0

Tài liệu Lí 8 học sinh giỏiGiáo án.doc

3 253 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:12

Tiết1 Bài1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: − Biết: vật chuyển động, vật đứng yên. − Hiểu: vật mốc , chuyển động cơ học, tính tương đối của chuyển động, các dạng chuyển động. − Vận dụng: nêu được những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày, xác định trạng thái của vật đối với vật chọn làm mốc, các dạng chuyển động. 2. Kỷ năng :giải thích các hiện tượng 3. Thái độ:tích cực, tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: GV: Tranh hình 1.1, 1.2, 1.3. Bảng phụ ghi bài tập 1.1, 1.2 trang 3 SBT. HS xem bài trước ở nhà III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC 2’ 13’ HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: -Giới thiệu chung chương cơ học. -Đặt v/đ: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.Như vậy có phải M.Trời chuyển động còn T.Đất đứng yên không? HĐ2: Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? − Yêu cầu HS thảo luận câu C1 − − Vị trí các vật đó có thay đổi không? Thay đổi so với vật nào? giới thiệu vật mốc − Gọi HS trả lời câu C2,C3 -Yêu cầu HS cho ví dụ về đứng yên − HS đọc các câu hỏi SGK ở đầu chương. − HS xem hình 1.1 − HS thảo luận nhóm. Từng nhóm cho biết các vật(ô tô, chiếc thuyền, đám mây, …)chuyển động hay đứng yên. − Cho ví dụ theo câu hỏi C2, C3 − C3: vật không thay đổi vị trí với một vật khác chọn làm mốc thì được coi là đứng yên. − Cho ví dụ về I-Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? − Để biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật so với vật khác được chọn làm mốc − Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. II-Tính tương đối của chuyển động và 10’ 5’ 15’ HĐ3:Tìm hiểu về tính tương đối của chuyển động và đứng yên: − Cho Hs xem hình 1.2 − Khi tàu rời khỏi nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên so với nhà ga, toa tàu? − Cho HS điền từ vào phần nhận xét − Trả lời C4,C5 cho HS chỉ rõ vật mốc − Gọi HS trả lời C7 − Vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc gì? − Khi không nêu vật mốc thì hiểu đã chọn vật mốc là một vật gắn với Trái Đất HĐ4: Giới thiệu một số chuyển động thường gặp: − Cho Hs xem tranh hình 1.3 − Thông báo các dạng chuyển động như SGK − Để phân biệt chuyển động ta dựa vào đâu? − Yêu cầu HS hoàn thành C9 HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: − Hướng dẫn Hs trả lời câu C10, C11 − Cho Hs xem bảng phụ câu 1.1, 1.2 sách bài tập đứng yên * Thảo luận nhóm − Đại diện nhóm trả lời từng câu: − C4 :hành khách chuyển động − C5:hành khách đứng yên − C6:(1) đối với vật này − (2) đứng yên − Trả lời C7 − Hòan thành C8: M.Trời chuyển động khi lấy mốc là Trái đất. HS tìm hiểu thông tin về các dạng chuyển động − Quỹ đạo chuyển động − Hoàn thành C9 − HS làm C10,C11 − C10:các vật (ô tô, người lái xe, người đứng bên đường, cột điện) -Hs trả lời câu 1.1 (c) , 1.2 (a) đứng yên: - Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhưng lại là đứng yên so với vật khác − Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc. − Người ta có thể chọn bất kì vật nào để làm mốc. III-Một số chuyển động thường gặp : Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn IV-Vận dụng: − C10:Ô tô: đứng yên so với người lái xe, chuyển động so người đứng bên đường và cột điện. Người lái xe: đứng yên so với ô tô, chuyển động so người đứng bên đường và cột điện. Người đứng bên đường: đứng yên so với cột điện , chuyển động so ôtô và người lái xe. − Chuyển động cơ học là gì? Ví dụ. − Ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng đứng yên so với vật khác? *Về nhà: Bài tập 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 SBT. Xem “có thể em chưa biết”. Chuẩn bị bài “Vận tốc” -Hs trả lời câu hỏi Cột điện: đứng yên so với người đứng bên đường , chuyển động so ôtô và người lái xe. C11:có trường hợp sai, ví dụ như vật chuyển động tròn quanh vật mốc. IV-RÚT KINH NGHIỆM: . DẠY HỌC: Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC 2’ 13’ HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: -Giới thiệu chung chương cơ học. . Tiết1 Bài1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: − Biết: vật chuyển động, vật đứng yên. − Hiểu: vật mốc , chuyển động cơ học, tính tương đối của chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lí 8 học sinh giỏiGiáo án.doc, Tài liệu Lí 8 học sinh giỏiGiáo án.doc,

Hình ảnh liên quan

II-CHUẨN BỊ: GV: Tranh hình 1.1, 1.2, 1.3. Bảng phụ ghi bài tập 1.1, 1.2 trang 3 - Tài liệu Lí 8 học sinh giỏiGiáo án.doc

ranh.

hình 1.1, 1.2, 1.3. Bảng phụ ghi bài tập 1.1, 1.2 trang 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
− Cho Hs xem hình 1.2 - Tài liệu Lí 8 học sinh giỏiGiáo án.doc

ho.

Hs xem hình 1.2 Xem tại trang 2 của tài liệu.