0

Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap

3 613 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Toán NHÂN VỚI 10,100,1000, CHIA CHO 10,100; 1000, . I.MỤC TIÊU: - Mục tiêu chung của lớp: - Biết cách thực hiện phép nhân 1 số tự nhiên với 10, 100, 1000 . và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn . cho 10, 100, 1000 . - Vận dụng thành thạo kiến thức đã học để tính nhẫm được các phép tính nhân 1 số tự nhiên với 10, 100, 1000 . và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn . cho 10, 100, 1000 . - Rèn tính cẩn thận, phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh. - Mục tiêu riêng cho em: Lê Văn Hưng Viết được phép tính nhân, chia và nhận biết được dấu nhân, dấu chia. Đêm được từ 1 đến 20, làm được phép tính cộng trong phạm vi 12. Được trao đổi nhóm, hướng dẫn của GV và các bạn trong nhóm, tự nói và chỉ ra được các số, các màu mà minh đã biết với độ chính xác 85% trong thời gian 2 phút. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - GV: Bài dạy - HS: Xem trước bài ở nhà, Bảng con - HSKT: Bảng con, que tính. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HĐ của GV ND bài học cho cả lớp HĐ của HS trong lớp học ND bài học điều chỉnh cho HSKTTT Hoạt động của HS KTTT HĐ 1: Bài cũ: Nêu yêu cầu bài tập và ghi bài tập trên bảng - Nhận xét ghi điểm. - GV nhắc HS CPTTT quên trong khi đếm, động viên và khen ngợi. HĐ 2: Dạy bài mới *Hướng dẫn HS nhân 1 số tự nhiên với 10 - GV hướng dẫn bằng các loại câu hỏi để dẫn dắt HS biết cách nhân một số TN VỚI 10. +Vận dụng tính chất giao hoán, Hãy viết phép nhân này bằng phép nhân khác nhưng giá trị không đổi ? +10 hay còn gọi là bao nhiêu ? +1 chục nhân với 35 =? +35 chục là bằng mấy ? +Em hãy nhận xét thừa số 35với tích 350 khác nhau Bài 1: Điền số thích hợp vào ô c trong biểu thức sau : a x c = c x a = a 207 x 7 = c x 207 Bài 2: Tìm x: X x 4 = 20 Nhân với 10, 100,1000 . Chia cho 10,100; 1000, * Nhân 1 số tự nhiên với 10. 35 x 10 = ? - 2 HS làm bài tập trên bảng. - Lớp làm vào vở nháp.,nhận xét bài làm của bạn - Thực hiện phép tính và rút ra được cách nhân một số tự nhiên với 10.  35 x 10 = 10 x 35  1 chục = 1 chục x 35= 35 chục = 350 - Khác nhau ở chữ số 0  Khi nhân 1 số với 10 ta -Đếm từ 1- 20 -Viết phép tính nhân 35 x 10 = vào bảng con. -Đếm được từ 1 đến 20 -Viết được phép nhân 35 x 10 vào bảng con, đọc được dấu X, dấu = và số 10 trong phép tính. 1 chỗ nào ? +Vậy khi nhân 35 với 10 ta chỉ việc làm gì ? - Đến bên hỗ trợ HS CPTTT khi HS khác thực hiện u cầu. - Nhận xét bài của HS CPTTT, động viên khuyến khích *Hướng dẫn HS chia số tròn chục cho 10 *Hướng dẫn HS chia 1 số tự nhiên tròn chục cho 10 bằng các loại câu hỏi để dẫn dắt HS biết chia một số TNảtòn chục cho 10 *Hướng dẫn HS nhân 1 số với TN 100, 1000 . hoặc chia 1 số tròn trăm, tròn nghìn . cho 100, 1000 . - GV nêu các phép tính để HS hoạt động nhóm tính và rút ra nhận xét chung: - GV kết luận. - Đến bên hoặc hỗ trợ HS CPTTT khi HS khác thực hiện u cầu. - Nhận xét bài của HS CPTTT, động viên khuyến khích HĐ 3: Thực hành: Bài 1: - GV ghi đề bài lên bảng, u cầu HS tính nhẩm rồi * Chia số tròn chục cho 10. - Từ 35 x 10 = 350 Ta có 350 : 10 = 35 Nhân 1 số TN với 100, 1000 ., chia 1 số tròn trăm, tròn nghìn . cho 100, 1000 . 35 x 100 = 3500 : 100 = 35 x 1000 = 35 000 : 1000 = Nhận xét chung: + Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,…ta chỉ việc ……………………………………… + Khi chia số tròn chục,tròn trăm, tròn nghìn,…cho 10, 100, 1000,…ta chỉ việc ………………… ………………………………… - Tính nhẩm: chỉ việc thêm bên phải số đó 1 chữ số 0. - Thực hiện phép tính và rút ra được cách chia một số tự nhiên tròn chục cho 10.  Khi chia số tròn chục cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt 1 chữ số 0 ở bên phải số đó. - HS trao đổi cách tính và rút ra nhận xét chung. 35 x 100 = 3500 3500 : 100 = 35 35 x 1000 = 35 000 35 000 : 1000 = 35 + Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, …ta chỉ việc viết thêm một, hai,ba,…chữ số 0 vào bên phải số đó. + Khi chia số tròn chục,tròn trăm, tròn nghìn,…cho 10, 100, 1000,…ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,…chữ số 0 ở bên phải số đó. - HS nêu kết quả GV ghi bảng. -Viết phép tính chia 350:10 = vào bảng con. - Làm phép tinh cộng: 9 + 1 = 8 + 3 = 7 + 5 = -Đọc được các số đơn -Viết được phép chia 350 : 10 vào bảng con, đọc được dấu chia, dấu = và số 10 trong phép tính. - Biết sử dụng que tính để làm tính cộng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 9 + 1 = 10 8 + 3 = 11 7 + 5 = 10 -Đọc số theo sự chỉ 2 trình bày miệng kết quả. - GV kết luận. Bài 2 - GV ghi đề bài lên bảng. - GV HDlàm mẫu: 300 kg = tạ Cách làm: Ta có: 100kg = 1 tạ Nhẩm: 300 : 100 = 3 Vậy: 300 kg = 3 tạ - Cho HS làm bài vào vở - HD nhận xét, sửa chữa. HĐ 4: Củng cố- dặn dò: - GV mời HS nhắc lại quy tắc. - Chơi trò chơi - Hỗ trợ HS CPTTT nhận biết các số và màu có trong trò chơi Khuyến khích động viên. - Chuẩn bi: Tính chất kết hợp của phép nhân. -GV nhận xét tiết học. 18 x 10 = 256 x 1000 = 82 x 100 = 200200 : 100 = 420 : 10 = 9000 : 1000 = - HS làm vào vở: 70kg = 800kg = 300 tạ = - HS nhắc lại quy tắc + Nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, + Chia số tròn chục,tròn trăm, tròn nghìn,…cho 10, 100, 1000,… -Chơi trò chơi "Rung chng vàng" để khắc sâu kiến thức đã học 18 x 10 = 180 256 x 1000 = 256000 82 x 100 = 8200 200200 : 100 = 2002 420 : 10 = 42 9000 : 1000 = 9 -HS làm vào vở, 1 HS lên bảng làm. 70kg = 7 yến 800kg = 8 tạ 300 tạ = 30 tấn Nhận xét bài làm của bạn. - 2 HS nhắc lại quy tắc. Cả lớp cùng tham gia chơi. giản ở bài tập 1: Số 9, 10, 18. - Đọc được kết quả của các bạn đã tính được ở bài tập 3 trên bảng. -Đọc được các số trên quả chng và phân biệt được các màu. dẫn của GV. Đọc được số: 7; 8; 30 theo lời GV và các bạn bên cạnh. Đọc được các số trên qủa chng 1;2;3;4;5 và phân biệt được các màu có trong nội dung trò chơi. 3 . hỗ trợ HS CPTTT khi HS khác thực hiện u cầu. - Nhận xét bài của HS CPTTT, động viên khuyến khích *Hướng dẫn HS chia số tròn chục cho 10 *Hướng dẫn HS chia. = 2002 42 0 : 10 = 42 9000 : 1000 = 9 -HS làm vào vở, 1 HS lên bảng làm. 70kg = 7 yến 800kg = 8 tạ 300 tạ = 30 tấn Nhận xét bài làm của bạn. - 2 HS nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap, Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap,

Hình ảnh liên quan

- HS: Xem trước bài ở nhà, Bảng con - HSKT: Bảng con, que tính. - Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap

em.

trước bài ở nhà, Bảng con - HSKT: Bảng con, que tính Xem tại trang 1 của tài liệu.
-GV ghi đề bài lên bảng, yêu cầu HS tính nhẩm rồi  - Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap

ghi.

đề bài lên bảng, yêu cầu HS tính nhẩm rồi Xem tại trang 2 của tài liệu.
-GV ghi đề bài lên bảng. - GV HDlàm mẫu: - Tài liệu giao an mau tiet toan lop 4 day HS hoc hoa nhap

ghi.

đề bài lên bảng. - GV HDlàm mẫu: Xem tại trang 3 của tài liệu.