0

Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY

22 483 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOW  Mục tiêu bài học  Nắm được các khái niệm Font, bảng mã, kiểu gõ.  Các kiểu gõ tiếng Việt trong Windows.  Sử dụng Vietkey, Unikey để gõ tiếng Việt trong Windows. Làm sao gõ tiếng việt trong Windows ???  Hầu hết các hệ điều hành Windows đều sử dụng tiếng anh, không hỗ trợ tiếng việt.  Để sử dụng tiếng việt trong Windows cần phải cài đặt thêm:  Phần mềm gõ tiếng việt.  Các font chữ tiếng việt.  Hiện nay có các phần mềm gõ tiếng việt (bộ gõ) như: Unikey, Vietkey, TCVN3, Vietware, … I: Các khái niệm cơ bản 1. Font chữ bảng mã  Mỗi bảng mã bao gồm nhiều font chữ.  Mỗi một font chữ chỉ đi kèm với một bảng mã tương ứng.  Tập hợp các font chữ cùng bảng mã  bộ font chữ.  Để gõ được tiếng việt phải chọn font chữ phù hợp với bảng mã.  Các bộ font chữ phổ biến như: Unicode, VNI, TCVN3, Vietware,…  Có nhiều bảng mã, nhưng các bảng mã được sử dụng phổ biến hiện nay như: Unikey, Vietkey,… Font chữ bảng mã (tt)  Các bộ font chữ thông dụng: Bộ font chữ Bảng mã Font chữ phổ biến - Unicode: là font chữ chuẩn, dùng chung cho tất cả các nước trên thế giới, kể cả nước ta. Unicode Times new roman, Arial, Tahoma - VNI: đẹp, nhiều font, bắt đầu bằng chữ VNI. VNI Windows Vni-Times - TCVN3: là bộ font chữ chuẩn của quốc gia, sử dụng phần mềm gõ tiếng việt ABC, bắt đầu bằng dấu “.” TCVN3 .VnTime - Vietware_F (1B): bắt đầu là chữ SVN. - Vietware_F (2B): bắt đầu là chữ VN Vietware Vietware SVNtimes new roman VNtimes new roman 2. Các kiểu gõ tiếng Việt  Bàn phím không có tiếng Việt (ă, â, ư, đ, ê, ô, ơ, …), làm sao gõ tiếng Việt trong Windows???  Sử dụng các tổ hợp phím để gõ tiếng Việt.  Có nhiều kiểu gõ tiếng việt trong Windows, mỗi kiểu gõ có ưu nhược điểm riêng.  Kiểu gõ thông dụng nhất hiện nay là VNI và TELEX. Các kiểu gõ tiếng Việt (tt) Ví dụ: muốn gõ chữ Đại học Tây Đô ta gõ như sau  Ddaij hocj Taay DDoo hoặc Ddaji hojc Taay DDoo  Kiểu gõ TELEX. Ký tự â ê ô ơ ư ă đ Cách gõ aa ee oo ow, [ Uw, w, ] aw dd Dấu sắc huyền hỏi ngã nặng Cách gõ s f r x j Các kiểu gõ tiếng Việt (tt) Ví dụ: muốn gõ chữ Đại học Tây Đô ta gõ như sau  D9ai5 hoc5 Ta6y D9o6 hoặc D9a5i ho5c Ta6y D9o6  Kiểu gõ VNI. Ký tự â ê ô ơ ư ă đ Cách gõ a6 e6 o6 o7 u7 a8 d9 Dấu sắc huyền hỏi ngã nặng Cách gõ 1 2 3 4 5 Các kiểu gõ tiếng Việt (tt)  Khi gõ tiếng Việt, có thể bỏ dấu liền sau nguyên âm, hoặc bỏ dấu sau khi đã nhập xong từ (tùy chọn trong bảng mã).  Telex: Ddaij hocj Taay DDoo hoặc Ddaji hojc Taay Ddoo.  VNI: D9ai5 hoc5 Ta6y D9o6 hoặc D9a5i ho5c Ta6y D9o6, …  Bỏ dấu sai thì chỉ cần bỏ dấu lại, không cần phải xóa từ để nhập lại.  Telex: Ddaifj  Đại.  VNI: D9ai25  Đại.  CHÚ Ý: II: Sử dụng Unikey  Khởi động Unikey.  Các thao tác trên Unikey:  Bật/ tắt tiếng Việt.  Thao tác trên bảng điều khiển. 1. Khởi động Unikey:  Cách 1: Start  Programs  Unikey Vietnamese Input Method  Unikey.  Cách 2: nhấp D_Click vào shortcut Unikey trên desktop (hoặc nhấp vào shortcut Unikey, nhấp phải chuột chọn Open).  Dấu hiệu nhận biết UNIKEY đã được khởi động: góc phải thanh Taskbar có icon như sau:  : sẵn sàng chế độ soạn thảo tiếng Việt (có dấu).  : sẵn sàng chế độ soạn thảo tiếng Anh. Hình 5.1: Shortcut của UNIKEY [...]... thanh Taskbar  Nhấp cho n Bảng điều khiển (ho ̣c cho n Configuration) Hình 5.6: Giao diện Bảng điều khiển Vietkey 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  Cho n bảng mã va kiểu gõ trên Vietkey: Chọn kiểu gõ Chọn giao diện tiếng Anh ho ̣c tiếng Việt 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  Cho n bảng mã va kiểu gõ trên Vietkey: (tt) Chọn bảng mã 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  Options:... Việt va tiếng Anh 2 Các thao tác trên Unikey (tt) Hình 5.4: Giao diện chế độ mở rộng của Unikey III: Sử dụng Vietkey   Khởi động Vietkey Các thao tác trên Vietkey:   Bật/ tắt tiếng Việt Thao tác trên bảng điều khiển 1 Khởi động Vietkey: Cách 1: Start  Programs  Vietkey Vietkey Cách 2: nhấp D_Click va o shortcut Vietkey trên desktop (ho ̣c nhấp va o shortcut Vietkey, ... 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  Sử dụng bảng điều khiển Unikey:  Mở bảng điều khiển Unikey: Nhấp phải chuột va o biểu tượng Unikey trên thanh Taskbar  Nhấp cho n Bảng điều khiển (ho ̣c cho n Configuration) Hình 5.2: Giao diện Bảng điều khiển Unikey 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  Khi đó xuất hiện giao diện sau (giao diện ở chế độ thu nhỏ, giao diện mặc định):... thu nhỏ của Unikey 2 Các thao tác trên Unikey (tt)  Hộp thoại Unikey có 2 chế độ: - Chế độ thu nhỏ: cài đặt các thông số thường sử dụng của Unikey - Chế độ mở rộng: cho phép đặt tất cả thông số ho t động của Unikey - Để chuyển đổi giữa 2 chế độ này ta Click vào nút Thu nhỏ ho c Mở rộng  Bảng mã: chọn bảng mã tiếng Việt => phải chọn đúng bảng mã tương ứng với Font đang sử dụng  Kiểu gõ: cho. .. hiện chữ ,nhấp va o chữ ,lúc đó chữ sẽ chuyển sang chữ (chế độ không cho phép soạn thảo tiếng Việt)  Ngược lại, nếu Taskbar đang hiện chữ , nhấp va o chữ ta thấy xuất hiện chữ (cho phép gõ tiếng Việt) thì 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  Sử dụng bảng điều khiển Vietkey:  Mở bảng điều khiển Vietkey: Nhấp phải chuột va o biểu tượng Vietkey trên thanh... tác trên Unikey  Bật/ tắt tiếng Việt  Nhấp va o biểu tượng Unikey trên thanh Taskbar để chuyển chế độ soạn thảo giữa tiếng Anh va tiếng Việt  Ví dụ: Nếu ở thanh Taskbar đang hiện chữ ,nhấp va o chữ ,lúc đó chữ sẽ chuyển sang chữ (chế độ không cho phép soạn thảo tiếng Việt)  Ngược lại, nếu Taskbar đang hiện chữ ,nhấp va o chữ xuất hiện chữ (cho phép... phải chuột cho n Open)   Hình 5.5: Giao diện shortcut của Vietkey Dấu hiệu nhận biết Vietkey đã được khởi động:    : Sẵn sàng chế độ soạn thảo tiếng Việt (có dấu) : Sẵn sàng chế độ soạn thảo tiếng Anh 2 Các thao tác trên Vietkey  Bật/ tắt tiếng Việt  Nhấp va o biểu tượng Vietkey trên thanh Taskbar để chuyển chế độ soạn thảo giữa tiếng Anh va tiếng... mã va kiểu gõ trên Vietkey: (tt) Chọn bảng mã 2 Các thao tác trên Vietkey (tt)  Options: thiết lập tổ hợp phím tắt (phím nóng) dùng để chuyển qua lại giữa chế độ soạn thảo tiếng Việt va tiếng Anh  … .  Programs  Unikey Vietnamese Input Method  Unikey.  Cách 2: nhấp D_Click va o shortcut Unikey trên desktop (ho ̣c nhấp va o shortcut Unikey, nhấp. nhấp D_Click va o shortcut Vietkey trên desktop (ho ̣c nhấp va o shortcut Vietkey, nhấp phải chuột cho n Open).  Dấu hiệu nhận biết Vietkey đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY, Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY,

Hình ảnh liên quan

 Nắm được các khái niệm Font, bảng mã, kiểu gõ. - Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

m.

được các khái niệm Font, bảng mã, kiểu gõ Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Font chữ và bảng mã - Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

1..

Font chữ và bảng mã Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chọn bảng mã Thu nhỏ bộ gõ xuống  thanh  taskbar - Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO  VIETKEY VA UNIKEY

h.

ọn bảng mã Thu nhỏ bộ gõ xuống thanh taskbar Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan