Tài liệu XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

9 819 6
Tài liệu XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 1 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của đề tài: Từ thực tiễn của việc đổi mới CT-SGK Địa 10, 11 thực tiễn của việc giảng dạy môn địa 10,11 ở trường THPT gần 2 năm vừa qua; đó chính là do khiến tôi chọn đề tài này. 2/ Tình hình nghiên cứu: -Trong giảng dạy địa PTTH có 4 loại đồ được dùng: + đồ cấu trúc. + đồ quá trình. + đồ địa đồ học. + đồ logic. -Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp. -Việc nghiên cứu thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa có ý nghĩa luận thực tiễn rất lớn. 3/ Mục đích, đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi&giá trị sử dụng của đề tài: a, Mục đích, đối tượng: *Mục đích: -Góp phần nâng cao khả năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên. -Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức tự hoàn thiện kiến thức. * Đối tượng: giáo viên học sinh trong giảng dạy học tập môn địa lí. b, Nhiệm vụ: -Nghiên cứu phương pháp xây dựng sử dụng đồ trong dạy học địa nói chung địa 11 nói riêng. -Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng sử dụng đồ. c, Phạm vi: -Áp dụng cho nhiều bài học địa 10, 11 chương trình-Sách giáo khoa phân ban. -Giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng sử dụng đồ cho giáo viên. d, Giá trị sử dụng: -Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp đồ trong giảng dạy môn địa lí. -Có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua đồ. 4/ Phương pháp nghiên cứu: -Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa cấp THPT trong nhiều năm kinh nghiệm qua gần 2 năm thực hiện đổi mới CT-SGK lớp 10, 11 vừa qua. - Phương pháp thử nghiệm - Các phương pháp khác có liên quan. PHẦN II-NỘI DUNG KẾT QỦA NGHIÊN CỨU BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 2 A/ Cơ sở của việc lựa chọn sáng kiến -Cấu trúc chương trình sách giáo khoa địa 10, 11 có sử dụng đồ ( còn ít ) -Trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng đồ ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) B/ Nội dung đề tài: 1/ Các loại đồ: *Sơ đồ cấu trúc: là loại đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể mối quan hệ giữa chúng. ( ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ) *Sơ đồ quá trình: là loại đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động. ( ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU ) BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 3 *Sơ đồ địa đồ học: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không gian của các sự vật-hiện tượng địa trên lược đồ, bản đồ. ( ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ Ở BẮC MỸ ) *Sơ đồ logic: là loại đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí. ( ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) 2/ Yêu cầu của việc xây dựng đồ: *Tính khoa học: nội dung đồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xây dựng sắp đặt. *Tính phạm, tư tưởng: đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua đồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biện chứng. *Tính mĩ thuật: bố cục của đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâm các nhóm kiến thức. BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 4 3/ Các bước xây dựng: *Các đồ đã có ở sách giáo khoa, sách giáo viên địa 10, 11 nhưng chủ yếu-phần lớn là do giáo viên tự xây dựng từ nội dung bài học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác nhau. *Thông thường cấu tạo một đồ có các đỉnh các cạnh (đỉnh có thể là 1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là các đường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng )nối các đỉnh hoặc biểu hiện tượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí. *CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 1 ĐỒ -BƯỚC 1: Tổ chức các đỉnh của đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ, mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặt phẳng ). -BƯỚC 2: Thiết lập các cạnh ( các cạnh nối những nội dung ở các đỉnh có liên quan ) -BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tất cả để điều chỉnh đồ phù hợp với nội dung dạy học logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ dể hiểu ). 4/ Cách xây dựng một đồ: -Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ra những bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp đồ có hiệu quả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra những khái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành. -Trong dạy học địa ta có thể xây dựng các kiểu đồ sau: +Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu. +Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1 phần kiến thức. +Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt. 5/ Cách sử dụng đồ: -Giáo viên dựa vào chính đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này đồ chính là mục đích-phương tiện truyền đạt của giáo viên lĩnh hội kiến thức của học sinh. -Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên đồ. * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ 1: Sử dụng đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học -Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế” của học sinh, giáo viên sử dụng đồ kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào đồ sau, sản phẩm của các ngành công nghiệp Nhật Bản? BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 5 -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở đầu bài học: -Để cho học sinh nắm bắt hiểu được cấu trúc nội dung của các ngành kinh tế Trung Quốc “Bài 10- Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” -Sơ đồ: VÍ DỤ 3: Sử dung đồ trong việc giảng bài mới -Trên cơ sở đồ-Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc-> Trình bày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị nông thôn ở Trung Quốc? BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 6 -Sơ đồ: -Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan hệ song song với việc hoàn thành đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -> đây là cách dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh. => Ví dụ tương tự cho bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hóa. VÍ DỤ 4: Sử dụng đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinh đã lĩnh hội -Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến thức cần nắm trong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên dân cư”; giáo viên thể hiện các kiến thức cần thiết bằng đồ sau: -Sơ đồ: BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 7 VÍ DỤ 5: Sử dụng đồ trong việc củng cố-đánh giá cuối bài -Giáo viên để một số ô trống, để trống một số cạnh, yếu cầu học sinh tìm các kiến thức điền vào ô trống hoặc vẽ điền tiếp các cạnh. -Sau khi học xong “Bài 8-Liên bang Nga-Tiết 1-Tự nhiên, dân cư xã hội”, giáo viên sử dụng đồ sau: -Sơ đồ: VÍ DỤ 6: Sử dụng đồ để ra bài tập về nhà hay kiểm tra kiến thức của học sinh -Sau “Bài 13-Ấn Độ-Tiết 1-Tự nhiên dân cư ( Ban nâng cao )” , giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập sau: Bằng kiến thức đã học dựa vào các câu cho sẵn dưới đây; em hãy chọn hoàn chỉnh đồ ? +Ấn Độ có 22 bang, 9 lãnh địa liên bang, hơn 200 dân tộc với hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. +Tôn giáo ở Ấn Độ rất đa dạng, trong đó Ấn Độ giáo (80% dân số), Hồi giáo (11% dân số ), là 2 tôn giáo lớn nhất có thế lực nhất. +Ấn Độ có đến 600 đảng phái lớn nhỏ đại diện cho quyền lợi của các giai cấp, tầng lớp, tôn giáo. +Sự phân biệt đẳng cấp. +Xung đột tôn giáo, sắc tộc, bạo loạn, đòi li khai. +Đoàn kết, hòa giải giữa các tôn giáo, dân tộc. BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 8 -Sơ đồ: 3/ Kết qủa thực nghiệm: -Giảng dạy các khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng đồ có hạn chế. Học sinh nắm hiểu nội dung của phần học, bài học chỉ đạt 60%/ lớp. Nếu không sử dụng chỉ đạt 50%/lớp. -Giảng dạy các khối lớp 10, 11 (có sử dụng đèn chiếu ) thì việc sử dụng đồ nhiều hơn, thuận tiện hơn. Học sinh nắm hiểu nội dung qua đồ nhanh hơn, đạt trên 90%/lớp. PHẦN III-KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 1/ Kết luận: -Việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa 10, 11 là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng sử dụng được phương pháp đồ. 2/ Kiến nghị: -Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa ở các khối lớp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng sử dụng đồ trong giảng dạy, xem đây là phương pháp không thể thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn, phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mục đích giảng dạy của giáo viên trong 1 tiết lên lớp. -Nhà trường cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng… để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo viên trong việc nghiên cứu xây dựng sử dụng phương pháp đồ trong giảng dạy môn địa lí. BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 9 XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA 9 * Xin chân thành cám ơn Buôn Ma Thuột, ngày 30.03.2008 BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT . 9 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của đề tài: Từ. MA THUỘT 9 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 5 -Sơ đồ: VÍ DỤ 2: Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở

Ngày đăng: 12/12/2013, 11:15

Hình ảnh liên quan

-Trên cơ sở sơ đồ-Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc-> Trình bày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị  - Tài liệu XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

r.

ên cơ sở sơ đồ-Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc-> Trình bày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Giảng dạy các khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng sơ đồ có hạn chế - Tài liệu XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

i.

ảng dạy các khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng sơ đồ có hạn chế Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan