0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực pidu, duroc và sinh trưởng của con lai đến 60 ngày tại trại lợn giống sơn đồng

81 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHUẤT THANH LONG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤTSINH SẢNCỦA TỔ HỢPLAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE×YORKSHIRE) PHỐI VỚIĐỰCPIDU, DUROCVÀ SINHTRƯỞNG CỦA CON LAI ĐẾN 60 NGÀY TẠI TRẠI LỢN GIỐNG SƠNĐỒNG CÔNGTY CỔ PHẦN GIỐNGVẬT NUÔI HÀ NỘI Chuyên ngành : Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Xuân Hảo NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Khuất Thanh Long i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, tơi cịn nhận quan tâm giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phan Xuân Hảo người hướng dẫn khoa học giúp đỡ nhiệt tình suốt trình thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo cán phịng Chăn ni - Sở Nơng nghiệp Phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội, phịng Kinh tế UBND huyện Phúc Thọ tận tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo môn Di truyền-Giống vật nuôi - Khoa Chăn nuôi giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến q báu q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Trại lợn giống Sơn Đồng - Công ty cổ phần giống vật nuôi Hà Nội hợp tác giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, giúp đỡ động viên tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Khuất Thanh Long ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ viii Danh mục chữ viết tắt vi Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Tính trạng số lượng 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tính trạng số lượng 2.1.3 Bản chất di truyền ưu lai 2.1.4 Ưu lai chăn nuôi lợn 2.2 Cơ sở sinh lý sinh sản 2.2.1 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn 2.3 Năng suất sinh sản lợn nái yếu tố ảnh hưởng 11 2.3.1 Năng suất sinh sản lợn nái 11 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới suất sinh sản 14 2.4 Cơ sở sinh lý sinh trưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng 16 2.4.1 Cơ sở sinh lý sinh trưởng 16 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả sinh trưởng 18 2.5 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 22 2.5.1 Tình hình nghiên cứu nước 22 2.5.2 Tình hình nghiên cứu giới 23 iii Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung tiêu nghiên cứu 26 3.3.1 Xác định suất sinh sản theo tổ hợp lai 26 3.3.2 Xác định tiêu tốn TA/kg lợn cai sữa 27 3.3.3 Xác định tiêu sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lợn từ cai sữa đến 60 ngày tuổi 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Theo dõi suất sinh sản tổ hợp lai 27 3.4.2 Xác định tiêu tốn TA/kg lợn cai sữa 28 3.4.3 Xác định tăng KL TTTA lợn từ cai sữa đến 60 ngày tuổi 28 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 28 Phần Kết thảo luận 29 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái lai F 1(L Y) phối với đực Duroc đực PiDu 29 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái f1(lxy) phối với lợn đực pidu duroc qua lứa đẻ 38 4.2.1 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực PiDu Duroc lứa đẻ 38 4.2.2 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực PiDu Duroc lứa đẻ hai 41 4.2.3 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực PiDu Duroc lứa đẻ ba 43 4.2.4 Năng suất sinh sản lượn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc lứa đẻ tư 45 4.2.5 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc lứa đẻ năm 47 4.2.6 Năng suất sinh sản lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc lứa đẻ sáu 49 4.3 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất kg lợn cai sữa 54 iv 4.4 Sinh trưởng lợn từ cai sữa đến 60 ngày tuổi hai tổ hợp lai DurocxF1(LxY) (PiDu)xF1 (LxY) 56 Phần Kết luận kiến nghị 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Cs Cai sữa cs cộng CTV Cộng tác viên Du Giống lợn Duroc KL Khối lượng L Giống lợn Landrace LxY Lợn lai Landrace Yorkshire Pi Giống lợn Pietrain PiDu Lợn lai Pietrain Duroc SS Sơ sinh TĂ Thức ăn TTTĂ Tiêu tốn thức ăn Y Giống lợn Yorkshire vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(L Y) phối với đực PiDu Duroc 30 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 39 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 42 Bảng 4.4 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 44 Bảng 4.5 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 46 Bảng 4.6 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 48 Bảng 4.7 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc PiDu Bảng 4.8 Bảng 4.9 lứa đẻ 50 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa 55 Sinh trưởng tiêu tốn thức ăn từ cai sữa đến 60 ngày 57 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Số đẻ ra, số đẻ cịn sống, số để ni số cai sữa lợn nái F1 (L Y) phối với đực PiDu Duroc 36 Biểu đồ 4.2 Số đẻ ra/ổ lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc qua lứa đẻ 51 Biểu đồ 4.3 Số đẻ sống/ổ lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc qua lứa đẻ 52 Biểu đồ 4.4 Số cai sữa/ổ lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc qua lứa đẻ 53 Biểu đồ 4.5 Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc qua lứa đẻ 54 Biểu đồ 4.6 Khả tiêu tốn thức ăn cho lợn cai sữa 56 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Khuất Thanh Long Tên Luận văn: “Đánh giá suất sinh sản tổ hợp lai gữa lợn nái F1(Landrace×Yorkshire) phối với đực PiDu, Duroc sinh trưởng lai đến 60 ngày trại lợn giống Sơn Đồng - Công ty cổ phần giống vật nuôi Hà Nội” Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá khả sinh sản số tổ hợp lai sử dụng trại chăn nuôi lợn giống Sơn Đồng - Công ty cổ phần giống vật nuôi Hà Nội - Đánh giá khả sinh trưởng lai đến 60 ngày tuổi Phương pháp nghiên cứu Nội dung tiêu nghiên cứu Xác định suất sinh sản theo tổ hợp lai, tiêu tốn TA/kg lợn cai sữa, sinh trưởng tiêu tốn thức ăn lợn từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Phương pháp nghiên cứu Theo dõi thu thập tiêu suất sinh sản tổ hợp lai, phân lô nuôi theo dõi TTTA sinh trưởng đến 60 ngày Phương pháp xử lý số liệu Số liệu xử lý phần mềm SAS 9.0 theo phương pháp thống kê sinh học Các tham số tự tính tốn gồm: Dung lượng mẫu (n), giá trị trung bình ( ), sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số biến động Cv (%) sai khác (P) XKết kết luận - Năng suất sinh sản lợn nái F1(LY) phối với đực PiDu đực Duroc đạt cao, cụ thể: + Tuổi đẻ lứa đầu tổ hợp 356,80 357,08 ngày; + Số đẻ sống/ổ 11,83 11,16 con; + Số cai sữa/ổ 11,14 10,80 con; + Khối lượng cai sữa/con tổ hợp lai PiDu x F1(LY) Duroc x F1(LY) 6,60 6,63(kg) ix - Khối lượng cai sữa/ổ * Khối lượng cai sữa/ổ tổ hợp lai PiDu x F 1(LxY) Duroc x F1(LxY) từ lứa đến lứa cho thấy: Khối lượng cai sữa/ổ tổ hợp lai Duroc x F 1(LxY) qua lứa đẻ có ổn định đồng từ lứa đến lứa thấp lứa Đối với tổ hợp lai PiDux F 1(LxY) chưa có đồng lứa minh họa qua biểu đồ 4.5 Biểu đồ 4.5 Khối lượng cai sữa/ổ lợn nái F1(LxY) phối với đực PiDu Duroc qua lứa đẻ 4.3 TIÊU TỐN THỨC ĂN ĐỂ SẢN XUẤT RA KG LỢN CAI SỮA Chi phí thức ăn phần chi phí lớn ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng.Bởi hiệu sử dụng thức ăn có vai trị lớn chăn ni lợn tiêu quan trọng đánh giá trình chuyển hóa thức ăn vào thể, chất lượng thức ăn chế độ dinh dưỡng Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa trình bày bảng 4.8 Kết bảng 4.8 cho thấy, tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa tổ hợp lai PiDuxF1(LxY) 6,03 kg; tổ hợp lai DurocxF 1(LxY) 5,97 kg Như tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa tổ hợp lai PiDuxF 1(LxY) thấp so với tổ hợp lai DurocxF1(LxY) Tuy nhiên sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P> 0,05) Sự khác tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa theo hai công thức phối giống khác thể biểu đồ 4.6 54 Bảng 4.8 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa Chỉ tiêu Số đẻ ra/ổ (con) Số để nuôi/ổ (con) Khối lượng sơ sinh/con (kg) Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) Số cai sữa/ổ (con) Khối lượng cai sữa/con (kg) Khối lượng cai sữa/ổ(kg) Thời gian chờ phối (ngày) Thời gian cai sữa (ngày) Thức ăn cho lợn tập ăn (kg) Thức ăn cho lợn nái chờ phối (kg) Thức ăn cho lợn nái mang thai (kg) Thức ăn cho lợn mẹ nuôi (kg) Thức ăn cho lợn theo mẹ (kg) Tổng thức ăn cho lợn cai sữa/ổ (kg) Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa (kg) Ghi chú: Các giá trị hàng có chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (P0,05) Đối với tiêu tăng trọng sau cai sữa nhiều thông báo nước cho thấy: tăng khối lượng từ 28-63 ngày tuổi lợn Large White Landrace Landrace Duroc 298 g 340 g (Heyer et al., 2005); từ 27 - 67 ngày tuổi lợn lai [(Large White Pietrain) (Large White Landrace)] 481,50 g (Gondreta et al., 2005); từ 28 - 70 ngày tuổi lợn Landrace F (LY) Anh 508,0 g (O’Connell et al., 2005); từ 18 - 53 ngày tuổi lợn lai Duroc F1(LY) 467 - 483 g (Zhao et al., 2007); từ 21 - 60 ngày tuổi tổ hợp lai Duroc F1 (LY), Duroc F1(YL), L19 F1(LY), L19 F1(YL) là: 413,80; 407,29; 422,34 383,77g (Phan Văn Hùng, 2007) Như vậy, kết theo dõi nằm khoảng biến động so với thơng báo trước Tuy nhiên khác tiêu nghiên cứu phụ thuộc vào tuổi cai sữa thời gian nuôi sau cai sữa 58 - Tiêu tốn thức ăn Mức độ tiêu tốn thức ăn thể qua bảng 4.9 lai PiDu x F1(LxY) 1,17kg lai Duroc x F 1(LxY) 1,10 kg Kết theo dõi cho thấy tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng từ cai sữa đến 60 ngày hai tổ hợp khơng có ý nghĩa thống kê (P>0,05) So sánh với tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng giai đoạn sau cai sữa lợn lai giống Duroc x F1 (LY) từ 18-53 ngày tuổi 1,64 – 1,69kg (Zhao et al., 2007), Pietrain x F1 (LY) giai đoạn từ 7,9 – 27,7 kg 1,70-1,82 kg thức ăn (Laitat et al., 2004) cho thấy tiêu tốn thức ăn theo dõi thấp Qua tiêu TTTĂ/kg tăng trọng, nhận thấy theo dõi có tham gia lợn đực PiDu tính trạng TTTĂ/kg tăng trọng lai cải thiện so với tổ hợp lai có đực Duroc tham gia Điều phù hợp với mức tăng khối lượng đạt tổ hợp lai theo dõi tăng trưởng có vượt trội tiêu lai PiDu x F 1(LxY) so với lai Duroc x F1 (LxY) Như vậy, để khai thác có hiệu cần phải sử dụng tổ hợp lai giống ngoại chúng có mức độ TTTĂ/kg thấp, mang lại hiệu kinh tế cao điều kiện chăn nuôi Việt Nam 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trên sở kết thu theo dõi này, xin đưa số kết luận sau: - Năng suất sinh sản lợn nái F 1(LY) phối với đực PiDu đực Duroc đạt cao cụ thể: + Tuổi đẻ lứa đầu tổ hợp 356,80 357,08 ngày + Số đẻ sống/ổ 11,83 11,16 + Số cai sữa/ổ 11,14 10,80 + Khối lượng cai sữa/con tổ hợp lai PiDu x F 1(LY) Duroc x F1(LY) 6,60 6,63(kg) - Năng suất sinh sản nái lai F1(LxY) phối với đực PiDu, Duroc tăng dần từ lứa đẻ đến lứa đẻ có giảm dần từ lứa đẻ - Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa lai hai tổ hợp lai chênh lệch không nhiều: Duroc x F1(LY) 6,03kg; PiDu x F1(LY) 5,97 kg - Khả tăng khối lượng/g/con/ngày tổ hợp lai PiDu x F 1(LY) tương đương so với tổ hợp lai Duroc x F (LxY) Cụ thể tăng khối lượng/ngày công thức PiDu x F1(LY) 280,56g với mức tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng 1,10kg thức ăn; tăng khối lượng/ngày công thức Duroc F 1(LY) 277,39g với mức tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng 1,17kg thức ăn 5.2 KIẾN NGHỊ - Mở rộng sử dụng tổ hợp lai giống, giống DurocxF1(LY), PiDuxF1(LY) để tạo lai nuôi thịt - Cho phép sử dụng kết làm tài liệu tham khảo giúp cho việc xây dưng kế hoạch phát triển chăn nuôi lợn lai ngoại 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp & PTNT (2015) Báo cáo kết thực kế hoạch sơ tình hình nơng nghiệp năm 2015 Chính phủ Việt Nam (2000) Nghị số 03/2000/NQ- CP ngày 02/02/2000 Driox M (1994) Di truyền lợn Pháp, France Porc ACTIM với cộng tác Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Đặng Vũ Bình (1999a) Một số giải pháp cơng nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng thịt hướng nạc Báo cáo đề tài cấp Bộ mã số B96.32.07 TĐ, Hà Nội Đặng Vũ Bình (1999b), Phân tích số nhân tố ảnh hưởng tới tính trạng suất sinh sản lứa đẻ lợn nái ngoại Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa Chăn nuôi- Thú y (1996-1998) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 5- Đặng Vũ Bình (2002) Di truyền số lượng chọn giống vật ni, Giáo trình sau đại học Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Đinh Văn Chỉnh, Phan Xuân Hảo Đỗ Văn Chung (2001), đánh giá khả sinh sản lợn nái Y L nuôi Trung tâm Giống vật nuôi Phú Lãm – Hà Tây, Kết nghiên cứu KHKT Khoa CNTY (1999 – 2001), Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đinh Văn Chỉnh (2006) Nhân giống lợn, Giáo trình sau Đại học, Trường Đại học Nơng Nghiệp I, Hà Nội Đồn Văn Soạn Đặng Vũ Bình (2011) Khả sinh sản tổ hợp lai nái lai F (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) với đực Duroc L19 Tạp chí Khoa học Phát triển 9(4) tr 614-621 10 Nguyễn Thanh Sơn Phạm Văn Duy (2006) Quản lý lợn hậu bị phối giống nhằm tối ưu hoá tỷ lệ đẻ, số sơ sinh tuổi thọ lợn nái Tổng hợp từ tài liệu Gorden F.Jones Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Westem, Kentucky, Bowling Green, K.Y, USA, Bản tin chăn nuôi Việt Nam, số 2/2006 Cục Chăn nuôi, Hà Nội 11 Nguyễn Thiện (2002) Kết nghiên cứu phát triển lợn lai có suất chất lượng cao Việt Nam Viện Chăn Nuôi 50 năm xây dựng phát triển 1952-2002 Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội tr 8191 12 Nguyễn Thiện, Phùng Thị Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Phạm Hữu Doanh, Phạm Nhật Lệ CTV (1995), “Kết nghiên cứu công thức lai lợn ngoại lợn Việt 61 Nam”, Tuyển tập công trình nghiên cứu Khoa học kỹ thuật chăn ni (19691995), Viện Chăn Nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội (1995) tr 13-21 13 Nguyễn Văn Thắng Đặng Vũ Bình (2005) So sánh khả sinh sản, lái nai F1(Landrac x Yorkshire) phối với lợn đực Duroc Pietrain” - Tạp chí khoa học kỹ thuật nơng nghiệp 3(2) tr 61-70 14 Nguyễn Văn Thắng Vũ Đình Tôn (2010) Năng suất sinh sản, sinh trưởng, thân thịt chất lượng thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Landrace, Duroc Và (Pietrain x Duroc) 15 Nguyễn Văn Thiện (1995) Di truyền số lượng Giáo trình cao học Nơng nghiệp, nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 191-194 16 Nguyễn Thị Viễn (2004) Năng suất sinh sản đàn nái tổng hợp hai nhóm giống Yorkshire Landrace Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y NXBNN tr 240 – 248 17 Phan Xuân Hảo Hoàng Thị Thúy (2009) Đánh giá khả sản xuất lợn ngoại đời bố mẹ lai nuôi thịt” Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ 18 Phan Xuân Hảo, Đinh Văn Chỉnh Vũ Ngọc Sơn (1998): Đánh giá khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire trại giống lợn Thanh Hưng – Hà Tây 19 Phùng Thị Vân (1999), Quy trình chăn ni lợn giống ngoại cao sản, Viện Chăn nuôi, Hà Nội 20 Phùng Thị Vân, Trần Thị Hồng, Hoàng Thị Phi Phượng Lê Thế Tuấn (2001) Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Y L phối chéo giống, đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F (YL x đực D) Báo cáo Khoa học chăn ni gia súc, Hồ Chí Minh ngày 10/12/2001, tr 196- 206 Bộ NN & PTNT, Hà Nội 21 Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội năm 2015 22 Trần Đình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện Trịnh Đình Đạt (1994) Di truyền chọn giống động vật Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 23 Trần Đình Miên, Nguyễn Hải Qn Vũ Kính Trực (1997) Chọn giống nhân giống gia súc, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 24 Trương Lăng (1993) Nuôi lợn gia đình NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 25 Zimmerman D R., E D.Purkinser and J W Parker (2000) Quản lý lợn lợn đực hậu bị để sinh sản có hiệu Cẩm nang chăn nuôi lợn NXB Nông Nghiệp, Hà Nội tr 185-190 62 26 William T Ahlschwede (1997) Hệ thống lai chăn nuôi thương phẩm Cẩm nang chăn nuôi lợn NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Tiếng nước ngồi: 27 Barton- Gate P., S N Brown and Lambooij (1995) Methods of improving pig welfare and meat quality by reducing stress and discomfort before slaughter- method of assessing meat quality Proceeding of the EU- Semina Mariensee, pp 22-23 28 Bereskin B and N.C Steele (1986) Performance of Duroc and Yorkshire boarand gilts and reciprocal breed crosses, Journal of animal science vol 62 (4) pp 918-926 29 Browska M, J Dawidek and J Ptak (1997) Pig breeding Animal Breeding Abstract Vol 65 (12) pp 6925 30 Brumm M C and P S.Miller (1996) Response of pigs to space allocation and diets varying in nutrient density J Anim Sci., Vol 74 pp 2730-2727 31 Busse (1986) Testing of ultrasonic equipments for measuring of carcassquality on live pigs, Statens husdrgr – brug sforsg meddese pp 612 32 Ducos A.(1994) Genetic evanluation of pigs tested in central stations using amutiple trait animal model Doctoral Theris Institut National Agromique Paris– Grigson, France 34 Gerasimov V I., T N Danlova; E V Pron (1997) The results of and breed crossing of pigs Animal Breeding Abstracts, 65(3), ref., 1395 33 Gourdine ( 2006) Pig production in tropical and subtropical countries will rapidly increase as a result of 2000a or under naturally fluctuating temperatures” 34 Hazen L.N., C.F Baker,Reinmiller (1993) Genetic and environmental correlation between the growth rate of pigs at diffirent ages J Anim.Sci., (2), pp.118-128 35 Hughes P E M and Varley (1980) Reproduction in the pig butter worth and Co.Publishers L.t.d… pp 2-3 36 Hutchens L.K., R.L Hints , R.K Johnson (1981) Genetic and phenotypicrelationships between pubetal and growth characteristics of gilts J.Anim.Sci., pp.53-54 37 Johnson R.K., K Anderson and N Lundeheim (1985) Evaluation of station testing of pigs I Genetic parameter for feed measurements and selection effects on voluntary feed intake Cited by Johansson's PhD thesis, Swedish University of Agricultural Scien, uppsala, Sweden 38 Johnson R K (1990) Inbreeding effects on reproduction growth and carcass traits, Genetics of swine Ed L D Young pp 273 – 250 63 39 Johnson R K (1981) and L, D Corssbreeding in swine, Young, NC-103 publication, pp 257-280 40 Laitat M., Vandenheede., A Desron , et al (2004) Influence of diet from (pellets or meal) on the optimal number of weaned pigs per feeding space Swine Health Prod vol 12(6) pp 288-295 41 Leroy P., G Monin, J M Elsen., J.C Caritez, A Talmant., B Lebret, L Lefaucheur, J Mourot, H Juin and P Sellier (1996) Effect of the RN genotype on growth and carcass traist in pigs 47 th Anual meeting of the EAAP, Lillhammer, Norway, AG 7, pp 1-8 42 Mc Kay R.M (1990) Responses to index selecton for reduced backfat thickness and increased growth rate in swine Can.J.Anim.Sci., (70), pp.973-977 43 Mc Phee (2001) Pig genetics-An overview ACIAR-Workshop Breeding and Feeding pigs in Vietnam and Australia, Ho Chi Minh city, Vietnam, 9-10 July 2001 pp 1-3 44 Nielsen B.L., A.B Lawrence and C.T Whittemore (1995) Effect of group size on feeding behaviour, social behaviour, and performance of growing pigs using single-space feeders Livest Prod Sci, (44), pp 7385 45 Otrowski A and T Blicharski (1997) Effect of different paternal components on meat quality of crossbred pigs Animal Breeding Abstracts vol 65(7) pp 3587 46 Pavlik.J, E Arent., J Pulk Rabik (1989) Pigs news and information, 10 pp 357 47 Perez, Desmoulin (1975), Institut Technique du porc, e Edition: Momento de l’ộlevage de porc, Paris, 480 pages 48 Rothschild M.F., J.P Bidanel (1998), “Biology and genetics of reproduction”, The genetics of the pig, Rothchild M.F & Ruvinsky A., (Eds), CAB International pp 313-344 49 Sellier M.F Rothschild., A.Ruvinsky (eds) (1998) Genetics of meat and carcass traits The genetics of the pig, CAB International pp 463510 50 Trieblerss (1982) Geneticche Grundlagen des Wachstums Wiss, Symp, Schweinezucht F Leipzig.13-24 51 Zao A., A F Harper, M J Estienne, K Ewebb, A P McElroy, and Denbow (2007) Growth performance and intestinal morphology responses in early weaned pigs to supplemenation of antibiotic – free diets with an organic copper complex and spray – dried plasma protein in sanitary and nonsanitary enviroments, Journal of animal Science 64 ... 4.1 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( L Y) phối với đực PiDu Duroc 30 Bảng 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) phối với đực Duroc PiDu lứa đẻ 39 Bảng 4.3 Năng suất sinh sản lợn. .. Năng suất sinh sản lợn nái F1( LxY) phối với lợn đực PiDu Duroc lứa đẻ 38 4.2.2 Năng suất sinh sản lợn nái F1( LxY) phối với lợn đực PiDu Duroc lứa đẻ hai 41 4.2.3 Năng. .. Năng suất sinh sản lợn nái lai F 1(L Y) phối với đực Duroc đực PiDu 29 4.2 Năng suất sinh sản lợn nái f1( lxy) phối với lợn đực pidu duroc qua lứa đẻ 38 4.2.1 Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực pidu, duroc và sinh trưởng của con lai đến 60 ngày tại trại lợn giống sơn đồng , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực pidu, duroc và sinh trưởng của con lai đến 60 ngày tại trại lợn giống sơn đồng