Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

32 1.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ HÀNG VỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tổ chuyên môn khối 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009 - 2010 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ vào Quyết đònh số 38/2008/QĐ – BGD & ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Căn cứ vào Chỉ thò số 40/2008/ CT – BGD & ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc phát động phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. - Căn cứ vào Chỉ thò số 47/2008/ CT-BGD& ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào công văn số 2864/UBND – VX ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kế hoạch số 1475/ KH – SGD & ĐT , ngày 09/8/2008 của Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau về kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kế hoạch số 341/KH – PGD & ĐT , ngày 20/8/2008 của Phòng GD & ĐT huyện Năm Căn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của trường Tiểu học 1 xã Hàng Vònh và kế hoạch hoạt động chuyên môn. - Căn cứ kế hoạch giảng dạy của tổ khối 1. Nay Tổ trưởng chuyên môn khối 1 trường Tiểu học 2 xã Hàng Vònh xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 như sau : II. SỐ LIỆU CƠ BẢN : 1. Chất lượng học lực môn của năm học trước : Lớp Số học sinh Loại Toán Tiếng Việt Đạo đức TNXH (KH) Lòch sử & Đòa lí Thủ công (Kó thuật 4,5) Mỹ thuật m nhạc Thể dục 1A1 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 1A2 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL 1 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 % TB SL % Yếu (B) SL % 1A3 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Cộng Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 2. Điểm kiểm tra khảo sát hai môn Toán – Tiếng Việt đầu năm : Lớp TS HS Dự thi Môn Toán Môn Tiếng Việt Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % Cộng III. ĐÁNH GIÁ : 1. Thuận lợi: - Giáo viên: Giáo viên có tuổi đời còn trẻ, khỏe, nhiệt tình trong công tác. Có ý thức và tinh thần học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầøy đủ các phong trào thi đua. Hơn nữa tổ khối 1 luôn được sự quan tâm giúp đỡ sâu sát của ban giám hiệu nhà trường. Cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm nhiều đến việc học của con em mình. Năm học 2008 – 2009, tổ khối 1 có sự 2 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 thuận lợi nhiều hơn trong việc được cấp trên trang bò tương đối đầøy đủ trang thiết bò và đồ dùng phục vụ dạy - học cho thầy trò trong khối 1, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, từ đó hiệu quả giảng dạy và học tập ngày càng có chất lượng hơn. - Học sinh: Qua đánh giá chất lượng học lực và hạnh kiểm từ năm học trước thì học sinh đều ngoan ngoãn, chăm học, mong cầu tiến bộ, có ý thức học tập và từng bước có phong cách học bộ môn ở từng môn học. Hơn nữa gia đình học sinh ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con em mình nên việc học tập ở nhà trường và ở nhà của học sinh đã có sự liên kết chặt chẽ. Đồ dùng phục vụ học tập cũng đầy đủ hơn. Bước đầu có một số học sinh có trang phục mang tính đồng phục, sạch đẹp. Có ý thức trong học tập, vui chơi, giữ gìn và bảo vệ của công . 2. Khó khăn: - Hiện tại tổ khối chưa có giáo viên bộ môn dạy các môn như hát nhạc, thể dục và mỹ thuật, kỹ thuật. Nên giáo viên chủ nhiệm phải dạy nhiều tiết hơn so với quy đònh 23 tiết / tuần. - Đòa bàn trường quá rộng, cơ sở vật chất chưa có nhiều nên khó khăn trong sinh hoạt chuyên môn. Hoàn cảnh giáo viên còn nhiều khó khăn. Còn một số gia đình học sinh thiếu sự hợp tác chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục và quản lý học sinh, thiếu sự quan tâm đúng mức đến con em mình nên còn học sinh đi học thiếu đồ dùng học tập, không thuộc bài ở nhà . III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Chỉ tiêu phấn đấu các môn học: Lớp Số học sinh Loại Toán Tiếng Việt Đạo đức TNXH (KH) Lòch sử & Đòa lí Thủ công (Kó thuật 4,5) Mỹ thuật m nhạc Thể dục 1A1 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 1A2 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 1A3 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL 3 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 % SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % SL % TB SL % Yếu (B) SL % Cộng Giỏi (A + ) SL % SL % TB SL % Yếu (B) SL % 2. Kế hoạch thực hiện chương trình dạy học: a. Học kỳ 1: - Từ 17/8/2009 đến ngày 25/12/2009. - Thực hiện chương trình, thời khoá biểu từ tuần 1 đến tuần 18. - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch học kỳ I. b. Học kỳ 2: - Từ 04/1/2010 đến ngày 21/5/2010. - Thực hiện chương trình, thời khoá biểu từ tuần 19 đến tuần 35. - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch học kỳ II. c. Kế hoạch dạy học từng môn (số tiết/ tuần) Số TT Môn (phân môn) HK 1 HK 2 Ghi chú 01 Tiếng Việt 10 10 Học vần (Tập đọc – từ tuần 25 đến tuần 35)) 9 6 Tập viết 1 1 Chính tả 2 Kể chuyện 1 02 Toán 4 4 03 Đạo đức 1 1 04 TNXH 1 1 05 Thủ công 1 1 06 Mỹ thuật 1 1 07 Âm nhạc 1 1 08 Thể dục 1 1 09 Giáo dục ngoài giờ lên lớp 1 1 10 Sinh hoạt đầu tuần 1 1 4 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 d. Thời khoá biểu: Buổi :……………………………………… Thứ Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 01 02 03 04 05 Buổi :……………………………………… Thứ Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 01 02 03 e. Kế hoạch kiểm tra (Số lần kiểm tra): Số TT Môn (phân môn) Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra đònh kỳ Ghi chú 01 Tiếng Việt 4 lần/ tháng 4 lần/ năm học Học vần (Tập đọc – từ tuần 25 đến tuần 35)) Tập viết Chính tả Kể chuyện 02 Toán 2 lần/tháng 4 lần/ năm học 03 Đạo đức 4 nhận xét/HK 04 TNXH 4 nhận xét/HK 05 Thủ công 4 nhận xét/HK 06 Mỹ thuật 4 nhận xét/HK 07 Âm nhạc 4 nhận xét/HK 08 Thể dục 4 nhận xét/HK f. Các chỉ tiêu khác: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Trong đó giáo viên là người hướng dẫn hoạt động của học sinh. Mục tiêu giáo dục vì quyền lợi học sinh và sự phát triển của học sinh. Phát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp “Thầy tổ chức - Trò hoạt động”. - Giáo viên phải nắm vững nội dung và phương pháp đặc trưng từng phân môn. Giáo viên đọc kỹ SGK- SGV và tài liệu tham khảo. Xác đònh mục đích yêu cầu, đồ dùng trực quan và phương pháp giảng dạy. Xác đònh số lượng kiến thức đảm bảo phù hợp với trình độ thực tế của học sinh theo yêu cầu quy đònh. - Quan tâm có chiều sâu tới công tác chủ nhiệm lớp ( vì học sinh lớp 1 các em còn rất mới mẻ); giáo dục các thói quen tốt cho học sinh, chú trọng các thói quen tốt trong học tập ( học theo nhóm, tự giác làm việc đồng thời biết nhận xét, kiểm tra, đánh giá về bạn, về mình). - Nghiên cứu con đường chuyển tải kiến thức một cách hợp lý. - Giáo viên đưa ra nhiệm vụ học tập, chỉ ra cách giải quyết hay là phương pháp chung để giải quyết nhiệm vụ. - Trò thực hiện nhiệm vụ hay là làm theo giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên theo dõi học sinh làm việc, hướng dẫn kiểm tra đánh giá, điều chỉnh kòp thời nhằm có sản phẩm đạt chuẩn. - Luôn có sự khuyến khích, gợi mở giúp học sinh biết cách tìm ra cái mới (tính sáng tạo), và vận dụng cái mới trong thực hành. - Tiến hành bài dạy phân bố thời gian hợp lý, phần nào là trọng tâm cần khắc sâu kiến thức, xác đònh được hình thức bài tập, luyện tập và ứng dụng. - Giáo viên nghiên cứu kỹ tài liệu mới soạn bài, chuẩn bò chu đáo trước khi lên lớp. Trong lớp khuyến khích học sinh làm việc cá nhân, nhóm. - Phát huy tính tích cực của học sinh, khêu gợi tiềm năng của học sinh, giúp học sinh làm việc với phương pháp khoa học phù hợp với tâm sinh lý của học sinh, đáp ứng nhu cầu của học sinh về ham hiểu khoa học. Không dập khuôn, cứng nhắc trong tiến trình lên lớp, mà phải có sự linh hoạt trong việc vận dụng PPDH tạo không khí lớp học sinh động. 6 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 Để thực hiện tốt các biện pháp trên cần có sự hỗ trợ của nhà trường về việc đổi mới cơ sở vật chất, thiết bò dạy học. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình và phương pháp đổi mới cách đánh giá học sinh lớp 1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : TIẾNG VIỆT 1. Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp : *Điểm mạnh: Học sinh có chiều hướng thích học bộ môn tiếng Việt, được gia đình quan tâm trang bò tương đối đầy đủ đồ dùng phục vụ học tập, đầy đủ sách giáo khoa .Đặc biệt một số em có vốn từ ngữ tương đối phong phú, có sự am hiểu và sử dụng từ ngữ tương đối sát hợp với thực tế và vốn tiếng Việt. Có cách đọc và sử dụng sách giáo khoa, bảo quản hợp lý. *Điểm yếu: Phần lớn học sinh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp xúc với các điều kiện kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển nên vốn từ chưa thật phong phú, sự phát triển ngôn ngữ nói và trình bày cái “ tôi” ở học sinh còn hạn chế, Còn một số gia đình học sinh chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình, sách báo tham khảo và tài liệu phục vụ học tập còn nhiều thiếu thốn, điều đặc biệt có lúc sự quan tâm của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với môn toán. 2. Mục tiêu của môn học (nhiệm vụ của môn học): - Thông qua việc dạy HS nghe, nói, đọc, viết gúp các em phát triển vốn tiếng mẹ đẻ (về từ ngữ, về kó năng nói trọn câu), bước đầu có lòng ham muốn tìm hiểu Tiếng Việt và ham thích thơ văn. Đây là cơ sở chuẩn bò cho HS học tốt môn học này ở các lớp học trên. - Cung cấp cho HS tất cả các âm, các dạng chữ ghi âm của Tiếng Việt một cách có hệ thống. Dạy cho HS biết ghép các âm thành vần, nắm được vò trí các âm, thanh, vần và biết ghép các PÂĐ với vần để tạo thành tiếng, đọc, viết được các tiếng đó. Dạy cho HS có ý thức đọc đúng các âm, vần dễ lẫn lộn để từ đó có kó năng viết đúng chính tả. 3. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kó năng 2.1. Kiến thức: - HS có hiểu biết ban đầu về các âm và chữ cái, các dấu thanh, cách viết dấu thanh. Nắm được cấu tạo của tiếng có vần là nguyên âm đơn, biết ghép PÂĐ với vần và thanh để tạo thành tiếng. - Nắm được cấu tạo của vần: âm đệm, âm chính, âm cuối - Phân biệt được bài thơ và bài văn xuôi. 2.2. Kó năng: - Nghe và nhắc lại đúng các âm, vần, tiếng thông thường. Nghe và phân biệt được ác tiếng có thanh khác nhau. Nghe và nhớ được nội dung chính của câu chuyện kể ở lớp. - Đọc đúng các âm, vần, tiếng; bước đầu biết đọc rõ ràng các câu ngắn. Đọc thành tiếng, đảm bảo đúng tốc độ. Đọc hiểu được bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản. Học thuộc một số bài văn vần. - Nói đủ to, rõ ràng thành câu, thành bài. - Viết chữ rõ ràng, đúng nét; viết chính tả, tập chép … 4. Phương pháp dạy học chủ yếu: 7 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 - Phương pháp vui chơi (tổ chức cho HS tham gia các dạng trò chơi học tập, giúp HS tiếp thu kiến thức và rèn luyện kó năng). - Phương pháp trình bày trực quan (cho HS quan sát tự nhiên, đồ vật và việc làm mẫu của giáo viên) 5. Kế hoạch giảng dạy từng chương: Chủ đề (Chương) Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp 1. Làm quen với âm và chữ ghi âm - HS có hiểu biết ban đầu về các âm và chữ cái (hoặc nhóm chữ cái) ghi âm của Tiếng Việt. - HS có hiểu biết ban đầu về các dấu thanh, cách viết dấu thanh. - Quan hệ giữa âm và chữ chủ yếu là tương ứng 11. - Có 6 dấu thanh: Ngang (không thể hiện dưới dạng kí tự), huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. - Hướng dẫn HS nhận dạng (phân tích) chữ ghi âm, dấu ghi thanh mới. - Hướng dẫn HS tập phát âm âm mới. - Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết. - Cho HS luyện đọc, luyện viết âm, dấu ghi thanh. - Luyện nghe và luyện nói theo tranh. 2. Dạy học âm, vần mới - Nắm được cấu tạo của các loại vần. - Nắm được cấu tạo của tiếng có vần là nguyên âm đơn; biết ghép PÂĐ với vần và thanh để tạo thành tiếng. - Ghép được các vần đã học với phụ âm và các thanh để tạo thành tiếng. - Có các loại vần sau đây: + Chỉ có âm chính: a, e, ê, u, ô, … + Có âm chính và âm cuối: ai, on, iên, … + Có âm đệm, âm chính và âm cuối: oai, oe, uê, … - Cấu tạo của tiếng; Phụ âm đầu, vần, thanh. - Khi đánh vần cần theo thứ tự: PÂĐ – Vần – Thanh. - Giới thiệu âm, vần mới (giới thiệu trực tiếp). - Dạy phát âm hoặc đánh vần vần mới. -Hướng dẫn HS ghép âm, vần thành tiếng mới, từ mới (còn gọi là tiếng khoá, từ khoá), đáng vần và đọc trơn nhanh những tiếng mới. - HS đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng; làm quen với cách đọc từ, cụm từ, câu ngắn (bước đầu có thể nhẩm vần, đọc trơn từ, đọc nối liền câu). - GV viết mẫu, hướng dẫn HS quy trình viết; HS tập viết chữ ghi âm, vần mới vào bảng con. 3. Phần tập đọc - Phân biệt được bài thơ và bài văn xuôi. - Đọc hiểu được bài văn, bài thơ ngắn có nội dung - GV đọc mẫu bài đọc. 8 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 - Đọc thành tiếng, biết cầm sách đọc đúng tư thế; đọc đúng và trơn tiếng; đọc liền từ, đọc cụm từ và câu, tập ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. đơn giản, gần gũi với lứa tuổi. - Nêu được ý cơ bản của câu hay đoạn văn đã học. - Trả lời được câu hỏi dễ về nội dung đọc. + Đọc hiểu: hiểu nghóa các từ thông thường, hiểu được ý diễn đạt trong câu đã học (độ dài câu khoảng 10 tiếng). + Học thuộc lòng một số bài văn vần (thơ, ca dao, … trong sách). - Nói trong hội thoại: + Nói đủ to, rõ ràng, thành câu. + Biết đặt và trả lời câu hỏi lựa chọn về đối tượng. Biết chào hỏi chia tây trong gia đình và trường học. - Hướng dẫn HS luyện đọc: + Đọc tiếng, từ ngữ (từ khó, từ phát âm dễ lẫn, giải nghóa từ). + Đọc câu. + Đọc đoạn, bài. - Tổ chức ôn và học một cặp vần. - Đọc và trả lời các câu hỏi về bài đọc. + Luyện nói theo bài đọc. 4. Phần viết - Viết chữ: tập viết đúng tư thế, hợp vệ sinh; viết các chữ cái cỡ vừa, cỡ nhỏ; tập ghi dấu thanh đúng vò trí, làm quen với chữ hoa cỡ lớn và cỡ vừa theo mẫu chữ quy đònh, tậpviết các số đã học. - Viết chính tả: + Tập chép, bước đầu tập nghe đọc để viết chính tả. + Luyện viết các vần khó, các chữ mở đầu bằng :g/gh; ng/ ngh; c/k/q … - Tập ghi các dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi) - Tập trình bày một bài - Bước đầu nhận biết sự tương ứng giữa âm và chữ cái; thanh điệu và dấu ghi thanh. - Bước dầu nhận biết một số quy tắc - Giới thiệu mẫu chữ. - So sánh với chữ in thường. - Viết mẫu và hướng dẫn cách viết. - HS tập viết. 9 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2010 chính tả ngắn (nghe viết) khoảng 30 chữ/15 phút, không mắc 5 lỗi chính tả. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : TOÁN 1. Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp : *Điểm mạnh: Học sinh yêu thích và có phần hứng thú nhiều đến môn học này, được gia đình quan tâm trang bò tương đối đầy đủ đồ dùng phục vụ học tập, đầy đủ sách giáo khoa .Đặc biệt một số em có trang bò thêm vở bài tập để làm thêm bài tập, mua thêm sách tham khảo và đồ dùng học toán, từng bước hoàn thiện phong cách học bộ môn Có cách đọc và sử dụng sách giáo khoa, bảo quản hợp lý. *Điểm yếu: Phần lớn học sinh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp xúc với các điều kiện kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển nên điều kiện tiếp xúc, nâng cao năng lực học môn toán chưa thật hài hòa, sự phát triển ngôn ngữ nói và trình bày cái “ tôi” ở học sinh còn hạn chế, Còn một số gia đình học sinh chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình, sách báo tham khảo và tài liệu phục vụ học tập còn nhiều thiếu thốn, điều đặc biệt có lúc sự quan tâm của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với môn học nghệ thuật 2. Mục tiêu của môn học (nhiệm vụ của môn học): Giúp học sinh: - Bước đầu có hiểu biết cơ bản về: phép đếm các số tự nhiên đến 100; phép cộng và trừ không nhớ trong phạm vi 100, độ dài và đo độ dài trong phạm vi 20, tuần lễ, ngày; đọc giờ trên mặt đồng hồ; nhận dạng hình hình học; bài toán có lời văn - Hình thành và rèn luyện kó năng đọc, viết, đếm, so sánh số trong phạm vi 100; cộng, trừ (viết, nhẩm) trong phạm vi 100 (không nhớ). Đo, ước lượng, vẽ đoạn thẳng; nhận biết các hình, ghép các hình đơn giản; diễn đạt bằng lời qua hình vẽ, điền phép tính, giải toán … - Góp phần giáo dục lòng tự tin, tinh thần ham hiểu biết cho học sinh. 3. Yêu cầu kiến thức, kó năng: 2.1 Kiến thức: Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về phép đếm, về số tự nhiên trong phạm vi 100 và phép công, trừ không nhớ trong phạm vi 100; về độ dài và đo độ dài trong phạm vi 20, về tuần lễ và các ngày trong tuần; đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ; về một số hình hình học (điểm, đoạn thẳng, hình vuông, hình tròn, hình tam giác); về giải toán có lời văn. 2.2. Kó năng: - Hình thành và rèn luyện các kó năng thực hành: đọc, viết, đếm, so sánh số trong phạm vi 100; cộng và trừ không nhớ trong phạm vi 100 ; đo và ước lượng độ dài đoạn thẳng; nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn, điểm, đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài đến 10 cm; giải một số bài toán đơn về cộng, trừ; bước đầu biết diễn đạt bằng lời, kí hiệu một số nội dung đơn giản bài học và thực hành so sánh, phânh tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá … - Giáo dục tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết, hình thành hứng thú học tập cho học sinh. 4. Phương pháp dạy học chủ yếu: 10 [...]... GV về đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh - Xem tranh thiếu nhi KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN MÔN : ÂM NHẠC 2 Mục tiêu của phân môn (nhiệm vụ của phân môn): 22 - Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 Ở lớp 1, dạy âm nhạc cho các em chủ yếu là dạy hát, dạy hát để giáo dục âm nhạc Dạy cho các em tập hát đúng giai điệu, tiết tấu của bài hát phù hợp với lứa tuổi để tập cho các em quen hát tập thể Dạy cho các... múa, trò chơi, đố vui) * Tài liệu và đồ dùng dạy học: Sách GV môn nghệ thuật (phần âm nhạc) Băng nhạc 12 bài hát qui đònh và máy nghe băng Nhạc cụ ( song loan, mỏ, trống nhỏ,phách tre , kèn mêlôđion, sáo ) Tranh ảnh hình vẽ bản đồ phụ vụ cho bài hát * Đối với vùng khó: GV chủ yếu dạy đủ 12 bài hát qui đònh 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương: 29 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 Chủ đề (chương) Tập... đình, lớp học + Tập quan sát một số cây, con vật và sự thay đổi của thời tiết 4 Phương pháp dạy học chủ yếu: - Phương pháp quan sát - Phương pháp trình bày trực quan - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp đàm thoại gợi mở - Phương pháp nêu vấn đề 16 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 - Phương pháp trò chơi… - ……………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………… 5 Kế hoạch giảng dạy. .. hoạt động kết hợp với bài hát (vận động phụ hoạ, múa, trò chơi, đố vui) Tài liệu và đồ dùng dạy học: - Sách GV môn Nghệ thuật (phần m nhạc) - Băng nhạc 12 bài hát quy đònh và máy nghe băng - Nhạc cụ (song loan, mõ, trống nhhỏ, phách tre, kèn Mê lô đi on, sáo, …) - Tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ phục vụ cho các bài hát Đối với vùng khó: Giáo viên chủ yếu dạy đủ 12 bài hát quy đònh 5 Kế hoạch giảng dạy từng... năng để hướng dẫn lực cảm thụ âm HS phát hiện nhạc thông qua hướng đi của tập hát và các chuỗi âm hoạt động kết thanh và nội hợp với âm dung, ý nghóa nhạc của bài hát KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : THỂ DỤC 1. Khái quát điểm mạnh,yếu của môn học ở lớp : * Điểm mạnh: 25 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 Học sinh yêu thích và có phần hứng thú nhiều đến môn học này, được gia đình quan tâm trang bò tương đối... động và học tập tích cực của HS 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương: 26 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 Chủ đề Mục đích yêu cầu (Chương) Đội hình - Biết các khẩu lệnh về cách thực hiện các động đội ngũ tác: + Tập hợp hàng dọc + Dóng hàng dọc + Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ + Quay phải, quay trái + Dàn hàng, dồn hàng + Điểm số từ 1 đên hết + Đi thường theo nhòp (từ 1 – 4 hàng dọc) Thể dục rèn luyện... tài liệu phục vụ học tập còn nhiều thiếu thốn, điều đặc biệt có lúc sự quan tâm của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với các môn học khác 2 Mục tiêu của phân môn (nhiệm vụ của phân môn): 18 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 1. 1 Kiến thức: - Cung cấp cho HS những kiến thức cần thiết và tối thiểu về thủ công, bước đầu cho HS làm quen với lónh vực lao động thủ công 1. 2... các ngày nghỉ học - Phương pháp quan sát - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp đàm thoại gợi mở - Phương pháp thực hành luyện tập … 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương: Chủ đề 21 Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 (Chương) Vẽ theo mẫu - Nhìn mẫu thật để vẽ, mô phỏng lại theo cách nhìn, cách nghó của người vẽ; không dùng thước và ê ke để vẽ các nét thẳng,.. .Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 - Phương pháp quan sát, - Phương pháp đàm thoại gợi mở, - Phương pháp luyện tập thực hành, - Phương pháp trò chơi, 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương : Chủ đề Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp - Nhận biết quan hệ số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau) - Đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 10 ; sử dụng các dấu “=” (bằng),... ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người; cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng Quyền được sống nơi trong lành của trẻ em Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : TỰ NHIÊN – XÃ HỘI 1 Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp : * Điểm mạnh: Học sinh yêu thích và có phần hứng thú nhiều đến môn học này, được gia đình quan tâm trang bò tương đối đầy đủ đồ dùng phục . 9 6 Tập viết 1 1 Chính tả 2 Kể chuyện 1 02 Toán 4 4 03 Đạo đức 1 1 04 TNXH 1 1 05 Thủ công 1 1 06 Mỹ thuật 1 1 07 Âm nhạc 1 1 08 Thể dục 1 1 09 Giáo dục. ---------- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009 - 2 010 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ vào Quyết đònh số 38/2008/QĐ – BGD & ĐT ngày 16 /7/2008

Hình ảnh liên quan

- Nhận biết bước đầu các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

h.

ận biết bước đầu các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Bước đầu hình thành các kĩ năng xử lí một tình huống đơn giản thường gặp trong cuộc sống liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức. - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

c.

đầu hình thành các kĩ năng xử lí một tình huống đơn giản thường gặp trong cuộc sống liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Hình thành thói quen giữ vệ sinh  thân   thể,   răng  miệng và bảo vệ  các giác quan - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

Hình th.

ành thói quen giữ vệ sinh thân thể, răng miệng và bảo vệ các giác quan Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Gấp được các hình làm đồ chơi: (quạt, ví,  mũ calô) - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

p.

được các hình làm đồ chơi: (quạt, ví, mũ calô) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tập nặn các hình khối đơn giản. - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

p.

nặn các hình khối đơn giản Xem tại trang 22 của tài liệu.
-Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu của bài hát. - Biết vỗ tay và gõ đệm theo phách. - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

p.

nói thơ theo âm hình tiết tấu của bài hát. - Biết vỗ tay và gõ đệm theo phách Xem tại trang 24 của tài liệu.
Đội hình đội ngũ - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

i.

hình đội ngũ Xem tại trang 27 của tài liệu.
-Tập nối thơ theo âm hình tiết tấu của bài hát. - Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

p.

nối thơ theo âm hình tiết tấu của bài hát Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan