0

Gián án đôi bạn-tập đọc

11 376 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Kiểm tra bài cũ : 1/ Vì sao nhà rông phải chắc và cao? 2/ Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông? Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm2010 Tập đọc – Kể chuyện Học sinh quan sát tranh trên màn hình và trả lời câu hỏi của giáo viên. Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm2010 Tập đọc – Kể chuyện Đôi bạn Nguyễn Minh (Nguyễn Minh) sơ tán , nườm nượp , vùng vẫy, san sát , lăn tăn , tuyệt vọng , lướt thướt , hốt hoảng nườm n ,s sát , l t , t vọng , l th , h hoảng an ượp ăn ăn uyệt ướt ướt ốt ươp vùng vẫy , uyêt ươt ươt ôt oangôt ây ươmatơ tánans Bài văn chia làm ba đoạn . Đoạn 1 : Đọc thong thả, chậm rãi Đoạn 2 : Đọc nhanh hơn, hồi hộp. Đoạn 3 : Đọc bình thường Từ ngữ : Sơ tán : tạm di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Sao sa : những vật thể cháy sáng trên nền trời ban đêm, làm cho ta tưởng như những ngôi sao rơi. Công viên : vườn rộng có cây, hoa …làm nơi giải trí cho mọi người. Tuyệt vọng : mất hết mọi hy vọng, không còn gì để mong đợi. Thuyền thúng : Đọc đoạn trong nhóm : . ươmatơ tánans Bài văn chia làm ba đoạn . Đoạn 1 : Đọc thong thả, chậm rãi Đoạn 2 : Đọc nhanh hơn, hồi hộp. Đoạn 3 : Đọc bình thường Từ ngữ : Sơ tán : tạm. 29 tháng 11 năm2010 Tập đọc – Kể chuyện Học sinh quan sát tranh trên màn hình và trả lời câu hỏi của giáo viên. Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm2010 Tập đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án đôi bạn-tập đọc, Gián án đôi bạn-tập đọc,

Hình ảnh liên quan

màn hình và trả lời câu hỏi của  giáo viên. - Gián án đôi bạn-tập đọc

m.

àn hình và trả lời câu hỏi của giáo viên Xem tại trang 4 của tài liệu.