Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

39 441 0
Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu họcTân Phú 1 Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2011 Tiết 21 ĐẠO ĐỨC BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ I. Mục tiêu: - Biết một số yêu cầu, đề nghị lịch sự. - Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các hình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày - Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày. II. Chuẩn bị: Kịch bản mẫu hành vi cho HS chuẩn bị. Phiếu thảo luận nhóm. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động gv Hoạt động hs 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Kiểm tra vở bài tập. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát mẫu hành vi Gọi 2 em lên bảng đóng kịch theo tình huống sau. Yêu cầu cả lớp theo dõi. Giờ tan học đã đến. Trời mưa to. Ngọc quên không mang áo mưa. Ngọc đề nghị Hà: + Bạn làm ơn cho mình đi chung áo mưa với. + Mình quên không mang. Đặt câu hỏi cho HS khai thác mẫu hành vi: Kết luận: Để đi chung áo mưa với Hà, Ngọc đã biết nói lời đề nghị rất nhẹ nhàng, lịch sự thể hiện sự tôn trọng Hà và tôn trọng bản thân. Hoạt động 2: Đánh giá hành vi - Y/c HS quan sát tranh nhận xét hành vi trong tranh. Nội dung thảo luận của các nhóm như sau: + Nhóm 1 – tranh 1 + Nhóm 2 –tranh 2 + Nhóm 3- tranh 3 - Kết luận HĐ2 – T1:“ . phải nói lời tử tế.” Hoạt động 3: Tập nói lời đề nghị, yêu cầu - Yêu cầu HS suy nghĩ và viết lại lời đề nghị của em với bạn . * Kết luận: Khi muốn nhờ ai đó một việc gì các em cần nói lời đề nghị yêu cầu một cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự. Không tự ý lấy đồ của người khác để sử dụng khi chưa -Hát -2 HS đóng vai theo tình huống có mẫu hành vi. Cả lớp theo dõi. Nghe và trả lời câu hỏi. + Trời mưa to, Ngọc quên không mang áo mưa. + Ngọc đề nghị Hà cho đi chung áo mưa. - 3 đến 5 HS nói lại. Giọng nhẹ nhàng, thái độ lịch sự. Cả lớp chia thành 4 nhóm, tổ chức thảo luận. Kết quả thảo luận có thể đạt được: - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Viết lời yêu cầu đề nghị thích hợp vào giấy. - Thực hành đóng vai và nói lời đề nghị yêu cầu. - Một số cặp trình bày, cả lớp theo dõi và nhận xét. Giáo án Lớp 2 1 Trường tiểu họcTân Phú 1 được phép. 4. Củng cố - dặn dò: GV tổng kết bài, gdhs - Chuẩn bị: Thực hành. - Nhận xét tiết học. - HS nghe - - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Giáo án Lớp 2 2 Trường tiểu họcTân Phú 1 Tiết TẬP ĐỌC CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. Mục tiêu: -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. -Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1,2,4,5 ) - Cần yêu quí những sự vật trong môi trường thiên nhiên quanh ta để cuộc sống luôn đẹp đẽ và có ý nghĩa. Từ đó, góp phần giáo dục ý thức BVMT. II. Chuẩn bị: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động gv Hoạt động hs 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Mùa xuân đến. Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài và trả lời câu hỏi - Theo dõi HS đọc bài, trả lời và cho điểm. 3. Bài mới Giới thiệu: ghi tựa  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài b) Đọc từng câu - Yêu cầu HS đọc từng câu, c) Luyện đọc theo đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - Gọi HS đọc chú giải. hướng dẫn HS đọc bài.- - Gọi HS đọc - Hướng dẫn HS ngắt giọng. * Đọc đoạn trong nhóm - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm. d) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt. e) Đọc đồng thanh - Y/c HS đọc đồng thanh đoạn 3, 4 * Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài - Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của bài. + Chim sơn ca nói về bông cúc ntn? + Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm thấy thế nào? + Sung sướng khôn tả có nghĩa là gì? + Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót của sơn ca? + Véo von có ý nghĩa là gì? -Hát -3 HS lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi: - HS nxét. - HS nhắc tựa - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài - Luyện đọc đoạn nhấn giọng theo hướng dẫn của GV. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của mình, các HS trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân hoặc một HS bất kì đọc theo yêu cầu của GV, sau đó thi đọc đồng thanh đoạn 2. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4. -1 HS khá đọc bài thành tiếng. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc mới xinh xắn làm sao! - Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả. - Nghĩa là không thể tả hết niềm sung sướng đó. - Chim sơn ca hót véo von. - Là tiếng hót (âm thanh) rất cao, trong trẻo. - Chim sơn ca và cúc trắng sống rất vui vẻ và Giáo án Lớp 2 3 Trường tiểu họcTân Phú 1 - Qua những điều đã tìm hiểu, bạn nào cho biết trước khi bị bắt bỏ vào lồng, cuộc sống của sơn ca và bông cúc ntn? - Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3, 4. - Hỏi: Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên rất buồn thảm? - Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng? - Chi tiết nào cho thấy hai chú bé đã rất vô tâm đối với sơn ca? - Không chỉ vô tâm đối với chim mà hai chú bé còn đối xử rất vô tâm với bông cúc trắng, em hãy tìm chi tiết trong bài nói lên điều ấy? + Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với chim sơn ca và bông cúc trắng? + Tuy đã bị nhốt vào lồng và sắp chết, nhưng chim sơn ca và bông cúc trắng vẫn rất yêu thương nhau. Em hãy tìm các chi tiết trong bài nói lên điều ấy. + Hai cậu bé đã làm gì khi sơn ca chết - Long trọng có ý nghĩa là gì? - Theo em, việc làm của các cậu bé đúng hay sai? + Hãy nói lời khuyên của em với các cậu bé. - Câu chuyện khuyên em điều gì?  Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài - Yêu cầu đọc bài cá nhân. 4. Củng cố - dặn dò: về nhà luyện đọc lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bị: Vè chim - Nhận xét tiết học hạnh phúc. - 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. - Vì sơn ca bị nhốt vào lồng? - Có hai chú bé đã nhốt sơn ca vào lồng. - Hai chú bé không những đã nhốt chim sơn ca vào lồng mà còn không cho sơn ca một giọt nước nào. - Hai chú bé đã cắt đám cỏ trong đó có cả bông cúc trắng bỏ vào lồng chim. - Chim sơn ca chết khát, còn bông cúc trắng thì héo lả đi vì thương xót. - Chim sơn ca dù khát phải vặt hết nắm cỏ, vẫn không đụng đến bông hoa. Còn bông cúc thì tỏa hương ngào ngạt để an ủi sơn ca. Khi sơn ca chết, cúc cũng héo lả đi và thương xót. - Hai cậu bé đã đặt sơn ca vào một chiếc hộp thật đẹp và chôn cất thật long trọng. - Long trọng có nghĩa là đầy đủ nghi lễ và rất trang nghiêm. - Cậu bé làm như vậy là sai. - 3 đến 5 HS nói theo suy nghĩ của mình. - Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật và các loài cây, loài hoa. - HS luyện đọc cả bài. Chú ý tập cách đọc thể hiện tình cảm. - HS nghe. - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: Tiết 101 TOÁN Giáo án Lớp 2 4 Trường tiểu họcTân Phú 1 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: -Thuộc bảng nhân 5 -Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản. -Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5 ). -Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó . -Bài tập cần làm :( 1a ; 2 ; 3 ) II. Chuẩn bị: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Bảng nhân 5. Gọi1 HS lên bảng làm bài tập Nhận xét cho điểm HS. 3. Bài mới -Bài 1: - Phần a) HS tự làm bài rồi chữa bài. -Bài 2: Cho HS làm bài tập vào vở và trình bày theo mẫu. Chẳng hạn: 5 x 4 – 9 = 20 – 9 = 11 5 x 7 – 15 = 35 – 15 … - GV nxét, sửa bài Bài 3: Cho HS tự đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán (bằng lời hoặc viết) và giải bài toán. Chẳng hạn: Bài giải Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là: 5 x 5 = 25 (giờ) Đáp số: 25 giờ -Bài 4: Hs khá giỏi - Bài 5: 4. Củng cố - dặn dò: - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5 - Chuẩn bị: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc. - Nhận xét tiết học. - Hát - 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp. - HS nxét - HS tự làm bài rồi chữa bài. 5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 - HS đọc phép nhân 5. - HS quan sát mẫu và thực hành - HS làm bài. - HS sửa bài. - Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS tự làm bài rồi chữa bài. - Làm bài. Sửa bài. - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm: Giáo án Lớp 2 5 Trường tiểu họcTân Phú 1 Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2011 Giáo án Lớp 2 6 Trường tiểu họcTân Phú 1 Tiết CHÍNH TẢ( tập chép) CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. Mục tiêu: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. - Làm đúng các bài tập 2a . HSKG giải được câu đố ở BT3a. II. Chuẩn bị: Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Mưa bóng mây. - Gọi 3 HS lên bảng, viết các từ sau: sương mù, cây xương rồng, đất phù sa, đường xa,… GV nhận xét. 3. Bài mới: Chim sơn ca và bông cúc trắng. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép - GV treo bảng phụ, đọc đoạn văn cần chép một lượt, sau đó yêu cầu HS đọc lại. + Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào? + Đoạn trích nói về nội dung gì? b) Hướng dẫn cách trình bày -Đoạn văn có mấy câu? -Lời của sơn ca nói với cúc được viết sau các dấu câu nào? -Trong bài còn có các dấu câu nào nữa? -Khi chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào? c) Hướng dẫn viết từ khó -Yêu cầu HS viết các từ này vào bảng con, gọi 2 HS lên bảng viết. -Nhận xét và sửa lại các từ HS viết sai. d) Viết chính tả -GV treo bảng phụ và yêu cầu HS nhìn bảng chép. e) Soát lỗi GV đọc lại bài, dừng lại và phân tích các từ khó cho HS soát lỗi. g) Chấm bài -Thu và chấm một số bài.  Hoạt động 2:Bài tập Bài 2 a: - Yêu cầu các đội dán bảng từ của đội mình lên bảng khi đã hết thời gian. - Nhận xét và trao phần thưởng cho đội thắng cuộc. - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh các từ vừa - Hát - HS lên bảng viết các từ GV nêu. - Bạn nhận xét. - 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi bài trên bảng. + Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. + Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc khi chưa bị nhốt vào lồng. + Đoạn văn có 5 câu. + Viết sau dấu hai chấm và dấu gạch đầu dòng. + Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than. + Viết lùi vào một ô li vuông, viết hoa chữ cái đầu tiên. - Tìm và nêu các chữ: rào, dại trắng, sơn ca, sà, sung sướng, mãi, trời, thẳm. - Viết các từ khó đã tìm được ở trên. - Nhìn bảng chép bài. - Soát lỗi theo lời đọc của GV. - 1 HS đọc bài. - Các đội tìm từ và ghi vào bảng từ. Ví dụ: + chào mào, chão chàng, chẫu chuộc, châu chấu, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột, chuột chũi, chìa vôi,… + Trâu, trai, trùng trục,… - Các đội dán bảng từ, đội trưởng của từng đội đọc từng từ cho cả lớp đếm để kiểm tra số từ. Giáo án Lớp 2 7 Trường tiểu họcTân Phú 1 tìm được. Bài 3: 4. Củng cố - dặn dò: Yêu cầu HS về nhà giải câu đố vui trong bài tập 3 và làm các bài tập chính tả trong Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai. - Chuẩn bị: Sân chim. - Nhân xét tiết học. HS kh, giỏi làm rồi sửa bài. - Đọc từ theo chỉ dẫn của GV. - HS nghe. - Nhân xét tiết học. Rút kinh nghiệm: Tiết 21 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giáo án Lớp 2 8 Trường tiểu họcTân Phú 1 CUỘC SỐNG XUNG QUANH I. Mục tiêu: - Nêu được 1 số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi mình ở. - Mô tả được 1 số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn hay thành thị. * GDBVMT (Liên hệ): Biết được MT cộng đồng: cảnh quan tự nhiên, các PTGT và các vấn đề MT của cuộc sống xung quanh. Có ý thức BVMT. II. Chuẩn bị: Tranh, ảnh trong SGK trang 45 – 47. Một số tranh ảnh về các nghề nghiệp III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1. Ổn định: 2. Bài cũ: An toàn khi đi các phương tiện giao thông. -GV mời hs lên và TLCH của gv đưa ra - GV nhận xét. 3. Bài mới: Cuộc sống xung quanh. Hoạt động 1: Làm việc với SGK. * Nhận biết về nghề nghiệp và cuôc sống chính ở nông thôn và thành thị. - Hỏi: Bố mẹ và những người trong họ hàng nhà em làm nghề gì? - Kết luận: Như vậy, bố mẹ và những người trong họ hàng nhà em – mỗi người đều làm một nghề. Vậy mọi người xung quanh em có làm những ngành nghề giống bố mẹ và những người thân của em không, hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bài Cuộc sống xung quanh. Hoạt động 2: Nói về cuộc sống ở địa phương. * HS có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở địa phương. - Yêu cầu: Thảo luận nhóm để quan sát và kể lại những gì nhìn thấy trong hình - GV nxét, kết kuận 4. Củng cố - dặn dò:Liên hệ GDBVMT HS sưu tầm tranh chuẩn bị tiếp cho bài sau. - Nxét tiết học -Hát - Hs lên bảng trả lời theo yc - Cá nhân HS phát biểu ý kiến. Chẳng hạn: + Bố em là bác sĩ. + Mẹ em là cô giáo. + Chú em là kĩ sư. - Các nhóm HS thảo luận và trình bày kết quả. Chẳng hạn: + Hình 1: Trong hình là một phụ nữ đang dệt vải. Bên cạnh người phụ nữ đó có rất nhiều mảnh vải với màu sắc sặc sỡ khác nhau. + Hình 2: Trong hình là những cô gái đang đi hái chè. Sau lưng cô là các gùi nhỏ để đựng lá chè. + Hình 3:… - Nxét tiết học Giáo án Lớp 2 9 Trường tiểu họcTân Phú 1 Tiết 102 TOÁN Giáo án Lớp 2 10 [...]... - 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 nhận xét xem 2 bạn đã học thuộc lòng bảng -Nhận xét và cho điểm HS nhân chưa 3 Bài mới + Bài 1: Cho HS làm bài rồi chữa bài - HS làm bài rồi chữa bài + Bài 2: Hs khá giỏi + Bài 3: Cho HS làm bài - HS làm bài theo mẫu rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài + Bài 4: Cho HS tự làm bài rồi chữa bài Khi - HS làm bài theo mẫu rồi chữa bài. .. xét tiết học Rút kinh nghiệm: Hoạt động hs Hát 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp HS tự làm bài rồi chữa bài HS ghi chữ rồi đọc tên mỗi đường gấp khúc HS tự làm bài rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài - HS nghe - Nhận xét tiết học Giáo án Lớp 2 21 Trường tiểu họcTân Phú 1 Tiết 21 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC 22 Giáo án Lớp 2 Trường tiểu họcTân Phú 1 ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU?... động hs 1- Ổn định lớp 2- Kiểm tra bài cũ - Gọi hai học sinh lên bảng làm bài tập sau: - Hai học sinh lên bảng làm - Những em còn lại làm vào giấy nháp a) 4 x 5 + 20 b) 2 x 7 + 32 a) 4 x 5 + 20 = 20 + 20 = 40 3 x 8 – 13 5 x 8 - 25 3 x 8 – 13 = 24 - 13 = 11 b) 2 x 7 + 32 = 14 + 32 = 46 5 x 8 – 25 = 40 – 25 = 15 - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét 3 -Bài mới: a) giới thiệu bài: b)Giới thiệu đường... hs 1 Ổn định: -Hát 2 Bài cũ: Luyện tập chung - Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập sau: -1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài - Cách tính độ dài đường gấp khúc sau: vào vở nháp: 3+3+3+3= cm 3 + 3 + 3 + 3 = 12 cm 5+5+5+5= dm 5 + 5 + 5 + 5 = 20 dm - Nhận xét và cho điểm HS 3 Bài mới: Luyện tập chung Bài 1: Cho HS làm bài rồi chữa bài - HS làm bài, sửa bài Bài 2: Cho HS nêu cách làm bài (chẳng hạn, muốn... tìm tích ta lấy thừa số nhân vói với - HS làm bài, sửa bài thừa số) rồi làm bài và chữa bài Bài 3: Hs khá giỏi (cột 2) - HS làm bài, sửa bài Bài 4: Cho HS tự làm bài rồi chữa bài Chẳng hạn: -HS làm bài, sửa bài Bài giải 8 học sinh được mượn số quyển sách là: 5 x 8 = 40 (quyển sách) Đáp số: 40 quyển sách Bài 5: Hs khá giỏi làm 4 Củng cố 5 Dặn dò Gv tổng kết bài, gdhs -HS nghe - Chuẩn bị: kiểm tra - Nhận... vào chỗ trống ch hay tr? Bài 2 - Làm bài: Đánh trống, chống gậy, chèo -Yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 2a bẻo, leo trèo, quyển truyện, câu chuyện - Gọi 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bảng - HS nhận xét bài bạn trên bảng Sửa lại - Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng nếu bài bạn sai - Nhận xét và cho điểm HS - Đọc đề bài và mẫu Bài 3a - Hoạt động theo nhóm - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài - Ví dụ: - Tuyên dương... học Rút kinh nghiệm: Tiết 105 32 xoải nhanh vun vút - Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích - HS tự làm bài vào vở - HS nghe - Nhận xét tiết học TOÁN Giáo án Lớp 2 Trường tiểu họcTân Phú 1 LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm - Biết thừa số, tích - Biết giải bài toán có một phép nhân + Bài tập cần làm: Bài 1a ; Bài 2 ; Bài 3 (cột 1), Bài 4 II Chuẩn bị: Bảng phụ III... 3cm + 3cm + 3 cm - Nhận xét và cho điểm HS 3 Bài mới Luyện tập Bài 1b: GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài, chẳng hạn: Bài giải Độ dài đường gấp khúc là: 10 + 14 + 9 = 33 (dm) Đáp số: 33dm Bài 2: Yêu cầu HS tự đọc đề bài, rồi viết bài giải, chẳng hạn: Bài giải Con ốc sên phải bò đọan đường dài là: 5 + 2 + 7= 14 (cm) Đáp số: 14 (dm) Bài 3: 4 Củng cố GV tổng kết bài, gdhs 5 Dặn dò Chuẩn bị: Luyện tập chung... đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm hỏi, HS kia trả lời sau đó lại đổi lại theo - Gọi một số cặp HS thực hành hỏi đáp trước -Làm bài theo cặp lớp -Một số cặp lên bảng thực hành: - Nhận xét và ghi điểm Bài 3- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3 - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo - Yêu cầu 2 HS thực hành theo câu mẫu - 2 HS thực hành: Yêu cầu HS làm bài vào Vở - HS làm bài sau đó đọc chữa bài Nhận... Rút kinh nghiệm: Giáo án Lớp 2 33 Trường tiểu họcTân Phú 1 Tiết 42 34 CHÍNH TẢ( Nghe- viết) Giáo án Lớp 2 Trường tiểu họcTân Phú 1 SÂN CHIM I Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm đúng các bài tập 2a, 3a II Chuẩn bị: Bảng ghi sẵn nội dung các bài tập chính tả III Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1 Ổn định: - Hát 2 Bài cũ: Chim sơn ca và . + 20 b) 2 x 7 + 32 a) 4 x 5 + 20 = 20 + 20 = 40 3 x 8 – 13 5 x 8 - 25 3 x 8 – 13 = 24 - 13 = 11 b) 2 x 7 + 32 = 14 + 32 = 46 5 x 8 – 25 = 40 – 25 = 15. làm bài. - HS sửa bài. - Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS tự làm bài rồi chữa bài. - Làm bài. Sửa bài.

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

Hình ảnh liên quan

II. Chuẩn bị :- Giáo viên kẽ sẳn đường gấp khúc ABCD lên bảng. - Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

hu.

ẩn bị :- Giáo viên kẽ sẳn đường gấp khúc ABCD lên bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Giáo viên vẽ hình lên bảng - Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

i.

áo viên vẽ hình lên bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên  - Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

h.

ạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 25 của tài liệu.
Chữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - Bài soạn TUẦN 21 LỚP 2

h.

ữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan