0

Gián án Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phó HT

9 425 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

Phòng GD & ĐT Lục Nam Trờng THCS Tiên Nha Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Nha, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Hớng dẫn công tác Dạy học Năm học 2010- 2011 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, căn cứ vào chỉ đạo chuyên môn của Phòng GD&ĐT Lục Nam dựa trên thực tế tình hình .Trờng THCS Tiên Nha hớng dẫn thực hiện các quy định, nhiệm vụ trong công tác dạy học nh sau. I.Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011. ( Trích, QĐ 1131 /QĐ-UBND Tỉnh B G) -Đối với cấp THCS, THPT có 37 tuần thực học, -Học kỳ I: Từ ngày 23/ 8/ 2010 đến ngày 30/ 12/ 2010 ( bao gồm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kì I vào ngày 31/ 12/ 2010). -Học kỳ II: Từ ngày 03/ 01/ 2011 đến ngày 25/ 05/ 2011 ( bao gồm 18 tuần thực họcvà tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày ). -Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trớc ngày 15/ 06/ 2010. -Nghỉ tết nguyên đán từ ngày 31/ 01/ 2011( tức ngày thứ hai - 28 tết) đến hết ngày 06/ 02/ 2011 ( Tức ngày chủ nhật mùng 4 tết ). -Thời gian nghỉ hè thay cho giáo viên nghỉ phép trong năm là hai tháng. II. Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn : (Trích Điều 16, Điều lệ trờng THCS ) 1.Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hớng dẫn xây dựng và quả lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chơng trình bộ môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trờng; 2.Tổ chức bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3.Đề xuất khen thởng, kỉ luật đối với giáo viên. * Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần. III.Quy định về hồ sơ của giáo viên THCS. (theo Điều lệ trờng THCS ) 1 1.Bài soạn. 2.Kế hoạch giảng dạy theo tuần, ( Kế hoạch, Báo giảng- KHSD đồ dùng ). 3.Sổ dự giờ thăm lớp. 4.Sổ chủ nhiệm.( đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp) 5.Sổ tự học, tự bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ. ( Quy định thêm của nhà trờng) IV.Quy định về hồ sơ của tổ chuyên môn . ( theo Điều lệ trờng THCS ) 1.Kế hoạch tổ ( trong đó có KH tháng, KH hoạt động theo tuần). 2.Sổ nghị quyết của tổ ( ghi chép các cuộc họp, rút kinh nghiệm của tổ). 3.Sổ ghi chép chuyên môn của tổ, dạy thay, dạy kê. 4.KH làm mới, sử dụng đồ dùng dạy học. V. Quy định về ghi chép hồ sơ, vở ghi của giáo viên và học sinh. 1.Đối với học sinh: (Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, và chịu trách nhiệm trớc nhà trờng về SGK, vở ghi, trình bày vở ghi của bộ môn đợc phân công giảng dạy ) - Vở ghi HS phải ghi thứ, ngày, tháng đầu các bài học, kẻ hết bài, ghi đầu bài bằng chữ in hoa; - Tất cả các loại sách giáo khoa, vở ghi phải đợc bọc bìa cẩn thận ( có thể bọc bìa bằng các loại giấy bọc hoặc bìa bằng giấy bóng kính ), có đầy đủ nhãn vở ghi; 2.Ghi chép hồ sơ chung bao gồm: Sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ cùng mực bút bi đen. VI. Quy định lịch hoạt động chuyên môn trong tháng, Năm học. ( Căn cứ vào lịch hoạt động chung của nhà trờng, của chuyên môn, Tổ trởng chủ động xây dựng lịch hoạt động cụ thể chi tiết từng tuần, tháng, với công việc cụ thể cho từng ngày ) 1.Sinh hoạt chuyên môn trong tháng. -Sáng thứ 5 các tuần 2, 3 trong tháng tổ chức hội giảng theo chuyên đề ( Tổ trởng phân công lịch hội giảng ngay từ đầu năm học cụ thể trong kế hoạch tổ) . -Chiều thứ 5 tuần cuối tháng họp tổ đánh giá xếp loại giờ dạy, xếp loại các thành viên trong tổ, sau đó tổ chức cho các thành viên trong tổ tự bồi dỡng chuyên môn. 2.Lịch kiểm tra giáo án. Tổ trởng, Tổ phó chịu trách nhiệm kiểm tra hành chính giáo án của các thành viên trong tổ 2 lần trong 1 tháng, thời gian vào sáng thứ hai tuần thứ 1 và tuần thứ 3 trong tháng. 2 3.Lịch tổng kiểm tra hồ sơ giáo viên. Tổ trởng, Tổ phó chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ vào tuần 4 của các tháng 9, 11, 1, 3, 5 trong năm học, trong đó sẽ tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ giữa các thành viên trong tổ vào các tháng 1 và 5. VII. Quy định soạn, sử dụng giáo án in. VI.1.Hớng dẫn soạn giáo án. Năm học 2010-2011 tiếp tục nâng cao chất lợng giáo dục đại trà để thực hiện đợc nhiệm vụ này tr- ờng THCS Tiên Nha hớng dẫn một số nội dung cơ bản trong soạn giáo án giảng dạy nh sau: -Mẫu giáo án không có mẫu thống nhất chung mà thực hiện theo hớng dẫn của các đợt tập huấn và theo đặc trng của từng bộ môn; -Trong giáo án phải đảm bảo đợc các yêu cầu có khối lợng kiến thức phù hợp cho các đối tợng học sinh giỏi, khá, TB, yếu, và có yêu cầu cụ thể về kiến thức đối với từng đối tợng học sinh. Đặc biệt là khối 6,7; -Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục môi trờng trong giảng dạy nhất là các bộ môn vật lý, hoá học, sinh học, địa lý ( Riêng phần tích hợp giáo dục môi trờng trong giáo án đối với giáo án in cần chuyển sang chữ nghiêng để kiểm tra đợc thuận lợi ) ; -Thực hiện nghiêm túc quy định soạn giáo án đó là: Đối với các môn 1tiết/ tuần soạn tr ớc 1 tiết; đối với các môn có từ 2 tiêt/ tuần trở lên soạn trớc 2 tiết. VI.2.Quy định về điều kiện đợc sử dụng giáo án in. Căn cứ vào hớng dẫn của cấp trên và hiệu trởng, năm học 2010-2011 chỉ các giáo viên sau mới có đủ điều kiện sử dụng giáo án in : -Có bằng cấp đào tạo liên quan tới chuyên ngành tin học, toán, vật lý; -Có chứng chỉ tin học từ trình độ A trở lên. VIII. Quy định vào điểm trong sổ điểm cũng nh vào điểm trong PM QI. Năm học 2010-2011 tiếp tục thực hiện sử dụng phần mềm Quảng ích vào quản lý và tính điểm cho học sinh để thuận lợi cho việc quản lí và tránh sai sót khi vào điểm nhà trờng thống nhất các quy định vào điểm quản lí điểm nh sau: 1.Tháng 9 nhà trờng tổ chức copy File điểm cho giáo viên bộ môn khi trả bài kiểm tra giáo viên bộ môn vào điểm sổ điểm lớp đồng thời vào điểm trong file đẵ copy sau đó gặp đ/c Hùng để lấy điểm vào phần mềm QI của nhà trờng; 2.Vào điểm kiểm tra 1 tiết thực hiện theo quy định; 3 3.Kiểm tra và vào các điểm KTTX quy định chung chỉ lấy 01 điểm miệng còn lại lấy các điểm KT dới 45 phút.Thực hiện quy định vào điểm nh sau: * Điểm miệng. Học kì I Học kì II Điểm kiểm tra miệng ( áp dụng cho tất cả các môn học, các khối lớp ) Vào điểm hoàn thành xong trớc ngày 05/ 12/ 2010 Vào điểm hoàn thành xong trớc ngày 05/ 05/ 2011 *Điểm kiểm tra thờng xuyên. -Các môn có từ 01tiết/ tuần trở xuống có 02 điểm KTTX trong đó: 01 điểm KT miệng, còn 01điểm ( Viết ) KTTX còn lại hoàn thành nh sau: Học kì I Học kì II Vào điểm hoàn thành xong trớc ngày 20/ 11/ 2010 Vào điểm hoàn thành xong trớc ngày 20/ 04/ 2011 -Các môn có từ trên 01tiết/ tuần đến 03 tiết/ tuần có 03 điểm KTTX trong đó: 01 điểm KT miệng, còn 02 điểm ( Viết ) KTTX còn lại hoàn thành nh sau: Học kì I Học kì II Điểm thứ nhất Điểm thứ hai Điểm thứ nhất Điểm thứ hai Vào điểm xong trớc ngày 20/ 10/ 2010 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 11/ 2010 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 03/ 2011 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 04/ 2011 -Các môn có từ trên 03 tiết/ tuần có 04 điểm KTTX trong đó: 01 điểm KT miệng, còn 03 điểm ( Viết ) KTTX còn lại hoàn thành nh sau: Học kì I Học kì II Điểm thứ nhất Điểm thứ hai Điểm thứ ba Điểm thứ nhất Điểm thứ hai Điểm thứ ba Vào điểm xong trớc ngày 20/ 09/ 2010 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 10/ 2010 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 11/ 2010 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 02/ 2011 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 03/ 2011 Vào điểm xong trớc ngày 20/ 04/ 2011 IX.Quy định về việc quản lý, dạy CLB văn hoá- TDTT Năm học 2010-2011 ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lợng đại trà, nhà trờng tiếp tục tăng cờng công tác quản lý cũng nh bồi dỡng học sinh giỏi; tuy nhiên rút kinh nghiệm trong công tác bồi dỡng HSG trong năm học 2009-2010, nhà trờng kết hợp hình thức bồi dỡng học sinh giỏi theo cả hai hình thức ôn tập trung vào các buối chiều thứ 3, 5, 7 và cả hình thức giao đề cơng do vậy trong công tác bồi dỡng HSG giáo viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 4 1.GVBM chịu trách nhiệm chọn học sinh sơ bộ học các CLB văn hóa TDTT hoàn thành sau tuần học thứ 3, chất danh sách học và dự thi chuẩn và cuối tháng 9; 2.Giáo viên giảng dạy ở bộ môn nào có trách nhiệm bồi dỡng CLB ở bộ môn đó, trừ CLB TDTT có phân công riêng; 3.Giáo viên dạy CLB văn hoá, TDTT phải có các loại hồ sơ sau: -Danh sách học sinh học, lý lịch trích ngang danh sách học sinh học CLB đợc phụ trách ( Gồm :STT, họ tên, NTNS, lớp, chỗ ở, họ tên cha hoặc mẹ ); -Giáo án hoặc chuyên đề giảng dạy ( Có thể là giáo án chi tiết hoặc nếu là các chuyên đề thì cần phải có kế hoạch để dạy học sinh chi tiết theo tuần ); -Bài kiểm tra khảo sát kết quả học tập CLB của học sinh theo từng tháng ( Đối với CLB văn hoá ). 4.hình thức bồi dỡng CLB kết hợp cả giao đề cơng và bồi dỡng tập trung riêng bồi dỡng tập trung có lịch cụ thể sau tuần 3 của năm học. *Khi đợc kiểm tra giáo viên dạy phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy đinh nếu không sẽ bị trừ điểm theo quy định. X.Quy định về việc phụ đạo học sinh Năm học 2010-2011 nhà trờng tiếp tục tập trung nâng cao chất lợng đại trà, do vậy sẽ tiếp tục tập trung học sinh toàn trờng học ôn 03 buổi/ tuần vào các chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, tuy nhiên để công tác phụ đạo học sinh thu đợc kết quả cao hơn, nhà trờng đa nhà một số quy định thống nhất để quản lý công tác phụ đạo học sinh nh sau: 1.Về hồ sơ giảng dạy phụ đạo học sinh của giáo viên bộ môn bao gồm các loại sau: -Sổ theo dõi, diện học sinh đi học hàng ngày theo từng lớp, trong đó có ghi, giải thích rõ các đối tợng đi học có hoàn cảnh khó khăn đề nghị không thu tiền, dối tợng học sinh yếu kém cần theo dõi đặc biệt ( tránh tình trạng học sinh cuối năm ở lại lớp, nhà trờng, phụ huynh không nắm đợc ) -Giáo án giảng dạy chi tiết hoặc theo chuyên đề (nếu là chuyên đề thì phải có phân phối chơng trình giảng dạy chi tiết theo tiết hoặc theo từng buổi học). 2.Giáo viên giảng dạy có đủ các loại hồ sơ theo quy đinh, giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, có hiệu quả luôn tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thờng xuyên quan tâm chú ý tới các đối tợng học sinh cũng nh tâm t, nguyện vọng học tập của học sinh chịu trách nhiệm quản lý , kiểm tra của BGH nhà trờng. *Khi đợc kiểm tra giáo viên dạy phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy đinh nếu không sẽ bị trừ điểm theo quy định. XI. Quy định về sử dụng bảng tin dạy học 5 Năm học 2010 -2011 nhà trờng tiếp tục duy trì bảng tin dạy học, tuy nhiên để có hiệu quả thiết thực nhà trờng đa ra một số quy định để giáo viên thực hiện nh sau: Về nội dung thông tin ghi trên bảng đẵ có hớng dẫn cụ thể thực hiện nh năm học 2009-2010; Đa bài lên bảng tin thực hiện theo tháng, chậm nhất vào ngày thức 5 tuần đầu các tháng; * Nếu giáo viên không thực hiện vi phạm bị trừ điểm theo quy định. XII. Quy định về tự học, tự bồi dỡng chuyên môn-nghiệp vụ và BDTX. Để tiếp tục nâng cao chất lợng dạy và học năm học 2010-2011 nhà trờng yêu cầu hai tổ chuyên môn tăng cờng quản lý theo dõi động viên các thành viên trong tổ tích cực bồi dỡng chuyên môn chính ban đợc đào tạo và các môn học đợc phân công giảng dạy. Ngoài nhiệm vụ bồi dỡng chuyên môn các thầy cô giáo tích cực bồi dỡng nâng cao trình độ tin học, khả năng soạn giảng, sử dụng các phần mền ứng dụng vào dạy học, để đạt đợc các yêu cầu đặt ra yêu cầu hai tổ chuyên môn và các thầy cô giáo thực hiện tốt các yêu cầu sau: Hai tổ chuyên môn họp thống nhất hình thức bồi dỡng, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ trong năm học phân chia giáo viên tự bồi dỡng theo từng nhóm môn; Thống nhất lịch, hình thức bồi dỡng, tự bồi dỡng, quy định hình thức ghi chép hồ sơ để việc tự học để có thể dễ kiểm tra và có hiệu quả thiết thực tránh hình thức. Lu ý: Hai tổ chuyên môn có thể bàn thống nhất bồi dỡng giao cho cá nhân viết thành chuyên đề để phổ biến trớc tổ, nhóm chuyên môn và làm tài liệu để sử dụng chung trong tổ. XIII. Hớng Dẫn về sử dụng sổ liên lạc. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả sổ liên lạc theo đúng quy định; ghi chép đầy đủ các thông tin, thực hiện tốt quy định gửi về gia đình học sinh 5 lần trong năm theo thời gian nh sau: Lần gửi Đầu năm học Giữa kì I Cuối kì I Giữa kì II Cuối năm Thời gian 10-15/ 9/ 2010 10-25/ 11/ 2010 5-10/ 1/ 2011 20-25/ 3/ 2011 25-30/ 5/ 2011 XIV. Hớng dẫn công tác hớng nghiệp cho học sinh khối 9. Năm học 2010-2011 tiếp tục thực hiện công tác hớng nghiệp cho học sinh khối 9 theo quy định 1 tiết/ tháng do 2 giáo viên chủ nhiệm lớp 9 trực tiếp giảng dạy, hình thức tổ chức tập trung, thời gian tổ chức 1buổi/ 1 học kì vào cuối các học kì. XV.Hớng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học. 6 Năm học 2010-2011 tiễp tục quản lý chạt chẽ việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học yêu cầu giáo viên lập kế hoạch sử dụng đồ dùng chi tiết, phối hợp chặt chẽ với giáo viên phụ trách đồ dùng để việc sử dụng, bảo quản đợc hợp lý và có hiệu quả; lu ý tất cả các các buổi học có tiết1 cần phải sử dụng đồ dùng dạy học yêu cầu giáo viên bộ môn phải báo trớc 1 ngày với giáo viên phụ trách đồ dùng để chuẩn bị. XVI. Hớng dẫn theo dõi, phụ đạo học sinh yếu. Bồi dỡng học sinh yếu là trách nhiệm của giáo viên bộ môn để nhiệm vụ này thực hiện ngày một hiệu quả nhà trờng yêu cầu giáo viên bộ môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: -GVBM có bản trích ngang số lợng học sinh yếu các lớp theo mẫu sau: (TT, họ và tên, NTNS, con ông hoặc bà, chỗ ở ) bản trích ngang này kẹp vào kế hoạch bộ môn; -Thờng xuyên quan tâm thay đổi các hình thức phụ đạo để hạn chế tối đa số lợng học sinh yếu; -Thờng xuyên phối hợp với GVCN, các giáo viên bộ môn khác, PHHS để có các biện pháp giáo dục thích hợp. XVII. Hớng dẫn xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch chủ nhiệm. XVII.1. kế họạch giảng dạy theo mẫu. Kế hoạch giảng dạy bộ môn năm học 2010-2011 Một số thông tin cá nhân 1. Họ và tên. 2. Chuyên ngành đào tạo: 3. Trình độ đào tạo: 4. Tổ chuyên môn: 5. Năm vào ngành: 6. Số năm đạt GVG: Cấp trờng: , Cấp Huyện: . 7. Kết quả thi đua năm học trớc:. 8. Tự đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn:. 9. Nhiệm vụ đợc phân công trong năm học: a. Dạy học. b .Kiêm nghiệm 10. Những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ đợc phân công: a.Thuận lợi b.Khó khăn: Phần thứ nhất: Kế hoạch chung. A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch. 7 1.Các văn bản chỉ đạo: a.Chủ trơng, đờng lối, quan điểm giáo dục của Đảng, Nhà nớc ( Luật Giáo dục, Nghị quyết của Quốc Hội về GD&ĐT, mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học ); b.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; c.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; d.Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng, của tổ chuyên môn. 2.Mục tiêu của môn học: Ghi lần lợt mục tiêu từng môn học đợc phân công giảng dạy. 3.Đặc điểm tình hình về Điều kiện CSVC, TBDH, của nhà tr ờng; điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ dân trí; Môi tr ờng giáo dục tại địa ph ơng: a.Thuận lợi : b.Khó khăn: 4.Nhiệm vụ đ ợc phân công : a.Giảng dạy: 5.Năng lực, sở tr ờng, dự định cá nhân . 6.Đặc điểm học sinh a.Thuận lợi b. Khó khăn. c.Kết quả khảo sát đầu năm: ( Thống kê theo từng lớp cộng dồn theo khối) -Thống kê học sinh. TT Lớp Sĩ số Nam Nữ DTTS Hoàn cảnh gia đình khó khăn -Kết quả khảo sát đầu năm: Môn Lớp Số HS Chất lợng Giỏi Khá TB Yếu kém SL % SL % SL % SL % SL % B.Chỉ tiêu phấn đấu. 1.Kết quả giảng dạy: ( kế hoạch làm theo lớp sau đó cộng dồn theo khối ) Môn Lớp Số HS Chất lợng Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 2.Sáng kiến kinh nghiệm: . 3.Làm mới ĐDDH:. 4.ứng dụng CNTT vào giảng dạy: tiết/ năm. 5.Kết quả thi đua: a.Xếp loại giảng dạy: b.Đạt danh hiệu GVG cấp: c.Học sinh giỏi: Huyện, tỉnh C.Những giải pháp chủ yếu: a. Đối với thầy: 8 b. Đối với trò: D.Những điều kiện để thực hiện kế hoạch: Phần thứ hai: Kế giảng dạy cụ thể. ( làm riêng theo từng môn ) Môn: Môn học:; Tổng số tiết:; Số tiết lý thuyết:; Số tiết thực hành: Số tiết trong 1 tuần: (học kì I tiết, học kì II .); Số tiết thực hành thí nghiệm: Số tiết ngoạikhoá: Nội dung ngoại khoá: Chơng Tuầ n Tiết Tên bài dạy Mục tiêu bài dạy Chuẩn bị Phơng pháp Phần thứ ba: Đánh giá thực hiện kế hoạch 1.Thực hiện quy chế chuyên môn: 2.Thực hiện mục tiêu môn học và các giải pháp: 3.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 4.Bảng tổng hợp kết quả XLHL của học sinh: TT Lớp Môn Sĩ số Nam Nữ DT TS Hoàn cảnh GĐ khó khăn Xếp loại học lực qua khảo sát đầu năm Xếp loại học lực cuối năm G K TB Y K G K TB Y K Tổ trởng xác nhận Hiệu trởng phê duyệt XVII.2. kế họạch chủ nhiệm: ( theo hớng dẫn của sổ chủ nhiệm ). Hiệu trởng 9 . nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; c.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; d.Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng, của. trách nhiệm của giáo viên bộ môn để nhiệm vụ này thực hiện ngày một hiệu quả nhà trờng yêu cầu giáo viên bộ môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: -GVBM
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phó HT, Gián án Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phó HT,

Hình ảnh liên quan

4.Bảng tổng hợp kết quả XLHL của học sinh: TT - Gián án Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phó HT

4..

Bảng tổng hợp kết quả XLHL của học sinh: TT Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan