So 2232BGDDT CTHSSV Vv Trien khai chuong trinhGiacmo san co

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:13

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Chương trình “Giấc mơ sân cỏ” - football Dreams là dự án phát triển bóng đá trẻ quốc tế đã được thực hiện 4 năm liên tục từ 2008 đến nay tại Việt Nam[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 2232/BGDĐT - CTHSSV V/v: Triển khai chương trình”Giấc mơ sân cỏ” Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Chương trình “Giấc mơ sân cỏ” - football Dreams là dự án phát triển bóng đá trẻ quốc tế đã thực năm liên tục từ 2008 đến Việt Nam với phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng với Công ty TNHH Người Mẫu Tinh Hoa (ELITE) và Học viện thể thao Aspire Năm lần thứ năm, chương trình tiếp tục nhận quan tâm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành cùng tham gia phối hợp thực Đây là chương trình phi lợi nhuận và Học viện Aspire - Qatar tài trợ toàn kinh phí thực Ngoài Việt Nam chương trình “Giấc mơ sân cỏ” còn tổ chức 11 nước Châu Phi, Thái lan, Paraguay….và năm 2012 còn có thêm Campuchia Năm 2012 chương trình “Giấc mơ sân cỏ” tiếp tục thực Việt Nam từ tháng đến tháng 8, trên khắp 63 tỉnh, thành trên nước và dự kiến có tham dự khoảng 60.000 thí sinh Đối tượng tham dự là các cầu thủ lứa tuổi 13 – 15 (sinh các năm 1997, 1998 và 1999) Năm là năm đầu tiên chương trình “Giấc mơ sân cỏ” chọn Quốc gia đăng cai VCK khu vực Châu Á và Việt Nam là Quốc gia chọn đầu tiên với tham dự 150 gương mặt trẻ xuất sắc bóng đá Thái Lan, Việt Nam và Campuchia Chương trình năm tuyển chọn Huấn luyện viên và Vận động viên xuất sắc tham gia đào tạo, huấn luyện từ các Huấn luyện viên hàng đầu giới Học Viện Aspire – Qatar Với chương trình “Giấc mơ sân cỏ” cầu thủ trẻ Việt Nam sau tuyển chọn đến Học Viện Aspire – Qatar không tiếp cận và huấn luyện môi trường Bóng Đá Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Thế Giới mà còn tạo điều kiện cách tốt cho việc học văn hóa và ngoại ngữ - điều cốt lõi việc đào tạo tài thể thao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố phối hợp với chặt chẽ với các sở văn hoá, thể thao và du lịch triển khai tốt chương trình, thực các công việc cụ thể sau: 1- Cử cán giáo viên TDTT tham gia theo yêu cầu Ban Tổ chức chương trình “Giấc mơ sân cỏ” 2- Chỉ đạo các trường trung học sở tạo điều kiện thuận lợi và động viên học sinh đăng ký tham gia dự tuyển theo đúng yêu cầu chương trình (2) Mọi thông tin liên hệ với: Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Anh Minh (AMI), Địa chỉ: 382/19 Nguyễn Thị Minh khai, P5, Q3, TP.HCM Điện thoại: 08.38181393 – Fax: 08.38181394 Nơi nhận: - Như trên; -TT.Trần Quang Quý (để b/c); -TCTDTT-BộVH, TT, DL; -TƯĐTNCS HCM; - Công ty CPTT (AMI); -Lưu VT, Vụ CTHSSV TL BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN Đã kí Ngũ Duy Anh (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: So 2232BGDDT CTHSSV Vv Trien khai chuong trinhGiacmo san co, So 2232BGDDT CTHSSV Vv Trien khai chuong trinhGiacmo san co