Tài liệu LS&ĐL 4 CKI 10-11

3 144 0
Tài liệu LS&ĐL 4 CKI 10-11

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

………………………………………………………………………………………………. ĐIỂM CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 1 CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 2 Số mật mã Phần I Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 1/Bản đồ là: A. Hình ảnh thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. B. Toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỷ lệ nhất định. C. Hình ảnh thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định 2/ Các hoạt động nào dưới đây diễn ra trong chợ phiên ở Hoàng Liên Sơn? A . Cúng lễ. B . Ném còn, đánh quay, mua bán C . Mua bán, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ, kết bạn của nam, nữ thanh niên. 3/ Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp phù sa bởi của những con sông nào? A. Sông Hồng, sống Đuống B. Sông Thái Bình, sông Đà C. Sông Hồng, sông Thái Bình 4/ Người viết “Hịch tướng sĩ” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông là: A.Các bô lão B. Trần Thủ Độ C. Trần Hưng Đạo 5/ Lý Thái Tổ dời đô về kinh đô Thăng Long vì: A.Vùng núi non hiểm trở… B.Vùng đất chật hẹp, ngập lụt. C.Đây là vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú , tốt tươi. 6/ Những chính sách tiến bộ của Hồ Quý Ly: A. Thay thế các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người thực sự tài giỏi, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân, quy định lại số ruộng cho quan lại. B. Những năm có nạn đói ,các nhà giàu buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân C. Cả 2 ý trên Họ và tên HS: Lớp: Trường:Lê Thị Hồng Gấm Năm học: 2010 – 2011 SBD: . Phòng: . KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I Môn: ĐỊA LÝ-LỊCH SỬ LỚP 4 Ngày kiểm tra: ./ ./ 2010 Chữ ký GT Số mật mã Số TT HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY …………………………………………………………………………………… Phần II: 1/ Chọn các từ ngữ cho sẵn sau đây để điền vào chỗ chấm( .) của đoạn văn cho phù hợp: a) từ miền núi chật hẹp b) dân cư không khổ c) ở trung tâm đất nước d) cuộc sống ấm no Vua thấy đây là vùng đất (1) đất rộng lại bằng phẳng . (2) vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được .(3) thì phải dời đô (4) Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này . 2/ Những điều kiện nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? (2đ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . . 3/ Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?(1đ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… . . . ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I– Năm học 2010-2011 Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm 1 2 3 4 5 6 C C C B C C Phần II: 1/ ( 2 điểm ) Ghi đúng mỗi chỗ chấm , được 0,5 điểm (1): c - (2) :b – ( 3 ) : d - ( 4) : a 2/Những điều kiện nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? (1đ) - Đất phù sa màu mỡ - Nguồn nước dồi dào - Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất 3/ Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (1đ) Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc. *Lưu ý: Đối với HSKT, HSLB… khi coi, chấm bài kiểm tra, giáo viên cần quan tâm các em theo các công văn đã được hướng dẫn. Phô tô lại bài kiểm tra để lưu hồ sơ. Hết . ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I– Năm học 2010-2011 Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm 1 2 3 4 5 6 C C C B C C Phần II: 1/ ( 2 điểm. Ly: A. Thay thế các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người thực sự tài giỏi, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân, quy định lại số

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

Hình ảnh liên quan

A. Hình ảnh thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.       B. Toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỷ lệ nhất định - Tài liệu LS&ĐL 4 CKI 10-11

nh.

ảnh thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. B. Toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỷ lệ nhất định Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan