Luận văn kinh tế triển vọng để thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế​

57 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:58

01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THÁI NGỌC CHÂU TRIỂN VỌNG ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THÁI NGỌC CHÂU TRIỂN VỌNG ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Chun ngành : Tài – Ngân hàng (hướng ứng dụng) Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN KIM CƯƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Trần Kim Cương Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực, đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn tác giả Tôi chân thành cảm ơn quan tâm tạo điều kiện nhà trường, gia đình, giúp đỡ có hiệu bạn bè đồng nghiệp, suốt trình học tập viết Luận văn Cuối cùng, xin gửi tới Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp lời cảm ơn sâu sắc Tác giả Thái Ngọc Châu MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu: Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4 Những đóng góp đề tài 5 Kết cấu đề tài B NỘI DUNG CHƯƠNG KHUNG PHÂN TÍCH VỀ TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1.1 Khung lý thuyết Trung tâm Tài Quốc tế: 6 6 1.1.1 Lý thuyết Trung tâm Tài Quốc tế: 1.1.2 Phân loại Trung tâm Tài Quốc tế 1.1.3 Vai trị Trung tâm Tài Quốc tế 1.2 Một số Trung tâm Tài lớn giới 11 1.2.1 New York 11 1.2.2 London 12 2.2.3 Singapore 12 1.2.4 Thượng Hải 13 1.3 Các điều kiện để đô thị trở thành Trung tâm Tài Quốc tế 14 1.3.1 Yếu tố lực cạnh tranh 17 1.3.2 Yếu tố sở hạ tầng 19 CHƯƠNG 20 THỰC TRẠNG VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TP HCM TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM TÀI CHÍNH CỦA KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI 20 2.1 Yếu tố lực cạnh tranh 20 2.2 Yếu tố sở hạ tầng 35 2.3 Yếu tố tài cơng nghệ (Fintech) 37 CHƯƠNG 3: 40 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 40 3.1 Kiến nghị thể chế sách 40 3.2 Kiến nghị phát triển thị trường tài 40 3.3 Kiến nghị phát triển chung Thành phố 42 C KẾT LUẬN D TÀI LIỆU THAM KHẢO: 44 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Hình : Xếp hạng top trung tâm tài quốc tế giới 14 Bảng 1: Cách tiếp cận số lực cạnh tranh toàn cầu – GCI 4.0: 12 trụ cột, chia thành nhóm 18 Bảng 2: Các yếu tố cần thiết để đánh giá thực cạnh tranh để hình thành Trung tâm Tài Quốc tế 19 Hình 1: Chỉ số lực cạnh tranh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 25 Hình 2: Cơ cấu nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý năm 2018 quý năm 2019 35 Hình 3: Các công ty Fintech Việt Nam năm 2019 40 Hình 4: Tăng trưởng mạnh toán qua di động Việt Nam nước Trung Âu năm 2018-2019 42 TĨM TẮT Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hướng tới việc xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, để Thành phố thực điều đó, địi hỏi cần phải hội tụ yếu tố cần thiết, từ thể chế, sách, mơi trường kinh doanh đến sở hạ tầng, nhân cơng nghệ Chính thế, tác giả thực nghiên cứu nhằm phân tích nội dung liên quan Trung tâm Tài Quốc tế Luận văn nghiên cứu sử dụng hai nhóm yếu tố yếu tố lực cạnh tranh yếu tố sở hạ tầng nghiên cứu thực nghiệm xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để phân tích Kết nghiên cứu cho thấy Thành phố có tiềm phát triển thành Trung tâm Tài Quốc tế có vị trí địa lý thuận lợi danh sách dài vấn đề cần giải Cụ thể, Thành phố cần quan tâm, cải thiện khung pháp lý, thể chế để thu hút định chế tài lớn vào hoạt động, cải thiện sở hạ tầng, giao thông vấn đề giáo dục để thu hút nhân tài nước Ngoài ra, phát triển hệ thống tài Thành phố tiêu chí quan trọng để xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, nghiên cứu có đưa kiến nghị liên quan thể chế sách, giải pháp phát triển hệ thống tài với giải pháp hỗ trợ quyền Thành phố Từ khóa: Trung tâm Tài Quốc tế (IFC), thị trường tài SUMMARY The authority of Ho Chi Minh City is interested and driving to build an International Financial Center in the city However, for The City to realize it, there are many necessary elements accounted, from the institutions, policy, business environment to infrastructure, man-power and technology Therefore, this study is to analyze all related content of International Financial Center The research thesis is based on two (2) main elements, which are the competing capability and the infrastructure, in the experimental study of building the International Financial Center in Istanbul – Turkey to analyze The result of the research shows that although The City has a potential to be an International Financial Center due to its geographical location, there is still a long list of issues to be solved Specifically, The City needs to be focus and improve the juridical and institutional framework to attract the activity from big financial institutions, to improve the infrastructure, the traffic and educational issues to attract domestic and international talents Moreover, developing the financial system of The City is an important criteria to build The International Financial Center in Ho Chi Minh City Besides, the study also share some recommendations related to institutions and policy, development solutions for financial system and supporting solutions to the authority of The City A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển tương lai, việc hình thành Trung tâm Tài Quốc tế điều thiếu giới, quốc gia phát triển xây dựng Trung Tâm Tài Quốc tế theo chuẩn mực Quốc Tế, với quy mô tồn cầu London, New York, hay với quy mơ khu vực Singapore, Thượng Hải, Tokyo Châu Á, Frankfurt, Paris, Amsterdam Châu Âu, Chicago Bắc Mỹ Hơn nữa, tài ngành dịch vụ chủ yếu góp phần quan trọng phát triển kinh tế, cung cấp nhiều ngành nghề, dịch vụ, coi phần tất yếu sống đại bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, giao dịch phái sinh, thị trường ngoại hối, toán, kế toán, quản lý tài chính… khơng gói gọn nước mà ngày rộng rãi với tổ chức quốc tế, giao dịch nước Do vậy, từ lâu Thành phố Hồ Chí Minh quyền Trung Ương xác định việc xây dựng phát triển thành Trung tâm Tài nước bước trở thành Trung tâm Tài Khu vực từ 15 năm trước Trong Hội thảo gần Chính phủ tổ chức ngày 17 tháng 07 năm 2019 việc “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài khu vực quốc tế”, TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Thủ tướng Chính phủ khẳng định lại chủ trương xây dựng có từ lâu đến chưa thể thực được, cụ thể là: Năm 2002, Nghị 20/BCT Bộ trị Thành phố xác định việc xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm Tài nước bước thành trung tâm tài khu vực Asean Tháng 12/2005, Đại hội Đảng thành phố lần thứ xác định thị trường tài nhóm ngành dịch vụ chủ lực Thành phố Năm 2006, UBND Thành phố giao cho Viên Kinh tế Thành phố xây dựng đề án “Phát triển thị trường tài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, tầm nhìn 2020” báo cáo cho UBND Thành phố năm 2006 Năm 2007, QĐ số 128/2007/QĐ- TTg Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 định hướng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính- ngân hàng tầm cỡ nước khu vực Năm 2018, QĐ số 3113/QĐ-UBND UBND Thành phố thành lập Ban đạo, Ban biên tập soạn thảo “Chương trình phát triển thị trường tài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, tầm nhìn 2020 tiếp tục xác định “việc bước trở thành trung tâm lớn kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ đất nước khu vực Đông Nam Á.” Hiện nay, theo tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư, Thành phố triển khai hai nhiệm vụ lúc lựa chọn nhà đầu tư để thực dự án hai lô đất thuộc khu chức số khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) xây dựng Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm Tài Quốc tế cơng ty Đầu tư tài nhà nước TPHCM (HFIC) phối hợp với sở-ngành đề xuất tham mưu cho UBND Thành phố Vào ngày 24/05/2019, Đoàn cán cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến Đức để làm việc với đại diện Thành phố Frankfult (Đức) kinh nghiệm để thực kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế Thành phố Có thể thấy, chủ trương từ Chính phủ mối quan tâm Thành phố hướng đến việc phát triển xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài quốc gia, hướng đến khu vực giới Điều tiềm Thành phố sức mạnh kinh tế, tài chính, dịch vụ, cơng nghiệp sản xuất Với lối sống có văn hóa lịch sử lâu đời, Thành phố quốc tế, Thành phố đáp ứng mong đợi người đến từ nhiều quốc gia khác Trong kỷ nguyên công nghệ này, cạnh tranh thành phố đỡ cởi mở rõ ràng thành phố ngày có xu hướng cạnh tranh tiếp thị thành phố địa điểm hấp dẫn để đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh thị đặc biệt với dân số gần triệu người có hộ thường trú, đông nước nay, trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, khu vực đánh giá động, phát triển đóng góp nhiều vào tổng thu ngân sách nước ta, đầu mối giao thông 35 thuận lợi hay Điều kiện kinh tế như: Thị trường tài chính, sách thuế, khó sánh Trung tâm Tài khác 2.2 Yếu tố sở hạ tầng Bên cạnh tầm quan trọng yếu tố thuộc lực cạnh tranh liên quan đến thể chế, sách, đa dạng thị trường tài yếu tố sở hạ tầng, đặc biệt sở hạ tầng công nghệ viễn thông đặc biệt quan trọng để xem xét Thành phố muốn triển khai dự án Trung Tâm Tài Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời đại phát triển công nghê, gắn với cách mạng công nghệ lần thứ Qua nghiên cứu thực nghiệm Istanbul, chiều liên quan đến Cơ sở hạ tầng Dịch vụ công cộng Môi trường xã hội: bao gồm Giáo dục, Y tế, An ninh Tiện Nghi đô thị Về giáo dục, phân tích trên, Giáo dục liên quan mật thiết đến nguồn Vốn nhân lực để đào tạo chuyên gia, nhân viên lĩnh vực Chất lượng giáo dục Thành phố ảnh hưởng đến việc thu hút chun gia nước ngồi nước đơi họ cần môi trường học tập cho Tuy nhiên thực tế, để đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tế nước giới, điển hình Singapore, Thành phố cịn thiếu nhiều hệ thống trường quốc tế cho học sinh nước ngoài, hay chuyên gia nước gửi gắm trường danh tiếng giới Vì vậy, việc phát triển hệ thống giáo dục quốc tế hóa cần thiết, thành phố nên theo hướng xây dựng lộ trình chương trình phù hợp với định hướng học sinh địa bàn thành phố nói riêng nước nói chung để đáp ứng nguồn nhân lực đủ trình độ chun mơn hành nghề Lĩnh vực y tế thành phố lộ trình phát triển Thành phố tăng cường triển khai Hệ thống “Y tế thông minh” giai đoạn triển khai Dự án phát triển sở liệu sức khỏe cho người dân thành phố hệ thống CNTT, từ đó, việc theo dõi sức khỏe tư vấn khám, chữa bệnh hứa hẹn dễ dàng 36 Đây điều kiện tạo yên tâm cho lao động nước quốc tế an tâm đến sống làm việc Thành phố An ninh tiện nghi đô thị Chính quyền thành phố phát triển việc xây dựng triển khai dự án “ Đô thị thông minh” song song với giai đoạn phát triển thành phố trở thành Trung tâm Tài Chiều thứ hai yếu tố sở hạ tầng hiểu “Tài nguyên cho mạng lưới kinh doanh”, chịu ảnh hưởng Giao thông đô thị, Hàng không, Không gian văn phòng, Chỗ quan trọng Hệ thống viễn thông sở hạ tầng cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chưa giải vấn đề Giao thông đô thị giao thông tắt ngẽn ngập lụt thường xuyên Do vậy, tình trạng Giao thơng thị có ảnh hưởng đến sức hút thành phố, chưa thu hút nhân tài người có lực đến làm việc Tuy nhiên, Thành phố chuẩn bị khởi công dự án nhằm giảm ùn tắc giao thơng hứa hẹn hồn thành đến năm 2023 Thành phố có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố 8km hoạt động 24 với sở vật chất tốt chuyến bay thường xuyên đến thành phố giới Thành phố có chi phí khơng gian văn phòng chỗ tương đối rẻ, vậy, yếu tố hỗ trợ phần khả cạnh tranh thành phố Sự xuất Viễn thông Công nghệ làm thay đổi vị cạnh tranh IFC năm gần với q trình phát triển cơng nghệ 4.0 Để xây dựng IFC thành phố Hồ Chí Minh phải đặc biệt quan tâm dành ý đến hệ thống tài cơng nghệ (Fintech), ngành dịch vụ tài chịu ảnh hưởng mạnh từ Fintech Thành phố xem lĩnh vực với tiềm tăng trưởng cao thu hút đầu tư từ nhiều nguồn, đặc biệt quỹ đầu tư mạo hiểm, vừa hội, vừa thách thức dịch vụ tài Việt Nam giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0 37 2.3 Yếu tố tài cơng nghệ (Fintech) Có thể thấy rằng, phát triển công nghệ làm ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh quốc gia giới Chính vậy, Diễn đàn kinh tế giới (WEF) năm 2018 thức sử dụng số lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0) để thay cho số lực cạnh tranh toàn cầu nhằm đánh giá suất hoạt động quốc gia giới Do vậy, theo Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh cho “Thành phố cần tận dụng xu mới, tận dụng trào lưu đột phá công nghệ để biến Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài Quốc tế Trong đó, lĩnh vực mà thành phố cần có đột phá lĩnh vực tài cơng nghệ (Fintech), kết hợp cơng nghệ tài mà Việt Nam vốn có nhiều lợi để thực hiện.” HÌNH 3: CÁC CƠNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM NĂM 2019 Nguồn: Fintechnews.sg 38 Theo thống kê từ Fintech Global, giai đoạn 2010-2013, Fintech đầu tư 2-4 tỷ USD đến nửa đầu năm 2018, tổng đầu tư Fintech toàn cầu đạt mức 41,7 tỷ đô, gấp 10 lần vài năm Điều cho thấy tiềm phát triển Fintech phát huy vai trị việc xây dựng IFC Hiện nay, theo Thống kê Việt Nam có khoảng 120 Startup Fintech, đó, tốn (Payments) cho vay ngang hàng (P2P lending) hai phân khúc có nhiều cơng ty hoạt động Ngồi ra, cịn có phân khúc khác Quản lý tài sản (Weath management), Ngân hàng số (Digital Banking), Gọi vốn cộng đồng (Crow Funding), Blockchain/Tiền kỹ thuật số, Dữ kiệu/ Điểm tín dụng quản lý (Data/Credit Scoring/ Management), kết nối tài cho SME (SME’s financing), Nền tảng so sánh (Comparison), Điểm bán hàng (POS), Cơng nghệ bảo hiểm (Insurtech) Có 35 cơng ty fintech, tốn phân khúc có nhiều cơng ty Fintech tham gia Trong bối cảnh nay, tốn điện tử Việt Nam dần có bước phát triển vượt bậc toán qua Internet điện thoại di động Theo khảo sát tiêu dùng toàn cầu (GCS) PWC 27 quốc gia, Việt Nam quốc gia tăng trưởng mạnh qua toán điện từ tăng lên 61% từ 37% năm 2018 Khi người dùng chuyển sang toán điện tử, cơng ty Fintech có nhiều hội phát triển, đưa nhiều chương trình thu hút, hấp dẫn 39 HÌNH 4: TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT VỀ THANH TOÁN QUA DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRUNG ÂU Nguồn: Global Consumer Insights Survey 2019 - PWC Điều mà công ty hoạt động Fintech Việt Nam gặp trở ngại lúc khung pháp lý hoạt động công ty Fintech chưa rõ ràng, họ thiếu quy định rõ ràng chất, dịch vụ, tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; mơ hình hoạt động, điều kiện thành lập công ty fintech; bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng hỗ trợ từ phủ Nhiều doanh nghiệp Fintech chờ khung pháp lý để mở rộng phát triển thời gian tới Vấn đề an ninh, bảo mật thơng tin với việc kết nối với hệ thống ngân hàng khó khăn mà cơng ty Fintech gặp phải 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 3.1 Kiến nghị thể chế sách Vấn đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài vấn đề quốc gia nói chung thành phố nói riêng, vậy, quan tâm từ Trung ương đến dự án vô quan trọng, đặc biệt vấn đề liên quan đến thể chế sách Chính phủ trước hết cần thành lập tổ xúc tiến, theo dõi kế hoạch chi tiết liên quan đến “ Đề án xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm mục đích xây dựng, hình thành khung tổng thể dự án, tổ chức, điều phối ngành, ban ngành quyền Thành phố nhằm rà sốt, xem xét sách, điều chỉnh, xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp với bối cảnh mục đích cho việc phát triển thành phố Trách nhiệm quyền hạn quyền Thành phố liên quan đến thị trường tài cần mở rộng để thuận tiện cho việc định hình phát triển Trung tâm Tài Quốc tế thành phố Từng bước hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả, lực quản lý, giám sát Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát hội nhập với thị trường tài đại, theo chuẩn khu vực quốc tế Hoàn thiện khung pháp lý hồn chỉnh ngành cơng nghệ tài (Fintech) để tăng khả cạnh tranh phát triển ngành tài tương lai Bổ sung hồn thiện khung pháp lý xử lý nghiêm minh hành vi dân sự, hình để phịng ngừa xử lý hành vi vi phạm hoạt động thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nâng cao lực giám sát, quản lý Nhà nước thị trường vốn 3.2 Kiến nghị phát triển thị trường tài Để xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh địi hỏi phát triển thị trường tài Việt Nam bối cảnh kinh tế đại hội nhập với giới, cụ thể cần có giải pháp: 41 Phát triển thị trường tiền tệ việc hình thành sàn giao dịch thị trường tiền tệ Thành phố Hồ Chí Minh sở: Các nhà chiết khấu chuyên nghiệp, người môi giới tiền tệ nước quốc tế, giấy tờ có giá ngắn hạn, hình thành trung tâm thông tin liên quan đến dự liệu hoạt động ngân hàng nước giới, đồng thời hình thành lãi suất thả Vibor giao dịch thị trường liên ngân hàng Phát triển thị trường ngoại hối giải nhu cầu toán ngoại tệ cho tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân tổ chức giao dịch tài khoản vãng lai tài khoản vốn, Ngân hàng nhà nước phối hợp, điều tiết thị trường ngoại tệ thị trường nội tệ cách thông suốt Phát triển chủ thể kiến tạo thị trường ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ lớn giao dịch tài khoản vãng lai Các chủ thể bao gồm ngân hàng thương mại, công ty môi giới, công ty quản lý quỹ, công ty đa quốc gia, Mặc khác, thị trường cần có cơng ty mơi giới tiền tệ chun nghiệp, theo chuẩn quốc tế để kết nối cung-cầu tiền tệ nước giới Giải cân thị trường tín dụng thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn trung dài hạn doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, cần phát triển thị trường chứng khốn, giảm dần lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng, điều địi hỏi phải có tham gia tích cực thị trường chứng khốn thị trường trái phiếu Cần thực số giải pháp trọng tâm để phát triển hai nguồn thị trường như: Tăng nguồn cung sản phẩm chất lượng thị trường việc có sách khuyến khích tổ chức, nhà đầu tư lớn niêm yết chứng khốn thị trường có tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh để thu hút nhà đầu tư nước ngồi nhằm tăng tính khoản cho thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm thị trường trái phiếu, đẩy nhanh qua trình cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn nhà nước; Kết nối thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán khu vực quốc tế; Đa dạng hóa sở nhà đầu tư thị trường chứng khốn, phát triển hệ thống nhà đầu tư có nguồn vốn dài hạn công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư nước, quỹ hưu trí,các quỹ đầu tư tài mạo hiểm, 42 tham gia vào ngành “Kinh tế mũi nhọn” ngành kinh tế thử nghiệm gắn với cách mạng cơng nghệ 4.0; Tăng cường tính minh bạch cho thị trường chứng khốn việc sớm hình thành tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín, đủ lực; Hình thành cơng ty mơi giới tài quốc tế, cơng ty kiểm tốn quốc tế, công ty quản lý tài sản quốc tế, trọng tài quốc tế, để phục vụ cho vận hành Trung tâm Tài Quốc tế tương lai Phát triển ngành dịch vụ bảo hiểm việc nâng cao tính an tồn hệ thống, hiệu hoạt động lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đa dạng chun mơn hóa kênh phân phối bảo hiểm 3.3 Kiến nghị phát triển chung Thành phố Chính quyền Thành phố cần hỗ trợ kích thích phát triển thành phố gắn với phát triển thị trường tài chính, bên cạnh cần có chủ trương, sách phối hợp với Trung ương nước khu vực giới, bao gồm: Quy hoạch trung tâm tài Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tương lai tập trung định chế đặt trụ sở hoạt động Tiếp tục tiến hành cải cách hành để góp phần giảm chi phí giao dịch nâng cao hiệu hoạt động chuyển vốn cung cấp dịch vụ tài Hiện đại hóa sở hạ tầng thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm Tài chính, đẩy mạnh hồn thiện hạ tầng giao thơng, tăng tốc việc thực chương trình chống ngập Thành phố đại hóa quy hoạch thị Cung cấp ưu đãi nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục trẻ em, góp phần khuyến khích chun gia tài ngồi nước đến khu vực Trung tâm Tài làm việc Nâng cao chất lượng giáo dục, trọng phát triển nguồn nhân lực nước theo chuẩn quốc tế Lên kế hoạch xây dựng đề án khuyến khích việc sử dụng chương trình học tập 100% tiếng Anh để hỗ trợ trình hội nhập phát triển khu vực Trung tâm Tài Quốc tế tương lai 43 Đẩy mạnh hỗ trợ chương trình khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, quan tâm đến khởi nghiệp cơng nghệ tài (Fintech) Ứng dụng thử nghiệm cơng trình liên quan đến cơng nghệ trí tuệ nhân tạo, có sách bảo vệ quyền cho sản phẩm liên quan đến công nghệ, tài 44 C KẾT LUẬN Để thực việc xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế tương lai Thành phố Hồ Chí Minh, dù thực tế Thành phố khoảng cách xa so với IFC giới, việc xem xét tiềm phát triển thực trạng Thành phố so với điều kiện kinh nghiệm từ IFC giới để có lộ trình phát triển giải pháp cụ thể cho vấn đề từ bước khởi đầu lên kế hoạch việc vô quan trọng Luận văn nghiên cứu tiến hành xây dựng khung phân tích liên quan đến Trung tâm Tài Quốc tế điều kiện cần hội tụ để đô thị thành phố trở thành Trung tâm Tài Quốc tế Từ điều kiện liên quan đến yếu tố lực cạnh tranh điều kiện liên quan đến sở hạ tầng sử dụng nghiên cứu thực nghiệm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, luận văn nghiên cứu phân tích thực trạng yếu tố khu thị, Thành phố Hồ Chí Minh nêu số kiến nghị, giải pháp liên quan Theo phân tích nghiên cứu cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm để trở thành Trung tâm Tài chính, Thành phố cịn chưa đáp ứng nhiều tiêu chí để trở thành Trung tâm Tài Thành phố cần thu hút nhiều tổ chức tài lớn, tập đồn đa quốc gia việc cải thiện tái cấu lại khung pháp lý, tạo nhiều điều kiện thuận lợi kinh doanh, cải thiện quy trình pháp lý cịn phức tạp nhiều thời gian bên cạnh đảm bảo giám sát từ quyền Thành phố, từ Trung Ương để tránh xảy rủi ro Vốn có tảng lịch sử, văn hóa có lợi vị trí địa lý, Thành phố hồn tồn có lợi khả tiếp cận với khu vực nước khác Tuy nhiên, vấn đề phát triển thị trường tài chính, nguồn nhân lực chuyên nghiệp chất lượng cao để phục vụ khu vực Trung tâm Tài Quốc tế, cách tiếp cận phát triển cơng ty tài cơng nghệ (Fintech) bối cảnh công nghệ đại 4.0 vấn đề Thành phố cần phải quan tâm, giải để khẳng định Trung tâm Tài Quốc tế tương lai Trong bối cảnh hội nhập, cần phải tập trung vào việc tái cấu trúc, phát triển hệ thống tài để gia tăng quy mơ tài chính, phát triển sản phẩm tài đa dạng công cụ phái sinh, quản lý tài sản, thu hút định chế tài lớn gia tăng 45 lực cạnh tranh Thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, mức độ mở cửa liên quan đến trọng số vốn nước ngồi thị trường tài tiêu chí quan trong việc phát triển khu vực tài Đồng thời, tiêu chuẩn phát hành, cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn cần minh bạch theo chuẩn quốc tế Ngoài ra, Thành phố phải quan tâm đến yếu tố liên quan đến sở hạ tầng an ninh, y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông để cải thiện môi trường, thu hút chuyên gia nước đến làm việc khu vực Trung tâm Tài Thành phố có danh sách dài vấn đề cần phải giải quyết, từ lực cạnh tranh đến sở hạ tầng để thực dự án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài khu vực quốc tế” Hạn chế đề tài gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo: Luận văn nghiên cứu phân tích yếu tố Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát triển thành Trung tâm Tài Quốc tế cịn số hạn chế sau: Thứ nhất, nghiên cứu dựa phân tích tác giả qua đánh giá liên quan chuyên gia tài chính, tổ chức khác nên khơng tập trung phân tích sâu đưa kết thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng Thứ hai, ý kiến lập luận đơi chỗ cịn mang tính chủ quan cá nhân thiếu quan sát thực tế kiến thức cịn thiếu sót nhiều tác giả Trước hạn chế đó, tác giả đề xuất hướng phát triển đề tài sau: Thứ nhất, mở rộng nghiên cứu yếu tố so với Trung tâm Tài thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tìm giống khác Thành phố đô thị khác để phát triển Trung tâm Tài theo định hướng cụ thể Thứ hai, tiến hành kiểm tra thực nghiệm yếu tố định đến việc xây dựng Trung tâm Tài Quốc tế qua khảo sát yếu tố ý kiến chuyên gia, tổ chức làm việc ngành tài Việt Nam D TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Centers, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 4, 365 – 377, < https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219091501000577> [2] Duy Thái (2019), ‘Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm: Hy vọng mang gió cho TTCK Việt Nam’, Tạp chí tài chính, ngày 24 tháng 06 năm 2019, [3] D.T (2018), ‘Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE): Nỗ lực gia tăng yếu tố bền vững' thị trường chứng khoán’, Thời báo tài chính, ngày 29 tháng năm 2018, [4] George G Kaufman (2001), Emerging Economies and International Financial [5] Hằng Kim (2019), ‘Làm để giải cân thị trường tín dụng ngân hàng thị trường vốn’, Café F, ngày 03 tháng 05 năm 2019, < http://cafef.vn/lamgi-de-giai-quyet-su-mat-can-bang-giua-thi-truong-tin-dungngan-hang-va-thi-truong-von20190503081033716.chn> [6] Hồng Sơn, Thùy Vinh (2019), ‘Tìm chìa khóa xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài khu vực quốc tế’, Báo đầu tư, ngày 18 tháng 07 năm 2019, [7] Hoàng Xuân (2019), ‘Vi phạm thị trường chứng khốn góc khuất minh bạch thông tin’, VnEconomy, ngày 29 tháng 03 năm 2019, [8] Hữu Thơng (2019), ‘Thành phố Hồ Chí Minh khởi công nhiều dự án giao thông’, VnExpress, ngày 09 tháng 09 năm 2019, [9] Ke Chen, Guo Chen (2014), The rise of international financial centers mainland in China, Cities, [10] Khanh Đoàn (2019), ‘Hiến kế phát triển thị trường vốn dài hạn’, Café F, ngày 07 tháng 07 năm 2019, [11] Linh Anh (2019), ‘Trung tâm tài quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh khơng thể viễn vơng’, Café F, ngày 28 tháng năm 2019, [12] Lê Hồng Giang (2019), ‘Hình dung tương lai trung tâm tài chính’, Thời báo kinh tế Sài Gòn, ngày 16 tháng 04 năm 2019, [13] Murat Kasımoğlua, Zeynep Sema Göreb , Emel Altınc (2016), Competitiveness Analysis of Istanbul Financial Centera, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235, 771 – 781, [14] Ngơ Vĩnh Bạch Dương (Trưởng phịng Pháp luật Kinh tế, Viện Nhà nước Pháp luật) (2018), ‘Khung pháp lý chật hẹp loại hình kinh tế mới’, Diễn đàn Doanh Nghiệp, ngày 11 tháng 11 năm 2018, [15] Nam Phong (2019), ‘Xây dựng trung tâm tài 5000 tỷ đồng Thủ Thiêm, Café F, ngày 28 tháng năm 2019, [16] Nguyễn Thị Trà Lê (2019), ‘Kết cải thiện môi trường kinh doanh sau năm thực Nghị số 19 Chính phủ’, Cục Kiểm Sốt thủ tục hành chính, ngày 02 tháng 01 năm 2019 [17] Nguyễn Hữu Nguyên, ‘Các trụ cột phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ lợi thách thức’, Doanh nhân Sài Gòn, ngày 31 tháng năm 2015, [18] Phạm Xn Hịa (Phó Viện trưởng Viện chiến lực Ngân hàng) (2019), ‘Thành phố Hồ Chí Minh cần để trở thành trung tâm tài chính’, Café F, ngày 30 tháng 07 năm 2019, [19] Phan Minh Ngọc (2019), ‘Câu chuyện thành cơng ngành tài Singapore’, [20] Sinan Esen1, Korhan Gokmenoglu (2016), Financial Centres Index and GDP Growth, International Journal of Economics and Finance, March 25, 2016, < https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_25_Report.pdf> [21] Tansu Yıldırım, Andrew Mullineux (2015), An empirical assessment of the Istanbul International Financial Centre Project, Cities, June 2015, “https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275115000670” [22] Trần Ngọc Thơ (2019), ‘Việt Nam có trung tâm tài quốc tế’, Báo đầu tư, ngày 21 tháng 07 năm 2019, [23] Tá Lâm (2019), ‘Thành phố Hồ Chí Minh hội đủ điều kiện để trở thành trung tâm tài quốc tế’, Pháp luật, ngày 06 tháng 04 năm 2019, [24] Thu Hương (2019), ‘Mẫu số chung xây dựng Trung tâm tài khu vực’, Đầu tư chứng khoán, ngày 27 tháng 07 năm 2019, [25] Thời báo Sài Gòn, ngày 16 tháng 04 năm 2019, [26] Thu Hương (2019), ‘Đưa thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính: Cơ hội cuối cùng’, Đầu tư chứng khoán, ngày 19 tháng năm 2019, [27] Trịnh Ngọc Lan (2019), ‘Phát triển hệ sinh thái Fintech: Bài học kinh nghiệm đề xuất nhằm hướng tới phát triển bền vững Việt Nam’, Thị trường tài tiền tệ, ngày 12 tháng 09 năm 2019, [28] Vũ Thủy (2019), ‘Bùng nổ nhân cấp trung’, Tuổi trẻ, ngày 13 tháng 05 năm 2019, [29] Việt Đức (2019), ‘TP.HCM tâm thành trung tâm tài quốc tế sau 20 năm lỡ hẹn’, Tri thức trực tuyến, ngày 17 tháng 07 năm 2019, [30].Vi-Cheng Liu, Roger Strange (1995), An Empirical Ranking of International Financial Centers in the AsiaPacific Region, International business in Seoul, < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tie.5060390508> [31] Wafa Garalia, Saoussen Othmania (2015), The determinants of international financial integration in the MENA area, Procedia Economics and Finance 26, 535 – 541, ... tâm Tài Quốc tế Thế Trung tâm Tài Quốc tế; Để đô thị thành phố trở thành Trung tâm Tài Quốc tế cần hội tụ yếu tố gì, cấu thành cấu trúc sao; Các quốc gia thành phố sở hữu Trung tâm Tài Quốc tế. .. NGHỊ ĐỂ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 3.1 Kiến nghị thể chế sách Vấn đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài vấn... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH THÁI NGỌC CHÂU TRIỂN VỌNG ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Chun ngành : Tài – Ngân hàng (hướng ứng dụng) Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế triển vọng để thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế​ , Luận văn kinh tế triển vọng để thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế​

Mục lục

Xem thêm