Chuyện cũ trong phủ chúa trịnh văn 9 HK1

16 1.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 11:11

TiẾT 22 KiỂM TRA BÀI CŨ: Nhân vật Vũ Nương trong “ Người con gái Nam Xương” Hoạt động 1: hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm -Giáo viên nhận mạnh một số ý về tác giả tác phẩm, chú thích, từ ngữ khó, cách đọc -Giáo viên nhấn mạnh thế tùy bút I.TÌM HIỂU CHUNG -Tác giả ( SGK) -Tác phẩm: thể tùy bút -Chú thích -Đọc văn bản II.PHẦN TÍCH Thói ăn chơi của chúa Trònh và sách nhiễu dân của bọn quan lại a.Chúa Trònh Xây nhiều cung điện đền đài (tốn tiền của) Những cuộc dạo chơi giải trí lố lăng tốn kém Hoạt động 2: Hướng dẫn phân tích văn bản. -Chỉ ra thói ăn chơi của chúa Trịnh ? -Giáo viên tổng kết b.Bọn quan lại -Tìm thu mà thực chất là cướp đoạt những của quý trong thiên hạ (chim quý, thú lạ, cây cổ thụ .), lại được tiếng là mẫn cán -Dẫn chứng cụ thể, khách quan, không lời bình của tác giả Chỉ ra sự sách nhiễu dân của quan lại ? [...]... -Qua miêu tả tỉ mỉ sự việc trong phủ chúa thái độ của tác giả là tố cáo, khinh bỉ bọn quan lại trong phủchúa Trònh (phê phán kín đáo) -ng xem đó là triệu bất tường (điều không lành) Hãy phân tích và cho biết thái độ của tác giả ? III TỔNG KẾT : -Chuyện trong phủ chúa Trịnh phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trịnh băng một lối văn ghi chép sự việc cụ thể,... chép sự việc cụ thể, chân thật, sinh động IV.LUYỆN TẬP : -Căn cứ vào bài chuyện trong phủ chúa Trịnh, và cả bài đọc thêm dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày những điều em nhận thức được về tình trạng đất nước ta vào thời vua Lê -chúa Trịnh cuối thế kỉ XVIII C.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: -Viết đoạn văn cho hồn chỉnh -Chuẩn bị văn bản Hồng Lê nhất thống chí ( hồi thứ 14) . TỔNG KẾT : -Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trịnh băng một lối văn ghi chép. động. IV.LUYỆN TẬP : -Căn cứ vào bài chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, và cả bài đọc thêm dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày những điều em nhận

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan