Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

30 2.2K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:30

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl BÀI TẬP LỚN Đề tài: PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH Giảng viên: Đào Minh Quý Sinh viên: Nguyễn Hương Lan Nguyễn Thị Thu Hiền(a) Nguyễn Thị Thu Hương Lớp TK3(1) 1 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl A _PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ I/ Nhiệm vụ chung - Tìm hiểu thực tế: yêu cầu người dùng, hoạt động của một công ty phát hành sách. - Phân tích những gì tìm hiểu được qua đó thiết kế mô hình hệ thống hoạt động của công ty. - Thiết kế các giao diện II/ Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm 1/ Nguyễn Thị Thu Hiền(a) - Phân tích yêu cầu người dùng, hoạt động của công ty - Vẽ và phân tích biểu đồ phân cấp chức năng,biểu đồ mức khung cảnh 2/ Nguyễn Hương Lan - Vẽ và phân tích biểu đồ luồng dữ 3/ Nguyễn Thị Thu Hương - Vẽ biểu đồ thực thể liên kết và mô hình quan hệ 2 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl B_ PHÂN TÍCHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG I_YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG Hiện nay sáchmột mặt hàng rất quan trọng với mọi người, nó rất đa dạng và phổ biến.Từ những em bé đến những cụ già tất cả mọi người đều cần sách.Đặc biệt sách không thể thiếu đối với những học sinh , sinh viên , giáo viên, nhừng người nghiên cứu khoa học… Thật bất tiện nếu khi cần mua một hoặc một vài quyển sách mà người mua phải đến tận NXB hay công ty phát hành sách để mua.Hơn nữa nhu cầu về các loại sách của người tiêu dùng là rất đa dạng thế nên việc chọn lựa được loại sách phù hợp cũng không phải là đơn giản Vì vậy việc phát hành sách của những công ty lớn đến tay người tiêu dùng thông qua các đại một số khâu trung gian rất là phức tạp nên cần phải có một hệ thống quản chăt chẽ, hệ thống phân phối hợp mới đảm bảo được việc phát hành một cách dễ dàng đến tay người tiêu dùng đồng thời tránh thất thoát. Yêu cầu đặt ra của vấn đề là phải có sự tìm hiểu chi tiết về hình thức hoạt động cũng như mô hình kinh doanh của công ty phát hành sách. II_HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khi có yêu cầu nhập sách từ các đại một bộ phận quả việc phát hành sẽ kiểm tra lượng sách hiện có. Nếu được bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất sách cho đại lý. Trong phiếu xuất ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, người nhận sách, ngày xuất, các thông tin về sách. Hệ thống lưu lại một bản sao của phiếu xuất và ghi nợ cho đại lý, nếu không có đủ số lượng hoặc không có loại sách yêu cầu thì thông báo từ chối xuất. 2. Khi có yêu cầu bán sách từ các nhà xuất bản,bộ phận quản việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Nếu chát lượng sách đảm bảo nhà xuất bản sẽ chuyển sách đến công ty, bộ phận này sẽ nhập một phiếu nhập sách.Trong phiếu nhập sẽ ghi rõ tên nhà xuất bản,dịa chỉ nhà xuất bản, điện thoại nhà xuất bản, người giao sách, ngày nhập, thông tin về sách nhập, đơn giá, số lượng xuất, lĩnh vực , thành tiền, tổng số tiền, các chữ kí của người viết phiếu, ngươi giao, thủ trưởng đơn vị.Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu xuất do công ty phát hành sách phát hành, ngày phát hành, số hiệu phiếu. một bản phiếu nhập sách giao cho nhà xuất bản, một bản lưu giữ lại và sau đó sách được chuyển vào kho. 3. Hàng tháng các đại sẽ gửi danh mục những sách đã bán được cho bộ phận thống kê. Bộ phận này sẽ thống lại lượng sách đã bán, thu tiền và điều chỉnh sách từ các đại lý.Bộ phận này cũng thống lượng sách còn tồn trong kho sau đó gửi thông báo về sách tồn và thanh toán tiền sách đã bán cho các nhà xuất bản. Ngoài ra hệ thống cần lưu giữ các thông tin về sách, tên tác giả, lĩnh vực .Các thông tin về nhà xuất bản gồm tên , địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, .Trong thông tin lưu trữ về các đại cần có thông tin về lượng sách đã lấy, số tiền đã trả,số tiền còn nợ để đảm bảo không một đại nào được nợ quá số tiền cho phép. 3 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl III_THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.Biểu đồ phân cấp chức năng Bảng phân cấp chức năng Các chức năng chi tiết Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1.Nhận yêu cầu Phát hành Phát hành sách 2.Kiểm tra lượng sách 3.Lập phiếu xuất 4.Kiểm tra chất lượng sách Nhập sách 5.Lập phiếu nhập 6.Ghi thông tin sách 7.Thống sách bán Thống 8. Thống sách tồn 9.Thu tiền từ đại 10.Thu tiền cho NXB 4 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Biểu đồ phân cấp chức năng 1.1.Nhập yêu cầu 1.2.Kiểm tra lượng sách 1.3.Lập phiếu xuất 2.1.Kiểm tra chất lượng 2.2.Lập phiếu nhập 2.3.Ghi TT sách 3.1.TK sách đã bán 3.2. TK sách tồn 3.3.Thu tiền từ đại 3.4. Trả tiền cho NXB Phát hành sách 1. Phát hành 2. Nhập sách 3. Thống 5 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Mô tả chi tiết chức năng - Chức năng “1.1 Nhận yêu cầu”: Nhận được yêu cầu cấp sách từ đại lý. - Chức năng “1.2 Kiểm tra lượng sách”: Khi nhận được yêu cầu cấp sách từ các đại bộ phận quản việc phát hành sẽ kiểm tra lượng sách hiện có. - Chức năng “1.3 Lập phiếu xuất”: Nếu lượng sách trong kho đủ đáp ứng yêu cầu thì bộ phận quản việc phát hành sẽ lập một phiếu xuất. - Chức năng “2.1 Kiểm tra chất lượng sách”: Khi NXB có yêu cầu bán sách bộ phận quản việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. - Chức năng “2.2 Lập phiếu nhập”: Nếu bộ phận quản việc nhập sách kiểm tra chất lượng sách đảm bảo thì lập một phiếu nhập sách. - Chức năng “2.3 Ghi thông tin sách”: Khi nhập sách thì công ty sẽ ghi thông tin chi tiết về các loại sách nhập . - Chức năng “3.1 Thống sách đã bán”: Hàng tháng bộ phận thống nhận danh mục sách đã bán từ các đại va thống lại lượng sách đã bán. - Chức năng “3.2 Thống sách tồn”: Hàng tháng bộ phận thống sẽ thống lượng sách tồn sang kho va gửi thông báo về sách tồn cho NXB. - Chức năng “3.3 Thu tiền đại lý”: Sau khi thực hiện chức năng 3.1 thì thực hiện thu tiền sách đã bán từ các đại lý. - Chức năng “3.4 Trả tiền cho NXB”: sau khi thực hiện chức năng 3.2 thì trả tiền các sách đã bán cho NXB. 6 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 2.Biểu đồ mức khung cảnh Các hồ sơ sử dụng Sách Phiếu xuất Đại Phiếu nhập NXB Đại Yêu cầu nhập sách TB từ chối xuất Phiếu xuất +sách TB thu tiền Phiếu thanh toán Danh mục sách đã bán Phát hành sách NXB Yêu cầu bán sách TB từ chối nhập Phiếu nhập Sách TB sách tồn Phiếu thanh toán 7 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.Biểu đồ luồng dữ liệu 3.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Sách Danh mục sách đã bán Đại NXB Phiếu thanh toán TB thu tiền Phiếu thanh toán TB sách tồn 3.0 Thống Thống NXB Yêu cầu bán sách Từ chối nhập Phiếu nhập sách 2.0 Nhập sách Đại Yêu cầu nhập TB từ chối xuất Phiếu xuất+sách 1.0 Phát hành Đại Phiếu xuất Sách NXB Phiếu nhập 8 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl 3.2.Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1, 2 a) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “1. phát hành” Thông báo từ chối xuất Đại Sách Đại Phiếu xuất Yêu cầu nhập Phiếu xuất + sách Thông tin sách yêu cầu Thông tin sách yêu cầu Còn sách Nhập yêu cầu Kiểm tra số lượng sách Lập phiếu xuất sách 9 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl b) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “2.nhập sách” NXB NXB Sách Phiếu nhập NXB Phiếu nhập sách Sách Yêu cầu bán sách Thông báo từ chối nhập Sách đảm bảo chất lượng Kiểm tra chất lượng sách Lập phiếu nhập Ghi thông tin sách 10 . https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl A _PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ I/ Nhiệm vụ chung - Tìm hiểu thực tế: yêu cầu người dùng, hoạt động của một công ty phát. dữ 3/ Nguyễn Thị Thu Hương - Vẽ biểu đồ thực thể liên kết và mô hình quan hệ 2 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl

Hình ảnh liên quan

Bảng phân cấp chức năng - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Bảng ph.

ân cấp chức năng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Mô hình E-R - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

h.

ình E-R Xem tại trang 11 của tài liệu.
c, Biểu đồ dữ liệu mô hình - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

c.

Biểu đồ dữ liệu mô hình Xem tại trang 14 của tài liệu.
Từ biểu đồ mô hình E-R ta có các giao diện cập nhật 1. Cập nhập sách - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

bi.

ểu đồ mô hình E-R ta có các giao diện cập nhật 1. Cập nhập sách Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1: Giao diện xử lí “Phát hành sách” - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Hình 1.

Giao diện xử lí “Phát hành sách” Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2: Giao diện nhập thông tin sách - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Hình 2.

Giao diện nhập thông tin sách Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3: giao diện lập phiếunhập - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Hình 3.

giao diện lập phiếunhập Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 4: Giao diện thống kê sách bán - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Hình 4.

Giao diện thống kê sách bán Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 5: Giao diện xử lý thanh toán tiền cho NXB - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Hình 5.

Giao diện xử lý thanh toán tiền cho NXB Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng NXB - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

ng.

NXB Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng Phiếunhập - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

ng.

Phiếunhập Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng phiếuxuất - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Bảng phi.

ếuxuất Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng Dong_PN - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

ng.

Dong_PN Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng Dong_PX - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

ng.

Dong_PX Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan