Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

213 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH THỊ THÙY LINH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên : Kinh tế Quốc tế ngành Mã số : 9310106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Cù Chí Lợi TS Phạm Cao Cường Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu, kết trình bày luận án hoàn toàn trung thực Luận án có trích dẫn nguồn gốc tài liệu cách rõ ràng Nghiên cứu sinh Đinh Thị Thùy Linh ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập thực luận án tiến sĩ Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới hai thầy hướng dẫn PGS.TS Cù Chí Lợi TS Phạm Cao Cường, thầy tận tình hướng dẫn bảo tơi q trình thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Học viện Khoa học Xã hội tận tình giảng dạy, trang bị cho tơi kiến thức quý báu ba năm vừa qua Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Bùi Lê Anh, trợ lý Khoa Kinh tế quốc tế, hỗ trợ hướng dẫn tận tình chị từ nộp hồ sơ đăng ký học Học viện Tôi xin trân trọng cảm ơn chị Lê Thị Vân Nga, anh Nguyễn Tuấn Minh anh chị em đồng nghiệp Viện Nghiên cứu Châu Mỹ hỗ trợ q trình thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn chị Đinh Ngọc Anh anh Phạm Như Luân, người hỗ trợ nhiều việc tìm kiếm tiếp cận tài liệu Tơi xin trân trọng cảm ơn bố mẹ động viên, ủng hộ vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian qua Tôi xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ anh chị em bạn bè trình thực luận án Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới chồng trai tôi, hai người chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn suốt thời gian thực luận án tiến sĩ Mặc dù cố gắng hoàn thành luận án phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong iii nhận dẫn góp ý q thầy để luận án hoàn thiện iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU…… CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM 1.1 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Hoa 1.2 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Việt 1.3 Những nghiên cứu nhân tố hỗ trợ phát 1.4 Những nghiên cứu nhân tố cản trở phá 1.5 Khoảng trống nghiên cứu Tiểu kết chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO………… Khái niệm, đặc điểm, phân loại vai trò kh 2.1 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Phân loại 2.1.4 Vai trò Cơ sở lý luận cho hình thành phát triển kh 2.2 2.2.1.Một số lý thuyết tảng 2.2.2.Các tiêu chí để đánh giá phát triển khu công nghệ cao 2.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khu công nghệ cao Thực tiễn phát triển khu công nghệ cao g 2.3 2.3.1 Vương quốc An 2.3.2 Trung Quốc 2.3.3 Malaysia 2.3.4 Đánh giá chung Tiểu kết chương v CHƯƠNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ 80 3.1 Khái quát khu công nghệ cao Hoa Kỳ 80 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 80 3.1.2 Lĩnh vực ưu tiên chế ưu đãi 84 3.2 Thực trạng phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 87 3.2.1 Thể chế sách 87 3.2.2 Vị trí sở hạ tầng 101 3.2.3 Lực lượng lao động 109 3.2.4 Các công ty đầu tư mạo hiểm 113 3.2.5 Môi trường kinh doanh tổ chức mỏ neo 120 3.3 Đánh giá phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 123 3.3.1 Những thành công hạn chế 123 3.3.2 Xu hướng phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 130 Tiểu kết chương 135 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 137 4.1 Khái quát khu công nghệ cao Việt Nam 137 4.1.1 Cơ chế, sách 137 4.1.2 Vị trí sở hạ tầng 142 4.1.3 Kết thu hút đầu tư hợp tác 145 4.2 Những hạn chế phát triển khu công nghệ cao Việt nam 149 4.3 Một số đề xuất sách cho Việt Nam 153 4.3.1 Cải thiện khn khổ thể chế sách 153 4.3.2 Gia tăng vai trò trường đại học sở nghiên cứu 158 4.3.3 Phát triển sở hạ tầng công nghệ 162 4.3.4 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 165 4.3.5 Cải thiện môi trường kinh doanh thành lập công ty đầu tư mạo hiểm .169 Tiểu kết chương 173 KẾT LUẬN… 175 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 177 TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 PHỤ LỤC… 190 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APTE Hiệp hội KCNC Tây Ban Nha (Association of Science and Technology Parks of Spain) AURP Hiệp hội Công viên Nghiên cứu Đại học Hoa Kỳ (Association of University Research Parks) CGCN Chuyển giao công nghệ CNC Công nghệ cao CNTT Công nghệ thông tin DARPA Cơ quan Dự án Nghiên cứu nâng cao Quốc phòng (Defense Advanced Research Projects Agency) DNNN Doanh nghiệp nhà nước DoD Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (United States Department of Defence) Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (United States Department of Energy) DoE Đầu tư mạo hiểm ĐTMH Cơ quan bảo vệ môi trường (Environmental Protection Agency) EPA Quỹ Công nghệ (Emerging Technology Fund) Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) ETF Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) FDI Cơ sở giáo dục bậc cao (Higher Education Institution) GDP Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (United States HEI Department of Health and Human Services) HHS Hiệp hội khu công nghệ cao Thế giới (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) IASP Khu công nghệ cao Công ty đa quốc gia (Multinational Company) KCNC Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (National MNC Aeronautics and Space Administration) vii NIH NASA NIS NRC Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (National Institute of Health) NSF Hệ thống đổi sáng tạo quốc gia (National Innovation System) NSNN Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (National Research R&D Council) R&E Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation) RTP Ngân sách nhà nước SEZ Nghiên cứu phát triển (Research and Development) SHTT Nghiên cứu thử nghiệm (Research and Experimentation) STEM Khu công nghệ cao Tam giác (Research Triangle Park) Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) STI Sở hữu trí tuệ Khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật toán học (Science, TEF Technology, Engineering, and Mathematics) TT Khoa học, công nghệ, đổi (Science, Technology and UKSPA Innovation) Quỹ Doanh nghiệp Texas (Texas Enterprise Foundation) UNESC O Truyền thông Hiệp hội khu công nghệ cao Vương quốc Anh (United Kingdom Science Park Association) Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) Đô la Mỹ (United States Dollar) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of viii UNCTAD Agriculture) Đại học Texas (University of Texas) USD Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) USDA UT WEF ix Bảng 2.1Mơ hình phát triển khu cơng nghệ cao Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 x dismal, com/thoughts/article asp?aid=ll78> (25/12/2017) 45 Jenkins, J C., Leicht, K T., & Jaynes, A 2006 “Do High Technology Policies Work? High Technology Industry Employment Growth in US Metropolitan Areas, 1988-1998”, Social Forces; 85(1), pg 267 46 Johannisson, B., Alexanderson, O., Nowicki K & Senneseth, K 1994 “Beyond anarchy and organisation: Entrepreneurs in contextual networks”, Entrepreneurship and Regional Development, 6(4), pg 329–356 47 Ki, J H 2002 A statistical analysis of the formation and location factors of high-tech centers in the United States, 1950-1997: An evaluation using quasiexperimentalcontrolgroupmethods.< http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll16/id/259216 >, (25/12/2007) 48 Knoben, J & Oerlemans, L A G 2006 “Proximity and inter‐ organizational collaboration: A literature review”, Interational Journal of Management Reviews, 8(2), pg.71-89 49 Koh, F., Koh, W & Tschang, F 2005 “An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore”, Journal of Business Venturing, 20(2), pg.217239 50 Kotkin, J 2000 The New Geography How the Digital Revolution Is Reshaping the American Landscape, Random House 51 Kotkin, J and Siegel, F 2000 Digital Geography -The remaking of city and countryside in the new economy, Hudson Institute 52 Lederman, L & Windus, M 1971 Federal Funding and National Priorities: An Analysis of Programs, Expenditures, and Research and Development, Praeger Publishers 53 Lejpras, A & Stephan, A 2011 “Locational conditions, cooperation, and innovativeness: evidence from research and company spinoffs”, The Annals of Regional Science, 46(3), pg 543-575 54 Lindelöf, P & H Löfsten 2004 “Proximity as a Resource Base for 182 Competitive Advantage: University-Industry Links for Technology Transfer.” Journal of Technology Transfer, 29(3-4), pg 311-326 55 Link, A N., & J T Scott 2003 “U.S Science Parks: The Diffusion of an Innovation and Its Effects on the Academic Mission of Universities”, International Journal of Industrial Organization, 21(9), pg 1323-1356 56 Link, A N 2009 “The Evaluation Challenge”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 57 Linneker, B & Spence, N “Road transport infrastructure and regional economic development: The regional development effects of the M25 London orbital motorway”, Journal of Transport Geography, 4(2), pg.77-92 58 Lucas, R 1988 “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22:1, pg 3-42 59 Malecki, E J 1985 “Industrial Location and Corporate Organization in HighTech Industries”, Economic Geography, 61, pg 345-369 60 Malecki, E J., 1991 Technology and economic development: the dynamics of local, regional and national change, Longman Science & Technical 61 Malecki, E J., & Bradbury, S L 1992 “R&D Facilities and Professional Labour: Labor Force Dynamics in High Technology”, Regional Studies, 26, pg 123-136 62 March, M.S 1970 Federal budget priorities for research and development, University of Chicago, Center for Policy Study 63 Markusen, A.R 1984 Defense spending and the geography of high tech industries, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley 64 Markusen, A.R 1989 “The Economic, Industrial, and Regional Consequences of Defense-Led Innovation”, Knowledge and industrial organization, pg 251-269 65 Markusen, A.R 1991 “Government as Market: Industrial Location in the U.S 183 Defense Industry”, Industry location and public policy, pg 137-168 66 Markusen, A.R and Bloch, R 1985 ‘Defensive Cities: Military Spending, High Technology, and Human Settlements, in Castells, M (ed.) (1985), High Technology, Space, And Society, Sage Publication 67 Monck, C.S.P., Porter, R.B., Quintas, P., Storey, D.J & Wynartcsyk, P 1988 Science parks and the growth of high technology firms, Croom Helm 68 Mote, C D 2009 “Keynote Address II”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 69 Murphy, T.P 1971 Science, Geopolitics, and Federal Spending, Health Lexington Books 70 Martínez-Cas, R P., & Rz-Palomino, P P (2011) 25 Years Of Science Parks In Spain: Towards A New Model Of Development The Review of Business Information Systems, 15(5), 17-23 71 National Research Center 2009 Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press https://doi.org/10.17226/12546 72 National Research Council 2012 Rising to the Challenge: U.S Innovation Policy for the Global Economy Washington, DC: The National Academies Press https://doi.org/10.17226/13386 73 Nelson, R.R 1982 Government and Technical Progress: A Cross-Industry Analysis, Pergamon Press 74 Nelson, R.R 1984a High-technology policies: a five-nation comparison, Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research 75 Nelson, R.R 1984b Policies in Support o f High Technology Industries, Working Paper, Institution for Social and Policy Studies 76 Ng, W K B., Appel-Meulenbroek, R., Cloodt, M., & Arentze, T (2019) Towards a segmentation of science parks: A typology study on science parks in Europe 184 77 Oerlemans, L.A.G & Meeus, M.T.H 2005 “Do organizational and spatial proximity impact on firm performance?”, Regional Studies, 39(1), pg 89-104 78 Oh, D S & Obe, M P 2007 Report for UNESCO on the proposal for a pilot science park in Egypt, UNESCO, Korea 79 Oh, D S & Yeom, I S 2012 “Daedeok Innopolis in Korea: From Science Park to Innovation Cluster”, WTR, 1, pg 141-154 80 Parada, J 2009 “Monterrey: International City of Knowledge Program”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 81 Phan, P H 2009 “Leading Asian Models of S&T Parks: Discussant”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 82 Phillimore, J 1999 “Beyond the linear view of innovation in science park evaluation: An analysis of Western Australian Technology Park”, Technovation, 19(11), pg 673– 680 83 Pfeldmana, M and Baudretschbc, D 1999 Innovation in cities: Sciencebased diversity, specialization and localized competition European Economic Review, 43(2), pg 409-429 84 Phan, P H., Siegel, D S., Wright, M 2005 Science parks and incubators: observations, synthesis and future research, Journal of Business Venturing, 20(2), pg 165-182 85 Porter, M 1998 “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, 76(6), pg 77-90 86 Preer, R.W 1992 The emergence o f technopolis: knowledge-intensive technologies and regional development, New York, Praeger 87 Quintas, P & Massey, D 1992 “Academic-industry links and innovation: Questioning the science park model”, Technovation, 12(3), pg 161–175 185 88 Quintas, P., Wield, D., & Massey, D., 1992 “Academic-industry links and innovation: questioning the science park model”, Technovation, 12(3), pg.161– 175 89 Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D (2014) Technology and Industrial Parks in Emerging Countries: Panacea or Pipedream? 90 Romer, P 1990 “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98, pg 72-102 91 Romijn, H & Albu, M 2002 “Innovation, networking and proximity: Lessons from small high technology firms in the UK”, Regional Studies, 36(1), pg 81-86 92 Rosegrant, S., and Lampe, D 1992 Route 128 - Lessons from Boston’s High-Tech Community, Basic Books 93 Sanz, L 2004 Fundamentals of Science Parks: tools for regional development: www.iasp.ws 94 Saxenian, A 1994 Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, MA: Harvard University Press, p 161 95 Saxenian, A 2002 “Brain Circulation: How High-Skill Immigration Makes Everyone Better Off”, The Brookings Review, 20(1), pg 28-31 96 Saxenian, A & Hsu, J Y 2001 “The Silicon Valley–Hsinchu Connection: Technical Communities and Industrial Upgrading”, Industrial and Corporate Change, 10(4), pg 893–920 97 Siegel, D S., Westhead, P., & Wright, M (2003) Science Parks and the Performance of New Technology-Based Firms: A Review of Recent U.K Evidence and an Agenda for Future Research Small Business Economics, 20(2), 177-184 98 Sivitanidou, R 1999 “The Location of Knowledge-Based Activities: The Case of Computer Software” in Fischer, M.M., L Suarez-Villa, and M Steiner (eds.), Innovation, Networks, and Localities, Advances in Spatial Science, Springer 186 99 Sivitanidou, R., and Sivitanides, P 1995 “The Intrametropolitan Distribution of R&D Activities: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Regional Science, 35, pg 391-415 100 of Sonn, J W., & Storper, M 2008 “The Increasing Importance Geographical Proximity in Knowledge Production: An Analysis of US Patent Citations, 1975–1997”, Environment and Planning A: Economy and Space, 40(5), pg.1020–1039 101.Stuart Macdonald, 1987, British Science Parks: Reflections on the Politics of High Technology 1987 102 Suarez-Villa, L 1997 “Innovative Capacity, Infrastructure and Regional Inversion: Is There a Long-Term Dynamic?” in Bertuglia, Cristoforo S., Lombardo, Silvana; Nijkamp, Peter (eds.), Innovative behaviour in space and time, Advances in Spatial Science series Heidelberg and New York: Springer 103.Suarez-Villa, L 2000 Invention and the Rise of Technocapitalism, Rowman & Littlefield Publishers, Inc 104.Sun, S L., Zhang, Y., Cao, Y., Dong, J., & Cantwell, J (2019) Enriching innovation ecosystems: The role of government in a university science park Global Transitions, 1, 104-119 doi:https://doi.org/10.1016/j.glt.2019.05.002 105 The Guardian 2019 If Silicon Valley were a country, it would be among the richest on Earth Accessed from https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/30/silicon-valley-wealthsecond-richest-country-world-earth (30/07/2019) 106.Torres, R A., 2007 “Free Zones and the World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures”, Global Trade and Customs Journal, 2(5), p 217-223 107 UKSPA 2003 (25/12/2017) 108 UNCTAD, 2015, Policies to promote collaboration in science, technology 187 and innovation for development: The role of science, technology and innovation parks 109 UNESCO 2004 (25/12/2017) 110 Vass, I 2009 “Science and Technology Park Developments in Hungary”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 111 Von Zedtwitz, M & Grimaldi, R 2006 “Are service profiles incubatorspecific? Results from an Empirical Investigation in Italy”, The Journal of Technology Transfer, 31(4), pg 459-468 112.Watkins-Mathys, L., & Foster, M J (2006) Entrepreneurship: the missing ingredient in China's STIPs? Entrepreneurship & Regional Development, 18(3), 249-274 doi:10.1080/08985620600593161 113.Walter H P., 2004, State Science- and Technology-Based Economic Development Policy: History, Trends and Developments, and Future Directions 114.Weddle, R L 2009 “Research Triangle Park: Past Success and The Global Challenge”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 115 firms: Westhead, P & Batstone, S 1998 “Independent technology-based The perceived benefits of a science park location”, Urban Studies, 35(12), pg 2197–2219 116 Westhead, P & Batstone, S 1999 “Perceived benefits of a managed science park location”, Entrepreneurship & Regional Development, 11(2), pg 129 – 154 117 World Bank 2010 “Innovation Policy: A Guide for Developing Countries” , (25/12/2017) 188 118 Zachariadis, M 2002 "International Technology Diffusion and Growth in the Manufacturing Sector of Developing Economies," Departmental Working Papers 2002-20, Department of Economics, Louisiana State University 119 and Zhang, X., Huang, P., Sun, L., & Wang Z 2013 “Spatial Evolution Locational Determinants of High-tech Industries in Beijing”, Chinese Geographical Science, 23(2), pg.249-260 189 PHỤ LỤC Phụ lục Các nhân tố hỗ trợ phát triển KCNC Địa điểm Hình ảnh và/hoặc uy tín KCNC Sự diện và/hoặc hỗ trợ quan Liên kết với trường đại học và/hoặc sở giáo dục bậc cao Nhu cầu địa phương và/hoặc khách hàng địa phương Tiếp cận thị trường Sự diện công ty mỏ neo Các nhân tố khác Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu IASP (2015) 190 Phụ lục Các nhân tố cản trở phát triển KCNC Thiếu hỗ trợ khu vực công (trung ương, khu vực, địa phương) Thiếu nguồn lực tài (bao gồm tiếp cận tài chính) Thiếu hỗ trợ thể chế Thiếu hỗ trợ thương mại công nghiệp Các công ty trực thuộc tăng trưởng chậm Tiếp quản tài sản chậm Quy định phủ và/hoặc quan liêu Thiếu hợp tác với trường đại học/HEI Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu IASP (2015) 191 ... cứu phát triển khu cơng nghệ cao Hoa Kỳ Việt Nam Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển khu công nghệ cao giới Chương 3: Phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ Chương 4: Bài học kinh nghiệm cho. .. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM 1.1 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Hoa Kỳ DeVol (1999) Ki (2002)... hình thành phát triển khu cơng nghệ cao Hoa Kỳ tác động nhân tố mơi trường thể chế, sách đóng góp khu vực tư nhân; từ đúc rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam việc phát triển khu công nghệ cao Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam , Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam