0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

26 424 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VẤN ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng “Tín dụng” xuất phát từ gốc La tinh Credium có nghĩa là “sự tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau”. Nói cách khác là lòng tin. Theo tiếng Việt, tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận thường kèm theo lãi suất. Mác cho rằng “Tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay”-Sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dư thừa tạm thời từ người sở hữu sang người sử dụng sau một thời gian nhất định thu về một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Điều đó có nghĩa là bản chất tín dụng là sự bóc lột của tư bản cho vay. Theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam “Tín dụng là một giao dịch đảm về tài sản (Tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (Ngân hàng các định chế tài chính khác) bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp các chủ thể khác). Trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả gốc lẫn lãi khi đến kỳ hạn thanh toán”. Như vậy, tín dụng ngân hàng có thể được hiểu cơ bản là “việc ngân hàng tin tưởng nhường quyền sử dụng vốn trong khoảng thời gian nhất định đã thoả thuận kết thúc thời gian đó người sử dụng vốn phải chấp nhận hoàn trả vô điều kiện cả gốc lẫn lãi”. • Đặc trưng của tín dụng - Tín dụng là cung cấp một lượng giá trị trên cơ sở, ở đây người cho vay tin tưởng người đi vay sử dụng vốn vay có hiệu quả trong một thời gian nhất định do đó có khả năng hoàn trả được nợ - Tín dụng là một sự chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn - Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi - Tín dụng ngân hàng chỉ thay đổi về quyền sử dụng chứ không thay đổi về quyền sở hữu vốn 1.1.2 Vai trò của hoạt động tín dụng • Đối với bản thân ngân hàng thương mại Tín dụng đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự tồn tại phát triển của ngân hàng thương mại. Đối với một ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của ngân hàng. Tuy nhiên tín dụng ngân hàng cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng có hiệu quả góp phần nâng cao được hình ảnh của ngân hàng qua đó cũng tạo ra cho ngân hàng những mối quan hệ có lợi cho hoạt động của ngân hàng. Các chính sách tín dụng phản ánh cương lĩnh tài trợ của ngân hàng, trở thành hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng các nhân viên ngân hàng, tăng cường chuyên môn hoá trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro nâng cao khả năng sinh lời . • Đối với nền kinh tế Tín dụng ngân hàng có vai trò rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp trong việc duy trì mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình tái sản xuất phát triển. Để tồn tại phát triển bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu về vốn để tài trợ cho các dự án, các kế hoạch đầu tư, nhu cầu vốn sản xuất ,bởi doanh nghiệp muốn hoạt động một cách hiệu quả thì doanh nghiệp luôn sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. Có rất nhiều cách để doanh nghiệp tiếp cận đến những nguồn vốn khác nhau tuy nhiên với ưu điểm là chi phí vốn khá rẻ so với các nguồn khác thì các doanh nghiệp thường sử dụng vốn tín dụng một cách có lợi nhất cho doanh nghiệp mình. Với tư cách là trung gian điều hoà lượng cung cầu về vốn cho nền kinh tế, ngân hàng làm nhiệm vụ dẫn đường cho nguồn vốn chảy từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn. Thông qua ngân hàng người thừa vốn có được một phần thu nhập từ lãi do việc chuyển quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định, người thiếu vốn có được một khoản vốn thông qua việc cấp tín dụng phải trả chi phí để có thể sử dụng nguồn vốn đó. Chính nhờ nguồn tín dụng đó mà người được cấp tín dụng có thể tài trợ cho các dự án, các kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Tín dụng ngân hàng còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các ngành kinh tế kém phát triển thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển.Thông qua tín dụng ngân hàng, ngân hàng nhà nước thực hiện chính sánh ưu đãi với các ngành kinh tế mũi nhọn, những ngành kinh tế kém phát triển bằng việc quy định một khung lãi suất, các điều kiện ưu đãi danh cho đối tượng này. Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quyết định đến sự ổn định của lưu thông tiền tệ. Nền kinh tế thị trường chú trọng đến việc phát triển lưu thông hàng hoá gắn với việc ổn định lưu thông tiền tệ. Tín dụng ngân hàng với tính năng ưu việt của nó đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc ổn định lưu thông tiền tệ.Trước hết, ngân hàng thương mại là kênh quan trọng đưa tiền vào trong lưu thông tiền tệ. Tín dụng ngân hàng còn có chức năng kiểm soát nền kinh tế. Xuất phát từ chức năng phân phối tiền tệ ,tín dụng ngân hàng có thể kiểm soát được hoạt động của nền kinh tế thông qua quá trình sử dụng các nguồn huy động để cấp tín dụng. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại có thể đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình sản xuất kinh doanh cung như khả năng chi trả của khách hàng thông qua biến động số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng. Nghiệp vụ tín dụng đòi hỏi ngân hàng phải luôn dự trù nguy cơ rủi ro có thể xảy ra có các phương án khắc phục. Để có thể phân tích rủi ro, ngân hàng thường xuyên phân tích khả năng tài chính của khách hàng, có các biện pháp kế hoạch giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, theo dõi tình hình sử dụng vốn vay. Từ đó ngân hàng có thể nắm rõ được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có thể can thiệp, đóng góp ý kiến để có sự điều chỉnh kịp thời khi cần thiết Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, tín dụng ngân hàng còn tham gia tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ đối ngoại. Đầu tư vốn ra nước ngoài tài trợ xuất nhập khẩu đã đang là hai lĩnh vực hợp tác thông dụng giữa các nước. Thông qua hoạt động này các nước có thể mở rộng thắt chặt mối quan hệ với nhau tạo điều kiện thúc đẩy sự mở rộng về hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường nguồn vốn tín dụng có chi phí rẻ vào trong nước (nguồn WB, ADB, IMF) 1.1.3 Phân loại tín dụng Phân loại tín dụng là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Có nhiều cách phân loại tín dụng: 1.1.3.1 Phân loại tín dụng căn cứ vào mục đích - Cho vay bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản trong lĩnh vực công nghiệp thương mại dịch vụ - Cho vay công nghiệp thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay nông nghiệp: Loại cho vay để trang trải các chi phí như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu… - Cho vay các định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng, các định chế tài chính khác - Cho vay cá nhân: Là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, trang trải các chi phí trong sinh hoạt - Cho thuê: Gồm cho thuê vận hành cho thuê tài chính, Tài sản cho thuê chủ yếu là bất động sản, động sản, trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị. 1.1.3.2. Phân loại theo thời gian cho vay Phân loại chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn sinh lợi của tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian tín dụng được phân chia thành: - Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn dưới 12 tháng - Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 12 tháng đến 5 năm - Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn lớn hơn 5 năm 1.1.3.3 Phân loại theo hình thức tín dụng Gồm có: - Chiết khấu thương phiếu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sơ hữu một thương phiếu chưa đến hạn(hoặc một giấy nợ). - Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc trong thời gian xác định. - Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính họ khách hàng của mình. - Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. 1.1.3.4 Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng - Cho vay không đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp hoặc cầm cố, hoặc phải có sự bảo lãnh của người thứ ba - Cho vay có đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên cơ sở có đảm bảo như tải sản thế chấp, cầm cố hoặc có sự bảo lãnh của người thứ ba 1.1.3.4 Phân loại theo phương pháp hoàn trả - Cho vay có kỳ hạn: Là loại cho vay có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng. Cho vay có thời hạn gồm + Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ + Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ + Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ nhưng không có thời hạn trả nợ cụ thể - Cho vay không có kỳ hạn trả nợ cụ thể: Đối với loại cho vay không có thời hạn thi ngân hàng yêu cầu người đi vay tự nguyện trả nợ bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý, thời gian này có thể được thoả thuận trong hợp đồng 1.1.4. Các nghiệp vụ tín dụng • Thấu chi Thấu chi là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội (vượt) trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định trong khoảng thời gian xác định. Giới hạn này gọi là giới hạn thấu chi. Để được thấu chi khách hàng phải làm đơn xin ngân hàng hạn mức thấu chi thời hạn thấu chi (có thể phải trả phi cam kết cho ngân hàng). Trong quá trình hoạt động, khách hàng có thể kí séc, lập uỷ nhiệm chi, mua thẻ séc .vượt quá số dư tiền gửi để chi trả (song trong hạn mức thấu chi). Khi khách hàng có tiền thu nhập về tài khoản tiền gửi ngân hàng sẽ thu nợ gốc lãi. Thấu chi dưa trên cơ sở thu chi của khách hàng không phù hợp về thời gian quy mô. Thời gian số lượng thiếu có thể được dự đoán dựa vào dự đoán ngân quỹ song không chính xác.Do vậy,hình thức cho vay này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán : Chủ động nhanh, kịp thời. Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn ,linh hoạt ,thủ tục đơn giản, phần lớn là không có tài sản đảm bảo,có thể cấp cho cả doanh nghiệp lẫn cả nhân vài ngày trong tháng,vài ngày trong năm dùng để trả lương, chi các khoản phải nộp ,mua hàng, Hình thức này nhìn chung chi sử dụng đối với khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập đều đặn, kì thu nhập ngắn. • Cho vay trực tiếp từng lần Là hình thức cho vay tương đối phổ biến của ngân hàng đối với khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên, không có điều kiện được cấp hạn mức thấu chi. Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu là chủ yếu, chỉ khi có nhu cầu thời vụ ,hay mở rộng sản xuất đặc biệt mới vay đến ngân hàng, tức là vốn từ ngân hàng chỉ tham gia vào một số giai đoạn nhất định của chu kì kinh doanh Mỗi lần vay khách hàng phải làm đơn trình ngân hàng phương pháp sử dụng vốn vay. Ngân hàng sẽ phân tích khách hàng kí hợp đồng cho vay, xác định quy mô cho vay, thời hạn giải ngân ,thời hạn trả nợ ,lãi suất yêu cầu đảm bảo nếu cần .Mỗi món được tách biệt nhau thành các hồ sơ (khế ước nhận nợ) khác nhau Theo từng kì hạn nợ trong hợp đồng,ngân hàng sẽ thu gốc lãi . Trong quá trình khách hàng sử dụng tiền vay,ngân hàng sẽ kiểm soát mục đích hiệu quả. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm hợp đồng ngân hàng sẽ thu nợ trước hạn hoặc chuyển nợ quá hạn.Lãi suất có thể cố định hoặc thả nổi theo thời điểm tính lãi • Cho vay theo hạn mức Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tích cho cả kì hoặc cuối kì. Đó là số dư tại thời điểm tính. Hạn mức tín dụng được cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn nhu cầu vay vốn của khách hàng Trong kì khách hàng có thể thực hiện vay-trả nhiều lần, song dư nợ không được vượt quá hạn mức tín dụng Mỗi lần vay khách hàng chỉ cần trình bày phương án sử dụng tiền vay, nộp các chứng từ chứng minh, đã mua hàng hoặc dịch vụ nêu yêu cầu vay. Sau khi kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ, ngân hàng sẽ phát tiền cho khách hàng. Đây là hình thức cho vay thuận tiện cho những khách hàng vay mượn thường xuyên ,vốn vay tham gia thường xuyên vào quá trình sản xuất kinh doanh. Chính nghiệp vụ này ngân hàng không xác định trước kì hạn nợ thời hạn tín dụng. Khi khách hàng có thu nhập, ngân hàng sẽ thu nợ, do đó tạo chủ động quản ngân quỹ cho khách hàng. Tuy nhiên, do các lần vay không tách biệt thành các kì hạn nợ cụ thể nên ngân hàng khó có thể kiểm soát được hiệu quả sử dụng từng lần vay. Ngân hàng chỉ có thể phát hiện vấn đề khi khách hàng nộp báo cáo tài chính hoặc dư nợ lâu không giảm sút. • Cho vay luân chuyển Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá. Doanh nghiệp khi mua hàng có thể thiếu vốn. Ngân hàng có thể cho vay để mua hàng sẽ thu nợ khi doanh nghiệp bán hàng. Đầu năm hoặc quý, người vay phải làm đơn xin vay luân chuyển . Ngân hàng khách hàng thoả thuận với nhau về phương thức vay, hạn mức tín dụng, các nguồn cung cấp hàng hoá khả năng tiêu thụ, hạn mức tín dụng có được thoả thuận trong một năm hoặc vài năm. Đây không phải là thời hạn hoàn trả mà là thời hạn để ngân hàng xem xét mối quan hệ giữa ngân hàng khách hàng cũng như tình hình tài chính về khách hàng. Cho vay luân chuyển thường áp dụng đối với các doanh nghiệp thương nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất có chu kì tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay -trả thường xuyên với ngân hàng.Cho vay luân chuyển rất thuận tiện cho khách hàng. Thủ tục vay chỉ cần thực hiện một lần cho nhiều lần vay. Khách hàng được đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời, vì vậy việc thanh toán cho người cung cấp sẽ nhanh gọn Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ (hàng hoá tồn đọng) thì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn do thời hạn của khoản vay không được quy định rõ ràng. • Cho vay trả góp Cho vay trá góp là hình thức tín dụng, theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. Cho vay trả góp thường được áp dụng đối với khoản vay trung dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định. Số tiền trả mỗi lần được tính toán sao cho phù hợp với khả năng trả nợ (thường là trừ khấu hao thu nhập sau thuế của dự án, hoặc từ thu nhập hàngcủa người tiêu dùng) Ngân hàng thường cho vay trả góp đối với người tiêu dùng thông qua hạn mức nhất định. Ngân hàng sẽ thanh toán cho người bán lẻ về số hàng hoá mà khách hàng đã mua trả góp. Các cửa hàng bán lẻ nhận ngay tiền sau khi bán hàng từ phía ngân hàng làm đại lí thu tiền cho ngân hàng ,hoặc khách hàng trả trực tiếp cho ngân hàng .Đây là hình thức tín dụng tài trợ cho người mua (qua đó đến người bán) nhằm khuyến khích tiêu thụ hàng hoá. Cho vay trả góp rủi ro cao do khách hàng thường thế chấp bằng hàng hoá mua trả góp. Khả năng trả nợ phụ thuộc vào thu nhập đều đặn của người vay. Nếu người vay mất việc,ốm đau, thu nhập giảm sút thì khả năng thu nợ của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Chính vì rủi ro cao nên lãi suất cho vay trả góp thường là cao nhất trong khung lãi suất của ngân hàng . • Cho vay gián tiếp Phần lớn cho vay của ngân hàng là cho vay trực tiếp. Bên cạnh đó ngân hàng cũng phát triển hình thức cho vay gián tiếp . Đây là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian. Ngân hàng cho vay thông qua các tổ, đội, nhóm, hội như nhóm sản xuất, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… Các tổ chức này thường liên kết các thành viên theo cùng một mục đích riêng, song chủ yếu là hộ trợ nhau,bảo vệ Ngân Hàng Trung gian tổ, đội , hội, nhóm quyền lợi cho mỗi thành viên.Vì vậy ,việc phát triển kinh tế làm giàu, xoá đói giảm nghèo luôn được các trung gian rất quan tâm ( 1) (2) (3) (1) Phân tích tín dụng trước khi vay (2) Ngân hàng phát tiền vay trực tiếp cho khách hàng (3) Các tổ chức trung gian thu nợ hộ cho ngân hàng Ngân hàng cũng có thể cho vay thông qua người bán lẻ các sản phẩm đầu vào của quá trình sản xuất.Việc cho vay này cũng hạn chế người vay sử dụng tiền sai mục đích. Cho vay gian tiếp thường được áp dụng với thị trường có nhiều món vay nhỏ, người vay phân tán, cách xa ngân hàng. Trong trường hợp như vậy qua trung gian có thể tiết kiệm chi phí cho vay (phân tích, giám sát, thu nợ ) Cho vay qua trung gian đều nhằm giảm bớt rủi ro, chi phí của ngân hàng. Tuy nhiên , nó cũng bộc lộ các khiếm khuyết. Nhiều trung gian đã lợi dụng vị thế của mình nếu ngân hàng không kiểm soát tốt sẽ tăng lãi suất cho vay lại, hoặc giữ lấy Khách hàng(thường là người nông dân, người buôn bán nhỏ) [...]... các ngân hàng thương mại xử tốt nợ tồn đọng Bên cạnh đó ngân hàng NN đưa ra các cảnh báo đối với việc đầu tư của các ngân hàng thương mại nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng từ đó nâng cao được chất lượng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại, giúp các ngân hàng thương mại phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ thời kỳ hội nhập Chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương. .. hoạt động tín dụng của ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô ngân hàng, chính sách tín dụng , quy mô tín dụng, loại hình tín dụng Hoạt động tín dụng của ngân hàng càng được tổ chức bài bản thì chất lượng hoạt động tín dụng càng được nâng cao Thực vậy,việc tổ chức hoạt động tín dụng một cách khoa học giúp ngân hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí, phát huy được năng lực của nhân viên, nâng cao... nước cụ thể các NHTM còn có quý chế cho vay riêng nữa, nếu quý chế riêng của ngân hàng đó hợp nó sẽ là nền tảng phát triển của hoạt động tín dụng ngân hàng Chất lượng quản lí rủi ro tín dụng, mức độ chấp hành các quy định của ngân hàng thương mại 1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng - Tỷ lệ nợ quá hạn Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ... tại phát triển của bản thân ngân hàng Người ta nghiên cứu chất lượng hoạt động tín dụng dựa trên ba giác độ, từ phía khách hàng, từ phía xã hội từ bản thân ngân hàng thương mại Vì vậy việc nâng cao chất lượng phải đảm bảo cả ba góc độ đó Đối với khách hàng, chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại thể hiện thoả mãn được bao nhiêu trong số những yêu cầu của họ Thường thì khách hàng. .. khách hàng, vị trí, vị thế của ngân hàng trên địa bản như thế nào - Khả năng hoàn trả đúng hạn gốc lãi của người vay - Cơ sở pháp lý: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở quy định của Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Hoạt động này được đánh giá là có chất lượng ngân hàng thương mại đó thực hiện đúng các quý định trên - Quý chế cho vay, dựa vào quý chế cho vay của Ngân hàng. .. hàng thương mại đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội Việc nghiên cứu về luận tín dụng, chất lượng tín dụng cũng như kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng ở một số nước trên thế giới là rất cần thiết để có thể áp dụng đối với thực tiễn hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam,... cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng tín dụng Việc nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải được sự quan tâm của chính phủ ngân hàng nhà nước với các giải pháp mạnh tập trung là việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước Chính phủ cũng cần ban hành các cơ chế cho các công ty quản nợ một cách... lên ngân hàng đề nghị thanh toán Sau đó ngân hàng thu nợ khách hàng 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1.Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng Tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất cho ngân hàng đồng thời cũng mang lại rủi ro lớn nhất cho hoạt động của NHTM Để hạn chế rủi ro, giảm bớt thiệt hại, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh các NHTM thường đặt ra yêu cầu nâng. .. đó việc mở rộng tín dụng gặp khó khăn, rủi ro cho nền kinh tế không loại trừ cho hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan Trong quá trình hoạt động các nhân tố chủ quan thuộc về bản thân ngân hàng thương mại cũng có tác động lớn tới chất lượng của hoạt động tín dụng ngân hàng * Chính sách tín dụng Các ngân hàng thương mại thường xây dựng cho mình một chính sách tín dụng riêng để... động tín dụng chất lượng tín dụng là tốt Tuy nhiên không phải lúc nào việc mở rộng tín dụng cũng phản anh tín hiệu tốt về chất lượng tín dụng Tổng dư nợ tăng mà tỷ lệ nợ quá hạn không thay đổi hoặc có chiều hướng gia tăng điều đó chứng tỏ sự đi xuống của chất lượng tín dụng Dư nợ bình quân 1 cán bộ tín dụng = Dư nợ bình quân 1 khách hàng = Tổng dư nợ Số cán bộ tín dụng Tổng dư nợ Số khách hàng Dư . LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. lên ngân hàng đề nghị thanh toán . Sau đó ngân hàng thu nợ khách hàng. 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1.Sự cần thiết nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Cho vay gián tiếp - LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN  ĐỀ NÂNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hình 1.1.

Cho vay gián tiếp Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan