Giao an nhac 7 tiet 3

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:45

2-Kỹ năng : học sinh ôn tập để hát thuần thục bài hát mái trường mến yêu - Đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1.ca ngợi Tổ quốc 3- Thái độ : Giáo dục học sinh có thái độ trân[r] (1)Ngày soạn : 16-8-2012 Ngày dạy : 5-9-2012 TIẾT ÔN TẬP BÀI HÁT : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU ÔN TẬP TĐN SỐ CA NGỢI TỔ QUỐC ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT VÀ BÀI HÁT NHẠC RỪNG I-MỤC TIÊU : 1- Kiến thức :học sinh có thêm hiểu biết âm nhạc Việt Nam qua phần giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát nhạc rừng 2-Kỹ : học sinh ôn tập để hát thục bài hát mái trường mến yêu - Đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1.(ca ngợi Tổ quốc ) 3- Thái độ : Giáo dục học sinh có thái độ trân trọng với nhạc sĩ có nhiều đóng góp , cho nghiệp âm nhạc đất nước II- GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ : - Đàn điện tử - Đàn và hát thục bài hát mái trường mến yêu - Đọc nhạc , đánh đàn và hát thục bài TĐN ca ngợi Tổ quốc - Hát đúng đoạn trích bài Lên ngàn , Tình ca dùng để giới thiệu thêm bài hát nhạc sĩ Hoàng Việt III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định tổ chức : 1-2 phút 2- Kiểm tra bài cũ : đan xen 3- Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV ghi bảng HS ghi bài GV đàn HS luyện GV đàn GV nghe và phát chỗ sai GV hát mẫu và yêu cầu các em sửa lại cho đúng , Sau ôn lại GV động viên các em xung phong lên bảng hát đơn ca để kiểm tra ghi điểm GV nhận xét , đánh giá , ghi điểm HS lớp hát đầy đủ bài với yêu cầu cao là thuộc lời ca và và trình bày mức độ hoàn chỉnh HS nghe HS thực HS lên bảng trình bày bài hát NỘI DUNG Nội dung 1- ÔN TẬP BÀI HÁT MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Luyện GV hát lại bài hát Mái trường mến yêu Ôn tập (2) GV :ghi bảng HS ghi bài HS trả lời Đoạn nhạc chia GV hỏi : làm bốn câu ngắn , Bản nhạc chia câu có hai ô nhịp , câu làm câu ?Mỗi câu và câu ba có giai có ô nhịp ? điệu giống GV hướng dẫn GV đàn gam đô trưởng GV hướng dẫn GV nhận xét chỗ còn sai đàn lại giai điệu TĐN để học sinh nghe và sửa cho đúng GV yêu cầu HS thực HS nửa lớp TĐN , nửa còn lại hát lời , sau đó đổi lại cách trình bày Nội dung : Ôn Tập TĐN số1 CA NGỢI TỔ QUỐC (trích ) Chia câu Đọc cao độ gam đô trưởng CDEFGLBC CBLGFEDC HS nghe giai điệu và sửa cho đúng HS lớp cùng trình bày bài ( đọc nhạc xem sách , còn hát phải thuộc lời HS Chia lớp học thành hai phần , nuă tập đọc nhạc , nửa hát lời ca Sau đó đổi lại phần trình bày bên GV nhận xét điểm và nhược điểm bên nhắc các em không nên TĐN hát quá to , vừa phải thực bài tập mình vừa nghe HS lên bảng trình bày bai các bạn GV định GV nhận xét ,đámh giá , ghi điểm GV định GV trình bày đoạn trích số bài hát tiếng nhạc sĩ Hoàng Việt GV định Một học sinh đọc to , rõ ràng diễn cảm phần giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Việt HS nghe , cảm nhận Một học sinh đọc to , rõ ràng diễn cảm bài hát Nhạc rừng HS nghe cảm nhận Học sinh thực Kiểm tra bài cũ Nội dung Âm nhạc thường thức NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT VÀ BÀI HÁT NHẠC RỪNG Bài hát : Lên ngàn Tình ca Bài hát Nhạc rừng (3) GV mở bài hát nhạc rừng băng cát sét GV mời học sinh đứng lên chỗ phát biểu cảm nhận mình qua bài hát Nhạc rừng GV Nhân xét đánh giá (nếu phát biểu tốt có thể ghi điểm cao cá nhân cho HS ) IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 1- Bài đã học : - Hát thục bài hát Mái trường mến yêu - Đọc đúng nhạc và hát thuộc lời bài tập đọc nhạc số - Đọc kỹ phần giới thiệu Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 2- Bài học : Chuẩn bị trước - Bài hát Lý cây đa ( Dân ca quan họ Bắc Ninh) V: RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an nhac 7 tiet 3, Giao an nhac 7 tiet 3