0

TỔNG QUAN VŨ CÔNG TY TNHH TM TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

16 498 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

Tổng quan công ty TNHH TM Tin học thiết bị văn phòng 1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Trong công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nớc ta, Đảng Nhà n- ớc thực hiện chuyển nền kinh tế tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Điều này đòi hỏi tính độc lập tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cao. Mỗi doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm bảo toàn đợc vốn kinh doanh quan trọng hơn là phải kinh doanh có lãi. Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng ( tên giao dịch là TIC ) đợc thành lập từ năm 2004, hiện nay mặt hàng chính của Công ty là kinh doanh máy photocopy, linh kiện máy, phần mềm, kỹ thuật mạng máy tính các loại máy văn phòng . Công ty đặt trụ sở chính tại 117 Lê Thanh Nghị Hai Bà Trng Hà Nội . Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng là một loại hình doanh nghiệp t nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Có thể khái quát các giai đoạn phát triển của Công ty nh sau: * Từ năm 2004 đến năm 2005 Công ty mới đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động tìm kiếm thị trờng tiêu thụ. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò, lợi nhuận đem lại cha cao * Từ năm 2005 đến 2006 Đây là giai đoạn đẩy mạnh kinh doanh, ban đầu sản phẩm chủ yếu đợc tiêu thụ tại Hà Nội. Trong thời gian này công ty không ngừng đẩy mạnh quá trình quảng bá hình ảnh sản phẩm, xây dựng đội ngũ nhân viên tiếp thị giới thiệu sản phẩm tới từng khách hàng, doanh nghiệp, tạo cho khách hàng niềm tin vào chất l- ợng sản phẩm mà Công ty kinh doanh * Từ năm 2006 đến nay Là thời kỳ phát triển mạnh mẽ với doanh thu tăng nhanh. Công việc kinh doanh đi dần vào ổn định đa lại mức lợi nhuận ngày một cao cho Công ty. Với ý thức không ngừng vơn lên , sau 4 năm phát triển đến nay Công ty đã xây dựng đợc mạng lới tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành , xây dựng các đại lý phân phối sản phẩm của Công ty tới các cơ quan đơn vị có nhu cầu ở mỗi tỉnh . Công ty vinh dự đợc khách hành đánh giá là một trong các địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghệ thông tin . Khách hàng đến với Công ty là thợng đế , là những ngời bạn đồng hành trong suốt thời gian sử dụng thiết bị công nghệ thông tin các thiết bị văn phòng Hiện nay thị trờng truyền thống là Hà Nội vẫn chiếm tỷ lệ cao về tiêu thụ sảm phẩm . Lấy phơng châm luôn luôn đảm bảo chất lợng sản phẩm lấy chữ tín với khách hàng , gắn liền với tiêu thụ nên số lợng sản phẩm bán ra ngày càng tăng , năm sau cao hơn năm trớc . Phơng thức bán hàng của Công ty là bán buôn bán lẻ . 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty : * Chức năng của Công ty: Công ty TMHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng có chức năng kinh doanh phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin , máy photocopy, linh kiện máy, phần mềm, kỹ thuật mạng máy tính các loại máy văn phòng Là một doanh nghiệp t nhân hạch toán kinh tế độc lập, Công ty phải đảm bảo có kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thị trờng thực tế, đem lại hiệu quả cao, góp phần tích luỹ vốn cho doanh nghiệp đóng góp ngày càng cao cho xã hội đồng thời tạo ra việc làm thu nhập ngày càng ổn định cho doanh nghiệp. * Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty: - Tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật đúng ngành nghề theo đăng ký kinh doanh do Nhà nớc cấp. - Thực hiện các chỉ tiêu nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu số bán ra. - Quản sử dụng hiệu quả tài sản, tiền vốn, đội ngũ lao động bảo toàn, tăng trởng vốn kinh doanh. - Thực hiện phân phối lao động hợp lý, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhân viên. Đảm bảo sử dụng 100% nhân viên có trình độ, năng lực làm việc. Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Nguồn vốn kinh doanh 890.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 Doanh thu 2.498.000.000 3.190.860.000 4.589.760.000 Lợi nhuận 59.869.000 96.854.368 120.968.532 Lơng tháng/ ngời 780.000 1.000.000 1.200.000 Nhìn vào bảng ta thấy rõ sự tăng trởng của Công ty trong 3 năm qua ( 2005 , 2006 , 2007 ) Doanh thu của năm 2006 so với năm 2005 là 692.869.000 VNĐ t- ơng ứng với tỷ lệ tăng là 27,73 % . Lợi nhuận đạt đợc năm 2006 so với 2005 tăng 36.985.368 VNĐ , tơng ng với tỷ lệ tăng là 61,78 % . Chính vì vậy thu nhập của một ngời trong tháng đã tăng lên 220.000VNĐ , tơng ứng với tỷ lệ tăng 28,20 %. Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 là 1.398.900 VNĐ , tơng ứng tỷ lệ tăng là 43,89 % Giám đốc Phó giám đốc Trung tâm bảo hànhPhòng tổ chức hành chínhPhòng kỹ thuậtPhòng chăm sóc khách hàngPhòng thiết kế webPhòng kế toán tài chínhPhòng bán hàng Lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006 tăng 24.114.164 VNĐ , tơng đơng với tỷ lệ tăng là 24,89 % Tiền lơng tháng của ngời công nhân của năm 2007 so với năm 2006 tăng 20% . 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : Hiện nay Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng là một công ty phát triển. Vấn đề tổ chức quản lý luôn đợc quan tâm , chú trọng của lãnh đạo toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm dẫn đầu hoàn thiện một cơ cấu quản lý thích hợp hiệu quả nhất . Mô hình tổ chức quản lý đợc miêu tả nh sau : cơ cấu bộ máY QUảN Lý CủA CÔNG TY Cổ PHầN tnhh tm TIN HọC THIếT Bị VĂN PHòNG Nhìn Nhìn đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ta thấy cơ cấu này đợc xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng , đây là kiểu cơ cấu đợc áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp nớc ta hiện nay . Các bộ phận của cơ cấu bao gồm : Ban giám đốc , 7 phòng chức năng . * Bố trí lao động của các bộ phận trong bộ máy quản lý của Công ty : Tổng số lao động hiện có của Công ty là 49 ngời , bộ phận bán hàng có 9 ngời các bộ phận khác có 40 ngời . - Về trình độ : Do coi trọng công tác đào tạo tuyển chọn lao động nên Công ty có một đội ngũ kỹ thuật công nhân đạt trình độ cao . Có 5 ngời ở trình độ đại học , chủ yếu tập trung ở các phòng ban , trung cấp có 31 ngời . Tại các phân xởng , số lao đông có trình độ đại học còn ít , chủ yếu là công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên ( có 14 ngời ) . * Sự phân chia các chức năng quản trị giũa các bộ phận : - Sự phân chia chức năng quản trị theo chiều dọc : Là sự phân chia chức năng quản trị giũa ban giám đốc , bộ phận chức năng bộ phận quản lý phân x- ởng . + Ban giám đốc bao gồm những ngời đứng đầu Công ty , ban giám đốc thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị nhng ở cấp độ cao nhất có tính quyết định đối với toàn Công ty . + Bộ phận chức năng thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị ở cấp độ thấp hơn , có tính tham mu thực hiện đối với toàn Công ty . Sự phân chia chức năng theo chiều dọc là phù hợp với kiểu cơ cấu sản xuất hiện nay của Công ty - Sự phân chia chức năng theo quản trị theo chiều ngang . Sự phân chia chức năng quản trị theo chiều ngang thể hiện rõ nhất ở sự phân chia các chức năng quản trị giũa các bộ phận chức năng . Chúng ta có thể mô ta sự phân chia này nh sau : Sơ đồ phân chia chức năng quản lý giữa các bộ phận Chức năng của từng bộ phận : Phòng kế toán tài chính Tài chính Phòng bán hàngHạch toán Trung tâm bảo hành sản phẩm Quản tiêu thụ sản phẩm Chăm sóc khách hàng T vấn kiểm tra nhu cầu của khách hành Phòng kỹ thuật Kỹ thuật Tổ chức đời sống Nhân sự Phòng tổ chức hành chính Tổ chức lao động thuê lao động Hành chính pháp chế bảo vệ Công ty tổ chức theo mô hình Công ty TNHH, bộ máy quản lý của Công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến đợc tổ chức nh sau: * Ban giám đốc: - Giám đốc : là ngời đại diện cho cán bộ công nhân viên tại Công ty, có quyền quyết định điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là ngời chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của Công ty trớc pháp luật. Giám đốc có nhiệm vụ lãnh đạo chung phụ trách công tác tổ chức cán bộ , hợp tác trong nớc , lập kế hoạch kinh doanh , đầu t phát triển - Phó giám đốc : Là ngời giúp việc cho Giám đốc , phụ trác công tác quản lý kỹ thuật , nguyên cứu cải tiến , thiết kế kỹ thuật công tác bảo hành sản phẩm , kế hoạch hoá điều độ sản xuất . Ngoài ra phó giám đốc đợc phép thay mặt giám đốc để giả quyết các công việc chung khi giám đốc đi vắng . * Các phòng ban chức năng : Đây là một ban tham mu giúp việc cho Giám đốc, chịu sự điều hành của Giám đốc. Ngoài việc thực hiện chức năng của mình, các phòng ban còn phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm kiểm tra, đối chiếu số liệu giúp đỡ nhau hoàn thành công việc đợc giao. + Phòng tổ chức hành chính : Thực hiện chức năng về nhân sự nh tuyển dụng , bố trí , đào tạo , khen thởng , kỷ luật đối với công nhân của Công ty . Bên cạnh đó phòng còn thực hiện chức năng nh định mức lao động , trả lơng , trả thởng , tổ chức đời sống các hoạt động xã hội nh các hoạt động văn hoá , văn nghệ , thể thao cho công nhân viên của Công ty . + Phòng KCS : Có chức năng kiểm tra chất lợng sản phẩm vầ trong đó bao gồm cả một phần chức năng kỹ thuật đó là xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm . + Trung tâm bảo hành : Có chức năng kèm dịch vụ bảo hành sản phẩm , sửa chữa , đổi sản phẩm sau khi bán cho khách hàng . + Phòng bán hàng : Thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm bao gồm nguyên cứu thị trờng , quảng cáo Kế toán trưởng Kế toán hàng hoá Thủ quỹ Kế toán công nợ Kế toán tổng hợp + Phòng kế toán tài chính : - Tổ chức hạch toán kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm, thiết bị phục vụ công tác kinh doanh . trình giám đốc. - Thiết lập các văn bản, biểu mẫu báo cáo kế toán tài chính, quy định thống nhất các ghi chép kế toán. - Tham mu cho ban Giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính, các chiến l- ợc kinh doanh. + Phòng kỹ thuật : Phòng kỹ thuật của công ty đợc chia ra làm các tổ kỹ thuật với nhiệm vụ sửa chữa lắp đặt máy móc cho các đơn đặt hàng của công ty. 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán củA Công Ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng : 1.4.1/ Tổ chức bộ máy kế toán : Bộ máy kế toán cở Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng đợc tổ chức theo hình thức tập trung. Mọi công việc đều đợc thực hiện ở phòng kế toán, không tổ chức ở các bộ phận kế toán riêng mà chỉ phân công công việc cho kế toán viên tạo điều kiện kiểm tra, kiểm soát chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trởng cũng nh sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Đứng đầu bộ máy là kế toán trởng. Kế toán trởng có nhiệm vụ quản lý điều hành phòng kế toán, chỉ đạo thực hiện triển khai công tác tài chính kế toán của Công ty, tổ chức thiết lập các văn bản, biểu mẫu báo cáo tài chính, tham mu cho Giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính, chiến lợc kinh doanh, kế hoạch chi phí kinh doanh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc. - Kế toán hàng hoá: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất tồn, hàng hoá, tình hình bán trong công ty. Phản ánh kịp thời khối lợng hàng bán, quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ hàng hoá, phát hiện xử lý kịp thời hàng hoá ứ đọng. Theo dõi thanh toán các khoản thuế nộp ở khâu tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng . - Thủ quỹ: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để thu hoặc chi tiền mặt. Thủ quỹ phần thu, chi tiền mặt vào cuối ngày đối chiếu với số liệu kế toán thanh toán tiền mặt. - Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi công nợ cung cấp thông tin về tình hình Công ty một cách nhanh chóng chính xác. [...]... toán theo đúng chế độ quy định của Nhà Nớc thực hiện tốt các báo cáo về các hoạt động tài chính của Công ty Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty bao gồm : - Báo cáo kết quả kinh doanh: theo mẫu số B02 - Bảng cân đối kế toán : theo mẫu số B01 - Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản Công ty TM Tin hoc Thiết bị Văn phòngCông ty TNHH có trách nhiệm nộp... : Sơ đồ tổ chức ghi sổ của Công ty Chứng từ gốc Sổ, thẻ chi tiết theo đối tượng Sổ quỹ Bảng kê Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTư GS Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 1.4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty: - Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng sử dụng hệ thống báo... kiện thực tế, hiện nay Công ty TNHH TM Tin học Thiết bị Văn phòng áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ Đặc trng cơ bản của Chứng từ ghi sổ là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp Việc ghi sổ kế toán tổng hợp là ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái * Trình tự ghi sổ: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc,... chức từ ở Công ty gồm : * Hợp đồng kinh tế * Phiếu thu, phiếu chi * Giấy báo nợ, có của ngân hàng * Hoá đơn giá trị gia tăng *Hoá đơn bán hàng *Bảng kê hoá dơn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ *Bảng chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng 1.4.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản Công ty áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nh ban hành của Bộ tài chính , tai khoản của Công ty bao gồm... cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi sổ cái, chứng từ gốc sau đó dùng để ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết Cuối tháng khoá sổ tính ra tổng số tiền phát sinh trong tháng nên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh nợ, phát sinh có của từng tài khoản sổ cái, lập bảng cân đối phát sinh Sau khi đối chiếu đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng. .. Công ty TM Tin hoc Thiết bị Văn phòngCông ty TNHH có trách nhiệm nộp báo cáo Tài Chính lên chi cục thuế trong thời hạn < 20 ngày đối với báo cáo quý , < 90 ngày đối với báo cáo năm Nộp lên cấp trên lu tại phòng kế toán của Công ty mình ... 141 Tạm ứng TK 142 Chi phí trả trớc ngăn hạn TK 153 Công cụ dụng cụ TK 156 Hoàng hoá TK 1561 Giá mua hàng TK 1562 Chi phí thu mua hàng hoá TK 211 Tài sản cố định TK 2111 Tài sản cố định hữu hình TK 214 Hao mòn tài sản cố định TK 2141 Hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 242 Chi phí trả trớc dài hạn TK 331 Phải trả ngời bán TK 333 Thuế các khoản thuế phải nộp nhà nớc TK 3331 Thuế giá trị... 411 Nguồn vốn kinh doanh TK 4111 Vốn đầu t của chủ sở hữu TK 421 Lợi nhuận cha phân phối TK 4211 Lợi nhận cha phân phối năm trớc TK 4212 Lợi nhận cha phân phối năm nay TK 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 5111 Doanh thu bán hàng hoá TK 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính TK 632 Giá vốn hàng bán TK 635 Chi phí tài chính TK 642 Chi phí quản lý . toán củA Công Ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng : 1.4.1/ Tổ chức bộ máy kế toán : Bộ máy kế toán cở Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng đợc. của Công ty là bán buôn và bán lẻ . 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty : * Chức năng của Công ty: Công ty TMHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VŨ CÔNG TY TNHH TM TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, TỔNG QUAN VŨ CÔNG TY TNHH TM TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG,

Hình ảnh liên quan

Nhìn vào bảng ta thấy rõ sự tăng trởng của Công ty trong 3 năm qua ( 2005 , 2006 , 2007 ) Doanh thu của năm 2006 so với năm 2005 là 692.869.000 VNĐ  t-ơng ứng với tỷ lệ tăng là 27,73 % . - TỔNG QUAN VŨ CÔNG TY TNHH TM TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

h.

ìn vào bảng ta thấy rõ sự tăng trởng của Công ty trong 3 năm qua ( 2005 , 2006 , 2007 ) Doanh thu của năm 2006 so với năm 2005 là 692.869.000 VNĐ t-ơng ứng với tỷ lệ tăng là 27,73 % Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan