0

SKKN một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người hiệu trưởng

16 218 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2021, 23:50

SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công đổi đất nước, giáo dục có vị trí quan trọng thực mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa tảng ngành Giáo dục đào tạo Như Bác Hồ kính yêu nói: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non nơi có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu, bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích cho xã hội Chính mà nghiệp Giáo dục nói chung Giáo dục Mầm non nói riêng nhận quan tâm lớn Đảng, Nhà nước toàn xã hội Đặc biệt năm học 2019-2020 năm học toàn ngành Giáo dục Đào tạo nói chung, ngành Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân nói riêng tiếp tục thực tốt vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ chí Minh; vận động “Hai khơng”; vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” năm học xác định với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý trường học địa bàn quận” Thực đích sớm tiêu Đề án phát triển GD quận Thanh Xuân Đây năm học toàn ngành giáo dục phải đương đầu với khó khăn, thách thức vơ to lớn dịch bệnh COVID-19 gây Bên cạnh đầu năm học trường mầm non Thanh Xuân Trung có 03 giáo viên bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường mầm non quận có 01 giáo viên chuyển cơng tác Do thiếu nhiều giáo viên nên trường tiếp nhận số lượng đông giáo viên trường qua đợt tuyển viên chức đầu năm học Do với trách nhiệm lớn lao người cán quản lý, người Hiệu trưởng đứng đầu nhà trường suy nghĩ trăn trở làm để nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường để trì, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia trường tiên tiến xuất sắc đạt Đây nhiệm vụ vô quan trọng cần phải có nỗ lực phấn đấu, tâm cao mặt nhằm trì phát triển chất lượng giáo dục nhà trường ngày lên đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non thời đại Chính mà tơi định lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng” 1|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Tôi thực đề tài nhằm mục đích: - Xây dựng nhà trường ngày phát triển không ngừng, đáp ứng kịp thời với yêu cầu ngành học mầm non Đồng thời thực tốt tiêu kế hoạch đề năm học đích sớm việc thực tiêu kế hoạch Đề án phát triển GD quận Thanh Xuân giai đoạn (2016-2020) - Đề xuất tăng cường số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng ngày vào chất lượng hiệu Bên cạnh điều kiện thiết yếu CSVC cần quan tâm đến chất lượng dạy học Trong đặc biệt ý quan tâm cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, yếu tố vô quan trọng định đến thành công việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nhằm đáp ứng kịp thời với phát triển lên toàn xã hội, ngành giáo dục nói chung nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ bậc học mầm non nói riêng III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Đối tượng khách thể nghiên cứu: - Đối tượng: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng - Khách thể nghiên cứu: CBGVNV, phụ huynh học sinh trường mầm non Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân Phạm vi thời gian thực - Phạm vi nghiên cứu áp dụng: Do tính chất điều kiện thực đề tài, nên sâu nghiên cứu số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục trường mầm non người Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân - Hà Nội năm học 2019-2020 - Thời gian thực hiện: Từ tháng năm 2019 đến tháng 04 năm 2020 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong năm qua với phát triển lên bậc học khác, bậc học mầm non có nhiều đóng góp to lớn nghiệp giáo dục thực ươm lên hạt giống tốt tạo móng, tiền đề bậc học Chính tầm quan trọng bậc học mầm non Bộ GDĐT trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề quan tâm hàng đầu bậc học mầm non Bởi chất lượng giáo dục dịnh hình thành phát triển nhân cách 2|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng người Cũng nói nhân cách người tương lai phát triển phụ thuộc lớn vào chất lượng giáo dục trẻ bậc học trường mầm non Trong thực tế cho thấy Trường mầm non nhà thứ hai trẻ Vì cần phải nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ lao động cho trẻ Với nhiệm vụ người cán quản lý, người Hiệu trưởng đứng đầu nhà trường, việc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nhà trường , nâng cao lực sư phạm, đạo thực giáo dục cách khoa học nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với u cầu đổi thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước vơ quan trọng tình hình Chất lượng giáo dục hoạt động trường phụ thuộc vào yếu tố bản, là: Cơ sở vật chất yếu tố người Trong yếu tố người có liên quan đến đội ngũ CBGVNV nhà trường, liên quan đến công tác quản lý người Hiệu trưởng ; cơng tác quản lý giữ vai trị quan trọng điều kiện đội ngũ, sở vật chất, đầu vào nhau, nơi đâu quản lý tốt nơi có chất lượng tốt Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý đạo nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng, năm vừa qua, tơi có nhiều cố gắng lãnh đạo đạo trường mầm non Thanh Xuân Trung bước phấn đấu thay đổi cho phù hợp hiệu nhất, mà chất lượng mặt công tác, phong trào, hội thi nhà trường thu nhiều kết cao đáng ghi nhận II CƠ SỞ THỰC TIỄN Thuận lợi: - Nhà trường thường xuyên nhận quan tâm Quận ủy, HĐND, UBND, phịng GDĐT quận quyền địa phương hoạt động nhà trường - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bổ sung đầy đủ, đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, tích cực tham gia phong trào, hội thi năm học hồn thành nhiệm vụ giao, tích cực học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lực sư phạm cho thân - Ban giám hiệu đồn kết, động, tích cực, chủ động, sáng tạo đạo sâu sát, tay Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ Năm học vừa qua trường đạt nhiều danh hiệu cấp Thành phố như: Đạt tập thể lao động xuất 3|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng sắc Liên đoàn Lao động Thành phố tặng khen; tặng cờ đạt tiên tiến xuất sắc công tác TDTT; đạt đơn vị học tập xuất sắc; Giải hội thi giáo viên dạy giỏi;Giải nhì hội thi tiếng hát cán quản lý cấp Thành phố điều kiện thuận lợi để tơi có thêm động lực phát huy cao vai trò người lãnh đạo quản lý - Cơ sở vật chất trường khang trang đẹp, đủ chỗ cho trẻ hoạt động, đa số trang thiết bị đầu tư đồng bộ, hàng năm rà soát bổ sung đảm bảo đáp ứng với yêu cầu giáo dục mầm non giai đoạn - Đa số phụ huynh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập con, tích cực tham gia ủng hộ trí cao với phong trào, hoạt động nhà trường 2.Khó khăn: - Một số giáo viên tuyển viên chức chưa mạnh dạn, chủ động học hỏi chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ theo định hướng đổi xử lý tình sư phạm nhiều hạn chế, chưa linh hoạt - CSVC đầy đủ cho lớp xã hội đại cần phải bổ sung, thay CSVC, trang bị thêm thiết bị theo hướng đại thay cũ hiệu Khảo sát thực trạng trước thực giải pháp - Bảng 1: Khảo sát CSVC trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi đại trước áp dụng SKKN TT Nội dung khảo sát ĐDĐC Tổng số Đầu năm trang TB đại nhóm lớp, Tốt Khá TB (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ khu vực, lệ%) phòng Đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi 16 trang thiết bị lớp học 56.2% 43.8% Nhà vệ sinh 17 17 100% Bếp ăn bán trú 01 01 100% Khu vui chơi thể chất 02 02 100% Vườn hoa, giàn hoa, cảnh 01 01 100% - Bảng Khảo sát khả CM ứng dụng CNTT đội ngũ trước áp dụng SKKN TT GV Khối lớp TS Đầu năm 4|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng Giáo viên Tốt (Tỷ lệ%) Tổ chức HĐ theo định hướng đổi Nhà trẻ-MGB Khá (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) 16 19 45.7% 54.3% 14 17% 22.8% MGN 11.4% 14.3% MGL 6 12 17% 17% 10 25 II Khả ứng dụng CNTT 35 28.6% 71.4% Nhà trẻ-MGB 10 14 11.4% 28.6% MGN 5.7% 20% MGL 12 11.4% 22.8% - Bảng Khảo sát chất lượng học sinh trước áp dụng SKKN TT Đầu năm TS Nội dung khảo sát Tốt Khá học sinh I 35 (Tỷ lệ%) Trẻ khỏe mạnh hứng thú, thích học, mạnh dạn, tích cực hoạt động Nề nếp thói quen Kỹ tự phục vụ Kiến thức kỹ theo độ tuổi TB 598 598 598 598 TB (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) 431 72.1% 167 27.9% 370 61.8% 317 53% 437 73.1% 228 38.2% 281 47% 161 22.9% III NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Từ thực trạng tình hình thực tế nhà trường, mạnh dạn đưa số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng sau: Đổi công tác xây dựng kế hoạchcủa nhà trường: - Kế hoạch nhà trường có vị trí quan trọng, kế hoạch khoa học, có tính khả thi thúc đẩy phong trào nói chung nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng ngược lại, kế hoạch thiếu tính khoa học thực tiễn, thiếu tính khả thi mà mang tính hình thức, khơng thể góp phần nâng cao 5|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng chất lượng giáo dục Hiểu điều với điều kiện thực tế khó khăn chất lượng đội ngũ trường nhiều giáo viên kế hoạch phải mang tính chiến lược, để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Do năm học tiến hành sau: Sau nghiên cứu văn đạo thực nhiệm vụ năm học cấp gửi đầu năm học, kết hợp với ý kiến cấp rút kinh nghiệm cho năm học trước, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể nhiệm vụ tâm năm học thực tế trường vấn đề cấp bách, cần ưu tiên để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường xây dựng dự thảo kế hoạch, tham khảo ý kiến thành viên trường thực theo bước: Bước 1: In ấn Gửi thư điện tử (email) dự thảo gửi thành viên BGH, cốt cán nghiên cứu trước với văn đạo cấp để thành viên chủ chốt đọc nghiên cứu văn đạo kết hợp với thực tế trường để góp ý cho dự thảo kế hoạch sát thực, hiệu năm học Hiệu trưởng tập hợp trình bày hội nghị cốt cán ý bổ sung thay đổi, ý kiến góp ý khơng thay đổi phân tích để người góp ý hiểu hài lòng, vui vẻ chấp nhận ý kiến Bước 2: Sau chỉnh sửa lần thứ nhất, gửi email tới thành viên xem lại để có ý kiến thảo luận trực tiếp với Hiệu trưởng họp liên tịch, họp chun mơn, từ rút tính khả thi, khoa học dự thảo thấy chỗ đúng, chưa thảo để điều chỉnh Bước 3: Sau cấp phê duyệt góp ý, BGH chỉnh sửa phù hợp triển khai tới toàn thể cán giáo viên coi nghị hội đồng nhà trường phải thực theo quy định, trình thực nhiệm vụ năm học bám sát kế hoạch, vấn đề tranh luận phải lấy kế hoạch làm kim nam Có xây dựng kế hoạch người tham gia góp ý cách tự giác, tích cực, có trách nhiệm, tránh tư tưởng góp ý khơng tích cực, tránh làm việc tuỳ hứng khơng có ngun tắc - Việc xây dựng kế hoạch liên quan đến tất thành viên từ tiêu, cách đánh giá xếp loại coi nghị quyết, thu hút khai thác trí tuệ tập thể Với biện pháp thành viên trường nắm tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ cụ thể để phối hợp với nhà trường thực tốt kế hoạch đề đổi công tác quản lý từ việc xây dựng kế hoạch đơn phương lãnh đạo, thành viên tiếp nhận thụ động không cần quan tâm, trước biết thực 6|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng nhiệm vụ chăm sóc ni dạy trẻ lớp mà chưa nắm kế hoạch năm học trường, thành người trực tiếp góp phần xây dựng kế hoạch thực kế hoạch - Triển khai kế hoạch nhiều hình thức khác như: Đăng tải kế hoạch trang thông tin điện tử (website) trường gửi kế hoạch hộp thư nội cán bộ, giáo viên, nhân viên để người nghiên cứu Từng tổ chun mơn góp ý, đề xuất ý kiến tổ gửi hộp thư nhà trường Sau đó, tổ chức họp tồn trường thống kế hoạch triển khai thực Từ cách làm trên, kế hoạch có tính khả thi, hiệu quả, khoa học khách quan thành viên trình thực nhiệm vụ giao chủ động, tự giác bám sát vào tiêu, lộ trình để phối hợp với trường thực hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề Từ chất lượng hoạt động nhà trường đựơc nâng lên rõ rệt (Xem minh họa ảnh tổ chức hội nghị CBVC thông qua dự thảo bổ sung hoàn thiện kế hoạch) Đổi công tác phân công nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Tôi lựa chọn biện pháp liên quan đến người Chính người điều kiện thiết yếu quan trọng với CSVC định đến thành công hay thất bại đơn vị hay nhà trường Do với số lượng lớn giáo viên trường (17 giáo viên), điểm khó khăn trường năm học cần phải quan tâm ưu tiên công tác phân công đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Chính tơi thực sau: - Phân công giao nhiệm vụ: Đầu năm học tổ chức khảo sát cán bộ, giáo viên để đánh giá, phân loại lực cán quản lý, giáo viên, lấy làm để bố trí phân cơng lực lượng đồng chất lượng khối lớp sở để xây dựng kế hoạch đưa biện pháp bồi dưỡng đội ngũ phù hợp hiệu +Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên đảm bảo nguyên tắc người việc, rõ người, rõ việc người có điểm mạnh, điểm yếu, cần phát huy tối đa ưu điểm, hạn chế tồn cá thể để tạo sức mạnh tổng hợp Có nâng cao chất lượng việc thực nhiệm vụ giao +Phân cơng mang tính ổn định lại phải vừa đảm bảo trước mắt vừa phải bảo đảm cho phát triển Do phân cơng tơi mạnh dạn giao việc cho cán giáo viên trẻ, phân cơng giáo viên trẻ dạy cặp với giáo viên có kinh 7|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng nghiệm để học tập chuyên môn chuẩn bị lực lượng cho năm sau Bên cạnh giao nhiệm vụ cho Đảng viên tiên phong, đầu gương mẫu có chuyên mơn, kinh nghiệm có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp giáo viên kể từ bắt đầu trường phân công vào lớp hết năm học, biện pháp giúp đỡ phải mang lại chất lượng, hiệu Cũng đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể giáo viên để đáp ứng với chương trình giáo dục mầm non yêu cầu thách thức trường chuẩn Quốc gia, trường đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, đồng chí cần phải cố gắng phấn đấu nỗ lực nhiều, chủ động, tích cực nắm bắt, cập nhật, đẩy mạnh biện pháp học tập, bồi dưỡng thơng qua nhiều hình thức, nhiều đường miễn đạt yêu cầu nhiệm vụ cấp giao cho Kết phải thể rõ nét công tác chuyên môn, công tác thi đua tháng, học kỳ năm học - Bổi dưỡng đội ngũ: Trong chương trình giáo dục mầm non, mục tiêu hàng đầu nâng cao chất lượng hiệu chăm sóc giáo dục trẻ Trường mầm non đội ngũ giáo viên định chất lượng nhà trường Khi chất lượng đội ngũ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường ngày tốt hơn, uy tín cán quản lý, giáo viên nâng lên Do tiến hành sau: +Nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng trị, đạo đức nhà giáo lối sống lành mạnh cho đội ngũ để làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng giáo dục đào tạo thời kì cơng nghiệp hố, đại hố đất nước + Hình thức tiến hành: Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ thực hành cho giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non, thơng qua đợt bồi dưỡng chuyên môn tập trung, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, thao giảng chuyên đề + Động viên khuyến khích tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn chuẩn (Hiện trường có 17 giáo viên học nâng trình độ chuẩn) Thực nghiêm túc việc đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm để giáo viên biết lực, kết thực chất để phấn đấu tốt + Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học giúp giáo viên biết sử dụng thành thạo máy vi tính khai thác thơng tin mạng intenet để vận dụng vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy 8|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng + Bồi dưỡng giáo viên thông qua hội thi: Việc tổ chức hội thi cho giáo viên hình thức có tác dụng lớn cho việc nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, qua giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm Trong năm học vừa qua nhà trường đạo tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường tuyển chọn giáo viên dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận cấp Thành phố đạt giải cao đáng ghi nhận Năm học 2019-2020 nhà trường tổ chức tốt hội thi: 100% GV tham gia dự thi cố gắng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường + Bồi dưỡng đội ngũ thông qua việc tăng cường công tác thăm lớp dự giờ: BGH tăng cường dự với giáo viên mới, giáo viên khả hạn chế, đạo khối lớp dự chéo với khối trưởng, tổ trưởng dự đóng góp ý kiến xây dựng cho nhau.Trong trọng đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Với biện pháp kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm bồi dưỡng chỗ cho giáo viên việc chăm sóc tổ chức hoạt động ăn ngủ, ứng dụng CNTT phù hợp với hoạt động độ tuổi Từ tạo đồng chất lượng chuyên môn khối lớp nhà trường *Kết quả: Đến nói chất lượng đội ngũ cải thiện nâng lên nhiều, thể qua ý thức phấn đấu chuyên môn, kết đóng góp nhà trường, đồn thể tham gia tích cực phong trào, hội thi năm đạt giải cao cấp Quận Thành phố, qua tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giao, tín nhiệm khen ngợi cha mẹ trẻ trường, lớp; kết thăm lớp dự tỷ lệ giáo viên đánh giá xếp loại tốt cao tỷ lệ trẻ hứng thú tích cực học tỷ lệ chuyên cần cao, tham gia tích cực hoạt động trường lớp hiệu quả, chất lượng nâng lên rõ rệt Số giáo viên kết nạp Đảng năm học 03 giáo viên, góp phần tích cực việc thực tiêu đích sớm Đề án phát triển GD quận giai đoạn (2016-2020), nâng tỷ lệ phát triển Đảng viên chi cán giáo viên lên 50% (Xem minh họa ảnh phần phụ lục đính kèm) Đẩy mạnh đổi công tác đầu tư CSVC trang thiết bị theo hướng đại Tơi chọn biện pháp vì: Hiện xã hội ngày phát triển Bên cạnh với điều kiện thiết yếu chất lượng đội ngũ điều kiện thứ hai vơ quan trọng định đến chất lượng giáo dục tồn diện điều kiện CSVC Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, để cập nhật kịp thời phương pháp giáo dục tiên tiến nhận thấy CSVC cần phải có đổi 9|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng để thay cũ lạc hậu, hiệu Do điều kiện kinh phí trường cịn hạn hẹp, khó khăn biện pháp, đạo phận kế toán tham mưu cân đối nguồn lực chỗ với tổng số kinh phí 280.649.000đ, đầu tư trang thiết bị đại theo hướng đại hóa đảm bảo đẹp, hấp dẫn, an toàn, vệ sinh, hiệu sử dụng cao để xây dựng CSVC mơi trường bên ngồi lấy trẻ làm trung tâm (trải thảm cỏ khu vui chơi thể chất, đầu tư đồ dùng chơi tập ghim cho trẻ, làm giàn hoa, bổ sung cảnh, bồn rửa tay vệ sinh phòng dịch COVID ) bổ sung thiết bị đại thay số đồ dùng, thiết bị cũ, hiệu nhà vệ sinh (máy xấy khô tay sau vệ sinh rửa tay, hộp đựng giấy vệ sinh, bảng quy trình rửa tay, hệ thống giàn phơi khăn mặt cho trẻ ) cho lớp học bếp ăn bán trú (Tủ xấy bát, thìa; Tủ cơm; Bổ sung trang thiết bị Inox cho bếp ăn ) *Kết bật: Với việc thực biện pháp nêu trên, năm học công tác đầu tư thay bổ sung CSVC trang thiết bị đại mang lại hiệu bật, rõ nét năm học Qua góp phần đắc lực công tác quản lý đạo nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường năm học (xem minh họa ảnh phụ lục đính kèm) 4.Chỉ đạo đội ngũ đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý nâng cao chất lượng dạy học Công nghệ thông tin (CNTT) công cụ hỗ trợ đắc lực việc đổi phương pháp giảng dạy, học tập, đổi quản lý giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung ngành học mầm non nói riêng Trong nhà trường, việc ứng dụng CNTT nhiệm vụ quan trọng định phát triển CNTT nhà trường Do năm học vừa qua công tác đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý nâng cao chất lượng dạy học quan tâm đưa vào nhiệm vụ trọng tâm năm học Do điều kiện thuận lợi giúp quản lý đạo tốt qua đợt học sinh nghỉ học dài ngày dịch bệnh COVID-19, thực đạo cấp với hình thức dạy học Intenet qua phương tiện ứng dụng CNTT Website trường, Zalo nhóm phối hợp tương tác với phụ huynh giáo dục trẻ kiến thức, kỹ theo độ tuổi gia đình trẻ, công tác đạo ứng dụng CNTT trường gặp nhiều thuận lợi, qua thể rõ nét công tác quản lý đạo phát huy hiệu công tác ứng dụng CNTT quản lý dạy học Kết công tác đẩy mạnh đạo ứng dụng CNTT năm học vừa qua thực sau: 10 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng - Nhà trường khai thác sử dụng hiệu loại phần mềm phần mềm: Quản lý chất lượng học sinh , phần mềm tính phần ăn, phần mềm cung cấp cho giáo viên soạn máy tính, khơng phải kẻ, viết giảm thời gian vơ ích đầu tư vào nghiên cứu chuyên môn, xây dựng phần mềm quản lý danh hiệu thi đua hàng năm phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng - Xây dựng trang Website giúp cho công tác quản lý, tuyên truyền lưu trữ tư liệu nhà trường góp phần vào việc đổi công tác quản lý nâng cao hiệu công tác chất lượng giáo dục cách toàn diện - Chỉ đạo đội ngũ nòng cốt CNTT phát huy vai trò trách nhiệm, khả năng, kinh nghiệm tích cực triển khai hình thức bồi dưỡng nhóm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn kỹ thuật xử lý thiết bị máy móc, nâng cao kỹ CNTT, đẩy mạnh hình thức dạy học qua Intenet thời gian học sinh nghỉ học dài ngày dịch bệnh COVID019, giáo viên phát huy khả ứng dụng CNTT soạn giảng Nhiều video, clip dạy học Intenet giáo viên BGH duyệt đăng tải trang báo mạng nguồn tin TTXVN * Kết quả: Việc sử dụng biện pháp đạo đội ngũ đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý nâng cao chất lượng dạy học mang lại hiệu thiết thực đảm bảo khoa học, thơng tin nhanh chóng chuyển tải tới học sinh tương tác với phụ huynh phối hợp dạy trẻ, hình ảnh đẹp, hấp dẫn trẻ, khơng tốn nhiều kinh phí, thời gian sức lực mà hiệu quả, chất lượng ứng dụng cao kể trẻ học bình thường ngày trẻ phải nghỉ học nhà phịng, chống dịch bệnh COVID-19 (Xem hình ảnh minh họa phụ lục đính kèm) Tăng cường phối kết hợp tổ chức đoàn thể nhà trường để tạo đồng sức mạnh tổng hợp - Trong nhà trường tổ chức hoạt động theo điều lệ quy định riêng tổ chức đó, lại chung mục đích, lãnh đạo nhà trường phải biết cách tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức phát huy sức mạnh họ, tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động chưa đủ, mà lãnh đạo phải biết cách tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thể liên kết phối kết hợp với để tạo sức mạnh tổng hợp việc thực phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện nhân đạo, hội thi năm, thực tiêu thi đua nhằm thúc đẩy phát triển bền vững nhà trường Như : Thực biện pháp nêu tổ chức đoàn thể làm tốt nhiệm vụ chức năng, vai trị mình, ln phối kết hợp với quyền tổ chức 11 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng tốt phong trào thi đua, hội thi, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ, tham gia tích cực phong trào hiến máu nhân đạo đảm bảo tiêu Đặc biệt đợt dịch COVID-19 đoàn thể phối hợp nhà trường vận động ủng hộ với tổng số kinh phí đóng góp lên cấp giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn 12 triệu đồng Các đồn thể góp phần mang lại thành tích cao nhà trường qua hội thi văn nghệ « tiếng hát cán quản lý giáo viên » ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân tổ chức đạt giải cấp quận giải nhì tham gia liên cấp hội thi văn nghệ cấp Thành phố Năm học qua Cơng đồn trường mầm non Thanh Xuân Trung tặng khen Liên đồn Lao động Thành phố tặng có thành tích xuất sắc hoạt động Cơng đồn phong trào thi đua năm học 2018-2019 ; Đạt danh hiệu Đơn vị học tập xuất sắc năm 2019 nhiều thành tích khác IV KẾT QUẢ Qua áp dụng số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng với biện pháp cách làm nêu đơn vị thu số kết sau: Các loại kế hoạch nhà trường xây dựng hợp lí, bàn bạc dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, kế hoạch có tính khả thi thống cao tập thể, đạt hiệu cao CSVC đại đầu tư đẹp, hấp dẫn, hiệu sử dụng cao Chất lượng chuyên môn đa số giáo viên biết vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học, đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo Đặc biêt mùa dịch COVID-19 đứng trước phương tiện máy quay đăng tải lên phương tiện thông tin giáo viên mạnh dạn, tự tin, cộng đồng trách nhiệm tham gia với toàn ngành học, phối hợp tương tác phụ huynh chuyển tải kiến thức cho thời gian nghỉ học Từ góp phần nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động nhà trường Bên cạnh tổ chức đồn thể nhà trường hoạt động có nếp hiệu quả, ln phối kết hợp chặt chẽ quyền tổ chức tốt phong trào thi đua, hội thi đạt giải cao cấp quận Thành phố, xứng đáng trì danh hiệu trường Chuẩn Quốc Gia, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đạt Đây niềm tự hào thân tôi, nhà trường, tập thể CBGVNV phụ huynh học sinh vui vẻ phấn khởi, tin yêu mong muốn gửi đến trường, trẻ thích học ngày Từ tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường phát triển vững chắc, đáp ứng với yêu cầu đổi toàn diện giáo dục năm học năm 12 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng * Kết khảo sát đầu năm (trước áp dụng SKKN), đối chứng so sánh cuối năm học (sau áp dụng SKKN) năm học 2019-2020 - Bảng 1: Khảo sát CSVC trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi đại (Trước) (sau) áp dụng SKKN TT Tổng số Đầu năm Cuối năm Nội dung khảo nhóm sát ĐDĐC Khá TB TB lớp, khu Tốt Tốt Khá trang TB (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) vực, lệ%) lệ%) lệ%) lệ%) đại phòng Đồ dùng sinh 16 hoạt, ĐC trang 16 56.2% 43.8% 100% thiết bị lớp học Nhà vệ sinh 17 17 17 100% 100% Bếp ăn bán trú 01 01 01 100% 100% Khu vui chơi thể 02 02 02 chất 100% 100% Vườn hoa, giàn 01 01 01 hoa, cảnh 100% 100% - Bảng Khảo sát khả CM ứng dụng CNTT đội ngũ (Trước) (sau) áp dụng SKKN Đầu năm Cuối năm TS TB TB TT GV Khối lớp Giáo Tốt Khá Tốt Khá (Tỷ (Tỷ (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) viên (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) lệ%) Tổ chức HĐ theo định hướng đổi Nhà trẻ-MGB MGN MGL II Khả ứng dụng CNTT Nhà trẻ-MGB MGN I 35 14 12 35 14 lệ%) 16 45.7% 19 54.3% 30 85.7% 14.3% 17% 11.4% 17% 10 28.6% 11.4% 5.7% 22.8% 14.3% 17% 25 71.4% 10 28.6% 20% 12 34.3% 22.8% 10 28.6% 24 68.6% 22.8% 20% 5.7% 2.8% 5.7% 11 31.4% 17.1% 5.7% 13 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng TT GV Khối lớp Cuối năm TB (Tỷ lệ%) Tốt Khá (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) TB (Tỷ lệ%) 11.4% 22.8% 25.7% 8.6% - Bảng Khảo sát chất lượng học sinh (Trước) (sau) áp dụng SKKN TT Đầu năm Cuối năm TS Nội dung Tốt Khá TB TB học Tốt Khá khảo sát (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) sinh MGL Đầu năm TS Giáo Tốt Khá viên (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) 12 lệ%) lệ%) lệ%) lệ%) Trẻ khỏe mạnh hứng thú, thích học, mạnh 431 167 580 18 598 dạn, tích cực 72.1% 27.9% 97% 3% hoạt động Nề nếp thói 370 228 594 598 quen 61.8% 38.2% 99.3% 0.7% Kỹ tự 317 281 547 51 598 phục vụ 53% 47% 96% 4% Trẻ có kiến 437 161 590 thức kỹ 598 73.1% 22.9% 98.7% 1.3% theo độ tuổi PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Quản lý đạo người lãnh đạo đứng đầu nhà trường không quản lý người mà quan trọng quản lý công việc, quản lý kế hoạch phải người có tâm tầm nhìn chiến lược, tích cực cập nhật nắm bắt thơng tin đẩy mạnh đạo ứng dụng CNTT phù hợp với phát triển xã hội công công nghiệp hóa, đại hóa Nắm vững văn bản, quan điểm đạo Đảng, Nhà nước, Địa phương, vấn đề đạo trọng tâm, năm học ngành học để vận dụng cách hiệu quả, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo phù hợp công tác lãnh đạo đạo đơn vị, nhà trường Đồng thời phải có phối kết hợp chặt chẽ với đoàn thể, bậc phụ huynh nhà trường Ngoài Hiệu trưởng phải người biết tôn trọng ý kiến quần chúng tin tưởng đồng nghiệp biết động viên, khích lệ đội ngũ cộng đồng trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết trí thống cao, tơn trọng, tin tưởng lẫn phân công giao nhiệm vụ Luôn lắng nghe để hồn thiện thân, điều kiện khó khăn kinh phí khơng trơng chờ ỷ lại 14 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng nhà nước, biết huy động nguồn lực, cân đối kinh phí chỗ quan tâm tạo điều kiện tốt CSVC, hỗ trợ đội ngũ có thêm điều kiện tốt để phát huy khả chun mơn, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ngành học Người lãnh đạo biết chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên mặt tinh thần cho CB-GV-NV Tuy quan tâm nhỏ, giám hiệu chăm lo quan tâm tạo động lực cho CB-GV-NV nhà trường cống hiến nhiều Ln có tham vọng để phát triển nhà trường khơng lịng với làm thành tích có Người lãnh đạo quản lý đứng đầu nhà trường làm tất điều tơi tin tưởng ngơi trường ln ln phát triển vững gặt hái nhiều thành công nghiệp trồng người II KHUYẾN NGHỊ Để công tác quản lý nhà trường ngày nâng cao chất lượng toàn diện mong cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện cho đồng chí cán quản lý , giáo viên cốt cán tham quan, học tập kinh nghiệm mơ hình trường mầm non ứng dụng phương pháp điển hình tiên tiến ngồi thành phố Trên số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng Trong q trình nghiên cứu thực khơng tránh khỏi hạn chế, hy vọng, nhận góp ý đồng chí lãnh đạo bạn đồng nghiệp để sáng kiến hồn thiện hơn, góp phần với tồn ngành nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngày phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn nay, với bậc học mầm non quận thực đích sớm tiêu Đề án phát triển GD quận giai đoạn (20162020) / Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thanh Xuân, ngày 20 tháng năm 2020 Xin cam đoan SKKN tôi, không chép người khác NGƯỜI THỰC HIỆN Hoàng Thị Hằng 15 | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng 16 | ... phần nâng cao 5|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng chất lượng giáo dục Hiểu điều với điều kiện thực tế khó khăn chất lượng. .. | SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng - Nhà trường khai thác sử dụng hiệu loại phần mềm phần mềm: Quản lý chất lượng học... 2|15 SKKN: Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trường mầm non người Hiệu trưởng người Cũng nói nhân cách người tương lai phát triển phụ thuộc lớn vào chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người hiệu trưởng ,

Từ khóa liên quan