0

Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

11 475 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Kế hoạch sử dụng thiết bị Môn: Hoá Khối: 8 Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú 1 Mở đầu môn Hoá học - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh , bơm hút, giá TN , 3 ống ng 0 - Hoá chất : dd NaOH , dd CuSO 4 , định sắt , dd HCl 2 Chất - Dụng cụ :Đo nhiệt nóng chảy của lu huỳnh, dụng cụ thử tính dẫn điện, nhiệt kế Hoá chất : Lu huỳnh, photpho đỏ, nhôm, đồng, muối. 3 Chất - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh , ống hút, 2 ống nghiệm ,đèn cồn, tấm kính ,nhiệt kế, kiềng. - Hoá chất : muối ăn, nớc cất, nớc khoáng, nớc TN 4 Bài thực hành1 - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, ống hút, 10 ống nghiệm, đèn cồn, phễu lọc, giấy lọ, nhiệt kế, kẹp gỗ. - Hoá chất : muối ăn, lu huỳnh, parafin Tranh một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm. 5 Nguyên tử 6 Nguyên tố hoá học Tỉ lệ % về thành phần khối lợng các nguyên tố trong vỏ Trái đất 7 Nguyên tố hoá học 8 Đơn chất và hợp chất Phân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất 9 Đơn chất và hợp chất Phân tử . Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú 10 Bài thực hành2 -Dụng cụ: Cốc, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, bông - Hoá chất : Thuốc tím (KMnO 4 ), Amoniac (NH 3 ) 11 Bài luyện tập 1 12 CTHH 13, 14 Hoá trị 15 Bài luyện tập 2 16 Kiểm tra viết 17 Sự biến đổi chất - Dụng cụ : Nam châm, thìa, đèn cồn, ống nghiệm, kẹp gỗ, kiềng, cốc thuỷ tinh, đĩa thuỷ tinh. - Hoá chất : Fe, S, đờng, nớc, muối ăn. 18, 19 PƯHH 20 Bài thực hành3 +Dụng cụ : 5 bộ, mỗi bộ gồm : ống nghiệm 5 chiếc, ống thuỷ tinh hình chữ L, đèn cồn, giá, đế sứ, ống hút. + Hoá chất : KMnO 4 , Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 . 21 Định luật BTKL + Dụng cụ: Bình tam giác, ống hút, cân điện tử, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ. + Hoá chất : Dung dịch BaCl 2 và Na 2 SO 4 22,23 PTHH 24 Bài luyện tập 3 25 Kiểm tra viết 26 Mol 27 28 Chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất. LT 29 Tỉ khối của chất khí 30, 31 Tính theo CTHH Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú 32, 33 Tính theo PTHH 34 Bài luyện tập 4 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I 37 Tính chất của oxi - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, muôi đốt, diêm, đèn cồn, que đóm, lọ thuỷ tinh - Hoá chất : 3 lọ đựng khí oxi, S, P 38 Tính chất của oxi -Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, muôi đốt, diêm, đèn cồn, lọtt - Hoá chất : 3 lọ đựng khí oxi, dây Fe, khí metan 39 Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. ứng dụng của oxi Tranh: Điều chế và ứng dụng của oxi 40 Oxit 41 Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ Dụng cụ : kẹp gỗ, đế sứ, 4 ống nghiệm,đèn cồn, ống dẫn (L S ), lọ chứa khí oxi + Hoá chất : KMnO 4 ,KClO 3 , MnO 2 . 42 Không khí. Sự cháy + Dụng cụ : ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh + Hoá chất: photpho đỏ 43 Không khí. Sự cháy 44 Bài luyện tập 5 45 Bài thực hành4 + Dụng cụ : 3 nhóm, mỗi nhóm gồm: ống dẫn, 2 lọ thu khí oxi, ống nghiệm, đèn cồn, bông, giấy lọc, đóm . + Hoá chất: KMnO 4 , S 46 Kiểm tra viết Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú 47, 48 Tính chất. ứng dụng của hiđro Dụng cụ : Dụng cụ điều chế H 2 cải tiến , ống dẫn thuỷ tinh(V và L),ống cao su, 2 lọ thu khí oxi, ống nghiệm, đèn cồn, cốc thuỷ tinh . + Hoá chất : HCl, Zn, O 2 , CuO, H 2 . Tranh: Điều chế và ứng dụng của hiđro 49 Phản ứng oxi hoá- khử 50 Điều chế hiđro. Phản ứng thế + Dụng cụ : Dụng cụ điều chế Hiđrô cải tiến, mô hình bình điện phân, ống vót nhọn và lọ đựng khí + Hoá chất : Zn , HCl 51 Bài luyện tập 6 52 Bài thực hành5 Dụng cụ : 3 nhóm, mỗi nhóm gồm : 3 ống nghiệm, ống dẫn thuỷ tinh (Cong ,thẳng ) có nút, kẹp gỗ, giá, đèn cồn, cốc bơm. + Hoá chất : HCl, Zn, CuO . 53 Kiểm tra viết 54,55 Nớc Mô hình bình điện phân nớc. +Dụng cụ: ống nghiệm, cốc, phễu T, đế sứ. + Hóa chất: Na, CaO Sơ đồ phân huỷ nớc bằng dòng điện. 56,57 Axit. Bazơ. Muối 58 Bài luyện tập 7 59 Bài thực hành 6 +Dụng cụ :Giấy lọc,chén sứ ,cốc nớc,lọ TT có nút,muôi sắt + Hóa chất: Na, CaO, P đỏ, quỳ tím 60 Dung dịch +Dụng cụ: cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, đờng . + Hóa chất : Đờng kính 61 Độ tan của một chất trong nớc Tranh: Bảng tính tan. ảnh hởng của nhiệt độ đến độ tan của các chất 62, 63 Nồng độ dung dịch Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú 64,65 Pha chế dung dịch Dụng cụ: cân, cốc các loại, đũa thủy tinh, thìa, ống đong, cân + Hóa chất: CuSO 4 , muối ăn, Na 2 SO 4 , nớc 66 Bài luyện tập 8 67 Bài thực hành7 Dụng cụ : cân, cốc các loại, đũa thủy tinh, thìa, ống đong. + Hóa chất : đờng, muối ăn, nớc 68, 69 Ôn tập học kì II 70 Kiểm tra học kì II Tổng số tiết phải sử dụng thiết bị trong năm học: Trong đó: - Mợn trong danh mục TB: . tiết - Giáo viên tự llàm và su tầm: tiết Nhà trờng duyệt Gia Khánh ngày tháng năm 2009 GVBM Trần Thị Lan Sổ sử dụng thiết bị dạy học Môn: Hoá Khối: 8 TT Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Ngày dạy tại các lớp Tên thiết bị sử dụng Tình trạng TBDH khi mợn Ngày m- ợn và chữ kí của phụ trách TBDH Tình trạng TBDH khi trả Ngày trả và chữ kí của phụ trách TBDH 1 Mở đầu môn Hoá học - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh , bơm hút, giá TN , 3 ống ng 0 - Hoá chất : dd NaOH , dd CuSO 4 , định sắt , dd HCl 2 Chất - Dụng cụ :Đo nhiệt nóng chảy của lu huỳnh, dụng cụ thử tính dẫn điện, nhiệt kế Hoá chất : Lu huỳnh, photpho đỏ, nhôm, đồng, muối. 3 Chất - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh , ống hút, 2 ống nghiệm ,đèn cồn, tấm kính ,nhiệt kế, kiềng. - Hoá chất : muối ăn, nớc cất, nớc khoáng, nớc TN 4 Bài thực hành1 - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, ống hút, 10 ống nghiệm, đèn cồn, phễu lọc, giấy lọ, nhiệt kế, kẹp gỗ. - Hoá chất : muối ăn, lu huỳnh, parafin Tranh một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm. 5 Nguyên tử 6 Nguyên tố hoá học Tỉ lệ % về thành phần khối lợng các nguyên tố trong vỏ Trái đất 7 Nguyên tố hoá học TT Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Ngày dạy tại các lớp Tên thiết bị sử dụng Tình trạng TBDH khi mợn Ngày m- ợn và chữ kí của phụ trách TBDH Tình trạng TBDH khi trả Ngày trả và chữ kí của phụ trách TBDH 8 Đơn chất và hợp chất Phân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất 9 Đơn chất và hợp chất Phân tử . Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất 10 Bài thực hành2 -Dụng cụ: Cốc, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, bông - Hoá chất : Thuốc tím (KMnO 4 ), Amoniac (NH 3 ) 11 Bài luyện tập 1 12 CTHH 13, 14 Hoá trị 15 Bài luyện tập 2 16 Kiểm tra viết 17 Sự biến đổi chất - Dụng cụ : Nam châm, thìa, đèn cồn, ống nghiệm, kẹp gỗ, kiềng, cốc thuỷ tinh, đĩa thuỷ tinh. - Hoá chất : Fe, S, đờng, nớc, muối ăn. 18, 19 PƯHH 20 Bài thực hành3 +Dụng cụ : 5 bộ, mỗi bộ gồm : ống nghiệm 5 chiếc, ống thuỷ tinh hình chữ L, đèn cồn, giá, đế sứ, ống hút. + Hoá chất : KMnO 4 , Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 . 21 Định luật BTKL + Dụng cụ: Bình tam giác, ống hút, cân điện tử, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ. + Hoá chất : Dung dịch BaCl 2 và Na- 2 SO 4 22,23 PTHH TT Tiết Tên bài Ngày dạy Tình Ngày m- Tình Ngày theo PPCT phải sử dụng thiết bị tại các lớp Tên thiết bị sử dụng trạng TBDH khi mợn ợn và chữ kí của phụ trách TBDH trạng TBDH khi trả trả và chữ kí của phụ trách TBDH 24 Bài luyện tập 3 25 Kiểm tra viết 26 Mol 27 28 Chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất. LT 29 Tỉ khối của chất khí 30, 31 Tính theo CTHH 32, 33 Tính theo PTHH 34 Bài luyện tập 4 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I 37 Tính chất của oxi - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, muôi đốt, diêm, đèn cồn, que đóm, lọ thuỷ tinh - Hoá chất : 3 lọ đựng khí oxi, S, P 38 Tính chất của oxi -Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, muôi đốt, diêm, đèn cồn, lọtt - Hoá chất : 3 lọ đựng khí oxi, dây Fe, khí metan 39 Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. ứng dụng của oxi Tranh: Điều chế và ứng dụng của oxi 40 Oxit 41 Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ Dụng cụ : kẹp gỗ, đế sứ, 4 ống nghiệm,đèn cồn, ống dẫn (L S ), lọ chứa khí oxi + Hoá chất : KMnO 4 ,KClO 3 , MnO 2 . TT Tiết Tên bài Ngày dạy Tình Ngày m- Tình Ngày theo PPCT phải sử dụng thiết bị tại các lớp Tên thiết bị sử dụng trạng TBDH khi mợn ợn và chữ kí của phụ trách TBDH trạng TBDH khi trả trả và chữ kí của phụ trách TBDH 42 Không khí. Sự cháy + Dụng cụ : ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh + Hoá chất: photpho đỏ 43 Không khí. Sự cháy 44 Bài luyện tập 5 45 Bài thực hành4 + Dụng cụ : 3 nhóm, mỗi nhóm gồm: ống dẫn, 2 lọ thu khí oxi, ống nghiệm, đèn cồn, bông, giấy lọc, đóm . + Hoá chất: KMnO 4 , S 46 Kiểm tra viết 47, 48 Tính chất. ứng dụng của hiđro Dụng cụ : Dụng cụ điều chế H 2 cải tiến , ống dẫn thuỷ tinh(V và L),ống cao su, 2 lọ thu khí oxi, ống nghiệm, đèn cồn, cốc thuỷ tinh . + Hoá chất : HCl, Zn, O 2 , CuO, H 2 . Tranh: Điều chế và ứng dụng của hiđro 49 Phản ứng oxi hoá- khử + Dụng cụ : Dụng cụ điều chế Hiđrô cải tiến, mô hình bình điện phân, ống vót nhọn và lọ đựng khí + Hoá chất : Zn , HCl 50 Điều chế hiđro. Phản ứng thế 51 Bài luyện tập 6 52 Bài thực hành5 Dụng cụ : 3 nhóm, mỗi nhóm gồm : 3 ống nghiệm, ống dẫn thuỷ tinh (Cong ,thẳng ) có nút, kẹp gỗ, giá, đèn cồn, cốc bơm. + Hoá chất : HCl, Zn, CuO . 53 Kiểm tra viết TT Tiết Tên bài Ngày dạy Tình Ngày m- Tình Ngày theo PPCT phải sử dụng thiết bị tại các lớp Tên thiết bị sử dụng trạng TBDH khi mợn ợn và chữ kí của phụ trách TBDH trạng TBDH khi trả trả và chữ kí của phụ trách TBDH 54,55 Nớc Mô hình bình điện phân nớc. +Dụng cụ: ống nghiệm, cốc, phễu T, đế sứ. + Hóa chất: Na, CaO Sơ đồ phân huỷ nớc bằng dòng điện. 56,57 Axit. Bazơ. Muối 58 Bài luyện tập 7 59 Bài thực hành6 +Dụng cụ :Giấy lọc, chén sứ ,cốc nớc, lọ TT có nút, muôi sắt + Hóa chất: Na, CaO, P đỏ, quỳ tím 60 Dung dịch +Dụng cụ: cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, đờng . + Hóa chất : Đờng kính 61 Độ tan của một chất trong nớc Tranh: Bảng tính tan. ảnh hởng của nhiệt độ đến độ tan của các chất 62, 63 Nồng độ dung dịch 64,65 Pha chế dung dịch Dụng cụ: cân, cốc các loại, đũa thủy tinh, thìa, ống đong, cân + Hóa chất: CuSO 4 , muối ăn, Na 2 SO 4 , nớc 66 Bài luyện tập 8 67 Bài thực hành7 Dụng cụ : cân, cốc các loại, đũa thủy tinh, thìa, ống đong. + Hóa chất : đờng, muối ăn, nớc 68, 69 Ôn tập học kì II 70 Kiểm tra học kì II Ngày tháng . năm 2009 Ngày tháng . năm 2009 Số tiết dạy quy định có sử dụng TBDH: Tổ trởng kí duyệt ý kiến của hiệu trởng Số tiết GV sử dụng thiết bị vào giảng dạy: . viên tự làm Su tầm Ghi chú 47, 48 Tính chất. ứng dụng của hiđro Dụng cụ : Dụng cụ điều chế H 2 cải tiến , ống dẫn thuỷ tinh(V và L),ống cao su, 2 lọ thu. 62, 63 Nồng độ dung dịch Tháng Tiết theo PPCT phải sử dụng thiết bị Tên bài Tên thiết bị sử dụng Mợn trong danh mục TB Giáo viên tự làm Su tầm Ghi chú
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc, Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc,

Hình ảnh liên quan

– Phân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

h.

ân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất Xem tại trang 1 của tài liệu.
chiếc, ống thuỷ tinh hình chữ L, đèn cồn, giá, đế sứ, ống hút. - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

chi.

ếc, ống thuỷ tinh hình chữ L, đèn cồn, giá, đế sứ, ống hút Xem tại trang 2 của tài liệu.
42 Không khí. Sự cháy +Dụng cụ: ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

42.

Không khí. Sự cháy +Dụng cụ: ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
ứng thế +Dụng cụ: Dụng cụ điều chế Hiđrô cải tiến, mô hình bình điện phân, ống vót nhọn và lọ đựng khí + Hoá chất : Zn , HCl - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

ng.

thế +Dụng cụ: Dụng cụ điều chế Hiđrô cải tiến, mô hình bình điện phân, ống vót nhọn và lọ đựng khí + Hoá chất : Zn , HCl Xem tại trang 4 của tài liệu.
chất – Phân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

ch.

ất – Phân tử Mô hình phóng đại tợng trng một số mẫu chất Sơ đồ một số mẫu đơn chất và hợp chất Xem tại trang 7 của tài liệu.
cháy +Dụng cụ: ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

ch.

áy +Dụng cụ: ống thuỷ tinh hình trụ, chậu thuỷ tinh, nút cao su, muôi sắt, muôi thuỷ tinh Xem tại trang 9 của tài liệu.
54,55 Nớc Mô hình bình điện phân nớc. - Tài liệu su dung thiet bi hoa hoc

54.

55 Nớc Mô hình bình điện phân nớc Xem tại trang 10 của tài liệu.