De thi HSG giai toan tren may tinh Casio Lop 620112012

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:49

PHÒNG GD – ĐT CHƯ PĂH TRƯỜNG THCS IALY ĐỀ CHÍNH THỨC.. Tìm tỉ số của..[r] (1)PHÒNG GD – ĐT CHƯ PĂH TRƯỜNG THCS IALY ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Lớp 6, Năm học 2011 - 2012 Thời gian 120 phút : (Không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: SBD: Phòng thi: Họ tên, chữ kí giám thị Họ tên, chữ kí giám khảo Điểm Bài (5 điểm) Tính (Viết kết dạng phân số hỗn số) :   2  6  A     :    :  1,5   3,7 5  4     21 B  2012 2011 2011 2012 A= B= Bài (4 điểm) Tính chính xác (không sai số) giá trị các biểu thức A 2012 A Bài (6 điểm) 1) Tìm số dư (r) phép chia 123456789098765 cho 123456 2) Tìm chữ số tận cùng (abcde ) biểu thức: 20112012  204 1) r = 2) abcde = Bài (5 điểm) Tỉ số a và b là 0,75%, tỉ số b và c là hai số a và c (viết kết dạng phân số) 37 75 Tìm tỉ số Tỉ số a và c là: Bài (5 điểm) Viết tất các ước số tự nhiên (theo thứ tự từ bé đến lớn) số 869 Các ước 869 là: (2) Bài (5 điểm) Tìm các số tự nhiên a , b , c , d Biết : a = ¦CLN(183378, 3500639); c = ƯCLN(90756918 , 14676975); b = BCNN(183378, 3500639) d = BCNN(90756918 , 14676975) a= b= c= d= 3 3 Bài (5 điểm) Cho tổng sau: A 1      100 a) Lập qui trình bấm phím liên tục để tính A (ghi rõ dùng cho máy nào) b) Tính giá trị A a) Qui trình: (Dùng cho máy ) b) A  Bài (5 điểm) Ba vòi nước cùng chảy vào bể không chứa nước Trong vòi thứ chảy 28% bể, vòi thứ hai chảy 2/5 bể và vòi thứ ba chảy 0,52 bể Hỏi ba vòi chảy chung thì sau bao nhiêu phút đầy bể? Trả lời: Sau: phút Bài (5 điểm) Để hết quãng đường AB, người thứ cần 20 phút 45 giây, người thứ hai cần 15 phút 50 giây Tìm tỉ số thời gian hết quãng đường AB người thứ và người thứ hai? (ghi kết dạng phân số) Tỉ số thời gian người thứ và người thứ hai là: Bài 10 (5 điểm) Cho tia Oy và Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa  o   , xOz   Tính số đo góc yOz  59o5534 tia Ox Biết xOy 178 3749 yOz  (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG giai toan tren may tinh Casio Lop 620112012, De thi HSG giai toan tren may tinh Casio Lop 620112012