0

Bài giảng GA lớp 3 tuần 22(10 buổi,CKTKN)

21 388 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 17:11

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2010 Tập đọc- Kể chuyện Nhà bác học và bà cụ I. Mục tiêu A. Tập đọc. 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. - Đọc đúng: Ê-di-xơn, nổi tiếng, khắp nơi, đấm lng, loé lên, nảy ra . - Biết đọc phân biệt lời ngời kể và lời các nhân vật. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu. - Hiểu nghĩa từ: nhà bác học, cời móm mém. - Hiểu nội dung câu chuyện. B. Kể chuyện 1. Rèn kĩ năng nói: Biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai. 2. Rèn kĩ năng nghe. II. Chuẩn bị -Tranh ảnh minh hoạ, 1 vài đạo cụ để dựng lại câu chuyện, SGV - Cá nhân, cả lớp, nhóm III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ Thi kể chuyện Ông tổ nghề thêu 2. Dạy bài mới. 2.1. Giới thiệu bài: Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại vào bậc nhất của thế giới . 2.2. Luyện đọc đúng a. Gv đọc mẫu truyện lần 1. b. H ớng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ . *Luyện đọc đúng từ khó: Lu ý những từ ghi ở phần mục tiêu. * Luyện đọc từng câu Đoạn 1. Câu 1: + Ê-di-xơn, nổi tiếng. Câu 2: + khắp nơi; ngắt sau dấu phẩy Câu 3: + đấm lng, thùm thụp; ngắt sau dấu phẩy + Giải nghĩa: nhà bác học / SGK * Đoạn 2: Câu thoại 1: Giọng bà cụ chậm chạp. Câu thoại 2: Giọng Ê-đi-xơn ngạc nhiên. Câu thoại 3: Giọng bà cụ mệt mỏi * Đoạn 3: Câu thoại 1, 3: + nảy ra, reo lên, bao lâu. + giọng Ê-di-xơn reo vui khi sáng kiến chợt loé lên. Câu thoại 2: Giọng cụ già phấn chấn. * Đoạn 4: Câu 3: dạo nọ Câu thoại 1: Giọng Ê-di-xơn vui, hóm hỉnh. Câu thoại 2: Giọng bà cụ phấn khởi. 3HS thực hiện yêu cầu. - HS tự tìm từ khó -> luyện đọc. - HS đọc nối tiếp cá nhân. Giải nghĩa: cời móm mém / SGK Hớng dẫn đọc đoạn 4: Giọng thán phục; Nhấn giọng: miệt mài, xếp hàng dài * Luyện đọc đoạn Luyện đọc trong nhóm * Đọc cả truyện: Gv hớng dẫn chung. Tiết 2 c. H ớng dẫn hs tìm hiểu bài Tổ chức cho HS tìm hiểu các nội dung sau: Nói những điều em biết về Ê-di-xơn? Câu chuyện giữa Ê-di-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào? + Đọc thầm đoạn 2, 3 + câu hỏi 3 Bà cụ mong muốn điều gì? Vì sao cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-di-xơn ý nghĩ gì? + Đọc thầm đoạn 4 + câu hỏi 4, 5 Nhờ đâu mong ớc của bà cụ đợc thực hiện? Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho con ngời? Gv chốt ý chung. 2.3. Luyện đọc diễn cảm Thi đọc diễn cảm đoạn 3: Nhấn giọng: loé lên, nảy ra, vô cùng, ngạc nhiên, bình thờng. Kể chuyện a. Gv nêu nhiệm vụ: Tập kể lại câu chuyện theo cách phân vai. b. H ớng dẫn hs dựng lại câu chuyện theo vai . Gv nhắc: Nói lời nhân vật mình nhập vai theo trí nhớ, chú ý cách diễn đạt lời các nhân vật. 3. Củng cố dặn dò Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - 4HS đọc một lợt. - Mỗi nhóm 4HS tự luyện đọc. - 1HS đọc cả bài. - Đọc thầm từng đoạn, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi. - 3HS thi đọc đoạn 3. 1 hs đọc cả bài. Hs tự hình thành nhóm, phân vai. - Từng tốp 3 em thi dựng lại câu chuyện theo vai. Lớp nhận xét, bình chọn nhóm dựng lại dựng lại câu chuyện hấp dẫn, sinh động. ________________________________________________ Toán Tiết 106: Luyện tập I.Mục tiêu +Củng cố về tên gọi các tháng trong một năm,số ngày trong từng tháng. +Củng cố kĩ năng xem lịch(tờ lịch tháng,năm .) II.Chuẩn bị +Lịch tờ,lịch bàn năm 2010, SGV +Cá nhân, cả lớp, nhóm III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ +Những tháng nào có 31 ngày,30 ngày,28 hoặc 29 ngày? +Một năm có bao nhiêu tháng? Bao nhiêu ngày? 2/Hoạt động 2: Luyện tập -Bài 1 +Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày của tháng -Bài 2 (chuyển yêu cầu xem lịch năm 2006) +Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày của tháng trong năm -Bài 3 +Kiến thức:Củng cố cách xem ngày,tháng trong năm +Nêu cách xem? -Bài4 +Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày trong tháng, cách tính ngày trong tháng. 3/Hoạt đông 3: Củng cố-dăn dò + Tháng 5,7,10 là tháng có bao nhiêu ngày? Tháng 2 là tháng có bao nhiêu ngày? Ngày 30/10 năm nay vào thứ mấy? - 2HS thực hiện yêu cầu. - Thực hành xem lịch theo nhóm. - Chia lớp làm 4 nhóm. - Thi tìm nhanh theo nhóm. - Làm bài cá nhân vào vở. Tự kiểm tra bài -> vài HS đọc kết quả. - HS nêu kết quả -> giải thích lý do. - Trảlời miệng. ________________________________________________ Tiếng Anh đ/c Hồng dạy ________________________________________________ Đạo đức Bài 10 : Tôn trọng khách nớc ngoài(tiết 2) I . Mục tiêu : 1/ Học sinh hiểu + Nh thế nào là tôn trọng khách nớc ngoài ? + Vì sao phải tôn trọng khách nớc ngoài ? + Trẻ em có quyền đợc đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc tịch . quyền đợc giữ gìn bản sắc dân tộc. 2/ Học sinh biết c xử lịch sự khi gặp gỡ với khách nớc ngoài 3/ Học sinh có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ ,tiếp xúc với khách nớc ngoài. II . Chuẩn bị + Vở BT đạo đức 3, SGV + Cá nhân, cả lớp, nhóm III . Các hoạt động dạy học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ + Hãy nêu những biểu hiện thể hiện sự tôn trọng khách n- ớc ngoài ? +Nhận xét, đánh giá. 2/ Các hoạt động dạy học 2HS thực hiện yêu cầu. * Hoạt động 1: Liên hệ thực tế Yêu cầu HS kể về 1 hành vi lịch sự với khách nớc ngoài mà em biết . Nhận xét về hành vi đó. + Kết luận : C xử lịch sự với khách nớc ngoài là 1 việc làm tốt chúng ta nên học tập. * Hoạt động 2: Đánh giá hành vi GV chia nhóm, phát phiếu học tập. - Yêu cầu HS thảo luận cách ứng xử trong các trờng hợp đợc ghi ở phiếu học tập. + Kết luận : về cách ứng xử của từng tình huống. * Hoạt động 3: Xử lí tình huống và đóng vai Chia nhóm ,thảo luận nhóm về cách ứng xử cần thiết trong từng tình huống: - Có vị khách nớc ngoài đến thăm trờng và hỏi em về tình hình học tập. - Em nhìn thấy một số bạn vây quanh xe một vị khách nớc ngoài vừa xem vừa chỉ trỏ. + Kết luận : về cách ứng xử trong từng tình huống. Kết luận chung : Tôn trọng khách nớc ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết là thể hiện lòng tự trọng và tự tôn dân tộc, giúp khách nớc ngoài thêm hiểu và quí trọng đất n- ớc, con ngời Việt Nam. 3/ Củng cố,dặn dò + Vì sao phải tôn trọng khách nớc ngoài ? + Giáo dục HS ý thức lịch sự với khách nớc ngoài Học sinh làm việc cá nhân - trình bày trớc lớp , nhận xét , bổ sung. HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày nhận xét ,bổ sung. Các nhóm chuẩn bị đóng vai Các nhóm đóng vai, nhận xét _______________________________________________ Tập đọc Luyện thêm I. Mục tiêu Rèn kĩ năng đọc và kể chuyện cho HS II. Chuẩn bị - Vở Tiếng Việt thực hành trang 14 - Cá nhân, nhóm, cả lớp III. Hoạt động dạy học 1. Đọc truyện GV gọi 2, 3 HS đọc lại câu chuyện và làm các bài tập đọc hiểu trong vở BT GV , HS chữa miệng BT và nhận xét GV giới thiệu thêm về Ê- đi xơn cho HS nghe 2. Kể chuyện HS tập kể chuyện theo cách phân vai cả câu chuyện GV chia nhóm HS và HD các em chia vai để tập Sau 7 phút GV gọi các nhóm lên bảng kể chuyện GV và cả lớp nhận xét, ghi điểm 3. Củng cố Giáo dục HS biết ơn các nhà khoa học đã lao động miệt mài để phát triển xã hội . ________________________________________________ Toán Luyện thêm I. Mục tiêu Củng cố cho HS kĩ năng xem lịch và giải một số bài toán liên quan II. Chuẩn bị Vở Luyện tập Toán trang 16 Cá nhân, cả lớp, nhóm III. Hoạt động dạy học Bài 1: GV hớng dẫn HS cách tính từ ngày 1/ 10 đến ngày 1/12 là bao nhiêu ngày, sau đó chia thành các tuần để tìm ra ngày hôm đó là thứ mấy HS làm miệng BT (thứ t) Bài 2: Tiến hành tơng tự BT 1 ( thứ t) Bài 3: GV kẻ cột lên bảng rồi HD HS làm bài GV chấm vở và nhận xét(ngày 2/7) ________________________________________________ Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 Thể dục đ/c Yến dạy ________________________________________________ Chính tả Nghe viết: Ê-đi-xơn Phân biệt: tr/ch I. Mục tiêu Rèn kĩ năng viết chính tả. Nghe và viết lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn về Ê-di-xơn. Làm đúng bài tập về âm, dấu thanh dễ lẫn ( tr / ch) II. Chuẩn bị Bảng phụ ( Bài 2 / 33, 34 ), SGV Bảng con, Vở BTTV Cá nhân, cả lớp III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ GV đọc: dập dềnh, biển biếc 2. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài: Chính tả ( nghe - viết ): Ê-di-xơn b. H ớng dẫn chính tả * GV đọc bài 1 lần * Luyện viết từ khó + Nhận xét chính tả. Những chữ nào trong bài đợc viết hoa? - 2HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. - 2HS đọc lại. - Tự tìm tiếng khó luyện viết. Tên riêng Ê-di-xơn viết thế nào? c. Viết chính tả: Gv hớng dẫn t thế ngồi, cầm bút. Gv đọc mẫu đoạn viết lần 2. Gv đọc d. Chấm chữa bài - Gv đọc Hs soát lỗi ( 2 lần ) Gv kết hợp chữa lỗi: Ê-di-xơn, sáng tạo, câu chuyện, giàu sáng kiến. e. H ớng dẫn hs làm bài tập chính tả * Bài 2 / tr33. a/ Mặt tròn; trên cao; chui vào b/chẳng, đổi, dẻo, đĩa(còn thời gian cho HS làm) 3. Củng cố dặn dò Nhận xét bài viết của hs Dặn học sinh về luyện viết từ dễ sai. Hs viết bài - Soát và chữa lỗi. Hs đọc yêu cầu bài ( a ) Hs tìm hiểu từ điền (tr/ch) vào vở ________________________________________________ Tập đọc Cái Cầu I. Mục tiêu 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. Đọc đúng: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng. Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, khổ thơ. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu Hiểu từ: chum, ngòi, sông Mã. Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ yêu và tự hào về cha mình. 3. Giáo dục tình cảm cha con. Học thuộc lòng bài thơ. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc SGK, SGV Cá nhân, cả lớp, nhóm III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ : Y/cầu HS kể lại truyện Nhà bác học và bà cụ và trả lời câu hỏi về nội dung bài. B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài : Tranh ( ảnh ) giới thiệu 2. Luyện đọc đúng Gv đọc mẫu bài lần 1: Gv chia khổ thơ b. H ớng dẫn hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ . *Luyện đọc tiếng, từ khó *Luyện đọc đúng theo từng dòng thơ - 3HS thực hiện yêu cầu - HS tự tìm tiếng, từ khó và luyện đọc. - HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ, chú ý phát âm đúng những tiếng khó: từng HS đọc- cả lớp lắng nghe + nhận xét. * Luyện đọc từng khổ thơ - Luyện đọc theo nhóm * Lớp đọc ĐT 1 lần. c. H ớng dẫn tìm hiểu bài Tổ chức cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm bài thơ + TLCH trong SGK để nắm đợc các nội dung sau: - Ngời cha trong bài thơ làm nghề gì? - Cha đã làm chiếc cầu nh thế nào? - Tình cảm của bạn nhỏ đối với cha mình. Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao? Chốt: Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn nhỏ đối với cha ntn? 2.3. Luyện đọc thuộc lòng bài thơ Tổ chức cho HS học thuộc từng khổ thơ Thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ. 3. Củng cố dặn dò Nhận xét giờ học. Gv yêu cầu cả lớp về nhà tiếp tục học thuộc lòng cả bài thơ. - 4HS đọc nối khổ thơ 1 lợt. - Mỗi nhóm 4HS luyện đọc. - 2nhóm thi đọc trớc lớp - HS làm việc cá nhân. Lớp nhẩm thuộc từng khổ thơ - Kiểm tra thuộc. Đọc thuộc nối khổ thơ- cả bài. ________________________________________________ Toán Tiết 107: Hình tròn, tâm, đờng kính, bán kính I.Mục tiêu +HS có biểu tợng về hình tròn.Biết đợc tâm,bán kính hình tròn. +Bớc đầu học sinh biết dùng compa để vẽ đợc hình tròn có tâm và bán kính cho trớc. II.Chuẩn bị +Mô hình hình tròn(mặt đòng hồ,chiếc đĩa hình tròn .), com pa, SGV +Compa + Cá nhân, nhóm, cả lớp III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ +GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 2/Hoạt động 2: Dạy bài mới 2.1.Giới thiệu hình tròn +GV đa ra một số vật mẫu có dạng hình tròn(mặt đồng hồ .)để giới thiệu hình tròn. +GV vẽ đờng tròn lên bảnggiới thiệu tâm O, bán kính OM, đờng kính AB(GV mô tả cho HS biết) =>GV rút ra kết luận giống SGK 2.2.Giới thiêu compa và cách vẽ hình tròn +GV cho Hs quan sát compa,giới thiệu về cấu tạo - HS quan sát - Nhắc lại - Theo dõi cách vẽ hình tròn. của compaGVdùng compa để vẽ hình tròn. 3/Hoạt động 3: Luyện tập-th c hành -Bài 1 +Kiến thức:Củng cố cách đọc tên bán kính,đờng kính của mỗi hình tròn +Nêu cách nhận biết về hình tròn? -Bài 2 +Kiến thức:Củng cố cách vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trớc +Nêu cách vẽ? -Bài3 +Kiến thức:Củng cố cách vẽ bán kính,đờng kính của hình tròn 4/Hoạt động 4: Củng cố-dăn dò +GV nhận xét giờ học,chốt lại kiến thức + Nhắc HS tự thực hành vẽ hình tròn. - Nêu miệng. - Làm vào vở. - Nhắc lại cách vẽ hình tròn. - Theo dõi SGK trả lời miệng. ________________________________________________ Mĩ thuật đ/c Anh dạy _______________________________________________ Toán Luyện thêm I. Mục tiêu Củng cố cho HS khái niệm về hình tròn, tâm, đờng kính, bán kính II. Chuẩn bị Vở Luyện tập Toán trang 17 Cá nhân, cả lớp III. Hoạt động dạy học Bài 1: HS làm bài vào vở BT, GV và HS chữa miệng, nhận xét Củng cố cho HS đặc điểm của tâm, bán kính, đờng kính Bài 2: HS làm bài vào vở, HS lên bảng chữa bài Củng cố cách đo độ dài, GV nhấn mạnh độ dài của các bán kính, các đờng kính luôn bằng nhau, độ dài đờng kính gấp 2 lần độ dài của bán kính . ________________________________________________ Tập viết Ôn chữ hoa P I. Mục tiêu Củng cố cách viết chữ hoa P ( Ph ) thông qua bài tập ứng dụng. 1. Viết tên riêng Phan Bội Châu bằng cỡ chữ nhỏ. 2. Viết câu ca dao Phá Tam Giang nối đờng ra Bắc Đèo Hải Vân hớng mặt vào Nam bằng cỡ chữ nhỏ. II. Chuẩn bị Mẫu chữ viết hoa P, SGV Các chữ Phan Bội Châu và câu ca dao ( viết bảng ) Vở Tập viết Cá nhân, cả lớp III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ Viết: Lãn Ông; Quảng Bá 2. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài: Ôn chữ hoa P b. H ớng dẫn hs viết bảng con * Luyện viết chữ viết hoa. Đọc các chữ viết hoa: Ph, T, V. Nhận xét về độ cao các chữ viết hoa? - Nêu cấu tạo? Gv nêu quy trình viết chữ viết hoa Ph, T, V. * Luyện viết chữ ứng dụng. Gv giới thiệu: - Ông là 1 nhà cách mạng vĩ đại đầu thế kỉ XX của Việt Nam. Nhận xét độ cao các con chữ. Nhận xét cách viết từ ứng dụng? Gv nêu quy trình viết từ ứng dụng * Luyện viết câu ứng dụng. Gv nêu nghĩa: Đây là 2 địa danh thuộc tỉnh miền Trung và Trung Nam Bộ. Nhận xét độ cao các con chữ? Cách viết câu ứng dụng? Tìm các chữ viết hoa Gv hớng dẫn quy trình viết các chữ viết hoa. c. H ớng dẫn viết vở Nêu nội dung, yêu cầu bài viết. Hớng dẫn hs t thế ngồi, cầm bút. d. Chấm chữa bài. Gv chấm 8 10 bài: nhận xét. 3.Củng cố dặn dò Nhận xét giờ học Hớng dẫn hs phần viết thêm. - HS viết bảng con - Đọc từ ứng dụng nêu các chữ viết hoa -> nhận xét theo sự hớng dẫn của GV. - Hs viết bảng con: 1 dòng Ph, 1 dòng T, V. - Hs đọc từ ứng dụng: Phan Bội Châu. - Nhận xét về độ cao con chữ, cách viết. Hs viết bảng con: Phan Bội Châu. - 2Hs đọc câu ứng dụng - Nêu nhận xét. Hs viết bảng con: Phá Tam Giang, Đèo Hải Vân. Hs quan sát vở mẫu của Gv ( trớc mỗi nội dung viết) ________________________________________________ Thứ t ngày 27 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc đ/c Hằng dạy ________________________________________________ Toán Tiết 108:Vẽ trang trí hình tròn I.Mục tiêu +Giúp HS biết dùng compa để vẽ(theo mẫu) các hình trang trí hình tròn (đơn giản).Qua đó các em thấy đợc cái đẹp qua những hình trang trí đó. II.Chuẩn bị +Compa,bút chì màu, SGV +Compa, Vở BTT +Cá nhân, cả lớp III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ +GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2/Hoạt động 2: Luyện tâp - Bài1 +Kiến thức:Củng cố cách vẽ hình tròn theo các bớc hớng dẫn Gv tổ chức cho HS đọc và quan sát mẫu các bớc vẽ hình tròn. Giúp đỡ HS yếu thực hiện vẽ trang trí hình tròn. -Bài 2 +Kiến thức:Củng cố cách tô màu hình tròn Gv giúp HS biết cách tô màu trang trí đờng tròn, nhận biết vẻ đẹp của hình tròn đợc trang trí. 3/Hoạt động 3:Củng cố- dăn dò +GV chấm bài, nhận xét hình vẽ + Dặn HS về nhà tự trang trí hình tròn theo ý thích. - HS đọc và quan sát mẫu. - Nhắc lại các bớc vẽ hình tròn. - Thực hành vẽ theo mẫu. - Tô màu theo ý thích. - Nói cảm nhận của mình về hình tròn vừa đợc trang trí. ________________________________________________ Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Sáng tạo Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi I. Mục tiêu 1. Mở rộng vốn từ: sáng tạo. 2. Ôn luyện về dấu phẩy ( đứng sau bộ phận trạng ngữ chỉ địa điểm ), dấu chấm; dấu chấm hỏi. II. Chuẩn bị Bảng phụ ( bài 2, 3 ), SGV Vở BTTV Cá nhân, cả lớp, nhóm III. Các hoạt động day học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ Đặt câu trả lời cho câu hỏi ở đâu? -3HS thực hiện yêu cầu. [...]... Hs viết bài d Chấm chữa bài Gv đọc Hs soát lỗi ( 2 lần ) Chấm bài -> nhận xét Gv kết hợp chữa lỗi e Hớng dẫn hs làm bài tập chính tả * Bài 2 / 38 ( a ) - Tự tìm tiếng, từ khó -> luyện viết bảng con - Tự nhận xét -> ghi nhớ các hiện tợng chính tả - Nghe đọc viết bài - Soát lỗi Hs nêu yêu cầu bài Hs tìm từ điền VBT Làm bài cá nhân Gv chấm 8 10 bài: nhận xét 3 Củng cố dặn dò Nhận xét bài hs VN:...2 Dạy bài mới a Giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ gắn với chủ đề Sáng tạo Luyện cách sử dụng các dấu câu b Hớng dẫn hs làm bài tập * Bài 1 / 35 Hs nêu yêu cầu bài nêu từ mẫu Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm: Thi tìm nhanh phần a, b các từ theo mẫu Thảo luận theo nhóm Đại diện các nhóm nêu kết quả GV giúp HS chốt từ đúng Cả lớp nhận xét chốt từ đúng Cả lớp đọc thầm yêu cầu 1 * Bài 2 / 35 hs đọc to... Vở Luyện tập Toán trang 18 Cá nhân, cả lớp III Hoạt động dạy học Bài 1: HS làm bảng lớp và bảng con Củng cố cho HS cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (lu ý cách nhớ) Bài 2: GV hớng dẫn HS làm bài HS làm vở, 1 HS lên bảng chữa bài - Tìm số gạch để xây 4 bức tờng - Tìm số gạch còn lại Củng cố cho HS câu trả lời Bài 3: GV hớng dẫn cách nhân nhẩm HS làm bài vào vở, GV chấm vở và nhận xét Củng... một số nhiều hơn một số đơn vị ta làm ntn? 3/ Hoạt động 4: Củng cố-Dặn dò +Đặt tính và tính 19 23 x 3 ; 135 2 x 2 - Làm bài vào giấy nháp - 1HS lên bảng làm bài trên bảng phụ, lớp điền kết quả bằng bút chì - HS đọc yêu cầu bài toán, tóm tắt -> xác định cách giải rồi tự làm bài vào vở - Chữa bài nhận xét - Làm bài cá nhân - Thực hiện vào bảng con _ Tập viết Luyện thêm I Mục tiêu Tiếp... 1072 x 4 =? -Bài 3 +Kiến thức:Củng cố về giải toán đơn +Bài toán thuộc dạng nào? -Bài 2(HS làm cả bài) +Kiến thức: Củng cố đặt tính và tính +Nêu cách đặt tính và tính 2005 x 4 -Bài 4(HS làm cả bài) +Kiến thức:Củng cố cách tính nhẩm các số tròn nghìn,trăm,chục +Nêu cách tính nhẩm? 4/Hoạt động 4: Củng cố-dặn dò + Nêu cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 4 HS lên bảng tính cả lớp làm bằng... chính tả cho HS Làm các bài tập phân biệt d/r/gi, ớt/ ớc II Chuẩn bị Vở Tiếng Việt thực hành trang 16,17 Cá nhân, cả lớp III Hoạt động dạy học Bài 1 GV đọc cho HS viết đoạn Sau nửa tháng bên trong đờng ống có một trục trục xoắn vào vở Lu ý: chữ viết, t thế ngồi cho HS Bài 2: HS làm bài vào vở, GV và HS chữa miệng GV giải thích thêm cho HS hiểu các từ đó Bài 3: Tiến hành tơng tự BT2 Bài 4: GV tổ chức ch... cả lớp, nhóm III Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ Kể lại câu chuyện: Nâng niu từng hạt giống - 2HS kể 2 Dạy bài mới a Giới thiệu bài : Tập kể về 1 ngời lao động trí óc Viết lại những điều mình vừa kể thành 1 đoạn văn b Hớng dẫn hs làm bài tập * Bài 1 - Hs đọc thầm yêu cầu bài - 1 Kể một số nghề lao động trí óc? ( bác sĩ, giáo viên ) hs đọc to yêu cầu bài. .. nhân, cả lớp, nhóm III Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ + Đặt tính và tính: 31 9 x 3 ; 171 x 5 - 2HS lên bảng thực hiện, cả lớp +Nêu cách thực hiện? làm vào bảng con 2/Hoạt động 2: Dạy bài mới 2.1.Giới thiệu phép nhân không nhớ +GV ghi bảng: 1 034 x 2 HS đọc phép nhân, nhận xét phép nhân thuộc dạng nào?Thực hiện tính tơng tự nh nhân số có 3 chữ số... ntn? Bài 3 +Kiến thức:Củng cố giải toán bằng hai phép tính có liên quan đến phép nhân và trừ số có 4 chữ số cho 4 chữ số +Nêu các bớc giải của bài toán -Bài 4(HS làm cả bài) +Kiến thức:Củng cố kiến thức về gấp một số lên nhiều lần, nhiều hơn một số đơn vị +Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn? Muốn biết một số nhiều hơn một số đơn vị ta làm ntn? 3/ Hoạt động 4: Củng cố-Dặn dò +Đặt tính và tính 19 23. .. tính II.Chuẩn bị +Bảng phụ, SGV +Bảng con +Cá nhân, cả lớp III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ + Đặt tính và tính 2 132 x 4 ; 32 04 x 5 2/Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hiện trên bảng con -Bài 1 +Kiến thức:Củng cố cách viết phép cộng thành phép nhân +Nêu cách viết 4129+4129=? -Bài 2(HS làm cả bài) +Kiến thức:Củng cố cách tìm số bị chia,số chia GV . Ê-di-xơn. Làm đúng bài tập về âm, dấu thanh dễ lẫn ( tr / ch) II. Chuẩn bị Bảng phụ ( Bài 2 / 33 , 34 ), SGV Bảng con, Vở BTTV Cá nhân, cả lớp III. Các hoạt. ớng dẫn hs làm bài tập * Bài 1 / 35 Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm: Thi tìm nhanh các từ theo mẫu GV giúp HS chốt từ đúng. * Bài 2 / 35 Treo bảng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA lớp 3 tuần 22(10 buổi,CKTKN), Bài giảng GA lớp 3 tuần 22(10 buổi,CKTKN),

Hình ảnh liên quan

- HS viết bảng con - Bài giảng GA lớp 3 tuần 22(10 buổi,CKTKN)

vi.

ết bảng con Xem tại trang 9 của tài liệu.
+Bảng phụ, SGV +Bảng con +Cá nhân, cả lớp - Bài giảng GA lớp 3 tuần 22(10 buổi,CKTKN)

Bảng ph.

ụ, SGV +Bảng con +Cá nhân, cả lớp Xem tại trang 19 của tài liệu.