0

Bài soạn Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

17 562 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Bài 1: Chọn câu đúng sau. Để mở văn bản đã được lưu trong máy tính, em sử dụng nút lệnh. a. Save b. Open c. New ĐÚNG SAI SAI d. Copy SAI Bài 2: Chọn câu đúng sau. Để lưu văn bản vào đĩa, em sử dụng nút lệnh. b. Open a. Save c. New ĐÚNG SAI SAI d. Copy SAI Bài 3: Chọn câu đúng sau. Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh. a. Save c. New b. Open ĐÚNG SAI SAI d. Copy SAI 1. Các thành phần của văn bản Biển đẹp Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có qng nắng xun xuống biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc… Một câu Một dòng Một từ Một kí tự Một trang Một đoạn Các thành phần cơ bản của văn bản là: Kí tự, dòng, đoạn, trang. 2. Con trỏ soạn thảo Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột Con trỏ soạn thảo Con trỏ chuột - Con trỏ soạn thảo là 1 vạch đứng - Con trỏ chuột có dạng chữ I in hoa hoặc hình mũi tên Muốn chèn kí tự hay một đối tượng vào văn bản thì em phải làm như thế nào? Di chuyển con trỏ soạn Di chuyển con trỏ soạn thảo tới vò trí cần chèn thảo tới vò trí cần chèn * * Chú ý: Chú ý: - Muốn chèn kí tự hay một đối tượng vào văn bản thì phải …………………….con trỏ soạn thảo tới vò trí cần chèn - Để di chuyển con trỏ soạn thảo em có thể sử dụng bàn phím hoặc con chuột Bàn phím Con chuột - Sử dụng phím mũi tên - Các phím: End, home, page up, page down - Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần chèn rồi nháy chuột trái tại vị trí đó. di chuyển Để di chuyển con trỏ soạn thảo tới vò trí cần thiết em cần phải làm gì? 1. Đối với con chuột thì phải làm như thế nào? - Nháy chuột tại vò trí đó 2. Đối với bàn phím thì sử dụng những phím nào? - Các phím mũi tên - Các phím Home, End Biển đẹp Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc… [...]... ngu7o7i2 ban5 tot61!!! Ghi nh + Cỏc thnh phn c bn ca vn bn + Gia cỏc t ch nờn gừ 1 kớ t trng v gia cỏc on vn ch nờn gừ 1 phớm Enter + Cú th gừ vn bn bng ch Vit bng cỏch s dng kiu gừ Telex hoc Vni Bài tập về nhà: Làm bài tập trong SGK trang 74, 75 v bi tập trong SBT . cơ bản của văn bản là: Kí tự, dòng, đoạn, trang. 2. Con trỏ soạn thảo Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Phân biệt con trỏ soạn. lại câu sau cho đúng “ Ngày nay khisoạn thảo văn bản, chúng ta thường sử dụng máy tính ”. “Ngày nay khi soạn thảo văn bản, chúng ta thường sử dụng máy tính”.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản, Bài soạn Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản,

Hình ảnh liên quan

+ Bảng mã TCVN3- ABC với các phơng chữ bắt đầu là .Vn (.VnTime, .VnArial,… hoặc Time,  - Bài soạn Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Bảng m.

ã TCVN3- ABC với các phơng chữ bắt đầu là .Vn (.VnTime, .VnArial,… hoặc Time, Xem tại trang 13 của tài liệu.
Em phải như thế nào để hiện từ sau lên màn hình word? - Bài soạn Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

m.

phải như thế nào để hiện từ sau lên màn hình word? Xem tại trang 15 của tài liệu.