0

Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21

20 406 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Kế hoach dạy học Lớp Hai. TUẦN 21 Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 Tập đọc CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG (TIẾT1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ. MT: HS đọc diễn cảm tốt và trả lời câu hỏi về nội dung bài: Mùa xuân đến. PP: Thực hành, hỏi đáp. Hoạt động lớp. 2HS đọc bài: Mùa xuân đến và TLCH: ? Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến? ? Nêu ý nghĩa của bài? GV nhận xét, ghi điểm. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Giới thiệu chủ điểm và bài học ĐD: Tranh SGK trang 22 phóng to. PP: Trực quan, thuyết trình. Hoạt động lớp GV đính tranh phóng to lên bảng và hỏi: ? Tranh vẽ gì? Gv giới thiệu chủ điểm mới: Chim chóc. GV: Chim và hoa làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Chúng ta thấy buồn nếu không có chim và hoa.Bài đầu tiên của chủ đề này là: Chim sơn ca và bông cúc trắng. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3:(25’) Luyện đọc MT: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. Đọc rành mạch được toàn bài. ĐD: SGK trang 23. Bìa viết câu: Ông vào rừng… dựng nhà. PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Hoạt động kết hợp: Lớp, nhóm, cá nhân. Bước 1: GV đọc mẫu. HS mở SGK trang 23 theo dõi đọc thầm, lắng nghe GV đọc mẫu. - Bước 2: Đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. ? Trong bài có từ nào khó đọc, dễ lẫn? (long trọng, xinh xắn,…). HS luyện đọc từ khó. - Bước 3: Đọc từng đoạn trước lớp. +HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài: 3 lượt. + GV kết hợp hướng dẫn ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng. Chim véo von mãi/ … xanh thẳm.// HS đọc phần chú giải sau bài: - 2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm. Bước 4: Đọc từng đoạn trong nhóm . HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm. Bước 5: Thi đọc giữa các nhóm. Đại diện nhóm thi đọc, lớp nhận xét, tuyên dương. GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 ĐẠO ĐỨC: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (TIẾT 1 ) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: 5’ Bài cũ. MT: Củng cố kiến thức bài: Trả lại của rơi. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp, cá nhân. - Gọi 3 học sinh lên bảng ? Làm gì khi nhặt được của rơi? ? Vì sao khi nhặt được của rơi em đem trả lại ? ? Kể việc làm của em khi nhặt được của rơi ? Giáo viên nhận xét. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: 10’ Thảo luận lớp. MT: - Biết một số yêu cầu, đề nghị lịch sự. -ĐD: Tranh SGK trang 31 phóng to. -PP: Quan sát, hỏi đáp. Bước 1: Quan sát tranh . GV treo tranh cho HS quan sát và cho biết nội dung tranh vẽ. - HS phán đoán nội dung tranh vẽ Bước 2: Tìm hiểu nội dung tranh. Gv giới thiệu nội dung tranh và hỏi: Trong giờ học vẽ Tâm muốn mượn bút của Nam. Em đoán xem Nam sẽ nói gì với bạn Tâm? HS trao đổi với các bạn về đề nghị bạn Nam và cảm xúc của bạn Tâm khi được đề nghị. GVKL: Muốn mượn bút chì của bạn Nam, Tâm cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy là Tâm đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: 10’ Đánh giá hành vi MT: - Biết một số yêu cầu, đề nghị lịch sự. ĐD: - Phiếu học tập PP: Tranh Bước 1: Hoạt động nhóm đôi. GV giao việc: Từng đôi một quan sát tranh ở SGK trang 32, 33 và trả lời câu hỏi. ? Các bạn đang làm gì? Em có đồng tình với việc làm của các bạn không? HS thảo luận nhóm đôi. Bước 2: Hoạt động lớp. Một số nhóm trình bày trước lớp. Cả lớp nhận xét bổ sung. GVKL: SGv trang 64. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4:10’ Bày tỏ thái độ MT: Biết được sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản thường gặp hằng ngày. ĐD:VBT PP: Dạy học cá nhân. Bước 1: Làm việc cá nhân. HS mở VBT ĐD (BT3), đọc yêu cầu bài tập rồi làm bài. Bước 2: Thảo luận cả lớp. Gv lần lượt nêu từng ý kiến và yêu cầu HS biểu lộ thái độ đánh giá: Tán thành, lưỡng lự, không tán thành qua việc giơ các tấm bìa màu. ? Vì sao em lại tán thành, lưỡng lự, không tán thành? Nhận xét - dặn dò Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 Tập đọc: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG (TIẾT 2) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1 (20’) HD tìm hiểu bài MT: Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời.( Trả lời được câu hỏi 1,2,4,5). HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3. ĐD: SGK trang 23. PP: Thực hành, hỏi đáp, thảo luận nhóm. Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân. - 1 HS đọc to đoạn 1, cả lớp đọc thầm rồi TLCH ? Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hao sống như thế nào? ( Chim tự do bay nhảy, hao cúc sống tự do bên bờ rào) GV cho HS xem tranh. - 1 HS đọc to đoạn 2,3, 4, ? Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm? ( Vì bị bắt và cầm tù trong lồng) GVgiảng: cầm tù (SGK) ? Điều gì chi thấy cậu bé rất vo tình với chim và hoa? ( Dành cho HS khá giỏi) ( Chim nhốt vào lồng, không cho ăn uống, Cúc đang nở thì cắt bỏ vào lồng) ? Hành động của cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng? ( Sơn ca chết, cúc héo tàn) ? Em muốn nói gì với cậu bé? HS thảo luận nhóm đôi. - Đaị diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. Liện hệ: Để bảo vệ các loài chim và hoa, em phải làm gì? (Không bắn, giết nó và không ngắt hoa tuỳ tiện) Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2 (13’) Luyện đọc lại MT: Biết rành mạch được toàn bài. ĐD: SGK trang 23. PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Hoạt động lớp, cá nhân. HS nối tiếp nhau luyện đọc diễn cảm trong nhóm. HS đọc, GV quan tâm theo dõi. Gọi HS đọc diễn cảm trước lớp. Lớp lắng nghe, nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc hay. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3:(5’) Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố và liên hệ cách chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. - HS đọc to toàn bài, ? Để cho chim chóc và cây cối phát triển em cần làm gì? ( Bảo vệ và chăm sóc chúng làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp). Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. Dặn dò: Về nhà đọc lại bài chuẩn bị cho tiết kể chuyện Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM. CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: Bài cũ MT: HS thực hành nói 1 đoạn về mùa hè. PP: Thực hành Hoạt động nhóm đôi, lớp. - 2 HS nói về mùa hè cho cả lớp nghe. Lớp và GV nhận xét, đánh giá. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: 15’ Thực hành đáp lời cảm ơn. MT: Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản. ĐD:Tranh SGK trang 30. PP: Trực quan, thảo luận, đóng vai. HD HS làm BT1. Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi. Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. GV đính tranh lên bảng cho HS quan sát. GV giao việc cho các nhóm: Từng đôi một thảo luận rồi đóng vai theo tình huống trong tranh. Không nhất thiết nói giống lời của hai nhân vật trong SGK. HS làm việc theo nhóm. GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Làm việc cả lớp. Đại diện một số cặp lên đóng vai. Lớp nhận xét, bổ sung. HD HS Làm BT2. Bước 1: Đóng vai theo tình huống. Hoạt động nhóm đôi. HS đọc yêu cầu BT2. GV giao việc: Từng đôi một thực hành đóng vai theo tình huống ở SGK trang 30. HS thảo luận , GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Đóng vai. Hoạt động lớp. GV đính lần lượt từng tranh, gọi một số cặp lên thực hành đóng vai.Lớp và GV nhận xét tuyên dương nhóm đóng vai tốt. Chú ý: Đáp lời cảm ơn với thái độ lịch sự nhã nhặn, khiêm tốn, có thể thêm nội dung đối thoại. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: 15’ Nói về loài chim. ( viết ) MT: Thực hiện được yêu cầu BT3 (Tìm câu văn miêu tả trong bài, viết 2,3 câu nói về một loài chim. ĐD: Bảng phụ viết sẵn câu hỏi gợi ý BT3. SGK trang 30. PP: Hỏi đáp. Thực hành. Bước 1: HD HS làm BT3. Hoạt động lớp. Học sinh đọc yêu cầu bài.GV treo bảng phụ, HS đọc lần lượt từng câu hỏi để trả lời. ? Những câu nào tả hình dáng của chích bông? (Vóc nguời, là…xinh đẹp; 2 chân xinh xinh, tăm; cặp mỏ…) ? Những câu nào tả hoạt động của chích bông? (cứ nhảy liên liến, cánh nhỏ xoải nhanh vun vút) GV giao việc: Các em dựa vào đó hãy viết 2,3 câu về 1 loài chim mà em thích. Bước 2: Học sinh làm bài. Hoạt động cá nhân. HS làm bài vào vở, GV quan tâm theo dõi. Nhiều HS đọc bài làm của mình. GV ghi điểm. Nhận xét tiết học - Dặn dò. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 TỰ NHIÊN –XÃ HỘI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TIẾT 1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: 5’ Bài cũ MT: Củng cố kiến thức về phương tiện giao thông. PP: Hỏi đáp. Trò chơi khởi động: Giao thông. HS làm sai, trả lời câu hỏi. ? Nêu những điều cần lưu ý khi đi trên phương tiện giao thông? HS trả lời, GV nhận xét đánh giá. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2:10’ Làm việc theo nhóm 6. MT: Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi HS ở. ĐD: Tranh vẽ SGK trang 44, 45 phóng to. PP: Trực quan, thảo luận. Bước 1: Làm việc theo nhóm. GV giao việc: Các nhóm quan sát tranh ở SGK nói về những gì các em thấy trong hình. HS thảo luận. GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2 : Làm việc cả lớp. Gv đính tranh lên bảng. Gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét bổ sung. GV KL: Nghề nghiệp sinh hoạt của người dân nông thôn và các vùng miền khác nhau của đất nước. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3 :10’ Làm việc với tranh sưu tầm. MT: Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi HS ở. ĐD:Tranh sưu tầm được, bảng nhóm. PP: Thảo luận, thực hành. Bước 1: Làm việc theo nhóm. GV giao việc: Xếp tranh sưu tầm được sau đó dán kết quả vào vị trí bảng nhóm. HS làm việc theo nhóm. GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Làm việc cả lớp. Đại diện nhóm giới thiệu tranh sưu tầm nhóm mình. Lớp nhận xét, bổ sung. GV tuyên dương nhóm sưu tầm nhiều và giới thiệu hay. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4: 15’ Thực hành vẽ tranh. MT: Mô tả được một số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn. ĐD: Bút màu, giấy A4. PP: Thực hành. Bước 1: Hoạt động nhóm. GV giao việc: Cùng nhau vẽ nghề nghiệp ở quê hương mình vào giấy A4. HS vẽ, GV quan tâm theo dõi. Bước 2: Hoạt động lớp. Các nhóm trưng bày sản phẩm. Lớp tham quan đánh giá lẫn nhau. GV tuyên dương nhóm vẽ tốt. ? Nghề nghiệp chính của quê hương em là gì? * Kết luận: Mỗi người dân ở mỗi vùng miền khác nhau của Tổ quốc thì có những nghề khác nhau. - Dặn dò học sinh sưu tầm tranh chuẩn bị tiếp cho bài sau. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Chính tả:( Nghe- viết) SÂN CHIM CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: HS viết lại cho đúng những từ có âm s/x. ĐD: Bảng con PP: Thực hành Hoạt động lớp, cá nhân. GV đọc, HS viết bảng con: luỹ tre, chích choè, chim trĩ. HS viết. GV nhận xét, sửa sai. Chuyển tiếp( Giới thiệu bài) HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD nghe viết MT: Nghe- viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. ĐD: SGK trang 29, bảng con, vở chính tả. PP: Hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: HDHS chuẩn bị. - GV đọc bài chuẩn bị viết cho HS nghe một lần. Gọi 1-2 em đọc. ? Bài Sân chim tả cái gì? ( Chim nhiều không tả xiết) ? Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr/ s? ? Những chữ nào trong bài có dáu hỏi, có dấu ngã? -HS luyện bảng con những chữ viết dễ sai, dễ lẫn: thuyền, trắng xoá, sát sông, … Bước 2: HS viết bài vào vở -GV đọc chậm rãi từng cụm từ cho HS viết bài. HS viết bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Bước 3: Chấm chữa bài cho HS. GV đọc dò chậm rãi- HS soát lỗi. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) HD làm bài tập 2. MT: Làm đúng BT2a. ĐD: Bìa viết sẵn BT2a; VBT TV. PP: Thực hành, thảo luận. Hoạt động cá nhân, lớp. HS đọc yêu cầu bài. GV phat bìa cho 2 HS làm vào bìa, lớp làm vào VBTTV. HS làm, GV theo dõi giúp đỡ. HS làm bài ở bìa xong, đính bài lên bảng. Lớp nhận xét, bổ sung. Đáp án: - đánh trống, chống gậy - chèo bẻo, leo trèo - quyển truyện, câu chuyện HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học - Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Tập viết: CHỮ HOA: R CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ. HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ. -MT: Luyện nét chữ hoa Q, Quê. -ĐD: Bảng con -PP: Luyện tập thực hành Hoạt động cá nhân +GV kiểm tra phần viết ở nhà của HS -HS viết bảng con chữ hoa Q, Quê. -GV nhận xét đánh giá chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Hướng dẫn viết chữ hoa R. -MT:Viết đúng chữ hoa R -ĐD: Mẫu chữ R đặt trong khung chữ.HS có bảng, phấn. -PP: Quan sát mô tả. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa R. -GV đính chữ mẫu R lên bảng HS nhận xét. ? Chữ R cao mấy li, gồm mấy nét? ( 5 li, 2 nét) ? Có nát nào giống chữ P đã học? ( Nét 1) HS nhìn chữ mẫu nêu cách viết: - Nét 1: Đặt bút trên đương kẻ 6, viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ P, B. - Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên đường kẻ 5, viết tiếp nét cong trên, uốn nét lượn vào giữa thân chữ, tạo vòng xoắn nhỏ ( Giữa đường kẻ 3 và 4 rồi viếttiếp nét móc ngược đường kẻ 2. Bước 2: Hướng dẫn HS viết bảng con. -HS viết 2, 3 lần R. GV theo dõi, uốn nắn. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) HD viết cụm từ ứng dụng. -MT: Viết đúng chữ và câu ứng dụng: Ríu; Ríu rít chim ca. ĐD: Bìa viết sẵn cụm từ ứng dụng -PP:Quan sát, mô tả, thực hành ,luyện tập. Hoạt động lớp ,cá nhân. Bước1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. -GV đính cụm từ lên bảng.Gọi 1,2 HS đọc. ? Em hiểu : Ríu rít chim ca nghĩa là gì? ( Tả tiếng chim hóthay trong trẻo và vui vẻ nối liền nhau không dứt) ? Nêu nhận xét độ cao của các chữ cái? ? Khoảng cách giữa các tiếng, cách đặt dấu thanh ? Bước 2: HD HS viết bảng con: Ríu HS viết. GVnhận xét. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 4: (20’) Viết. -MT: Viết đúng chữ hoa R(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Ríu ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ríu rít chim ca ( 3 lần) ĐD: Vở tập viết. -PP: Thực hành luyện tập Hoạt động cá nhân. -HS mở vở tập viết để lên bàn. -Gv nêu yêu cầu viết cho HS nắm. -HS tự viết bài. GV quan tâm theo dõi. -GV chấm một số em, nhận xét. Nhận xét tiết học. Dặn dò: Viết phần còn lại cho đúng, đẹp Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Chính tả:( Tập chép) CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: HS viết đúng những từ có âm s/x. ĐD: Bảng con PP: Thực hành Hoạt động lớp, cá nhân. GV đọc, HS viết bảng con: sương mù, phù sa, sâu xa HS viết. GV nhận xét, sửa sai. Chuyển tiếp( Giới thiệu bài) HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD nghe viết MT: Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. ĐD: Bảng phụ chép sẵn nội dung đoạn chép, bảng con, vở chính tả. PP: Hỏi đáp, thực hành. Bước1: HDHS chuẩn bị. Hoạt động lớp - GV đọc đoạn HS chuẩn bị viết cho HS nghe một lần. Gọi 1- 2 em đọc. ? Đoạn này cho em biết điều gì về bông cúc và sơn ca? ( Sống vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày tự do) ? Đoạn chép có những dấu câu nào( Dấu phẩy, dấu chấm than, dấu gạch ngang) ? Bài viết có mấy khổ thơ, mỗi khổ thơ có mấy dòng, mỗi dòng có mấy chữ? -HS luyện bảng con những chữ viết dễ sai, dễ lẫn. Bước 2: HS viết bài vào vở. Hoạt động cá nhân HS nhìn bảng nhẩm nhớ từng cụm từ để chép bài cho đúng, chính xác. HS chép bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Bước 3: Chấm chữa bài. HS đổi vở tự dò bài trên bảng rồi ghi lỗi ra lề. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) HD làm bài tập 2. MT: Làm đúng BT2a ĐD: Bảng nhóm, bút dạ. PP: Thực hành, thảo luận. Bước 1: Hoạt động nhóm, lớp. HS đọc yêu cầu bài tập 2a. GV phát giấy bút cho các nhóm rồi giao việc: Viết tếng có tr/ch chỉ loài vật. HS thảo luận rồi ghi vào bảng nhóm. Bước 2: Hoạt động lớp. Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. GV tuyên dương nhóm làm đúng và nhanh. HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học - Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả. Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 DO CÔ PHƯƠNG SOẠN GIẢNG. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Kể chuyện: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: HS kể lại câu chuyên: Ông Mạnh thắng Thần Gió. PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. GV gọi 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió. GV nhận xét, đánh giá từng em. Chuyển tiếp ( Giới thiệu bài). HOẠT ĐỘNG 2: (25’) HD kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. MT: Dựa theo gợi ý kể lại được từng đoạn câu chuyện. ĐD: Bảng phụ ghi gợi ý SGK trang 25. PP: Quan sát, thực hành, , kể chuyện. Bước 1: Hướng dẫn kể từng đoạn câu chuyện HS mở SGK trang 25đọc yêu cầu bài. GV treo bảng phụ. GV giao việc: Dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện. Chú ý: Kể bằng lời của mình. HS xung phong kể mẫu đoạn 1 trước lớp. Bước 2: HS kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm. Hoạt động nhóm. GV giao việc: Nối tiếp nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện. HS kể từng đoạn trong nhóm, GV theo dõi. Bước 3: HS kể trước lớp. Đại diện nhóm thi kể trước lớp. Lớp và GV nhận xét, tuyên dương nhóm kể tốt. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) Đặt tên khác cho câu chuyện. MT: HS khá giỏi biết kể lại được toàn bộ câu chuyện. PP: Thực hành. Hoạt động cá nhân, lớp. HS đọc yêu cầu BT2. GV nhấn mạnh: Những em khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. HS xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau mỗi lần kể, lớp nhận xét nội dung và cách diễn đạt động tác cử chỉ khi kể. GV cùng lớp tuyên dương những bạn kể hay. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4: (3’) Củng cố-Dặn MT: Củng cố nội dung bài. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. ? Em cần làm gì để bảo vệ hoa và chim? GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Kế hoach dạy học Lớp Hai. Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (5 ’) Bài cũ MT: Củng cố về bảng nhân 5. PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. 2 HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng bảng nhân 5. HS làm bảng con: 5 x 2 = 5 x … = 15. GV nhận xét, đánh giá. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: ( 5’) Trò chơi truyền điện. (BT1a) MT: Thuộc bảng nhân 5. PP: Trò chơi học tập. Hoạt động lớp, cá nhân. GV nêu tên trò chơi và HD cách chơi. HS tham gia chơi có thi đua. GV nhận xét, đánh giá. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4: (20 ’) Hướng dẫn HS làm BT2,3. MT: Biết tính giá trị của biểu thức só có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản. Biết giải toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5) ĐD: Vở ô li, SGK trang 102. PP: Thực hành. Bước 1: HD HS làm bài. Hoạt động lớp. GV cho HS mở SGK trang 102 lần lượt làm các BT2, 3. GV hướng dẫn từng bài. GV tóm tắt bài toán. Bài 2: HS đọcyêu cầu bài. GV viết phép tính lên bảng: 5 x 7 – 15 = GV nhấn mạnh: Ta thực hiện phép nhân trước đựoc kết quả bao nhiêu ta tiếp tục lấy kết quả đó trừ đi 15. Lưu ý: Trình bày dấu bằng thẳng hàng với nhau. Bài 3: HS đọcyêu cầu bài. ? Bài toán cho biết gì? ( Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày) ? Bài toan hỏi gì? ( Mỗi tuần lễ Liên học bao nhiêu giờ?) GV tóm tắt bài toán. Bước 2: HS làm bài. Hoạt động cá nhân. HS làm bài tập vào vở. GV quan tâm theo dõi. chấm chữa bài. HOẠT ĐỘNG 3: 5’ BT dành cho HS khá giỏi. MT: Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó. ĐD: Bìa viết sẵn BT5 PP: Thực hành. Hoạt động các nhân. HS đọc yêu cầu BT5. GV đính lần lượt từng câu của BT5 lên bảng rồi yêu cầu HS khá giỏi làm vào bảng con. Lớp và GV nhận xét, đánh giá. GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Về nhà hoàn thành bài ở VBT Toán. [...]... sau đó nhảy tách 2 chân vào ô số 2, số 3 Chuyển tiếp Hoạt động lớp Cúi người thả lỏng: 5-1 0 lần Cúi lắc người thả lỏng: 6-8 lần Nhảy thả lỏng: 4-5 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài TDPTC và trò chơi Kế hoach dạy học Lớp Hai Thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 20 10 Hoạt động tập thể: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét đánh giá HĐ trong tuần( 1 0-1 5’) MT: Biết được... cầu giơ học - HS giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1- 2, 1 – 2 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc tren địa hình tự nhiên: 6 0-8 0m - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông - HS xoay cánh tay, khớp vai - Tập các động tác TDPTC 2 x 8 nhịp Chuyển tiếp Bước 1: Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông GV làm mẫu và giải thích HS tập 1, 2 lần theo GV HS tập theo tổ Bước 2: Đi theo vạch kể thẳng, 2 tay dang... hướng dẫn từng bài Bài 2: HS đọc yêu cầu BT2 GV yêu cầu HS tính tích khi biết các thừa số Bài 3: HS đọcyêu cầu bài GV nhấn mạnh: Ta tính từng vế rồi so sánh để điền dấu cho thích hợp Bài 4: HS đọcyêu cầu bài ? Bài toán cho biết gì? ( Mỗi HS được mượn 5 quyển truyện) ? Bài toan hỏi gì? ( Hỏi 8 HS được mượn bao nhiêu quyển truyện?) GV tóm tắt bài toán Bước 2: HS làm bài Hoạt động cá nhân HS làm bài tập vào... tên đơn vị cm cả 2 vế Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3 ( 15’) Hoạt động lớp, cá nhân HD làm bài tập HS mở SGK trang 103 lần lượt làm các bài tập 1a; 2; 3 MT: Như hoạt động 2 HS làm bài tập ĐD: Vở toán, SGK trang GV quan tâm theo dõi chấm chữa bài 103 GV nhận xét tiết học - Dặn dò PP: Thực hành Kế hoach dạy học Lớp Hai Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 20 10 Toán: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (5 ’) Bài cũ MT: Củng cố... trong tuần để có hướng khắc phục và sữa chữa ĐD: Thống kê số liệu học sinh vi phạm trong tuần PP: Thảo luận HOẠT ĐỘNG 2: (15’) Kế hoạch tuần tới MT: Biết kế hoạch trong tuần tới để thực hiện cho thật tốt ĐD: Bản phương hướng tuần tới PP: Thuyết trình HOẠT ĐỘNG 3: (5’) Củng c - Dặn dò SINH HOẠT LỚP HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Bước 1: Lớp trưởng thay mặt lớp đánh giá các hoạt động trong tuần HS lắng nghe lớp trưởng... phép nhân Bài 4: HS đọcyêu cầu bài ĐD: Vở ô li, SGK ? Bài toán cho biết gì? ( Mỗi đôi đũa có hai chiếc đũa) trang 105 ? Bài toan hỏi gì? ( Hỏi 7 đôi đuac có bao nhiêu chiếc đũa?) PP: Thực hành GV tóm tắt bài toán Bài 5: HS đọc yêu cầu bài ? Bài này yêu cầu các em tính cái gì? ( Độ dài đường gấp khúc) ? Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm gì? Bước 2: HS làm bài Hoạt động cá nhân HS làm bài tập vào... hoach dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 20 10 ÂM NHẠC: HỌC HÁT: BÀI HOA LÁ MÙA XUÂN CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: 20 ’ Dạy bài hát: Hoa lá mùa xuân MT: Biết hát theo giai điệu và lời ca ĐD: Băng nhạc, máy nghe Nhạc cụ quen dùng Bảng phụ chép sẵn bài hát PP: Làm mẫu, thuyết trình, quan sát, thực hành HOẠT ĐỘNG 2: 10’ Hát kết hợp gõ đệm MT: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát HS có... tâm theo dõi chấm chữa bài HOẠT ĐỘNG 3: 5’ Hoạt động các nhân Củng c - Dặn HS đọc lại các bảng nhân 2, 3,4,5 MT: Củng cố các bảng GV nhận xét tiết học nhân đã học Dặn dò: Về nhà hoàn thành bài ở VBT Toán PP: Thực hành Kế hoach dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 20 10 Toán: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (5 ’) Bài cũ MT: Củng cố về các bảng nhân đã học PP: Thực hành HOẠT ĐỘNG 2: ( 5’) Trò chơi truyền... Dụng -Lớp bình chọn bạn ngoan, học giỏi trong tuần, cả lớp tuyên dương Chuyển tiếp GV nêu phương hướng tuần tới cho cả lớp nghe Chủ đề: Lập thành tích: Mừng Đảng mừng Xuân - Các tổ trưởng cùng lớp phó học tập thường xuyên kiểm tra BTVN và giúp đỡ những bạn yếu - Tăng cường vệ sinh cá nhân, làm đúng và sạch phần vệ sinh mà đội đã quy định Thực hiện ca múa hát, thể dục giữa giờ và xếp hàng ra vào lớp. .. nghe lớp trưởng đánh giá chung HS phát biểu ý kiến Bước 2: GV đánh giá toàn diện - Ưu điểm: Đi học đều đặn mang áo quần đồng phục và sạch sẽ Vệ sinh cá nhân và lớp học tốt Sách vở bao bọc cẩn thân và có nhãn Học bài và xây dụng bài tốt Lớp đã tập văn nghệ rất có hiệu quả Đăc biệt trong tuần qua có bạn Thịnh tiến bộ rất nhiều, lớp tuyên dương - Khuyết điểm: Một số em tóc còn dài Một số em còn nói chuyên . trình, thực hành. Hoạt động lớp - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giơ học. - HS giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1- 2, 1 – 2. - Chạy nhẹ nhàng theo một. động lớp. Cúi người thả lỏng: 5-1 0 lần. Cúi lắc người thả lỏng: 6-8 lần. Nhảy thả lỏng: 4-5 lần. -GV cùng HS hệ thống bài học. - GV nhận xét giờ học. - Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21, Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21,

Hình ảnh liên quan

Gv đính tranhlên bảng.Gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét bổ sung.  - Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21

v.

đính tranhlên bảng.Gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét bổ sung. Xem tại trang 5 của tài liệu.
ĐD: Bảng con PP: Thực hành - Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21

Bảng con.

PP: Thực hành Xem tại trang 6 của tài liệu.
ĐD: Thước kẻ, bảng con. PP: Thực hành. - Bài soạn Bài soạn lớp 2 - Tuần 21

h.

ước kẻ, bảng con. PP: Thực hành Xem tại trang 12 của tài liệu.