0

DE THI MAY TINH_HONG LINH 03

4 156 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:11

. 34 10 10 10 10 947 .947. 947 (mod 1000) 403. 049 (mod 1000) = 403. 001(mod 1000) 403( mod 1000) = 403 (mod 1000) 0,25 b) Thực hiện phép lấy. Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi thị lớp 9 về giải toán Hồng lĩnh trên máy tính casio năm học 2009 2010. Thời gian làm bài : 90 phút . Đề THI Và ĐáP áN
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI MAY TINH_HONG LINH 03, DE THI MAY TINH_HONG LINH 03,

Hình ảnh liên quan

Câu 8: Cho tam giác ABC (Hình vẽ). a) Tính diện tích tam giác ABC theo S1, S2 và S3. - DE THI MAY TINH_HONG LINH 03

u.

8: Cho tam giác ABC (Hình vẽ). a) Tính diện tích tam giác ABC theo S1, S2 và S3 Xem tại trang 3 của tài liệu.