Bài giảng bài 40 - sinh học 7

26 1.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

Thằn lằn có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn: - Thở bằng phổi, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn. - Tim xuất hiện vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nửa (4 ngăn chưa hoàn toàn). Máu nuôi cơ thể vẫn là máu pha. - Cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng và hậu thận cùng trực tràng có khả năng hấp thu lại nước. Trình bày những đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn? Thằn lằn bóng Qua quan s¸t ®o¹n phim trªn em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g× vÒ thÕ giíi c¸c loµi bß s¸t? Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm cấu tạo Tên bộ Tên bộ Mai và yếm Mai và yếm Hàm và răng Hàm và răng Vỏ và trứng Vỏ và trứng Bộ Bộ Có vảy Có vảy Bộ Bộ Cá sấu Cá sấu Bộ Bộ Rùa Rùa Quan sát hình 40.1 nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt ba bộ thường gặp trong lớp Bò sát? Thằn lằn bóng Cá sấu Rùa Rắn ráo Lớp Bò sát (Da khô, có vảy sừng, sinh sản trên cạn) Hàm có răng, không có mai và yếm Hàm không có răng, có mai và yếm Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai bao bọc Hàm rất dài, có nhiều răng lớn nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc Bộ Có vảy Bộ Cá Sấu Có chi, màng nhĩ rõ Không có chi, không có màng nhĩ Bộ Rùa Thằn lằn bóng Cá sấu Rùa Rắn ráo Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm cấu tạo Tên bộ Tên bộ Mai và yếm Mai và yếm Hàm và răng Hàm và răng Vỏ và trứng Vỏ và trứng Bộ Bộ Có vảy Có vảy Bộ Bộ Cá sấu Cá sấu Bộ Bộ Rùa Rùa Những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt ba bộ thường gặp trong lớp Bò sát. Vỏ đá vôiHàm không có răngCó Có vỏ đá vôi Hàm dài, răng lớn mọc trong lỗ chân răng Không có Trứng có màng dai Hàm ngắn, răng nhỏ mọc trên hàm Không có Thằn lằn bóng Cá sấu Rùa Rắn ráo Sự đa dạng của lớp bò sát thể hiện ở những đặc điểm nào? Cho ví dụ? Lớp bò sát rất đa dạng được thể hiện ở các đặc điểm: - Số loài lớn (6500 loài), chia ra thành 4 bộ. - Có lối sống và môi trường sống phong phú. Th»n l»n bãng C¸ sÊu Rïa R¾n r¸o Tổ tiên của Bò sát ra đời và phát triển phồn thịnh vào thời gian nào? * Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280 230 triệu năm. Nguyên nhân phồn thịnh của khủng long ở thời kì này? * Sự phát triển phồn thịnh của khủng long do: điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù. Quan sát, đọc chú thích hình 40.2, nêu đặc điểm thích nghi với đời sống của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa? * Các loài khủng long rất đa dạng: môi trường sống, thức ăn, cấu tạo cơ thể, . *Ngự trị trên cạn: Khủng long sấm nặng khoảng 70 tấn, dài 22m, cao 12m. Khủng long bạo chúa dài 10m, có răng, chi trước ngắn, vuốt sắc nhọn chuyên ăn thịt động vật ở cạn, là khủng long dữ nhất của Thời đại Khủng long. Khủng long cổ dài, thân dài tới 27m. *Ngự trị trên không: Khủng long cánh. Có cánh cấu tạo như cánh dơi, biết bay và lượn, chi yếu, ăn cá. * Ngự trị môi trường nước: Khủng long cá dài tới 14m, chi có dạng vây cá, bơi giỏi, ăn cá, mực, bạch tuộc. Nguyên nhân diệt vong của khủng long? Tại sao những loài bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay? - Nguyên nhân diệt vong của khủng long: + Do cạnh tranh với chim thú. + Do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai. - Bò sát nhỏ vẫn tồn tại vì: + Cơ thể nhỏ dễ tìm nơi trú ẩn. + Yêu cầu về thức ăn ít. + Trứng nhỏ an toàn hơn. * Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280 230 triệu năm. * Sự phát triển phồn thịnh của khủng long do: điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù. * Các loài khủng long rất đa dạng: môi trường sống, thức ăn, cấu tạo cơ thể, . [...]... có hại cho nông nghiệp Nọc rắn độc có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh Cả A, B và C đều đúng rất tiếc bạn đã trả lời sai! bạn hãy chọn đáp án khác Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối title='bài giảng điện tử sinh học 7'>bài Học bài và trả lời các câu hỏi 1; 2 trang 133 SGK Nghiên cứu trước bài 41: chim Bồ câu ... vôi bao dọc, giàu noãn hoàng, là động vật biến nhiệt Vai trò của Bò sát: - ích lợi: Nêu ích lợi và tác hại của Bò sát? Cho ví dụ minh hoạ? + Có ích cho nông nghiệp: Rắn diệt chuột, + Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa, + Làm dược phẩm: Trăn, rắn, + Sản phẩm mĩ nghệ: Vảy đồi mồi, da cá sấu, - Tác hại: Gây độc cho người: Rắn, - Công viên Jura của Trung Quốc mới khai trương năm 2001 là một công viên... mô hình các loài khủng long Các em nhỏ Trung Quốc rất thích tới công viên này vì nó cho các em hình ảnh thu nhỏ của thế giới hơn 60 triệu năm trước đây - Khi bị rắn độc cắn, cần sơ cứu kịp thời bằng những thao tác sau: + Buộc chặt vết thương chừng 5 -> 10cm ( theo chiều máu chảy về tim), cứ 10 phút phải nới lỏng trong 90 giây và nhích về phía vết cắn + Dùng dao đã khử trùng rạch vết thương tới độ sâu... thương bằng thuốc tím 5% + Đưa ngay đến bệnh viện gần nhất + Bệnh nhân cần nằm yên tĩnh, không hoảng hốt, không được uống rượu Lớp bò sát rất đa dạng được thể hiện ở các đặc điểm: - Số loài lớn (6500 loài), chia ra thành 4 bộ - Có lối sống và môi trường sống phong phú Bò sát là động vật thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: Da khô có vảy sừng, cổ dài; màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc,... án khác Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: a B C d Câu 2: Bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng: 380 - 320 triệu năm 320 280 triệu năm 280 230 triệu năm Cả A, B và C đều sai Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: a B C d Câu 2: Bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng: 380 - 320 triệu năm 320 280 triệu năm 280 230 triệu năm 280 230 triệu năm Cả A, B và C đều sai Hoan hô bạn đã trả...STT Đặc điểm chung 1 Môi trường sống Thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn 2 Vảy Da khô có vảy sừng 3 Cổ Cổ dài 4 Vi trí màng nhĩ Màng nhĩ nằm trong hốc tai 5 Cơ quan di chuyển 6 Hệ hô hấp 7 Hệ tuần hoàn 8 Hệ sinh dục 9 Trứng 10 Sự thụ tinh 11 Nhiệt độ cơ thể Chi yếu có vuốt sắc Phổi nhiều vách ngăn Tim ba ngăn có vách hụt, hai vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha Có cơ quan giao cấu Trứng có... dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai cạn: da khô, vảy sừng khô, (5) , tim có vách hụt chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, (6) ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi máu pha thể nuôi cơ là (7) , là động vật biến nhiệt Có cơ quan giao phối, thụ màng dai hoặc vỏ đá (8) bao bọc, giàu noãn tinh trong; trứng vôi bao bọc hoàng Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu Tổ tiên... có vách hụt, hai vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha, có cơ quan giao cấu, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao dọc, giàu noãn hoàng, là động vật biến nhiệt Vai trò của Bò sát: - ích lợi: + Có ích cho nông nghiệp: Rắn diệt chuột, + Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa, + Làm dược phẩm: Trăn, rắn, + Sản phẩm mĩ nghệ: Vảy đồi mồi, da cá sấu, Tác hại: Gây độc cho người: Rắn, Chọn... triệu năm 280 230 triệu năm 280 230 triệu năm Cả A, B và C đều sai Hoan hô bạn đã trả lời đúng Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: a B C d Câu 2: Bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng: 380 - 320 triệu năm 320 280 triệu năm 280 230 triệu năm Cả A, B và C đều sai rất tiếc bạn đã trả lời sai! bạn hãy chọn đáp án khác Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: a B c D Câu 3: Rắn là động vật... các từ và cụm từ dưới đây điền vào chỗ trống trong các câu sau sao cho phù hợp: cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai xuất hiện bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc 1 2 3 4 5 6 7 8 khoảng 280 tim có vách hụt 230 máu pha là động vật có xương sống bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu Bò sát có ba bộ phổ biến: .(1) khoảng 280 xuất hiện Tổ tiên Bò sát được .(2) cách đây .(3) . sấu, . - Tác hại: Gây độc cho người: Rắn, Lớp bò sát rất đa dạng được thể hiện ở các đặc điểm: - Số loài lớn (6500 loài), chia ra thành 4 bộ. - Có lối. Lớp bò sát rất đa dạng được thể hiện ở các đặc điểm: - Số loài lớn (6500 loài), chia ra thành 4 bộ. - Có lối sống và môi trường sống phong phú. Th»n l»n

Hình ảnh liên quan

 Quan sát hình 40.1 nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt ba bộ thường gặp trong lớp Bò sát? - Bài giảng bài 40 - sinh học 7

uan.

sát hình 40.1 nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt ba bộ thường gặp trong lớp Bò sát? Xem tại trang 4 của tài liệu.
* Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. - Bài giảng bài 40 - sinh học 7

s.

át cổ hình thành cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm Xem tại trang 9 của tài liệu.
* Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. - Bài giảng bài 40 - sinh học 7

s.

át cổ hình thành cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 2: Bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng: - Bài giảng bài 40 - sinh học 7

u.

2: Bò sát cổ được hình thành cách đây khoảng: Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan