0

Bài giảng biến chứng chảy máu khi điều trị chống đông bằng thuốc kháng vitamin k ở bệnh nhân van tim cơ học BS phạm gia trung

24 33 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2021, 09:22

... K? ??T LUẬN Biến chứng chảy máu điều trị chống đông thuốc kháng vitamin K bệnh nhân van tim học: • Biến chứng chảy máu liên quan đến thuốc chống đơng kháng vitamin K chiếm tỉ lệ 20,46% • Biến chứng. .. thành cục máu đông tim Biến chứng huyết khối-tắc mạch Điều trị chống đông lâu dài: Thuốc kháng vitamin K TỔNG QUAN Cơ chế tác dụng thuốc kháng vitamin K TỔNG QUAN Biến chứng Huyết khối Chảy máu (0,01-2,04/100... gặp điều trị chống đông thuốc kháng vitamin K (0,16,2/100 BN-năm) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu Mục tiêu Xác định tỷ lệ biến chứng chảy máu điều trị chống đông thuốc kháng vitamin K bệnh nhân van
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng biến chứng chảy máu khi điều trị chống đông bằng thuốc kháng vitamin k ở bệnh nhân van tim cơ học BS phạm gia trung ,

Từ khóa liên quan