Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

18 700 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 7 Họ và tên : Vũ Gia Định Ngày tháng năm sinh : 09 – 01 - 1977 Môn : Toán - Lý Đã qua dạy các khối lớp : 6,7,8 Nhiệm vụ được phân công : Giảng dạy Toán 7, Công nghệ 9, Vật lí 8 I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Các c ă n c ứ xây d ự ng k ế ho ạ ch: - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trường , của tổ - Căn cứ vào kết quả năm học trước - Căn cứ vào tình hình thực tế học tập của học sinh 2.Thu ậ n l ợ i – Khó kh ă n : a. Thu ậ n l ợ i: - Được sự chỉ đạo quan tâm sâu sắc của BGH nhà trường , của tổ chuyên môn - Nhìn chung đại đa số các em có ý thức học tập ngay từ đầu năm học , nhận thức đúng đắn về môn học toán 7 - Các em đã được làm quen với phương pháp học tập mới nhiều năm nên tiếp nhận sách giáo khoa mới và đổi mới phương pháp dạy học ở lớp cũng bớt khó khăn hơn . b. Khó kh ă n: - CSVC của nhà trường còn thiếu thốn nhiều ,chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học ngày nay - Nhận thức của một số PHHS về vấn đề học tập của con em chưa cao - Mặt bằng HS có trình độ nhận thức không đều. - Một số học sinh lớp 7 còn yếu về kiến thức cũ cũng như khả năng tiếp thu kiến thức mới. - Đa số HS nhận thức bộ môn hình học yếu, sợ làm bài tập hình. - Hầu như HS có cách trình bày lập luận toán học chưa tốt ( Chỉ được vài em HS giỏi toán thực hiện được điều này). 3.Th ố ng k ế t qu ả n ă m h ọ c tr ướ c: Môn Lớp Giỏi Khá TB Yếu Kém TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % Toán 7A 7B NĂM HỌC: 2010- 2011 1 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 II. YÊU C Ầ U , BI Ệ N PHÁP , CH Ỉ TIÊU : 1.Yêu c ầ u : a. Giáo viên: - Bám sát Chuẩn kiến thức,kĩ năng để thiết kế bài giảng,với mục tiêu là đạt được các yêu cầu cơ bản ,tối thiểu về kiến thức ,kĩ năng ,dạy không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào trong SGK.Việc khai thác sâu kiến thức ,kĩ năng phải phù hợp với khả năng tiếp thu của HS. - Thiết kế,tổ chức ,hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ HS, với điều kiện cụ thể của lớp - Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá, phát hiện, đề xuất và lĩnh hội kiến thức ; chú ý khai thác các vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của HS; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho HS; giúp HS phát triển tối đa năng lực, tiềm năng của bản thân. - Thiết kế và hướng dẫn HS thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng ; hướng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học;tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành ; hướng dẫn HS có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. - Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lí, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng bộ môn ; nội dung , tính chất của bài học; đặc điểm và trình độ HS; thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học của nhà trường. - Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đảm bảo khách quan, công bằng; đảm bảo đúng số bài kiểm tra theo quy định; kết hợp thật hợp lí các hình thức kiểm tra; đánh giá chú ý quá trình học tập của HS . b. H ọ c sinh: - Tích cực, chủ động, sáng tạo, độc lập trong học tập - Học và chuẩn bị bài ở nhà một cách kĩ lưỡng, chu đáo - Có đủ SGK, vở ghi, đồ dùng học tập theo quy định - Nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra 2.Bi ệ n pháp a. Công tác t ự b ồ i d ưỡ ng, h ọ c t ậ p trau d ồ i trình độ chuyên môn, nghi ệ p v ụ : - Mua sách tham khảo, tự học trên các kênh thông tin khác nhau, học bạn bè, đồng nghiệp. - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả giảng dạy cao nhất. - Bài soạn, bài giảng phải có hệ thống bài tập và câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Bám chắc kiến thức chuẩn, tài liệu chỉ đạo giảng dạy. Soạn bài chu đáo, chi tiết, tinh giản kiến thức theo đúng chủ trương, giám lí thuyết, tăng thực hành NĂM HỌC: 2010- 2011 2 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 - Lựa chọn phương pháp phù hợp từng bài, từng kiểu bài. - Tham gia sinh hoạt chuyên môn tích cực, nghiêm túc. - Dạy xong mỗi bài, mỗi chương cần chốt lại kiến thức cơ bản cho HS khắc sâu, ghi nhớ. - Chọn và phân dạng bài tập giúp HS rèn kĩ năng ghi nhớ cách giải mỗi dạng bài. - Quan tâm tới mọi đối tượng HS trong giờ học để động viên, nhắc nhở, khuyến khích kịp thời. - Nói chậm, rõ, đủ nghe, đủ kiến thức cho HS ghi nhớ. - Đề kiểm tra vừa sức HS, kiểm ra riêng đề, thể loại hỏi đa dạng để phân loại đối tượng HS nhằm phát huy được tính tích cực của HS - Rèn kĩ năng trình bày bài giải phù hợp cách lập luận từng môn học. - Có ý thức làm và sử dụng đồ dùng dạy học ,phát huy khả năng ứng dụng toán học vào thực tế, gây hứng thú học tập cho HS . - Luôn nhắc nhở học sinh có ý thức thực hiện cuộc vận động “hai không ” trong học tập. Có ý thức lưu giữ bài kiểm tra. - Phối hợp với GVBM tìm hiểu, có phương pháp, biện pháp giúp học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn. - Gần gũi, động viên học sinh, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thu hút HS tích cực tìm tòi, khám phá môn học. b. Công tác b ồ i d ưỡ ng h ọ c sinh gi ỏ i: - Sưu tầm tài liệu, chọn lọc những chuyên đề, những bài tập phù hợp năng lực, trình độ, khả năng tiếp thu của HS. - Chọn lựa những học sinh có năng lực thực sự để bồi dưỡng. - Kết hợp với gia đình học sinh, tạo điều kiện cho học sinh học tập. - Sử dụng tối đa thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi mà nhà trường đã tạo điều kiện. c. Công tác ph ụ đạ o h ọ c sinh y ế u, kém: - Lựa chọn phương pháp phù hợp từng bài, từng kiểu bài. - Kiến thức , bài tập đưa ra vừa phải, không làm học sinh sợ hãi. - Tinh giản kiến thức theo đúng chủ trương: giảm lý thuyết tăng thực hành vận dụng. - Nói chậm, rõ, đủ nghe, đủ kiến thức cho HS ghi nhớ. - Có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém( tránh để học sinh nhồi nhầm lớp),có bài học chi tiết, đầy đủ khi ôn tập. - Dạy xong mỗi bài, mỗi chương cần chốt lại kiến thức cơ bản cho HS khắc sâu, ghi nhớ. - Dẫn dắt vấn đề lôgíc, hợp lí giúp HS nhớ lâu. - Chọn và phân dạng bài tập giúp HS rèn kĩ năng ghi nhớ cách giải mỗi dạng bài. NĂM HỌC: 2010- 2011 3 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 - Đề kiểm tra vừa sức HS, kiểm tra riêng đề, thể loại hỏi đa dạng để phân loại đối tượng HS nhằm phát huy được tính tích cực của HS - Rèn kĩ năng trình bày bài giải phù hợp cách lập luận từng môn học. - Phối hợp gia đình học sinh tìm hiểu thái độ, ý thức, động cơ học tập của các em giúp các em có hứng thú học tập. 3. Ch ỉ tiêu ph ấ n đấ u : Môn Lớp TS HS Thời điểm Giỏi Khá TB Yếu Kém TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % Toán 7A HKI 1 8 24 5 0 33 HKII 1 10 23 4 0 34 CN 1 10 23 4 0 34 Toán 7B HKI 1 7 24 7 0 32 HKII 1 9 24 5 0 34 CN 1 9 24 5 0 34 III. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN TOÁN 7 A.PHẦN ĐẠI SỐ: Chủ đề Mức độ cần đạt Phương pháp Phương tiện dạy học Kiểm tra I. SỐ HỮU TỈ.SỐ THỰC 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ - Khái niệm số hữu tỉ - Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số - So sánh các số hữu tỉ - Các phép toán trong Q : Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Lũy thừa với số muc tự nhiên của một số hữu tỉ Về kiến thức - Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng a b với a,b là các số nguyên và b khác 0 Về kĩ năng - Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số ,biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. - Biết so sánh hai số hữu tỉ - Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ - Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận ,chính xác, biết liên hệ vào thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 2. Tỉ lệ thức Về kĩ năng - Đàm thoại, - SGK, SGV, NĂM HỌC: 2010- 2011 4 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 - Tỉ số, tỉ lệ thức - Các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng : Tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng. Về thái độ - Yêu thích môn học - Biết liên hệ vào trong thực tế thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 3. Số thập phân hữu hạn.Số thập phân vô hạn tuần họa. Làm tròn số Về kĩ năng - Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vo hạn tuần hoàn - Biết ý nghĩa của việc làm tròn số Về kĩ năng - Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số. Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 4. Tập hợp số thực R - Biểu diện một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoạc vô hạn tuần hoàn - Số hữu tỉ (Số thập phân vô hạn không tuần hoàn) . Tập hợp số thực . So sánh các số thực. - Khái niệm về căn bậc hai của một số thực không âm. Về kiến thức - Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn(số vô tỉ) qua việc giải bài toán tính độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng một đơn vị độ dài. - Nhận biết được sự tương ứng 1-1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số ,thứ tự các số thực trên trục số. - Biết khái niệm căn bậc hai của một số thực không âm. Sử dụng đúng kí hiệu căn bậc hai ( ). Về kĩ năng - Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. - Biết sử dụng bảng số ,máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. Về thái độ - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS, bảng số NĂM HỌC: 2010- 2011 5 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác, biết liên hệ vào trong thực tế II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 1. Đại lượng tỉ lệ thuận - Định nghĩa - Tính chất - Giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận Về kiến thức - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0) - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận: 1 2 1 1 1 2 1 2 ; y y y x a x x y x = = = Về kĩ năng - Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận Về thái độ - Biết liên hệ vào trong thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch - Định nghĩa - Tính chất - Giải toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Về kiến thức - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y = a x (a ≠ 0) - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch: 1 2 1 1 2 2 1 1 ; x y x y x y a x y = = = Về kĩ năng - Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch Về thái độ - Biết liên hệ vào trong thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 3. Khái niệm hàm số và đồ thị - Định nghĩa hàm số - Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Đồ thị hàm số ( 0) a y a x = ≠ . Về kiến thức - Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức. - Biết khái niệm đồ thị hàm số. - Biết dạng của dồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Biết dạng của dồ thị hàm số ( 0) a y a x = ≠ . Về kĩ năng - Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, compa, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS NĂM HỌC: 2010- 2011 6 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 tọa độ của nó và biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ. - Vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại Về thái độ - Biết liên hệ vào trong thực tế III. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 1. Khái niệm về biểu thức đại số ,giá trị của một biểu thức đại số Về kĩ năng - Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 2. Đơn thức - Khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng , các phép toán công, trừ, nhân đơn thức đồng dạng. Về kiến thức - Biết các khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến Về kĩ năng - Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức. - Biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng. Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 3. Đa thức - Khái niệm đa thức nhiều biến. Cộng và trừ đa thức - Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến. Về kiến thức - Biết các khái niệm đa thức nhiều biến,đa thức một biến, bậc của một đa thức một biến Về kĩ năng - Biết cách thu gọn đa thức,xác định bậc của đa thức - Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm. Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS NĂM HỌC: 2010- 2011 7 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 4. Nghiệm của đa thức một biến Về kiến thức - Biết khái niệm của đa thức một biến Về kĩ năng - Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất Về thái độ - Rèn đức tính cẩn thận, chính xác khoa học,yêu thích môn học - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS IV. THỐNG - Thu thập các số liệu thống kê. - Tần số. - Bảng tần số và biểu đồ tần số. - Số trung bình , mốt của bảng số liệu. Về kiến thức - Biết các khái niệm: Số liệu thống kê, tần số. - Biết bảng tần số , biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng. Về kĩ năng - Hiểu và vận dụng được số trung bình, mốt của bảng số liệu trong các tình huống thức tế. - Biết cách thu thập các số liệu thống kê. - Biết cách trình bày các số liệu thống bằng bảng tần số, bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng. Về thái độ - Yêu thích môn học - Tính toán cẩn thận, chính xác, biết liên hệ vào trong thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, bảng nhóm cho HS B.PHẦN HÌNH HỌC: Chủ đề Mức độ cần đạt Phương pháp Phương tiện dạy học Kiểm tra I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1. Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng Về kiến thức - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh - Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù - Biết khái niệm hai đường thảng - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng NĂM HỌC: 2010- 2011 8 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 vuông góc vuông góc Về kĩ năng - Biết dùng êke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm phụ, bảng nhóm cho HS 2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Về kĩ năng - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng : góc so le trong,góc đồng vị,góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía Về thái độ: - Vẽ hình cẩn thận ,chính xác, biết liên hệ vào thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 3. Hai đường thẳng song song. Tiên đề O-clit về hai đường thẳng song song Về kiến thức - Biết tiên đề Ơ-clit - Biết các tính chất của hai đường thẳng song song Về kĩ năng - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng : góc so le trong,góc đồng vị,góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía - Biết dùng êke vẽ đường thẳng song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó. Về thái độ: - Vẽ hình cẩn thận, chính xác, biết liên hệ vào thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 4. Khái niệm định lí. Chứng minh một định lí Về kiến thức - Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí. Về thái độ: - Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS II. TAM GIÁC Về kiến thức - Phân tích, - SGK, SGV, NĂM HỌC: 2010- 2011 9 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 1.Tổng ba góc của một tam giác - Biết định lí tổng ba góc của một tam giác - Biết định lí về góc ngoài của tam giác Về kĩ năng - Vận dụng được các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác. Về thái độ: - Yêu thích môn học - Vẽ hình cẩn thận, chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 2. Hai tam giác bằng nhau Về kiến thức - Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau - Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác Về kĩ năng - Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau Về thái độ - Yêu thích môn học - Vẽ hình cẩn thận, chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS 3. Các dạng tam giác đặc biệt Về kiến thức - Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều , tam giác vuông - Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều. - Biết định lí py-ta-go thuận và đảo. - Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Về kĩ năng - Vận dụng được định lí py-ta-go vào tính toán - Phân tích, tổng hợp, so sánh,tương tự hóa, thực hành, luyện tập - Đàm thoại, thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm - SGK, SGV, thước thẳng, êke, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm cho HS NĂM HỌC: 2010- 2011 10 [...]... giải bài tập Về thái độ - Yêu thích môn học - Vẽ hình cẩn thận, chính xác khoa học BẢNG THEO DÕI BÀI KIỂM TRA Môn Lớp Số HS dự Lần Giỏi Khá TB NĂM HỌC: 2010- 2011 Yếu Kém TB trở lên 11 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KT title='kế hoạch giảng dạy toán 7'>Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 SL % SL % SL % SL % SL % SL % title='kế hoạch giảng dạy toán 7'>7 7 7 7 7 7 7 7 7 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN Môn Toán Toán Toán Lớp... Toán KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 SL % SL % SL % SL % SL % SL % title='kế hoạch giảng dạy toán 7'>7 7 7 7 7 7 7 7 7 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN Môn Toán Toán Toán Lớp TS HS 7 7 7 Thời điểm Giỏi SL % Khá SL TB % SL Yếu % SL % Kém SL % TB trở lên SL % HKI HKII CN NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM CÁC BÀI KIỂM TRA Môn Bài kiểm tra (số lần) Nhận xét( Ưu, nhược điểm, biện pháp khắc phục) ...TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau Về thái độ - Yêu thích môn học - Vẽ hình, tính toán cẩn thận ,chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế III QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC... DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG ,CỦA BAN GIÁM HIỆU Ngày, tháng Duyệt của tổ trưởng Nhận xét- Ký duyệt Duyệt của BGH NĂM HỌC: 2010- 2011 17 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 NĂM HỌC: 2010- 2011 18 ... NĂM HỌC: 2010- 2011 13 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 ... NĂM HỌC: 2010- 2011 14 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 ... NĂM HỌC: 2010- 2011 15 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 ... NĂM HỌC: 2010- 2011 16 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 ... NĂM HỌC: 2010- 2011 12 TRƯỜNG THCS TIÊN THẮNG GIÁO VIÊN: VŨ GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 ... NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM CÁC BÀI KIỂM TRA Môn Bài kiểm tra (số lần) Nhận xét( Ưu, nhược điểm, biện pháp khắc phục) . GIA ĐỊNH KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 KT SL % SL % SL % SL % SL % SL % Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 Toán 7 BẢNG THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BỘ. KẾ HOẠC BỘ MÔN TOÁN 7 KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 7 Họ và tên : Vũ Gia Định Ngày tháng năm sinh : 09 – 01 - 1 977 Môn : Toán - Lý Đã qua dạy các khối lớp : 6 ,7, 8

Hình ảnh liên quan

- Biết sử dụng bảng số ,máy tính bỏ túi  để  tìm  giá trị  gần  đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. - Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

i.

ết sử dụng bảng số ,máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Bảng tần số và biểu đồ tần số. - Số trung bình , mốt của bảng số liệu. - Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

Bảng t.

ần số và biểu đồ tần số. - Số trung bình , mốt của bảng số liệu Xem tại trang 8 của tài liệu.
phụ, bảng nhóm cho HS - Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

ph.

ụ, bảng nhóm cho HS Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Vẽ hình cẩn thận, chính xác khoa học,  biết liên hệ vào trong thực tế - Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

h.

ình cẩn thận, chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Vẽ hình, tính toán cẩn thận ,chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế. - Bài soạn Kế hoạch giảng dạy Toán 7

h.

ình, tính toán cẩn thận ,chính xác khoa học, biết liên hệ vào trong thực tế Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan