Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học: Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu

31 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:43

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm xây dựng, sắp xếp những đặc trưng nhân cách văn hóa của Lý Quang Diệu một cách hệ thống. Qua những tính cách văn hóa của Lý Quang Diệu, lý giải sự ảnh hưởng mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo tiêu biểu của Singapore cũng như thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THANH HUYỀN NHÂN CÁCH VĂN HĨA LÝ QUANG DIỆU Chun ngành Đơng Nam Á học Mã số: 62 31 06 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐÔNG NAM Á HỌC HÀ NỘI, 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THANH HUYỀN NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU Chuyên ngành Đông Nam Á học Mã số: 62 31 06 10 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƠNG NAM Á HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS MAI NGỌC CHỪ HÀ NỘI, 2020 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tiến trình phát triển xã hội lồi người, vai trị cá nhân người lãnh đạo, khởi xướng có vị trí ảnh hưởng to lớn lịch sử đất nước, dân tộc, có thời đại Lịch sử giới xuất nhiều nhân vật xuất chúng Những cá nhân nắm bắt vòng quay lịch sử, gắn bó với vận mệnh đất nước, làm xoay chuyển tình hình trị quốc gia Thành công đảo quốc Singapore gắn với tên tuổi nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu câu chuyện Trong thập kỷ cương vị Thủ tướng, ông Lý Quang Diệu khẳng định vai trị vị trí biến Singapore từ “vùng đất đầm lầy” thành “thành phố mơ” Lý Quang Diệu – Thủ tướng giữ chức lâu lịch sử Thế giới Ngày 21 tháng 11 năm 1954, Lý Quang Diệu với nhóm bạn thành lập Đảng Hành động Nhân dân (PAP – 人民行动党) có khuynh hướng xã hội liên minh với nghiệp đoàn theo chủ nghĩa cộng sản Trong bầu cử toàn quốc ngày tháng năm 1959, PAP giành 43 tổng số 51 ghế hội đồng lập pháp Ngày tháng năm 1959, Singapore giành quyền tự trị lĩnh vực đất nước ngoại trừ quốc phòng ngoại giao Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng nước Cộng hòa Singapore đảm nhiệm chức vụ từ năm 1959 đến năm 1990 Sau này, khơng cịn giữ chức vụ thủ tướng, ơng xem trị gia có ảnh hưởng Singapore tiếp tục phục vụ phủ cương vị Bộ trưởng cao cấp (1990 - 2004), Bộ trưởng Cố vấn (Minister Mentor) (2004 - 2015) Coi trọng Nho giáo Lý Quang Diệu số người ủng hộ giá trị châu Á, đặc biệt Nho giáo Sinh gia đình gốc Hoa, chịu ảnh hưởng hai văn hóa phương Đơng phương Tây, thân ông coi hướng Singapore đến xã hội truyền thống, muốn gìn giữ truyền thống Nhà lãnh đạo tài ba Trong ba thập kỉ cầm quyền, Lý Quang Diệu thể nhà lãnh đạo xuất chúng với sách đầy tính chiến lược nhằm tạo nên quốc gia Singapore hùng mạnh kinh tế, trung tâm tài cơng nghệ lớn khu vực, xã hội đại, văn minh, địa điểm an toàn hấp dẫn nhà đầu tư đồng thời nơi “đáng sống” nhiều cá nhân tài từ khắp nơi giới Lý Quang Diệu kiên trì xây dựng để biến Singapore từ khó khăn Singapore thành động lực phát triển Sau Singapore độc lập, ông nhận thấy tự chủ trị phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế thực mục tiêu đại hóa, thị hóa phát triển kinh tế, giáo dục đất nước Bên cạnh đó, nhận thức thiếu hụt nguồn tài nguyên thiên nhiên Singapore Ơng khuyến khích đầu tư nước ngồi tiến hành chương trình đảm bảo lợi ích cho tầng lớp lao động Đến năm 1980 người dân Singapore đạt mức thu nhập bình quân đầu người cao thứ hai châu Á, sau Nhật Bản Ông thường cho rằng, tài nguyên Singapore người dân tinh thần làm việc hăng say họ Xuyên suốt trình lãnh đạo mình, Lý Quang Diệu chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài Khơng nhân tài nước mà cịn thu hút trọng dụng người tài khắp giới Để Singapore bắt nhịp với phát triển giới, Lý Quang Diệu chọn tiếng Anh làm bốn ngơn ngữ sử dụng thức đảo quốc Theo ông, nắm vững ngôn ngữ quốc tế chìa khóa nắm giữ tri thức, công nghệ cao phương Tây Mặt khác, ơng cịn tận dụng máy hành mà người Anh xây dựng Singapore 100 năm đô hộ nhằm tiếp thu “di sản” hành đại Lý Quang Diệu đưa tơn mục đích Singapore xây dựng nhà nước tôn trọng người dân Đồng thời ông tâm xây dựng nhà nước chống tham nhũng triệt để… Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến Singapore giới Ở Singapore, ông nhận kính trọng nhiều người dân, đặc biệt người lớn tuổi, họ nhớ đến khả lãnh đạo ông thời kỳ độc lập tách rời khỏi Malaysia Trong vấn đề quốc tế, Lý Quang Diệu coi “nhà hiền triết” Các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc giới muốn tham khảo ý kiến chăm lắng nghe ý kiến ông như: “Richard Nixon Henry Kisinger, lên kế hoạch mở cửa với Trung Quốc năm 1971 – 1972, hay Barack Obama ln khâm phục chào đón Thủ tướng Lý Quang Diệu Hoặc Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đảo, Tập Cận Bình Trung Quốc xem Lý nhà cố vấn có ảnh hưởng lớn họ bên ngồi Trung Quốc” Khơng có cường quốc mà nước nhỏ Israel, Kazakhstan, tiểu vương quốc Ả rập nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác tìm thấy Lý Quang Diệu hợp tác chiến lược giúp họ tìm cách vượt qua khó khăn, thách thức quốc tế Bên cạnh đó, Lý Quang Diệu quốc tế nhiều lần vinh danh nhận Huân chương Mặt trời mọc năm 1967, giải thưởng Woodrow Wilson cho dịch vụ công Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson trao tặng, năm 1985 bầu làm Chủ tịch Hội Khổng học giới… Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Obama nhận định Lý Quang Diệu: “là nhân vật huyền thoại châu Á kỷ 20 21 Ông người giúp khởi động phép màu châu Á” [G.Allison cộng sự, 2016] Cho đến có nhiều cơng trình viết Lý Quang Diệu, chưa có tác phẩm hay sách, luận văn, luận án, cơng trình khoa học nghiên cứu tồn diện nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu cách hệ thống Hơn nguồn tài liệu viết nhân cách văn hóa cá nhân kiệt xuất lịch sử vấn đề đề cập đến Việc nghiên cứu nhân cách Lý Quang Diệu góc nhìn văn hóa thực cần thiết Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu” làm nội dung nghiên cứu cho đề tài nghiên cứu sinh Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Khi chọn đề tài này, tác giả mong đạt số mục đích quan trọng: Trước hết, đề tài phục dựng lại toàn rõ nét tranh đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu, có đặc trưng nhân cách tư tưởng văn hóa, trị Từ xây dựng, xếp đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu cách hệ thống Qua tính cách văn hóa Lý Quang Diệu, lý giải ảnh hưởng mạnh mẽ nhà lãnh đạo tiêu biểu Singapore giới Qua việc nghiên cứu nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu, tác giả muốn làm sáng tỏ nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu: Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu thật khoa học tự xưng tụng cảm tính Ngồi ra, đề tài cịn mong muốn góp phần nhỏ làm phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử, người Singapore 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án thực nhiệm vụ sau: - Trình bày sở lý luận nhân cách, nhân cách văn hóa bối cảnh hình thành nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu để tạo tiền đề nghiên cứu cho nội dung luận án - Làm rõ ảnh hưởng Nho giáo đến nhận thức Lý Quang Diệu đề cao giáo dục, coi trọng đạo đức,… góp phần tạo nên nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu - Phân tích sách đột phá thay đổi Singapore góp phần tạo nên nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu - nhà lãnh đạo kiệt xuất Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi không gian: quê hương Lý Quang Diệu nơi liên quan đến hoạt động Lý Quang Diệu - Về phạm vi thời gian: giai đoạn nửa sau kỷ XX đầu kỷ XXI Đó giai đoạn hoạt động Lý Quang Diệu Tuy nhiên, tác giả mở rộng phạm vi nghiên cứu năm tháng thiếu thời Lý Quang Diệu, để có nhìn tổng thể q trình phát triển, hồn thiện nhân cách văn hóa ơng Cơ sở tư liệu phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở tư liệu Tài liệu sử dụng luận án tác giả khai thác nhiều nguồn khác nhau: Các tạp chí tác phẩm, nghiên cứu Singapore, lịch sử, văn hóa, trị,… tác phẩm, tạp chí nghiên cứu Lý Quang Diệu tác giả nước viết tiếng Việt, xuất tiếng Việt Các tác phẩm viết Lý Quang Diệu học giả nước viết dịch sang tiếng Việt xuất nước Các tác phẩm hồi ký, phát biểu, diễn thuyết,… Lý Quang Diệu viết xuất tiếng Anh dịch tiếng Việt Bên cạnh luận án sử dụng nguồn tài liệu Internet website chỉnh phủ Singapore trang web uy tín Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp liên ngành Văn hóa học – Nhân học – Sử học Song song với phương pháp nghiên cứu liên ngành, đề tài sử dụng số phương pháp hỗ trợ bao gồm: Phương pháp tiếp cận hệ thống; Phương pháp so sánh; Phương pháp phân tích; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp diễn dịch,… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận án nghiên cứu nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu có đóng góp mặt khoa học thực tiễn 5.1 Về mặt khoa học - Luận án cung cấp thêm tư liệu góp phần làm rõ xác đời nghiệp Lý Quang Diệu, qua góp phần làm rõ thêm nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Qua việc phân tích chứng minh đặc điểm nhân cách vấn đề văn hóa xã hội, khẳng định nhân cách văn hóa vấn đề khoa học Đồng thời, cung cấp cách nhìn nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu theo hướng tổng thể, đa diện biện chứng 5.2 Về mặt thực tiễn - Luận án giúp người đọc hiểu rõ đời đặc trưng tính cách tạo nên nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu - Đưa nghiên cứu có hệ thống tư tưởng, sách, đường lối lãnh đạo Singapore thời Lý Quang Diệu - Công trình nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập giảng dạy Đơng Nam Á nói chung Singapore nói riêng Bố cục luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BỐI CẢNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU Chương 3: NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NHO GIÁO Chương 4: NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Lý Quang Diệu, Thủ tướng nước Cộng hịa Singapore, ơng đảm nhiệm chức vụ từ năm 1959 đến năm 1990 Trong năm đương nhiệm, Lý Quang Diệu biến đổi Singapore hình thái lẫn văn hóa Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết nhiều tác giả giới viết ông Theo phân loại tác giả, cơng trình nghiên cứu Lý Quang Diệu tập trung vào loại hình sau: Thứ nhất, loại hình nghiên cứu đời nghiệp Lý Quang Diệu Thứ hai, loại hình nghiên cứu ảnh hưởng nhân cách cá nhân Lý Quang Diệu tới việc hoạch định sách Thứ ba, cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến nhân cách Lý Quang Diệu 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Sau tìm kiếm, tổng hợp nguồn tài liệu liên quan đến đề tài “Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu” tác giả nhận thấy vấn đề liên quan đến vai trò cá nhân lịch sử mảng vấn đề đề cập đến nghiên cứu Việt Nam Theo phân loại tác giả, cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài tập trung vào nội dung sau: Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu nhân cách văn hóa cá nhân kiệt xuất, có tầm ảnh hưởng lớn Thứ hai, cơng trình nghiên cứu thành cơng lãnh đạo Lý Quang Diệu 1.2 Nhận xét công trình nghiên cứu liên quan đến luận án Hầu hết cơng trình nghiên cứu Lý Quang Diệu tập trung vào tiểu sử, thành cơng sách, đường lối lãnh đạo, trình đấu 10 Chương 3: NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NHO GIÁO 3.1 Nho giáo xã hội Singapore Singapore đất nước có lịch sử non trẻ nên khơng có truyền thống Nho giáo hàng ngàn năm Trung Quốc, Triều Tiên hay Nhật Bản Tuy nhiên, Singapore có khoảng 70% dân số người gốc Hoa, Nho giáo thành tố quan trọng ảnh hưởng tới xã hội nước 3.2 Nho giáo nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Tư tưởng Khổng giáo giá trị Á Đông vấn đề Lý Quang Diệu quan tâm Ông số người ủng hộ giá trị Châu Á, cách giải thích ơng giá trị gây khơng tranh cãi Trong thập kỷ 1980, ơng tích cực cổ x giá trị Châu Á có Nho giáo Ơng coi trọng nhấn mạnh tầm quan trọng đạo Nho xã hội Singapore Bản thân ông năm 1985 bầu làm Chủ tịch Hội Khổng học giới 3.2.1 Coi trọng giá trị đạo đức 3.2.1.1 Trong gia đình Nguồn gốc, xuất thân Lý Quang Diệu ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng ơng sau Đối với gia đình Đối với bạn đời Đối với Đối với quê hương Đối với đất nước 3.2.1.2 Đạo đức lãnh đạo đất nước Mặc dù quan điểm cầm quyền Lý Quang Diệu pháp trị thực chất mơ hình nhà nước mà Lý Quang Diệu xây dựng Singapore xã hội dựa tảng gia đình mà đứng đầu uy quyền đạo đức, có phần gia trưởng thực gương mẫu ln phấn đấu hạnh phúc 17 thành viên gia đình Singapore Xã hội nhân dân khuyến khích học hành trọng người ưu tú, có cống hiến cho đảo quốc Vì vậy, cho dù quốc gia đa sắc tộc, đa tơn giáo, đa văn hóa nhân dân sống hài hịa, khơng có xung đột lẫn Một xã hội với máy hành hoạt động hiệu tham nhũng, tổ chức xã hội sở hạ tầng đại giúp Singapore nước có xuất phát sau lại đích trước nhiều quốc gia khác khu vực Đông Nam Á giới 3.2.2 Coi trọng giáo dục 3.2.2.1 Giáo dục thân Trong việc học hành, từ nhỏ Lý Quang Diệu ý thức việc học, rèn luyện thân 3.2.2.2 Giáo dục quốc gia Từ trải nghiệm thân khối óc mình, ơng tìm cho Singapore sách vừa giải vấn đề ngôn ngữ, sắc tộc đảo quốc vừa giúp Singapore hội nhập với giới cách nhanh Ngay từ lên nắm quyền điều hành đất nước, Lý Quang Diệu nhận thức giải vấn đề giáo dục mở đường, lối thoát cho trạng Singapore đương thời, nghèo nàn, lạc hậu phân hóa sắc tộc, khơng thống ngơn ngữ,… Vì vậy, ơng tâm đầu tư vào giáo dục nhiều ngành khác 18 Tiểu kết chương 3: Singapore, đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc với phát triển nhanh chóng chịu ảnh hưởng lớn văn hóa phương Tây Lo sợ quốc gia rơi vào tình trạng giá trị phương Đông, gia đình truyền thống bị xáo trộn,… Lý Quang Diệu coi trọng giá trị Nho giáo, chí nâng lên tầm quốc gia Ơng thành cơng kết nối hịa hợp nét văn hóa truyền thống Singapore Trong tư tưởng hành động ông giá trị Nho giáo coi trọng đặt lên hàng đầu mục đích xây dựng xã hội tốt, xã hội tảng giáo dục, đạo đức,… Đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu thiên hướng Nho giáo, người coi trọng đạo đức, coi trọng giáo dục Mơi trường gia đình nơi, gốc để rèn luyện lên nhân cách, đạo đức Lý Quang Diệu, người coi trọng giá trị gia đình, đạo đức lãnh đạo, việc điều hành đất nước Đối với cái, Lý Quang Diệu ln gương cho noi theo Ơng chủ trương không dùng roi vọt với dạy chúng học văn hóa truyền thống, gia tộc, giản dị, bình đẳng người không phân biệt thứ bậc… Kết ông trở thành thành phần chủ chốt, quan trọng, có ích cho xã hội Khơng có vậy, ơng trì nếp sống, phép tắc gia đình Đối với bạn đời, Lý Quang Diệu đánh giá, ghi nhận vai trị Kha Ngọc Chi với nghiệp trị Tình cảm ơng gắn bó với vợ từ ngồi ghế nhà trường tình u cao đẹp họ cịn nguồn động lực cho ông vững bước đường trị sau Ơng ln ghi nhận vai trị phu nhân với nghiệp trị coi bà nội tướng giúp đỡ ông từ cơng việc gia đình đến Tình cảm ông đáng trân trọng người vợ yêu quý lâm bệnh Mặc dù người đàn ông biết công việc, làm công việc nhà 19 sau vợ lâm bệnh ông xếp công việc cách hợp lý để hàng ngày tận tay chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho bà Tình cảm ơng tình ca tình yêu, gương đạo đức, trách nhiệm để noi theo Đối với quê hương, nơi trước trở thành Thủ tướng ông chưa đặt chân đến, với ơng q cha đất tổ, nơi cội nguồn, tổ tiên ơng Và ơng tự hào người trước, bắt nguồn dòng họ Lý Đối với đất nước, quan điểm cầm quyền Lý Quang Diệu pháp trị thực chất mơ hình nhà nước mà ơng xây dựng Singapore xã hội dựa tảng gia đình mà đứng đầu uy quyền đạo đức, ln hạnh phúc nhân dân Ơng ln ln coi người tài ngun quốc gia Trong xã hội, ơng khuyến khích người dân học tập, thực công xã hội, xây dựng phủ tốt, sạch, đất nước xanh,… Thành công ông việc điều hành đất nước người dân có niềm tin vào phủ, hài lịng sống hợp tác với phủ xây dựng bảo vệ đất nước Đối với với giáo dục, thân Lý Quang Diệu từ nhỏ ý thức việc học, rèn luyện thân Đối với quốc gia, ơng khuyến khích nhân dân học tập tìm cho Singapore Ơng cịn khuyến khích việc học cách lập giải thưởng để hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nước Tinh thần học tập giáo dục Lý Quang Diệu trở thành nét văn hóa đại, nguồn cảm hứng cho tồn thể nhân dân việc học tập toàn đảo quốc Bên cạnh đó, Lý Quang Diệu cịn người coi trọng giáo dục Từ thân, ơng ln có ý thức rèn luyện học tập Bằng chứng ơng xếp hạng cao bảng thành tích học tập cấp bậc từ tiểu học đại học Ngay đến tuổi xế chiều ông không ngừng học tập xem việc học việc phải làm Đối với giáo dục quốc gia, ơng có nhiều sách giáo dục hiệu phải kể đến sách song ngữ Chính sách vừa giải vấn đề ngôn ngữ, sắc tộc, vừa giúp Singapore hội 20 nhập với giới cách nhanh Ngay từ lên nắm quyền điều hành đất nước, Lý Quang Diệu nhận thức giải vấn đề giáo dục mở đường, lối thoát cho trạng Singapore đương thời, nghèo nàn, lạc hậu phân hóa sắc tộc, không thống ngôn ngữ,… Vì vậy, ơng đầu tư vào giáo dục nhiều ngành Trường học nơi dạy cho học sinh tiêu chuẩn hành vi cá nhân, chuẩn mực xã hội Đồng thời, ông hỗ trợ khích lệ việc học việc trao giải thưởng, học bổng cho học sinh, sinh viên không phân biệt tầng lớp, địa vị, sắc tộc Có thể nói, suốt đời nghiệp Lý Quang Diệu ông đề cao tinh thần, tư tưởng Nho giáo, coi kim nam để trì trật tự xã hội gia đình Tấm gương đạo đức Lý Quang Diệu động lực để nhân dân noi theo 21 Chương 4: NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC Trong lịch sử xây dựng Singapore, Lý Quang Diệu áp dụng nhiều sách đột phá để phát triển đất nước Thậm chí sách bị coi cực đoan, Lý Quang Diệu có niềm tin phát triển tương lai đất nước mà kiên định với hành động Những biện pháp thật giúp quốc đảo sư tử vượt qua giai đoạn khó khăn trở nên phồn vinh 4.1 Nhà lãnh đạo có tầm nhìn Nhờ vào nỗ lực khơng ngừng kết hợp với sách phát triển kinh tế đắn phủ, Singapore trở thành số quốc gia phát triển bậc khu vực châu Á với mức thu nhập bình quân đầu người cao, phúc lợi từ tiện ích, dịch vụ sống an sinh xã hội xếp loại cao giới 4.2 Nhà lãnh đạo kiệt xuất Trong nghiệp kiến thiết đất nước mình, Lý Quang Diệu thể nhiều đặc điểm nhà lãnh đạo phi thường Những thành công Singapore ngày bàn tay khối óc phi thường Lý Quang Diệu đặt móng vững Những thành cơng cho thấy tận tụy, chăm chỉ, kiên trì, bền bỉ tính kỷ luật cao ơng Ơng làm điều mà nhiều nhà lãnh đạo giới dám mơ tới 4.3 Nhà lãnh đạo với nhiều sách đột phá 4.3.1 Chính sách ngơn ngữ 4.3.2 Chính sách tơn giáo 4.3.3 Chính sách trọng dụng nhân tài 4.4 Nhà lãnh đạo tôn trọng dân chủ 22 Tiểu kết chương 4: Quá trình xây dựng Singapore thành công vượt bậc không nhắc đến công lao to lớn Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo tài ba Ơng áp dụng nhiều sách đột phá, hữu hiệu để xây dựng đất nước Mặc dù có sách bị coi cực đoan ông kiên định với lựa chọn Ơng lo cho vận mệnh đất nước, chăm lo cho đời sống nhân dân Bởi ông biết làm điều tốt cho đảo quốc cho nhân dân Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo có tầm nhìn Trong suốt thập kỷ lãnh đạo đất nước, Lý Quang Diệu ln có chiến lược đưa đảo quốc Singapore trở thành quốc gia hùng mạnh kinh tế, trung tâm thương mại, tài cơng nghệ xếp vào hạng bậc khu vực Dưới lãnh đạo Lý Quang Diệu, Singapore biết đến với xã hội văn minh, đại với số an toàn cao… Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo kiệt xuất Trong nghiệp kiến thiết đất nước, Lý Quang Diệu thể đặc điểm nhà lãnh đạo kiệt xuất Ông làm điều phi thường đảo quốc dân số ít, nhỏ hẹp, thiếu nguồn tài nguyên,… Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo với nhiều sách đột phá Ở Lý Quang Diệu hội tụ đầy đủ người tài năng, uy tín Ơng cho Singapore khơng thể theo lối mịn truyền thống quốc gia khác mà phải có chiến lược, sách phù hợp với điều kiện đất nước – đa sắc tộc, đa ngôn ngữ… Những sách phải kể đến như: trọng dụng nhân tài, ngơn ngữ, tơn giáo… Những sách hay cách làm Lý Quang Diệu thường bị coi độc đoán, áp đặt hay thiếu dân chủ, cuối kết tất sách nhân dân Singapore, giúp cho sống nhân dân ln an tồn, đảm bảo hết chất lượng sống họ 23 thực nâng cao Trong nhiều thập kỷ, lãnh đạo Lý Quang Diệu, người dân Singapore giới khó phủ nhận quốc gia phát triển mặt Lý Quang Diệu tâm huyết xây dựng lên 24 KẾT LUẬN Nhân cách văn hóa vấn đề đa dạng phức tạp Có thể nói, vấn đề nhà nghiên cứu kiến giải từ nhiều góc nhìn khác Tuy có nhiều quan điểm khác nhà khoa học nghiên cứu nhân cách văn hóa có điểm thống chung là: nhân cách văn hóa người tồn xã hội loài người người hình thành nên nhân cách mơi trường xã hội Nghiên cứu nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu, luận án rút kết luận sau: Thứ nhất, luận án kế thừa giá trị phổ qt có tính chung nhà nghiên cứu công nhận qua cơng trình nghiên cứu, nhận định,… để xây dựng lên khung lý thuyết, từ giái vấn đề phạm vi nghiên cứu luận án Trên sở lý thuyết, tác giả kế thừa khái niệm nhân cách, nhân cách văn hóa Nhân cách vấn đề thuộc người nhà khoa học nhân văn quan tâm nghiên cứu Có nhiều nhà khoa học với trường phái học thuật khác phương Đông phương Tây nghiên cứu vấn đề Trên sở nghiên cứu trường phái khác nhau, luận án nhận định: “Nhân cách xuất cá nhân có hoạt động tương tác với cộng đồng xã hội nhân cách bị chi phối, ảnh hưởng nhiều vấn đề vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội” Khái niệm quan trọng, mang tính cốt lõi luận án nhân cách văn hóa Nhân cách văn hóa cá nhân hình thành mơi trường xã hội Vì thế, vai trị gia đình, xã hội,… có ảnh hưởng sâu đậm nhân cách văn hóa cá nhân, cụ thể trường hợp Lý Quang Diệu “Nhân cách văn hóa đặc trưng ứng xử người cộng đồng có giá trị bền vững” 25 Thứ hai, người có đặc điểm tính cách riêng, nhiên khơng phải có nhân cách văn hóa Khi tìm hiểu nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu, tác giả tập trung tìm hiểu yếu tố khơng gian, lịch sử gia đình nhân vật Lý Quang Diệu Khơng gian văn hóa ảnh hưởng định đến đời nghiệp Lý Quang Diệu Anh quốc Singapore Một người gốc Hoa sinh Singapore, có thời gian học tập Anh quốc tạo nên pha trộn giá trị văn hóa Đơng – Tây nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Bên cạnh đó, q trình phát triển lịch sử ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhân cách văn hóa ông Từ thuở nhỏ sống chế độ phương Tây cai trị Đông Nam Á chứng kiến biến động lịch sử quân Nhật chiếm Singapore,… năm tháng giúp cho Lý Quang Diệu có học tư tưởng trị Bối cảnh gia đình nơi có ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Đó nơi để ơng ni dưỡng giá trị Nho giáo người nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu… Đó yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách văn hóa đặc trưng riêng Lý Quang Diệu Thứ ba, Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu xét từ phương diện Nho giáo Trong tư tưởng hành động ông giá trị Nho giáo coi trọng đặt lên hàng đầu mục đích xây dựng xã hội tốt, xã hội tảng giáo dục, đạo đức,… Đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu văn hóa đạo đức Được sinh gia nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu xét từ phương diện nhà lãnh đạo với nhiều sách đột phá gốc Hoa, giá trị Nho giáo thấm nhuần vào tư tưởng Lý Quang Diệu Trong tư tưởng hành động ông giá trị Nho giáo coi trọng đặt lên hàng đầu mục đích xây dựng xã hội tốt, xã hội tảng giáo dục, đạo đức,… Trong gia đình, ơng ln gương mẫu mực cho cái, người 26 bạn đời thủy chung, tận tụy ln tự hào dịng tộc Đối với đất nước, quan điểm cầm quyền Lý Quang Diệu pháp trị thực chất mơ hình nhà nước mà ơng xây dựng Singapore xã hội dựa tảng gia đình mà đứng đầu uy quyền đạo đức, ln hạnh phúc nhân dân Lý Quang Diệu coi trọng giá trị đạo đức vận dụng khéo léo giá trị Nho giáo vào gia đình chí cơng điều hành đất nước Đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu văn hóa giáo dục Lý Quang Diệu người coi trọng giáo dục Từ thân, ơng ln có ý thức rèn luyện học tập độ tuổi Đối với giáo dục quốc gia, ơng có nhiều sách giáo dục hiệu phải kể đến sách song ngữ Chính sách vừa giải vấn đề ngôn ngữ, sắc tộc, vừa giúp Singapore hội nhập với giới cách nhanh Ngay từ lên nắm quyền điều hành đất nước, Lý Quang Diệu nhận thức giải vấn đề giáo dục mở đường, lối thoát cho trạng Singapore đương thời, nghèo nàn, lạc hậu phân hóa sắc tộc, khơng thống ngơn ngữ,… Có thể nói, suốt đời nghiệp Lý Quang Diệu ông đề giáo dục coi mục tiêu hàng đầu quốc gia Điều đáng nói là, ông thành công hòa hợp sắc tộc, ngôn ngữ Singapore kết đa dạng sắc tộc với giới Thứ tư, nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu xét từ phương diện người lãnh đạo đất nước Trong nhiều thập kỷ, lãnh đạo Lý Quang Diệu, người dân Singapore giới khó phủ nhận thành cơng công lao to lớn ông với đảo quốc Ông lãnh đạo Singapore theo cách riêng để đưa Singapore trở thành quốc gia hàng đầu giới Trong trình xây dựng Singapore, Lý Quang Diệu áp dụng nhiều sách đột phá, hữu hiệu để 27 xây dựng đất nước Ông lo cho vận mệnh đất nước, chăm lo cho đời sống nhân dân Bởi ơng biết làm điều tốt cho đảo quốc cho nhân dân Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo có tầm nhìn Trong suốt thập kỷ lãnh đạo đất nước, Lý Quang Diệu ln có chiến lược đưa đảo quốc Singapore trở thành quốc gia hùng mạnh kinh tế, trung tâm thương mại, tài cơng nghệ xếp vào hạng bậc khu vực Dưới lãnh đạo Lý Quang Diệu, Singapore biết đến với xã hội văn minh, đại với số an toàn cao… Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo kiệt xuất Trong nghiệp kiến thiết đất nước, Lý Quang Diệu thể đặc điểm nhà lãnh đạo kiệt xuất Ông làm điều phi thường đảo quốc dân số ít, nhỏ hẹp, thiếu nguồn tài nguyên,… Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo với nhiều sách đột phá Ở Lý Quang Diệu hội tụ đầy đủ người tài năng, uy tín Ơng cho Singapore khơng thể theo lối mòn truyền thống quốc gia khác mà phải có chiến lược, sách phù hợp với điều kiện đất nước – đa sắc tộc, đa ngơn ngữ… Những sách phải kể đến như: trọng dụng nhân tài, ngôn ngữ, tôn giáo… Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo tôn trọng dân chủ Trong suốt 31 năm hoạt động trị, cương vị thủ tướng, Lý Quang Diệu tạo nên máy quyền độc nhất, có cân cách tinh tế chế độ chuyên chế với dân chủ; nhà nước chủ nghĩa tư với thị trường tự Khơng có vậy, Lý Quang Diệu đánh giá nhà lãnh đạo ln ln nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân Thứ năm, nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu trường tồn với người dân Singapore giới Ở Singapore, Lý Quang Diệu nhận kính trọng nhiều người dân, đặc biệt người lớn tuổi, họ nhớ đến khả lãnh đạo ông thời kỳ độc lập tách rời khỏi Malaysia Đối với giới Lý Quang 28 Diệu nhắc đến huyền thoại Cựu Tổng thống Mỹ - Obama gọi ông là “Người giúp thúc đẩy phép màu kinh tế Châu Á Huyền thoại châu Á kỷ 20 21” Trong vấn đề quốc tế, Lý Quang Diệu coi nhà hiền triết Các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc giới muốn tham khảo ý kiến chăm lắng nghe ý kiến ông như: Richard Nixon Henry Kisinger, lên kế hoạch mở cửa với Trung Quốc năm 1971 – 1972, hay Barack Obama ln khâm phục chào đón Thủ tướng Lý Quang Diệu Hoặc Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đảo, Tập Cận Bình Trung Quốc xem Lý nhà cố vấn có ảnh hưởng lớn họ bên ngồi Trung Quốc Khơng có cường quốc mà nước nhỏ Israel, Kazakhstan, tiểu vương quốc Ả rập nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác tìm thấy Lý Quang Diệu hợp tác chiến lược giúp họ tìm cách vượt qua khó khăn, thách thức quốc tế Bên cạnh đó, Lý Quang Diệu quốc tế nhiều lần vinh danh nhận Huân chương Mặt trời mọc năm 1967, giải thưởng Woodrow Wilson cho dịch vụ công Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson trao tặng, năm 1985 bầu làm Chủ tịch Hội Khổng học giới… Luận án khắc họa lên chân dung Lý Quang Diệu từ góc nhìn văn hóa Nhân cách văn hóa ơng riêng biệt không lẫn với người khác Từ luận điểm nêu, luận án “Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu” có số đóng góp sau: Về phương pháp luận, luận án khảo cứu lượng lớn tài liệu đất nước Singapore, Nho giáo, Lý Quang Diệu phát biểu, nhận định ông,… Qua phương pháp nghiên cứu tác giả tìm hiểu đời, nghiệp rút được số đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Nhân cách văn hóa ơng nhân cách văn hóa tiêu biểu Singapore nhân loại Đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu khơng phải từ giai đoạn hay trình hoạt động trị nào, mà nhân cách 29 văn hóa Lý Quang Diệu hình thành, phát triển đời nghiệp ông Về mặt thực tiễn, luận án cơng trình khoa học Việt Nam nghiên cứu nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Tác giả hi vọng từ nghiên cứu luận án góp phần cung cấp thêm góc nhìn đời người Lý Quang Diệu Từ thấy tư tưởng, đường lối, sách q trình xây dựng Sinagpore Lý Quang Diệu Đồng thời, luận án góp phần bổ sung cho hệ thống tài liệu nghiên cứu, giảng dạy Đông Nam Á, nhân cách văn hóa đất nước, người Singapore 30 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trần Thị Thanh Huyền (2019), Chiến lược xây dựng Singapore thời thủ tướng Lý Quang Diệu (giai đoạn 1960-1970), Tạp chí Dạy học ngày nay, (Số 1), tr 67-69 Trần Thị Thanh Huyền (2019), Chương trình đào tạo cán cấp chiến lược Xinh-ga-po kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, (Số 284), tr.111-114 Trần Thị Thanh Huyền (2020), Chính sách song ngữ thủ tướng Lý Quang Diệu, Tạp chí nghiên cứu Đơng Nam Á, (Số (238)), tr.45-52 Trần Thị Thanh Huyền, Đánh giá sách đa văn hóa Singapore lĩnh vực tơn giáo thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, Tạp chí Giáo dục xã hội, (Số 110 (171) ), tr.121-125 Trần Thị Thanh Huyền (2020), Chính sách tơn giáo Xinh-Ga-Po thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, Tạp chí Quản lý nhà nước, (Số 7), tr.115-117 Trần Thị Thanh Huyền (2020), Chính sách song ngữ Thủ tướng Lý Quang Diệu sau Singapore độc lập, Tạp chí Khoa học xã hội, (Số 10), tr.146-152 31 ... CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI VÀ BỐI CẢNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH VĂN HÓA LÝ QUANG DIỆU 2.1 Lý luận nhân cách nhân cách văn hóa 2.1.1 Khái niệm nhân cách nhân cách văn hóa 2.1.1.1 Nhân cách Nhân cách xuất... nhân cách nhân cách văn hóa từ góc độ văn hóa học Từ làm sở phản ánh đắn nhân cách văn hóa nhân vật đề cập đến luận án – Lý Quang Diệu Bên cạnh luận án trình bày bối cảnh hình thành nhân cách văn. .. nghiệp rút được số đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu Nhân cách văn hóa ơng nhân cách văn hóa tiêu biểu Singapore nhân loại Đặc trưng nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu khơng phải từ giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học: Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học: Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu