0

Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35

17 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Tuần 35 Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010 Toán Tiết 171: Luyện tập chung I. Mục tiêu - Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. - Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20. - Biết xem đồng hồ. - Làm đợc BT 1, 2, 3 cột 1, bài 4. II. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng. 2. Hoạt động 2 : Hớng dẫn ôn tập *Bài 1: - Yêu cầu học sinh tự làm bài . Sau đó gọi học sinh đọc bài làm của mình trớc lớp. - Nhận xét bài làm của học sinh . *Bài 2: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách so sánh số , sau đó làm bài . - Giáo viên nhận xét đa ra đáp án đúng và cho điểm học sinh . *Bài 3: - Yêu cầu học sinh tính nhẩm và ghi kết quả vào ô trống . - Gọi học sinh tính nhẩm trớc lớp. - Giáo viên nhận xét tuyên dơng . *Bài 4: - Yêu cầu học sinh xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ . - Giáo viên nhận xét tuyên dơng . 3. Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Về ôn lại bài và làm các bài tập đợc giao về nhà làm . - Lắng nghe. - Làm bài , sau đó 3 học sinh đọc bài của mình trớc lớp . - Học sinh đổi chéo vở để kiểm tra bài bạn và sửa bài. - Học sinh tự làm . - Học sinh đổi chéo vở để kiểm tra bài bạn và sửa bài. - Tự làm bài vào vở . - Thực hành nhẩm . Ví dụ :9 cộng 6 bằng 15 , 15 trừ 8 bằng 7. - Học sinh thực hành xem giờ và đọc số giờ . . Tập đọc Tiết 103: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 1) I. Mục tiêu - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (Trả lời đợc câu hỏi về nội dung của đoạn đọc. ) HS khá, giỏi đọc tơng đối lu loát các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng / phút.) Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm - Biết thay thể cụm từ khi nào bằng các cụm từ Bao giờ, Lúc nào, Mấy giờ trong các câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trớc thành 5 câu rõ ý (BT3) II. Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học. 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho 7 học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng HS. 3. Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi d ới đây bằng các cụm từ thích hợp ( Bao giờ , lúc nào, tháng mấy , mấy giờ) . *Bài 2: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Câu hỏi khi nào ? dùng để hỏi về nội dung gì? - Hãy đọc câu văn trong phần a . - Yêu cầu học sinh suy nghĩ để thay cụm từ Khi nào trong câu trên bằng một cụm từ khác . - Yêu cầu học sinh làm bài theo cặp, sau đó một số học sinh trình bày trớc lớp . *Đáp án : b. Khi nào (Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) các bạn đón tết trung thu ? c. Khi nào (Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ? -Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng học sinh . 4. Ôn luyện cách dùng dấu chấm câu . *Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài . - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. *Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dới đây bằng các cụm từ thích hợp (Bao giờ , lúc nào , tháng mấy , mấy giờ) . *Dùng để hỏi về thời gian . *Đọc : Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội ? - HS suy nghĩ. *Trả lới : +Bao giờ bạn về quê thăm ông bà nội ? +Lúc nào bạn về quê thăm ông bà nội ? +Tháng mấy bạn về quê thăm ông bà nội ? +Mấy giờ bạn về quê thăm ông bà nội ? - 1 số cặp học sinh trình bày trớc lớp . *Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 2 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu học sinh suy nghĩ và tự làm bài . Chú ý: Câu phải diễn đạt 1 ý trọn vẹn .Khi đọc câu ta phải hiểu đợc . *Bố mẹ đi vắng . ở nhà chỉ có Lan và em Huệ . Lan bày đồ chơi ra dỗ em . Em buồn ngủ . Lan đặt em xuống giờng rồi hát ru em ngủ. - Gọi học sinh đọc bài trớc lớp . Khi đọc phải đọc cả dấu chấm câu . - Nhận xét, cho điểm học sinh . 5. Củng cố , dặn dò : - Về ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi Khi nào ? và cách dùng dấu chấm câu . - Làm bài theo yêu cầu . - Một số học sinh đọc ,cả lớp theo dõi và nhận xét. Tập đọc Tiết 104: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 2) I. Mục tiêu - Mức độ y/c về kĩ năng đọc nh ở tiết 1. - Tìm đợc vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ, đặt đợc câu với 1 từ chỉ màu sắc tìm đợc (BT2, BT3) - Đặt đợc câu hỏi có cụm từ Khi nào (2 trong số 4 câu ở BT4) - HS khá, giỏi tìm đúng và đủ các từ chỉ màu sắc (BT3); thực hiện đợc đầy đủ BT4. II. Đồ dùng dạy và học - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. - Bảng chép sẵn bài thơ trng bài tập 2. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài . 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho 7 học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng HS 3. Ôn luyện về các từ chỉ màu sắc . Đặt câu với các từ đó. *Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài . - Yêu cầu học sinh làm bài . - Hãy tìm thêm các từ chỉ màu sắc không có trong bài - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. - 1 học sinh đọc đề trong SGK - 1 học sinh lên bảng làm , cả lớp làm vào vở. -HS nối tiếp nhau phát biểu . *Làm bài : Xanh , xanh mát , xanh ngắt , đỏ , đỏ tơi , đỏ thắm. *Ví dụ : Xanh nõn , tím , vàng, trắng , đen. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 3 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh . *Bài tập 3: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ làm bài . 4. Ôn luyện cách đặt câu với cụm từ khi nào ? *Bài 4: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài tập 4. - Gọi học sinh đọc câu văn phần a. - Hãy đặt CH có cụm từ Khi nào cho câu văn trên. - Yêu cầu học sinh cả lớp tự làm bài vào vở bài tập tiếng Việt tập 2 . - Gọi học sinh đọc bài làm của mình . - Nhận xét và cho điểm 1 số bài của học sinh . 5. Củng cố dặn dò . - Nhận xét tiết học . - Về tìm thêm các từ chỉ màu sắc và đặt câu hỏi với các từ tìm đợc . *Bài tập yêu cầu chúng ta đặt câu với các cụm từ tìm đợc trong bài tập 2 . - Tự đặt câu , sau đó nối tiếp nhau đọc câu của mình trớc lớp . Cả lớp theo dõi, nhận xét - 1 học sinh đọc , cả lớp đọc thầm theo . - 1 học sinh đọc , cả lớp đọc thầm theo . *Nhng hôm nay ma phùn gió bấc trời , rét cóng tay . *Khi nào trời rét cóng tay ? - 1 học sinh đọc bài làm của mình trớc lớp . Cả lớp theo dõi để nhận xét Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010 Toán Tiết 172: Luyện tập chung I. Mục tiêu - Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tính chu vi hình tam giác - Làm đợc BT1, 2, 3. III. Các hoạt động dạy và học . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài 2. H ớng dẫn ôn tập : *Bài 1 : - Yêu cầu học sinh tự làm bài tập , sau đó gọi học sinh lên đọc bài làm của mình trớc lớp - Giáo viên nhận xét , đa ra đáp án đúng. 2 x 9 = 18 16 : 4 = 4 3 x 5 = 15 2 x 4 = 8 3 x 9 = 27 18 : 3 = 6 5 x 3 = 15 4 x 2 = 8 4 x 9 = 36 14 : 2 = 7 15 :3 = 5 8 : 2 = 4 5 x 9 = 45 25 : 5 = 5 15 : 5 = 3 8 : 4 = 2 *Bài 2: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đặt tính và thực hành - Lắng nghe. - Cả lớp làm bài , sau đó 4 HS lần lợt đọc bài làm của mình trớc lớp . - Cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau . - 3 HS lên bảng làm bài . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 4 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm tính theo cột dọc, sau đó làm bài tập . - Chữa bài và cho điểm học sinh . 42 85 432 38 80 862 + 36 - 21 + 517 + 27 - 35 - 310 78 64 949 65 45 552 *Bài 3: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài . - Nhận xét tuyên dơng, sửa bài cho điển học sinh . Bài giải Chu vi hình tam giác là : 3 + 5 + 6 = 17 (cm ) Đáp số : 17 cm 3. Củng cố , dặn dò: - Nhận xét tiết học. Dặn về nhà ôn luyện và làm bài. - Cả lớp làm nháp. - Học sinh đổi vở sửa bài nhận xét . - 3 em nhắc lại. - Học sinh đổi vở kiểm tra bài làm của bạn theo yêu cầu của giáo viên . Kể chuyện Tiết 35: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 3) I. Mục tiêu - Mức độ y/c về kĩ năng đọc nh tiết 1. - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu (2 trong số 4 câu ở BT2); đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn (BT3). - HS khá, giỏi thực hiện đợc đầy đủ BT2. II. Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài . 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho 7 học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . -Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp HS 3. Ôn luyện về cách đặt và TLCH : ở đâu? *Bài 2: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Câu hỏi ở đâu dùng để hỏi về nội dung gì ? - Hãy đọc câu văn trong phần a. - Hãy đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu văn trên. - Yêu cầu học sinh tự làm các phần còn lại của - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. *Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu? cho những câu sau . *Dùng để hỏi về địa điểm , vị trí , nơi chốn . *Đọc : Giữa cánh đồng , đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ *Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ? - Tự đặt câu, sau đó nối tiếp Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 5 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh bài , sau đó gọi 1 số học sinh đọc câu hỏi của mình . Nghe và nhận xét cho điểm học sinh . 4. Ôn luyện cách dùng dấu chấm hỏi , dấu phẩy . - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Dấu chấm hỏi đợc dùng ở đâu ? Sau dấu chấm hỏi có viết hoa không ? - Dấu phẩy đặt ở vị trí nào trong câu ? Sau dấu phẩy ta có viết hoa không ? - Gọi học sinh làm bài trên bảng lớp . - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - Nhận xét và cho điểm 1 số bài của học sinh . 5. Củng cố dặn dò . - Nhận xét tiết học . - Về nhà ôn lại bài. nhau đọc câu của mình trớc lớp . Cả lớp theo dõi để n/x. *Điền dấu chấm hỏi hay dấu phảy vào vào mỗi ô trống trong truyện vui sau ? *Dấu chấm hỏi đợc dùng để đặt cuối câu hỏi . Sau dấu chấm hỏi ta phải viết hoa . *Dấu phẩy đặt ở giữa câu . Sau dấu phảy ta không viết hoa vì phần trớc dấu phảy thờng cha thành câu . - 1 học sinh lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở. Tập đọc Tiết 105: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 4) I. Mục tiêu : - Mức độ về y/c về kĩ năng đọc nh ở tiết 1. - Biết đáp lại lời chúc mừng theo tình huống cho trớc (BT2); biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Nh thế nào (BT3). II. Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài . 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho 7 học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng HS 3. Ôn luyện cách đáp lời chúc mừng . *Bài 2: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Hãy đọc các tình huống đợc đa ra trong bài . - Khi ông bà tặng qùa sinh nhật em , theo em ông - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. *Đáp lời chúc mừng của ngời khác . - 1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm . - HS nối tiếp nhau phát biểu . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 6 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh bà sẽ nói gì ? - Khi đó em sẽ đáp lại lời của ông bà nh thế nào? - Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp cho các tình huống còn lại . - Yêu cầu học sinh đóng vai thể hiện các tình huống trên .Theo dõi và nhận xét , cho điểm học sinh . 4. Ôn luyện cách đặt câu hỏi với cụm từ nh thế nào ? - Gọi học sinh đọc đề bài . - Câu hỏi có cụm từ nh thế nào dùng để hỏi điều gì? - Hãy đọc câu văn phần a. - Hãy đặt câu hỏi có cụm từ nh thế nào dùng để hỏi về cách đi của gấu . - Yêu cầu học sinh cả lớp tự làm bài sau đó một số học sinh trình bày bài trớc lớp vào vở. - Nhận xét và cho điểm 1 số bài của học sinh . 5. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. Về ôn lại kiến thức của bài. *Cháu cảm ơn ông bà ạ./ Cháu thích món qùa này lắm, cháu hứa sẽ học giỏi hơn để ông bà vui ạ. / Ông bà cho cháu món qùa đẹp qúa, cháu cảm ơn ông bà ạ. / . - Học sinh thảo luận cặp đôi. - 1 học sinh nêu . *Dùng để hỏi về đặc điểm . *Gấu đi lặc lè. *Gấu đi nh thế nào ? - Tự đặt câu hỏi , sau đó nối tiếp nhau đọc câu của mình tr- ớc lớp . Cả lớp theo dõi để nhận xét Thứ t ngày 12 tháng 5 năm 2010 Toán Tiết 173: Luyện tập chung I. Mục tiêu - Biết xem đồng hồ và làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có 3 chữ số. - Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính. - Biết tính chu vi hình tam giác. - Làm đợc BT 1, 2, 3a, 4 dòng 1, bài 5. II. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng . 2. H ớng dẫn ôn tập . *Bài 1: - Yêu cầu học sinh xem đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ . - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng . *Bài 2: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách so sánh các số có - Học sinh nghe ghi nhớ . - Thi đọc đúng và nhanh . - 1 học sinh lên bảng làm bài Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 7 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 chữ số với nhau, sau đó tự làm bài vào vở - Chữa bài và đa ra đáp án đúng . *699, 728 , 740 , 801 . *Bài 3 a: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc , sau đó làm bài tập . - Chữa bài và cho điểm học sinh . *Bài 4 dòng 1: - Yêu cầu học sinh tự làm bài tập, sau đó nêu cách thực hiện tính . - Chữa bài đa ra đáp án đúng và cho điểm HS 24 +18 - 28 = 42 - 28 3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 14 = 9 5 x 8 - 11 = 40 - 11 30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 29 = 2 *Bài 5: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác , sau đó làm bài . - Chữa bài , nhận xét , cho điểm học sinh . *Chu vi hình tam giác là : 5 cm + 5 cm + 5 cm = 15 cm Hoặc 5 cm x 3 = 15 cm . 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về nhà ôn luyện bài và làm các bài tập đợc giao về nhà làm . dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh đổi vở chữa bài . - 3 học sinh lên bảng làm bài, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh đổi vở chữa bài . - 2 học sinh lên bảng làm bài, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh đổi vở chữa bài . - 1 học sinh đọc đề . - 2 em nêu cách tính chu vi hình tam giác . - Học sinh đổi vở chữa bài . Luyện từ và câu Tiết 35: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 5) I. Mục tiêu - Mức độ y/c về kĩ năng đọc nh ở tiết 1. - Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trớc (BT2); biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Vì sao (BT3). II. Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài . 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho 7 học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng HS - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 8 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Ôn luyện về cách đáp lời khen ngợi của ng ời khác . *Bài 2: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Hãy đọc các tình huống mà bài đa ra . - Hãy nêu tình huống a . - Hãy tởng tợng em là bạn nhỏ trong tình huống trên và đợc bà khen ngợi , con sẽ nói gì để bà vui lòng . - Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp cho tình huống còn lại , gọi một số học sinh trình bày trớc lớp. - Nhận xét cho điểm học sinh . 4. Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ vì sao? - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Yêu cầu học sinh đọc các câu văn trong bài. - Yêu cầu học sinh đọc lại câu a. - Hãy đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho câu văn trên. - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trên. - Vậy câu hỏi có cụm từ vì sao dùng để hỏi về điều gì ? - Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh thực hành hỏi đáp với các câu hỏi còn lại . Sau đó gọi 1 số cặp lên trình bày trớc lớp . - Nhận xét và cho điểm 1 số bài của học sinh . 5. Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Khi đáp lời khen ngợi của ngời khác , chúng ta phải có thái độ nh thế nào ? - Về ôn lại kiến thức của bài và chuẩn bị bài sau *Bài tập y/c chúng ta nói lời đáp lại lời khen ngợi của ngời khác trong một số tình huống . - 1 học sinh đọc . - Học sinh nêu. - HS nối tiếp nhau phát biểu . - Học sinh thảo luận theo nhóm, sau đó một số cặp lên trình bày. - 1 học sinh đọc thành tiếng , cả lớp đọc thầm theo . - 1 học sinh đọc , cả lớp theo dõi bài trong sách giáo khoa . *Vì sự khôn ngoan, S Tử điều binh khiển tớng rất tài. - Một số học sinh phát biểu . *Vì sao S Tử điều binh khiển tớng rất tài ? *Vì S Tử rất khôn ngoan , *Hỏi về lí do , nguyên nhân của một sự vật , sự việc nào đó - 1 số cặp lên trình bày,1 học sinh đặt câu hỏi, 1 HS trả lời. Cả lớp theo dõi để nhận xét *Chúng ta thể hiện sự lịch sự , đúng mực , không kiêu căng . Chính tả Tiết 69: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 6) I. Mục tiêu - Mức độ y/c về kĩ năng đọc nh ở tiết 1. - Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trớc (BT2); tìm đợc bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? (BT3); điền đúng dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4) II. Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. III. Các hoạt động dạy và học Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 9 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng . - Cho một sô học sinh cha đạt lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . - Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng HS 3. Ôn luyện về cách đáp lời từ chối của ng ời khác . *Bài 2: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Hãy đọc các tình huống đợc đa ra trong bài . - Yêu cầu học sinh nêu lại tình huống a . - Nếu em ở trong tình huống trên, em sẽ nói gì với anh trai ? - Nhận xét, sau đó yêu cầu học sinh suy nghĩ và tự làm các phần còn lại của bài. *b.Thế thì bọn mình cùng đi cho vui nhé . / Tiếc thật , ngày mai bạn không chơi bóng thì cho tớ mợn nhé ./ Không sao tớ đi mợn bạn khác vậy. - Gọi 1 số học sinh trình bày trớc lớp. - Nhận xét cho điểm học sinh . 4. Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ? *Bài tập 3 : - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Yêu cầu học sinh đọc các câu văn trong bài . - Yêu cầu học sinh đọc lại câu a. - Anh chiến sỹ kê lại hòn đá để làm gì ? - Đâu là bộ phận trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì trong câu văn trên ? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ và tự làm bài . Sau đó 1 số học sinh lên trình bày trớc lớp . *b.Để an ủi sơn ca . c.Để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng . - Nhận xét và cho điểm 1 số bài của học sinh . 5. Ôn luyện cách dùng dấu chấm than , dấu phẩy - Nêu yêu cầu của bài , sau đó yêu cầu học sinh tự làm bài tập . - Gọi học sinh đọc bài làm của mình , đọc cả dấu - Học sinh lắng nghe . - Lần lợt từng học sinh lên gắp thăm đợc bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . - Theo dõi và nhận xét. *Nói lời đáp cho lời từ chối của ngời khác trong 1 số tình huống . - 1 học sinh đọc , cả lớp theo dõi bài trong sách giáo khoa . *Vâng , em sẽ ở nhà làm hết bài tập . / Nhng em đã làm hết bài tập rồi , anh cho em đi nhé ? / Tiếc qúa , lần sau nếu em làm hết bài tập thì anh cho em đi nhé . / - HS nối tiếp nhau phát biểu . *Tìm bộ phận của mỗi câu sau trả lời câu hỏi để làm gì ? - 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp theo dõi bài trong SGK - Học sinh đọc . *Để ngời khác qua suối không bị ngã nữa . *Đó là : Để ngời khác qua suối không bị ngã nữa . - 1 số học sinh đọc bài làm của mình trớc lớp . Cả lớp theo dõi để nhận xét - Cả lớp làm bài vào vở Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2990-2010 10 [...]... Trờng tiểu học B Xuân Vinh 14 Năm học 29 90 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C II Chuẩn bị: Đề bài Trần Thị Thơm III Các hoạt động dạy học: 1 GV ghi đề bài lên bảng: *Bài 1: Viết các số sau: - Ba trăm mời hai: - Năm trăm linh chín: - Bảy trăm năm mơi: *Bài 2: Đọc các số sau: - 465: - 708: - 370: *Bài 3: Đặt tính rồi tính: 84 + 19 536 + 24 3 536 + 24 3 879 - 356 *Bài 4: Hà có 12 viên bi, Mỹ có nhiều hơn... học B Xuân Vinh 13 Hoạt động của học sinh - Lắng nghe và ghi nhớ - Làm bài , sau đó 2 HS đọc bài làm của mình trớc lớp - 1 học sinh nêu - 3 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập - Đổi vở sửa bài *BT thuộc dạng toán ít hơn - 1 HS lên bảng tóm tắt Năm học 29 90 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Hoạt động của giáo viên Trần Thị Thơm Hoạt động của học sinh 40 m Vải xanh : 16 m Vải hoa :... sinh 1 Kiểm tra bài cũ - Gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi kiểm tra bài - 2 em trả lời : Mặt Trăng và các vì sao +Em hiểu gì về Mặt Trăng? + Em hiểu gì về những ngôi sao trên bầu trời? - Giáo viên nhận xét cho điểm - 2 HS nhắc lại tên bài 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1 : Triển lãm - Yêu cầu các nhóm học sinh đem tất cả những Trờng tiểu học B Xuân Vinh 15 Năm học 29 90 -2 010 Giáo án buổi 1- ... và ghi tên bài lên bảng 2 Hớng dẫn ôn tập: *Bài 2: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách làm bài - Chữa bài đa ra đáp án đúng , ghi điểm *Bài 3: - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc , sau đó làm bài tập - Chữa bài đa ra đáp án đúng , ghi điểm *Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề bài - Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Gọi HS lên bảng tóm tắt bài - Nhận xét chữa bài đa ra... nhiêu viên bi? *Bài 5: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh là: 3 cm, 5 cm, 7 cm 2 HS làm bài vào vở (không phải chép đề) 3 GV thu vở về chấm - Nhận xét giờ IV Biểu điểm chấm: - Bài 1( 1, 5 điểm): Đọc đúng mỗi số cho 0, 5 điểm - Bài 2 (1, 5 điểm): Viết đúng mỗi số cho 0, 5 điểm - Bài 3 (2 điểm): Làm đúng mỗi phép tính cho 0, 5 điểm - Bài 4 (2 điểm): Lời giải và phép tính đúng cho 1, 5 điểm, đáp... Hoạt động của học sinh 40 m Vải xanh : 16 m Vải hoa : ?m - Y/c HS làm bài vào vở Bài giải Tấm vải hoa dài là : 40 - 16 = 24 ( m ) Đáp số : 24 m 3 Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà ôn luyện bài chuẩn thi cuối kì - 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập - Đổi vở sửa bài Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2 010 Chính tả Tiết 70: kiểm tra cuối học kì II (đọc) I Mục tiêu: - Kiểm... chuyện vừa kể (BT3) II Đồ dùng dạy và học Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34 III Các hoạt động dạy và học Trờng tiểu học B Xuân Vinh 11 Năm học 29 90 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Học sinh lắng nghe 1 Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học 2 Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng - Cho một số học sinh cha... Để làm gì? II Chuẩn bị: Đề bài SGK trang 14 4 (TV2 tập 2) IIi Các hoạt động dạy học: - GV ghi đề bài lên bảng - Yêu cầu HS mở SGk trang 14 4 ghi các câu hỏi vào vở - HS đọc thầm bài Bác Hồ rèn luyện thân thể và khoanh vào ý trả lời đúng cho từng câu hỏi - GV thu bài về chấm - Nhận xét giờ IV Đáp án: Câu 1 (ý a) - câu 2 (ý c) - Câu 3 (ý c) - Câu 4 (ý a) - Câu 5 (ý b) Toán Tiết 17 5: Kiểm tra định kì (Cuối... Đề bài SGK trang 14 5 III Các hoạt động dạy học: 1 GV ghi đề bài lên bảng Toán Tiết 17 4: Luyện tập chung I.Mục tiêu : - Biết so sánh các số và biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 10 0 - Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số - Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài - Làm đợc BT 2, 3, 4 II.Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên 1 Giới thiệu bài. .. dơng nhóm hoạt động tích cực 3- Củng cố- dặn dò: 2 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà cho HS Thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2 010 Thể dục Tiết 70: tổng kết năm học Tập viết Tiết 35: Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 7) I Mục tiêu - Mức độ y/c về kĩ năng đọc nh ở tiết 1 - Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trớc (BT2); dựa vào tranh, kể lại đợc câu chuyện theo đúng . 2 x 9 = 18 16 : 4 = 4 3 x 5 = 15 2 x 4 = 8 3 x 9 = 27 18 : 3 = 6 5 x 3 = 15 4 x 2 = 8 4 x 9 = 36 14 : 2 = 7 15 :3 = 5 8 : 2 = 4 5 x 9 = 45 25 : 5 = 5 15 . cột dọc, sau đó làm bài tập . - Chữa bài và cho điểm học sinh . 42 85 4 32 38 80 8 62 + 36 - 21 + 517 + 27 - 35 - 310 78 64 949 65 45 5 52 *Bài 3: - Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35, Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35,

Hình ảnh liên quan

- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm.    - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35

hu.

ộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài .  - Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35

u.

cầu học sinh nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau đó làm bài . Xem tại trang 5 của tài liệu.
- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập  - Đổi vở sửa bài . - Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35

1.

học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập - Đổi vở sửa bài Xem tại trang 14 của tài liệu.
1. GV ghi đề bài lên bảng:    *Bài 1: Viết các số sau: - Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 35

1..

GV ghi đề bài lên bảng: *Bài 1: Viết các số sau: Xem tại trang 15 của tài liệu.