ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TTCK Ở VIỆT NAM

12 338 0
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TTCK Ở VIỆT NAM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM. 1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. 1.1. Mục tiêu. Phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô chất lượng hoạt động nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung dài hạn cho đầu tư phát triển, góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam; duy trì trật tự, an toàn, mở rộng phạm vi, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người đầu tư; từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, cũng phải nhấn mạnh đến việc mở rộng phạm vi, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường; bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người đầu tư; nâng cao khả năng cạnh tranh hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán liên hệ mật thiết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung chiến lược phát triển tài chính đến năm 2020 nói riêng. Cần tăng quy mô, chất lượng công ty chứng khoán theo hướng tái cấu trúc (phá sản, thâu tóm, sáp nhập); giảm số lượng công ty chứng khoán từ trên 100 như hiện nay xuống khoảng 50 công ty (bình quân thị phần mỗi công ty chứng khoán là 4 tỷ USD). Để thực hiện được những mục tiêu trên, cần hoàn thiện khung pháp lý, thể chế mà cơ bản là hoàn thiện Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn; tạo cơ chế để các cơ quan quản lý có tính độc lập; tăng nguồn cung cho thị trường chứng khoán, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước phát huy vai trò các Hiệp hội ngành nghề chứng khoán, vai trò tư vấn độc lập, phản biện chính sách từ các tổ chức. 1.2. Quan điểm nguyên tắc phát triển TTCK. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 1 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn 1. Phát triển thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, từng bước hội nhập với thị trường tài chính khu vực thế giới; 2. Xây dựng thị trường chứng khoán thống nhất trong cả nước, hoạt động an toàn, hiệu quả góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; 3. Nhà nước thực hiện quản lý bằng pháp luật, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động phát triển; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp có chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; 4. Bảo đảm tính thống nhất của thị trường tài chính trong phạm vi quốc gia, gắn việc phát triển thị trường chứng khoán với việc phát triển thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm. 1.3. Định hướng phát triển TTCK đến năm 2020. 1. Mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán tập trung. Về định hướng chiến lược, dự kiến năm 2015, quy mô vốn hóa thị trường đạt 65-70% GDP đến năm 2020 quy mô vốn hóa thị trường đạt 90-100% GDP. a) Tập trung phát triển thị trường trái phiếu, trước hết là trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển. b) Tăng số lượng các loại cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung nhằm tăng quy mô về vốn cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các công ty niêm yết. 2. Phát triển các định chế tài chính trung gian cho thị trường chứng khoán Việt Nam. a) Tăng quy mô phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ của các công ty chứng khoán. Phát triển các công ty chứng khoán theo hai loại hình: Công ty Chứng khoán đa nghiệp vụ Công ty Chứng khoán chuyên doanh, nhằm tăng chất lượng cung cấp dịch vụ khả năng chuyên môn hoá hoạt động nghiệp vụ. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 2 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn b) Khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện thành lập các công ty chứng khoán, khuyến khích các công ty chứng khoán thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh các tỉnh, thành phố lớn, các khu vực đông dân cư trong cả nước. c) Phát triển các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cả về quy mô chất lượng hoạt động. Đa dạng hoá các loại hình sở hữu đối với công ty quản lý quỹ đầu tư. Khuyến khích các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. d) Thành lập một số công ty định mức tín nhiệm để đánh giá, xếp loại rủi ro các loại chứng khoán niêm yết định mức tín nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam. 3. Phát triển các nhà đầu tư có tổ chức các nhà đầu tư cá nhân. a) Thiết lập hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức bao gồm các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các công ty tài chính, các công ty bảo hiểm, các quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư ., tạo điều kiện cho các tổ chức này tham gia thị trường với vai trò là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện chức năng của các nhà tạo lập thị trường. b) Mở rộng phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ, các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán thông qua góp vốn vào các quỹ đầu tư. 4. Nâng cao năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm cưỡng chế thực thi những vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán; tăng cường năng lực giám sát thị trường, đảm bảo cho thị trường hoạt động bền vững, an toàn, công khai, minh bạch. 1.4. Lộ trình phát triển TTCK Việt Nam. Giai đoạn 2000-2005 được xem là giai đọan khởi động của thị trường chứng khoán. Sự có mặt của Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM không những đã khuấy động được không khí đầu tư trong công chúng mà còn góp phần tích lũy những kinh Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 3 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn nghiệm ban đầu tạo đà cho việc ra đời Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 8/3/2005. Trong giai đọan này quy mô của thị trường còn nhỏ với giá trị vốn hóa nhỏ hơn 5% GDP. Bên cạnh đó, cơ chế hoạt động của thị trường chưa hoàn chỉnh, năng lực quản lý của thị trường chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài của thị trường, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn yếu đã làm ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch, khả năng cập nhật thông tin, xử lý dự báo của thị trường. (Nguồn: UBCK Nhà nước) Bước sang giai đọan 2005-2009 được xem là giai đọan tăng tốc của thị trường với sự tăng trưởng đột phá. Tỷ lệ vốn hóa/GDP vượt xa so với chiến lược phát triển của thị trường đến năm 2010 (ở mức 10-15% GDP). (Nguồn: UBCK Nhà nước) Với quy mô thị trường trong giai đọan này số lượng công ty chứng khóan người đầu tư cũng tăng trưởng mạnh. Nếu như năm 2000 với 6 công ty chứng khóan vốn điều lệ trung bình không quá 50 tỷ đồng thì đến cuối năm 2009 cả nước đã có 105 công ty chứng khoán vốn điều lệ trung bình 175 tỷ đồng, trong đó có những công ty vốn lớn trên 1.000 tỷ đồng như Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) 1.533 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) 1.500 tỷ đồng… Trong giai đoạn này ngoài tăng trưởng, thị trường chứng khoán cũng đón nhận những sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý khi tháng 1/2007 Luật Chứng khoán có hiệu lực. Năm 2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM thực hiện chuyển đổi thành Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhằm tạo sự chủ động hơn trong công tác quản lý, góp phần thúc đẩy thị truờng phát triển. Năm 2008, mặc dù chịu ảnh hưởng không ít do suy thoái kinh tế toàn cầu song khối lượng giao dịch Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 4 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn bình quân tại HOSE vẫn đạt 13 triệu đơn vị/phiên, triển khai giao dịch trực tuyến, khớp lệnh liên tục góp phần thúc đẩy họat động giao dịch của thị trường. Bước sang năm 2009 với chủ trương kích cầu của Chính phủ dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế vào những tháng cuối năm đã giúp cho thị trường khởi sắc trở lại. Tính đến cuối năm 2009 mức vốn hóa toàn thị trường đạt 620 nghìn tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Có thể thấy những kết quả đạt được sau 10 năm thị trường chứng khoán hình thành phát triển khá rõ nét song ngay trong những giai đọan thị trường tăng trưởng mạnh nhất vẫn bộc lộ những hạn chế như tính thanh khoản của thị trường thấp dẫn đến mất cân đối cung cầu làm giá cả biến động thất thường. Sự tăng trưởng của thị trường chưa bắt nguồn từ động cơ tích cực khi nhà đầu tư còn chạy theo phong trào, thị trường thiếu vắng các nhà đầu tư dài hạn. Hệ thống các tổ chức trung gian hỗ trợ cho hoạt động của thị trường còn nhiều hạn chế, khung pháp lý của thị trường còn nhiều bất cập khi mà Luật Chứng khoán đã ban hành song chưa đầy đủ một số hành vi như giao dịch khống, giao dịch tín dụng, giao dịch các sản phẩm phái sinh… Trong giai đọan phát triển từ nay đến năm 2020 thị trường chứng khoán tiếp tục là kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Mục tiêu chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020 là phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động, duy trì trật tự an toàn cho thị trường. Bên cạnh đó, chú trọng việc mở rộng phạm vi, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường; bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người đầu tư; nâng cao khả năng cạnh tranh hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Về định hướng chiến lược, dự kiến năm 2015, quy mô vốn hóa thị trường đạt 65-70% GDP đến năm 2020 quy mô vốn hóa thị trường đạt 90-100% GDP. Vớiđịnh hướng chung đó thị trường chứng khoán củng cố hòan thiện họat động đảm bảo sự phát triển bền vững lành mạnh. Hay nói cách khác thị trường cần đạt chuẩn mực chung của một thị trường chứng khoán hiệu quả với độ tin cậy của số liệu thông tin trên thị trường; thị trường có tính thanh khỏan cao góp phần hình thành giá cả hợp lý, năng lực các công ty chứng khoán đảm bảo sự tín nhiệm. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 5 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Để phát triển mạnh thị trường chứng khoán thì cần đẩy mạnh việc cải cách, sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước tạo động lực cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế huy động được các nguồn vốn đầu tư trung dài hạn cho đầu tư phát triển qua thị trường chứng khoán.Đồng hành với sự phát triển của thị trường chứng khoán, các thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường bảo hiểm cũng cần được hoàn thiện về mặt thể chế để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ cho thị trường tài chính. Ngoài ra, thị trường các thành viên cũng rất cần chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh./. 2. Giải pháp thực hiện. 2.1. Hoàn thiện khung pháp lý: - Hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách cho sự phát triển của thị trường chứng khoán cụ thể xem xét sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật cho phù hợp với xu thế hội nhập của nền kinh tế; Cần sớm cho ra đời phát triển của chứng khoán phái sinh. Thực tế thị trường đang đòi hỏi sớm có các quy định hướng dẫn các nghiệp vụ chứng khoán trọng yếu như giao dịch ký quỹ, giao dịch bán khống có quản lý (cơ chế vay, cho vay chứng khoán), giao dịch mua - bán bắt buộc, các quy định hướng dẫn tổ chức thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh như quyền chọn, hợp đồng tương lai… - Tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động của các tổ chức tham gia thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về công bố thông tin, về tin đồn gây bất lợi cho hệ thống thị trường tài chính, về rò rỉ thông tin, giao dịch nội gián, làm giá cổ phiếu . Để khắc phục tình trạng + Một là: Rà soát lại thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin áp dụng thống nhất cho việc công bố thông tin trên thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm khắc việc công bố thông tin chậm, công bố thông tin không chính xác, để rò rỉ thông tin bất luận là tổ chức hay cá nhân. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 6 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn + Hai là: xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương tiện truyền thông (báo, chí, trang tin…) đưa thông tin sai lệch, hoặc làm méo mó tin, hoặc thông tin bất lợi cho thị trường mà không rõ nguồn gốc. + Ba là: tiếp tục yêu cầu các công ty đại chúng đăng ký trên thị trường UpCoM bằng các quy định chế tài cụ thể (đối với các công ty chưa thực hiện đăng ký khi có đủ điều kiện). + Bốn là: Về phía cơ quan quản lý nhà nước cần có thông điệp rõ ràng, minh bạch về việc điều hành các chính sách kinh tế – tài chính cũng như các thông tin vĩ mô để mọi người dân biết, hiểu đúng chấp hành nghiêm túc. + Năm là: Thu hẹp hoạt động của thị trường tự do bằng cách yêu cầu các công ty đại chúng giao dịch trên thị trường tự do phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán, công bố thông tin, quản trị công ty như các doanh nghiệp đã niêm yết. Điều này vừa giúp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán, vừa làm cho các giao dịch này được công khai, dễ kiểm soát, từng bước thu hút vào thị trường có tổ chức. Mặt khác cũng cần cải tiến nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận được thông tin kịp thời về cơ chế chính sách của Nhà nước nói chung thị trường chứng khoán nói riêng. - Phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu quản lý tài khoá yếu kém, sẽ tăng kỳ vọng lạm phát, có thể làm tăng lãi suất cung tiền, điều này ảnh hưởng lớn đến việc vay nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, lạm phát lãi suất tăng cao, không những làm giảm nguồn thu cho Chính phủ, mà còn làm cho giá chứng khoán biến động mạnh theo xu hướng giảm, làm nản lòng nhà đầu tư trên thị trường do tính thanh khoản của thị trường bị ảnh hưởng. Vì vậy rất cần một sự nhận thức đúng đầy đủ về mối quan hệ giữa hai chính sách, nhằm tăng cường sự kết nối giảm sung đột giữa chúng để cùng đạt được mục tiêu đặt ra. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 7 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn 2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước nên sớm cho áp dụng thanh toán T+2, mua bán trong ngày cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản. Kéo dài thời gian giao dịch vào buổi chiều. - Nhập 2 Sở giao dịch thành một, giao dịch các loại chứng khoán niêm yết có vốn từ 80 hoặc 100 tỷ đồng trở lên có một thị trường UPCoM giao dịch các loại chứng khoán chưa niêm yết, theo nguyên tắc đấu giá cạnh tranh – đó là mô hình thứ hai. Thực hiện cổ phần hóa Sở giao dịch, bán cổ phần cho các công ty chứng khoán thành viên, để các công ty chứng khoán vừa là người chủ sở hữu vừa là thành viên thị trường, từ đó nâng cao quyền hạn ý thức trách nhiệm của các công ty chứng khoán với thị trường. Sở giao dịch là một tổ chức tài chính kinh doanh, có cơ chế tài chính riêng, tự tích lũy để phát triển, xóa bỏ bao cấp của Nhà nước. Bên cạnh các thị trường giao dịch cổ phiếu có một thị trường giao dịch trái phiếu chuyên biệt. - Phải có cơ chế chính sách, đối với thị trường phát hành Vì hiện nay các công ty thường lợi dụng việc tăng vốn để phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu… gây loãng giá cổ phiếu giảm chất lượng… do đó, chúng ta cần phải nâng cao điều kiện phát hành điều kiện niêm yết. Muốn được phát hành hoặc niêm yết, công ty phải có 3 năm liên tục gần nhất có lợi nhuận (hiện nay 1 năm) tỷ suất lợi nhuận phải đạt một tỷ lệ phần trăm nào đó so với vốn điều lệ (hiện nay chưa có điều kiện này). Ngoài ra, phát hành chứng khoán ra công chúng phải trên cơ sở một dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế. điều kiện phát hành niêm yết càng khắt khe, chứng khoán trên thị trường càng có chất lượng, thì thị trường càng an toàn phát triển bền vững. 2.3. Hàng hóa cho thị trường - Tạo hàng hoá có chất lượng tốt cho thị trường. Tiếp tục thực hiện cổ phần hoá để tạo hàng hoá có chất lượng cao cho thị trường chứng khoán. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược (trong ngoài nước) mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 8 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Nam theo phương thức thoả thuận, hoặc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược với nhau, để cải thiện nhanh hơn về năng lực tài chính, chất lượng quản trị doanh nghiệp. Chính phủ có thể đưa mức sở hữu của các tổ chức nước ngoài đối với các Ngân hàng thương mại tối đa lên 30%. - Phát triển một số tổ chức tạo lập thị trường. một số nước, nhà tạo lập thị trường thường là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quĩ đầu tư, quĩ hưu trí, công ty tài chính… Đây là những tổ chức có năng lực tài chính mạnh, kinh doanh chuyên nghiệp, có khả năng liên kết cao. Nhưng Việt Nam hiện nay, không phải tất cả các tổ chức đều có thể trở thành nhà tạo lập thị trường. Vì vậy, trước mắt lựa chọn một số ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán lớn đáp ứng các điều kiện qui định thực hiện chức năng nhà tạo lập thị trường. Sự năng động minh bạch của thị trường phụ thuộc không nhỏ vào hoạt động của các nhà tạo lập thị trường. 2.4. Đối với các công ty chứng khoán - Đối với các công ty chứng khoán cũng cần thực hiện tái cấu trúc theo hướng nâng cao yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu, yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực quản trị công ty nguồn nhân lực, song song với việc thực hiện sát nhập, mua lại… để giảm bớt về số lượng công ty chứng khoán, hướng một số công ty chứng khoán lớn phát triển thành Tập đoàn, cũng như các nhà tạo lập thị trường. - Để nâng cao hoạt động nâng cao nang lực cạnh tranh, công ty chứng khoán cần chủ động đầu tư hạ tầng khoa học kỹ thuật, vốn, lĩnh vực kinh doanh quản lý đào tạo nguồn nhân lực của công ty. 2.5. Hoạt động giao dịch chứng khoán - Biên độ giao dịch chứng khoán hiện nay trên các sàn có sự chênh lệnh khá lớn (HOSE với biên độ 5%, HNX với 7% Upcom là 10%). Điều này sẽ dẫn đến tình Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 9 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn trạng đầu cơ gia tăng khi thị trường có biến động mạnh. Kiến nghị nên thống nhất một biên độ chung cho các thị trường. Thúc đẩy hoạt động của Hiệp hội các nhà đầu tư chứng khoán (mà trước mắt là VAFI 1 ) để tổ chức này có thể can thiệp vào các hoạt động của thị trường trong những trường hợp cần thiết. 1 Viet Nam Association Finance Investments Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 10 [...].. .TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 10 hoạt động đã có những bước phát triển nhất định, cùng với việc hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu càng củng cố lòng tin của các nhà đầu tư trong nước quốc tế, hứa hẹn một tương lai tươi sáng... Chúng ta tin tưởng trong tương lai, với việc khắc phục những hạn chế, mở cửa thị trường rộng hơn, minh bạch trong chính sách, công khai hóa thông tin thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng thu hút nhiều hơn nguồn vốn, từ đó đầu tư phát triển đưa đất nước phát triển bền vững hơn Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 11 TTCK Việt Nam – Thực trạng định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS... khoán” Nxb.TK 3 Phạm Văn Quan (2001) “ Chứng khoán tìm hiểu thị trường chứng khoán”.Nxb.TK 4 Giải pháp nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững - PGS TS Nguyễn Thị Mùi – Trường Đào tạo & PTNNL VietinBank Đăng trên website http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/12/13/4201 5 Tìm giải pháp phát triển thị trường chứng khoán - Việt Anh Đăng trên website http://www.tinmoi.vn/Tim-giai-phap-phat-trien-thi-truong-chung-khoan01112586.html... chứng khoán Việt Nam - Bùi Nguyên Hoàn (Cơ quan đại diện SSC tại TPHCM Đăng trên website http://www.sggp.org.vn/taichinhnganhangchungkhoan/2010/7/231603/ 7 Thị trường chứng khóan Việt Nam: 10 năm hình thành phát triển PGS-TS Vũ Thị Minh Hằng - Ths Nguyễn Anh Tuấn.Trường đại học Kinh tế TP.HCM http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/15125/seo/Thi-truong-chung-khoanViet -Nam- 10 -nam- hinh-thanh-va-phat-trien/language/vi-VN/Default.aspx... http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/15125/seo/Thi-truong-chung-khoanViet -Nam- 10 -nam- hinh-thanh-va-phat-trien/language/vi-VN/Default.aspx 8 Website của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước www.ssc.gov.vn 9.Website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh www.hsx.vn 10.Website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn 11.Trang Web: http://s1.zetaboards.com/sinhviengiaothuy/topic/1847172/1/ 12.Tập thể tác giả - Giáo trình Luật Chứng Khoán –Trường . TTCK Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TTCK Ở VIỆT NAM. . Quan điểm và nguyên tắc phát triển TTCK. Thực hiện : Nhóm 2- CH.K19 – NH-N2 1 TTCK Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển TTCK Việt Nam GVDH:PGS.TS.

Ngày đăng: 07/11/2013, 01:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan