HUONG DAN SU DUNG TAI LIEU WORD

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:29

Downloads từ Website :http://violet.vn/ngocnam1972/ 1-Nếu Downloads tải tài liệu WORD về máy tính, khi mở ra gặp thẻ Password... Hãy Click Mouse Kích chuột vào Read Only Xem hình 1 CLIC[r] (1)VŨ NGỌC NAM / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU WORD Downloads từ Website :http://violet.vn/ngocnam1972 Năm 2012 -  - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU WORD (2) Downloads từ Website :http://violet.vn/ngocnam1972/ 1-Nếu Downloads (tải tài liệu) WORD máy tính, mở gặp thẻ Password Hãy Click Mouse (Kích chuột) vào Read Only (Xem hình 1) CLICK HERE KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY !  Hình 2-Nếu Downloads (tải tài liệu) WORD máy tính, mở gặp thẻ Microsoft Office Word  Hãy Click Mouse (Kích chuột) vào Yes (Xem hình 2) Hình  CLICK HERE KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY ! The and! (3) Thank for downloading and using documents from Website http://violet.vn/ngocnam1972/ ! - Saturday, April, 2012 - (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN SU DUNG TAI LIEU WORD, HUONG DAN SU DUNG TAI LIEU WORD