0

Tài liệu Mẫu báo cáo sơ kết học kì tổ chuyên môn

4 4,964 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

TRƯỜNG THCS TIÊN NHA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Nha, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HỌC I 1.Đặc điểm tình hình chung 1.1.Khái quát chung đội ngũ giáo viên. -Học I năm học 2010-2011 tổ khoa học tự nhiên có tổng số: Đ/c giáo viên trong đó: Nam: ; Nữ: ; tuổi đời: ; tuổi nghề: . Chuyên môn ĐT Toán Vật lý Hóa học SL - Phân công giảng dạy các bộ môn: - Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm các lớp: . . . . 1.2. Những thuần lợi, khó khăn trong thự hiện nghiệm vụ dạy và học: *Thuận lợi: - Sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo trường. - Cơ sở vật vhất đầy đủ phục vụ cho dạy và học. - Đội ngũ khá đồng đều, phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế từng giáo viên. *Khó khăn: - Giáo viên trong tổ chủ yếu 2 mảng chính độc lập nhau. - Phân công thời khoá biểu còn trùng nhau giữa các giáo viên cùng chuyên môn nên khó phân công dạy thay khi ốm đau hay công tác cũng như dự giờ. 2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học của tổ trong học I. 2.1.Thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động. *Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” Đây là vấn đề được nhà trường, tổ viên xác định là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo, giáo dục cho học sinh có sự nhận thức học tập đúng đắn và ý chí vươn lên. Các biện pháp giúp đỡ học sinh yêu kém : Tổ chức dạy thêm buổi chiều cho các học sinh yếu kém theo tinh thần lớp học “Bồi dưỡng kiến thức”. Trong các tiết dạy, mỗi tổ viên đều thường xuyên quan tâm đến những học sinh yếu kém để giúp đỡ các em tiến bộ. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, tổng phụ trách, bí thư chi đoàn trong giáo dục các em phát triển toàn diện. Đoàn đã thành lập “Đội cờ đỏ” gồm đoàn viên giáo viên để kiểm tra các em chơi game ở các quán internet. *Kết quả xây dựng “Trường học thâm thiện, học sinh tích cực” Mỗi tổ viên đã tham gia và hưởng ứng tích cực các kế hoạch nhà trường đề ra. Tạo một môi trường an toàn, lành mạnh để các em vui chơi học tập: “Đêm hội trăng rằm”, “Thắp sáng ước mơ thiếu niên Việt Nam”. Hàng tuần, trong mỗi tiết chào cờ đều giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những anh hùng nhỏ tuổi mà chi đội mình mang tên. Trong mỗi dịp lễ lớn đều báo công dâng 1 hương ở nhà bia liệt sĩ. Luôn tuyền truyền các em có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng các hình thức như xây dựng “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, giúp dỡ các bạn khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đại bộ phận giáo viên đã có sự đầu tư vào nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. *Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin Tất cả các tổ viên đều biết sử dụng vi tính, đa số soạn giáo án bằng vi tính. Nhà trường đã thành lập trang web và đã kết nối mạng Internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh truy cập những thông tin cần thiết. Mỗi một tổ viên đã tự soạn và giảng dạy bài giảng điện tử đạt hiệu quả cao. Đặc biệt trong các tiết chuyên đề, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi. STT Họ và tên Số bài giảng Số tiết dạy Ghi chú 1 2 2.2.Thực hiện nhiệm vụ dạy và học. 2.2.1. Thực hiện nền nếp dạy học.( Thực hiện giờ giấc ra vào lớp hội họp ) -Ưu điêm: -Nhược điểm: 2.2.2. Thực hiện nội quy, quy định của tổ. ( Thực hiện quy định kiểm tra hồ giáo án của tổ ) -Ưu điêm: -Nhược điểm: 2.2.3. Thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt chuyên môn, hội giảng của tổ. -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Có kết quả cụ thể số tiết hội giảng từng thành viên trong tổ xếp loại giờ dạy, số chuyên đề đẵ thực hiện sinh hoạt chuyên môn của tổ ) 2.2.4. Thực hiện giảng dạy CLB văn hóa TDTT; phụ đạo học sinh yếu kém. -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Có kết quả cụ thể số buổi dạy CLB văn hóa - TDTT, sổ buổi dạy cụ thể của từng thành viên trong tổ, kết quả đạt được cụ thể số HSG huyện ) 2.2.5. Kết quả chất lượng giảng dạy bộ môn. - Chất lượng bộ môn Môn Khối Số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6 7 8 9 -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Lưu ý đánh giá các bộ môn so với kế hoạch đạt hay không đạt, nguyên nhân hạn chế . .) 2.2.6. Kết quả hai mặt giáo dục và công tác chủ nhiệm của các thành viên trong tổ. - Chất lượng 2 mặt 2 2 Lớp Số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % HL HK -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Lưu ý đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch đạt hay không đạt, nguyên nhân hạn chế . .) 2.2.7. Đánh giá công tác dự giờ, bồi dưỡng giáo viên thi giáo viên giỏi, thực tập cụm -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Lưu ý có số liệu cụ thể và đánh giá kết quả đạt so kế hoạch đạt hay không đạt, nguyên nhân hạn chế . .) 2.2.8. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tổ. -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Lưu ý đánh giá cụ thể, nguyên nhân hạn chế . . . .) 2.2.9. Các hoạt động khác. -Ưu điêm: -Nhược điểm: ( Lưu ý đánh giá cụ thể các thành viên trong tổ tham gia các hoạt động đoàn đội, công đoàn, tham gia công việc nhiệm vụ ở địa phương , nơi cư trú.) 2.2.10. Kết quả thi đua học I. ( Có bảng kết quả thi đua cụ thể đẵ đạt được trong học lì I theo đăng ký đầu năm học của từng thành viên trong tổ ) II.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG HỌC II 1.Phương hướng nhiệm vụ trong học II. ( Nếu phương hướng bám vào 9 nội dung đánh giá ) - Tham gia đầy đủ, tích cực mọi hoạt động do nhà trường và công đoàn, đoàn trường tổ chức. - Thực hiện hội họp đầy đủ, hiệu quả. Sinh hoạt tổ chuyên môn đi sâu vào nâng cao chất lượng dạy và học. - Viết bài cho trang web của nhà trường. Đầu tư thêm các tư liệu cho trang web thêm phong phú. Giới thiệu rộng rãi cho học sinh tham gia viết bài lên diễn đàn dành cho các em. - Hoàn thành tốt các công việc khác được phân công. 2. Các giải pháp. - Mỗi giáo viên phải có ý thức tự giác, tự quản trong việc thực hiện nội quy, quy chế nhà trường. Không chậm giờ, chậm tiết. Soạn giảng nghiêm túc. - Đầu tư thời gian vào soạn bài, tham khảo thêm tài liệu để nâng cao kiến thức trong mỗi bài dạy. Lên lớp có đầy đủ dụng cụ, thiết bị dạy học. Tănng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. - Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Đổi mới phương pháp đánh giá theo nhóm, kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh, đánh giá cả quá trình và đánh giá sự tiến bộ của các em. - Tăng cường giáo dục ý thức tự học, tự rèn cho các em. Quan tâm 3 đối tượng học sinh, đặc biệt các em còn yếu. Nâng cao chất lượng lớp học bám sát và bồi dưỡng kiến thức. 3 - Xây dựng chuyên đề, giáo án để tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá để chất lượng giáo dục ngày một cao hơn. - Đầu tư thời gian và kiến thức, tâm huyết trong bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thi kết quả tốt nhất. - Cần thành lập đội tuyển TDTT ngay từ lớp 6 và có kế hoạch tập luyện cho đội tuyển. III.NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ 1.Đối với Chi bộ trường Có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đoàn viên ưu tú. 2. Đối với BGH Cần quan tâm, dự giờ các chuyên đề của tổ. 3. Đối với Công đoàn Có kế hoạch thu các khoản đóng góp của công đoàn viên từ tháng 1/2009. 4. Đối với Đoàn - Đội Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đội tình nguyện và kiểm tra quán internet. TỔ TRƯỞNG 4 . TIÊN NHA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Nha, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HỌC KÌ I 1.Đặc điểm tình hình chung 1.1.Khái quát chung đội ngũ giáo viên. -Học kì I năm học 2010-2011 tổ khoa học tự nhiên có tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu báo cáo sơ kết học kì tổ chuyên môn, Tài liệu Mẫu báo cáo sơ kết học kì tổ chuyên môn,

Hình ảnh liên quan

( Có bảng kết quả thi đua cụ thể đẵ đạt được trong học lì I theo đăng ký đầu năm học của từng thành viên trong tổ ) - Tài liệu Mẫu báo cáo sơ kết học kì tổ chuyên môn

b.

ảng kết quả thi đua cụ thể đẵ đạt được trong học lì I theo đăng ký đầu năm học của từng thành viên trong tổ ) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan