Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế: Quản trị công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

53 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:57

Mời các bạn cùng tham khảo tổng luận để nắm chi tiết khoảng trống quản trị công nghệ xuyên suốt; các khung quản trị đổi mới sáng tạo; quản trị các công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế Tháng - 2021 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ MỤC LỤC Lời nói đầu I Khoảng trống quản trị công nghệ xuyên suốt Các chủ đề chung khoảng trống quản trị công nghệ Các khung quản trị đổi sáng tạo 11 2.1 Quản trị đạo đức 11 2.2 Phối hợp công - tư 11 2.3 Quy định nhanh nhẹn, đáp ứng 12 2.4 Thử nghiệm: sandbox (hộp cát) trung tâm tăng tốc 13 2.5 Chia sẻ liệu / hoạt động tương tác 14 2.6 Hợp tác theo quy định 15 Quản trị công nghệ CMCN 4.0 16 3.1 Trí tuệ nhân tạo 17 3.2 Chuỗi khối (blockchain) 23 3.3 Internet vạn vật thiết bị kết nối 32 3.4 Phương tiện tự hành, di chuyển chia sẻ giao thông kỹ thuật số 38 3.5 Máy bay không người lái (Drones) 44 Kết luận 51 LỜI NÓI ĐẦU Những nỗ lực phục hồi từ COVID-19 gây sóng đổi cơng việc, cộng tác, phân phối cung cấp dịch vụ - thay đổi nhiều hành vi, thói quen kỳ vọng khách hàng Một số công nghệ Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) - ví dụ: trí tuệ nhân tạo (AI), di chuyển (bao gồm phương tiện tự hành), blockchain, phương tiện bay không người lái (drone) Internet vạn vật (IoT) - trung tâm đổi có khả đóng vai trị chi phối lên sau đại dịch Bản thân công nghệ mang tính cách mạng, tạo chu trình tự tăng cường quay bánh đà, tự tăng theo đà Phân tích liệu AI giúp Đài Loan dự đoán nguy lây nhiễm Trung Quốc sử dụng drone robot để giảm thiểu tiếp xúc người Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống (UAE) sử dụng blockchain để cung cấp dịch vụ kỹ thuật số thông suốt cho cơng dân Hoa Kỳ sử dụng phương tiện tự hành để vận chuyển mẫu xét nghiệm đến phịng thí nghiệm Nhiều quốc gia sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động làm cảm biến để theo dõi tiếp xúc Mặc dù có tiềm thúc đẩy đột phá xã hội giá trị kinh tế to lớn, cơng nghệ có khả dẫn đến hậu bất lợi không lường trước Sự cân nhắc cần thiết phủ, doanh nghiệp xã hội làm để cơng nghệ khai thác cách thích hợp nhằm tối đa hóa lợi ích giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn sử dụng sai mục đích Quản trị cơng nghệ tốt, sách chuẩn mực tảng để thực hóa lợi ích cơng nghệ giảm thiểu rủi ro Những thách thức để có kết rõ ràng: công nghệ mơ hình kinh doanh CMCN 4.0 khơng dễ dàng phù hợp với khuôn khổ mà nhà quản lý thường sử dụng để giám sát thị trường Chúng phát triển nhanh chóng, vượt qua ranh giới ngành truyền thống, ngốn liệu, thách thức biên giới trị hưởng lợi từ hiệu ứng mạng chúng chia sẻ thông tin Trong CMCN 4.0, quan niệm cũ quy định hình ống khơng cịn áp dụng AI khơng hồn tồn phù hợp với khn khổ quy định có Sổ blockchain quốc tế vi phạm luật tài quốc gia Drone IoT có khả gây lo ngại quyền riêng tư Các phương tiện tự lái thay đổi đánh giá truyền thống rủi ro an toàn Tất bứt phá chuyển thành công nghệ khả sẵn sàng vượt qua khoảng trống quản trị Việc quản lý cơng nghệ địi hỏi ngun tắc, quy tắc giao thức thúc đẩy đổi sáng tạo giảm thiểu chi phí xã hội Sự hợp tác công khai quan trọng để đưa lựa chọn đắn cho hệ tương lai Cần có cách tiếp cận nhanh hơn, linh hoạt quản trị để đáp ứng thích ứng hiệu với cách mà công nghệ thay đổi mô hình kinh doanh cấu trúc tương tác xã hội - thấy khơng lường trước Việc quản lý không vấn đề giám sát quy định phủ mà cịn bao gồm nhiều khuôn khổ phương pháp tiếp cận nhiều bên, tự kiểm sốt, tiêu chuẩn hướng dẫn khơng ràng buộc, chứng nhận hướng dẫn phi lợi nhuận Tổng luận xem xét hội phức tạp quản trị loạt công nghệ CMCN 4.0 đề cập Nó mơ tả khoảng trống quản trị ngành khn khổ sáng tạo phủ phù hợp với động kinh tế tương lai chí giúp thúc đẩy chúng tiến lên Tổng luận xem xét số ứng dụng quan trọng công nghệ CMCN 4.0 muốn phát triển mạnh mẽ giới hậu đại dịch Trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CÁC CHỮ VIẾT TẮT AI Trí tuệ nhân tạo AML Chống rửa tiền AML/KYC Chống rửa tiền / nhận diện khách hàng API Giao diện lập trình ứng dụng mở ATIS) Liên minh Giải pháp Công nghiệp Viễn thông CBDC Tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư DAO Tổ chức tự trị phi tập trung DLT Công nghệ sổ phân tán FAA Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ GDPR Quy định chung bảo vệ liệu GFIN Mạng lưới Đổi Tài Tồn cầu GPAI Đối tác tồn cầu trí tuệ nhân tạo ICAO Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế IoT Internet vạn vật MDS Đặc tả Dữ liệu Di động RFID Nhận dạng tần số vô tuyến UAS Hệ thống máy bay không người lái WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới WHO Tổ chức Y tế Thế giới I KHOẢNG TRỐNG QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ XUYÊN SUỐT Các chủ đề chung khoảng trống quản trị công nghệ Từ máy bay không người lái đến IoT, công nghệ riêng lẻ đưa thách thức quản trị riêng Nghiên cứu phân tích loạt thách thức chung công nghệ CMCN 4.0 đề cập Mặc dù nhiều công nghệ có từ trước COVID-19, đại dịch hậu thúc đẩy cấp bách việc giải chúng Những thách thức bao gồm: - Thiếu không đầy đủ quy định pháp lý - Tác dụng phụ công nghệ sử dụng sai mục đích sử dụng khơng theo ý muốn - Trách nhiệm pháp lý trách nhiệm giải trình công nghệ - Quyền riêng tư chia sẻ liệu - Truy cập sử dụng quan thực thi pháp luật - Mối quan tâm an ninh mạng vấn đề khác - Sự giám sát người - Sự mâu thuẫn xuyên biên giới luồng liệu bị hạn chế 1.1 Thiếu không đầy đủ quy định pháp lý Vào tháng năm 2020, Robert Williams, người đàn ông Mỹ gốc Phi, bị bắt lái xe tội danh mà khơng phạm phải dựa kết đối chiếu bị lỗi từ công nghệ nhận dạng khuôn mặt Theo tờ The New York Times, bị giam giữ 30 trước trả tự do, điều cho thấy người Mỹ bị bắt nhận dạng khuôn mặt không khớp Nhiều quan quản lý không chuẩn bị cho hậu pháp lý phát sinh sử dụng nhận dạng khuôn mặt công nghệ biến đổi khác Những thách thức tồn drone, blockchain, IoT cơng nghệ khác Ví dụ: hợp đồng thông minh dựa blockchain, chuyển tiền dựa cảm biến đánh dấu vị trí thực hàng hóa, cho phép giao dịch - tranh chấp kinh doanh - vượt quy định tài hành Các vi phạm an ninh mạng IoT - chẳng hạn mạng botnet Mirai, chiếm quyền điều khiển camera gia đình thiết bị IoT khác, khiến Internet Bờ Đông Hoa Kỳ bị ngắt thời gian ngắn - đại diện cho thất bại thị trường, theo nhà công nghệ Bruce Schneier, người trình bày chi tiết kiện điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ Vì người tiêu dùng phủ thiếu chun mơn để yêu cầu tính bảo mật, nhà sản xuất thiết bị khơng có động mạnh mẽ để làm điều ngồi việc sản xuất phần cứng cách nhanh chóng Kết loạt thiết bị IoT khơng an tồn trở thành mồi dễ dàng cho tin tặc 1.2 Những tác động có hại cơng nghệ sử dụng sai mục đích sử dụng ngồi ý muốn Cơng nghệ tạo hội phát triển đổi thường tạo hội cho việc sử dụng sai mục đích Vào tháng 10 năm 2019, tin tặc cơng Thành phố Johannesburg Nam Phi địi 30.000 USD bitcoin với đe dọa công bố liệu nhạy cảm Một ước tính từ Coveware cho thấy bitcoin chiếm 90% khoản trả tiền chuộc thực toàn cầu quý năm 2019 Hơn nữa, chất ẩn danh blockchain khiến việc xác định thủ phạm huy động tiền thông qua đợt phát hành tiền lần đầu (ICO) trở nên khó khăn sau ngừng hoạt động cơng ty chúng Các thuật tốn có giá trị xã hội Chúng cho phép rút tiền mặt từ máy ATM, tăng suất nông nghiệp, ưu tiên việc khắc phục môi trường chí cứu mạng sống Tuy nhiên, khơng có quản trị hiệu quả, thuật tốn gây hậu bất lợi không lường trước Các thuật tốn đóng vai trị - làm chùn bước - vấn việc làm, tổ chức giáo dục chí chăm sóc y tế Một phụ nữ lớn tuổi, bị bại não, bối rối thấy số chăm sóc giảm xuống cịn 32 từ 56 tuần Sau đó, người ta phát thuật tốn Medicaid có lỗi mã hóa bệnh chăm sóc bà khơi phục Đó số mối nguy hiểm mục đích sử dụng AI AI đào tạo sử dụng video tạo gọi "deepfakes" (giả thật), trị gia, người tiếng người làm tin tức làm cho dường họ nói điều họ khơng nói Giờ đây, kẻ xấu có thêm cơng cụ để gây ảnh hưởng đến công chúng làm uy tín bất cơng cá nhân, tổ chức phủ Ở phần cuối trình phân phối, deepfakes đặt câu hỏi mức độ chịu trách nhiệm tảng nội dung mà họ phân phối nghĩa vụ họ người dùng - người dùng muốn thơng tin sai người tìm kiếm sản phẩm thù địch 1.3 Trách nhiệm pháp lý trách nhiệm giải trình cơng nghệ Khi hệ thống tự quản đưa định, khó gán trách nhiệm giải trình cho hành động chúng Điều xảy vụ rơi máy bay không người lái làm hỏng tịa nhà? Điều xảy phần mềm y tế chẩn đoán sai bệnh? Hãy xem xét trường hợp xe tự hành bị rơi Trách nhiệm thuộc nhà sản Deepfake (từ ghép "học sâu" "giả") sản phẩm truyền thông tổng hợp người hình video thay hình ảnh người khác xuất xe, nhà thiết kế phần mềm, chủ sở hữu người ngồi xe Các hệ thống pháp luật phải giải câu hỏi này, q trình lộn xộn nhiều nhà lập pháp trang bị kiến thức Ngay phương tiện trang bị "hộp đen" giống máy bay, gần suy luận hệ thống xe tự hành lại đưa định cụ thể Blockchain cho phép công nghệ khác thực hành động gây hậu mà không cần người tham gia Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) thực thể kỹ thuật số hoạt động thơng qua quy tắc mã hóa trước - thực tế, tổ chức điều hành mã máy tính Các thực thể phần lớn tự trì, địi hỏi khơng cần đến tham gia người Nhiệm vụ chúng thực hợp đồng thông minh ghi lại hoạt động blockchain DAO đưa số vấn đề lỗ hổng quản trị cấp bách blockchain Trong trình kinh doanh thông thường, người ta thường hiểu rõ công ty công ty đối tác đối tác, câu hỏi DAO phân loại Các vấn đề khác bao gồm bảo mật tính bất biến mã DAO, viết 1.4 Quyền riêng tư chia sẻ liệu Những lo ngại quyền riêng tư xuất lĩnh vực thu thập liệu cá nhân COVID-19 đưa lo ngại lên hàng đầu Theo khảo sát, 71% người Mỹ cho biết họ không tải xuống ứng dụng liên lạc, với phần lớn viện lý lo ngại quyền riêng tư IoT, nhúng nhiều tài sản tiện ích cơng cộng ứng dụng di động, tạo lượng lớn thông tin cá nhân - đặc biệt nhà trang bị thiết bị thông minh - sử dụng để theo dõi vợ / chồng, bạn bè người thân bị ghẻ lạnh Trong đó, AI cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng Tuy nhiên, để làm vậy, số tổ chức xâm phạm quyền riêng tư người cách thu thập thông tin cá nhân quy mơ chưa có Nhưng xem xét liệu qua lăng kính quyền riêng tư cách tiếp cận hẹp để giải thách thức Các quan quản lý nhà lập pháp nên bảo vệ quyền riêng tư đồng thời khuyến khích chia sẻ liệu để đảm bảo công nghệ phát huy tiềm chúng Ví dụ: cơng nghệ di chuyển ngày phát triển phức tạp, với loạt người tham gia dịch vụ - chẳn hạn gọi xe, chung xe, dịch vụ vi mô, chia sẻ xe đạp, xe tay ga điện tử, đồ giao thông thời gian thực lập kế hoạch chuyến tích hợp - tồn với phương thức vận tải thiết lập tốt tàu điện ngầm xe buýt, có nhiều hội để chia sẻ liệu Người tiêu dùng, quan công quyền cơng ty tư nhân chia sẻ liệu quan trọng để hưởng lợi đầy đủ từ cơng nghệ này, có cách thức chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật khung quản trị để điều chỉnh cách phân phối thơng tin 1.5 Truy cập sử dụng quan thực thi pháp luật Vấn đề chia sẻ truy cập liệu đặc biệt rõ rệt việc thực thi pháp luật Các ứng dụng AI, chẳng hạn nhận dạng khuôn mặt, nguồn cấp liệu làm dấy lên lo ngại thông tin cá nhân bị lạm dụng để giám sát, kiểm sốt biên giới sách Hầu hết khn khổ quản trị không tư vấn cho quan thực thi pháp luật cách họ sử dụng liệu tạo công nghệ IoT drone Cảnh sát thẩm vấn trợ lý ảo cá nhân không? Sử dụng chi tiết trường vụ án vơ tình chụp drone giao hàng có hợp pháp? Cũng sử dụng AI để dị liệu vị trí điện thoại di động? Việc theo dõi liệu vị trí điện thoại di động thông qua AI dẫn đến thảo luận việc giám sát có khả trở thành tính lâu dài quan thực thi pháp luật sau COVID-19 Trong đó, việc sử dụng nhận dạng khn mặt quan thực thi pháp luật bị giám sát chặt chẽ bối cảnh biểu tình địi cơng lý chủng tộc giới phương Tây Việc sử dụng khơng xác lạm dụng cơng nghệ làm gia tăng tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống ảnh hưởng đến quyền người nhóm yếu Ví dụ, nghiên cứu kết luận thuật toán nhận dạng khuôn mặt phân loại sai phụ nữ da đen tới 35% Tại Vương quốc Anh, 237 nhân viên cảnh sát bị kỷ luật sử dụng sai sở liệu thực thi pháp luật truy cập liệu cá nhân kể từ tháng 11 năm 2019 Khi công nghệ phát triển, liệu sưu tập, với chúng, có thêm hội để sử dụng sai trái Để tăng cường tin tưởng vào công nghệ - việc thực thi pháp luật - phủ nên xác định cách cân quyền riêng tư người dân với quyền truy cập hợp pháp vào liệu 1.6 Mối quan tâm an ninh mạng vấn đề an ninh khác COVID-19 có liên quan đến gia tăng khổng lồ 238% cơng mạng tồn giới nhằm vào lĩnh vực tài từ tháng đến tháng năm 2020 Trong đó, Mỹ, số vụ vi phạm mạng tăng 50% bệnh viện nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ tháng đến tháng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng kiến gia tăng gấp năm lần công mạng Công nghệ mạnh, việc sử dụng sai mục đích nguy hiểm Tin tặc truy cập vào hệ thống dựa AI sửa đổi định kết - cơng đối thủ đánh lừa máy bay không người lái chiến đấu phân loại sai không gian dân đông đúc kẻ thù; phương tiện tự hành bị cơng để tạo tắc nghẽn Nhiều chiến lược cố tình thay đổi hệ thống hỗ trợ AI Các công đối thủ bao gồm từ đầu độc liệu (thay đổi liệu đào tạo cho thuật toán học máy) đến đánh lừa hệ thống nhận dạng hình ảnh (thay đổi hình ảnh kỹ thuật số sửa đổi đối tượng vật lý) Các tác động loại cơng từ việc ảnh hưởng đến thuật tốn tìm kiếm để đề xuất sản phẩm công ty cụ thể đến việc khiến xe tự lái bỏ qua biển báo giao thông trường hợp xấu giết người cách nhắm tên lửa vào nhầm chỗ Những khoảng trống quản trị vượt AI Tội phạm có quyền truy cập vào liệu chăm sóc sức khỏe nhạy cảm, chẳng hạn tiền sử người vấn đề sức khỏe tâm thần chẩn đốn HIV, đe dọa cá nhân, phân biệt đối xử với nhóm định tạo vũ khí sinh học Dữ liệu sử dụng làm thứ để tống tiền cho tình báo qn gián điệp cơng nghiệp Rủi ro mạng đặc biệt nghiêm trọng thiết bị IoT, thường có khả bảo vệ an ninh không đầy đủ Mối quan hệ hợp tác công tư với tổ chức tập trung vào việc thúc đẩy thương mại hóa an tồn cơng nghệ phát triển mơ hình hiệu để thiết lập nhanh chóng hiệu sở minh bạch cần thiết cho bảo mật IoT 1.7 Giám sát người Các hệ thống hỗ trợ AI nên sử dụng để tăng cường hành động khả phán đoán người, hay chúng nên sử dụng để tạo lực cho hệ thống tự trị? Có tranh luận lớn thời điểm mức độ cần có tham gia người cho hệ thống hỗ trợ AI hoạt động an toàn hiệu COVID-19 thêm khía cạnh khác vào thảo luận tổ chức khắp giới cố gắng giảm thiểu tiếp xúc người để đối phó với đại dịch Máy bay bị rơi tàu bị hỏng định hệ thống tự hành Đây lý sao, thử nghiệm xe tự hành, người lái xe dự phịng cần phải sẵn sàng kiểm sốt có nguy xảy tai nạn Tuy nhiên, mong đợi hành khách bị động đột ngột trở thành tài xế khơng phải phương án an tồn Những trường hợp cho thấy cần tham gia người nhiều số trường hợp, trường hợp khác, phản tác dụng Ví dụ, nhiệt kế hỗ trợ cảm biến yêu cầu người chạm vào để đưa nhiệt gần thể cá nhân phản tác dụng thời điểm tại; tổ chức ưa thích hệ thống hồn tồn tự trị để đo nhiệt độ Những người sáng tạo công nghệ ngày tin tưởng vào khả hoạt động sản phẩm mà không cần tham gia người Điều tạo câu hỏi vị trí xác trình định mà người nên tự đưa vào Harpy vụ thành phố nhằm đưa nguồn lực phù hợp đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, biến hoạt động bình thường thành dịch vụ thành phố thông minh 3.4 Phương tiện tự hành, di chuyển chia sẻ giao thông kỹ thuật số Hướng tới tương lai di chuyển toàn diện giới hậu COVID-19 Có lẽ khơng có lĩnh vực hoạt động người bị đại dịch COVID-19 làm gián đoạn khả di chuyển Dường qua đêm, từ giới mà sống hàng ngày, nói chung, xác định cách thức, thời gian, địa điểm lý từ nơi sang nơi khác, sang giới mà việc di chuyển cá nhân trở nên bất khả thi đầy rủi ro Những tác động đến trở nên quen thuộc, không phần gây kinh ngạc: Sử dụng phương tiện giao thông công cộng giảm 90% số thành phố; lưu lượng giao thông giảm xuống mức nhỏ giọt; gia tăng xe đạp góp phần gây tình trạng thiếu xe đạp số thị trường; việc giao hàng tận nhà thực với khối lượng tăng vọt, thường chứng kiến ngày lễ cuối năm Khi giới bắt đầu chuyển động trở lại cách thận trọng không đồng đều, cịn khơng chắn đáng kể tác động lâu dài COVID-19 tác động kinh tế việc di chuyển Nhưng số xu hướng xuất dường tồn tại: - Thay lại thông qua số hóa Làm việc từ xa (telework), y tế từ xa (telemedicine) học từ xa (e-learning) có khả trở thành công cụ cố định lâu dài cho số phận dân cư, làm giảm nhu cầu tiếp cận di chuyển họ Tầm quan trọng thay đổi, liệu chúng tạo thay đổi vật chất nhu cầu tổng thể, cho dù theo khoảng cách hay phương tiện, phụ thuộc phần lớn vào đại dịch giãn cách kéo dài Theo ước tính, khoảng 37% cơng việc Mỹ thực nhà cơng việc có xu hướng trả lương cao Đồng thời, hộ gia đình có thu nhập thấp phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng cách không cân đối, cho thấy tác động khác cá nhân phương thức vận chuyển - Sự tập trung - định nghĩa mở rộng - an toàn Từ lâu, an tồn di chuyển có nghĩa tránh va chạm phương tiện giao thông, người ta ý đến tội phạm an tồn thân thể nhóm dễ bị tổn thương phương tiện giao thông công cộng Giờ đây, người bắt đầu di chuyển trở lại, chuyến “an tồn” có lẽ có nghĩa chuyến hợp vệ sinh Vai trị phương tiện giao thơng cơng cộng phương thức dùng chung việc lây lan vi-rút chưa rõ ràng - số nghiên cứu cho thấy - miễn có nhận thức công chúng việc lại đông đúc rủi ro, mong đợi 38 loạt biện pháp phòng ngừa triển khai nơi người tụ tập để di chuyển - Ngày phụ thuộc vào thương mại điện tử giao hàng tận nhà Những rủi ro sức khỏe nhận thấy mạo hiểm bước vào cửa hàng đông đúc với việc đặt hàng nhà thúc đẩy chuyển dịch nhanh chóng sang bán lẻ trực tuyến giao hàng nhà Do đó, thấy ý ngày tăng đổi xung quanh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, vận tải đường dài vận chuyển hàng hóa chặng cuối Chúng ta nên thử nghiệm mở rộng triển khai giao hàng tự động robot drone, tác nghiệp từ xa lái xe tự động cho vận tải đường dài Việc quản lý hình thức di chuyển lên trở nên cấp bách phức tạp sau đại dịch Ví dụ, khu vực hoạt động phương tiện tự hành chuyển sang ứng dụng vận chuyển hàng hóa giao hàng chặng cuối, cấu trúc quản trị cần phải nhanh chóng thích ứng để bắt kịp tốc độ Nhiều khoảng trống quản trị có - từ đảm bảo tiếp cận công bằng, đưa người dân sang phương thức bền vững hơn, tăng cường giao thông cơng cộng - phức tạp lo ngại vi rút thiệt hại kinh tế cấp tính phân phối khơng đồng Tuy nhiên, giống nhiều lĩnh vực, biến động thời gian qua tạo hội có để suy nghĩ lại "kinh doanh bình thường", với quan công quyền khu vực tư nhân tìm cách thực số thay đổi có khả lâu dài, tạo khơng gian cho phương thức hoạt động, chẳng hạn xe đạp Những khoảng trống quản trị Những khoảng trống Cho phép chia sẻ liệu di chuyển: Bối cảnh di chuyển ngày trở nên phức tạp, với loạt người tham gia dịch vụ - chẳng hạn dịch vụ gọi xe, chia sẻ xe ô tô, microtransit3, đồ giao thông thời gian thực kế hoạch chuyến tích hợp - tồn với phương thức vận tải thiết lập tốt chẳng hạn tàu điện ngầm, xe buýt ô tô cá nhân Để hưởng lợi đầy đủ, người tiêu dùng, quan công quyền công ty tư nhân cần chia sẻ liệu chính, khơng có tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chung khn khổ quản trị thống gì, nào, với nên cung cấp thông tin Khi phong tỏa nới lỏng số nơi người bắt đầu lại tự hơn, nhu cầu theo dõi lưu lượng cách xác theo thời gian thực - chẳng hạn mức độ đông đúc chuyến xe buýt - để truyền đạt thơng tin cho hành khách có khả tăng cao chia sẻ liệu nhiều bên dường thành phần cần thiết Microtransit hình thức vận chuyển đáp ứng nhu cầu Dịch vụ vận chuyển cung cấp lộ trình linh hoạt / lên lịch cho phương tiện xe buýt nhỏ chia sẻ với hành khách khác linh hoạt (Wikipedia) 39 Tạo thay đổi bền vững mơ hình lại: Đối mặt với biến đổi khí hậu, tắc nghẽn nhiều thách thức sức khỏe an tồn, ngày có đồng thuận cần xem xét lại vai trò xe cá nhân chạy động đốt phương tiện từ A đến B thay vào chuyển hành trình sang chế độ khác Tuy nhiên, thói quen di chuyển cố hữu khó thay đổi, nỗi sợ hãi việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng phương thức chia sẻ bối cảnh đại dịch khiến người ngày lựa chọn xe cá nhân Các nhà chức trách ngày có nhiều cơng cụ theo ý họ để định hình lựa chọn phương thức, từ đánh giá tắc nghẽn đến lựa chọn giao thông cải thiện sở hạ tầng xe đạp nhiều họ thiếu khuôn khổ quản trị toàn diện kết hợp cân lựa chọn hướng dẫn hoạch định sách tạo kết bền vững Xói mịn giao thơng cơng cộng: Giao thơng công cộng xương sống hệ thống giao thông nhiều thành phố Khi dịch vụ mới, tiện lợi dịch vụ gọi xe xuất hiện, người sử dụng phương tiện giao thơng cơng cộng có phương tiện bỏ qua lựa chọn khác, làm giảm doanh thu cho quan công quyền Những lo ngại đại dịch gây việc sử dụng phương tiện giao thơng cơng cộng có khả đẩy nhanh chuyển dịch số thị trường, doanh thu giảm mạnh có khả dẫn đến giảm dịch vụ khơng thực bảo trì cải tiến Quản lý lề đường: Khi thương mại điện tử, dịch vụ giao bưu kiện dịch vụ di chuyển chia sẻ tận nơi tiếp tục phát triển, không gian ven đường ngày bị cạnh tranh có giá trị, ví dụ dẫn đến việc đậu xe kép tắc nghẽn kéo dài Đại dịch nhấn mạnh tầm quan trọng không gian danh nghĩa quan trọng này, số thành phố phân bổ lại khu vực đường phố vỉa hè cho người xe đạp để tạo điều kiện giãn cách Khi số người coi việc thực thay đổi vĩnh viễn, đơn đặt hàng giao tận nhà làm tăng phụ thuộc vào giao hàng tận nhà Những công nghệ sách cho phép thành phố thành phố khác quản lý lề đường hiệu hơn? Những khoảng trống tương lai gần Các yêu cầu vận chuyển hàng hóa tự chủ, hỗ trợ lái xe lực lượng lao động: Các xe tải đường dài hỗ trợ người lái tiên tiến, lái xe từ xa hoàn toàn tự động tích cực thử nghiệm nhiều thị trường Bên cạnh vấn đề rõ ràng tiêu chuẩn chứng nhận an tồn, cơng nghệ ảnh hưởng đến yêu cầu người lái xe có? Ví dụ: tiêu chuẩn làm việc thời gian nghỉ ngơi bắt buộc có thay đổi dành phần thời gian “lái xe” chế độ hỗ trợ người lái không? Những loại hàng hóa vận chuyển cách sử dụng công nghệ lái xe tự hành khác quy tắc có khác vật liệu nguy hiểm không? Khi COVID-19 nhấn mạnh vào việc tạo chuỗi cung ứng 40 “không chạm” mạng lưới vận chuyển hàng hóa linh hoạt hơn, khung thời gian để triển khai công nghệ đẩy nhanh Tránh chênh lệch di chuyển mới: Các công nghệ dịch vụ di chuyển mở khả tiếp cận việc làm hội giáo dục chăm sóc sức khỏe mà trước nhiều cộng đồng vốn nằm ngồi khả Tuy nhiên, chúng làm trầm trọng thêm khoảng cách có khơng tiếp cận lĩnh vực cần thiết nhất, dựa tham gia vào kinh tế kỹ thuật số - chẳng hạn quyền sở hữu điện thoại thơng minh tốn kỹ thuật số - đắt để trở thành lựa chọn khả thi Làm trầm trọng thêm thách thức, đại dịch rút cạn ngân khố công ảnh hưởng không tương xứng đến cộng đồng dễ bị tổn thương Làm tạo khuôn khổ quản trị đáp ứng nhu cầu tất người dân tạo điều kiện cho nhà cung cấp khu vực tư nhân đạt lợi nhuận? Tạo hệ thống di chuyển tích hợp thơng suốt (SIMSystem): Có nhiều công nghệ giải pháp lĩnh vực di chuyển Nhưng chúng triển khai dạng nỗ lực đơn lẻ, chúng thường làm trầm trọng thêm hiệu khó khăn hệ thống vận tải cách tăng thêm độ phức tạp chi phí giao dịch bổ sung Một tảng kỹ thuật số toàn thành phố, bao trùm lên hệ thống giao thơng ngày nay, mang lại kết hiệu thời gian ngắn đồng thời tạo điều kiện cho minh bạch, khả tương tác, điều phối kiểm soát Loại hình quản trị cần thiết phép hệ thống xuất Những khoảng trống Cân vai trò khu vực công khu vực tư nhân: Các dịch vụ cơng nghệ di chuyển thường vượt ngồi quy định Khi quan công quyền nắm bắt môi trường giao thông động này, họ phải lựa chọn chủ động quản lý khu vực tư nhân cho phép cách tiếp cận dựa thị trường cởi mở để thúc đẩy tốc độ đổi để quy định theo Quy định sách giúp đặt tiêu chuẩn cần thiết, khuyến khích chia sẻ kiến thức giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên sai lệch với mục tiêu kế hoạch chiến lược khu vực cơng Tuy nhiên, địi hỏi vai trị tích cực phủ sẵn sàng để bên khu vực tư nhân tuân thủ Các thành phố nên định cách tạo động lực cho tất người tham gia hệ thống đồng thời tạo môi trường dễ tiếp thu cho đổi đáp ứng mục tiêu thành phố Câu hỏi thứ không dễ trả lời - nhiều thành phố, phụ thuộc vào mơ hình cấu trúc quản trị có Trong tương lai xa hơn, người dân ngày tin tưởng vào dịch vụ chung xe, xe tay ga điện tử nữa, điều xảy nhà cung cấp khu vực tư nhân đơn phương thay đổi 41 loại bỏ dịch vụ khỏi thị trường? Làm để khu vực cơng tạo “tính liên tục di chuyển” tạo điều kiện cho cạnh tranh đổi mới? Kiểm tra đường phố trách nhiệm xe tự hành: Khi công ty tiếp tục cải tiến hệ thống lái xe tự hành, khả kiểm tra điều chỉnh điều kiện thực tế ngày trở nên quan trọng Những phương tiện triển khai đường phố nhiều năm - đơi có khơng có dấu hiệu rõ ràng chúng hoạt động chế độ tự lái - phương pháp quản lý thay đổi rộng rãi toàn cầu Nếu cho thành viên cơng chúng nói chung đối tượng thử nghiệm hiệu quả, không chủ ý trình này, đâu cách tiếp cận quản trị phù hợp giúp cân việc giao tiếp giáo dục người tham gia giao thông khác với mong muốn thử nghiệm nhanh ngành công nghiệp? Và phương tiện tiếp cận triển khai thương mại, lỗi thuộc xe tự lái gặp cố? Với nhà sản xuất xe? Người thiết kế phần mềm hệ điều hành? Chủ sở hữu hay người xe? Mỗi phương tiện có yêu cầu phải có “hộp đen” tương tự hộp đen sử dụng máy bay để giúp xác định trách nhiệm pháp lý không? Ngay vậy, trường hợp thuật tốn học sâu hoạt động, gần suy lý hệ thống xe tự hành lại đưa định Khuôn khổ quản trị sáng tạo mẫu Đặc tả liệu di động / Quỹ di động mở (Open Mobility Foundation) Los Angeles, đầu Bộ Giao thông Vận tải (LADOT), tiên phong sáng kiến khác khu vực công dẫn đầu trao đổi liệu mở LADOT phát triển Đặc tả Dữ liệu Di động (MDS), “ngôn ngữ chung” mã nguồn mở để thu thập chia sẻ liệu di chuyển thành phố Quỹ động mở thành lập gần tìm cách quản lý phát triển triển khai liên tục MDS, đồng thời chia sẻ phương pháp hay 50 thành phố Hoa Kỳ hàng chục thành phố quốc tế Với hai API - API dành cho phủ để đẩy liệu “sự thật bản” đến nhà cung cấp dành cho công ty di động chia sẻ liệu với phủ - cung cấp chế để thành phố hiểu rõ bối cảnh di chuyển thực thi quy định Tuy nhiên, việc đề cao áp lực chia sẻ liệu, quyền riêng tư tạo giá trị, MDS dẫn đến phản đối mạnh mẽ từ số nhà cung cấp dịch vụ di động khu vực tư nhân Luật di chuyển mở Phần Lan Các sửa đổi Bộ luật Giao thông Phần Lan yêu cầu nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp số liệu định (lịch trình, tuyến đường, giá vé) thơng qua API mở Điều cho phép thành phố Helsinki trở thành nơi tiên phong lĩnh vực dịch vụ di chuyển cách cung cấp cho người lái khả lập kế hoạch, đặt chỗ toán cho chuyến nhiều chế độ công cộng riêng tư thông qua giao diện ứng dụng 42 Cách tiếp cận thống từ xuống Singapore Chính quyền thành phố triển khai khung thử nghiệm phương tiện tự hành thống quan (Cơ quan Giao thông vận tải đường bộ) quản lý, tránh chắp vá quy tắc thấy nhiều quốc gia khác Quốc gia hiệu việc khiến du khách từ bỏ ô tô cá nhân chuyển sang phương thức thay thông qua kết hợp gậy củ cà rốt: mặt, làm cho việc sở hữu ô tô cá nhân trở nên đắt đỏ triển khai đánh phí tắc nghẽn động, mặt khác cải thiện mức độ dịch vụ chất lượng phương tiện giao thông công cộng Quy định “vùng xanh” so với “vùng nâu” Lisbon Lisbon điều chỉnh cách tiếp cận quy định di chuyển dựa loại hình dịch vụ lên Đối với đổi “vùng xanh”, nơi kết khơng rõ ràng có tiềm phát triển, thành phố tập trung nhiều vào quy định hướng dẫn “mềm” Đối với đổi “vùng nâu”, liên quan đến chế độ thiết lập nơi rủi ro lớn biết đến nhiều hơn, thành phố sử dụng quy định “cứng” Mặc dù ranh giới chúng thừa nhận mờ nhạt, cách tiếp cận phát triển Lisbon xe tay ga điện tử cung cấp ví dụ minh họa Ban đầu thành phố có cách tiếp cận bng lỏng, chín cơng ty tham gia vào thành phố vịng năm Khi q trình phát triển, diễn đàn tạo ra, thành phố nhà điều hành gặp để thảo luận thay đổi cần phải thực để giải vấn đề rủi ro tiềm ẩn Hiện thành phố xem xét việc áp dụng Đặc tả liệu di động xe tay ga có chỗ đứng vững Lisbon Bằng cách tham gia thơng qua họp khơng thức với nhà điều hành nhà cung cấp thiết bị di động vi mơ, thành phố tạo vịng phản hồi cần thiết để quy định hiệu Là phần lập trường hợp tác công tư, thành phố công bố hiệp ước di chuyển doanh nghiệp lần đầu tiên, phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới Phát triển Bền vững số đối tác khu vực tư nhân, nhằm đẩy nhanh q trình chuyển đổi di chuyển thị bền vững Tiếp cận liệu mở Giao thông cho Ln Đơn Chính sách Giao thơng cho Ln đơn cung cấp liệu có sẵn lịch trình, trạng thái dịch vụ thông tin gián đoạn, dẫn đến 80 nguồn cấp liệu có sẵn thơng qua API thống Điều nuôi dưỡng hệ thống gồm 13.000 nhà phát triển ứng dụng, đơn vị phát triển 600 sản phẩm 40% dân số sử dụng Nghiên cứu Deloitte cho thấy việc cung cấp liệu mở miễn phí thúc đẩy kinh tế London lên tới 130 triệu Bảng Anh năm thơng qua hành trình cải thiện, tiết kiệm thời gian, tạo việc làm sáng kiến Miến thuế giao hàng không người lái Mỹ 43 Vào tháng năm 2020, Cục Quản lý An tồn Giao thơng Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, cấp quyền miễn thuế hai năm cho công ty khởi nghiệp xe tự hành Nuro vận hành xe thoi R2 để giao hàng số thị trường Hoa Kỳ Việc cắt bỏ quy định cách giải hữu ích việc tạo khn khổ quản trị tồn diện lâu dài không khả thi, đặc biệt đối mặt với nhu cầu ngắn hạn Chia sẻ liệu hợp tác để đánh giá tác động cơng nghệ hỗ trợ người lái xe Chương trình Đối tác Nghiên cứu Phân tích An tồn Giao thơng (PARTS) Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ triển khai nỗ lực hợp tác nhà sản xuất thiết bị tơ hãng lớn (OEM) phủ, với nhà cung cấp bên thứ ba trung lập lưu trữ phân tích an toàn liệu bao gồm khoảng 10 triệu phương tiện triệu vụ va chạm Bằng cách tổng hợp liệu nhà sản xuất kết hợp liệu với liệu liên bang chi tiết cao, dự án chứng minh phương tiện trang bị phanh khẩn cấp tự động có khả xảy va chạm từ phía sau phương tiện khơng có Vào tháng năm 2020, Bộ công bố giai đoạn hai chương trình PARTS, mở rộng số lượng OEM tham gia mở rộng phạm vi bao gồm cảnh báo chệch đường kiểm sốt hành trình thích ứng 3.5 Máy bay không người lái (Drones) COVID-19, yêu cầu kèm giãn cách vật lý làm việc từ xa, thúc đẩy việc sử dụng máy bay không người lái lên tầm cao Trong năm gần đây, việc sử dụng hệ thống máy bay không người lái (UAS), hay drone, với nhiều mục đích sử dụng khác - từ kiểm tra sở vật chất đến phân phối sản phẩm, quay phim chí thể thao - trở nên khả thi Đại dịch COVID-19 làm tăng tốc độ tăng trưởng mục đích sử dụng này, đặc biệt việc giao hàng kiểm tra sở vật chất, quan tìm cách giảm tương tác người cho phép làm việc từ xa Tuy nhiên, gia tăng gặp phải thay đổi quy định chậm chạp Thông thường, đặc biệt trường hợp COVID-19, quan quản lý cố gắng bám đuổi công ty nắm bắt hội UAS Nhưng việc sử dụng UAS đạt đến mức đủ để thấy trước số khoảng trống pháp lý Việc làm giúp ngành UAS phát triển, cách nâng cao trình độ kiến thức thông qua đào tạo, tăng khả tiếp cận không phận với nhu cầu thiết bị sửa đổi nhận tin tưởng nhà chức trách hàng không đồng thời đảm bảo công nghệ non trẻ đưa vào thị trường cách có trách nhiệm Mặc dù việc sử dụng máy bay không người lái bắt đầu vài quốc gia lớn cách nhiều thập kỷ, kể từ trở nên phổ biến nước lớn 44 nhỏ, lĩnh vực thương mại cho người đam mê thể thao Các trường hợp sử dụng bao gồm từ quân đội thực thi pháp luật đến quản lý thiên tai, an tồn cơng trường nơng nghiệp Một số chí cịn đua máy bay khơng người lái để giải trí cho thể thao Gần đây, COVID-19 nhu cầu kèm khả điều khiển vật lý làm việc từ xa đưa việc sử dụng máy bay không người lái lên tầm cao Các chức khảo sát tăng 90% việc sử dụng, trong ngành xây dựng, mức sử dụng cho giám sát công việc từ xa tăng 56% Các trường hợp sử dụng khác vận chuyển nguồn cung cấp y tế vệ sinh sân vận động chứng kiến gia tăng đại dịch Trong phủ thực nhiều biện pháp đặc biệt COVID-19, ứng dụng máy bay không người lái chứng tỏ đủ hữu ích để chúng trì sau đại dịch COVID-19 qua Nhưng cách sử dụng máy bay không người lái đặt thách thức Các vấn đề quyền riêng tư liệu, tích hợp UAS vào mơi trường thị, chứng nhận nhà điều hành máy bay không người lái, mối quan tâm pháp lý đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái quan thực thi pháp luật đảm bảo mơ hình kinh doanh UAS tính đến cách hợp lý quy định kinh doanh hành, tất nhu cầu xem xét Các cơng cụ có sử dụng ngành cơng nghiệp khác khn khổ hữu ích để lấp đầy khoảng trống quy định UAS mà không gây gánh nặng mức cho thị trường UAS Các công cụ sandbox pháp lý, sử dụng, cho phép nhà quản lý kiểm tra quy tắc cách rủi ro kịp thời Việc phê duyệt chuyến bay máy bay không người lái tự động ID máy bay không người lái từ xa nghiên cứu giúp phủ đảm bảo người tham gia khơng phận kết hợp cách an toàn Ở cấp độ tồn cầu, Tổ chức Hàng khơng Dân dụng Quốc tế (ICAO) cung cấp tiêu chuẩn khuyến nghị thực hành để đưa công nghệ vào hàng khơng dân dụng cách an tồn Tổ chức gần công bố quy định hướng dẫn máy bay không người lái mẫu cho UAS việc hỗ trợ viện trợ nhân đạo ứng phó khẩn cấp Quy định pháp lý q trình “làm lần tn thủ” - phải phát triển song song với công nghệ trường hợp sử dụng Các phủ nên thực cách tiếp cận quy định thích ứng để tạo nhiều hoạt động dịch vụ bay không người lái Tiếp thu khn khổ có chứng minh hiệu lĩnh vực khác bước tốt đẹp Việc giải khoảng trống quy định quan trọng thực cách, mang lại lợi ích cho đổi sáng tạo kinh tế nhà nước Những khoảng trống quản trị 45 Những khoảng trống Sử dụng máy bay không người lái nhiều thời gian giãn cách: Vào đỉnh điểm đại dịch COVID-19, hàng trăm triệu người giới phải cách ly nhà Khi toàn quốc gia thấy lực lượng lao động họ yên chỗ, việc sử dụng máy bay không người lái cho phép tiếp tục số công việc, chẳng hạn sở hạ tầng, kiểm kê kiểm tra môi trường Đại dịch chứng minh giá trị máy bay không người lái bổ sung cho lực lượng lao động - tồn sau xã hội trở lại trạng thái bình thường Khi máy bay khơng người lái tích hợp vào lực lượng lao động quy mơ lớn, quy định quan trọng để đảm bảo điều thực cách an toàn Các quy định phải đề cập đến giấy phép giấy phép cho nhà khai thác, thủ tục hoạt động môi trường đô thị mơi trường khác tích hợp vào hệ thống không phận quốc gia Máy bay không người lái sử dụng để vận chuyển vật tư y tế khẩn cấp: Khi nhu cầu giao hàng hóa dịch vụ khơng tiếp xúc tăng lên đại dịch COVID-19, máy bay không người lái ngày sử dụng để giao hàng hóa tiêu dùng Đặc biệt cần thiết cung cấp vật tư y tế thiết bị bảo vệ cá nhân Một ví dụ thành công Ghana giao thu thập thử nghiệm COVID-19 Các dịch vụ cho phép chia sẻ nguồn cung cấp cần thiết cách nhanh chóng dễ dàng Nhưng tính chất nguy hiểm số hoạt động giao hàng tạo thêm lớp rủi ro máy bay không người lái gặp cố, không, hạ cánh nơi vật liệu nguy hiểm tiếp xúc với người khác Các quy định cần xem xét để điều chỉnh cách thức vận chuyển vật liệu máy bay không người lái Nhiều công việc bay không người lái hơn: Cho dù cung cấp vật tư y tế, kiểm tra sở hạ tầng quan trọng hay quản lý liệu máy bay không người lái thu thập, cần đến nhà điều hành máy bay không người lái điều phối viên liệu máy bay khơng người lái có chun mơn cao Các quy trình quản lý cơng nhận cần có để quản lý việc đào tạo sử dụng lao động Ngoài ra, nhà chức trách chịu trách nhiệm phê duyệt hoạt động cần đào tạo chuyến bay nhu cầu cơng nghiệp giao thông vận tải bắt đầu phù hợp Dữ liệu máy bay không người lái quyền riêng tư cá nhân: Máy bay không người lái sử dụng để giám sát đám đông cung cấp dịch vụ khủng hoảng khác đại dịch COVID-19 Trong số trường hợp, máy bay không người lái trang bị khả thu thập thông tin cá nhân điều làm dấy lên lo ngại quyền riêng tư tự dân Việc giám sát quy định phải đảm bảo việc sử dụng máy bay không người lái khủng hoảng - sau - khơng vi phạm quyền công dân 46 Về bản, điều quan trọng quan quản lý phải tạo tiêu chuẩn không phức tạp phù hợp với kỳ vọng xã hội, để đảm bảo chấp nhận lâu dài xã hội mở rộng lòng tin tất bên Thiếu liệu máy bay không người lái: Ngành hàng khơng dân dụng có hệ thống quản lý khơng lưu mạnh mẽ, tổ chức đường bay cung cấp biện pháp an toàn cho du khách cộng đồng Các hệ thống tương tự phát triển cho máy bay không người lái Hoa Kỳ, thông qua hợp tác FAA Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NASA), nghiên cứu hệ thống gọi Hệ thống Quản lý Máy bay Không người lái (UTM) EU làm việc hệ thống tương tự, gọi U-Space, với nhiều bên liên quan Mục đích hệ thống thu thập thông tin hoạt động UAS ID máy bay không người lái, liệu chuyến bay hàng hóa, ngồi trạm liệu khác - để tránh xung đột cho người tham gia hàng không cung cấp hệ thống cho chuyến bay an toàn phương thức quy mô lớn Dữ liệu cần tổ chức chuẩn hóa thành phố, tỉnh quốc gia Dịch vụ U-Space EU, thu thập liệu liên quan đến hoạt động để tổ chức thơng báo cho nhà điều hành phủ UAS, ví dụ Các quốc gia khác nghiên cứu hệ thống tương tự, cần có phát triển đồng hệ thống Lỗ hổng tương lai gần Vơ tình thu thập video / âm thanh: Sự gia tăng máy bay không người lái phát triển chúng từ thủ công nhỏ sang máy bay thương mại lớn có nghĩa mức độ việc thu thập video / âm vơ tình từ máy ảnh cảm biến khác chúng tránh khỏi Nhưng làm để kiểm sốt nó? Dữ liệu thể xâm phạm nhỏ đến quyền riêng tư vi phạm quyền công dân, tùy thuộc vào liệu truy cập Chẳng hạn, quan thực thi pháp luật truy cập cảnh quay camera máy bay khơng người lái vơ tình quay hoạt động trồng ma túy khơng? Chúng tự động làm vậy, với mạng camera quan sát camera chng cửa có khơng? Mặc dù khoảng trống quy định chưa làm chậm phát triển công nghệ nào, phản ứng mạnh mẽ cơng chúng cản trở phát triển Những khoảng trống Chứng minh mơ hình kinh doanh máy bay khơng người lái: Có lẽ khoảng trống lớn hạn chế việc áp dụng rộng rãi máy bay không người lái máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) rào cản an toàn hay kỹ thuật mà kinh tế Đối với UAS nhỏ, khả kinh tế phụ thuộc nhiều vào quy định sở khách hàng giá Các quy định không chắn yêu cầu 47 cao, chẳng hạn trường hợp yêu cầu hoạt động ngồi tầm nhìn đầu người, hạn chế hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Đối với loại máy bay lớn hơn, thách thức nhiều tính kinh tế quy mơ Ngay ước tính lạc quan cho thấy dịch vụ taxi hàng không tương lai khả thi khu vực có mật độ cao - có giá lên tới 1.900 USD cho chuyến Ngoài ra, taxi cần phải di chuyển với tốc độ 120 km/h để cạnh tranh với ô tô Tỷ suất lợi nhuận thấp có nghĩa mơ hình kinh doanh UAS dễ bị điều tiết Đối với UAS nhỏ lớn, khả kinh tế cuối phụ thuộc vào quy định khơng bảo vệ cơng dân mà cịn cho phép tăng trưởng kinh doanh Với tiền lệ để tham khảo, việc xác định cách thức doanh nghiệp UAS nên quản lý bị đánh thuế thúc đẩy tiến trình khả tồn nhiều mơ hình kinh doanh UAS eVTOL Thiếu tiêu chuẩn chứng nhận lực hàng không chứng nhận sở hạ tầng: Trong Mỹ quốc gia khác xác định tiêu chuẩn độ tin cậy hàng không cho máy bay cánh cố định, cánh quay máy bay nhẹ không khí, loại hình hàng khơng phát triển nhanh chóng kết hợp đặc điểm ba loại số chẳng hạn cất cánh hạ cánh thẳng đứng điện (eVTOL), không phù hợp với hạng mục Kết UAS hoạt động thường sử dụng mẫu eVTOL - cần tiêu chuẩn an toàn đáng tin cậy hoàn toàn Các khu vực pháp lý khác nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn độ tin cậy hàng khơng, thân việc tốn nhiều thời gian chi phí Trong đó, thiếu rõ ràng làm chậm phát triển loại máy bay có Cơ sở hạ tầng cần nghiên cứu, xây dựng chứng nhận cách sử dụng tiêu chuẩn quy trình hồn tồn để thích ứng với hình thức di chuyển khơng Các trường hợp sử dụng phổ biến cần có quy định dành riêng cho máy bay không người lái: Cũng quan quản lý phải đạt cân thích hợp quy định đổi sáng tạo, họ cần điều chỉnh hướng dẫn cho trường hợp sử dụng cụ thể thách thức liên quan đến an toàn bảo mật chúng, chúng dựa khuôn khổ có Ví dụ: quan quản lý cho phép sử dụng UAS cho dịch vụ y tế, chẳng hạn cung cấp xét nghiệm COVID-19 thiết bị bảo vệ cá nhân Ghana Hoa Kỳ, quy định thường vay mượn từ dịch vụ tương tự khác Điều khiến nhà quản lý khơng chuẩn bị sẵn sàng để giải thách thức không cụ thể Việc thiếu khả quản lý cấp hai ảnh hưởng đến trường hợp kinh doanh Ví dụ, từ ngành cơng nghiệp lượng áp dụng UAS, nhiều nhà 48 khai thác bối rối trước quy định pháp lý quản lý khoảng cách chuyến bay với đường dây điện Không có tiêu chuẩn phù hợp, hoạt động đường dây điện quy định khơng có chuyến bay hình thức gần 1.000 feet (khoảng 300m) Hạn chế phù hợp với máy bay trực thăng, hình thức bay phổ biến độ cao thấp, có ý nghĩa máy bay không người lái hạn chế đáng kể giá trị chúng Khuôn khổ quản trị sáng tạo mẫu Sandbox cho thí nghiệm bay khơng người lái Các sandbox pháp lý câu chuyện thành công từ máy bay khơng người lái có giá trị công nghệ khác Các sandbox sử dụng khắp giới để cung cấp cho nhà khai thác UAS bãi thử nghiệm để khám phá khả máy bay không người lái thông báo cho nhà quản lý khoảng trống thách thức pháp lý Mỹ, Anh, Nhật Bản Malawi sử dụng sandbox pháp lý, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thị trường quốc gia định Ngoài ra, chúng thường cung cấp thông tin cho nhà phát triển công nghệ quan quản lý Ví dụ: Malawi, nơi phạm vi phủ sóng mạng khơng dây gián đoạn hơn, sandbox kiểm tra kết nối Trong sandbox Nhật Bản, quan phủ xem xét kết thử nghiệm để bảo vệ an tồn cơng cộng đồng thời giúp nhà đổi điều chỉnh quy trình phê duyệt phủ dễ dàng Khn khổ quy tắc Drone ID Một quy tắc đề xuất, nhận dạng từ xa (ID từ xa), cung cấp khuôn khổ để nhận dạng từ xa tất UAS hoạt động không phận Hoa Kỳ Quy tắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập lưu trữ số liệu định danh tính, vị trí độ cao máy bay khơng người lái trạm điều khiển ID từ xa phát triển thơng qua q trình hợp tác, không kết hợp nhận xét công chúng quy tắc đề xuất mà ý kiến đóng góp từ nhóm cơng tác công nghiệp giúp nhà quản lý FAA soạn thảo quy tắc từ đầu ID từ xa thiết kế phép hoạt động bay khơng người lái an tồn, thường xun khắp nước Mỹ Khả tăng cường an toàn bảo mật cách cho phép FAA, quan thực thi pháp luật an ninh liên bang xác định máy bay không người lái bay khu vực tài phán họ Việc áp dụng rộng rãi UAS cho mục đích sử dụng chuyển hàng bay vùng trời đơng đúc khơng khả thi khơng có ID máy bay không người lái Hợp tác xuyên quốc gia quy định UAS Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), quan chuyên môn Liên hợp quốc, cung cấp dịch vụ quản trị thông qua việc phát triển tiêu chuẩn thông lệ khuyến nghị (SARP) SARP coi công cụ quản lý hữu ích chúng 49 cung cấp biện pháp chi tiết để điều chỉnh công nghệ Ngồi ra, ICAO phát triển chúng tương đối nhanh chóng, thường vịng vài năm ICAO phát triển SARP tương đối dễ dàng phần lớn quốc gia khơng có nghĩa vụ pháp lý tuân theo SARP - làm thường lợi ích tốt quốc gia thành viên ICAO cung cấp hướng dẫn thông qua báo cáo thơng tư tư vấn thức ICAO bổ sung thêm nguồn lực liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái để cứu trợ nhân đạo ứng phó khẩn cấp thơng qua quy định UAS mẫu mình, đưa “khuôn mẫu cho quốc gia thành viên để thực bổ sung quy định UAS có họ” Thơng qua kênh thức khơng thức này, ICAO hỗ trợ phát triển quản trị UAS Mặc dù cơng cụ thức báo cáo thông tư tư vấn trọng tâm gần quy định máy bay không người lái ICAO, cơng nghệ cịn phát triển nữa, tổ chức theo đuổi phương tiện quản trị thức thơng qua SARP SARP bao gồm số lĩnh vực chuyên biệt, tất tạo hiệu khả tiếp cận nhiều việc lại đường hàng khơng, điều tỏ hữu ích việc phát triển quy định UAS mạnh mẽ Bất kể cách tiếp cận nào, ICAO thường coi tổ chức quốc tế thành lập tốt, phù hợp để giúp phát triển quy định quốc tế UAS Phê duyệt chuyến bay drone tự động Sự phổ biến toàn cầu hệ thống - chẳng hạn Droneguide PRO Bỉ, Hệ thống quản lý chuyến bay Thụy Sĩ Khả thông báo cấp phép độ cao thấp Hoa Kỳ (LAANC) - cho thấy việc yêu cầu phê duyệt tự động hoạt động máy bay không người lái bước q trình phát triển quản lý khơng lưu Được hỗ trợ sở hạ tầng điện toán đám mây, nhà cung cấp dịch vụ UAS tư nhân kết nối với kiểm sốt khơng lưu, hệ thống phê duyệt tự động tăng tính dễ sử dụng cho nhà khai thác máy bay khơng người lái đồng thời cung cấp kiểm sốt khơng lưu với nhận thức kiểm sốt tốt máy bay không người lái khu vực họ Kết có lẽ hoạt động bay không người lái dễ dàng lại an toàn cho tất Phê duyệt chuyến bay drone tự động bước việc tạo hệ thống quản lý giao thơng UAS (UTM) thực tích hợp lưu lượng hàng khơng loại hình môi trường Các ứng dụng gần bao gồm: - Chương trình LAANC FAA dường cộng đồng hàng không máy bay không người lái đón nhận 50 - Vào năm 2019, skyguide AirMap bắt đầu thử nghiệm thị trường trực tiếp ủy quyền tự động U-space Thụy Sĩ Hơn 200 nhà khai thác tham gia thử nghiệm thị trường sử dụng ứng dụng di động U-space Thụy Sĩ - Trong vài tháng đầu, khoảng 18.000 người dùng drone (số lượng khách truy cập) sử dụng ứng dụng Droneguide tháng KẾT LUẬN Các công nghệ CMCN 4.0 có vai trị quan trọng giới phục hồi sau đại dịch COVID-19 xây dựng lại kinh tế tránh khủng hoảng tương lai Mặc dù cơng nghệ giúp thúc đẩy đột phá xã hội giá trị kinh tế to lớn, chúng bị lạm dụng Một cân nhắc cần thiết phủ, doanh nghiệp tổ chức xã hội cách công nghệ khai thác điều chỉnh để tăng tốc tăng trưởng, khuyến khích đổi sáng tạo xây dựng khả phục hồi Cách phủ bên liên quan khác tiếp cận việc quản lý cơng nghệ CMCN 4.0 đóng vai trò quan trọng cách thiết lập lại xã hội, kinh tế môi trường kinh doanh Làm việc nhau, khu vực công tư nhân có hội ni dưỡng phát triển cơng nghệ 4.0 đồng thời giảm thiểu rủi ro việc sử dụng phi đạo đức độc hại Thế giới nơi khác đại dịch thay đổi công nghệ rộng lớn diễn Các khả công nghệ CMCN 4.0, triển khai cách thích hợp, nên sử dụng làm sở để tái tạo lại cách hoạt động bối cảnh mới: thứ từ dịch vụ phủ, giáo dục chăm sóc sức khỏe đến cách doanh nghiệp tương tác cung cấp giá trị cho khách hàng Nghiên cứu phân tích thách thức chung cơng nghệ 4.0: trí tuệ nhân tạo (AI); tính di động (bao gồm phương tiện tự hành); chuỗi khối; drone; Internet vạn vật (IoT) Những thách thức bao gồm thiếu quy định, sử dụng sai công nghệ thách thức việc giải khác biệt đơn vị Ví dụ, ước tính cho thấy bitcoin chiếm 90% khoản toán tiền chuộc Và việc thiếu quy định hiệu công nghệ nhận dạng khuôn mặt với cố lạm dụng quan thực thi pháp luật gây phản ứng dội chống lại cơng nghệ tồn giới Các hồ sơ khuôn khổ quản trị quy định sáng tạo công nghệ 4.0 nhấn mạnh để giải thách thức nhiều thách thức khác Ví dụ, khn khổ quản trị AI Singapore hỗ trợ khu vực tư nhân cách cung cấp hướng dẫn quản trị nội bộ, tham gia người, quản lý hoạt động giao tiếp với bên liên quan Tại Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài cấp cho Hiệp hội Trao đổi Tài sản Tiền điện tử Ảo Nhật Bản (JVCEA) tư cách quan tự 51 quản lý sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia - cơng nhận vai trị khu vực tư nhân việc cung cấp quản trị hiệu Các tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trị họ Ví dụ, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc châu Âu tạo điều kiện cho diễn đàn mà Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản Hoa Kỳ phát triển khn khổ để hài hịa quy định xe tự hành Đại dịch hậu thúc đẩy cấp bách việc giải khoảng cách khuôn khổ quản trị hiệu Các công nghệ CMCN 4.0 đóng vai trị quan trọng việc giúp thoát khỏi đại dịch mạnh mẽ hết Tài liệu sổ tay thực tế để xem xét số ứng dụng quan trọng công nghệ CMCN 4.0 muốn phát triển mạnh giới hậu đại dịch thách thức quản trị cần giải để công nghệ đạt tiềm đầy đủ chúng Biên soạn: Trung tâm thông tin thống kê khoa học cơng nghệ Tài liệu tham khảo chính: Global Technology Governance Report 2021: Harnessing Fourth Industrial Revolution Technologies in a COVID-19 World World Economic Forum World Economic Forum, “Centre for the Fourth Industrial Revolution: Platforms”, https://www.weforum.org/centre-for-thefourth-industrialrevolution/areas-of-focus Digital Jersey, “IoT Sandbox”, https://www.digital.je/choose-jersey/sandbox jersey/iot-sandbox/ David Alexander Walcott, “How the Fourth Industrial Revolution can Help us Beat COVID-19,” World Economic Forum, May 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/how-the-fourth-industrialrevolution-can-help-us-handle-thethreat-of-covid-19/ (link as of 2/11/20) New Zealand Ministry of Social Development, “The Privacy, Human Rights and Ethics (PHRaE) Framework”,https://www.msd.govt.nz/documents/aboutmsd-and-our-work/work-programmes/initiatives/phrae/phrae-on-a-page.pdf (link as of 2/11/20) Mihalis Kritikos, “Ten Technologies to Fight Coronavirus”, European Parliament – European Parliamentary Research Service, April 2020, Scott Corwin et al ”The Futures of Mobility after COVID-19”, Deloitte Insights, 21 May 2020, Federal Aviation Administration, “UAS Remote Identification”, March 2020, https://www.faa.gov/uas/research_development/remote_id/ 52 ... trống quản trị công nghệ xuyên suốt Các chủ đề chung khoảng trống quản trị công nghệ Các khung quản trị đổi sáng tạo 11 2.1 Quản trị đạo đức 11 2.2 Phối hợp công - tư. .. làm việc để quản trị hiệu công nghệ CMCN 4.0 15 QUẢN TRỊ CÁC CÔNG NGHỆ CỦA CMCN 4.0 Một số công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) - ví dụ: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật... Liên minh Giải pháp Công nghiệp Viễn thông CBDC Tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư DAO Tổ chức tự trị phi tập trung DLT Công nghệ sổ phân tán FAA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế: Quản trị công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế: Quản trị công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư