0

Tài liệu BAI 38: BAI TIET VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU

21 1,212 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 07:11

Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LÂM • GV: Bùi Quốc Việt Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CƠ THỂ Hệ hô hấp Hệ tiêu hoá Hệ bài tiết Ôxi Thức ăn, nước, Muối khoáng CO 2 Phân Nước tiểu Sự trao đổi chất giữa cơ thể môi trường ngoài biểu hiện như thế nào? Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CƠ THỂ Hệ hô hấp Hệ tiêu hoá Hệ bài tiết Ôxi Thức ăn, nước, Muối khoáng CO 2 Phân Nước tiểu Hằng ngày cơ thể chúng ta bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm thải nào? Mồ hôi, CO 2 , nước tiểu. Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu CO 2 Phổi Nước tiểu Thận mồ hôi Da Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ yếu cơ quan thực hiện bài tiết: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do cơ quan nào đảm nhận? Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. Bài tiết là gì? Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị - Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? - Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào cơ thể (CO 2 , nước tiểu, mồ hôi…) hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể 1 số chất quá liều lượng (các chất thuốc, các ion, côlestêrôn). Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. 1. Khái niệm: Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị - Hoạt động bài tiết nào đóng vai trò quan trọng? Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 3.Vai trò: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. - Tại sao hoạt động bài tiết của thận lại quan trọng hơn bài tiết của da? Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ bởi 1 lí do nào đó thì dẫn đến các tác hại gì? - Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ bởi một lí do nào đó thì các chất thải (CO 2 , urê, axit uric…) sẽ bị tích tụ nhiều trong máu, làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể. Lúc đó cơ thể bị nhiễm độc có các biểu hiện như mệt mỏi, nhức đầu, thậm chí tới mức hôn mê chết. Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: 3.Vai trò: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị - Bài tiết giúp cơ thể thải các chất độc hại ra môi trường. - Nhờ hoạt động bài tiết tính chất môi trường bên trong luôn ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Giúp duy trì ổn định môi trường trong cơ thể. II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 1. Khái niệm: 3.Vai trò: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Giúp duy trì ổn định môi trường trong cơ thể. II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 1. Khái niệm: 3.Vai trò: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Du – Đông Hà - Quảng Trị PHIẾU HỌC TẬP 2 (2 phút) 118116114112110108106104102100989694 92 90 88 86 84 8280 78 76747270 68 6664 62 605856 54 5250484644424038363432302826 24 22201816141210 9 8 7 654 3 210 Hãy quan sát hình 38.1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu thảo luận nhóm hoàn thành bài tập lệnh ▼ SGK trang 123 124. Bài 38. BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Giúp duy trì ổn định môi trường trong cơ thể. II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 1. Khái niệm: 3.Vai trò: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. [...]... Phổi bài tiết CO2 - Thận bài tiết nước tiểu - Da bài tiết mồ hơi 3.Vai trò: - Giúp duy trì ổn định mơi trường trong cơ thể II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: - Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Chương VII BÀI TIẾT Bài 38 BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Bài tiết: 1 Khái niệm: Bài tiết. .. chức năng để lọc máu hình thành nước tiểu Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Chương VII BÀI TIẾT Bài 38 BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Bài tiết: 1 Khái niệm: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Phổi bài tiết CO2 - Thận bài tiết nước tiểu - Da bài tiết mồ hơi 3.Vai... dẫn nước tiểu B Lát cắt dọc thận Bóng đái Ống đái Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Chương VII BÀI TIẾT Bài 38 BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Bài tiết: 1 Khái niệm: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Phổi bài tiết CO2 - Thận bài tiết nước tiểu - Da bài tiết mồ hơi... tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: - Phổi bài tiết CO2 - Thận bài tiết nước tiểu - Da bài tiết mồ hơi 3.Vai trò: - Giúp duy trì ổn định mơi trường trong cơ thể II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: - Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái Phần tuỷ Phần... nước tiểu a Cầu thận, nang cầu thận c Bóng đái b Nang cầu thận, ống thận d Ống đái c Cầu thận, ống thận d Cầu thận, nang cầu thận, ống thận Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Chương VII BÀI TIẾT Bài 38 BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Bài tiết: 1 Khái niệm: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết và. .. Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu Hình 38 – 1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Nang cầu thận cầu thận 1 Phần vỏ Ống thận 4 Phần Ống góp vỏ 5 Phần tủy Phần tủy 2 3 Bể thận 4 ống dẫn D Nang cầu thận cầu thận phóng tonước tiểu B Lát cắt dọc thận C Một đơn vị chức năng của thận Hình 38 – 1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Giáo viên:... tiết mồ hơi 3.Vai trò: - Giúp duy trì ổn định mơi trường trong cơ thể II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: Nang cầu thận cầu thận Ống thận 4 Phần Ống góp vỏ 5 Phần tủy 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: - Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái 2 .Cấu tạo của thận: C Một đơn vị chức năng của thận - Thận gồm có phần vỏ phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận... DẪN VỀ NHÀ - Học bài làm bài tập 1,2,3 trang 124 SGK - Đọc mục “em có biết” - Chuẩn bị bài mới tiết 41 .Bài tiết nước tiểu + Q trình tạo thành nước tiểu thải nước tiểu được diễn ra như thế nào? + So sánh nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức? Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn 2 Thận trái 1 Thận phải Ống dẫn nước 3 tiểu Bóng 4 i đá... cơ thể II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: Em có biết? SỎI THẬN Trong thành phần nước tiểu có những muối vơ cơ hữu cơ như muối canxi, muối phơtphat, muối urat Dễ bị kết tinh khi nồng độ của chúng q cao gặp pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ q trình bài tiết nước tiểu và thậm chí gây đau đớn dữ dội, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi hoạt... nhất: 1 Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: 3 Cấu tạo của thận gồm: a Thận, cầu thận, bóng đái a Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu b Thận, ống thận, bóng đái b Phần vỏ, phần tuỷ, phần bể thận c Thận, bóng đái, ống đái c Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận d Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái 2 Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: d Phần vỏ phần . động bài tiết nào đóng vai trò quan trọng? Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc và. chí tới mức hôn mê và chết. Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Chương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BAI 38: BAI TIET VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU, Tài liệu BAI 38: BAI TIET VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU,

Từ khóa liên quan