỗi Máu người Ruột và nước bọt muỗi Tác hại Tên bệnh Viêm loét ruột, Kiết lị hồng cầu - Phá huỷ hồng Sốt rét cầu HĐ2: II.BỆNH SỐT RÉT Ở NƯỚC TA Hoạt động GV Hoạt động HS Bệnh sốt rét nước ta - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: - Cá nhân đọc thông tin SGK và thông ? Tình trạng bệnh sốt rét Việt Nam tin mục hoàn thành câu trả lời này nào? + Bệnh đã đẩy lùi còn ? Cách phòng tránh bệnh sốt rét số vùng miền núi cộng đồng? + Diệt muỗi và vệ sinh môi trường ?Tại người miền núi hay bị sốt rét? Chính sách Nhà nước công @ Tích hợp tác phòng chống bệnh sốt rét: ? chúng ta phải làm gì để giữ gìn vệ sinh + Tuyên truyền ngủ có màn môi trường, vệ sinh cá nhân ? + Dùng thuốc diệt muỗi nhúng màn ? Là hs chúng ta phải tuyên truyền miễn phí người thấy tác hại bệnh sốt rét ntn? + Phát thuốc chữa cho người bệnh Kết luận: Bệnh sốt rét nước ta đẩy lùi - Phòng bệnh : Vệ sinh môi trường , vệ sinh cá nhân , diệt muỗi Củng cố: Câu 1: Bệnh kiết lị loại trùng nào gây nên? a Trùng biến hình b Tất các loại trùng c Trùng kiết lị Câu 2: Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào máu? a Bạch cầu b Hồng cầu c Tiểu cầu Câu 3: Trùng sốt rét vào thể người đường nào? a Qua ăn uống b Qua hô hấp c Qua máu Dặn dò: Học bài và trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu bệnh trùng gây Ngày soạn: 1/9 /2013 Ngày giảng: 3/9/2013 TuÇn 4/ TiÕt Bài I MỤC TIÊU ĐẶC ĐIỂM CHUNG – VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (12) Kiến thức: Qua quan s13,15,1át nhận biết các đặc điểm chung ĐVNS - Nêu vài trò tích ĐVNS đời sống người và tự nhiên Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức,hoạt động nhóm Thái độ: GD hs yêu thích môn học Tích hợp: Từ giá trị ĐVNS GD hs ý thức phòng chống ô nhiễm mt nói chungvà ô nhiễm mt nước nói riêng II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tư liệu trùng gây bệnh người và động vật - HS: kẻ bảng và vào và ôn bài hôm trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: ? Nêu vòng đời và t/hại trùng kiết lị và sốt rét đ/với người BP phòng tránh Bài học HĐ1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG Hoạt động GV Hoạt động HS Đặc điểm chung - GV yêu cầu HS quan sát hình số - HS quan sát hình vẽ trùng đã học, trao đổi nhóm và hoàn - Trao đổi nhóm, thống ý kiến thành bảng - Hoàn thành nội dung bảng - GV kẻ sẵn bảng số trùng đã học để - Đại diện nhóm trình bày cách ghi - GV cho các nhóm lên ghi kết vào kết vào bảng, các nhóm khác nhận bảng xét, bổ sung - GV cho HS quan sát bảng kt chuẩn - HS tự sửa chữa chưa đúng Bảng 1: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh Trùng roi Kích thước Hiển Lớn vi X Cấu tạo từ Nhiều Thức ăn TB TB X Vụn hữu Trg biến hình X X Trùng giày X X Trg Kiết lị Trg Sốt rét X X X X TT Đại diện Vi khuẩn, vụn hữu Vi khuẩn, vụn hữu Hồng cầu Hồng cầu Bộ phận Hình thức di chuyển sinh sản Roi Chân giả Lông bơi Tiêu giảm Không có Vô tính theo chiều dọc Vô tính Vô tính, hữu tính Vô tính Vô tính - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Sống tự do: có phận di chuyển và tự ? ĐVNS sống tự có đặc điểm gì ? tìm thức ăn ?ĐVNS sống kí sinh có đặc điểm gì? + Sống kí sinh: số phân tiêu giảm ? ĐVNS có đặc điểm gì chung? + Đặc điểm cấu tạo, kích thước, sinh sản - GV yêu cầu HS rút kết luận - HS khác nhận xét, bổ sung Kết luận : ĐVNS có đặc điểm + Cơ thể là TB đảm nhận chức sống (13) + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + sinh sản vô tính và hữu tính HĐ 2: VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Hoạt động GV - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình 7.1 và hoàn thành bảng 2.( Ko dạy nội dung trùng lỗ) - GV kẻ sẵn bảng để chữa bài - GV yêu cầu HS chữa bài - GV thông báo thêm vài loài khác gây bệnh người và động vật @ Tích hợp:? Là hs em phải làm gì để vệ sinh mt và phòng chống ô nhiễm mt nc Hoạt động HS Vai trò thực tiễn ĐVNS - Cá nhân đọc thông tin SGK trang 26; 27 và hoàn thành bảng - Yêu cầu nêu được: + Nêu lợi ích mặt động vật nguyên sinh tự nhiên và đời sống người + Chỉ rõ tác hại đv và người + Nêu đại diện - HS tự sửa chữa bài mình sai Bảng 2: Vai trò động vật nguyến sinh Vai trò - Trong tự nhiên: + Làm môi trường nước + Làm thức ăn cho động vật nước: giáp xác Lợi ích nhỏ, cá biển - Đối với người: + Giúp xác định tuổi địa tầng, tìm mỏ dầu + Nguyên liệu chế giấy giáp - Gây bệnh cho động vật Tác hại - Gây bệnh cho người Tên đại diện - Trùng biến hình, trùng giày, trùng hình chuông, trùng roi - Trùng biến hình, trùng nhảy, trùng roi giáp - Trùng lỗ - Trùng phóng xạ - Trùng cầu, trùng bào tử - Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét Củng cố : ? Đặc điểm chung Động vật nguyên sinh Vai trò thực tiễn Dặn dò Học bài,trả lời câu hỏi SGK Đọc mục “Em có biết” Ngày soạn: 7/9 /2013 Ngày giảng: 9/9/2013 CHƯƠNG II - NGÀNH RUỘT KHOANG TuÇn 5/ TiÕt Bài THUỶ TỨC I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng và cách sinh sản thuỷ tức, đại diện cho ngành ruột khoang và là ngành động vật đa bào đầu tiên (14) Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, tìm kiếm kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm, phân tích, tổng hợp Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Tranh thuỷ tức di chuyển, bắt mồi, tranh cấu tạo trong, thuỷ tức bắt III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm chung và vai trò ĐVNS ? Bài học: HS đọc SGK HĐ1: HÌNH DẠNG NGOÀI VÀ DI CHUYỂN Hoạt động GV Hoạt động HS I Hình dạng ngoài và di chuyển - Cá nhân tự đọc TT SGK trang 29, kết hợp với hình vẽ và ghi nhớ kiến thức - Trao đổi nhóm, thống đáp án, yêu cầu nêu được: + Hình dạng: trên là lỗ miệng, trụ có đế bám + Kiểu đối xứng: toả tròn + Có các tua lỗ miệng + Di chuyển: sâu đo, lộn đầu - GV yêu cầu HS quan sát hình 8.1 và 8.2, đọc thông tin SGK trang 29 và trả lời câu hỏi: ? Trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài thuỷ tức? ? Thuỷ tức di chuyển nào? Mô tả lời cách di chuyển? - GV gọi các nhóm chữa bài cách các phận thể trên tranh và mô tả cách di chuyển đó nói rõ vai trò đế bám - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm - Yêu cầu HS rút kết luận khác nhận xét, bổ sung - GV giảng giải kiểu đối xứng toả tròn Kết luận: - Cấu tạo ngoài: hình trụ dài + Phần là đế, có tác dụng bám + Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng + Đối xứng toả tròn - Di chuyển: kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu, bơi HĐ 2:CẤU TẠO TRONG Hoạt động GV Hoạt động HS II Cấu tạo - GV yêu cầu HS quan sát hình cắt dọc - Cá nhân qs tranh nghe GV giới thiệu thuỷ tức.( Ko dạy CT chức năng) tranh thuỷ tức cắt dọc - GV giới thiệu cho HS cấu tạo thuỷ tức cấu tạo gồm nhiều loại tế bào thực chức riêng - Có nhiều loại tế bào thực chức ? Thuỷ tức có đặc điểm gì tiến hoá so riêng với ngành ĐVNS? - HS tự rút KL - GV cho HS tự rút kết luận Kết luận: Thành thể có lớp: gồm nhiều loại TB có cấu tạo phân hoá HĐ3: DINH DƯỠNG (15) Hoạt động GV Hoạt động HS III Dinh dưỡng - GV yêu cầu HS quan sát tranh thuỷ tức - Cá nhân HS quan sát tranh, chú ý tua bắt mồi, kết hợp thông tin SGK trang 31, miệng, tế bào gai trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi: + Đọc thông tin SGK Thuỷ tức đưa mồi vào miệng= cách nào? + Đưa mồi vào miệng tua ? Nhờ loại tế bào nào thể, thuỷ tức + Tế bào mô thiêu hoá mồi tiêu hoá mồi? + Lỗ miệng thải bã ? Thuỷ tức thải bã cách nào? - HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, ? Thuỷ tức dinh dưỡng cách nào? bổ sung - GV cho HS tự rút kết luận Kết luận: - Thuỷ tức bắt mồi tua miệng Quá trình tiêu hoá thực khoang tiêu hoá nhờ dịch từ tế bào tuyến - Sự trao đổi khí thực qua thành thể HĐ4:SINH SẢN Hoạt động GV Hoạt động HS IV Sinh sản - GV yêu cầu HS quan sát tranh “sinh sản - HS tự quan sát tranh, tìm kiếm kiến thuỷ tức”, trả lời câu hỏi: thức, yêu cầu: -?Thuỷ tức có kiểu sinh sản nào? + Chú ý: U mọc trên thể thuỷ tức mẹ - GV gọi vài HS chữa bài tập cách + Tuyến trứng và tuyến tinh trên thể miêu tả trên tranh kiểu s2 thuỷ tức mẹ - GV yêu cầu từ phân tích trên HS hãy - Một số HS chữa bài, HS khác bổ sung rút kết luận sinh sản thuỷ tức - GV bổ sung thêm hình thức s2 tái sinh Tại gọi thuỷ tức là đv đa bào bậc thấp? Kết luận: + Sinh sản vô tính: cách mọc chồi + Sinh sản hữu tính: cách hình thành tế bào sinh dục đực và cái Củng cố: - HS trả lời CH-SGK, đọc kết luận chung Dặn dò: - Học bài Đọc mục “Em có biết” Kẻ bảng trang 33 Ngày soạn: 7/09/2013 Ngày Giảng: 10/9/2013 TuÇn 5/ TiÕt ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I MỤC TIÊU: Kiến thức - Học sinh mô tả tính đa dạng và phong phú ngành ruột khoang( số lượng loài, hình thái cấu tạo, hoạt động sống và môi trường sống) Kĩ Rèn kĩ quan sát số đại diện ngành ruột khoang Thái độ Giáo dục ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC (16) - Tranh hình SGK - Sưu tầm tranh ảnh sứa, san hô, hải quỳ - Chuẩn bị xi lanh bơm mực tím, đoạn xương san hô - Kẻ phiếu học tập vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: Cấu tạo, cách di chuyển thuỷ tức ? Bài : VB SGK HĐ1: ĐA DẠNG CỦA NGHÀNH RUỘT KHOANG Hoạt động GV - GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu các thông tin bài, quan sát tranh hình SGK trang 33, 34, trao đổi nhóm và hoàn thành phiếu học tập - GV kẻ phiếu học tập lên bảng để HS chữa bài - GV gọi nhiều nhóm HS để có nhiều ý kiến và gây hứng thú học tập - GV nên dành nhiều thời gian để các nhóm trao đổi đáp án - GV thông báo kết đúng các nhóm, cho HS theo dõi phiếu chuẩn TT Đại diện Đặc điểm Hình dạng Thuỷ tức Sứa Trụ nhỏ Cấu tạo - Vị trí - trên - Tầng keo - Mỏng Khoang - Rộng miệng Hoạt động HS I Đa dạng nghành ruột khoang - Cá nhân theo dõi nội dung phiếu, tự nghiên cứu SGK và ghi nhớ kiến thức - Trao đổi nhóm, thống câu trả lời và hoàn thành phiếu học tập - Yêu cầu nêu được: + Hình dạng đặc biệt đại diện + Cấu tạo: đặc điểm tầng keo, khoang tiêu hoá + Di chuyển có liên quan đến cấu tạo thể + Lối sống: đặc biệt là tập đoàn lớn san hô - Đại diện các nhóm ghi kết vào nội dung phiếu học tập, các nhóm khác theo dõi, bổ sung - HS theo dõi,sửa chữa cần Hải quỳ San hô Hình cái Trụ to, ngắn dù cókhả xoè, cụp Cành cây khối lớn - - Dày - Hẹp - trên - Có gai xương đá vôi và chất sừng - Có nhiều ngăn thông các cá thể - trên - Dày, rải rác có các gai xương - Xuất vách (17) Di chuyển Lối sống ngăn - Kiểu - Bơi nhờ - Không di sâu đo, tế bào có chuyển, có đế lộn đầu khả bám co rút mạnh dù - Cá thể - Cá thể - Tập trung số cá thể - Không di chuyển, có đế bám - Tập đoàn nhiều các thể liên kết ? Sứa có cấu tạo phù hợp với lối sống - Trả lời câu hỏi bơi tự nào? ?San hô và hải quỳ bắt mồi nào? - GV dùng xi lanh bơm mực tím vào lỗ nhỏ trên đoạn san hô để HS thấy liên thông các cá thể tập đoàn san -Nhận xét, bổ sung hô - GV giới thiệu luôn cách hình thành đảo san hô biển Kết luận: Nội dung phiếu học tập Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK Hướng dẫn học bài nhà - Đọc và trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu vai trò ruột khoang - Đọc mục “Em có biết” Kẻ bảng trang 42 vào Ngày soạn: 15/09/2012 Ngày giảng: 21/9/2012 TiÕt 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I MỤC TIÊU: Kiến thức - Học sinh nêu đặc điểm chung ngành ruột khoang - Học sinh nêu vai trò ngành ruột khoang người và sinh giới Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát số đại diện ngành ruột khoang Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học, bảo vệ động vật quý, có giá trị (18) II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Tranh phóng to hình 10.1 SGK trang 37 - HS : Kẻ bảng: Đặc điểm chung số đại diện ruột khoang, chuẩn bị tranh ảnh san hô III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ Đặc điểm sứa, hải quỳ, san hô? Bài Chúng ta đã học số đại diện ngành ruột khoang, chúng có đặc điểm gì chung và có giá trị nào? HĐ1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG Hoạt động GV Hoạt động HS I/ Đ2 chung ngành ruột khoang - Cá nhân HS quan sát H 10.1, nhớ lại kiến thức đã học sứa, thuỷ tức, hải quỳ, san hô, trao đổi nhóm thống ý kiến để hoàn thành bảng - Yêu cầu: + Kiểu đối xứng + Cấu tạo thành thể + Cách bắt mồi dinh dưỡng + Lối sống - Đại diện nhóm lên ghi kết vào nội dung.nhóm khác nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức cũ, quan sát H 10.1 SGK trang 37 và hoàn thành bảng “Đặc điểm chung số ngành ruột khoang” - GV kẻ sẵn bảng này để HS chữa bài - GV quan sát hoạt động các nhóm, giúp đỡ nhóm yếu và động viên nhóm khá - GV gọi số nhóm lên chữa bài - GV cần ghi ý kiến bổ sung cảu các nhóm để lớp theo dõi và có thể bổ sung tiếp - Cho HS quan sát bảng chuẩn kiến thức Đặc điểm số đại diện ruột khoang Đại diện TT Thuỷ tức Sứa San hô Đặc điểm Kiểu đối xứng Toả tròn Toả tròn Toả tròn Cách di chuyển Lộn đầu, sâu đo Lộn đầu co bóp dù Khg di chuyển Cách dinh dưỡng Dị dưỡng Dị dưỡng Dị dưỡng Cách tự vệ Nhờ tế bào gai Nhờ tế bào gai Nhờ tế bào gai Số lớp TB thành 2 thể Kiểu ruột Ruột túi Ruột túi Ruột túi Sống đơn độc, tập Đơn độc Đơn độc Tập đoàn đoàn Từ kết bảng trên cho biết đặc điểm chung ngành ruột khoang? Kết luận: Đặc điểm chung ngành ruột khoang: + Cơ thể có đối xứng toả tròn + Ruột dạng túi (19) + Thành thể có lớp tế bào + Tự vệ và công tế bào gai HĐ2: II VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG Hoạt động GV Hoạt động HS II Vai trò ngành ruột khoang - Yêu cầu HS đọc SGK, thảo luận nhóm - Cá nhân đọc thông tin SGK trang 38 kết và trả lời câu hỏi: hợp với tranh ảnh sưu tầm và ghi nhớ - Ruột khoang có vai trò nào kiến thức trả lời câu hỏi tự nhiên và đời sống? + Lợi ích: làm thức ăn, trang trí - Nêu rõ tác hại ruột khoang? + Tác hại: gây đắm tàu - GV tổng kết ý kiến HS, ý - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác kiến nào chưa đủ, GV bổ sung thêm nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS rút kết luận Kết luận: Ngành ruột khoang có vai trò + Trong tự nhiên: Tạo vẻ đẹp thiên nhiên, Có ý nghĩa sinh thái biển + Đối với đời sống: Làm đồ trang trí, trang sức: san hô Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô Làm thực phẩm có giá trị: sứa Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất + Tác hại: Một số loài gây độc, ngứa cho người: sứa Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông Củng cố : GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK Hướng dẫn học bài nhà: Học bài và trả lời câu hỏi SGK Đọc mục “Em có biết Ngày soạn: 24/09/2012 Ngày Giảng: 27/9/2012 CHƯƠNG III - CÁC NGÀNH GIUN NGÀNH GIUN DẸP Tiết 11: SÁN LÁ GAN I MỤC TIÊU: Kiến thức Nêu đặc điểm bật ngành giun dẹp là thể đối xứng bên - Trình bày KN ngành giun dẹp, đặc điểm chính ngành - Mô tả hình thái cấu tạo và các đặc điểm sinh lý sán lá gan - Cách phòng chống sán kí sinh Kĩ Rèn kĩ quan sát, so sánh, thu thập kiến thức hoạt động nhóm Thái độ : GD hs ý thức học tập tốt Tích hợp: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức : Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm chung vai trò ngành ruột khoang? Bài mới: GV yêu cầu hs đọc thông tin sán lông HĐ1: NƠI SỐNG CẤU TẠO VÀ DI CHUYỂN (20) Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình I: Nơi sống cấu tạo và di chuyển SGK trang 40 đọc thông tin SGK - Cá nhân HS quan sát tranh và hình ? Sán lá gan thich nghi với đời sống kí SGK, kết hợp với thông tin sinh gan mật nào? +) Cơ thể dẹp, mắt, lông bơi tiêu giảm ( Sán lá gan dùng giác bám vào nội tảng vật chủ Hầu có khoẻ giúp - HS tự theo dõi và sửa chữa cần miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hoá vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi thể ) Kết luận: Sán lá gan có thể dẹp, đối xứng bên Sống kí sinh nội tạng trâu, bò nên mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển HĐ2: DINH DƯỠNG Hoạt động GV Hoạt động HS GV y/c HS đọc TT SGK II Dinh dưỡng Cơ quan tiêu hoá sán lá gan có đặc HS đọc TT SGK điểm gì? +) Hầu có khoẻ, ruột phân nhánh, chưa GV nhận xét KL có hậu môn ăn chất dinh dưỡng từ vật chủ KL: Cơ quan tiêu hoá phát triển:Hầu có khoẻ, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn ăn chất dinh dưỡng từ vật chủ HĐ3: SINH SẢN Hoạt động GV - GV yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK, ? Cấu tạo quan sinh dục sán lá gan? (Không y/c hs thực lệnh mục 1) quan sát hình 11.2 trang 42, thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập mục : Vòng đời sán lá gan ảnh hưởng nào thiên nhiên xảy tình sau: + Trứng sán không gặp nước +Ấu trùng nở khg gặp thể ốc thích hợp + Ốc chøa Êu trïng bÞ ®v kh¸c ¨n mÊt + KÐn b¸m vµo rau bÌo nhng tr©u bß kh«ng ¨n ph¶i -Yêu cầu HS viết sơ đồ biểu diễn vòng đời cña s¸n l¸ gan - S¸n l¸ gan thÝch nghi víi sù ph¸t t¸n nßi gièng nh thÕ nµo? - GV gäi c¸c nhãm lªn ch÷a bµi @ TÝch hîp: Hoạt động HS III Sinh sản Cơ quan sinh dục HS nghiên cứu TT SGK, Cơ quan sinh dục dạng ống phân nhánh 2/Vòng đời sán lá gan - Cá nhân đọc thông tin, quan sát hình 11.2 và ghi nhớ kiến thức - Thảo luận nhóm thống ý kiến và hoàn thành bài tập Yêu cầu: + Không nở thành ấu trùng +Ấu trùng chết + Ấu trùng không phát triển + Kén hỏng và không nở thành sán - Dựa vào hình 11.2 SGK viết theo chiều mũi tên, chú ý các giai đoạn ấu trùng và kén + Trứng phát triển ngoài môi trường thông qua vật chủ (21) -Muèn tiªu diÖt s¸n l¸ gan taph¶i lµm g×? ? chóng ta cã biÖn ph¸p g× phßng sù ph¸t triÓn s¸n l¸ gan? ?V× tr©u bß níc ta m¾c bÖnh s¸n l¸ gan nhiÒu? ? chúng ta phải làm gì để trâu bò trâu bò khái bÞ m¾c bÖnh? - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung + Diệt ốc, xử lí phân diệt trứng, xử lí rau diệt kén - HS liên hệ thực tế và trình bày Kết luận: - Cơ quan sinh dục phát triển, vòng đời có đặc điểm thay đổi vật chủ chủ qua nhiều giai đoạn ấu trùng +) Vòng đời sán lá gan: Sán trưởng thành ( trâu bò)  trứng( theo phân ngoài)  ấu trùng lông  ấu trùng( ốc)  ấu trùng có đuôi( môi trường nước)  kết kén( bám vào cây rau, bèo)  vào thể trâu bò( qua đường ăn uống) Củng cố: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, SGK Hướng dẫn học bài nhà: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK Đọc “Em có biết” Ngày soạn:01/10/2012 Ngày giảng:03/10/2012 Tiết 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Phân biệt hình dạng cấu tạo, các phương thức sống số đại diện ngành giun dẹp sán dây, sán bã trầu - Nêu nét tác hại và cách phòng chống số loài giun dẹp kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát số đại diện ngành giun dẹp - Kĩ hoạt động nhóm phân tích, so sánh, thu thập kiến thức Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh thể và môi trường Tích hợp: - Trên sở vòng đời giun sán kí sinh , giáo dục học sinh nên ăn chín ,uống sôi không ăn rau sống chưa rửa để hạn chế đường lây lan giun sán kí sinh qua gia súc và thức ăn người II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Chuẩn bị tranh số giun dẹp kí sinh III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh ? Bài học Sán lá gan sống kí sinh có đặc điểm nào khác với sán lông sống tự do? Hôm chúng ta nghiên cứu tiếp số giun dẹp kí sinh (22) HĐ1: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC Mục tiêu: Nêu số đặc điểm giun dẹp kí sinh và biện pháp phòng chống Hoạt động GV - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan sát hình 12.1; 12.2; 12.3, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: ? Kể tên số giun dẹp kí sinh? ? Giun dẹp thường kí sinh phận nào thể người và động vật? Vì sao? ? Để phòng giun dẹp kí sinh cần phải ăn uống giữ vệ sinh nào cho người và gia súc? - GV cho các nhóm phát biểu ý kiến Hoạt động HS I Một số giun dẹp khác - HS tự quan sát tranh hình SGK trang 44 và ghi nhớ kiến thức - Thảo luận nhóm, thống ý kiến và trả lời câu hỏi, yêu cầu: + Kể tên + Bộ phận kí sinh chủ yếu là: máu, ruột,gan, + Vì quan này có nhiều chất dinh dưỡng + Giữ vệ sinh ăn uống cho người và động vật, vệ sinh môi trường.ăn chín uống sôi @ Tích hợp - Đại diện nhóm trình bày đáp án, các - GV cho HS đọc mục “Em có biết” nhóm khác nhận xét, bổ sung, yêu cầu cuối bài và trả lời câu hỏi: nêu được: ? Sán kí sinh gây tác hại nào? + Sán kí sinh lấy chất dinh dưỡng ? Em làm gì để giúp người tránh vật chủ,làm cho vật chủ gầy yếu nhiễm giun sán? + Tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực - GV cho HS tự rút kết luận phẩm, ăn chín, uống sôi, không ăn thịt - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: lợn gạo Bảo vệ môi trường sán lá song chủ, sán mép, sán chó Kết luận: Ngoài sán lông và sán lá gan còn số đại diện khác như: Sán lá máu, sán bã trầu,sán dây - Cấu tạo có giác bám , quan sinh sản phát triển - Ấu trung phát triển qua các vật chủ trung gian - Chúng sống kí sinh máu,ruột,gan,cơ Hút chất dinh dưỡng từ vật chủ - Chúng xâm nhập vào thể vật chủ qua da, thức ăn - Cách phòng tránh để hạn chế đường lây lan giun sán kí sinh: +) Vệ sinh ăn uống: ăn chín uống sôi, không ăn rau sống chưa rửa sạch, không ăn thịt lợn gạo +) Vệ sinh môi trường sống, tiêu diệt vật chủ trung gian +) Tẩy giun sán định kì ( II Đặc điểm chung – Không dạy ) 4/ Củng cố - GV yêu cầu HS đọc KL chung SGK - Trả lời câu hỏi 1,2 SGK(46) Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu thêm sán kí sinh - Tìm hiểu giun đũa (23) _ NGÀNH GIUN TRÒN Ngày soạn: 4/10/2012 Ngày giảng: 6/10/2012 TIẾT 13: GIUN ĐŨA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trình bày khái niệm ngành giun tròn, nêu đặc điểm chính ngành - Học sinh mô tả hình thái cấu tạo và các đặc điểm sinh lí giun đũa - HS nêu KN nhiễm giun, hiểu chế lây nhiễm và cách phòng tránh Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát các thành phần cấu tạo giun đũa - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân ăn uống và môi trường Tích hợp: Qua vòng đời giun đũa GD hs giữ gìn vệ sinh cá nhân ăn uống II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Chuẩn bị tranh hình SGK III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định: Sĩ số Kiểm tra bài cũ Nêu tác hại g/dẹp kí sinh và cách phg trừ giun dẹp kí sinh cho người và vật nuôi? Bài học: Yêu cầu HS đọc mở bài SGK HĐ1: CẤU TẠO, DINH DƯỠNG, DI CHUYỂN CỦA GIUN ĐŨA Mục tiêu: Nêu đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển giun đũa Hoạt động GV Hoạt động HS I/ Cấu tạo, dinh dưỡng, di chuyển - GV yêu cầu HS đọc thông tin giun đũa (24) SGK, quan sát hình 13.1; 13.2 trang 47, - Cá nhân HS tự nghiên cứu thông tin trả lời câu hỏi: SGK kết hợp với quan sát hình, ghi nhớ ? Trình bày cấu tạo giun đũa? kiến thức yêu cầu nêu được: + Hình dạng + Cấu tạo: Lớp vỏ cuticun.Thành thể ? Giun cái dài và mập giun đực có ý Khoang thể nghĩa sinh học gì? + Giun cái dài, to đẻ nhiều trứng ? Nếu giun đũa thiếu vỏ cuticun thì + Vỏ có tác dụng chống tác động chúng nào? dịch tiêu hoá ? Ruột thẳng giun đũa liên quan gì tới + Tốc độ tiêu hoá nhanh, xuất hậu tốc độ tiêu hoá? khác với giun dẹp đặc môn điểm nào? Tại sao? + Dịch chuyển ít, chui rúc ? Giun đũa di chuyển cách nào? - Chúng lấy chất dinh dưỡng người, ? Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa chui gây tắc ruột , tắc ống mậtvà tiết độc tố vào ống mật? hậu gây gây hại cho người HS tự rút kết luận nào người Kết luận: - Cấu tạo: Hình trụ dài 25 cm Thành thể: biểu bì dọc phát triển Chưa có khoang thể chính thức Ống tiêu hoá thẳng: có lỗ hậu môn Tuyến sinh dục dài cuộn khúc Lớp cuticun có tác dụng làm căng thể, tránh dịch tiêu hoá - Di chuyển: Hạn chế Cơ thể cong duỗi giúp giun chui rúc - Dinh dưỡng: hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều HĐ2:SINH SẢN CỦA GIUN ĐŨA Mục tiêu: HS nắm vòng đời giun đũa và biện pháp phòng tránh Hoạt động GV Hoạt động HS II/ Sinh sản giun đũa - Yêu cầu HS đọc mục I SGK trang - Cá nhân tự đọc thông tin và trả lời câu 48 và trả lời câu hỏi: hỏi yêu cầu: ? Nêu ctạo quan sinh dục giun đũa? + Vòng đời: nơi trứng và ấu trùng phát ? Trình bày vòng đời giun đũa triển, đường xâm nhập vào vật chủ là sơ đồ? nơi kí sinh @ Tích hợp: - ăn sẽ, không ăn rau sống chưa qua ? Chúng ta có biện pháp gì để phòng sát trùng, không uống nước lã , rửa tay trước ăn TĂ phải đậy lồng bàn.trừ chống giun đũa kí sinh người? ? Tác hại giun đũa đời sống diệt ruồi nhặng + Trứng giun thức ăn sống hay bám người? vào tay - Rửa tay trước ăn và kg ăn rau sống - Gây gây tắc ruột, tắc ống mật, suy dinh vì có liên quan gì đến bệnh giun đũa? dưỡng cho vật chủ - Tại y học khuyên người nên tẩy + Diệt giun đũa, hạn chế số trứng giun từ 1-2 lần năm? (25) - GV lưu ý: trứng và ấu trùng giun đũa phát triển ngoài môi trường Kết luận: Vòng đời giun đũa: Giun đũa (trong ruột người)  đẻ trứng  ấu trùng  thức ăn sống  ruột non (ấu trùng)  máu, tim, gan, phổi  ruột người - Phòng chống: + Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân ăn uống + Tẩy giun định kì Củng cố ? Đặc điểm cấu tạo nào giun đũa khác với sán lá gan.? ? Nên các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh người.? Hướng dẫn học bài nhà Học bài và trả lời câu hỏi SGK Đọc mục: “Em có biết” Ngày soạn:8/10/2012 Ngày giảng:10/10/2012 TIẾT 14 : MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC I MỤC TIÊU: Kiến thức - Mở rộng hiểu biết các giun tròn( giun đũa, giun kim, giun móc ) Từ đó thấy tính đa dạng ngành giun tròn - Nêu khái niệm nhiễm giun, hiểu chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn Kĩ - Rèn kĩ quan sát thành phần cấu tạo giun.Kĩ hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục hs yêu thích môn học Tích hợp: GD hs ý thức giữ gìn vệ sinh thể và môi trường, vệ sinh ăn uống II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tài liệu giun tròn kí sinh III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ - Đặc điểm cấu tạo và tác hại giun đũa? Bài học HĐ 1:MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁc Mục tiêu: Nêu số đặc điểm giun dẹp kí sinh và biện pháp phòng chống Hoạt động GV Hoạt động HS I/ Một số giun tròn khác - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, - Cá nhân tự đọc thông tin và quan sát các quan sát hình 14.1; 14.2; 14.3; 14.4, hình, ghi nhớ kiến thức thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: - Trao đổi nhóm, thống ý kiến và ? Kể tên các loại giun tròn kí sinh trả lời người? Chúng có tác hại gì cho vật - Yêu cầu nêu được: (26) chủ? ? Trình bày vòng đời giun kim? + Ngứa hậu môn ? Giun kim gây cho trẻ em phiền phức gì? + Mút tay ? Do thói quen nào trẻ em mà giun - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác kim khép kín vòng đời nhanh nhận xét, bổ sung nhất? + Kí sinh động vật, thực vật - GV để HS tự chữa bài, GV thông - Tác hại: lúa thối rẽ, suất giảm Lợn báo ý kiến đúng sai, các nhóm tự sửa gầy, suất chất lượng giảm chữa cần - GV thông báo thêm: giun mỏ, giun tóc, giun chỉ, giun gây sần thực vật, có loại giun truyền qua muỗi, khả lây lan lớn II / Đặc điểm chung(Không dạy) - GV cho HS tự rút kết luận Kết luận: - Đa số giun tròn kí sinh như: giun kim, giun tóc, giun móc, giun - Giun tròn kí sinh cơ, ruột (người, động vật) Rễ, thân, (thực vật) gây nhiều tác hại HĐ2: CÁCH PHÒNG TRỪ GIUN TRÒN KÍ SINH Hoạt động GV @ Tích hợp: Hoạt động HS II Cách phòng trừ giun tròn kí sinh HS nghiên cứu ch trả lời: ?Giun tròn kí sinh vào vật chủ qua + Qua da, qua ăn uống đường nào? ? Chúng ta cần có biện pháp gì để + Biện pháp: giữ vệ sinh, đặc biệt là trẻ em phòng tránh bệnh giun kí sinh? Diệt muỗi, tẩy giun định kì Kết luận: - Cần giữ vệ sinh môi trường - Vệ sinh cá nhân đặc biệt là trẻ em - Vệ sinh ăn uống ( ăn chín uống sôi) - Tẩy giun định kì Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu thêm sán kí sinh - Đọc mục em có biết Đọc bài giun đất - Giờ sau thực hành y/c nhóm chuẩn bị giun đất to còn sống (27) ( GV hướng dẫn hs bắt giun cách hoà nước rửa bát loãng, xà phòng loãng đổ vào chỗ đất có nhiều mùn giun ngoi lên bắt vào lọ có đất) NGÀNH GIUN ĐỐT Ngày soạn:8/10/2012 Ngày giảng:13/10/2012 TiÕt 15 THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT I MỤC TIÊU: Kiến thức - Cách sử lí giun mẫu trước mổ - Học sinh mô tả cấu tạo ngoài (đầu, đốt, vòng tơ, đai sinh dục, đuôi) - Các bước mổ giun Kĩ - Biết mổ động vật không xương sống ( Mổ mặt lưng môi trường ngập nước) - Sử dụng các dụng cụ mổ, dùng kính lúp quan sát Thái độ - Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác học thực hành Tích hợp: GD hs bảo vệ động vật có ích, bảo vệ môi trường đất II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - HS: Chuẩn bị :1-2 giun đất to Học kĩ bài giun đất - GV: Bộ đồ mổ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức Sĩ số / vắng Kiểm tra Sự chuẩn bị HS Bài học HĐ1: QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI Hoạt động GV - GV yêu cầu các nhóm: + Quan sát các đốt, vòng tơ + Xác định mặt lưng và mặt bụng + Tìm đai sinh dục Hoạt động HS Quan sát cấu tạo ngoài - Trong nhóm đặt giun lên giấy quan sát kính lúp, thống đáp án, hoàn thành yêu cầu GV - Trao đổi tiếp câu hỏi: (28) - Làm nào để quan sát vòng tơ? - Dựa vào đặc điểm nào để xác định mặt lưng, mặt bụng? -Tìm đai sinh dục, lỗ sinh dục dựa vào đặc điểm nào? - GV cho HS làm bài tập: chú thích vào hình 16.1 (ghi vào vở) - GV gọi đại diện nhóm lên chú thích vào tranh - GV thông báo đáp án đúng: 16.1 A 1- Lỗ miệng; 2- Đai sinh dục; 3- Lỗ hậu môn; Hình 16.1B : 4- Đai sinh dục; 3- Lỗ cái; 5- Lỗ đực Hình 16.1C: 2- Vòng tơ quanh đốt - Y/c HS qsát cách di chuyển jun hộp đất tơi xốp +) Quan sát cách di chuyển + Quan sát vòng tơ  kéo giun thấy lạo xạo + Dựa vào màu sắc để xác định mặt lưng và mặt bụng giun đất + Tìm đai sinh dục: phía đầu, kích thước đốt, thắt lại màu nhạt - Các nhóm dựa vào đặc điểm quan sát, thống đáp án - Đại diện các nhóm chữa bài, nhóm khác bổ sung - Các nhóm theo dõi, tự sửa lỗi cần HĐ2: CÁCH XỬ LÍ MẪU Hoạt động GV Hoạt động HS Cách xử lí mẫu - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục  - Cá nhân tự đọc thông tin và ghi nhớ trang 56 và thao tác luôn kiến thức - Trong nhóm cử người tiến hành - Yêu cầu HS trình bày cách xử lí mẫu? (lưu ý dùng cồn vừa phải) - GV kiểm tra mẫu thực hành, nhóm - Đại diện trình bày cách xử lí mẫu nào chưa làm được, GV hướng dẫn thêm - Thao tác thật nhanh và đặt giun vào khay để quan sát HĐ3: CÁCH MỔ GIUN ĐẤT Hoạt động GV Hoạt động HS III Cách mổ giun - GV yêu cầu: - Cá nhân quan sát hình, đọc kĩ các + HS các nhóm quan sát hình 16.2 đọc các bước tiến hành mổ thông tin SGK trang 57 B1: Đặt giun nằm sấp khai mổ, cố định đầu và đuôi đinh ghim B2: Dùng cặp kéo da, dùng kéo cắt đường dọc chính lưng phía đuôi B3: Đổ nước ngập thể giun Dùng GV yêu cầu hs học thuộc, ghi nhớ cách mổ kẹp pang thành thể, dùng dao tách sau thực hành mổ theo nhóm ruột khổi thành thể B4: Panh thành thể đến đâu, cắm ghim tới đó, dùng kéo cắt dọc thể tiếp tục phía đầu Kiểm tra - đánh giá + Trình bày cách quan sát cấu tạo ngoài giun đất + Trình bày thao tác mổ (29) Hướng dẫn học bài nhà - Giờ sau thực hành y/c nhóm chuẩn bị giun đất to còn sống Ngày soạn:15/10/2012 Ngày giảng: 17/10/2012 TIẾT 16: THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT ( Tiếp ) I MỤC TIÊU: Kiến thức - Học sinh quan sát mô tả và cấu tạo (một số nội quan) giun đất - Biết cách mổ giun Kĩ - Biết mổ động vật không xương sống ( Mổ mặt lưng môi trường ngập nước) - Sử dụng các dụng cụ mổ, dùng kính lúp quan sát Thái độ - Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác học thực hành Tích hợp: GD hs bảo vệ động vật có ích, bảo vệ môi trường đất II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - HS: Chuẩn bị :1-2 giun đất to - GV: Bộ đồ mổ III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức Sĩ số / vắng Kiểm tra Sự chuẩn bị HS, sử lí mẫu Bài học HĐ1: THỰC HÀNH MỔ GIUN Mục tiêu: HS mổ phanh giun đất, tìm số hệ quan như: tiêu hoá, thần kinh Hoạt động GV Hoạt động HS I Thùc hµnh mæ giun + Thực hành mổ giun đất - Mæ giun theo nhãm GV chia nhóm chia dụng cụ HS kiểm tra lại dụng cụ , đọc lại cách mổ, - Sö lÝ mÉu mæ - Mổ theo các bớc đã học trớc sử lí mẫu - Cử đại diện mổ, thành viên khác - Y/C hs thực hành theo nhóm hs gi÷, lau dÞch cho s¹ch mÉu nhóm mổ, các hs còn lại phụ mổ, theo dõi, ghi chép - GV nhắc học sinh chú ý sau rạch lưng nhớ đổ ngập nước - GV kiểm tra sản phẩm các nhóm - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ cách: + Gọi nhóm mổ đẹp đúng trình bày thao tác mổ (30) + nhóm mổ chưa đúng trình bày thao tác mổ - Vì mổ chưa đúng hay nát các nội - Nhãm kh¸c theo dâi, gãp ý cho nhãm quan? mổ cha đúng - GV giảng: mổ động vật không xương sống chú ý: + Mổ mặt lưng, nhẹ tay đường kéo ngắn, lách nội quan từ từ, ngâm vào nước + Ở giun đất có thể xoang chứa dịch liên quan đến việc di chuyển giun đất HĐ2: QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG Hoạt động GV Hoạt động HS II Quan sát cấu tạo - GV hướng dẫn: Trong nhóm: + Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quan + Một HS thao tác gỡ nội quan + Dựa vào hình 16.3A nhận biết các phận + HS khác đối chiếu với SGK để xác hệ tiêu hoá định các hệ quan + Dựa vào hình 16.3B SGK, quan sát y/c phận sinh dục +) Cơ quan tiêu hoá + Gạt ống tiêu hoá sang bên để quan sát hệ +) Cơ quan thần kinh thần kinh màu trắng bụng + Hoàn thành chú thích hình 16B và 16C SGK - Ghi chú thích vào hình vẽ - GV kiểm tra cách gọi đại diện nhóm - Đại diện các nhóm lên chữa bài, lên bảng chú thích vào tranh câm nhóm khác nhận xét, bổ sung Kiểm tra - đánh giá + Trình bày thao tác mổ và cách quan sát cấu tạo giun đất + Nhận xét và vệ sinh - GV đánh giá điểm cho 1-2 nhóm làm việc tốt và kết đúng đẹp Hướng dẫn học bài nhà - Viết thu hoạch theo nhóm - Kẻ bảng trang 60 SGK vào _ Ngày soạn:12/10/2012 Ngày dạy: 15/10/2012 (31) Tuần 9/ Tiết 17 MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC I MỤC TIÊU Kiến thức: ( Giảm tải mục đặc điểm chung-không dạy ) - Học sinh biết đặc điểm đại diện giun đốt phù hợp với lối sống và vai trò giun đốt Kĩ - Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật Tích hợp: - Từ vai trò giun đốt GD hs biết bvệ đv có ích góp phần cải tạo mt đất II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Chuẩn bị tranh số giun đốt phóng to như: rươi, giun đỏ, róm biển.Bảng phụ - HS: kẻ bảng và vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số: / vắng Kiểm tra bài cũ Bài học HĐ1 MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP Mục tiêu: Thông quan các đại diện , HS thấy đa dạng giun đốt Hoạt động GV - GV cho HS quan sát tranh hình vẽ giun đỏ, rươi, róm biển - yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 59, trao đổi nhóm h/thành bảng - GV kẻ sẵn bảng vào bảng phụ để HS chữa bài - GV gọi nhiều nhóm lên chữa bài - GV ghi ý kiến bổ sung nội dung để HS tiện theo dõi - GV thông báo các nội dung đúng và cho HS theo dõi bảng chuẩn kiến thức - GV yêu cầu HS tự rút kết luận đa dạng giun đốt số loài, lối sống, môi trường sống Hoạt động HS I Một số giun đốt thường gặp: - Cá nhân HS tự quan sát tranh hình, đọc thông tin SGK, ghi nhớ kiến thức, trao đổi nhóm, thống ý kiến và hoàn thành nội dung bảng - Yêu cầu: + Chỉ lối sống các đại diện giun đốt + số cấu tạo phù hợp với lối sống - Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết nội dung - Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung - HS theo dõi và tự sửa chữa cần - HS rút kết luận Bảng 1: Đa dạng ngành giun đốt Đa dạng STT Môi trường sống Đại diện Giun đất - Đất ẩm Lối sống - Chui rúc (32) Đỉa - Nước ngọt, mặn, nước lợ Rươi - Nước lợ Giun đỏ - Nước Vắt - Đất, lá cây Róm biển - Nước mặn Kết luận: - Giun đốt có nhiều loài: vắt, đỉa, róm biển, giun đỏ - Sống các môi trường: đất ẩm, nước, lá cây - Giun đốt có thể sống tự định cư hay chui rúc - Kí sinh ngoài - Tự - Định cư - Tự - Tự HĐ2:ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT (Không dạy) HĐ3 VAI TRÒ GIUN ĐỐT Mục tiêu: Chỉ rõ lợi ích nhiều mặt giun đốt và tác hại Hoạt động GV Hoạt động HS III Vai trò giun đốt - GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập - Cá nhân tự hoàn thành bài tập SGK trang 61 Yêu cầu: Chọn đúng loài giun đốt + Làm thức ăn cho người - HS trình bày -> HS khác bổ sung + Làm thức ăn cho động vật @ Tích hợp: + HS nêu lợi ích và tác hại + Giun đốt có vai trò gì tự nhiên và chúng đời sống người ? + Có ý thức phát triển loài có lợi, triệt + Biết lợi ích chúng ta phải tiêu loài có hại làm gì để bảo vệ chúng Kết luận: - Lợi ích: Làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ - Tác hại: Hút máu người và động vật, gây bệnh Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Vai trò giun đốt ? + Để nhận biết đại diện ngành giun đốt cần dựa vào đặc điểm nào? Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Làm bài tập tr.61 - Chuẩn bị nội dung kiểm tra nhà ôn tập nội dung từ tiết 1- 17 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày soạn:21 /10/2012 Ngày dạy: 24/10/2012 TIẾT 18: KIỂM TRA 1TIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh ôn tập, củng cố, ghi nhớ trình bày số n.dung đã học (33) Kỹ năng: Ghi nhớ kiến thức, vận dụng vào làm bài kiểm tra Thái độ: -Yêu thích môn học Có tính tự giác nghiêm túc thi cử II PHƯƠNG TIỆN:GV: Đề bài kiểm tra, đáp án, biểu điểm HS: Giấy, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Tổ chức: Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Bài mới: MA TRẬN Chủ đề (nội dung, Nhận biết chương…) Kể tên các Mở đầu ngành ĐV 02 tiết 10% = đ 5% = 0,5 điểm Ngành - Mô tả cách di ĐV nguyên chuyển trùng roi sinh - Nêu đặc điểm 05 tiết chung ĐVNS Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Trình bày điểm khác biệt ĐV và TV 5% = 0,5 điểm Trình bày Giải thích nguyªn nh©n g©y vì bệnh sốt bÖnh sèt rÐt ë ngêi ? rột hay xảy miền núi ? 30% = đ 10% = điểm 10% = điểm Ngành Mô tả cấu tạo ruột khoang thuỷ tức 03 tiết 10% = điểm Giải thích ý nghĩa TB gai đời sống thuỷ tức 20% = đ Các ngành giun 07 tiết 5% = 0,5 điểm Nêu chế nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn kí sinh 15% = 1,5điểm 40% = đ 10 câu 10đ =100% 20% = điểm câu điểm = 40 % Trình bày lối sống sán lá gan - Vai trò giun đất việc cải tạo đất nông nghiệp 20% = điểm 3,5 câu 3,5 đ = 35 % 1,5 câu 2,5 đ =25 % ĐỀ KIỂM TRA I.PHẦN TNKQ( điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1:Các ngành động vật học sinh học là: A ngành B ngành C ngành D ngành Câu 2: Động vật khác thực vật: A Tế bào không có thành xenlulôzơ B Chỉ sử dụng chất hữu có sẵn C Có hệ thần kinh và giác quan D Cả A,B,C đúng Câu 3: Trùng roi di chuyển: A Vừa tiến, vừa xoay B Đầu trước C Đuôi trước D Tiến thẳng Câu 4: Đặc điểm chung ĐVNS : A Kích thước hiển vi B Cấu tạo tế bào C Phần lớn dị dưỡng D Cả A,B, C đúng Câu 5: Thành thể thuỷ tức có cấu tạo: A lớp tế bào và tầng keo B lớp tế bào C lớp tế bào D lớp tế bào (34) Câu 6: Đặc điểm lối sống sán lá gan: A Sống dị dưỡng B Sống kí sinh C Sống dị dưỡng và sống kí sinh D Sống tự dưỡng II PHẦN TỰ LUẬN: ( 7điểm) Câu 1:(2đ) Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét người?Vì bệnh hay xảy ởmiền núi Câu 2: (1,5đ) Em hãy giải thích ý nghĩa TB gai đời sống thuỷ tức Câu 3: (2đ) Em hãy cho biết nguyên nhân nhiễm giun đũa và các biện pháp phòng tránh giun đũa kí sinh người ? Câu 4: (1,5đ)Vai trò giun đất việc cải tạo đất nông nghiệp Đáp án & biểu điểm Câu Đáp án Điểm TNKQ Mỗi ý đúng 0,5đ 1C, 2D, 3A, 4D, 5A, 6C 3đ Tự * Nguyên nhân gây bệnh sốt rét người: Do trùng sốt rét gây nên 2đ luận - Bệnh hay xảy miền núi vì: môi trường miền núi cây cối rậm Câu rạp, ẩm thấp thuận lợi cho muỗi Anophen phát triển làm lây lan bệnh - Do người dân có thói quen ngủ không mắc màn để muỗi đốt Câu TB gai thuỷ tức có chất độc nên có ý nghĩa : 1đ +) Tự vệ +) Bắt mồi - TB gai là đặc điểm chung tất các đại diện ruột khoang Câu * Nguyên nhân nhiễm giun đũa: 1đ +) Do ăn uống không hợp vệ sinh: +) Do môi trường *Các biện pháp phòng tránh bệnh giun đũa người: 1đ - Giữ vệ sinh môi trường - Giữ vệ sinh cá nhân - Vệ sinh ăn uống - Diệt ĐV trung gian: Ruồi, muỗi - Tẩy giun định kỳ Câu Vai trò giun đất: Làm đất tơi xốp màu mỡ tăng độ phì nhiêu cho 1,5đ đất Góp phần vào chu trình phân giải chất hữu thành chất vơ Làm thức ăn cho số ĐV Đánh giá- Dặn dò: Nhận xét kiểm tra Mang mẫu trai sông sau học KẾT QUẢ ĐIỂM G: K: Tb: Nhận xét – Đánh giá tiết kiểm tra Y: Kém Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày dạy: 27/10/2012 TIẾT 19: TRAI SÔNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh biết vì trai sông xếp vào ngành thân mềm - Giải thích đ2 cấu tạo trai thích nghi với đời sống ẩn mình bùn cát - Biết các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản trai - Hiểu rõ khái niệm: Áo, quan áo (35) Kĩ Rèn kĩ quan sát tranh và mẫu vât, hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức yêu thích môn II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh hình 18.2; 18.3; 18.4 SGK - Mẫu vật: trai, vỏ trai III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ Bài GV giới thiệu ngành thân mềm có mức độ cấu tạo giun đốt tiến hoá theo hướng: có vỏ bọc ngoài, thân mềm không phân đốt Giới thiệu đại diện nghiên cứu là trai sông HĐ 1: HÌNH DẠNG, CẤU TẠO Mục tiêu: HS biết đ2 vỏ và thể trai Giải thích khái niệm; áo, khoang áo Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS làm việc độc lập với I Hình dạng cấu tạo SGK Vỏ trai - GV gọi HS giới thiệu đặc điểm vỏ trai - HS quan sát hình 18.1; 18.2, đọc thông trên mẫu vật tin SGK trang 62, quan sát mẫu vật, tự thu - GV giới thiệu vòng tăng trưởng vỏ thập thông tin vỏ trai ? Muốn mở vỏ trai quan sát phải làm - HS trên mẫu trai sông nào? + Mở vỏ trai: cắt dây chằng phía lưng, cắt ? Mài mặt ngoài vỏ trai ngửi thấy có khép vỏ mùi khét, vì sao? + Mài mặt ngoài có mùi khét vì lớp sừng ? Bẻ gãy vỏ -> quan sát có lớp chất hữu bị ma sát, cháy có ? Trai chết thì mở vỏ, sao? mùi khét - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - Cơ không hđg ? Cơ thể trai có cấu tạo nào 2: Cơ thể trai - GV giải thích KN áo trai, khoang áo - HS đọc thông tin tự rút đặc điểm cấu ? Trai tự vệ cách nào? Nêu đặc tạo thể trai điểm cấu tạo trai phù hợp với cách - Cơ thể có mảnh vỏ đá vôi che tự vệ đó? chở bên ngoài - GV giới thiệu: đầu trai tiêu giảm Kết luận: Vỏ trai có cấu tạo gồm lớp - Lớp sừng Đá vôi Lớp xà cừ Vỏ : Đầu vỏ, đỉnh vỏ, lề vỏ, đuôi vỏ, vòng tăng trưởng vỏ Cơ thể trai gồm lớp: Cấu tạo thể trai gồm khép vỏ trước, vỏ, chỗ bám khép vỏ sau, ống thoát, ống hút, mang, chân, thân, lỗ miệng, miệng, áo trai + Ngoài; áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát nước + Giữa: mang + Trong:- Thân trai Chân rìu HĐ 2: DI CHUYỂN Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan II Di chuyển sát hình 18.4 SGK, và trả lời câu hỏi: - HS vào thông tin và hình 18.4 ? Trai di chuyển nào SGK, mô tả cách di chuyển - GV chốt lại kiến thức - HS phát biểu, lớp bổ sung - GV mở rộng: chân thò theo hướng nào, thân chuyển động theo hướng đó (36) Kết luận: Chân trai hình lưỡi rìu thò thụt vào, kết hợp đóng mở vỏ để di chuyển - Chân thò hướng nào thể di chuyển hướng đó HĐ 3: DINH DƯỠNG Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS làm việc độc lập với - HS tự thu nhận thông tin, thảo luận SGK, thảo luận nhóm và trả lời: nhóm và hoàn thành đáp án ? Nước qua ống hút và khoang áo đem gì - Yêu cầu nêu được: đến cho miệng và mang trai + Nước đem đến oxi và thức ăn ? Nêu kiểu dinh dưỡng trai + Kiểu dinh dưỡng thụ động ? Cách dinh dưỡng trai có ý nghĩa nào với môi trường nước + Lọc nước Kết luận: - Thức ăn động vật nguyên sinh và vụn hữu Hai mép vạt áo phía sau thể trai tạm gắn với tạo nên ống hút nước và ống thoát nước Động lực chính việc hút nước vào và đẩy nước ngoài là đôi miệng phủ đầy lông luôn rung động tạo - Oxi trao đổi qua mang HĐ 4: SINH SẢN Hoạt động GV Hoạt động HS - HS vào thông tin SGK, thảo luận - GV yêu cầu HS thảo luận và trả lời: và trả lời: ? Ý nghĩa giai đoạn trứng phát triển + Trứng phát triển mang trai mẹ, thành ấu trùng mang trai mẹ? bảo vệ và tăng lượng oxi ? Ý nghĩa giai đoạn ấu trùng bám vào + Ấu trùng bám vào mang và da cá để mang và da cá? tăng lượng oxi phát tán nòi giống xa - GV chốt lại đặc điểm sinh sản Kết luận: - Trai phân tính Cơ thể trai phân tính.Đến mùa sinh sản, trai cái nhận tinh trùng trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ giữ mang Ấu trùng nở ra, sống mang mẹ thời gian bám vào da mang cá vài tuần rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành - Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng Củng cố Trả lời các câu hỏi cuối bài Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK Đọc mục “Em có biết” - Chuẩn bị nhóm mang trai to đến lớp Ngày soạn: 28/10/2012 Ngày dạy: 31/10/2012 TIẾT 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM ( Tiết ) I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh quan sát cấu tạo đặc trưng số đại diện thân mềm - Phân biệt các cấu tạo chính thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo Kĩ - Rèn kĩ sử dụng kính lúp - Kĩ quan sát đối chiếu mẫu vật với hình vẽ Thái độ - Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận (37) II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Mẫu trai, ốc, ốc sên, hến, sò, mực để quan sát cấu tạo ngoài - Vỏ trai, vỏ ốc III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Sĩ số: / 31 vắng Kiểm tra Sự chuẩn bị học sinh Bài học HĐ 1: TỔ CHỨC THỰC HÀNH Hoạt động GV Hoạt động HS Chuẩn bị - GV nêu yêu cầu tiết thực hành - HS chia nhóm bàu nhóm trưởng thư kí SGK - HS trình bày mẫu vật - Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra chuẩn bị các nhóm - GV phân chia mẫu vật cho các nhóm HĐ 2: TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH Hoạt động GV GV hướng dẫn nội dung quan sát: GV yêu cầu các nhóm đặt mẫu vật lên giấy, mảnh lilon quan sát đại diện - Cấu tạo vỏ chú ý cho hs quan sát lớp xà cừ - Đây là vùng núi không có mực để quan sát GV yêu cầu hs quan sát trên hình SGK Hoạt động HS Quan sát cấu tạo ngoài số đại diện thân mềm a Quan sát cấu tạo vỏ: - Trai : + Đầu, đuôi + Đỉnh, vòng tăng trưởng + Bản lề + Lớp xà cừ - Ốc: quan sát mai mực, đối chiếu hình 20.2 SGK trang 68 để nhận biết các phận, chú thích số vào hình - Mực: quan sát mai mực, đối chiếu hình 20.3 SGK trang 69 để chú thích số vào hình b Quan sát cấu tạo ngoài: GV hướng dân hs tách khép vỏ để mở - Quan sát mẫu vật: Trai Ốc sên trai quan sát +) Cơ khép vỏ +) Áo trai +) Chân trai +) Tấm mang +) Thân +) Ống hút, ống thoát Y/C hs hoàn thiện kiến thức trình bày Đối chiếu mẫu vật với hình 20.1+ SGK trước lớp các nhóm khác nhận xét bổ trang 68 +69 , điền chú thích vào hình xung - Ốc: Quan sát mẫu vật, nhận biết các phận: tua, mắt, lỗ miệng, chân, thân, lỗ thở (38) - Bằng kiến thức đã học chú thích số vào hình SGK trang 69 Nhận xét - đánh giá - Nhận xét tinh thần, thái độ các nhóm thực hành - Kết bài thu hoạch là kết tường trình GV công bố đáp án đúng, các nhóm sửa chữa đánh giá chéo TT Động vật có đặc điểm tương ứng Ốc Đặc điểm cần quan sát Số lớp cấu tạo vỏ Số chân (hay tua) Số mắt Có giác bám Có lông trên tua miệng không không Trai Mực khôn g khôn g khôn g 10 có - Các nhóm thu dọn vệ sinh Dặn dò - Giờ sau tiếp tục mang trai sông, các loại ốc, hến sò đến lớp thực hành quan sát cấu tạo Ngày soạn: 31/10/2012 Ngày dạy: 3/11/2012 TIẾT 21: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM ( Tiếp ) I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh quan sát cấu tạo đặc trưng số đại diện thân mềm - Phân biệt các cấu tạo chính thân mềm thông qua cấu tạo Kĩ - Rèn kĩ sử dụng kính lúp Panh, kim nhọn, kim mũi mác , kính hiển vi, tiêu - Kĩ quan sát đối chiếu mẫu vật với hình vẽ Thái độ Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Mẫu trai mổ sẵn - Tranh cấu tạo trai mực III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG (39) Ổn định tổ chức - Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra Sự chuẩn bị học sinh Bài học HĐ 1: TỔ CHỨC THỰC HÀNH Hoạt động GV - GV nêu yêu cầu tiết thực hành SGK - Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra chuẩn bị các nhóm - GV dùng dao nhỏ tách khép vỏ trai phân chia mẫu vật cho các nhóm quan sát - Nếu có kính hiển vi GV làm tiêu ấu trùng trai Hoạt động HS Chuẩn bị - HS chia nhóm bàu nhóm trưởng thư kí - HS trình bày mẫu vật HĐ 2: TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS quan sát mẫu mổ sẵn cấu Quan sát cấu tạo HS tiến hành quan sát: tạo mực - HS tiến hành quan sát theo các nội - Đối chiếu mẫu mổ với tranh vẽ, phân dung đã hướng dẫn - Đối chiếu mẫu mổ với tranh vẽ, phân biệt các quan biệt các quan - Thảo luận nhóm và điền số vào ô - Trai +) Cơ khép vỏ trống chú thích hình 20.4, 20.6 SGK +) Áo trai +) Chân trai +) Tấm mang +) Thân +) Ống hút, ống thoát - Mực: +) Tua +) hậu môn +) Tuyến sinh dục - GV tới các nhóm kiểm tra việc thực SH, hỗ trợ các nhóm yếu - HS quan sát đến đâu ghi chép đến đó Nếu có điều kiện giáo viên có thể cho Quan sát ấu trùng trai học sinh quan sát ấu trùng trai trên kính Hs quan sát nêu nhận xét hiển vi: Chọn có mang dầy lấy ít mang dằm nhỏ trên lam kính làm tiêu (40) cho HS quan sát có ấu trùng nhìn thấy chúng có màu sắc óng ánh Nhận xét - đánh giá - Nhận xét tinh thần, thái độ các nhóm thực hành - Kết bài thu hoạch là kết tường trình - Các nhóm thu dọn vệ sinh Viết thu hoạch - Hoàn thành chú thích các hình 20 (1-6) - Hoàn thành bảng thu hoạch (theo mẫu trang 70 SGK) Dặn dò - Tìm hiểu vai trò thân mềm - Kẻ bảng 1, trang 72 SGK vào Ngày soạn: 5/11/2012 Ngày dạy: /11/2012 TIẾT 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh thấy đa dạng ngành thân mềm - Trình bày đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn ngành thân mềm Kĩ Rèn kĩ quan sát tranh, kĩ hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi từ thân mềm Tích hợp: GD hs thấy tầm quan trọng thân mềm tự nhiên =>có ý thức bảo vệ chúng II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC Tranh hình 21.1 SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / vắng Kiểm tra bài cũ Bài mới: Ngành thân mềm có số loài lớn, chúng có cấu tạo và lối sống phong phú Bài học hôm chúng ta tìm hiểu đặc điểm và vai trò thân mềm HĐ 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG Mục tiêu: HS thấy đa/dg thân mềm và rút đc đ2 chung Hoạt động GV Hoạt động HS Đặc điểm chung - GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát - HS Đọc thông tin, quan sát hình và ghi hình 21 và hình 19 SGK thảo luận nhóm nhớ sơ đồ cấu tạo chung gồm: và trả lời câu hỏi: - Vỏ, thân, chân ? Nêu cấu tạo chung thân mềm? - HS nêu được: ?Nhận xét kích thước thân mềm +) Đa dạng: ? Thân mềm sống MT nào - Kích thước ? Lối sống thể ntn ? cho VD - Cấu tạo thể Lựa chọn các cụm từ để h/thành bảng - Môi trường sống - GV treo bảng phụ, gọi HS lên làm bài - Tập tính - Nhận xét đa dạng thân mềm? - Các nhóm thảo luận thống ý kiến (41) - GV chốt lại kiến thức - Từ bảng trên GV yêu cầu HS thảo luận: - Nêu đặc điểm chung thân mềm? và điền vào bảng - Đại diện nhóm lên điền bảng 1, các nhóm khác nhận xét, bổ sung Các đặc Đặc điểm thể Kiểu vỏ Khoang áo Ko Nơi sống Lối sống Thân Phân Đại diện đá vôi phát triển phân mềm đốt đốt Trai sông Nước Vùi lấp mảnh X X X Sò Nước lợ Vùi lấp mảnh X X X Ốc sên Cạn Bò chậm Xoắn ốc X X X Ốc vặn Nước Bò chậm Xoắn ốc X X X Mực Biển Bơinhanh Tiêu giảm X X X Kết luận: Đặc điểm chung thân mềm:Thân mềm không phân đốt, có vỏ đá vôi Có khoang áo phát triển Hệ tiêu hoá phân hoá HĐ2: VAI TRÒ CỦA THÂN MỀM Mục tiêu: HS thấy ý nghĩa thực tiễn thân mềm và lấy đcVD thể địa phương Hoạt động GV Hoạt động HS Vai trò tân mềm - GV yc HS làm bài tập bảng trang 72 - HS dựa vào kiến thức chương và - GV gọi HS hoàn thành bảng vốn sống để hoàn thành bảng - GV chốt lại kiến thức sau đó cho HS - HS lên làm bài tập, lớp bổ sung - Ngành thân mềm có vai trò gì? - HS rút lợi ích và tác hại thân - Nêu ý nghĩa vỏ thân mềm? mềm ? Nêu tác hại thân mềm ? Cho VD @ Tích hợp: + Có vì chúng làm môi trường nước Ngành mềm có góp phần bảo vệ MT + Bảo vệ phát triển loài có lợi, tiêu diệt ko? Loài có hại Theo em ta phải làm gì để bảo vệ chúng? Kết luận:Vai trò thân mềm - Lợi ích: Làm thực phẩm cho người Nguyên liệu xuất Làm thức ăn cho động vật Làm môi trường nước Làm đồ trang trí, trang sức - Tác hại: Là vật trung gian truyền bệnh.Ăn hại cây trồng Củng cố Trả lời câu hỏi cuối bài Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị theo nhóm: tôm sông còn sống, tôm chín -Ngày soạn: 2/11/2012 Ngày dạy: /11/2012 Tuần 12/Tiết 23 THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI (42) VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TÔM SÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Từ mẫu vật sống học sinh xác định cấu tạo ngoài, cách di chuyển tôm sông, đếm các đôi phần phụ tôm - Học sinh biết vì tôm xếp vào ngành chân khớp, lớp giáp xác Kĩ : Rèn kĩ quan sát tranh và mẫu vật, kĩ hoạt động nhóm Thái độ : Giáo dục ý thức yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Mẫu vật: tôm sông sống lọ nước - Khay nhựa, panh, kim nhọn, mũi mác, kính lúp III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức : Sĩ số / 35 Kiểm tra bài cũ : Nêu đ2 chung và vai trò thân mềm TN và người ? Bài : - GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp giáp xác SGK Giới hạn nghiên cứu là đại diện tôm sông HĐ1:CHUẨN BỊ THỰC HÀNH Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Chia nhóm, cân đối mẫu vật, giao I Chuẩn bị dụng cụ thực hành HS bầu nhóm trưởng, thư kí - Thông qua yêu cầu bài thực hành Trình bày mẫu vật Nghe yêu cầu thực hành HĐ2: QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI Mục tiêu: HS giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài tôm thích nghi với đời sống nước, xác định vị trí, chức các phần phụ Hoạt động GV GV hướng dẫn HS quan sát mẫu tôm, và trả lời các câu hỏi: Em hãy cho biết môi trường sống tôm sôm sông? - Cơ thể tôm gồm phần? - Nhận xét màu sắc vỏ tôm? -Yêu cầu HS bóc vài khoanh vỏ, nhận xét độ cứng? - Khi nào vỏ tôm có màu hồng? GV yc HS quan sát tôm theo các bước: + Quan sát xác định tên, vị trí phần phụ trên tôm sông + Quan sát tôm hoạt động để xác định chức phần phụ Hoạt động HS II Quan sát cấu tạo ngoài HS quan sát tôm bơi nước, sau đó quan sát trên khay nhựa YC trả lời nội dung GV đề + Trong nước + phần: đầu- ngực, bụng + Vỏ thể sống màu trắng trong, chín màu hồng + Cứng cấu tạo kitin, nhờ ngấm thêm canxi + Các phần phụ - Các nhóm quan sát mẫu theo hướng dẫn, ghi kết quan sát giấy (43) HĐ3: QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TÔM SÔNG Hoạt động GV - GV cho HS quan sát tôm bơi lọ, kết hợp đoán và các câu hỏi: - Tôm có hình thức di chuyển nào? - Hình thức nào thể tự vệ tôm? Thức ăn tôm là gì? - Tôm kiếm ăn vào thời gian nào ngày? - Vì người ta dùng thính thơm để làm mồi cất vó tôm? - Phân biệt tôm cái và tôm đực - Theo em tôm lớn lên cách nào? - GV theo dõi hướng dẫn hs quan sát Hoạt động HS III Hoạt động sống tôm HS quan sát trả lời các câu hỏi + Bơi, bò, nhảy + Nhảy + Động vật, thực vật + Về đêm, động thực vật + Nhờ TB khứu giác trên đôi râu Các nhóm quan sát mẫu theo hướng dẫn, ghi kết quan sát giấy HĐ4 THU HOẠCH - Cho biết cấu tạo ngoài tôm? - Kể tên các đôi phần phụ và chức chúng? - Hình thức di chuyển, và các hoạt động sống khác - Vẽ hình tôm sông, ghi chú thích Củng cố - Nhận xét thái độ thực hành - Thu dọn, vệ sinh lớp học Hướng dẫn học bài nhà - Tiếp tục viết bài thu hoạch - Chuẩn bị thực hành theo nhóm: tôm sông còn sống - Bộ đồ mổ Ngày soạn: 11/11/2012 Ngày dạy: /11/2012 TIẾT 24: THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG I MỤC TIÊU Kiến thức - HS mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang - Nhận biết số nội quan tôm như: hệ tiêu hoá, hệ thần kinh - Viết thu hoạch sau buổi thực hành cách tập chú thích đúng cho các hình câm SGK Kĩ - Rèn kĩ mổ động vật không xương sống - Biết sử dụng các dụng cụ mổ Thái độ - Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tôm sông còn sống: Mỗi nhóm tôm càng to - Chậu mổ, đồ mổ, kính lúp (44) III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số / 31 Kiểm tra bài cũ 3.Bài HĐ1: TỔ CHỨC THỰC HÀNH Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nêu yêu cầu tiết thực hành I Tổ chức thực hành SGK - HS chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí - Phân chia nhóm thực hành và kiểm - Nhận đồ dùng, dụng cụ thực hành tra chuẩn bị các nhóm HĐ2: TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH Hoạt động GV Bước 1: GV hướng dẫn nội dung thực hành Mổ và quan sát mang tôm - GV hướng dẫn cách mổ hướng dẫn hình 23.1 A, B (SGK trang 77) - Dùng kính lúp quan sát chân ngực kèm lá mang, nhận biết các phận và ghi chú thích vào hình 23.1 thay các số 1, 2, 3, - Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức hô hấp, điền vào bảng GV hướng dẫn HS cách mổ tôm Chú ý đổ ngập nước để dễ quan sát và tách cách phận Bước 2: HS tiến hành quan sát - GV tới các nhóm kiểm tra việc thực HS, hỗ trợ các nhóm yếu sửa chữa sai sót (nếu có) Y/ c HS q/s quan tiêu hoá có đặc điểm gì? Phần này thật kéo léo thì quan sát chuỗi hạch thần kinh, gv cần hướng Hoạt động HS II Thực hành HS hoạt động theo nhóm, theo hướng dẫn GV Cử bạn đọc to cấch mổ - Quan sát nhận biết các phận trên thể tôm Ýnghĩa đặc điểm lá mang Đặc điểm lámang ý nghĩa - Bám vào gốc chân - Tạo dòng nước ngực đem theo oxi - Thành túi mang - Trao đổi khí dễ mỏng dàng - Có lông phủ - Tạo dòng nước a Mổ tôm - Cách mổ SGK - Đổ nước ngập thể tôm - Dùng kẹp nâng lưng vừa cắt bỏ ngoài b Quan sát cấu tạo các hệ quan + Cơ quan tiêu hóa: - Đặc điểm: Thực quản ngắn, dày có màu tối Cuối dày có tuyến gan, ruột mảnh, hậu môn cuối đuôi tôm - Quan sát trên mẫu mổ đối chiếu hình 23.3A (SGK trang 78) nhận biết các phận quan tiêu hoá - Điền chú thích vào chữ số hình 23.3B + Cơ quan thần kinh - Cách mổ: dùng kéo và kẹp gỡ bỏ toàn (45) dẫn giúp đỡ nội quan, chuỗi hạch thần kinh màu sẫm ra, quan sát các phận quan thần kinh + Cấu tạo: + Gồm hạch não với với dây nối với hạch hầu tạo nên vòng thần kinh hầu lớn + Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi + Chuỗi hạch thần kinh bụng - Tìm chi tiết quan thần kinh trên mẫu mổ - Chú thích vào hình 23.3C - HS chú ý quan sát đến đâu, ghi chép đến đó HĐ3: VIẾT THU HOẠCH - Hoàn thành bảng ý nghĩa đặc điểm các lá mang nội dung - Chú thích các hình 23.1B, 23.3B, C thay cho các chữ số Nhận xét - đánh giá - Nhận xét tinh thần thái độ các nhóm học thực hành - Đánh giá mẫu mổ các nhóm - GV vào kĩ thuật mổ và kết bài thu hoạch điểm các nhóm - Các nhóm thu dọn vệ sinh Hướng dẫn nhà - Sưu tầm tranh ảnh số đại diện giáp xác - Kẻ phiếu học tập và bảng trang 81 SGK vào Ngày soạn:15/11/2012 Ngày dạy: 17 /11/2012 TIẾT 25: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I MỤC TIÊU Kiến thức - HS trình bày số đ2 cấu tạo và lối sống các đại diện giáp xác thường gặp - Nêu vai trò thực tiễn giáp xác Kĩ Rèn kĩ quan sát tranh, hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục thái độ đúng đắn bảo vệ các giáp xác có lợi Tích hợp: GD ý thức bảo vệ giáp xác II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Phiếu học tập, bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập: III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ Bài HĐ1: MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC HS trình bày số đặc điểm cấu tạo và lối sống loài giáp xác thường gặp Thấy đa dạng động vật giáp xác HĐ GV HĐ HS (46) I Một số giáp xác khác - GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình 24 từ 1- - HS quan sát hình, đọc chú thích SGK SGK, đọc thông báo hình, hoàn trang 79, 80 ghi nhớ thông tin thành phiếu học tập - Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu - GV gọi HS lên bảng điền trên bảng học tập - GV chốt lại kiến thức - Đại diện nhóm lên điền các nội dung, các nhóm khác bổ sung Đặc điểm Đại diện Mọt ẩm Sun Rận nước Chân kiến Cua đồng Cua nhện Tôm nhờ Kích thước Cơ quan di Lối sống chuyển Đặc điểm khác Nhỏ Nhỏ Rất nhỏ Rất nhỏ Lớn Rất lớn Lớn Chân Đôi râu lớn Chân kiếm Chân bò Chân bò Chân bò Chân bò Thở mang Sống bám vào vỏ tàu Mùa hạ sinh toàn cái Kí sinh: phần phụ tiêu giảm Phần bụng tiêu giảm Chân dài giống nhện Phầnbụngvỏ mỏng, mềm cạn Cố định Sống tự Tự do, kí sinh Hang hốc Đáy biển ẩn vào vỏ ốc - Từ bảng GV yêu cầu HS thảo luận: - HS thảo luận và rút nhận xét - Trong các đại diện trên loài nào có + Tuỳ địa phg có các đại diện khác địa phương? Số lượng nhiều hay ít? + Đa dạng: Số loài lớn - Nhận xét đa dạng giáp xác? Có cấu tạo và lối sống khác Kết luận: - Giáp xác có số lượng loài lớn, sống các MT khác nhau, có lối sống phong phú HĐ 2: VAI TRÒ THỰC TIỄN - HS nêu ý nghĩa thực tiễn giáp xác - Kể tên các đại diện có địa phương HĐ GV HĐ HS II Vai trò thực tiễn - GV yêu cầu HS làm việc độc lập với - HS kết hợp SGK và hiểu biết SGK và hoàn thành bảng thân, làm bảng trang 81 - GV kẻ bảng gọi HS lên điền - HS lên làm bài tập, lớp bổ sung - Nếu chưa chính xác GV bổ sung thêm: - Lớp giáp xác có vai trò nào? - GV có thể gợi ý cách đặt các câu hỏi nhỏ: + Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu @ Tích hợp: xuất - Nêu vai trò giáp xác với đời sống + Đem lại lợi nhuận kinh tế, tạo người? công ăn việc làm cho người - Vai trò nghề nuôi tôm? +Là nguồn thức ăn cá - Vai trò giáp xác nhỏ ao, hồ, + Giao thông đường thuỷ, truyền bệnh, biển? cắn chết cá - Tác hại giáp xác? + Có giáp xác ăn tạp động vật nhỏ -> - Dựa vào vai trò chúng hãy cho biết cải tạo đáy làm môi trường lớp giáp xác có góp phần bảo vệ môi nước, giúp cân sinh học trường không? Chăm sóc bảo vệ loài có lợi, tiêu diệt (47) - Là HS em làm gì để bảo vệ loài giáp loài có hại xác có lợi? - Từ thông tin bảng, HS nêu vai trò giáp xác Kết luận: Vai trò giáp xác: - Lợi ích: + Là nguồn thức ăn cá + Là nguồn cung cấp thực phẩm + Là nguồn lợi xuất - Tác hại: + Có hại cho giao thông đường thuỷ + Có hại cho nghề cá + Truyền bệnh giun sán Củng cố - Đọc kết luận chung SGK Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng 1, bài 25 SGK - Chuẩn bị theo nhóm: nhện Ngày soạn: 18/11/2012 Ngày dạy: /11/2012 LỚP HÌNH NHỆN TIẾT 26: NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu khái niệm các đặc tính hình thái ( Cơ thể phần rõ rệt, có chân) và hoạt động lớp hình nhện - Nêu số tập tính lớp hình nhện - Trình bày đạng hình nhện và ý nghĩa thực tiễn chúng Kĩ năng: - Quan sát tranh cấu tạo nhện, tập tính đan lưới, vẽ hình Thái độ: Bảo vệ các loài hình nhện có lợi tự nhiên Tích hợp:Bảo vệ đa dạng lớp hình nhện II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC: - Mẫu: nhện HS: Kẻ sẵn bảng 1,2 vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: Sĩ số vắng Kiểm tra bài cũ - Trình bày đa dạng giáp xác và vài trò giáp xác? Bài Mở bài: GV giới thiệu lớp hình nhện: là động vật có kìm, là chân khớp cạn đầu tiên với xuất phổi và ống khí, hoạt động chủ yếu đêm - Giới thiệu đại diện lớp là nhện HĐ1: NHỆN (48) HS biết cấu tạo ngoài nhện Xác định vị trí, chức phận cấu tạo ngoài Tập tính nhện HĐ GV HĐ HS a Đặc điểm cấu tạo: - GV y/c hs đọc hướng dẫn quan sát mẫu - HS quan sát hình 25.1 trang 82, đọc nhện, đối chiếu với hình 25.1 SGK -> chú thích, xác định các phận trên trả lời mẫu nhện ?Cơ thể nhện chia thành phần Xác - Cơ thể gồm phần: định giới hạn phần + Đầu ngực: đôi kìm, đôi chân xúc ? Mỗi phần có phận nào? giác, đôi chân bò - GV yêu cầu HS quan sát tiếp hình 25.1, Bụng: khe thở,lỗ sinh dục,núm tuyến hoàn thành bài tập bảng trang 82 tơ - GV treo bảng đã kẻ sẵn, gọi HS lên - HSlàm rõ chức phận, bảng điền điền vào bảng1 - GV chốt lại bảng kiến thức chuẩn b Tập tính - Chăng lưới GV yêu cầu HS quan sát - Đại diện nhóm trình bày đáp án, các hình 25.2 SGK, đọc chú thích và xếp nhóm khác bổ sung quá trình lưới theo thứ tự đúng - HS nhắc lại thao tác lưới - GV chốt lại đáp án đúng: đúng 1c - 2b – 3d – 4a - Bắt mồi GV yêu cầu HS đọc thông tin tập tính săn mồi nhện và xếp lại theo thứ tự đúng - Thống kê số nhóm làm đúng - GV cung cấp đáp án đúng: - Đáp án: 2-3-4-1 - Nhện bắt mồi vào t’ nào ngày? - GV có thể cung cấp thêm thông tin: có - Lắng nghe GV giảng loại lưới:+ Hình phễu (thảm): mặt đất+ Hình tấm: Chăng trên không Kết luận: Đặc điểm cấu tạo ngoài nhện Các phần thể Tên phận quan sát Chức - Đôi kìm có tuyến độc - Bắt mồi và tự vệ Đầu – ngực - Đôi chân x/giác phủ đầy lông -Cảm giác khứu giác,x/ giác - đôi chân bò - Di chuyển lưới - Đôi khe thở - Hô hấp Bụng - lỗ sinh dục - Sinh sản - Các núm tuyến tơ - Sinh tơ nhện - Chăng lưới săn bắt mồi sống Hoạt động chủ yếu vào ban đêm HĐ2: SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN HS thấy đa dạng lớp nhện và ý nghĩa thực tiễn chúng Đa dạng lớp hình nhện - GV yêu cầu HS quan sát tranh và hình - HS nắm số đại diện: 25.3, 4, SGK, nhận biết số đại diện + Bọ cạp hình nhện + Cái ghẻ ? Cho biết môi trường sống và lối sống + Ve bò… - GV thông báo thêm số hình nhện: nhện - HS rút nhận xét đa dạng về: đỏ hại bông, ve, mò, bọ mạt, nhện lông, + Số lượng loài - GV yc HS hoàn thiện bảng trang 85 + Lối sống - GV chốt lại bảng chuẩn + Cấu tạo thể (49) - Từ bảng 2, yêu cầu HS nhận xét: - Các nhóm hoàn thành bảng + Sự đa dạng lớp hình nhện? - Đại diện nhóm đọc kết quả, lớp bổ + Nêu ý nghĩa thực tiễn hình nhện? sung @ Tích hợp Làm nào để bảo vệ đa + Mọi người phải có ý giữ gìn dạng lớp hình nhện? là loài có lợi Kết luận: - Lớp hình nhện đa dạng ( khoảng 36000 loài) có tập tính phong phú - Đa số có lợi, số gây hại cho người, động vật và thực vật Củng cố: - Yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệmĐánh dấu X vào câu trả lời đúng Câu 1: Để thích nghi với lối săn mồi, nhện có các tập tính: a Chăng lưới b Bắt mồi c Cả a và b Câu 2: Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp hình nhện vì? a Cơ thể có phần đầu ngực và bụng b Có đôi chân bò c Cả a và b Hướng dẫn học bài nhà: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị châu chấu Ngày soạn: 18/11/2012 Ngày dạy: /11/2012 LỚP SÂU BỌ TIẾT 27: CHÂU CHẤU I MỤC TIÊU Kiến thức Mô tả hình thái cấu tạo và hoạt động châu chấu - Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài, châu chấu các đặc điểm sinh sản và phát triển Kĩ Rèn kĩ quan sát châu chấu và mẫu vật Kĩ hoạt động nhóm Thái độGiáo dục ý thức yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC Mẫu vật: châu chấu Mô hình châu chấu III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / 35 vắng Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm cấu tạo nhện? Vai trò lớp hình nhện? Bài GV giới thiệu đặc điểm lớp sâu bọ, giới hạn nghiên cứu bài là châu chấu đại diện cho lớp sâu bọ cấu tạo và hoạt động sống HĐ 1: CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN Mục tiêu: - Mô tả cấu tạo ngoài châu chấu - Trình bày các đặc điểm cấu tạo liên quan đến di chuyển I Cấu tạo ngoài và di chuyển - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGk, - HS quan sát kĩ hình 26.1 SGK trang quan sát hình 26.1 và trả lời câu hỏi: 86, nêu được; - Cơ thể châu chấu gồm phần? + Cơ thể gồm phần: - Mô tả phần thể châu chấu? Đầu: Râu, mắt kép, quan miệng - GV yêu cầu HS quan sát châu chấu Ngực: đôi chân, đôi cánh (hoặc mô hình), nhận biết các phận Bụng: Có các đôi lỗ thở trên mẫu (hoặc mô hình) - HS đối chiếu mẫu với hình 26.1, xác - Gọi HS mô tả các phận trên mẫu vật định vị trí các phận trên mẫu (50) - GV cho HS tiếp tục thảo luận: - HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung + So với các loài sâu bọ khác khả di + Linh hoạt vì chúng có thể bò, chuyển châu chấu có linh hoạt nhảy bay không? Tại sao? - GV chốt lại kiến thức - GV đưa thêm TT châu chấu di cư Kết luận: - Cơ thể gồm phần: + Đầu: Râu, mắt kép, quan miệng + Ngực: đôi chân, đôi cánh + Bụng: Nhiều đốt, đốt có đôi lỗ thở - Di chuyển: Bò, nhảy, bay HĐ 2: CẤU TẠO TRONG Mục tiêu: HS nắm sơ lược cấu tạo châu chấu II Cấu tạo - GV yêu cầu HS quan sát hình 26.2, đọc HS tự thu nhận thông tin, tìm câu trả thông tin SGK và trả lời câu hỏi: lời - Châu chấu có hệ quan nào? + Châu chấu có đủ hệ quan - Kể tên các phận hệ tiêu hoá? + Hệ tiêu hoá: miệng, hầu, diều, dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn + Hệ tiêu hoá và bài tiết đổ chung - Hệ tiêu hoá và hệ bài tiết có quan hệ với vào ruột sau nào? + Hệ tuần hoàn không làm nhiệm vụ - Vì hệ tuần hoàn sâu bọ lại đơn vận chuyển oxi, vận chuyển chất giản đi? dinh dưỡng So sánh cấu tạo tôm và châu + Châu chấu vì chúng có đủ hệ chấu lớp nào có cấu tạo phức tạp hơn? quan - GV chốt lại kiến thức Kết luận: Cấu tạo châu chấu: + Hệ tiêu hoá: Có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dày + Hệ hô hấp: Có hệ thống ống khí + Hệ tuần hoàn: Đơn giản + Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch HĐ 3: DINH DƯỠNG III Dinh dưỡng - GV cho HS đọc TT SGK( Không y/c hs - HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi quan sát hình) + Thực vật - Thức ăn châu chấu là gì? + Thức ăn tẩm nước bọt, nghiền - Thức ăn tiêu hoá nào? nhỏ dày, tiêu hoá nhờ enzim + Đó là động tác hô hấp - Vì bụng châu chấu luôn phập - vài HS trả lời câu hỏi, lớp nhận phồng? xét, bổ sung Kết luận: Châu chấu ăn chồi và lá cây - TĂ tập trung diều, nghiền nhỏ dày, tiêu hoá nhờ enzim ruột tịt tiết - Hô hấp qua lỗ thở bên bụng HĐ 4: SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN IV Sinh sản và phát triển - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGk - HS đọc thông tin SGK trang 87 và (51) và trả lời câu hỏi: tìm câu trả lời - Nêu đặc điểm sinh sản châu chấu? + Châu chấu đẻ trứng đất - Vì châu chấu non phải lột xác nhiều + Châu chấu phải lột xác để lớn lên vì lần? vỏ thể là vỏ kitin K l:Châu chấu phân tính.Đẻ trứng thành ổ đất Phát triển qua biến thái Củng cố Những đặc điểm nào giúp nhận dạng châu chấu các đặc điểm sau: a Cơ thể có phần đầu ngực và bụng b Cơ thể có phần đầu, ngực và bụng c Có vỏ kitin bao bọc thể d Đầu có đôi râu e Ngực có đôi chân và đôi cánh g Con non phát triển qua nhiều lần lột xác Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK.( Không y/c hs trả lời câu hỏi 3) - Đọc mục “Em có biết” - Sưu tầm tranh ảnh các đại diện sâu bọ - Kẻ bảng trang 91 vào Ngày soạn: 18/11/2012 Ngày dạy: 21/11/2012 Tuần 14/Tiết 28 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I MỤC TIÊU Kiến thức Nêu khái niệm và các đặc điểm chung lớp sâu bọ - Nêu đa dạng chủng loại và MT sống lớp sâu bọ thông qua số đại diện bọ ngựa, dế mèn, chuồn chuồn, bươm bướm, chấy, rận - Nêu vai trò thực tiễn sâu bọ Kĩ năngRèn kĩ quan sát số sâu bọ Thái độBiết cách bảo vệ các loài sâu bọ có ích và tiêu diệt sâu bọ có hại Tích hợp:- Mục vai trò thực tiễn sâu bọ-> liên hệ ý thức bảo vệ sâu bọ có lợi II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Chuẩn bị máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập bảng 1,2 SGK(91+92) - HS kẻ sẵn bảng và vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / 35 vắng Kiểm tra bài cũ - Trình bày cấu tạo ngoài, cấu tạo trong, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản châu chấu? Bài mới: Mở bài HS đọc thông tin SGK HĐ 1: MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ Mục tiêu: HS biết đặc điểm số sâu bọ thường gặp Qua các đại diện thấy đa dạng lớp sâu bọ I Một số đại diện sâu bọ - GV yêu cầu HS quan sát từ hình 27.1 Đa dạng loài, lối sống, tập tính đến 27.7 SGK, đọc thông tin hình - HS làm việc độc lập với SGK và trả lời câu hỏi: + Kể tên đại diện ? Kể tên số đại diện sâu bọ ? Em hãy cho biết thêm đặc điểm + Bổ sung thêm thông tin các đại diện đại diện mà em biết? VD: ? Nhận xét lối sống và tập tính + Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả biến (52) đổi màu sắc theo môi trường + Ve sầu: đẻ trứng trên thân cây, ấu trùng đất, ve đực kêu vào mùa hạ + Ruồi, muỗi là động vật trung gian - GV điều khiển HS trao đổi lớp truyền nhiều bệnh… - vài HS phát biểu, lớp NX, bổ sung - HS hiểu biết mình để lựa chọn các đại diện điền vào bảng - vài HS phát biểu, lớp nhận xét, bổ sung đại diện - HS nhận xét đa dạng số lượng - GV yêu cầu HS đọc thông tin hoàn loài, cấu tạo thể,mt sống và tập tính thành bảng trang 91 SGK Đa dạng môi trường sống - GV yêu cầu HS nhận xét đa dạng lớp sâu bọ - GV chốt lại kiến thức Kết luận: Sâu bọ đa dạng chúng có số lượng loài lớn, sống khắp nơi trên trái đất Có lối sống và tập tính phong phú thích nghi với điều kiện sống HĐ2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SÂU BỌ II Đặc điểm chung - GV yêu cầu HS đọc thông tin - Một số HS đọc to thông tin SGK SGK, thảo luận, chọn các đặc điểm trang 91, lớp theo dõi các đặc điểm dự chung bật lớp sâu bọ kiến - Thảo luận nhóm, lựa chọn các đặc điểm chung - GV chốt lại đặc điểm chung - Đại diện nhóm phát triển, lớp bổ sung Kết luận: Cơ thể chia phần: đầu, ngực, bụng Phần đầu có đôi râu, ngực có đôi chân và đôi cánh - Hô hấp ống khí HĐ3: VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA SÂU BỌ III Vai trò thực tiễn sâu bọ - GV yêu cầu HS đọc thông tin và làm bài tập điền bảng trang 92 SGK - GV kẻ nhanh bảng 2, gọi HS lên điền - Để lớp sôi GV nên gọi nhiều HS tham gia làm bài tập - Ngoài vai trò trên, lớp sâu bọ còn có vai trò gì? - HS có thể nêu thêm:VD: + Làm môi trường: bọ + Làm hại các cây nông nghiệp @ Tích hợp: làm nào bảo vệ sâu bọ có lợi, hạn chế n tác hại - Làm nào diệt đc sâu bọ hại mà bảo vệ đc môi trường Kết luận: - Bằng kiến thức và hiểu biết mình để điền tên sâu bọ và đánh dấu vào ô trống vai trò thực tiễn bảng - HS lên điền trên bảng, lớp nhận xét, bổ sung - HS trả lời - HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức (53) Vai trò sâu bọ - Ích lợi - Tác hại: + Làm thuốc chữa bệnh + Là động vật trung gian truyền bệnh + Làm thực phẩm + Gây hại cho cây trồng + Thụ phấn cho cây trồng + Làm thức ăn cho động vật khác + Diệt các sâu bọ có hại + Làm môi trường Kiểm tra đánh giá Nêu đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ với lớp khác ngành chân khớp? Nêu biện pháp chống sâu bọ có hại an toàn cho môi trường? Dặn dò.- Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết”.Ôn tập ngành chân khớp Tìm hiểu tập tính sâu bọ Ngày soạn: 27 /11/2012 Ngày dạy: 1/12/2012 TIẾT 29: THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh quan sát, tìm hiểu phát số tập tính sâu bọ thể tìm kiếm, cất giữ thức ăn, cham sóc ,bảo vệ hệ sau Quan hệ bầy đàn quan hệ chúng với mồi kẻ thù - Ghi chép đặc điểm quan sát -Liên hệ tập tính với nội dung đã họcđể giải thích tập tính đó thích nghi cao sâu bọ với môi trường sống Kĩ Rèn kĩ quan sát , kĩ tóm tắt ghi chép nội dung đã xem Thái độ.Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn., thiên nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, tư liệu quan sát - Học sinh ôn lại kiến thức lớp sâu bọ.Kẻ phiếu học tập vào vở: Tên động Môi vật quan trường sát sống Các tập tính Tấn Tự vệ công Dự trữ Cộng thức ăn sinh Sống thành Chăm sóc xã hội hệ sau III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số: / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn sâu bọ Bài HĐ 1: GIỚI THIỆU Hoạt động thầy Hoạt động trò Chia nhóm thực hành: - GV: nêu yêu cầu bài thực hành: HS: Chú ý lắng nghe để thực + Theo dõi tìm hiểu da dạng và tập tính Chia nhóm, cử thư kí (54) sâu bọ - Kẻ sẵn phiếu học tập + Ghi chép các d/ biến tập tính sâu bọ + Có thái độ nghêm túc học - Giáo viên phân chia các nhóm thực hành HĐ 2: HỌC SINH QUAN SÁT Quan sát - Giáo viên cho HS xem băng hình, hình - Học sinh làm việc theo nhóm lớn theo ảnh quan sát ghi lại các đ2 quan sát dõi, quan sát đến đâu điền vào phiếu học nội dung bảng phiếu học tập tập đến đó - GV cho HS quan sát về: + Về giác quan + Về thần kinh + Về tập tính HĐ3: THẢO LUẬN NỘI DUNG QUAN SÁT ĐƯỢC Thảo luận nôi dung quan sát - HS dựa vào nội dung phiếu học tập, trao đổi nhóm, tìm câu trả lời - GV kẻ sẵn bảng gọi HS lên chữa bài - Đại diện nhóm lên ghi kết trên bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi, sửa chữa - Về lớp giáo viên dành thời gian để các nhóm thảo luận, hoàn thành phiếu học tập nhóm - Giáo viên cho HS thảo luận, trả lời các câu hỏi sau: + Kể tên sâu bọ quan sát + Kể tên các loại thức ăn và cách kiếm ăn đặc trưng loài + Nêu các cách tự vệ, công sâu bọ + Kể các tập tính sinh sản sâu bọ + Ngoài tập tính có phiếu học tập em còn phát thêm tập tính nào khác sâu bọ Nhận xét - đánh giá - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Dựa vào phiếu học tập, GV đánh giá kết học tập nhóm Tên động Môi Các tập tính Tấn Dự trữ Cộng Sống thành Chăm sóc vật quan trường Tự vệ công thức ăn sinh xã hội hệ sau sát sống Châu chấu Ong Bướm Kiến Bọ rùa Dế trũi Bọ xít Sâu ăn tạp Hướng dẫn học bài nhà (55) - Ôn lại toàn ngành chân khớp.- Kẻ bảng trang 96, 97 vào **************************** Ngày soạn:28/11/2012 Ngày dạy: /12/2012 TIẾT 30: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu đặc điểm chung ngành chân khớp - Nêu đa dạng chủng loại và MT sống ngành chân khớp - Nêu vai trò thực tiễn chân khớp Kĩ Rèn kĩ quan sát, phân tích tranh, hoạt động nhóm Thái độ Có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích Tích hợp: - Từ vai trò thực tiễn chân khớp -> Giáo dục học sinh bảo vệ chân khớp có lợi II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - HS kẻ sẵn bảng 1, 2, SGK trang 96, 97 vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ Bài mới: HS đọc thông tin SGK tìm hiểu ghi nhớ kt -> Trả lời ? Chân khớp sống môi trường nào ? Sự đa dạng số lượng thể nào HĐ1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG Mục tiêu: Thông qua hình vẽ và đặc điểm các đại diện ngành chân khớp, HS rút đặc điểm chung ngành HĐ GV HĐ HS I Đặc điểm chung: - GV yêu cầu HS quan sát hình 29 từ - HS làm việc độc lập với SGK đến SGK, đọc kĩ các đặc điểm - Thảo luận nhóm và đánh dấu vào hình và lựa chọn đặc điểm chung ô trống đặc điểm lựa chọn ngành chân khớp - Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm - GV chốt lại đáp án đúng đó là các khác nhận xét, bổ sung đặc điểm 1, 3, Kết luận: Đặc điểm chung: - Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với lột xác HĐ 2: SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP HĐ GV HĐ HS II Sự đa dạng chân khớp - GV yêu cầu HS hoàn thành bảng a Đa dạng cấu tạo và môi trường trang 96 SGK sống - GV kẻ bảng, gọi HS lên làm (nên gọi - HS vận dụng kiến thức ngành để nhiều HS để hoàn thành bảng) đánh dấu và điền vào bảng - GV chốt lại bảng chuẩn kiến thức - HS lên hoàn thành bảng, lớp nhận - GV cho HS thảo luận và hoàn thành xét, bổ sung (56) bảng trang 97 SGK b Đa dạng tập tính - GV kẻ sẵn bảng gọi HS lên điền bài - HS tiếp tục hoàn thành bảng Lưu ý tập số đại diện có thể có nhiều tập tính - GV chốt lại kiến thức đúng - vài HS hoàn thành bảng, các HS khác + Vì chân khớp đa dạng tập tính? nhận xét, bổ sung Kết luận: Môi trường sống Râu Số Cánh Các đôi Có Tên đại diện phần Số Nơi Không Không chân Nước Cạn thể lượng có ẩm có ngực 1- Giáp xác X 2 đôi X (tôm sông) 2Hình X X X nhện (nhện) 3- Sâu bọ X đôi X (châu chấu) - Nhờ thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác mà chân khớp đa dạng cấu tạo, môi trường sống và tập tính HĐ 3: VAI TRÒ THỰC TIỄN HĐ GV HĐ HS III.Vai trò thực tiễn - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã - HS dựa vào kiến thức ngành và học, liên hệ thực tế để hoàn thành bảng hiểu biết thân, lựa chọn trang 97 SGK đại diện có địa phương điền vào bảng - GV cho HS kể thêm các đại diện có địa phương mình - vài HS báo cáo kết - GV tiếp tục cho HS thảo luận - Nêu vai trò chân khớp tự - HS thảo luận nhóm, nêu nhiên và đời sống? lợi ích và tác hại chân khớp @ Tích hợp: + Tiêu diệt loài có hại, bảo vệ phát ? Qua phần vai trò chân khớp chúng triển loài có lợi ta cần làm gì để bảo vệ chúng? - GV chốt lại kiến thức Kết luận: Vai trò chân khớp - Ích lợi: - Tác hại: +Cung cấp thực phẩm cho người + Làm hại cây trồng + Là thức ăn động vật khác + Làm hại cho nông nghiệp + Làm thuốc chữa bệnh + Hại đồ gỗ, tàu thuyền… + Thụ phấn cho hoa + Là vật trung gian truyền bệnh + Làm môi trường + Kí sinh gây bệnh Củng cố Đặc điểm nào giúp chân khớp phân bố rộng rãi ? Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp ? Lớp nào ngành chân khớp có giá trị thực phẩm lớn ? Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị nhóm cá chép bình thuỷ tinh (57) CHƯƠNG VI NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG CÁC LỚP CÁ Ngày soạn: 1/12/2012 Ngày dạy: 4/12/2012 TIẾT 31 : THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CÁ CHÉP I MỤC TIÊU Kiến thức - HS thấy cấu tạo ngoài, hoạt động sống cá chép thông qua mẫu vật thực tế - Từ cấu tạo ngoài và hoạt động sống cá chép giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài cá thích nghi với đời sống nước - Nêu đặc điểm có xương sống thông qua cấu tạo hoạt động sống Kĩ Quan sát cá chép, hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích môn II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Một cá chép thả bình thuỷ tinh - HS: theo nhóm: cá chép thả bình thuỷ tinh + rong III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định: Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ- Đặc điểm chung và vai trò chân khớp? Bài : GV giới thiệu chung ngành động vật có xương sống Giới thiệu vị trí các lớp cá và giới hạn nội dung bài nghiên cứu đại diện các lớp đó là cá chép HĐ1: CHUẨN BỊ THỰC HÀNH HĐ GV GV: Kiểm tra mẫu vật học sinh mang đến Phân phối theo tổ cho đồng Chia nhóm hoạt động Nêu mục tiêu cần đạt tiết thực hành HĐ HS I Chuẩn bị HS trình bày mẫu vật - Chia nhóm hoạt động, bầu nhóm trưởng, thư kí - Theo dõi lắng nghe MT cần đạt tiết TH HĐ1: QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI CỦA CÁ CHÉP HS g/thích các đặc điểm cấu tạo ngoài cá chép t/ nghi với đời sống nước HĐ GV HĐ HS II Quan sát cấu tạo ngoài cá - GV yêu cầu HS qua sát mẫu vật trả lời chép các câu hỏi sau: Đời sống: - Cá chép sống đâu? HS quan sát ghi chép vào - GV yêu cầu HS quan sát cá chép + Sống hồ, ao, sông, suối (58) bơi nước - Cơ thể chia phần? - Hình dạng thể? - Số vây tên gọi loại vây?chức năng, vai trò vây? - Cho biết các đặc điểm cấu tạo ngoài cá chép thích nghi với đời sống bơi lội - GV theo dõi hướng dẫn hs quan sát - GV giải thích: tên gọi các loại vây liên quan đến vị trí vây Cấu tạo ngoài - HS quan sát các phận cấu tạo ngoài cá chép - HS quan sát thống ghi chép vào nội dung GV đề HĐ3: QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ CHÉP HĐ GV HĐ HS III Quan sát hoạt động GV y/c hs quan sát hoạt động cá chép HS quan sát kết hợp với kiến thức hiểu - Cá chép di chuyển nào? Những biết ngoài thực tế hoàn thành câu hỏi đặc điểm cấu tạo nào cá giúp chúng Gv đề vào di chuyển dễ dàng nước? - Thức ăn chúng là gì? - Màu sắc trên thể? Tại lại có màu vây? Theo em thì có ý nghĩa gì không? - Chúng sinh sản theo hình thức nào? HĐ4: VIẾT THU HOẠCH - Cho biết đặc điểm cấu tạo ngoài cá chép: - Hoạt động sống cá chép? - Cho biết đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bơi lặn? - Vẽ hình cá chép, các phận Củng cố - Yêu cầu HS nộp bài thu hoạch, chấm điểm số bài Hướng dẫn học bài nhà - Thu dọn vệ sinh lớp học - Về nhà tiếp tục tìm hiểu các loài cá - Học phần thu hoạch - Tìm hiểu cấu tạo cá chép ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày soạn:5/12/2012 Ngày dạy: 8/12/2012 TIẾT 32: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết vị trí, cấu tạo các hệ quan cá chép - Giải thích đặc điểm cấu tạo thích nghi với đời sống nước Kĩ - Rèn kĩ quan sát tranh - Kĩ hoạt động nhóm (59) Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích môn II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh cấu tạo xương cá chép - Mô hình não cá III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định: Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ Bài HĐ 1: CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG HS nắm đc CT và h/động quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá và bài tiết HĐ GV HĐ HS Hệ tiêu hoá - GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh hoàn - Các nhóm thảo luận và hoàn thành thành bài tập sau: bài tập - Đại diện nhóm hoàn thành các nhóm Các phận ống Chức khác nhận xét, bổ sung tiêu hóa + Thức ăn nghiền nát nhờ hàm, tác dụng enzim tiêu hoá Thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng ngấm qua thành ruột vào máu - GV cung cấp thêm TT tuyến tiêu hoá + Các chất cặn bã thải ngoài - Hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn ntn? qua hậu môn - Nêu chức hệ tiêu hoá? + Chức năng: biến đổi thức ăn thành - Yêu cầu HS rút vai trò bóng chất dinh dưỡng, thải cặn bã Tuần hoàn và hô hấp - HS dựa vào hiểu biết và trả lời - Cá hô hấp gì? - HS quan sát tranh, đọc kĩ chú thích - Hãy giải thích tượng: cá có cử động và xác định các phận hệ tuần há miệng liên tiếp kết hợp với cử động khép hoàn Chú ý vị trí tim và đường mở nắp mang? máu - Vì bể nuôi cá người thường thả - Thảo luận tìm các từ cần thiết điền rong cây thuỷ sinh? vào chỗ trống - GV yêu cầu HS qs sơ đồ hệ tuần hoàn - Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm - Hệ tuần hoàn gồm quan nào? khác nhận xét, bổ sung + Hoàn thành bài tập điền vào chỗ trống Từ cần điền: 1- tâm nhĩ; 2- tâm thất; 3động mạch chủ bụng; 4- các động mạch mang; 5- động mạch chủ lưng; Hệ bài tiết 6- mao mạch các quan; 7- tĩnh mạch; - HS nhớ lại kiến thức bài thực hành 8- tâm nhĩ và trả lời - Hệ bài tiết nằm đâu? có chức gì? Kết luận: Tiêu hoá: Hệ tiêu hoá có phân hoá - Cấu tạo: + Ống tiêu hoá: Miệng-> Hầu -> Thực quản -> Dạ dầy -> Ruột -> Hậu môn + Tuyến tiêu hoá: tuyến gan, tuyến mật, tuyến ruột (60) - Chức năng: Biến thức ăn thành chất dinh dưỡng, thải cặn bã Bóng thông với thực quản, giúp cá chìm nước 2.Tuần hoàn: Tim ngăn: tâm nhĩ và tâm thất - vòng tuần hoàn, máu nuôi thể là máu đỏ tươi Bài tiết: Hai dải thận màu đỏ, nằm sát sống lưng có tác dụng lọc từ máu các chất độc để thải ngoài HĐ 2: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN CỦA CÁ HS nắm cấu tạo, chức hệ thần kinh, não, giác quan cá HĐ GV HĐ HS 1.Hệ thần kinh: - Yêu cầu HS quan sát H 33.2; 33.3 SGK + Trung ương thần kinh: não, tuỷ sống và mô hình não, trả lời câu hỏi: + Dây thần kinh: từ trung ương thần - Hệ TK cá gồm phận nào? kinh đến các quan - Bộ não cá chia làm phần? Mỗi phần - Cấu tạo não cá: phần có chức nào? - Gọi HS lên bảng trình bày cấu tạo não Giác quan: cá trên mô hình + Mắt Mũi Cơ quan đường bên - Nêu vai trò các giác quan? - Vai trò - Vì thức ăn có mùi lại hấp dẫn cá? + Khứu giác phát triển Hệ thần kinh: - TW thần kinh: não, tuỷ sống - Dây thần kinh: từ TW thần kinh đến các quan - Cấu tạo não phần: + Não trước kém phát triển + Não trung gian + Não lớn là trung khu thị giác + Tiểu não phát triển là nơi phối hợp các cử /đ phức tạp + Hành tuỷ: điều khiển hoạt động nội quan Giác quan: + Mắt không có mí, nhìn gần + Mũi đánh tìm mồi + Cơ quan đường bên: nhận biết áp lực tốc độ dòng nước, vật cản Củng cố Nêu các quan bên cá thể thích nghi với đời sống nước? Làm bài tập số + Giải thích tượng thí nghiệm hình 33.4 trang 109 SGK + Đặt tên cho các thí nghiệm Hướng dẫn học bài nhà: Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm tranh, ảnh các loài cá (61) Ngày soạn: 9/12/2012 Ngày dạy: /12/2012 TIẾT 33 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ I MỤC TIÊU Kiến thức Nêu các đặc tính đa dạng của lớp cá qua các đại diện như: Cá nhám, cá đuối, lươn, cá bơn.Ý nghĩa thực tiễn cá tự nhiên và người - Trình bày đặc điểm chung cá Kĩ Rèn kĩ quan sát tranh, so sánh để rút kết luận Thái độ Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích môn Tích hợp: HS thấy đa dg, vai trò lớp cấ từ đó có ý thức p/triển, bảo vệ cá II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh ảnh số loài cá sống các điều kiện sống khác - Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK trang 111 III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: T/bày các đặc điểm cấu tạo cá thích nghi với đời sống Bài HĐ1: SỰ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG - Mục tiêu: HS thấy đa dạng cá số loài và môi trường sống (62) a Đa dạng thành phần loài - Yêu cầu HS đọc thông tin hoàn thành - Mỗi HS tự thu nhận thông tin hoàn bài tập sau: thành bài tập Dấu hiệu so Lớp cá Lớp cá - Các thành viên nhóm thảo luận thống đáp án sánh sụn xương - Đại diện nhóm lên bảng điền, các nhóm Nơi sống khác nhận xét, bổ sung Đặc điểm dễ phân biệt Đại diện - Thấy thích nghi với điều kiện sống khác nên cá có cấu tạo và hoạt động sống khác - Căn vào bảng, HS nêu đặc điểm - GV chốt lại đáp án đúng phân biệt lớp là : Bộ xương - GV tiếp tục cho thảo luận: - Đặc điểm để phân biệt lớp b Đa dạng môi trường sống - HS quan sát hình, đọc kĩ chú thích và cá sụn và lớp cá xương? - GV yêu cầu HS quan sát hình 34 (1-70 hoàn thành bảng và hoàn thành bảng SGK trang - HS điền bảng, lớp nhận xét, bổ sung - HS đối chiếu, sửa chữa sai sót có 111 - GV treo bảng phụ, gọi HS lên bảng chữa bài TT Đ/điểm mtg (ở tầng nc) Tầng mặt thường thiếu nơi ẩn náu Tầng và tầng đáy Trong các hang hốc Trên mặt đáy biển Đại diện Cá nhám Hình dáng Đặc điểm Đặc điểm vây Khả thân khúc đuôi chẵn chuyển Thon dài Khoẻ Bình thường Nhanh Cá vền, cá Tương đối Yếu chép ngắn Lươn Rất dài Rất yếu Bình thường Bình thường Không có Rất chậm Cá bơn, Dẹt, mỏng cá đuối To nhỏ Chậm Rất yếu di Kết luận: Cá gồm ->Lớp cá sụn: xương chất sụn -> Lớp cá xương: xương chất xương - Điều kiện sống khác đã ảnh hưởng đến cấu tạo và tập tính cá HĐ 2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ Mục tiêu: HS nắm các đặc điểm chung cá II Đặc điểm chung cá - Cho HS thảo luận đặc điểm cá về: - Cá nhân nhớ lại kiến thức bài trước, + Môi trường sống thảo luận nhóm + Cơ quan di chuyển - Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm + Hệ hô hấp khác nhận xét, bổ sung + Hệ tuần hoàn + Đặc điểm sinh sản - HS thông qua các câu trả lời và rút + Nhiệt độ thể đặc điểm chung cá - GV gọi HS đọc đặc điểm chung cá (63) Kết luận: Cá là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn nước, bơi vây, hô hấp mang Tim ngăn, vòng tuần hoàn, máu nuôi thể là máu đỏ tươi Thụ tinh ngoài Là động vật biến nhiệt HĐ3: VAI TRÒ CỦA CÁ Mục tiêu: HS nắm vai trò cá tự nhiên và đời sống III Vai trò cá - Cá có vai trò gì tự nhiên và đời - HS thu thập thông tin GSK và hiểu biết sống người? thân và trả lời + Mỗi vai trò HS lấy VD - HS trình bày các HS khác nhận xét, - GV số loài cá có thể gây ngộ độc cho bổ sung người như: cá nóc, mật cá trắm… - Ta phải bảo vệ, phát triển loài có @ Tích hợp: Để bảo vệ và phát triển lợi khai thác hợp lý không dùng pp lạc nguồn lợi cá ta cần phải làm gì? hậu để đánh bắt Kết luận: + Lợi ích: Cung cấp thực phẩm Nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa Giải trí, làm cảnh + Tác hại : Gây độc cho người Củng cố: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi Hướng dẫn học bài nhà: Học bài Đọc mục “Em có biết” - Ôn tập ĐVKXS đã học -> Giờ sau ôn tập Ngày soạn: 12 /12/2012 Ngày dạy: /12/2012 TIẾT 35/BÀI 30 ÔN TẬP KÌ I I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố lại kiến thức HS phần động vật không xương sống về: - Tính đa dạng động vật không xương sống - Sự thích nghi động vật không xương sống với môi trường - Các đặc điểm cấu tạo, lối sống các đại diện đặc trưng cho ngành - Ý nghĩa thực tiễn ĐVKXS tự nhiên và đời sống Kĩ - Rèn kĩ phân tích, tổng hợp kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích môn II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Bảng phụ ghi nội dung bảng và III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / 31 vắng Kiểm tra bài cũ: Kết hợp ôn tập Bài HĐ 1: TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - HS tự điền kiến thức đã học vào các hình - GV yêu cầu HS đọc đặc điểm các vẽ, tự điền vào bảng (64) đại diện, đối chiếu với hình vẽ bảng trang 99 SGK và làm bài tập: + Ghi tên ngành nhóm động vật + Ghi tên ngành vào chỗ trống + Ghi tên các đại diện + Ghi tên đại diện vào chỗ trống hình - Một vài HS viết kết quả, lớp nhận xét, bổ - GV gọi đại diện lên hoàn thành bảng sung - GV chốt đáp án đúng - HS vận dụng kiến thức để bổ sung: - Từ bảng GV yêu cầu HS: + Tên đại diện + Kể thêm các đại diện ngành + Đặc điểm cấu tạo + Bổ sung đặc điểm cấu tạo đặc - Các nhóm suy nghĩ thống câu trả trưng lớp động vật lời - GV yêu cầu HS nhận xét tính đa dạng động vật không xương sống Kết luận: - Động vật không xương sống đa dạng cấu tạo, lối sống mang đặc điểm đặc trưng ngành thích nghi với điều kiện sống HĐ2: SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - HS nghiên cứu kĩ bảng vận dụng kiến - GV hướng dẫn HS làm bài tập: thức đã học, hoàn thành bảng + Chọn bảng hàng dọc (ngành) loài - Một vài HS lên hoàn thành theo hàng + Tiếp tục hoàn thành các cột 3, 4, 5, ngang đại diện, lớp nhận xét, bổ - GV gọi HS hoàn thành bảng sung - GV lưu ý HS có thể lựa chọn các đại diện khác nhau, GV chữa hết các kết HS STT Tên động vật Môi sống trường Sự thích nghi Kiểu dinh Kiểu dưỡng chuyển di Kiểu hô hấp Trùng giày HĐ 3: TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - HS lựa chọn tên các loài động vật ghi - Yêu cầu HS đọc thông tin bảng và ghi vào bảng tên loài vào ô trống thích hợp - HS lên điền, lớp nhận xét, bổ sung - GV gọi HS lên điền bảng - Một số HS bổ sung thêm - GV bổ sung thêm các ý nghĩa thực tiễn khác - GV chốt lại bảng kiến thức chuẩn Tầm quan trọng - Làm thực phẩm - Có giá trị xuất - Được chăn nuôi - Có giá trị chữa bệnh Tên loài - Tôm, cua, sò, trai, ốc, mực… - Tôm, cua, mực… - Tôm, sò, cua… - Ong mật… (65) - Làm hại thể động vật và người - Sán lá gan, giun đũa… - Làm hại thực vật - Châu chấu, ốc sên… - Làm đồ trang trí - San hô, ốc… Củng cố: Tóm tắt kiền thức đã học ĐVKXS - Tác hại trùng kiết li, sốt rét và biện pháp phòng trừ - Cấu tạo thuỷ tức, hình thức sinh sản thuỷ tức - phân biệt giun tròn, giun dẹp - vòng đời sán lá gan - Đặc điểm chung thân mềm - Tập tính sâu bọ - Cấu tạo tôm Hướng dẫn học bài nhà - Ôn tập toàn phần động vật không xương, chuẩn bị giấy sau kiểm tra học kỳ I _ Ngày soạn: 12/12/2012 Ngày dạy: /12/2012 TIẾT 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố lại nội dung các đặc điểm, cấu tạo, lối sống các đại diện các ngành đã học Kĩ năng: Có kĩ làm bài kiểm tra Thái độ: Có thái độ nghiêm túc thi cử II PHƯƠNG TIỆN- GV:đề bài đã chuẩn bị sẵn HS:chuẩn bị theo nội dung đã ôn III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số Kiểm tra bài cũ Bài mới(Trường đề chung) MA TRÂN MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Tên Chủ đề (nội dung, Nhận biết Thông hiểu chương…) Nêu tác hại Ngành trùng kiết lị và ĐVNS biện pháp phòng 05 tiết tránh 20% = đ 100% = điểm 2.Ngành ruột Nhận biết các hình khoang thức sinh sản 03 tiết thuỷ tức 10% = 1đ 50% = 0,5 điểm Các ngành Trình bày vòng giun(07 t) đờicủasán lá gan 25% = 2,5 đ 80% = điểm 4.Ngành thân Nêu đặc điểm mềm chung ngành 0,4tiết thân mềm 15% =1,5đ 100% =1,5đ Vận dụng Cấp độ thấp Phân biệt sứa và thuỷ tức 50% = 0,5 đ Phân biệt giun trònvớigiundẹp 20% = 0,5 đ Cấp độ cao (66) Ngành chân khớp 0,8 tiết 30% =3đ câu 10 đ (100%) 2câu= 40 % Trình bày Cấu tạo ngoài và hoạt động sống tôm 66% =2đ 4đ câu= 4đ câu = 1đ 40 % 10 % Giải thích cskh củaviệc bắt sâu bọ ánhđèn 34% =1đ 1câu= 1đ 10% (67) ĐỀ BÀI I TNKQ (3điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Các hình thức sinh sản thuỷ tức: A Mọc chồi B Hữu tính C Tái sinh D Cả A,B,C đúng Câu 2: Thuỷ tức giống sứa: A Đối sứng toả tròn B Đối sứng toả tròn C Bơi lội tự D Cả A,B đúng Câu 3: Giun tròn khác giun dẹp: A Cơ thể đa bào B Sống kí sinh C Có hậu môn D Ấu trùng phát triển qua nhiều vật chủ trung gian Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: ( di chuyển, phân đốt, vỏ tiêu giảm, phân hoá, khoang áo, đơn giản,túi mực) Đặc điểm chung ngành thân mềm là: Thân mềm, không có vỏ đá vôi, có hệ tiêu hoá ., quan di chuyển (68) thường Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên quan phát triển II TỰ LUẬN ( 7điểm) Câu (2đ) Nêu tác hại trùng kiết lỵ và biện pháp phòng tránh ? Câu (2đ)Trình bày vòng đời sán lá gan Câu (2 đ) Trình bày cấu tạo ngoài và hoạt động sống tôm ? Câu (1đ) Giải thích sở khoa học việc bắt sâu bọ ánh đèn ? HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Các ý câu Điểm TN 1.5đ 1D, 2D, 3C ( ý đúng 0,5điểm) Phân đốt; khoang áo; phân hoá; đơn giản; vỏ tiêu giảm; 1,5đ (3đ) di chuyển ( ý đúng 0,25điểm) TL 1đ Tác hại trùng kiết lị: 1(2đ) - Gây các vết loét thành ruột (chúng ăn hồng cầu) gây chảy máu Sinh sản nhanh nên làm người bệnh ngoài liên tục, dẫn đến suy kiệt sức khỏe.Nếu không chữa chạy kịp thời dẫn đến tử vong Biện pháp phòng tránh: + Ăn uống hợp vệ sinh: Ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiu 1đ + Vệ sinh cá nhân, rửa tay trước ăn + Vệ sinh môi trường Vòng đời sán lá gan: 2đ    (2đ) Trứng Ấu trùng lông ấu trùng ốc Ấu trùng có đuôi     Sán lá gan trâu bò Trâu bò ăn phải Tạo kén,bám vào cây 3.(2đ) * Cấu tạo ngoài: Cơ thể chia phần đầu ngực, bụng 1,5đ + Phần đầu ngưc: gồm đôi mắt kép, đôi râu, các chân hàm, đôi chân ngực, đôi càng + Phần bụng: đôi chân bụng, lái + Có lớp vỏ cứng bao bọc phía ngoài thể 0,5đ * Hoạt động sống: Tôm di chuyển cách, bơi, bò, nhảy Kiếm ăn đêm, ăn tạp Tôm cái ôm trứng 4(1đ) - Do sâu bọ có hệ thần kinh, giác quan phát triển 0,5đ - Do số loài sâu bọ có tập tính hướng sáng vì nhìn thấy có 0,5đ ánh sáng chúng liền bay tới nhờ mà sâu bọ có hại bị diệt trừ IV CỦNG CỐ- GV nhận xét kiểm tra V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Chuẩn bị nội dung bài - Kết bài kiểm tra: Tổng Giỏi Khá Tb Yếu số Số lg Tỷ lệ Số lg Tỷ lệ Số lg Tỷ lệ Số lg Tỷ lệ 36 Nhận xét- Đánh giá: (69) _ Ngày soạn: 15/12/2012 Ngày dạy: 21/12/2012 Tuần 18/Tiết 36 BÀI 32 THỰC HÀNH MỔ CÁ I MỤC TIÊU Kiến thức - HS xác định vị trí và nêu rõ vai trò số quan cá trên mẫu mổ Kĩ - Rèn kĩ mổ trên động vật có xương sống - Rèn kĩ trình bày mẫu mổ Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Mẫu cá chép Bộ đồ mổ, khay mổ, đinh ghim Tranh phóng to hình 32.1 và 32.3 SGK Mô hình não cá mẫu não mổ sẵn - HS: + cá chép (cá giếc) + Khăn lau, xà phòng III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: Sĩ số / 36 vắng Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Bài HĐ 1: TỔ CHỨC THỰC HÀNH Chuẩn bị - GV phân chia nhóm thực hành - HS chia nhóm thực hành - Kiểm tra chuẩn bị các nhóm - Chuẩn bị dụng cụ, cá chép - Nêu yêu cầu tiết thực hành (như SGK) - Lắng nghe yêu cầu tiết thực hành HĐ 2: TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH Thực hành - GV trình bày kĩ thuật giải phẫu (như a Cách mổ: SGK trang 106) chú ý vị trí đường cắt để - Quan sát giáo viên mổ mẫu nhìn rõ nội quan cá) - Biểu diễn thao tác mổ (dựa vào hình 32.1 SGK) - Sau mổ cho HS quan sát vị trí tự nhiên các nội quan chưa gỡ b Q/sát cấu tạo trên mẫu mổ - Hướng dẫn HS xác định vị trí các nội - Quan sát: quan + Hệ tiêu hoá - Gỡ nội quan để quan sát rõ các quan + Tim, gan,mật (như SGK) + Các lá mang - Quan sát mẫu não cá và nhận xét màu + Bóng sắc và các đặc điểm khác + Thân (70) - GV quan sát việc thực sai sót HS xác định tên và vai trò quan + Não c Thực hành - HS thực hành theo nhóm 4-6 người - Mỗi nhóm cử ra: + Nhóm trưởng: điều hành chung + Thư kí: ghi chép kết quan sát - Các nhóm thực hành theo hướng dẫn GV: + Mổ cá: lưu ý nâng mũi kéo để tránh cắt phải các quan bên + Quan sát cấu tạo trong: quan sát đến đâu ghi chép đến đó - Sau quan sát các nhóm trao đổi, nêu nhận xét vị trí và vai trò quan, điền bảng SGK trang 107 d.Tổng kết + Trao đổi nhóm nhận xét vị trí, vai trò các quan + Điền vào bảng kết quan sát quan + Kết bảng đó là tường trình bài thực hành Điền vào bảng các nội quan cá - GV nhận xét mẫu mổ: mổ đúng, nội quan gỡ không bị nát, trình bày đẹp - Nêu sai sót nhóm cụ thể - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập các nhóm - Cho các nhóm thu dọn vệ sinh - Kết bảng phải điền là kết tường trình - GV đánh giá điểm cho số nhóm - GV thông báo đáp án chuẩn, các nhóm đối chiếu, sửa chữa sai sót Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí và vai trò Nằm xương nắp mang phần đầu gồm các lá mang - Mang (hệ hô hấp) gần các xương cung mang – có vai trò trao đổi khí Nằm phía trước khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để - Tim (hệ tuần hoàn) đẩy máu vào động mạch – giúp cho tuần hoàn máu - Hệ tiêu hoá (thực Phân hoá rõ rệt thành thực quản, dạy dày, ruột, có gan tiết quản, dày, ruột, mật giúp cho tiêu hoá thức ăn gan) Trong khoang thân, sát cột sống, giúp cá chìm dễ dàng - Bóng nước Hai dải, sát cột sống Lọc từ máu các chất không cần thiết để - Thận (hệ bài tiết) thải ngoài - Tuyến sinh dục (hệ Trong khoang thân, cá đực là dải tinh hoàn, cá cái là sinh sản) buồng trứng phát triển mùa sinh sản Não nằm hộp sọ, ngoài còn tuỷ sống nằm các - Não (hệ thần kinh) cung đốt sống, điều khiển, điều hoà hoạt động cá Kiểm tra - đánh giá - GV đánh giá việc học HS Cho HS trình bày các nội dung đã quan sát Hướng dẫn học bài nhà - Ôn tập chuẩn bị KT HÕt häc kú _ _ (71) Ngày soạn: /12/2011 Ngày dạy: 7a: /12/2011 7b: /12/2011 Tiết 35/BÀI 30: ÔN TẬP KÌ I I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố lại kiến thức HS phần động vật không xương sống về: - Tính đa dạng động vật không xương sống - Sự thích nghi động vật không xương sống với môi trường (72) - Các đặc điểm cấu tạo, lối sống các đại diện đặc trưng cho ngành - Ý nghĩa thực tiễn ĐVKXS tự nhiên và đời sống Kĩ - Rèn kĩ phân tích, tổng hợp kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích môn II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Bảng phụ ghi nội dung bảng và III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức:Sĩ số 7a 7b Kiểm tra bài cũ Bài HĐ 1: TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - GV yêu cầu HS đọc đặc điểm các - HS tự điền kiến thức đã học vào các hình đại diện, đối chiếu với hình vẽ bảng vẽ, tự điền vào bảng trang 99 SGK và làm bài tập: + Ghi tên ngành vào chỗ trống + Ghi tên ngành nhóm động vật + Ghi tên đại diện vào chỗ trống + Ghi tên các đại diện hình - GV gọi đại diện lên hoàn thành bảng - Một vài HS viết kết quả, lớp nhận xét, bổ - GV chốt đáp án đúng sung - Từ bảng GV yêu cầu HS: - HS vận dụng kiến thức để bổ sung: + Kể thêm các đại diện ngành + Tên đại diện + Bổ sung đặc điểm cấu tạo đặc + Đặc điểm cấu tạo trưng lớp động vật - Các nhóm suy nghĩ thống câu trả - GV yêu cầu HS nhận xét tính đa dạng lời động vật không xương sống Kết luận: - Động vật không xương sống đa dạng cấu tạo, lối sống mang đặc điểm đặc trưng ngành thích nghi với điều kiện sống HĐ2: SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - GV hướng dẫn HS làm bài tập: + Chọn bảng hàng dọc (ngành) loài + Tiếp tục hoàn thành các cột 3, 4, 5, - GV gọi HS hoàn thành bảng - GV lưu ý HS có thể lựa chọn các đại diện khác nhau, GV chữa hết các kết HS STT Tên động vật Môi sống trường - HS nghiên cứu kĩ bảng vận dụng kiến thức đã học, hoàn thành bảng - Một vài HS lên hoàn thành theo hàng ngang đại diện, lớp nhận xét, bổ sung Sự thích nghi Kiểu dinh Kiểu dưỡng chuyển di Kiểu hô hấp (73) Trùng giày HĐ 3: TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - Yêu cầu HS đọc thông tin bảng và ghi tên loài vào ô trống thích hợp - GV gọi HS lên điền bảng - GV bổ sung thêm các ý nghĩa thực tiễn khác - GV chốt lại bảng kiến thức chuẩn - HS lựa chọn tên các loài động vật ghi vào bảng - HS lên điền, lớp nhận xét, bổ sung - Một số HS bổ sung thêm Tầm quan trọng Tên loài - Làm thực phẩm - Tôm, cua, sò, trai, ốc, mực… - Có giá trị xuất - Tôm, cua, mực… - Được chăn nuôi - Tôm, sò, cua… - Có giá trị chữa bệnh - Ong mật… - Làm hại thể động vật và người - Sán lá gan, giun đũa… - Làm hại thực vật - Châu chấu, ốc sên… - Làm đồ trang trí - San hô, ốc… Củng cố - Kiểm tra việc thực hs Hướng dẫn học bài nhà - Ôn tập toàn phần động vật không xương Ngày soạn: 06 /12/2011 Ngày dạy:7ab; /12/2011 Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố lại nội dung các đặc điểm, cấu tạo, lối sống các đại diện các ngành đã học Kĩ năng: Có kĩ làm bài kiểm tra Thái độ: Có thái độ nghiêm túc thi cử II PHƯƠNG TIỆN - GV: đề bài đã chuẩn bị sẵn - HS: Sự chuẩn bị theo nội dung đã ôn tập III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Sĩ số 7a 7b Kiểm tra bài cũ Bài ĐỀ BÀI: ( Trường đề chung) IV CỦNG CỐ - GV nhận xét kiểm tra V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (74) - HS học bài - Ôn tập lại các phần đã học - Chuẩn bị nội dung bài - Kết bài kiểm tra: Lớp Giỏi Khá Tb Y Kém 7a 7b ĐỀ BÀI I Trắc nghiệm * Hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng nhất: Trứng giun kim có thể xâm nhập vào thể người qua: A Thức ăn B Nước uống C Tay bẩn D Cả A,B,C đúng Đặc điểm chung ngành giun đốt: A Cơ thể phân đốt có thể xoang B Có đầy đủ các hệ quan thể C Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ D Cả A,B,C đúng Vì mực xếp cùng ốc sên: A Thân mềm không phân đốt B Có vỏ đá vôi, khoang áo C Hệ tiêu hoá phân hoá có quan di chuyển D Cả A,B,C đúng Vỏ bọc thể tôm cáu tạo chất A Kitin B Đá vôi C Kitin có tẩm caxi D Cuticun Điều không đúng nói động vật chân khớp A Cơ thể không có vỏ kitin B Sống nhiều môi trường khác C.Ấu trùng phải qua biến thái để trưởng thành D Có hệ thần kinh chuỗi hạch Đặc điểm chấu chấu khác nhện: A Cơ thể chia phần: Đầu, ngực, bụng B Cơ thể phân đốt C Phần phụ phân đốt D Sống cạn B PHẦN TỰ LUẬN: Đặc điểm cấu tạo nào giun đũa khác với sán lá gan? Em hãy cho biết đặc điểm chung ngành chân khớp? Trong số lớp chân khớp đã học ( giáp xác, hình nhện, sâu bọ) lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ Trình bày cấu tạo ngoài cá chép thích nghi với đời sống nước? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2009 – 2010 Câu Đáp án Điểm D 0,5đ D 0,5đ D 0,5đ C 0,5đ A 0,5đ A 0,5đ Đặc điểm giun đũa khác sán lá gan: + Khác hình dạng thể: Tròn, dài, thuôn hai đầu + Các đặc điểm khác: Cơ thể phân tính, chưa có khoang thể chính thức, sinh sản và phát triển không qua vật chủ trung gian - Đặc điểm chung chân khớp: + Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với + Có vỏ kitin che chở bên ngoài và là chỗ bám cho (75) + Sự tăng trưởng và phát triển gắn liền với lột xác - Trong lớp chân lhớp đã học thì lớp giáp xác có giá trị thực phẩm lớn VD: Tôm hùm, tôm sú, tôm càng xanh Cua, giạm, cua nhện - Đặc điểm cấu tạo ngoài cá chép thích nghi với đời sống nước: + Thân dài hình thoi đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân để giảm sức cản nước + Mắt không có mi, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước để mắt không bị khô + Vảy có da da có tuyến chất nhày đẻ giảm ma sát da cá với môi trường nước + Sự xếp vảy cá trên thân ngói lợp giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang + Vây có tia vây đợc căng da mỏng, khớp động với thân có vai trò bơi trèo + Màu sắc thể: Lưng sẫm bụng sáng tác dụng tránh phát kẻ thù IV CỦNG CỐ: - GV nhận xét kiểm tra V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - HS học bài- Ôn tập lại các phần đã học- Chuẩn bị nội dung bài (76)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh 7 2 cot co giam tai co BVMT, Sinh 7 2 cot co giam tai co BVMT